• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Verhuurgarantie bij vastgoedbeleggingen: Overzicht van de types garantie

Verhuurgarantie bij vastgoedbeleggingen: Overzicht van de types garantie

verhuurgarantie bij vastgoedbeleggingen

Tegenwoordig is beleggingsvastgoed met verhuurgarantie prominent aanwezig in de media en op sociale media. Het gaat om sleutel-op-de deur beleggingsvastgoed waardoor u als belegger op beide oren kunt slapen. Althans, dat is wat men beweert…

Dikwijls gaat het om een verhuurgarantie van enkele jaren gedurende welke u zeker bent van zekere, gewaarborgde huurinkomsten.

Op deze pagina overlopen we of zo’n verhuurgarantie werkelijk alle zorgen wegneemt. We maken ook onderscheid tussen verschillende soorten verhuurgarantie want de ene verhuurgarantie is de andere niet!

Waarom investeren in vastgoed met verhuurgarantie?

Omwille van de zekerheid. Vanaf dag 1 bent u zeker van uw verhuurinkomsten en het rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen.

Van leegstand is geen sprake en de huurbezettingsgraad bedraagt dus simpelweg 100%. Beter dan dit wordt het niet qua huurbezetting!

Een bijkomend pluspunt is dat u hierdoor geen kopzorgen heeft door eventuele leegstand, wanbetaling, schade, enzovoort. Deze negatieve punten en lasten van verhuren worden allemaal door een andere partij gedragen.

Een verhuurgarantie biedt dus stabiliteit qua inkomen, huurbezetting en rendement.

De ene huurgarantie is de andere niet

Op het eerste gezicht zou u kunnen denken dat alle verhuurgaranties min of meer gelijkaardig zijn…

Toch is dit niet het geval.

Hieronder zetten we drie verschillende types op een rijtje:

Zorgeloze verhuurservice – Brons

Deze dienstverlening zie je het vaakst van al opduiken bij sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed.

In feite gaat het hier zelfs niet om een echte verhuurgarantie. Als belegger kan u enkel rekenen op de dienstverlening van een erkend rentmeester.

Deze behartigt uw belangen zoals een goede huisvader. En zal dus de verhuurinkomsten van uw beleggingsvastgoed trachten te maximaliseren. In ruil betaalt u hiervoor een prijs (verhuurcommissie).

Beleggingsvastgoed met bronzen verhuurgarantie

De volgende aanbiedingen zijn zo’n vastgoedbeleggingen met bronzen verhuurgarantie (zorgeloze verhuurservice):

Zweeds beleggingsvastgoed met bronzen verhuurgarantie

Zweeds verhuurd vastgoed als zorgeloze belegging met direct rendement (beleg in volle eigendom):

Montenegrijns investeringsvastgoed met bronzen verhuurgarantie

Luxe vastgoed in Montenegro voor gemengd gebruik (gratis privé gebruik + zorgeloze verhuur):

 • 6 weken per jaar gratis eigen gebruik, vrij in te plannen tijdens hoog- en laagseizoen
 • Opname in verhuurprogramma (inclusief rentmeesterschap en onderhoud) voor variabel rendement dat kan opklimmen tot 9% per jaar, berekend met een bezettingsgraad van +/- 45% op jaarbasis

Video bronzen verhuurgarantie

Kleine lettertjes zijn belangrijk

In de kleine lettertjes van dergelijke aanbiedingen leest men dan vaak het volgende:

Zoals bij elke verhuring is er nooit 100% rendementszekerheid, alles hangt af van de bezettingsgraad en de kosten (onder meer voor de instandhouding). Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet. De uiteenzetting door de promotor/​verkoper en de verbintenis van de eventuele exploitant/​gemandateerde/​makelaar zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Het huurinkomen hangt af van de bezettingsgraad en noch de grondeigenaar, exploitant, gemandateerde of de bouwheer geven huurgaranties. Er wordt geen garantie verstrekt met betrekking tot minimumbezettingsgraad, exploitatieresultaat of rendement. Conform de Europese financiële wetgeving dienen we te wijzen op het feit dat alle voorgestelde gegevens hoewel gebaseerd op realistische cijfers uit het verleden met hypotheses en prognoses geen garantie bieden voor de toekomst, waarbij in tijden van laagconjunctuur of crisis de opbrengst zelfs kan herleid worden tot nul of negatief kan uitvallen.

Details bronzen huurgarantie

Concreet betekent een zorgeloze verhuurservice het volgende voor u als belegger:

 • U hoeft zich als eigenaar geen zorgen te maken over het vinden van een geschikte huurder.
 • Als belegger hoef je ook niet meer wakker te liggen van de technische en administratieve rompslomp die bij de verhuur van een beleggingspand komt kijken.
 • U bent zeker van een goed beheer van uw beleggingspand.
 • In de meeste gevallen betaalt u een verhuurcommissie (maar vrijstellingen gedurende de x aantal eerste jaren zijn courant). In ruil geniet u van meer vrije tijd, minder zorgen en meer quality time.

Kortom: Een beleggingspand kopen met zorgeloze verhuurservice levert u enkel de zekerheid op dat een rentmeester de verhuur op zich zal nemen. Maar er wordt dus helemaal niets gegarandeerd qua huurbezettingsgraad of rendement.

Dit systeem bestaat naast residentieel vastgoed ook voor commercieel vastgoed. Een aanhuurmakelaar voor zakelijk vastgoed zoekt dan naar geschikte zakelijke huurders van de kantoorruimte / het bedrijfspand in kwestie. Alvorens een makelaar in te schakelen kan het interessant zijn om uw beschikbare ruimtes aantrekkelijker te maken. Bezoek Projectdecor voor complete en vakkundige interieurstyling van uw commerciële ruimte.

Verhuurgarantie door bouwpromotor – Zilver

Inleidende video

Inleiding zilveren huurgarantie

Bepaalde bouwpromotoren gaan een stap verder. In plaats van enkel een zorgeloze verhuurservice aan te bieden, bieden ze ook een verhuurgarantie aan. Zwart op wit en contractueel vastgelegd.

Deze verhuurgarantie kan een pure verhuurgarantie zijn of een verhuurgarantie dankzij een poolsysteem. In dit laatste geval maakt het niet uit of uw unit in het complex af en toe leegstaat.

Er wordt namelijk een globale pot inkomsten gemaakt welke na aftrek van de kosten evenredig wordt verdeeld over alle eigenaars.

Dergelijke verhuurgaranties overspannen periodes van 1 tot 10 jaar in de praktijk (soms veel langer zoals 99 jaar indien er sprake is van erfpacht en/of opstal).

Aanbod beleggingsvastgoed met zilveren huurgarantie

Allerlei soorten beleggingsvastgoed met verhuurgarantie door de bouwpromotor worden aangeboden:

Duits beleggingsvastgoed met zilveren huurgarantie
Duitsland voor kleinere budgetten
Duitsland voor grotere budgetten
Vakantiewoningen voor gemengd gebruik met zilveren verhuurgarantie
Franse vakantiewoningen
 • Tweede huis kopen in Frankrijk in volle eigendom in het Wyndham Halcyon Retreat Golf & Spa Resort:
  • Vanaf 42 500 euro eigen middelen in combinatie met een financiering
  • Met 5 tot 8% rendement per jaar, contractueel gewaarborgd
  • Bonusrendement in natura: 4 weken gratis privé-gebruik per jaar met toegang tot alle faciliteiten van het luxe resort in de Limousin streek.
  • Twee optioneel in te roepen wederverkoopgaranties: Recht om te verkopen aan minimaal 125% of 150% van de initiële aankoopprijs na respectievelijk 5 of 10 jaar
 • Recreatievastgoed als belegging in Frankrijk in mede-eigendom in het Wyndham Halcyon Retreat Golf & Spa Resort:
  • Vanaf 17 230 euro kan u beleggen, zonder financiering, in mede-eigendom
  • 5 à 8% jaarlijks contractueel gewaarborgd rendement
  • Inclusief 2 optioneel in te roepen wederverkoopgaranties: Verkoop aan minimaal 125% of 150% van de oorspronkelijke aankoopprijs na respectievelijk 5 of 10 jaar
  • Eigen gebruik mogelijk tegen betaling
Griekse vakantiewoningen op Samos
 • Fantastische buitenverblijven op het eiland Samos te koop in het 5-sterren Hera Bay Luxury Resort
 • Keuze uit luxe hotel suites, studio appartementen, kampana’s en drie types villa’s (waaronder een type met privé overloopzwembad en fantastische uitzichten over de Egeïsche Zee)
 • Als investeerder geniet u er van gemengd gebruik:
  • Gratis eigen gebruik tijdens zowel hoog- als laagseizoen op jaarbasis
  • Contractueel gewaarborgd rendement op jaarbasis (zorgeloos en passief)
Italiaanse vakantiewoningen
 • Nieuwbouw appartementen te koop in Oost-Italië
 • Keuze uit puur privé gebruik of gemengd gebruik (privé en verhuur)
 • U koopt de volle eigendom vanaf 179 500 euro en u kunt genieten van de volgende voorwaarden:
  • Gratis weken eigen gebruik op jaarbasis, in overleg met promotor
  • Bruto jaarlijks verhuurrendement van 5% (zorgeloos en passief)
Studentenhuisvesting met zilveren verhuurgarantie

Extra achtergrondinformatie inzake beleggen in studentenhuisvesting:

Tips en aandachtspunten voor dit type huurgarantie

Als particulier beleggen in vastgoed met verhuurgarantie gewaarborgd door de bouwheer… Dat betekent kiezen voor onbezorgdheid en rust. Elke maand ontvangt u de huuropbrengsten op uw rekening.

Los van het feit of er al dan niet sprake is van leegstand. Ook wanbetalers zijn uw zorg niet. Toch niet onbelangrijk voor mensen die reeds slechte ervaringen hebben opgedaan als huisbaas…

Toch dient u niet te hard van stapel te lopen! Er zijn nog steeds enkele belangrijke punten die uw aandacht verdienen.

Kredietwaardigheid bouwpromotor/bouwheer

Een verhuurgarantie klinkt aanlokkelijk maar ze moet ook nog nageleefd worden… De bouwpromotor zal ervoor moeten zorgen dat u effectief maandelijks de huuropbrengsten gestort krijgt.

Een financiële achtergrondcheck is dus zeker en vast op zijn plaats van de partij die zich tegenover jou garant stelt.

Hoe kredietwaardig is de bouwpromotor en hoe komt u dit te weten? U kan, afhankelijk van de grootte en het type vennootschap, online financiële informatie raadplegen van zo’n bouwheer.

De balans en de resultatenrekeningen zijn er vrij, open en bloot, consulteerbaar. Vraag eventueel hulp aan iemand uit uw familie of vriendenkring om deze cijfers te interpreteren.

Voor Belgische bedrijven kan u terecht op de website van de Nationale Bank van België, afdeling balanscentrale, subafdeling Raadplegen – CONSULT. Hier kan u de bouwpromotor opzoeken op twee manieren:

  1. Door het ondernemingsnummer in te geven
  2. Door de naam van de firma in te geven op tab twee van het zoekveld

Voor Nederlandse bedrijven kan je terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Een grondige financiële analyse kan meer zekerheid bieden en maakt duidelijk met wat voor partij u in zee zou gaan…

Vanzelfsprekend vermijdt u beter bedrijven die reeds in financiële moeilijkheden verkeren. De kans dat zo’n bedrijf effectief de verhuurgarantie kan garanderen is namelijk klein.

Contractuele bepalingen en kleine lettertjes

Zoals eerder gesteld is de ene verhuurgarantie de andere niet. Bouwpromotoren hebben het recht om de verhuurgarantie zelf te bepalen. Dit betekent dat u zeker de kleine lettertjes moet doornemen.

Met andere woorden, lees zeker en vast de kleine lettertjes alvorens u iets ondertekent. Enkele zaken waar u moet aan denken tijdens het nalezen:

  • Wat zijn de exacte bepalingen? Staan er in het contract bepaalde uitzonderingsclausules die uw rendement negatief kunnen beïnvloeden?
  • Hoe zit het met onvoorziene kosten?
  • Wie staat in voor en bekostigt eventuele plaatsbeschrijvingen?
  • Zijn er eventuele verdoken kosten die u later kunnen verrassen en uw rendement negatief kunnen beïnvloeden?
  • Hoe liquide is de belegging en kan u ten alle tijde verkopen aan een prijs die u zelf kan bepalen?
  • Of heet de bouwheer voorrang indien u wenst te verkopen? Indien dit het geval is, onder welke voorwaarden?
  • Hoe lang loopt de verhuurgarantie? Is ze eventueel verlengbaar?
  • Indien de verhuurgarantie niet verlengbaar is, wat is de kost die de bouwheer aanrekent voor rentmeesterschap?
  • Wat gebeurt er indien de bouwpromotor onverwachts failliet gaat?
  • Hoe koopt u aan? Verwerft u de volle eigendom? Of gaat het om een erfpacht- of opstalrechtconstructie? Dit heeft fiscale implicaties, weegt zelfs door tot op het niveau van successieplanning en heeft bovendien ook een impact op uw financieringsmogelijkheden via een financiële instelling! Klik op volgende link voor meer info over begeleiding inzake het financieren van beleggen in vastgoed.
  • Wat zijn de jaarlijks te betalen belastingen?
  • Zijn er verdoken aankoopkosten die de verkoper (bewust) niet gemeld heeft?, enz.

Laat u gerust bijstaan door een jurist uit uw vriendenkring of familie. Dit is specifieke en technische materie. Laat u dus bijstaan door iemand met kennis van zaken indien u het niet allemaal begrijpt of twijfelt.

Wees niet verblind door deze huurgarantie

Laat u alleszins niet overmannen door emoties en neem geen overhaaste beslissingen. Het is niet omdat er een verhuurgarantie van tien jaar wordt aangeboden dat u het daarom moet doen…

Beschouw een verhuurgarantie als een element van het totaalpakket. Een opbrengsteigendom heeft nog plus- en minpunten en het is belangrijk dat je het totaalplaatje niet uit het oog verliest!

Conclusie: Investeer nooit in een beleggingspand louter en alleen omdat de bouwpromotor een verhuurgarantie biedt. Analyseer ook het beleggingsvastgoed op zich, het concept, de vraag en het aanbod, de ligging, eventuele alternatieve vastgoedinvesteringen, enzovoort.

Verhuurgarantie door de Belgische overheid – Goud

Inleidende video

Introductie gouden huurgarantie

Wat vele mensen niet weten is dat er ook een mogelijkheid bestaat om een verhuurgarantie van de overheid te verkrijgen. Het voordeel is dat u in zee gaat met de lokale overheid en dat u meer dan ooit zeker bent van uw inkomsten.

Voor veel mensen lijkt investeren in vastgoed risicovol of te moeilijk. En dan is investeren in vastgoed met verhuurgarantie door de overheid een solide en aantrekkelijke oplossing!

Elke maand ontvangt u de huurinkomsten, los van eventuele leegstand of wanbetaling. U krijgt gegarandeerd uw verhuurinkomsten en u heeft geen kopzorgen meer.

Voordelen van een garantie door lokale overheid

Indien u het slim aanpakt biedt een dergelijke vastgoedbelegging de volgende voordelen:

 • Goed rendement. Ook al krijgt u een lagere huurprijs dan wat u op de gewone huurdersmarkt zou krijgen, er bestaan interessante subsidies om op het einde van de rit toch een rendement te scoren dat hoger ligt dan dat op de private huurdersmarkt.
 • Investeren in volle eigendom (geen erfpacht, geen recht van opstal) dus deels financieren met vreemd vermogen is helemaal geen probleem. U kan er bovendien het rendement op uw eigen middelen mee opkrikken dankzij het hefboomeffect.
 • Compleet zorgeloze en passieve vastgoedbelegging zonder er zelf energie mee te verliezen als huisbaas. In uw achtertuin passief beleggen in vastgoed is mogelijk met dit soort beleggingsvastgoed met overheidsgaranties.
 • Leuke aanvulling om uw vermogen en vastgoedportefeuille te diversifiëren. Uniek investeringsvastgoed om zelf uw passieve pensioeninkomsten mee te garanderen, recurrent en betrouwbaar.

 Aanbiedingen beleggingsvastgoed met gouden verhuurgarantie

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons   ↙ Uw landcode *

  Privacybeleid *