• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje

Tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje

min leestijd

Illustratie Van tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje: Rond Logo Waarop 10 Jaar Garantie Gedrukt Staat In Gouden En Rode Letters En Sterren Op Witte Achtergrond

Het is belangrijk om bekend te zijn met de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje als u geïnteresseerd bent in het kopen van een nieuwe woning in Spanje.

Deze garantie is verplicht voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars en biedt gedurende 10 jaar bescherming aan zowel kopers als ontwikkelaars in geval van materiële schade aan het nieuwe gebouw.

Dit artikel doet deze tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor nieuwbouw in Spanje uit de doeken en geeft u meer informatie over de voordelen ervan bij het investeren in onroerend goed in Spanje.

Tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje: Wat is dit?

Illustratie Van tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje: Rond Logo Waarop 10 Jaar Garantie Gedrukt Staat In Gouden En Rode Letters En Sterren Op Witte Achtergrond

De tienjarige aansprakelijkheidsgarantie in Spanje is een verplichte verzekering die commerciële bouwbedrijven en projectontwikkelaars moeten afsluiten voor woongebouwen.

Het dekt materiële schade aan het gebouw als gevolg van gebreken in de fundering of de constructie gedurende een periode van tien jaar.

Deze garantie beschermt zowel de projectontwikkelaars en bouwers als de kopers en eigenaars tegen mogelijke problemen met nieuwbouwwoningen in Spanje.

Details van deze seguro decenal of garantía decenal

Tekening Van Huis En Tuin Met Koppel Op De Voorgrond En Verzekeringsconcept Op De Achtergrond

De tienjarige aansprakelijkheid, ook bekend als de "seguro decenal" of "garantía decenal" in Spanje, is een wettelijke verplichting voor bouwers van nieuwe woongebouwen in Spanje.

Het is een verzekering die professionele bouwbedrijven in Spanje moeten afsluiten om zowel zichzelf te beschermen tegen mogelijke structurele gebreken van het gebouw, alsook diegenen die een huis kopen in Spanje.

Wat dekt de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje WEL?

Zakenman In Donker Maatpak Houdt Papier In De Handen Met De Vraag Ben Je Verzekerd

Deze tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje is van toepassing op gebreken die de stabiliteit en veiligheid van het gebouw beïnvloeden.

Dit omvat problemen met de:

 • fundering,
 • steunbalken,
 • muren,
 • daken en
 • andere structurele elementen van het gebouw.

Het is mogelijk om aanvullende optionele dekkingen af te sluiten om eventuele oorspronkelijke gebreken te compenseren en materiële schade te herstellen.

Wat dekt de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje NIET?

Op Houten Tafel Een Klein Notitieboekje Met Rechts Een Papieren Huis En Sleutel En Links De Tekst Defecten Aansprakelijkheidsperiode

Deze tienjarige aansprakelijkheidsgarantie is echter niet van toepassing op niet-structurele elementen zoals afwerkingen of installaties in het gebouw.

Er zijn enkele situaties waarin de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie niet van toepassing is.

Het dekt bijvoorbeeld niet:

 • de kosten van regulier onderhoud na de oplevering,
 • schade aan gemeubileerde goederen,
 • lichamelijk letsel of economische schade die niet als materiële schade wordt beschouwd,
 • schade veroorzaakt door werkzaamheden na de oplevering,
 • schade door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud,
 • schade aan eigendommen naast het gebouw,
 • schade veroorzaakt door derden, ongevallen, overmacht of door de benadeelde zelf, en
 • schade door explosies of brand, met uitzondering van gebouwinstallaties.

Overige details van deze tienjarige aansprakelijkheidsgarantie voor Spaanse nieuwbouw

De tienjarige aansprakelijkheidsgarantie begint te lopen vanaf de datum van de formele oplevering van het gebouw.

De bouwer is verplicht om structurele gebreken te repareren of de koper te compenseren als deze binnen deze tienjarige periode worden ontdekt.

Deze garantie is tevens ook overdraagbaar: als u uw huis binnen de tien jaar na de bouw verkoopt dan is de nieuwe eigenaar nog steeds beschermd onder deze garantie.

Indien gewenst kan men ook een aanvullende verzekering afsluiten om andere aspecten van het gebouw te dekken die niet onder de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie vallen. 

Dit kan bijvoorbeeld schade aan installaties, afwerkingen, of niet-structurele elementen van het gebouw omvatten.

Is de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje verplicht?

Illustratie Van Een Wit Huis Met Rood Dak Op Witte Achtergrond Met Boven Het Huis Een Blauwe Paraplu Als Symbool Van Veiligheid En Verzekerd Bij Schade

Ja, de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie is verplicht voor nieuwe woningen volgens de LOE (Wet Bouwbeheer) in Spanje.

Zonder deze verzekering kan de ontwikkelaar geen financiering krijgen en de woningen zelfs niet op de markt brengen.

Hoewel deze verplicht is voor commerciële bouwbedrijven en bouwpromotoren, is dat niet het geval voor particulieren die hun eigen huis bouwen.

Deze tienjarige garantie is dus niet in alle gevallen van toepassing, ook al gaat het over nieuwbouw.

In de praktijk is dit dus een soort maas in de wet waarbij een "auto promotor" (een zelfbouwer) een nieuwbouwwoning kan bouwen voor eigen bewoning met de bedoeling om er de eerste 10 jaar zelf in te wonen.

Als u gaat kopen in Spanje is het daarom uw verantwoordelijkheid om te controleren of de bouwer deze garantie heeft afgesloten en om ervoor te zorgen dat deze in het koopcontract is opgenomen.

Hoewel dus niet verplicht voor individuele zelfbouwers van eengezinswoningen voor eigen gebruik, is deze verzekering nog steeds aan te raden als u het huis in de toekomst wilt verkopen.

Uit welke wettekst komt deze tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje?

De wettekst in kwestie is:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)

Deze "Bouwvoorschriften" gaan over hoe gebouwen in Spanje moeten worden gepland, ontworpen en gebouwd.

Hier volgt een vereenvoudigde samenvatting:

Wat is het doel? 

De wet wil ervoor zorgen dat gebouwen veilig, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zijn.

Het wil ook dat mensen die bij de bouw betrokken zijn hun werk goed doen, zoals architecten, ingenieurs en bouwbedrijven.

Wie doet wat? 

De wet legt uit wie verantwoordelijk is voor wat tijdens het bouwproces.

Bijvoorbeeld:

 • De bouwheer of ontwikkelaar is de persoon of het bedrijf dat het gebouw wil bouwen.
 • De architect en de ingenieur maken het ontwerp en controleren of het gebouw goed wordt gebouwd.
 • De bouwer is het bedrijf dat het gebouw daadwerkelijk bouwt.

Wat als er iets misgaat? 

Als er iets misgaat (zoals een deel van het gebouw dat instort) legt de wet uit wie verantwoordelijk is. 

Het hangt af van wat er precies mis is gegaan maar het kan de ontwikkelaar, de architect, de ingenieur of de bouwer zijn.

Hoe zit het met de verzekering? 

De wet zegt dat de ontwikkelaar een verzekering moet hebben voor als er iets misgaat.

Dit is waar de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje op de het toneel komt.

Dit is om ervoor te zorgen dat er geld beschikbaar is voor reparaties of om mensen te compenseren die schade hebben geleden.

Wat gebeurt er aan het einde van de bouw? 

Aan het einde van de bouw, moet er een document zijn, een "eind van de bouw certificaat", dat zegt dat het gebouw goed is gebouwd en klaar is om te worden gebruikt.

Dit document wordt gecontroleerd door een onafhankelijke persoon of bedrijf om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

Deze wet is dus een set van regels die iedereen moet volgen om ervoor te zorgen dat gebouwen in Spanje veilig en goed gebouwd worden.

Wie is verantwoordelijk voor het afsluiten van een tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje?

Volgens de wet is de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het afsluiten van de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie, behalve in het geval van een zelfgebouwde eengezinswoning. 

In dat geval zou de eigenaar zelf voor de verzekering moeten zorgen, hoewel hij/zij dat niet verplicht is.

Zijn er nog andere aansprakelijkheidsgaranties voor nieuwbouw in Spanje?

Naast de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie, zijn er ook andere garanties die in de wet zijn opgenomen.

Deze garanties zijn bedoeld om de koper te beschermen en ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de verwachte kwaliteitsnormen:

Eenjarige aansprakelijkheid

Deze garantie dekt materiële schade veroorzaakt door gebreken of uitvoeringsfouten die de afwerking of voltooiing van de werken beïnvloeden.

Deze garantieperiode van één jaar begint vanaf de datum van oplevering van de bouw zonder voorbehoud, of vanaf de datum waarop eventuele voorbehouden zijn opgelost.

Driejarige aansprakelijkheid

Deze garantie dekt schade aan het gebouw veroorzaakt door gebreken of fouten in de constructieve elementen of installaties die de bewoonbaarheid van het gebouw beïnvloeden.

De bewoonbaarheidsvereisten hebben betrekking op aspecten zoals de hygiëne, gezondheid, bescherming tegen geluid, warmte-isolatie, enz. van het gebouw.

Deze garantieperiode van drie jaar begint ook vanaf de datum van oplevering van de bouw zonder voorbehoud, of vanaf de datum waarop eventuele voorbehouden zijn opgelost.

De rol van de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie in de vastgoedmarkt in Spanje

Rond Logo Gemaakt Met 10 Jaar Garantie Uitgevoerd In Gele Bruine En Witte Kleuren Op Witte Achtergrond Geïlustreerd

De tienjarige aansprakelijkheidsgarantie speelt een cruciale rol in de Spaanse vastgoedmarkt.

Het biedt niet alleen bescherming aan zowel de bouwer als de koper, maar draagt ook bij aan het algemeen vertrouwen in de bouwsector. 

Het stimuleert hierbij de bouwsector omdat het de koper extra vertrouwen geeft in de kwaliteit en betrouwbaarheid van een nieuwbouwwoning.

Het belang van een tienjarige aansprakelijkheidsgarantie voor Nederlanders en Vlamingen die in Spanje willen wonen

Net als voor Spanjaarden is deze tienjarige verzekering dus ook interessant voor Nederlanders en Vlamingen die overwegen om in Spanje te wonen.

Het biedt hen de zekerheid dat eventuele constructiefouten gedekt zijn, wat hen gemoedsrust geeft bij het investeren in een nieuwbouw in Spanje of bij het off-plan vastgoed kopen in Spanje.

Het proces van het claimen van de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie

Het is belangrijk om te weten hoe u een claim kunt indienen onder de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie.

Dit omvat het kennen van de deadlines en het verzamelen van het nodige bewijs om uw claim te ondersteunen.

Hiervoor kunnen we niet anders dan u aanraden om juridisch advies voor Spaans vastgoed in te winnen om ervoor te zorgen dat u uw rechten volledig uitoefent.

De impact van de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie op de waarde van uw onroerend goed

De tienjarige aansprakelijkheidsgarantie kan ook een impact hebben op de waarde van uw onroerend goed in Spanje.

Een huis met deze garantie kan aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers, wat kan bijdragen aan de verkoopbaarheid van uw huis in de toekomst.

Hierdoor wordt dus al snel duidelijk dat investeren in nieuwbouw in Spanje (met deze tienjarige garantie) een stapje voor heeft op het kopen van een bestaande woning of een nieuwbouwwoning gebouwd door een zelfbouwer (zonder deze garantie).

Tip: Bekijk hiertoe ons overzicht van nieuwbouw immobiliën in Spanje:

Andere verzekeringen voor Spaanse nieuwbouw

Voorstelling Van Werkongeval Op Bouwwerf Stalen Platen Vallen Op Een Arbeider Bij Het Verplaatsen Van Een Kraan Concept Van Onveilige Werkplaats

Naast de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie zijn er ook andere bouwverzekeringen die interessant zijn voor de ontwikkelaar.

Verplichte verzekeringen

De Collectieve Ongevallenverzekering (Seguros de Accidentes Colectivos) dekt alle arbeidsongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 

De bouwer moet ook een Opleveringsgarantie (Garantía de Entrega) voorleggen die de klant beschermt in geval van wanprestatie bij de uitvoering van het werk, zoals een vertraging in de bouw, een prijsoverschrijding, een faillissement...

Optioneel maar sterk aanbevolen verzekeringen

De Bouwverzekering voor Alle Risico's (Seguro Todo Riesgo Construcción) beschermt tegen verschillende soorten toevallige en onvoorspelbare risico's die een bouwplaats kunnen treffen (conventioneel, natuurlijk, menselijk). 

De risico's van brand, explosie, overstroming, aardverschuiving of zelfs materiaal- of uitvoeringsfouten worden door deze verzekering gedekt.

Ten slotte is er de Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (Seguro de Responsabilidad Civil Profesional) die beschermt en compenseert in geval van schade aan derden.

In conclusie

Illustratie Van 10 Jarige Garantieknop In Groene Kleur De Verplichte Verzekering Voor 10 Jaar Zal Die Gebreken Dekken

De tienjarige aansprakelijkheidsgarantie van nieuwbouw in Spanje is een verplichte verzekering die bescherming biedt bij gebreken die de fundering of constructie van het gebouw kunnen aantasten.

Het is belangrijk om te weten wat wel en niet wordt gedekt door deze verzekering en om aanvullende verzekeringen te overwegen om het bouwproces van uw nieuwe woning te beschermen.

Wilt u Spaans vastgoed kopen? Dan is het raadzaam om de aanwezigheid van deze verzekering te onderzoeken en deskundig advies in te winnen bij een Spaanse advocaat en eventueel ook bij een goede makelaar in Spanje.

Ook kunt u terecht op volgende pagina voor een overzicht van Spaans vastgoed:

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *