• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Beleggingspanden: Aanbod & Veelgestelde Vragen Toegelicht

Beleggingspanden: Aanbod & Veelgestelde Vragen Toegelicht

min leestijd

beleggingspanden aanbod en veelgestelde vragen toegelicht

Investeren in beleggingspanden kan voor meer diversificatie van uw investeringsportefeuille zorgen.

Hieronder worden verschillende soorten beleggingsvastgoed te koop bekeken vanuit diverse invalshoeken zoals het type verhuurgarantie, de locatie, het soort opbrengstpand en het doel.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan diverse veelgestelde vragen over beleggingspanden zoals:

We starten met een overzicht van beleggingspanden te koop, weergegeven volgens het type verhuurgarantie voor investeerders.

Beleggingspanden aanbod

beleggingspanden aanbod

Bekijk hieronder diverse beleggingspanden te koop in verschillende vastgoedmarkten en landen.

Zoek op basis van verschillende filters zoals type verhuurgarantie, locatie, type opbrengsteigendom en doel.

Deze beleggingspanden zijn interessant om een passief inkomen mee te verdienen.

Concreet kan u een mooi rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen verdienen via de huurinkomsten en/of via de latere verkoop van het pand met meerwaarde.

Ontdek hieronder de boeiende wereld van beleggingspanden in het binnen- en buitenland en start met het verdienen van stevige rendementen.

Beleggingspanden te koop met verhuurgarantie

beleggingspanden te koop met verhuurgarantie

Beleggen in vastgoed voor verhuur betekent dat er ook risico's mee gemoeid zijn qua huurinkomsten en rendement.

Indien er sprake is van een suboptimale bezettingsgraad en dus leegstand, of indien er sprake is van wanbetaling, zal uw jaarlijks rendement een stevige knauw krijgen.

Dit risico qua rendement uit huurinkomsten wordt daarom geheel of gedeeltelijk afgedekt door bouwpromotoren uit binnen- en buitenland.

Concreet zijn er beleggingspanden te koop met bronzen, zilveren en gouden verhuurgarantie.

Voorbeelden van deze types vindt u hieronder:

 • Beleggingspanden te koop met BRONZEN verhuurgarantie
 • Kamerverhuurpanden te koop met ZILVEREN verhuurgarantie
 • Verhuurde beleggingspanden te koop met GOUDEN verhuurgarantie

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland


Waar beleggingspanden kopen?

waar beleggingspanden kopen wat zijn de beste locaties

Wat is de beste manier om te bepalen of een bepaald gebied wenselijk is om er investeringsvastgoed te kopen?

Vooraleer u een opbrengsteigendom koopt in een gebied waar u niet zo vertrouwd mee bent, dient u de aantrekkelijkheid van het onroerend goed objectief te evalueren.

Het bezit van een opbrengstpand voor verhuur houdt geen steek indien er geen/onvoldoende mensen zijn die het willen huren.

De beste informatie komt quasi altijd van iemand met grondige kennis van het gebied (zoals een notaris, makelaar of een vastgoedbeheerder).

Maar onderschat tegenwoordig ook de kracht van het internet niet!

Zo kan het internet u helpen met het bepalen van wandelafstandscores, de kwaliteit van het lokale onderwijs en misdaadstatistieken.

Het internet kan ook bijzonder nuttig zijn om informatie die u verkrijgt van vastgoedpromotoren en -agenten zelf te verifiëren en controleren.

Kwaliteit van het lokale onderwijs

Stel dat u van een bepaalde vastgoedontwikkelaar te horen krijgt dat de lokale scholen van absolute topklasse zijn. Dan kan u dat eenvoudig checken op het internet via een zoekmachine zoals Google.

Ontdekt u online een totaal ander beeld van de kwaliteit van het lokale onderwijs? Dan dient u op uw hoede te zijn.

U wenst namelijk liever geen beleggingspand te kopen in een gebied met zwakke scholen van bedenkelijk niveau.

Hoe slechter de kwaliteit van de scholen in de buurt van een opbrengsteigendom, hoe kleiner de kans dat dit beleggingspand op lange termijn een aanzienlijke waardevermeerdering zal opleveren.

Vertrouw in elk geval geen enkele vertegenwoordiger op zijn/haar woord en onderzoek ook zelf hoe het gesteld is met de kwaliteit van de scholen in de buurt.

Dankzij het internet bent u in staat om snel de juiste informatie te vinden om na te gaan of de info die u kreeg wel juist is.

Met andere woorden, het internet kan u helpen om een goed idee te krijgen van de kwaliteit en het niveau van de lokale onderwijsinstellingen.

Informatie die u online vindt, dient u natuurlijk steeds kritisch en objectief te benaderen.

Dergelijke info kan in elk geval erg van pas komen wanneer u wenst te achterhalen of de ontwikkelaar of agent in kwestie wel correcte informatie verstrekt...

Wandelafstandscore

wandelafstandscore als factor voor huurders in stedelijke omgeving

De vraag van huurders naar studio's, appartementen en woningen in grote steden of stedelijke gebieden wordt voor een groot deel bepaald door hun wandelafstandscore.

Het begrip wandelafstandscore wint aan populariteit daar er nogal wat mensen de voorstedelijke gebieden inruilen voor kleinere, bescheidenere wooneenheden in of dichterbij stadscentra.

Naarmate er meer mensen in de buurt van plaatselijke bedrijven, restaurants, vrienden en hun werk willen leven, hoe kleiner de behoefte aan een wagen in de stadskern wordt.

Vaak is het toch al moeilijk om vlot een parkeerplaats te vinden in de stad of verstedelijkte gebieden.

Daarbovenop komen de steeds strengere uitstootnormen en het hiermee gepaard gaande risico van kapitaalsvernietiging.

Wagens die niet meer voldoen aan de uitstootnormen krijgt men namelijk aan de straatstenen niet kwijt.

Bijgevolg worden residentiële woongebieden in of vlakbij de stadskern meer en meer geanalyseerd op basis van de moderne behoeften van de bewoners uit de buurt.

Busroutes, metrolijnen, fietspaden, wandelroutes en openbaar vervoer zoals tramlijnen worden allemaal belangrijker naarmate meer mensen in kleinere woningen in de binnenstad gaan wonen.

Potentiële huurders evalueren dus hoe vriendelijk en handig een bepaalde buurt is voor mensen zonder persoonlijk voertuig ter beschikking.

Een mogelijke huurder van een pand in of in de nabijheid van de stadskern zal dus steeds bekijken of het gebied wel geschikt is om te wandelen, fietsen en pendelen.

Bent u beleggingspanden met elkaar aan het vergelijken in een grote stad of een dichtbevolkt gebied?

Dan doet u er goed aan om aan de hand van het internet te bepalen hoe interessant de buurten in kwestie zijn voor mensen zonder wagen.

Met andere woorden, plaats uzelf in de schoenen van een huurder.

Criminaliteitsstatistieken

Criminaliteit en succesvol beleggen gaan niet goed samen. Diverse startende vastgoedbeleggers hebben deze keiharde realiteit reeds aan den lijve ondervonden.

Hoge criminaliteit in een bepaalde buurt leidt tot veel problemen op het vlak van investeren in onroerend goed.

Zo gaat criminaliteit vaak samen met alcoholisme en/of druggebruik.

En indien er sprake is van drugsgebruik, zijn autodiefstallen, huiselijk geweld, woninginbraken en vandalisme nooit veraf.

Dergelijke zaken zijn voor eigenaars van een beleggingspand niet wenselijk.

Zo is de kans op wanbetaling in een dergelijke buurt veel hoger.

Er is een verhoogde kans dat uw huurder(s) niet op tijd betaalt omwille van allerlei redenen (zoals liquiditeitstekort of opsluiting in de gevangenis).

En zelfs indien uw huurders in een dergelijke buurt eerlijk en hardwerkend zijn, is de kans vele malen groter dat ze in een negatieve spiraal worden meegezogen.

Los van de problemen die u als huisbaas kunt ervaren, moet u ook beseffen dat onroerend goed in een dergelijke buurt vrij illiquide is.

Immers, de groep van geïnteresseerde kopers is doorgaans klein in dergelijke buurten indien u ooit besluit om uw eigendom te verkopen.

Vooraleer u in een bepaalde buurt gaat investeren, is het dus een kwestie van de misdaadcijfers te analyseren.

Niet elke misdaad is dezelfde

Maak hierbij een onderscheid tussen "pietluttigheden" zoals oproepen voor geluidsoverlast (van muziekinstallaties of huisdieren zoals honden) enerzijds en echte ernstige misdaden anderzijds.

In deze laatste categorie behoren echte criminele acties zoals overvallen, inbraken met geweld, diefstallen, brandstichting, wapenbezit, schoten, enzovoort.

Het is met andere woorden belangrijk om voeling te krijgen met de aard van de misdaden in een bepaalde buurt. Statistieken kunnen namelijk snel verkeerd geïnterpreteerd worden.

Tracht te praten met de wijkagent of iemand van de lokale politiedienst om aan de bron te weten te komen wat er leeft.

Gebruik ook het internet om te weten te komen wat er zoal gebeurd is in het verleden in een specifieke buurt.

Technologie als hulpmiddel

Lange tijd was investeren in vastgoed buiten de eigen landsgrenzen moeilijk onder de knie te krijgen.

De reden ligt voor de hand: Indien men enkele tientallen jaren geleden een huis kocht op een onbekende plaats in het buitenland, wist men dikwijls niet goed waarmee men zich inliet.

Maar de tijden zijn ondertussen hevig veranderd, wat grotendeels te danken is aan de technologische evolutie en ontwikkelingen.

De informatietechnologie is nu zodanig verbeterd dat u heel goed geïnformeerd kunt zijn met behulp van het internet.

Dit betekent dat u mits de juiste voorbereiding en due diligence heel wat verrassingen en valkuilen kunt vermijden.

Tientallen kwalitatief hoogstaande websites (van bedrijven, overheden en particulieren) stellen interessante informatie ter beschikking.

Dergelijke websites kunnen u helpen om de informatie te verkrijgen die u nodig hebt om een objectief oordeel te vormen over een bepaalde buurt.

U kunt de internettechnologie trouwens ook gebruiken om:

 • Pendeltijden te bekijken van het openbaar vervoer,
 • Het aanbod van scholen en opleidingen te evalueren, en
 • De nabijheid van voorzieningen zoals gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, supermarkten, winkels en banken te onderzoeken.

Wenst u defensief te investeren in vastgoed voor verhuur? Dan dient u voldoende tijd te nemen om een potentiële buurt te analyseren vooraleer u er effectief gaat investeren.

Wat zijn de beste plaatsen om beleggingspanden te kopen?

wat zijn beste plaatsen om beleggingspanden te kopen

Hoe kunt u de beste plaatsen bepalen om beleggingspanden te kopen?

Als u zich afvraagt waar u nu bij voorkeur onroerend goed voor verhuur kunt kopen, dan dient u een aantal zaken in het oog te houden.

Zo dient u in te zien dat de meest geschikte vastgoedmarkt voor uw buurman of collega niet noodzakelijk de beste vastgoedmarkt voor u is .

Waar u uiteindelijk in vastgoed belegt, dient namelijk grotendeels af te hangen van uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen en investeringshorizon.

De beste plaatsen om in residentieel vastgoed voor verhuur te investeren, hebben drie gemeenschappelijke kenmerken:

 1. Betaalbaarheid
 2. Bevolkingsgroei
 3. Economische groei (met groeiend aantal jobs)

Identificeert u een specifieke vastgoedmarkt die gezegend is met deze drie factoren?

Dan zult u er hoogstwaarschijnlijk goede investeringsmogelijkheden kunnen vinden voor zowel een maandelijkse positieve cashflow als een aantrekkelijke waardestijging op de middellange tot lange termijn.

Er bestaan verschillende steden en regio's in het binnen- en buitenland waar deze mix van factoren aanwezig is.

Het zijn met andere woorden plaatsen waar u opbrengsteigendommen met een hoge cashflow kunt kopen terwijl de prijzen er nog relatief laag zijn in vergelijking met (overgewaardeerde) premium hotspots.

Wat is een goed beleggingspand?

wat is een goed beleggingspand parameters

Bent u op zoek naar een geschikt en waardevast beleggingspand?

Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, een stabiele maandelijkse extra inkomstenstroom te creëren en meer vermogen op lange termijn op te bouwen?

Dat dient u er rekening mee te houden dat dit tijd en geduld vergt. Het is met andere woorden onmogelijk om snel rijk te worden met degelijke beleggingspanden.

Een degelijk en goed beleggingspand vinden is een ingewikkelde aangelegenheid.

De reden hiervoor is dat u rekening dient te houden met een aantal risico's die uw rendement gedeeltelijk of compleet kunnen wegvegen.

En met een groot aanbod van beleggingspanden te koop in binnen- en buitenland, kan het voor veel particuliere beleggers moeilijk zijn om uit te maken welk opbrengstpand men nu het best kan kopen.

Indien u begrijpt wat een goed beleggingspand onderscheidt van minder interessante opties, bent u in staat om een winstgevende huurbelegging te vinden in plaats van uw geld in een bodemloze put te storten.

Dus hoe kunt u weten of een beleggingspand een goede investering is of niet?

Ontdek het hieronder aan de hand van enkele kenmerken en kwaliteiten van een goed beleggingspand.

Eengezinswoningen als beleggingstype

Onroerend goed beleggers kunnen huurinkomsten verdienen met verschillende soorten eigendommen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een eengezinswoning te kopen, een appartementencomplex, een flatgebouw, een meergezinswoning zoals een duplex of triplex of commercieel onroerend goed.

Maar wat is het beste type onroerend goed als beleggingspand?

Hoewel het mogelijk is om elk type vastgoed te kopen en te verhuren met financieel succes, zijn klassieke eengezinswoningen gewoonlijk de beste beleggingsoptie voor (startende) vastgoedbeleggers.

Dit soort wooneenheden zijn doorgaans betaalbaarder en gemakkelijker te financieren en onderhouden.

Ze stijgen ook sneller in waarde en u heeft slechts één huurder wat minder stresserend is voor u als verhuurder.

Eengezinswoningen trekken bovendien meestal huurders aan die voor langere periodes huren en ze zijn gemakkelijker te verkopen (en dus meer liquide) dan meergezinswoningen.

Positieve cashflow

positieve cashflow van opbrengsteigendom als parameter

De manier om geld te verdienen met een verhuurpand is door middel van huurinkomsten.

De maandelijkse cashflow van een beleggingspand is het verschil tussen de maandelijkse huurinkomsten en de maandelijkse uitgaven.

Interessante beleggingspanden zijn eigendommen waarvoor deze berekening een positief bedrag oplevert.

In het ideale geval levert een beleggingspand dus elke maand een positieve cashflow op. Dit betekent dat het verhuurpand elke maand geld in uw portemonnee brengt.

Dankzij een positieve maandelijkse cashflow kunt u geld opzij zetten voor dringende uitgaven.

Het is ook de ideale situatie om extra eigen middelen op te bouwen en om in een latere fase uw vastgoedportefeuille verder te laten groeien.

Met andere woorden, hoe meer positieve cashflow een opbrengsteigendom genereert, hoe beter.

Professionele opties qua vastgoedbeheer

Degelijk hands-on vastgoedbeheer speelt een cruciale rol in het succes van een investering in onroerend goed.

Het is echter niet altijd mogelijk om het onroerend goed zelf te beheren en verhuren.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien het om buitenlands onroerend goed gaat.

Tenzij u zelf de tijd, energie en wil hebt om uw huurpand te beheren en op te volgen, wenst u absoluut een professionele beheerder onder de arm te nemen.

De beschikbaarheid van bedrijven voor het beheer van onroerend goed is een cruciaal onderdeel van het vinden van een goede investering in onroerend goed.

Een goed bedrijf voor het beheer van investeringsvastgoed kan echt helpen om de bezettingsgraad en het rendement van uw huurobject te optimaliseren.

Bovendien laat het u toe om zorgeloos en passief te beleggen zonder geconfronteerd te worden met de operationele taken.

Aantrekkelijke huishoudelijke voorzieningen

Wanneer u op zoek bent naar een goed beleggingspand, dient u aandacht te besteden aan de aantrekkelijkheid van de voorzieningen van het onroerend goed.

Huurders zoeken een woning in goede staat met bepaalde faciliteiten en kenmerken die hun leven aangenamer en comfortabeler maken.

Enkele voorbeelden van aantrekkelijke faciliteiten en voorzieningen voor huurders zijn:

 • Een tuin of balkon
 • Diverse slaapkamers
 • Voldoende glaspartijen voor aangename natuurlijke lichtinval
 • Klimaatregeling met geïntegreerde airconditioning
 • Garage voor parkeren van wagen en/of fietsen
 • Aparte wasplaats voor wasmachine en/of droogtrommel
 • Parkeerplaats(en) binnen of buiten
 • Ingebouwde dressing en andere kasten voor kledij
 • Goed uitgeruste keuken met voldoende ruimte en voorzieningen
 • Aparte eetkamer
 • Droge kelderruimte voor stockage van wijn, drank en andere zaken
 • Meer dan één toilet en meer dan één badkamer
 • Een ligbad ter aanvulling van een klassieke douche
 • Badkamermeubel met 2 lavabo's in plaats van 1
 • Voldoende bergruimte
 • Terras met voldoende ruimte om vuilnisbakken buiten te kunnen plaatsen

Dergelijke voorzieningen en faciliteiten trekken huurders aan en zorgen er ook voor dat huurders niet snel geneigd zullen zijn om te verhuizen.

Bovendien geven deze voorzieningen ook een meerwaarde aan het beleggingspand en stellen ze u in staat om een hogere huur te vragen.

Eigendom in goede staat

eigendom in goede staat om verdoken kosten te minimaliseren

Als belegger koopt u bij voorkeur een beleggingspand dat in goede tot uitstekende staat is.

Reparatie- en onderhoudskosten kunnen namelijk een enorme invloed hebben op de cashflow en winstgevendheid van een pand voor verhuur.

Wanneer u een te koop staand verhuurpand analyseert, dient u dus zeker een grondige inspectie uit te voeren om de staat van het pand te kennen.

Bent u zelf niet genoeg onderlegd op technisch vlak? Aarzel dan niet om een professional in te schakelen voor de inspectie.

Een grondige inspectie en taxatie mag gerust wat geld kosten daar u er een pak miserie mee kunt vermijden in de toekomst.

Anders gesteld, een goed beleggingspand is een pand dat in degelijke staat is en slechts minimale herstellingen en opfrissingswerken nodig heeft.

Een pand in minder goede staat om op te knappen kan veel van uw moeite, tijd en geld vergen voordat het finaal klaar is voor verhuur.

Conclusie: Kopen, renoveren en verhuren of verkopen is niet voor iedereen en al zeker niet voor beginners (dit is eerder weggelegd voor ervaren vastgoedbeleggers).

U wilt uw noodfondsen niet uitputten met grote (onverwachte) reparaties kort nadat u een beleggingspand gekocht hebt.

Rond de mediaanprijs in een specifieke buurt

Tijdens de zoektocht naar een goede vastgoedbelegging is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de waarde van een pand en de vraagprijs.

Met andere woorden, ook al kunt u zich het pand financieel veroorloven, dit betekent nog niet dat het een goede vastgoeddeal is.

U moet absoluut uitzoeken of het onroerend goed in kwestie wel echt de prijs waard is.

Om te vermijden dat u te veel betaalt voor een vastgoedbelegging, moet u een vergelijkende marktanalyse uitvoeren om de reële marktwaarde te vinden.

Met andere woorden, u dient een analyse te maken van andere vergelijkbare woningen in dezelfde buurt die onlangs verkocht werden.

Een goed beleggingspand is geprijsd rond de mediaan van de specifieke buurt in kwestie. Vermijd dus uitschieters op het vlak van prijs en ga voor een gemiddeld pand.

Gelegen in een groeiende vastgoedmarkt

goede locatie in groeiende vastgoedmarkt met beloftevolle groeiperspectieven

De ligging van een beleggingspand is de allerbelangrijkste factor om rekening mee te houden.

De locatie van een beleggingspand heeft een sterke invloed op de vraag naar huurwoningen, de kwaliteit van de groep van potentiële huurders, de optimale verhuurstrategie en het uiteindelijke rendement van uw belegging in onroerend goed.

Als u een beleggingspand koopt in een onderontwikkeld en/of achtergesteld gebied, zal het moeilijk zijn om huurders aan te trekken.

De kans dat het onroerend goed substantieel in waarde stijgt, is ook beperkt in dergelijke gebieden.

En als de huizenmarkt in kwestie een correctie ondergaat en achteruitgaat, zal de waarde van de eigendom ook dalen.

Koop een beleggingspand dat in een opkomende markt ligt. Als de vastgoedmarkt groeit, zal ook de gemiddelde huurprijs, de kwaliteit van de huurders en de waarde van de eigendom stijgen.

Vergeet niet dat het rendementspotentieel kan verschillen van land tot land, van stad tot stad, van provincie tot provincie en dat er zelfs binnen dezelfde stad of regio afwijkingen kunnen zijn.

Het is dus belangrijk dat u de ligging van het beleggingspand zorgvuldig bestudeert, zowel op nationaal als regionaal niveau.

Indicatoren van goede investeringslocaties

Hier zijn enkele van de beste indicatoren van interessante locaties voor investeringen in beleggingspanden:

 • Grote en groeiende bevolking
 • Stevige pipeline van geplande ontwikkelingen (openbare voorzieningen)
 • Groeiende economie en arbeidsmarkt
 • Goede voorzieningen qua openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein)
 • Gunstige belastingtarieven op het vlak van onroerend goed
 • Acceptabele verzekeringskosten
 • Goed en ruim aanbod van voorzieningen (supermarkten, scholen, ziekenhuizen, restaurants, sportscholen, parken, enz.)
 • Gunstig wettelijk kader met rechten en bescherming voor eigenaars/verhuurders
 • Lage misdaadcijfers
 • Een hoge huurdersvraag gecombineerd met een laag aanbod van kwalitatief hoogstaande panden te huur

Goed cash op cash rendement

goed cash op cash rendement als evaluatiecriterium van beleggingspanden

Afgezien van de cashflow van investeringsvastgoed moet u ook bepalen hoeveel winst u kunt genereren in verhouding tot het bedrag dat u geïnvesteerd hebt.

Dit betekent dat u het rendement op investering dient in te schatten.

De meest gebruikelijke maatstaf voor het rendement op een investering is het cash op cash rendement.

Dit cash op cash rendement houdt namelijk rekening met de manier waarop het beleggingspand gefinancierd is.

In principe zullen de meeste beleggers een hypothecaire of bullet lening gebruiken om hun vastgoedbelegging deels te financieren.

Het cash op cash rendement wordt dus berekend door de jaarlijkse netto inkomsten (na aftrek van uitgaven) te delen door het totaal uit eigen zak geïnvesteerde geld.

Een goed verhuurd beleggingspand kan vlot een cash op cash rendement (ROI) van 7,5% of meer per jaar opleveren.

Budgettair haalbaar

Het is belangrijk om te weten hoeveel u kunt spenderen aan een opbrengsteigendom.

Indien gewenst kunt u werken met een financiële hefboom (gedeelte eigen inbreng en de rest van het aankoopbedrag financieren met behulp van een (hypothecaire) lening).

Los van de manier waarop u zou financieren, moet u in elk geval beleggingspanden vinden die bij uw budget passen.

Het is hierbij belangrijk om steeds wat geld achter de hand te houden voor onverwachte uitgaven en om tegenvallers zoals leegstand op te vangen.

Een beleggingspand kopen dat buiten uw budget valt, is onverstandig omdat het veel financiële spanningen en stress kan veroorzaken.

Beleggingspanden kopen om te verhuren: Waarop letten?

beleggingspanden kopen om te verhuren waarop letten

Beslis rationeel zonder emoties

Succesvol investeren in onroerend goed begint met te weten wat een goed beleggingspand is.

Blijf dus steeds rationeel. Het laatste wat u moet doen is emotioneel betrokken raken. Dit is niet altijd evident, zeker wanneer u op het punt staat om uw eerste investeringspand te kopen en alles heel spannend en nieuw is.

Om het beste rendement te verzekeren en mogelijk financieel verlies te vermijden, moet u altijd rekening houden met de bovenstaande factoren wanneer u een te koop staand beleggingspand analyseert.

Pas echter op dat u niet verstard raakt door besluiteloosheid ten gevolge van analyseverlamming.

Probeer bijvoorbeeld niet om de allerbeste opbrengsteigendom te vinden want technisch gezien bestaat deze gewoon niet.

Tracht daarentegen wel een beleggingspand te vinden met heel veel van de bovenstaande kenmerken en eigenschappen.

Due diligence is belangrijk

Een grondige due diligence uitvoeren is een van de allerbelangrijkste aspecten bij het beleggen in onroerend goed.

Due diligence is een doelgericht onderzoek over een specifiek onroerend goed dat voor aankoop of verkoop in aanmerking komt.

De door de belegger uitgevoerde studie moet uitsluitsel geven over het al dan niet correct zijn van de ontvangen informatie over een bepaald pand.

Als particuliere belegger dient u ook aandacht te besteden aan mogelijke valkuilen en problemen die het bereiken van uw doelstellingen kunnen verhinderen.

Opgelet voor contraproductieve due diligence

due diligence is belangrijk zonder te overdrijven

Vergis u echter niet: maniakaal omgaan met due diligence kan zeer contraproductief werken!

Omdat een effectieve due diligence belangrijk is, gaan veel potentiële investeerders er ten onrechte van uit dat elke vraag gesteld moet worden.

En dat alle vragen bekeken en geverifieerd moeten worden voordat men verder gaat om effectief het beleggingspand te verwerven.

Dit leidt er vaak toe dat beleggers een beslissing nemen die hen van hun doel wegleidt.

Inspanningen die in onderzoek en studie worden gestoken zonder een optie op het pand te hebben, kunnen resulteren in vele uren, dagen of zelfs weken verspilde tijd.

Goede investeringsopportuniteiten worden ook door andere investeerders opgemerkt.

Dit betekent dat een due diligence maniak die dagen of zelfs weken besteedt aan het onderzoeken van elk hoekje en gaatje van een eigendom heel vaak achter het net vist.

Andere investeerders die sneller durven schakelen hebben ondertussen al lang een contract afgesloten waardoor de opportuniteit verdwenen is.

Ga voor doeltreffende due diligence

De sleutels tot een doeltreffende due diligence zijn de volgende zaken:

 • Specifieke marktkennis van een bepaald gebied hebben,
 • Vertrouwd zijn met het type eigendom
 • Weten aan welke parameters het pand moet voldoen om uw persoonlijke beleggingsdoelen te bereiken

Als u na het initiële basisonderzoek aanvoelt dat het goed zit, kan u dus gerust overschakelen op onderhandelingen.

Er zijn namelijk steeds kapers op de kust en dus is enige beslissingssnelheid aan te raden.

Andere veelgestelde vragen over beleggingspanden

andere veelgestelde vragen over beleggingspanden

Wat is een beleggingspand?

Er bestaan in realiteit diverse types investeringsvastgoed, waaronder verhuurpanden en beleggingspanden.

Laten we beginnen met de analyse van de term verhuurpand. Een verhuurpand (ook gekend als verhuurobject) is een eigendom die u koopt om te verhuren en om er huurinkomsten mee te verdienen.

Een beleggingspand daarentegen is een eigendom die u koopt met het doel om geld te verdienen.

Een beleggingspand kan dus als verhuurpand worden ingezet om te verhuren.

Maar een beleggingspand kan ook aangekocht worden met het doel om de waarde ervan te laten stijgen en met een meerwaarde te verkopen.

Het kan zijn dat u verbeteringswerken aan de eigendom uitvoert of ingrijpende renovaties of verkavelingen.

Elk verhuurpand is dus een beleggingspand maar niet alle beleggingspanden zijn panden om te verhuren.

Wat kost een beleggingspand?

De aankoop van onroerend goed gaat gepaard met allerlei kosten.

 • Aankoopprijs
 • Registratierechten of btw berekend over de aankoopprijs
 • Kost van waardebepaling door professionele schatter indien van toepassing
 • Plaatsbeschrijving
 • Juridische kosten
 • Kosten voor het afsluiten van een hypotheek
 • Ereloon van notaris
 • Ereloon van makelaar indien van toepassing, enzovoort

Daarnaast dient u ook rekening te houden met diverse operationele kosten, zoals:

 • Honoraria van de verhuurmakelaar
 • Hypotheekrente
 • Kosten van opfrissingswerken
 • Verzekeringspremies
 • Periodieke veiligheidscontroles (van de verwarmingsketel of de klimaatregeling)
 • Algemene onderhoudskosten van het gebouw

Tot slot dient u ook nog rekening te houden met inkomstenbelastingen die verschuldigd zijn over uw netto huurinkomsten in het land waar het onroerend goed gelegen is.

Elk land hanteert specifieke fiscale regels voor huurinkomsten dus veralgemenen is onmogelijk.

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *