• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Beleggen in vastgoedfondsen: Wat, waarom & hoe als particuliere belegger?

Beleggen in vastgoedfondsen: Wat, waarom & hoe als particuliere belegger?

min leestijd

beleggen in vastgoedfondsen wat waarom hoe als belegger
wat is een vastgoedfonds analyse concept beleggingsproduct

Een investeringsfonds dat in onroerend goed investeert, is een entiteit die inkomsten ontvangt uit het bezitten of financieren van onroerend goed dat inkomsten oplevert uit de verhuur ervan.

Net als andere bedrijfstakken kunnen vastgoedfondsen besloten ondernemingen zijn, of zij kunnen beursgenoteerd en verhandelbaar op de beurs zijn.

De meeste vastgoedfondsen zijn toegankelijk voor alle soorten beleggers, groot en klein.

Particuliere beleggers kunnen dus ook profiteren van inkomsten uit onroerend goed zonder zelf direct volledige onroerende goederen te kopen, te beheren of te financieren.

Als particuliere belegger kan u dus in een dergelijk vastgoedfonds beleggen zonder zelf tijd, energie en veel kapitaal te investeren.

U kan als belegger rekenen op een adequaat risicobeheer alsook op periodieke dividendinkomsten.

Onderschat beleggingsvehikel

Ondanks de historisch hoge totale rendementen in vergelijking met andere, veel bekendere beleggingen, zoals diverse aandelenbeurzen, zijn de meeste beleggers niet vertrouwd met vastgoedfondsen.

Bijgevolg staan de meesten huiverachtig om te beleggen zonder voldoende achtergrond.

Maar indien u gewapend met de juiste informatie en kennis, heeft u wel degelijk alles om verstandig te beleggen en uw vastgoedrisico effectief te beheren.

Het vermogen om de kenmerken en de waarde van een beleggingsinstrument te begrijpen wanneer anderen dat niet doen, is vaak de sleutel tot beleggingssucces.

Interessante kenmerken

Een modern vastgoedfonds is eenvoudigweg de zuiverste vorm van onderneming- en vastgoedbezit.

Vastgoedfondsen zijn bedrijven die commercieel verhuurbaar onroerend goed bezitten of financieren, zoals winkelcentra, kantoor- en appartementsgebouwen.

Het professionele management van een vastgoedfonds wordt in dienst gesteld door de aandeelhouders en is onderworpen aan een prestatiegebonden verloning.

Er is een sterk en deugdelijk ondernemingsbestuur aanwezig en er wordt gefocust op transparantie.

Beslissingen over de vastgoedportefeuille worden genomen vanuit een langetermijnperspectief en niet op basis van een arbitraire doelstelling van interne rentabiliteit.

Een vastgoedfonds is flexibel en heeft de mogelijkheid om bijna elke vorm van kapitaal- en schuldfinanciering aan te trekken en te gebruiken.

Kortom, een interessante optie om als particulier zorgeloos te investeren in commercieel vastgoed voor verhuur.

Waarom beleggen in vastgoedfondsen?

waarom beleggen in vastgoedfondsen dividendopbrengsten en indekking tegen inflatie

Veel beleggers kopen vastgoedfondsen alleen vanwege de aantrekkelijke dividendopbrengsten en periodieke rendementen die zij opleveren ten opzichte van staatsobligaties en andere beleggingen zoals een spaarrekening.

Er zijn echter veel meer, even overtuigende redenen om vastgoedfondsen op te nemen als onderdeel van een goed uitgebalanceerde beleggingsportefeuille.

Twee van die redenen om te beleggen in vastgoedfondsen zijn de volgende:

 1. Aantrekkelijke rendementen, en
 2. Dividenden die de inflatie ruimschoots compenseren

Een derde en even belangrijke reden om te investeren in vastgoed via vastgoedfondsen, is dat ze een uitstekend instrument zijn om te diversifiëren.

Aantrekkelijke rendementen

investeren in onroerend goed fondsen van commercieel onroerend goed kan aantrekkelijke rendementen opleveren voor particuliere beleggers

Onderschat het jaarlijks rendement van een zorgvuldig uitgekozen vastgoedfonds niet!

Vastgoedfondsen hebben in het verleden doorgaans totale rendementen opgeleverd die het rendement van de aandelenindexen van diverse aandelenbeurzen overtroffen hebben.

Zoekt u een passief beleggingsproduct met aantrekkelijk rendement en een goed gediversifieerde onderliggende portefeuille van investeringen?

Dan is beleggen in vastgoedfondsen absoluut het overwegen waard, het kan bovendien al met een beperkt bedrag.

Dividenden dankzij beleggen in vastgoedfondsen

Dividendinkomsten zijn een van de voornaamste redenen om in vastgoedfondsen te beleggen.

De voornaamste reden hiervoor is dat hun rendementen een aantrekkelijke extra vormen ten opzichte van andere beleggingen.

Vastgoed beleggingsfondsen zijn met andere woorden een interessant beleggingsproduct voor particuliere beleggers die prioriteit geven aan dividendinkomsten en professioneel risicobeheer als belangrijke componenten voor het opbouwen van vermogen.

Vastgoedfondsen zijn een aantrekkelijke belegging voor mensen die streven naar regelmatige inkomsten.

Dit op voorwaarde dat het vastgoedfonds een gezonde balans heeft met een conservatieve financiële hefboomwerking én goed gelegen activa die op de juiste manier worden beheerd.

Wanneer een vastgoedfonds over deze kwaliteiten beschikt, kan dit investeringsfonds het dividend dat zij aan de aandeelhouders uitkeert over het algemeen handhaven en bij voorkeur zelfs verhogen in de toekomst.

Beleggen zonder nachtelijke paniekaanvallen

beleggen zonder nachtelijke paniekaanvallen is mogelijk via deze beleggingsfondsen

Door te investeren in het juiste vastgoedfonds, kunt u een tactische blootstelling in de activaklasse van fysiek vastgoed handhaven.

Als belegger kan u absoluut voordeel halen uit goed gediversifieerde en professioneel beheerde vastgoedfondsen.

U kan als particulier wel degelijk toetreden tot de wereld van vastgoed beleggingsfondsen en uzelf verheugen op een zorgeloze belegging die u toelaat om 's nachts goed te slapen.

Beleggen in vastgoedfondsen betekent dus passief investeren in onroerend goed zonder financiële zorgen of stress die u wel ervaart indien u zelf als huisbaas functioneert.

Liquide vastgoedbelegging

dit soort fondsen zijn liquide vastgoedbelegging in vergelijking met directe vastgoedinvestering in stenen

Vastgoedfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om onroerend goed aan hun beleggingsportefeuille toe te voegen zonder het liquiditeitsrisico te lopen dat gepaard gaat met directe investeringen in onroerend goed.

Dit komt doordat vastgoedfondsen die openbaar verhandeld worden, net als andere aandelen, in een oogwenk gekocht of verkocht kunnen worden via een financieel adviseur of online handelsdiensten.

Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen bieden minder liquiditeit dan beursgenoteerde vastgoedfondsen, maar... Deze fondsen bieden nog steeds een veel hogere liquiditeit dan zelf een directe geldbelegging te doen in vastgoed.

Directe beleggingen in onroerend goed zijn illiquide van aard en kunnen daarentegen verschillende maanden of zelfs jaren aanslepen om ze te verkopen.

Vastgoedfondsen stellen beleggers dus in staat om te participeren in beleggingen in onroerend goed op een flexibele en liquide manier.

Gediversifieerde vastgoedportefeuille

diversificatie en liquiditeit perfecte hoeksteen voor elke beleggingsportefeuille

Vastgoedfondsen bieden doorgaans een brede diversificatie en liquiditeit aan beleggers.

Vastgoed beleggingsfondsen zijn hierdoor een van de hoekstenen van beleggingsportefeuilles geworden.

Diverse studies hebben in het verleden reeds aangetoond dat vastgoed beleggingsfondsen helpen om de prestaties van een gemengde beleggingsportefeuille van aandelen en obligaties te verbeteren.

Concreet verminderen ze het risico van de totale portefeuille én verhogen ze het rendement van de gehele portefeuille.

Ook op het vlak van geld investeren in onroerend goed zelf zijn vastgoedfondsen interessant om een gediversifieerde onroerend goed portefeuille op te bouwen.

Indekking tegen inflatie via beleggen in vastgoedfondsen

De periodiek uitgekeerde dividenden van een vastgoedfonds stijgen over het algemeen sneller dan de inflatie.

Hierdoor zijn vastgoedfondsen een effectief beleggingsinstrument om de ongewenste gevolgen van inflatie af te dekken.

Vastgoedfondsen verhuren hun eigendommen aan huurders volgens langlopende huurcontracten.

De voorwaarden van deze huurovereenkomsten beschermen over het algemeen de marges van het vastgoedfonds tegen de gevolgen van inflatie.

De meeste huurcontracten in de niche van commercieel vastgoed zorgen ervoor dat de verhuurders (zoals een vastgoedfonds) de huurders voor diverse kosten zullen factureren en deze in rekening kunnen brengen nadat zij gemaakt zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de kosten van nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen, tuinonderhoud, afvalophaling, enzovoort.

Er bestaan ook huurovereenkomsten waarbij de verhuurder (het vastgoedfonds) deze operationele kosten helemaal niet draagt. In plaats daarvan betalen de huurders deze kosten direct rechtstreeks aan de dienstverleners.

De mogelijkheid om de exploitatiekosten (én verhogingen ervan) door te rekenen aan de huurders, zorgt ervoor dat de netto inkomsten van vastgoedfondsen gelijke tred kunnen houden met de stijgende prijzen in tijden van inflatie.

Het resultaat is dat vastgoedfondsen inflatie gecorrigeerde winsten genereren. Hierdoor zijn vastgoedfondsen dus aantrekkelijke beleggingen in tijden van inflatie.

Rentenieren met vastgoed is mogelijk

vastgoedfondsen als belegging om rentenieren met vastgoed mogelijk te maken

Streeft u naar financiële onafhankelijkheid en wenst u zelf te bepalen wat u doet, wanneer u het doet en hoe u het doet?

Dan kan onroerend goed kopen om te verhuren een interessante manier zijn om passieve inkomsten met onroerend goed te creëren.

Vanzelfsprekend wenst u goed na te denken over uw toekomstige levensstijl.

Gaat u met andere woorden actief of passief investeren in onroerend goed? Bent u een passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder?

Indien u droomt van rentenieren met onroerend goed en vervroegd met pensioen gaan, dan is een passieve investeringsaanpak via een goed renderend vastgoedfonds slim en doordacht.

Ook indien u geen plannen heeft om vervroegd met pensioen te gaan, kan een belegging in een vastgoedfonds een aardig extra inkomen opleveren later.

Zelf een extra pensioen opbouwen met verhuurvastgoed kan niet eenvoudiger en zorgelozer dan via een professioneel beheerd vastgoedfonds.

Transparante bedrijfsstructuren dankzij beleggen in vastgoedfondsen

deze beleggingsvorm komt met transparante bedrijfsstructuren reglementering en constante druk op management

Vastgoedfondsen zijn gereglementeerd en staan onder streng toezicht van een financiële waakhond.

Bovendien moet het management van een vastgoedfonds de discipline opbrengen om periodiek een dividend uit te keren.

De combinatie van een streng toezicht door een toezichthouder en de verwachting van beleggers om periodiek een mooi rendement te ontvangen, maakt van vastgoedfondsen een zeer transparante beleggingsklasse.

Het is bijgevolg een beleggingsklasse die aantrekkelijk is voor particuliere beleggers die op zoek zijn naar een stabiele waardestijging en een aantrekkelijk rendement.

Hoe beleggen in vastgoedfondsen als particuliere belegger?

hoe beleggen in vastgoedfondsen overzicht beste vastgoedfondsen voor nederlandse beleggers

CORUM XL: Beste vastgoedfonds vanaf € 189

 • Investeren kan reeds vanaf 189 euro per aandeel, een laagdrempelige vastgoedbelegging met andere woorden
 • U koopt een participatie van dit vastgoedfonds
 • Interessante rendementen uit het verleden (bruto dividend):
  • 2017: 8,78%
  • 2018: 10,05%
  • 2019: 6,26%
  • 2020: 6%
 • Jaarlijkse rendementsdoelstelling sinds 2017 altijd overstegen (geen garantie voor de toekomst)
 • Stabiele huurinkomsten via meer dan 50 bedrijfsmatige verhuurobjecten met langlopende huurcontracten
 • Jaarlijkse bezettingsgraden van het vastgoed in portefeuille leunen tegen de 100% aan
 • Interessante geografische spreidingsaanpak met commercieel vastgoed in portefeuille in maar liefst 12 landen
 • Sectorale spreiding over 4 sectoren (industrie, kantoren, winkels en hotels)
 • Vastgoedportefeuille van commercieel vastgoed die een kleine 900 miljoen euro geïnvesteerd vermogen reflecteert
 • Onder toezicht van de Franse financiële autoriteit Autorité des Marchés Financiers (AMF), welke risicospreiding oplegt aan alle vermogensbeheerders

CORUM ORIGIN: Beste vastgoedfonds vanaf € 1 090

 • Regio van het vastgoed in portefeuille: De eurozone
 • Rendement uitgekeerd in 2020: 6% rendement
 • De rendementsdoelstelling werd sinds 2012 jaarlijks overstegen (geen garantie voor de toekomst)
 • Beleggen kan vanaf 1 090 euro per aandeel (inclusief alle kosten)
 • 1,9 miljard euro geïnvesteerd vermogen dat beheerd wordt in meer dan 140 vastgoedobjecten voor verhuur
 • Meer dan 30 000 aandeelhouders in dit vastgoedfonds sinds 2012
 • Geografische spreiding over 13 verschillende landen
 • Spreiding van commercieel vastgoed over diverse sectoren: gezondheidssector, logistiek, kantoren, industrie, winkels en hotels
 • Onder toezicht van de Franse financiële autoriteit Autorité des Marchés Financiers (AMF), welke risicospreiding oplegt aan alle vermogensbeheerders

Overige manieren om te beleggen in vastgoed

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

€212.000 (Vanaf) Excl. Kosten

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Costa Blanca en Costa Cálida, Spanje

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *