• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje: Bespaar meer!

Fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje: Bespaar meer!

min leestijd

Houten Blokjes Op Elkaar Met Percentages Diagonaal Erop En Rode Pijl Naar Beneden Concept Van Lagere Belastingen Voor Zelfstandigen In Spanje

Belastingen. Het woord alleen al kan u fysiek misselijk maken, toch? Maar wat als we u vertellen dat de Spaanse fiscaliteit niet altijd een nachtmerrie hoeft te zijn? Sterker nog, de belastingen in Spanje kunnen zelfs een opwindend onderwerp worden als u weet hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken. 

Welkom op onze webpagina Fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje!

Als zelfstandige in Spanje kan de wirwar van belastingwetten en -regels aanvoelen als een complex en ingewikkeld doolhof. Maar met dit artikel willen we u laten zien dat er aan de uitgang van dat doolhof een potje met goud staat te wachten.

Dus neem er uw favoriet drankje even bij en installeer u op comfortabele wijze. We gaan samen in de wereld van belastingvoordelen voor zelfstandigen in Spanje duiken.

En wie weet bezorgt belasting betalen in Spanje u wel kriebels in de buik en wordt het wel uw hoogtepunt van elk boekhoudkundig jaar!

Fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje: Inleiding

Houten Blokjes Op Elkaar Met Percentages Diagonaal Erop En Rode Pijl Naar Beneden Concept Van Lagere Belastingen Voor Zelfstandigen In Spanje

Als zelfstandige en voor eigen rekening werken in Spanje kan voordelig zijn als u in Spanje woont en er quasi voltijds verblijft.

Een zelfstandige, ook wel ZZP'er (in Nederland) en eenmanszaak (in België) genoemd, is een persoon die zelf kan beslissen over zijn of haar tijd en activiteiten en tevens zelf de beslissingen neemt voor zijn of haar professionele activiteiten.

Maar bent u eigenlijk wel op de hoogte van de belastingregels in Spanje?

Het is bekend dat een zelfstandige in Spanje een aantal periodieke verplichtingen tegenover de belastingdienst moet respecteren.

Maar het is evenzeer belangrijk om te weten dat men als zelfstandige in Spanje ook van bepaalde fiscale voordelen kan genieten!

Maar welke voordelen zijn dat precies? Wel, dat is precies wat we hieronder uit de doeken gaan doen...

Belastingen die van toepassing zijn op zelfstandigen in Spanje

Zijkant Spaarvarken Met Spaanse Vlag Op En Verschillende Eurobriefjes Die Erin Steken Symbool Van Belastingen Die Zelfstandigen Moeten Betalen In Spanje

Het is belangrijk om te weten welke belastingen op u van toepassing gaan zijn wanneer u zich gaat inschrijven als zelfstandige bij de belastingdienst in Spanje:

Inkomstenbelasting (PIT) voor fiscaal ingezetenen

In Spanje dient u jaarlijks personenbelasting voor fiscaal ingezetenen te betalen over uw wereldwijd verdiend inkomen als zelfstandige.

Belangrijk weetje: U moet per kwartaal een PIT-aangifte voor zelfstandigen indienen. Dus in de maand april dient u een aangifte in die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart bijvoorbeeld.

In deze driemaandelijkse aangifte personenbelasting vermeldt u de inkomsten en aftrekbare uitgaven van de voorafgaande drie maanden. 

De door u verschuldigde personenbelasting op dit algemeen belastbaar inkomen wordt op basis van de progressieve belastingschijven berekend.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in Spanje door het systeem van progressieve belastingschijven. 

Dit betekent dat hoe meer u netto overhoudt na aftrek van alle toepasselijke kostenposten, hoe meer belastingen u moet betalen in Spanje.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen in Spanje

Over het algemeen valt deze kostenpost technisch gezien niet onder de noemer 'belastingen'.

Dergelijke sociale zekerheidsbijdragen vormen echter wel een betaling die u op regelmatige basis moet doen omdat u de status van zelfstandige in Spanje heeft.

Vandaar dat we deze kostenpost toch vermelden als een vorm van belasting.

Vast bedrag als overgangsmaatregel tot eind 2025

Ter info: Sinds 1 januari 2023 werden er hervormingen ingevoerd en dienen nieuw geregistreerde zelfstandigen in Spanje 80 euro per maand aan sociale zekerheidsbijdragen te betalen, los van hoeveel ze in werkelijkheid netto overhouden.

Dit vast bedrag van 80 euro per maand is van toepassing voor de eerste 12 maanden van uw zelfstandigheid in Spanje. En dit kan eventueel nog verlengd worden met 12 maanden indien uw inkomsten gedurende het eerste jaar onder het minimum loon vallen.

Opgelet: Dit is een overgangsmaatregel die uitdooft op 31 december 2025. En vanaf dan wordt het hele systeem compleet progressief, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Progressieve bedragen vanaf 2026

Qua vuistregel om uw toekomstige sociale zekerheidsbijdragen in Spanje in te schatten, kunnen we u de volgende richtlijnen meegeven:

Het nieuwe systeem voorziet in progressieve sociale bijdrageschijven voor de jaren 2023 tot 2025, afhankelijk van het niveau van uw totale inkomen:

 • Minimale sociale zekerheidsbijdrage: 
  • In 2023 betalen zelfstandigen met een netto-inkomen van minder dan 670 euro per maand 230 euro per maand, 
  • In 2024 betalen zij 225 euro per maand, en
  • Voor het jaar 2025 betalen zij 200 euro per maand
 • Maximale sociale zekerheidsbijdrage:
  • In 2023 betalen zelfstandigen die meer dan 6.000 euro per maand verdienen de maximale sociale zekerheidsbijdrage in Spanje, zijnde 500 euro,
  • Ze betalen 530 euro per maand in 2024, en 
  • In 2025 klimt dit verder omhoog naar 590 euro per maand aan te betalen sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen met een inkomen van meer dan 6.000 euro per maand

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in Spanje

Stelt u zich voor dat u een frituur in Spanje uitbaat. Elke keer dat u een portie bitterballen of een patatje oorlog verkoopt, voegt u een beetje extra geld toe aan de prijs.

Dit extra geld is de BTW, of Belasting over de Toegevoegde Waarde. In Spanje wordt dit IVA genoemd. Het is een soort belasting die de overheid gebruikt om geld te verdienen en het standaardtarief is 21%.

Het is belangrijk om te weten dat dit extra geld niet echt van u is. Het is alsof u het even vasthoudt voor de overheid.

Verschuldigde (door te storten) BTW op verkopen

Aan het einde van elk kwartaal (dat is na elke drie maanden), moet u een periodieke BTW-aangifte indienen (met behulp van een formulier genaamd Modelo 303). Voor de maanden januari, februari en maart dient u deze btw-aangifte in te dienen in het eerste deel van de maand april.

U telt dan ook dat extra ontvangen geld op en schrijft het over naar een rekening van de Spaanse BTW-administratie.

Maar hier is het interessante inzicht: U bent niet degene die dat extra geld echt betaalt. Het zijn uw klanten die dat doen. De btw, ook in België en Nederland trouwens, is een echte eindverbruikersbelasting!  

Elke keer dat uw klanten iets van u kopen, betalen ze de prijs van het item plus dat beetje extra voor de BTW. Dus het kost u niets als zelfstandige maar u verdient er ook niets aan. 

Het is gewoon een manier voor de Spaanse overheid om wat geld te verdienen aan de eindverbruiker van het product of de dienst die u verkoopt.

Een van de meer interessante weetjes over Spanje op het vlak van BTW: Er zijn enkele uitzonderingen op de regel!

Sommige zaken zoals onderwijsdiensten, artistieke activiteiten en sommige soorten dienstverlening (zoals schrijvers die teksten schrijven) zijn vrijgesteld van het standaard 21% btw-tarief in Spanje.

Maar de basisregel is dus wel dat u 21% btw moet toevoegen aan de prijs voor de meeste dingen die u verkoopt als zelfstandige in Spanje.

Nog een belangrijk weetje: In januari van elk nieuw jaar vult u een ander formulier in, Modelo 390.

Dit is een extra formulier dat alles samenvat wat u het afgelopen jaar heeft gedaan op het vlak van BTW en eventuele grensoverschrijdende handelingen (al dan niet met toepassing van de verlegging van heffing). In dat laatste geval zal u ook een klantenlisting moeten indienen.

Terug te vorderen BTW op aankopen

En wat gebeurt er als u diensten of goederen koopt van andere Spaanse bedrijven voor uw activiteiten als zelfstandige?

Wel, in de meeste gevallen betaalt u BTW op deze aankopen. Maar het goede nieuws is dat u deze BTW achteraf meestal wel kunt terugvorderen van de Spaanse BTW-administratie.

Dit betekent dat, net als bij de BTW die u aan uw klanten in rekening brengt, deze BTW geen echte kostenpost voor u is. En dit is een belangrijk verschil met particulieren voor wie de BTW wel een kostenpost is.

Ter informatie: Indien u gedurende een bepaald kwartaal meer btw heeft betaald dan u ontvangen heeft, dan zal u dus ook BTW terugvorderen van de staat.

Dus onthoud het volgende:

BTW is als een hete aardappel. U houdt het even vast maar dan geeft u het door. Het is niet van u maar het is wel uw verantwoordelijkheid om het naar de juiste plek (de bankrekening van de Spaanse BTW-administratie) te sturen. 

En dat is hoe BTW in de praktijk werkt voor zelfstandigen in Spanje.

Wat zijn de fiscale voordelen van zelfstandig ondernemerschap in Spanje?

Man In Kostuum Die Glimlachend En Met Gebalde Vuisten Naar Biljetten Van 100 Euro Kijkt Die Uit De Hemel Vallen Symbool Voor Fiscale Voordelen Voor Zelfstandige Ondernemers Spanje

Wanneer we spreken over belastingvoordelen voor zelfstandigen in Spanje, refereren we naar een reeks voordelen vanuit fiscaal perspectief.

Het gaat dus om allerlei zaken die uw fiscale factuur helpen verlagen. Doorgaans kunnen zowel zelfstandigen (eenmanszaken / ZZP'ers) als vennootschappen in Spanje er van profiteren.

Verschillende soorten belastingvoordelen voor zelfstandigen in Spanje

Momenteel zijn er minstens vijf soorten belastingvoordelen waarop een zelfstandige in Spanje aanspraak kan maken.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Aftrekbare kosten (aftrekposten) als fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje

Wanneer u als zelfstandige in Spanje belasting betaalt, hebt u recht op bepaalde aftrekposten op uw belastingaangifte.

Natuurlijk hebt u de juiste facturen en bonnetjes nodig als bewijsstuk.

Wat betreft deze aftrekposten in Spanje: Vanzelfsprekend zijn deze belangrijk!

Ze hebben namelijk een directe invloed op de belastinggrondslag en verminderen uw inkomen dat aan personenbelasting onderhevig is.

De meest voorkomende aftrekposten waar u recht op hebt als zelfstandige in Spanje zijn de volgende:

 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Premies voor hospitalisatie- en ziekteverzekeringen, aftrekbaar voor 500 euro per jaar
 • Kosten voor diensten op het vlak van boekhouding en fiscaliteit
 • Onderhouds- en schoonmaakkosten voor zakelijke activiteiten
 • Professionele abonnementen (of het nu gaat om gereedschap of diensten)
 • Kantoorbenodigdheden, inclusief het huurbedrag van een kantoor indien van toepassing
 • Telefoon- en internetkosten
 • Salarissen van medewerkers/werknemers
 • Alle voertuigen die voor het werk gebruikt worden, evenals het onderhoud van de voertuigen (wat bewijst dat het ondernemersklimaat in Spanje zo slecht nog niet is...)
 • Naast deze aftrekposten kunnen zelfstandige ondernemers in Spanje ook aanspraak maken op afschrijvingen op al hun activa, met uitzondering van grond. De Spaanse belastingdienst heeft een specifieke tabel met richtlijnen die de maximale afschrijvingspercentages per jaar en het maximale aantal jaren voor elk type bedrijfsmiddel aangeven.

Vrijstellingen

Kubusvormig Cadeau Gevormd Door 100 Euro Biljetten Met Rode Strik Rond

Een belastingvrijstelling is een soort regel die u in bepaalde situaties vrijstelt van het betalen van belasting. Het is alsof u een speciale toestemming heeft om geen belasting te betalen.

Stel dat u bijvoorbeeld per ongeluk twee keer belasting heeft betaald voor hetzelfde ding, wat bekend staat als internationale dubbele belasting. Met een belastingvrijstelling kunt u dat extra geld terugkrijgen als Spaanse belastingbetaler.

En soms hoeft u helemaal geen belasting te betalen, zelfs als u iets doet of krijgt dat normaal gesproken belastbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geld krijgt van de Spaanse overheid omdat u een baby heeft gekregen of een kind heeft geadopteerd. U dient hier geen belasting over te betalen.

Er zijn ook bepaalde diensten van beroepen die van BTW worden vrijgesteld. Als u bijvoorbeeld privélessen geeft over iets dat met het onderwijssysteem te maken heeft, of als u samenwerkt met journalisten, bent u vrijgesteld van BTW in Spanje.

Bonussen als fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje

De belastingvoordelen die aan bepaalde bonussen zijn gekoppeld, houden een vermindering van het bedrag van de belastinggrondslag of een aftrek van de door de zelfstandige te verrichten belastingbetaling in.

Hier volgen enkele voorbeelden die gelden als bonussen voor zelfstandigen in Spanje:

 • Het vast bedrag per maand (los van uw inkomsten) van de sociale zekerheidsbijdragen tijdens de opstartfase als zelfstandige (zie hierboven voor gedetailleerde informatie).
 • Inhouding van inkomstenbelasting tijdens de eerste jaren van de oprichting van een vennootschap.

Verlaagde tarieven

Belastingverlagingen impliceren een vermindering van het belastingpercentage dat van toepassing is op het betreffende belastbaar inkomen.

Dergelijke verlaagde belastingtarieven in Spanje zijn van toepassing op:

 • Bepaalde pensioenregelingen
 • Voedselvergoedingen
 • Compenserende pensioenen
 • Bepaalde BTW-tarieven wanneer u start als zelfstandige

Belastinguitstel

Ronde Houten Klok Met Rechts Ervan Grote Bokaal Muntstukken Symbool Voor Betalingsuitstel

In Spanje is het mogelijk om bij de belastingdienst uitstel of afstel van betaling van belastingschulden aan te vragen.

In dit geval gaat het niet om een vermindering van het te betalen bedrag maar kan er bijvoorbeeld wel sprake zijn van een afbetalingsplan.

Dit type aanvraag is vaak nodig wanneer sommige zelfstandigen te maken hebben met een gebrek aan cashflow of met een opeenstapeling van betalingen die het moeilijk maken om alle verschuldigde belastingen op de vervaldag te voldoen.

Goed om te weten: Voor schulden van minder dan 30.000 euro kunt u uitstel van inkomstenbelasting of btw aanvragen voor een periode van maximaal 12 maanden. Als het bedrag echter hoger is dan 30.000 euro, moet u een garantie, borg of borgstelling verstrekken.

Fiscale voordelen voor zelfstandigen in Spanje: Conclusie

Tot hier onze uiteenzetting over de belastingvoordelen voor zelfstandigen in Spanje. Misschien heeft u nu wel een nieuwe en verfrissende kijk op de Spaanse belastingdienst...

In plaats van een geldverslindend monster die uw zuurverdiende geld opeist, beschouwt u de Spaanse fiscus nu misschien wel als een soort stimulerende partner die u kan helpen om uw financiële dromen waar te maken.

Zorg er in elk geval voor dat u op de hoogte blijft van de laatste fiscale wetten en regelgeving in Spanje! Er worden geregeld veranderingen aangebracht aan de fiscale wetgeving in Spanje dus up-to-date blijven is de boodschap!

En als u ooit twijfelt aan bepaalde boekhoudkundige of fiscale zaken, aarzel dan zeker en vast niet om professionele hulp te vragen.

Er zijn tal van deskundige Spaanse accountants en belastingconsulenten die staan te popelen om u te helpen om uw fiscaal optimale 'happily ever after' te bereiken.

Er zijn wel degelijk diverse belastingvoordelen in Spanje als u in dit land als zelfstandige wilt werken.

Tip: Voor meer informatie over deze voordelen en over zelfstandig ondernemerschap in Spanje, is het een uitstekend idee om een ervaren Spaanse accountant of fiscalist te raadplegen.

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *