Infohoek

investeren in vastgoed opbrengsteigendom wereldwijd leven

Investeren in vastgoed: Hoe je partner overtuigen? Doorslaggevende redenen

Ben je nieuw in de wereld van investeringsvastgoed en wil je graag bijleren? Dan hebben we goed nieuws: leren hoe je kan investeren in vastgoed hoeft niet ingewikkeld, moeilijk of duur te zijn.

Op deze pagina kan je leren hoe je begint met investeren in vastgoed en dit van A tot Z. Tevens zie je in hoe je jouw partner eventueel kan overtuigen om mee te stappen in een dergelijke ‘investering in bakstenen’.

Onderaan deze pagina leest u kort meer over de drie verschillende soorten verhuurgarantie. Per soort krijgt u ineens ook enkele aanbiedingen kant-en-klaar beleggingsvastgoed te zien, opgelijst per type verhuurgarantie.

Waarom zou je investeren in vastgoed?

Inleiding

Je kan jouw geld onder jouw matras verstoppen of in de ton met kippenvoer zoals de legendarische Tony Soprano, gespeeld door wijlen James Gandolfini. Je zou het ook kunnen verpakken in plastic zakken om het vervolgens te begraven zoals Pablo Escobar in de serie Narcos.

Voor de iets normalere mensen bestaan er gelukkig ook nog een resem andere zaken waarin je jouw geld, bijvoorbeeld 50 000 euro, of 10 000 euro, kan steken.

Voorbeelden hiervan zijn aandelen, fondsen, spaarrekeningen, munten, digitale munten zoals Bitcoin, goud, obligaties, hout, wijn, whisky, en natuurlijk, vastgoed.

Vanzelfsprekend heeft elke beleggingsoptie zijn voor- en nadelen. Maar aangezien je hier bent om iets bij te leren over vastgoed wordt enkel aandacht besteed aan deze beleggingsvorm.

Elke persoon die belegt in vastgoed heeft persoonlijke redenen om dit te doen.

Vaak aangehaalde redenen door investeerders in vastgoed zijn de volgende:

Financiële vrijheid en onafhankelijkheid

Voor vele mensen is dit de belangrijkste drijfveer om in vastgoed te investeren. Je koopt dan opbrengsteigendommen die je jaarlijks inkomsten opleveren.

De winst die je draait kan je herinvesteren en op die manier kan jouw vastgoedportfolio aandikken.

Op termijn kan je dan eventueel stoppen met werken voor iemand anders aangezien je financieel onafhankelijk bent geworden dankzij jouw opbrengsteigendommen.

Recurrente inkomsten (stabiele, positieve inkomende cashflow)

Of je nu een opbrengsteigendom aankoopt met eigen vermogen of je gaat een hypothecaire lening aan met gunstige rentevoeten, positieve maandelijkse cashflow zal ontstaan wanneer je de maandelijkse aflossing aftrekt van de maandelijkse ontvangen huur.

Met andere woorden, een beperkte eigen inbreng in combinatie met een hypothecaire lening kan ervoor zorgen dat jouw maandelijkse huurinkomsten groter zijn dan jouw maandelijkse aflossing.

Jouw opbrengsteigendom levert in zo’n geval een maandelijks inkomen op.

Met het bijkomend voordeel dat je de hypothecaire lening later eventueel kan herfinancieren (de aflossingstermijn opnieuw verlengen bijvoorbeeld) om de maandelijkse opbrengsten nog wat te vergroten.

En wanneer de hypothecaire lening finaal is afgelost, is het beleggingsvastgoed 100 procent eigendom van je!

Waardestijging en meerwaarde | Investeren in vastgoed

Een waardestijging van opbrengsteigendom(men) leidt tot een meerwaarde bij de latere verkoop ervan.

Vaak stijgt de waarde van de opbrengsteigendom naarmate de tijd verstrijkt en naarmate de investeerder waarde toevoegt aan de eigendom in kwestie.

We denken hierbij aan verbouwingen, herstellingen en onderhoud.

Naast recurrente huurinkomsten is de potentiële meerwaarde bij een latere verkoop een tweede belangrijke rendementscomponent wanneer je overweegt om te investeren in vastgoed.

Afschrijvingen

Een vastgoedbelegging is een actief op de balans en kan afgeschreven worden volgens de levensduur van het gebouw. De grond waarop het gebouw staat kan niet afgeschreven worden.

Een jaarlijkse afschrijving is een jaarlijkse kost en drukt dus het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen dat voortkomt uit een bepaalde opbrengsteigendom bestaat uit de ontvangen huurinkomsten.

Dergelijke afschrijvingen op vastgoed hebben dus een gunstig effect op de uiteindelijk te betalen belastingen. In plaats van belastingen te moeten betalen op alle huurinkomsten mag je er eerst het jaarlijks af te schrijven bedrag van aftrekken.

Vele andere soorten beleggingen bieden dergelijke kostenaftrek niet, wat investeren in vastgoed interessant maakt!

Fiscale voordelen

Een bijkomend fiscaal voordeel naast de afschrijvingen hierboven vermeld zijn de intresten.

De intresten die je als investeerder betaalt om de hypothecaire lening af te lossen zijn in de meeste gevallen ook aftrekbaar en leveren dus ook een fiscaal voordeel op.

Voor Belgische rijksinwoners zijn er ook belastingverminderingen verkrijgbaar voor betaalde kapitaalaflossingen en premies voor schuldsaldoverzekeringen. Voor meer informatie over deze fiscale gevolgen van de aankoop van een tweede eigendom om te verhuren kan je hier terecht!

Hefboomeffect met investeren in vastgoed via financiering

Het hefboomeffect is een krachtig effect waarvan alle succesvolle vastgoedbeleggers gebruik maken. Meer nog, het is dankzij dit effect dat vele mensen effectief beslissen om te investeren in vastgoed.

Dit hefboomeffect is eigenlijk niets anders dan geld lenen om het rendement van het eigen vermogen te verhogen.

We kunnen dit het best illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld van het hefboomeffect

Mr. De Arme belegt in een opbrengsteigendom zonder gebruik te maken van het hefboomeffect. Over het hefboomeffect denkt hij in zichzelf:

Het interesseert mij niet

Hij koopt een huis aan ter waarde van 200 000 euro en doet dit voor de volle 100 procent met eigen middelen (geld dat hij op zijn spaarboekje heeft staan).

Na een jaar is de waarde van dit huis gestegen met 10 000 euro. Mr. De Arme haalt dus een rendement van 5 procent in dit scenario (abstractie makend van andere kosten).

Mr. De Rijke is de tegenpool van Mr. De Arme en is bezeten door allerlei beleggingstechnieken. Over het hefboomeffect denkt hij het volgende:

Dat interesseert mij wel! Ik kan er een hoger rendement mee scoren!

Hij koopt een gelijkaardig huis als dat van ons eerste personage, in dezelfde regio en ook met een waarde van 200 000 euro. Mr. De Rijke pakt de aankoop wel anders aan om optimaal gebruik te maken van het hefboomeffect.

Hij doet een inbreng van eigen vermogen ten belope van 40 000 euro en regelt voor 160 000 euro financiering bij de bank via een hypothecaire lening.

We gaan ervan uit dat dezelfde waardestijging van 10 000 euro van toepassing is op dit huis na een jaar tijd.

Dit betekent dat zijn oorspronkelijke inbreng van 40 000 euro nu 50 000 euro waard is. Met andere woorden, Mr. De Rijke boekt na een jaar een Return on Investment van 25 procent.

Conclusie van het voorbeeld

Het verschil in dit voorbeeld tussen het hefboomeffect niet (Mr. De Arme) en wel (Mr. De Rijke) toepassen is gigantisch: een verschil van 20 procent Return on Investment!

Vergeet niet om ook de andere voordelen van investeren in vastgoed in rekening te brengen! In het bovenstaande voorbeeld is Mr. De Rijke misschien wel in staat om een maandelijkse cashflow van 300 euro over te houden (huurinkomsten – aflossing).

Dit resulteert dan in een bijkomend bedrag van 3 600 euro op jaarbasis bovenop de waardestijging van de opbrengsteigendom.

En zelfs al zou de opbrengsteigendom niet stijgen in waarde, dan nog geniet je als belegger van de positieve cashflow en het positieve rendement!

Voeg hier de interessante financieringsvoorwaarden aan toe (de lage intrestvoeten) en je begrijpt dat het mogelijk is om een vermogen op te bouwen via het investeren in vastgoed.

Controle

De meeste vermogensbeheerders zullen je adviseren om jouw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Dit is zonder twijfel goed advies.

Toch dien je er als belegger op toe te zien dat je niet alles belegt in bepaalde papieren activa zoals aandelen of aandelenfondsen.

Het probleem met aandelenfondsen is dat je zelf niet aan het stuur zit. Je hebt geen controle over de activa in kwestie.

Vaak worden dergelijke fondsen beheerd door professionele fondsenmanagers maar toch… Je hebt geen enkele controle.

Investeren in vastgoed daarentegen levert jou wel controle op. Zo kan je zelf de waarde opkrikken door herstellingen of renovaties door te voeren.

Je kan ook een positieve cashflow garanderen door ervoor te zorgen dat de huurgelden de maandelijkse aflossingen voldoende overtreffen om zelfs nog winst te draaien.

Vastgoed kan gemakkelijker gecontroleerd worden indien je als belegger opteert om te investeren in vastgoed dat ondergewaardeerd is.

Op het gebied van opbrengsteigendommen is het ook niet noodzakelijk zo dat een stijging van het rendement gepaard gaat met een stijging van het risico.

Inflatie counteren door te investeren in vastgoed

Inflatie heeft eigenlijk twee betekenissen: monetaire inflatie en prijsinflatie. In de huidige economische context is er sprake van beide types inflaties.

Enerzijds is er sprake van monetaire inflatie aangezien er euro’s worden bijgedrukt tegen de sterren op.

Deze geldschepping betekent dat de geldhoeveelheid in omloop toeneemt. En dit heeft een verlagende impact op de rente.

Anderzijds is er ook sprake van prijsinflatie, wat eigenlijk niets meer is dan een stijging van het algemene prijspeil.

Door de prijsstijgingen daalt de koopkracht van de mensen en daalt ook de waarde van het geld. Voor hetzelfde bedrag kan men namelijk minder aankopen.

Beleggingen in papieren activa zoals de euro (dat is trouwens ook het aanhouden van een spaar- en/of zichtrekening) bezorgen je verlies. Dit komt doordat het inflatiepercentage groter is dan het intrestpercentage waarmee jouw euro’s kunnen aangroeien.

Investeren in vastgoed is een oplossing aangezien de waarde van het vastgoed over het algemeen stijgt met een groeipercentage dat minstens gelijke tred houdt met het inflatiepercentage.

En vastgoed houdt over het algemeen minstens gelijke tred met de inflatie, ongeacht van hoe ernstig de euro verzwakt.

Door te investeren in vastgoed ga je dus voor diversificatie en kies je voor een andere activaklasse dan onze euromunt.

Hoe kan je jouw partner overtuigen om te investeren in vastgoed?

De beslissing om te investeren in vastgoed is een persoonlijke beslissing die niemand voor jou kan maken.

We raden aan dat je goed overlegt met jouw partner alvorens je beslissingen neemt. Je dient er namelijk allebei voor 100 procent achter te staan.

Stel dat je zelf overtuigd bent van de voordelen van een opbrengsteigendom. Je zou dus graag geld van jullie spaarrekening halen en dat geld investeren in vastgoed.

Hoe overtuig je jouw partner dan om te starten met investeren in vastgoed?

Hieronder vind je een aantal zaken die jouw misschien wel conservatieve partner moet weten:

Leg uit dat investeren in vastgoed geen meerwaardespel is

Vastgoed aankopen en rekenen op een waardestijging en het realiseren van een meerwaarde is niet hoe je geld verdient in de vastgoedsector. Natuurlijk kan je dit soms realiseren maar daar gaat het niet om!

Voorzichtige beleggers investeren in vastgoed omwille van de cashflow en de recurrente inkomsten en niet omwille van een potentiële meerwaarde.

Leg aan jouw partner uit dat je wilt investeren in een opbrengsteigendom voor de recurrente inkomsten en niet om opnieuw te verkopen.

Met andere woorden, jullie zouden niet aankopen om te hopen op een waardestijging om vervolgens opnieuw te verkopen.

Gebruik de literatuur en het internet

Tracht boeken en blogs over vastgoed te lezen, lees financiële dagbladen, geef ook webinars en podcasts een kans.

Als we toch drie boeken mogen aanraden die jouw partner kunnen overtuigen van de zin van investeren in vastgoed zijn het de volgende:

Kennis is macht, zowel voor jezelf als voor jouw partner!

Vergelijk aanbiedingen van bouwfirma’s

Ben je van plan om in vastgoed te beleggen? Eventueel via een kant-en-klare oplossing met zorgeloze huuropbrengsten?

Ga dan zeker niet over één nacht ijs maar maak je huiswerk! Het is jouw plicht om verschillende types vastgoed van verschillende bouwfirma’s met elkaar te vergelijken.

Je vraagt dan informatie op, je woont opendeurdagen bij, je gaat in gesprek met een vertegenwoordiger, enzovoort.

Door zelf informatie te verzamelen en grondig te overleggen met jouw partner kan je een goed onderbouwde richting uitgaan!

Begrijp dat aandelen niet zo veilig zijn als je zou denken

Beurscrashes zijn cyclisch en een crisis loert eigenlijk steeds om de hoek. Heel vaak is de volgende uitdrukking perfect van toepassing:

What goes up, must come down.

Vele beleggers hopen dat ze niet moeten terugvallen op hun investeringen tijdens crisismomenten. Maar dat kan je nooit zeker zijn…

De beurs en de aandelenmarkten hebben al vele mensen tot miljonair gemaakt en nog meer mensen tot een arme, naïeve stakker.

Aandelen en beleggingsfondsen zijn enkele beleggingsopties maar het zijn zeker niet de enige! Investeren in vastgoed biedt een mooi alternatief bijvoorbeeld.

Leg uit wat het rendement op de opbrengsteigendom(men) zal zijn

Je hebt hoogstwaarschijnlijk enkele opbrengsteigendommen op het oog. Je hebt jouw huiswerk gemaakt en je bent overtuigd. Nu dien je enkel nog jouw partner over de streep te trekken…

Analyseer de opbrengsteigendom(men) die je op het oog hebt en becijfer het verschil met jullie huidige beleggingen.

Beantwoord volgende vragen

  • Wat is de aankoopprijs?
  • Kunnen jullie gebruik maken van het hefboomeffect (door het aangaan van een hypothecaire lening)?
  • Wat zijn de huurprijzen in de buurt?
  • Wat is het rendement op de eigen inbreng gebaseerd op de recurrente inkomsten?
  • Wat is de beleggingshorizon?
  • Wat met concurrerende projecten in de buurt?
 • Geven de statistieken je gelijk op het gebied van de vraag en het aanbod van soortgelijke opbrengsteigendommen in dezelfde regio?

Indien je jouw huiswerk maakt kunnen jullie beslissen op basis van harde cijfers en feiten. En niets kan daaraan tippen!

Ken je partner

De kans is groot dat je jouw partner door en door kent. Je kan je dus zo voor de geest halen welke argumenten en bezwaren hij/zij zal aanhalen.

Bereid je voor op wat komen zal en tracht gefundeerde replieken klaar te stomen.

Je kan vermoeden welke vragen jouw partner zal stellen dus bereid jouw antwoorden al voor.

Besef dat jullie huidige beleggingsvormen waarschijnlijk duur zijn

Of je nu belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, aandelen of buitenlandse valuta, de kans is groot dat jullie niet echt weten hoeveel kosten jullie hebben aan deze investeringen.

Instapkosten, beheerskosten, commissies van makelaars en platformen, het is allemaal nogal ondoorzichtig in de meeste gevallen.

Tracht het eens uit te zoeken hoe het zit met alle verdoken kosten, de kans bestaat dat je verbaasd zult zijn!

Gebruik jullie budget als munitie

Een van de beste manieren om jouw partner te overtuigen is door op de gevoelige snaar te spelen. Je moet dus tastbare en voelbare voordelen schetsen!

En wat is er dan indrukwekkender dan het huidige budget te vergelijken met het potentiële toekomstige budget (dat hoger is dankzij de investering in vastgoed)?

Schets wat de bijkomende recurrente inkomsten, positieve cashflows, kunnen betekenen voor jullie gezin!

Tracht deze inkomsten te kwantificeren en vergelijk ze met bepaalde uitgaven uit jullie huidige budget.

Dit wakkert de verbeelding aan en doet jouw partner fantaseren over extra koopkracht of beleggingsmiddelen.

Investeren in vastgoed | Types opbrengsteigendommen

Vraag je je af welke aanbiedingen van beleggingsvastgoed met huurgarantie er op de markt zijn? Neem dan even wat tijd om de volgende aanbiedingen in detail te bekijken. Het zou kunnen zijn dat u plots een beter idee krijgt dan zelf huisbaas te gaan spelen met alle stress en kopzorgen die ermee gepaard gaan…

Bekijk de volgende kant-en-klare aanbiedingen beleggingsvastgoed, opgedeeld per soort verhuurgarantie:

Bronzen Huurgarantie bij investeren in vastgoed

Zilveren Huurgarantie bij investeren in vastgoed

Gouden Huurgarantie bij investeren in vastgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *