Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing voor de website www.wereldwijdleven.com die u bekijkt. Door pagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In aanvulling op deze disclaimer geldt ook het Privacybeleid.

De eigenaar van www.wereldwijdleven.com is geen vastgoedmakelaar of beleggingsexpert. Op de website www.wereldwijdleven.com kunt u geen vastgoedinvesteringen aangaan of afsluiten. De website www.wereldwijdleven.com is geen online aankoopwebsite en doet geen zaken in naam van vastgoedinvesteerders.

De website www.wereldwijdleven.com is enkel een online doorverwijsplatform dat bezoekers doorverwijst naar websites en bedrijven waarbij je vastgoedinvesteringen kunt aangaan of afsluiten. Als bezoeker van deze website kan je volledig gratis gebruik maken van deze doorverwijsservice. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde websites en bestanden waarnaar wordt verwezen. Win steeds het advies in van een professional alvorens u een investeringsbeslissing maakt.

De eigenaar van deze website streeft ernaar om de inhoud van deze website relevant en accuraat te houden en om deze mooi te presenteren. Toch moet alle informatie op deze website geverifieerd worden. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de accuraatheid van de getoonde informatie en mogelijke onjuistheden van de getoonde informatie. Ga dus verder met voorzichtigheid.

De eigenaar van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in wat voor vorm dan ook die mogelijkerwijs ontstaan zou zijn door beslissingen van derden op basis van door ons beschikbaar gestelde informatie.

Indien je besluit om op deze website te surfen moet je accepteren dat de inhoud van deze website niet bedoeld is om advies te geven, om zaken aan te raden of om uit te nodigen tot deelname aan een of andere vorm van investering of investeringen. Je dient zelf jouw eigen onderzoek te voeren, het risico in te schatten en eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf te beschermen. Je zou altijd juridisch advies moeten inwinnen bij een geautoriseerde of geschikte onafhankelijke financieel adviseur. De website www.wereldwijdleven.com verschaft geen financieel advies of aanbevelingen in wat voor vorm dan ook.

De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor contact dat plaatsvindt tussen bezoekers en derde partijen. Bezoekers die beslissen om te beleggen via een derde partij doen dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. Investeerders zouden altijd geschikte experts moeten consulteren voor geschikt advies alvorens de investeringsbeslissing te maken.

De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verliezen. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, verzuim of fouten van derde partijen waarmee investeerders zaken kunnen doen ten gevolge van informatie die ter beschikking werd gesteld door de eigenaar van deze website.

Investeerders erkennen dat vastgoed en vastgoedprojecten in sommige landen andere of grotere risico’s met zich kunnen meebrengen en dat het potentieel voor winst of verlies uit vastgoedtransacties in bepaalde landen kan beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoersen.

In verband met verschafte rapporten, documentatie, teksten en informatie vertegenwoordigt de eigenaar van deze website niemand en geeft de eigenaar van deze website geen garantie inzake het nauwkeurig en allesomvattend zijn van de inhoud in zijn totaliteit. Investeerders zouden altijd advies moeten inwinnen van professionals ter zake in verband met specifieke informatie.

Op bepaalde pagina’s op www.wereldwijdleven.com kan je statistieken en interpretaties raadplegen, in combinatie met inschattingen van het commerciële potentieel door de eigenaar van deze website. Deze statistieken, interpretaties en inschattingen van het commerciële potentieel door de eigenaar van deze website zijn louter informatief en hieruit valt geenszins af te leiden hoe interessant en rendabel een project of investering werkelijk is of zal zijn. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van bezoekers ten gevolge van deze informatie die ter beschikking werd gesteld door de eigenaar van deze website.

De eigenaar van deze website geeft geen garantie dat een gebeurtenis de waarde van het beleggingsvastgoed van investeerders zal verhogen en verbeteren. Vastgoedprijzen kunnen snel veranderen en kunnen zowel naar beneden als naar boven evolueren. Het verleden is niet noodzakelijk een gids voor de toekomst. De vastgoedmarkt zou minder liquide kunnen worden waardoor het moeilijker kan worden om te verkopen. Investeerders zouden altijd geschikte professionele adviseurs moeten contacteren om advies op maat te verkrijgen alvorens al dan niet te investeren.

Aan alle gegevens en informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk op de intellectuele rechten. Om de getoonde inhoud of delen daarvan te gebruiken op publiek toegankelijke plaatsen dient u eerst schriftelijke toestemming te vragen aan de eigenaar van deze website.

Indien u vragen of twijfels heeft over deze disclaimer kunt u de eigenaar van deze website contacteren.

Gelieve deze website onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer.