• Home
  • »
  • Bouwhypotheek Spanje: Financiering om te bouwen of renoveren

Bouwhypotheek Spanje: Financiering om te bouwen of renoveren

render met aantekeningen van te bouwen villa met zwembad in Spanje te financieren met bouwhypotheek in Spanje

Als u overweegt om uw droomhuis of appartement in Spanje zelf te bouwen of renoveren in plaats van een sleutelklare woning te kopen, is het van cruciaal belang om de specifieke kenmerken van een bouwhypotheek in Spanje goed te begrijpen.

Naar schatting meer dan de helft van de toekomstige eigenaars in Spanje zijn zich niet bewust van enkele speciale details en procedures die van toepassing zijn bij het verkrijgen van een Spaanse bouwhypotheek.

Dit type financiering verschilt aanzienlijk van standaard woningkredieten en biedt dus unieke voordelen en uitdagingen.

Dus of u nu voor het eerst een nieuwbouw gaat bouwen of wilt investeren in een pand om op te knappen en te verhuren of om er zelf van te genieten, een goed begrip van bouwfinancieringen in Spanje is geld waard.

Hieronder ontdekt u er alle details over, inclusief inzichten en waardevolle tips en inzichten om zelf de beste bouwhypotheek aan de scherpste rentevoet te vinden.

Inhoudsopgave

Unieke aspecten van bouwhypotheken in Spanje: Inleiding

interactieve tekening van nieuwbouw woning met grondplan symbool voor unieke bouwhypotheek in Spanje

Gefaseerde uitbetaling van het leningbedrag: Bouwschijven

Bij het bouwen van uw nieuwbouw droomhuis of het renoveren van een appartement of woning in Spanje horen unieke financiële producten zoals bouwhypotheken.

Dit type hypothecaire lening om te bouwen of renoveren verschilt aanzienlijk van traditionele Spaanse hypotheken.

Een belangrijk kenmerk van een Spaanse bouwhypotheek is de gefaseerde uitbetaling van het geld dat u leent bij de bank.

Kredietverstrekkers in Spanje geven het geld in fasen vrij, via zogenaamde bouwschijven, gebaseerd op de evolutie en mijlpalen van het bouwproject.

In eerste instantie zou u bijvoorbeeld een eerste schijf geld kunnen ontvangen voor de aankoop van de grond of voor de eerste bouwkosten in een vroeg stadium.

Latere uitbetalingen van schijven van het ontleend bedrag dekken dan verdere ontwikkelingsfasen tot aan de voltooiing van het project.

In essentie is deze gefaseerde uitbetaling van de lening (gekend als gefaseerd uitbetalen van bouwschijven) goed voor u als ontlener.

Het vermijdt het risico dat u ineens een grote som geld op de rekening ontvangt en zich laat verleiden tot ongeplande en onvoorziene extra uitgaven…

Expert speelt een belangrijke rol

Een taxateur speelt een cruciale rol in dit proces van het gepast uitbetalen van de bouwschijven van de bouwlening.

Hij/Zij beoordeelt de lopende werkzaamheden en toekomstige fasen om ervoor te zorgen dat elke uitbetaling overeenkomt met de werkelijke voortgang.

De evaluatie van een bouwexpert bepaalt met andere woorden wanneer en hoeveel financiering er wordt vrijgegeven.

Dit systeem beschermt het geld van zowel de Spaanse bank die de lening toekent als het geld van u als ontlener door het vrijgeven van de fondsen af te stemmen op tastbare vorderingen in de bouw.

De bouwheer en/of aannemers krijgen dus niet op voorhand hun centen en weten dat ze moeten presteren en opleveren zoals vastgelegd en besproken om hun geld te ontvangen.

Focus op hoofdverblijfplaats van ontleners

Bouwhypotheken in Spanje zijn vaak gericht op mensen die hun hoofdverblijfplaats bouwen (of een huis of appartement voor eigen gebruik willen verbouwen) in Spanje.

Kredietverstrekkers zien deze projecten doorgaans als minder riskant dan speculatieve investeringen of hypotheken voor tweede woningen in Spanje voor ontleners die niet voltijds in Spanje wonen.

Anders gesteld, als het uw bedoeling is om er uw hoofdwoning van te maken en het merendeel van uw tijd in Spanje te vertoeven, kan dit zeker en vast de leningsvoorwaarden gunstig beïnvloeden.

Aanvraagprocedure voor Spaanse bouwhypotheek verloopt stap voor stap

man in kostuum houdt geheel van tandwielen tussen handpalmen verwijzing naar procedure om stap voor stap bouwhypotheek aan te vragen

Voorafgaande goedkeuring bekomen

Voor een bouwhypotheek in Spanje dient u in eerste instantie een voorafgaande goedkeuring te krijgen van een kredietinstelling.

Deze stap is cruciaal om uw totale leencapaciteit voor een bouwhypotheek in Spanje te bepalen en om te weten te komen aan welke rentevoet u kunt lenen.

U moet vanzelfsprekend gedetailleerde financiële gegevens verstrekken, waaronder uw inkomen en bestaande schulden (zodat men uw aflossingscapaciteit kan beoordelen).

De kredietverstrekkers gebruiken deze informatie vervolgens om te beoordelen hoeveel ze u kunnen lenen en aan welk tarief.

Tip: Het is aan te raden om dit onder begeleiding van een hypotheekexpert te doen. Een dergelijke Nederlandstalige hypotheekadviseur kan u helpen met de complexiteit van de aanvraag en kan ervoor zorgen dat al uw documenten in orde zijn.

Tweede tip: Maak gebruik van de gratis vergelijkings- en berekeningsservice van HypoScan Spanje, een vrijblijvende dienst die meer dan 20 banken in Spanje met elkaar vergelijkt en die aangeboden wordt door een Nederlandstalig team van hypotheekmakelaars in Spanje.

Weetje: Door direct aan de bron in Spanje te lenen, kan u profiteren van betere voorwaarden daar de bank in kwestie een hypotheek kan vestigen op het pand (een Belgische of Nederlandse bank kan dat niet omdat het pand niet om het grondgebied staat van het land waarin ze actief zijn).

Projectplanning en budgettering indienen ter inzage

Heeft u de beste bouwhypotheek gevonden aan de scherpste rentevoet en aan de beste voorwaarden qua bedrag en aflossingstermijn?

Dan dient u vervolgens uw gedetailleerde projectplannen en een diepgaande budgettering ter evaluatie in te dienen. Dit omvat onder andere de plannen van de architect en een gespecificeerde lijst van bouwkosten uitgewerkt tot in de details.

Kredietverstrekkers in Spanje eisen een uitgebreid begrip van wat de bouwlening uiteindelijk zal financieren (dit is niet anders dan in Nederland of België).

Zorg ervoor dat elk document, van de blauwdruk tot de uitsplitsing van het budget, duidelijk en nauwkeurig is.

Tip: Het gaat in deze fase niet alleen om het bewijzen van de haalbaarheid van het project maar ook om het aantonen van financiële verantwoordelijkheidszin en een degelijke, realistische budgettering.

Tweede tip: Bent u ondernemer en specifiek geïnteresseerd in een hypotheek voor bedrijfsvastgoed? Dan is een commerciële hypotheek in Spanje de beste keuze (voor eigen zakelijk gebruik of om te bouwen/renoveren en opnieuw te verkopen).

Bezoeken ter plaatse in kader van haalbaarheidsstudie

Tenslotte worden er bezoeken ter plaatse ingepland (bezichtiging van de bouwgrond of het te renoveren pand) zodat de kredietverstrekker de haalbaarheid van het project ter plaatse kan beoordelen.

Deze bezoeken stellen de kredietverstrekker in staat om de details in uw aanvraag te controleren aan de hand van de werkelijke omstandigheden.

Ze kunnen tijdens deze bezoeken om extra informatie of verduidelijking vragen. Zorg er dus voor dat u alle benodigde documentatie bij de hand hebt om deze fase zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vereisten om in aanmerking te komen voor een Spaanse bouwhypotheek

miniatuurhuis op tafel met Spaanse vlag hoe financieren met bouwhypotheek criteria

Inkomenscriteria opgelegd door Spaanse banken

Om een bouwhypotheek bij een bank in Spanje te verkrijgen, is uw financiële stabiliteit van het grootste belang. Kredietverstrekkers in Spanje nemen uw inkomen (en dat van uw partner indien van toepassing) nauwkeurig onder de loep.

Ze moeten er namelijk zeker van zijn dat u naast uw lopende uitgaven ook de bijkomende aflossingen van de bouwlening zal kunnen betalen.

U moet met andere woorden een stabiel en voldoende hoog inkomen kunnen aantonen. U dient met andere woorden te voldoen aan de minimale inkomenscriteria die de kredietverstrekker heeft vastgesteld.

Weetje: Een goede kredietscore verhoogt uw kansen aanzienlijk. Dit betekent dat u beter nergens op een zwarte lijst staat en dat u ook nog voldoende aflossingscapaciteit heeft op het moment van de kredietaanvraag.

Tip: Bepaalde banken nemen kredietkaarten zoals VISA mee in aanmerking als openstaande schuld (dus worst case kunt u uw kredietkaart(en) opzeggen om extra aflossingscapaciteit te creëren in de specifieke berekening.

Documentenlijst om bouwhypotheek aan te vragen

Het verzamelen van de benodigde documenten is van cruciaal belang om in aanmerking te komen voor een bouwhypotheek in Spanje.

De lijst van benodigde documentatie omvat onder andere de volgende zaken:

  1. Een geldig fiscaal nummer (NIE-nummer) om transacties en belastinggerelateerde zaken te vergemakkelijken.
  2. Officiële identificatiedocumenten en adresbewijs.
  3. Bewijs van inkomen, zoals loonstrookjes, belastingaangiften, bewijs van dividenden, huurinkomsten, enzovoort.
  4. Eigendomsbewijzen die aantonen wie de huidige eigenaar is.

Gedetailleerd bouwplan van architect

Een gedetailleerd bouwplan goedgekeurd door een erkende architect is een andere belangrijke vereiste.

Het schetst niet alleen de reikwijdte van het werk maar verzekert kredietverstrekkers ook van de levensvatbaarheid van het project.

Dit plan moet uitgebreid zijn en elk aspect van de bouw of renovatie omvatten. Het speelt een cruciale rol tijdens het onderhandelingsproces met de bank.

Logisch weetje: Het verkrijgen van een bouwvergunning voordat u met de bouw begint is niet onderhandelbaar (dit is natuurlijk ook het geval in België en Nederland). Dit zorgt ervoor dat uw project voldoet aan de plaatselijke bouwvoorschriften.

De juiste kredietverstrekker kiezen in Spanje

handdruk tussen hypotheekmakelaar van hypothecair krediet en huizenbouwer met model van te bouwen woning op tafel

Rentetarieven voor bouwhypotheken in Spanje

Bij het zoeken naar een bouwhypotheek in Spanje is het vergelijken van de toepasselijke rentetarieven van cruciaal belang.

Verschillende kredietverstrekkers bieden verschillende rentetarieven, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op uw aflossingen en het uiteindelijke kostenplaatje.

Tip: Het is essentieel om verder te kijken dan de basisrente want bepaalde verdoken kosten, specifieke vergoedingen en leningsvoorwaarden zoals de looptijd spelen ook een belangrijke rol.

Sommige kredietverstrekkers bieden misschien een lagere rente maar compenseren dat met hogere (verdoken) kosten.

Tweede tip: Laat gratis meer dan 20 Spaanse banken vergelijken door een ervaren Nederlandstalige hypotheekmakelaar die voor u op zoek gaat naar de beste en goedkoopste bouwhypotheek in Spanje.

Ervaring van Spaanse banken

Niet alle kredietinstellingen in Spanje zijn gelijk, vooral niet als het om bouwleningen gaat…

U moet hun ervaring op dit gebied trachten in te schatten (het beste is om via de vergelijkingslink hierboven gebruik te maken van een Nederlandstalige expert die de weg kent).

Bepaalde Spaanse kredietverstrekkers hebben een stevig track record met bouwhypotheken en zijn erin gespecialiseerd.

Dergelijke banken begrijpen de nuances van bouwhypotheken en kunnen tevens waardevolle begeleiding bieden.

Tip: Online beoordelingen van de klantenservice zijn een andere indicatie en mogelijks een interessante factor om rekening mee te houden.

Een kredietverstrekker in Spanje met een hoge tevredenheidsscore zal waarschijnlijk sneller reageren en behulpzamer zijn tijdens het hele proces.

Lokale banken in Spanje

Lokale banken, zijnde kredietinstellingen die actief zijn in de streek waar u wenst te bouwen of renoveren, hebben vaak een streepje voor omdat ze bekend zijn met de regionale bouwvoorschriften.

Deze lokale verankering en kennis kan van onschatbare waarde zijn om ervoor te zorgen dat uw bouwproject aan alle lokale normen voldoet.

Ze kunnen ook meer gepersonaliseerde financieringsopties op maat van uw specifieke behoeften aanbieden.

Tip: Wenst u snel en efficiënt te weten te komen welke lokale banken de beste voorwaarden bieden?

Laat dan nu vrijblijvend meer dan 20 Spaanse kredietinstellingen met elkaar vergelijken, dat kan via de pagina Hypotheek berekenen in Spanje.

Rentevoeten begrijpen: Bouwhypotheek Spanje

smartphone in hand projecteert nieuw te bouwen woning en groot percentagesymbool verwijzing naar rentevoeten van bouwleningen in Spanje

Vast versus variabel versus semi-variabel

Zodra u de juiste kredietverstrekker hebt gekozen voor uw bouwproject in Spanje, is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe de rentetarieven precies werken.

Met vaste rentetarieven blijven uw aflossingen constant gedurende de hele looptijd van de lening. Deze voorspelbaarheid helpt bij uw budgettering en financiële planning.

Variabele rentetarieven schommelen echter op basis van de marktomstandigheden.

Deze kunnen leiden tot lagere betalingen als de rente daalt maar vormen ook een risico op hogere kosten als de rente stijgt. Het is essentieel om deze opties zorgvuldig af te wegen.

In bepaalde gevallen kunt u ook met een semi-variabele rentevoet werken (een deel vast en een deel variabel).

Bent u geïnteresseerd in de hiermee gepaard gaande kosten? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend een offerte en berekening van uw Spaanse hypothecaire lening aan.

Mijlpaalaanpassingen

Bouwhypotheken hebben vaak unieke voorwaarden die op mijlpalen gebaseerde aanpassingen van de rentetarieven omvatten.

Naarmate uw project vordert in vooraf bepaalde bouwfasen, kunnen kredietverstrekkers uw rente opnieuw beoordelen en dienovereenkomstig aanpassen.

Dit systeem kan voordelig voor u zijn als de bouw vlot en snel vordert maar vereist in de praktijk wel een zorgvuldige controle.

Onverwachte vertragingen kunnen na verloop van tijd dus ook van invloed zijn op uw financieringskosten…

Tip: Klaar dit volledig uit alvorens u documenten ondertekent!

Budgetteer voor veranderingen bij variabele rentevoet

Bij het afsluiten van een bouwhypotheek in Spanje met variabele rentevoet moet u rekening houden met mogelijke veranderingen in de rentetarieven tijdens de looptijd van de lening.

Marktschommelingen kunnen uw afbetalingsstrategie op de lange termijn aanzienlijk beïnvloeden.

Budgetteer voor toekomstige rentestijgingen en zorg ervoor dat u op elk scenario voorbereid bent zodat u later niet onder financiële druk komt te staan.

Het is verstandig om speciaal voor dit doel een reservefonds opzij te zetten.

Bouwtijdlijnen beheren: Bouwlening Spanje

mensen die grondplan op tablet bespreken in lijn met bouwtijdlijn mijlpalen en planning

Realistische planning

Het ontwikkelen van een realistische tijdlijn voor uw bouwproject is cruciaal.

Overweeg om buffers en speling in te bouwen om onverwachte vertragingen op te vangen en om ervoor te zorgen dat de voltooiing binnen de overeengekomen leningsvoorwaarden blijft.

Normaal gesproken kan nieuwbouw in Spanje enkele maanden, kwartalen (tot jaren) duren, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project.

Het is belangrijk om extra tijd in te calculeren voor het verkrijgen van vergunningen en het oplossen van onvoorziene problemen die zich tijdens de bouw voordoen.

Deze vooruitziende blik helpt om uw project op schema en binnen het budget te houden.

Mijlpalen bijhouden

Regelmatige en hands-on communicatie met uw aannemer en/of projectleider is essentieel.

Zo blijft u op de hoogte van de voortgang en mogelijke vertragingen die uw tijdlijn kunnen beïnvloeden.

Door duidelijke mijlpalen vast te stellen, kunt u het tempo van de werkzaamheden in de gaten houden en tijdig beslissingen nemen als er aanpassingen nodig zijn.

Deze aanpak zorgt er niet alleen voor dat uw nieuwbouw- of renovatieproject op schema blijft, maar houdt ook de transparantie tussen alle betrokken partijen in stand.

Impact van vertragingen op bouwhypotheken

Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe vertragingen uw hypotheekovereenkomst kunnen beïnvloeden.

De meeste bouwhypotheken in Spanje hebben specifieke voorwaarden met betrekking tot voltooiingstijden. Als deze niet worden nagekomen, kan dit leiden tot boetes of hogere kosten.

In gevallen waar vertragingen onvermijdelijk zijn, is het van vitaal belang om in een vroeg stadium over mogelijke verlengingen te onderhandelen.

Deze proactieve stap kan u financiële druk besparen en uw goede reputatie bij uw kredietverstrekker behouden.

Extra kosten en beperkingen van een bouwhypotheek in Spanje

euromunten en biljetten die in hand van bankier worden gestrooid symbool voor bijkomende kosten van bouwhypotheek in Spanje

Bijkomende kosten

Bij het begroten van een bouwhypotheek in Spanje komt er meer kijken dan alleen het leenbedrag. U moet ook rekening houden met taxatiekosten, verzekeringen en juridische kosten.

Deze kosten kunnen uw totale financiële verplichting aanzienlijk verhogen.

Taxatiekosten zijn essentieel voor het bepalen van de waarde van het onroerend goed voordat de bouw begint. Zij zorgen ervoor dat u een passend bedrag leent.

Verzekeringen beschermen uw investering tijdens de bouwfase terwijl juridische kosten u indekken voor contractuele problemen en andere noodzakelijke juridische procedures.

Daarnaast zijn er ook administratieve kosten die u best van tevoren inschat.

Verhouding lening ten opzichte van de waarde van het vastgoed

Het is van cruciaal belang om de maximale quotiteit of Loan To Value-ratio te begrijpen. Dit heeft namelijk een directe invloed op hoeveel eigen middelen u moet voorzien voor de financiering van uw project.

In Spanje is de quotiteit/LTV-ratio voor bouwhypotheken meestal maximaal 70%. Dit betekent dat u dus zelf voor 30% van het begroot bedrag moet zorgen.

Een eigen inbreng van 30% plus kosten bevestigt uw betrokkenheid bij het project. Het verlaagt ook het risico van de kredietverstrekker in Spanje wat tot gunstigere financieringsvoorwaarden voor u kan leiden.

Financiële sancties en boetes

Aan het missen van mijlpalen of het overschrijden van budgetlimieten zijn doorgaans boetes verbonden.

Deze kunnen uw financiën verder belasten en de voltooiing van het project vertragen.

Tip: Doe er alles aan om dergelijke boetes te vermijden. Hiervoor moet u het project zorgvuldig beheren en financieel plannen.

U moet bijvoorbeeld duidelijke communicatiekanalen aanhouden met de aannemers en/of projectleider en de voortgang nauwlettend in de gaten houden ten opzichte van de mijlpalen die werden vastgelegd.

Betalingen in de laatste bouwfase: Verduidelijking

vrouw houdt linkerhand op berg biljetten van 50 euro en berekent met rechterhand op rekenmachine laatste uit te betalen bouwschijf

Vrijgave van laatste betaling

Betalingen in de laatste bouwfase, cruciaal in het bouwhypotheekproces in Spanje, zijn nauw verbonden met de goedkeuring van de eindinspectie.

Voordat de laatste uitbetaling wordt gedaan, vindt er een essentiële stap plaats… Uw bouwproject ondergaat een grondige eindinspectie door de bevoegde instanties.

Dit zorgt ervoor dat al het werk voldoet aan de overeengekomen normen en voorschriften.

In de praktijk geeft de bank in Spanje de laatste bouwschijf en betaling pas vrij nadat ze hebben bevestigd dat alle contractuele verplichtingen naar tevredenheid zijn nagekomen.

Dit systeem van bouwschijven waarborgt uw investering en zorgt ervoor dat u slechts betaalt voor werk dat aan de verwachtingen voldoet en/of deze overtreft.

Voorwaarden waaraan moet voldaan worden

De voorwaarden waaronder de finale betaling wordt vrijgegeven, zijn doorgaans streng maar rechtvaardig.

Aannemers moeten het project voltooien volgens de oorspronkelijke plannen en specificaties.

Zware afwijkingen zonder voorafgaande goedkeuring kunnen leiden tot het inhouden van betalingen totdat er noodzakelijke correcties zijn aangebracht.

Deze fase vereist zorgvuldige documentatie van beide kanten. U moet de voortgang en eventuele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan gedetailleerd bijhouden.

Deze documenten spelen een cruciale rol als er geschillen zouden ontstaan over het vrijgeven van betalingen.

Overgangsfase naar hypotheekaflossingen

De overgang van de bouw- naar de aflossingsfase na voltooiing van het project is van vitaal belang om te vermijden dat de bank in Spanje haar hypotheekrecht uitoefent op het onderpand.

Zodra de bouw is voltooid en alle betalingen voor de laatste bouwfase gedaan zijn, dient uw financiële focus zich te richten op regelmatige hypotheekaflossingen (kapitaal + interest).

Als u deze overgang begrijpt en er klaar voor bent, kunt u uw financiën in deze periode effectiever beheren. Deze transitiefase markeert niet alleen het einde van de bouw maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk als huis- of appartementseigenaar.

Bouwen of renoveren in Spanje met een bouwhypotheek: Afsluitende inzichten

men die tablet op vlak hand houdt met wit nieuwbouwhuis geprojecteerd symbool voor bouwen met bouwlening in Spanje

Om een goede bouwhypotheek in Spanje te vinden, dient u om te gaan met enkele unieke uitdagingen. Dit gaat van het begrijpen van specifieke criteria om in aanmerking te komen tot het beheren van ingewikkelde bouwtijdlijnen.

Deze pagina heeft u ondertussen gewapend met kritisch inzicht in elke stap van het proces, van de eerste aanvraag tot de laatste betalingen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Vergeet niet dat het kiezen van de juiste kredietverstrekker en het begrijpen van de nuances van rentetarieven een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het succes van uw project.

Nu is het aan u want met deze kennis bent u beter uitgerust om aan uw bouwproject te beginnen.

Tip: Aarzel niet om professioneel Nederlandstalig hypotheekadvies in te winnen dat is afgestemd op uw situatie zodat uw droomproject in Spanje werkelijkheid wordt zonder onnodige problemen.

Veelgestelde vragen: Bouwhypotheek Spanje

Wat is er speciaal aan een bouwhypotheek in Spanje?

Bouwhypotheken in Spanje worden gestructureerd rond bouwfases en worden opgedeeld in bouwschijven (betalingen in fasen).

Hierbij wordt het geld van de hypothecaire lening vrijgegeven naarmate de verschillende mijlpalen van het bouwproject worden bereikt.

Een Spaanse bouwhypotheek verschilt dus van traditionele hypotheken in Spanje waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Hoe vraag ik een bouwhypotheek in Spanje aan?

Begin met het verzamelen van alle benodigde documentatie, waaronder een bewijs van inkomen en gedetailleerde informatie over uw bouw- of renovatieproject.

Vervolgens benadert u kredietverstrekkers die bouwhypotheken aanbieden om uw project en financiële behoeften te bespreken.

Tip: Laat nu gratis en vrijblijvend uw toekomstige hypotheek in Spanje berekenen via een professioneel hoogstaande en Nederlandstalige vergelijkingsservice. Deze dienst vergelijkt meer dan 20 verschillende banken in Spanje met elkaar om de beste bouwhypotheek voor u te vinden;

Aan welke criteria moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een bouwlening in Spanje?

Spaans miniatuurvlagje op hoogste torentje euromunten verwijzing naar financiële stabiliteit qua inkomsten als vereiste voor bouwhypotheek

Succesvolle aanvragers hebben meestal een stabiel inkomen, een goede kredietgeschiedenis en gedetailleerde plannen voor hun bouwproject ter beschikking.

Een grote eigen inbreng (minstens 30%) kan uw kansen op goedkeuring ook aanzienlijk vergroten.

Hoe kies ik de juiste kredietverstrekker voor mijn bouwhypotheek in Spanje?

Onderzoek de rentetarieven, leningsvoorwaarden en het track record van de specifieke banken die bouwleningen in Spanje aanbieden.

Geef de voorkeur aan kredietverstrekkers die transparante voorwaarden bieden en ervaring hebben met het financieren van soortgelijke projecten.

Hoe werken de rentetarieven voor deze hypotheken?

De rentetarieven voor bouwhypotheken kunnen hoger zijn dan die voor gewone woningleningen omdat het risico wat hoger wordt ingeschat.

De rente kan vast of variabel (of semi-variabel) zijn en zal een invloed hebben op uw maandelijkse aflossingen.

Wat moet ik weten over het effectief beheren van mijn bouwtijdlijn?

Zorg ervoor dat u realistische tijdlijnen hebt afgesproken met uw architect, aannemer(s) en/of projectleider.

Vertragingen kunnen de uitbetaling van leningen beïnvloeden en de kosten verhogen… Dus regelmatige communicatie tussen alle partijen is van cruciaal belang.

Zijn er opvallende kosten of beperkingen van toepassing bij deze hypotheken?

Ja, verwacht hogere kosten voor het verwerken van de aanvraag en mogelijk kosten voor een vervroegde aflossing.

Kredietverstrekkers stellen ook limieten aan de loan-to-value ratio’s (de quotiteit), wat invloed kan hebben op het totale bedrag dat u kunt lenen.

Normaliter kan u tot 70% lenen (maar alles hangt af van situatie tot situatie).

Interesse in hoeveel u kan lenen in Spanje? Laat dan nu vrijblijvend uw hypotheek in Spanje berekenen.

Hoe werken saldobetalingen in deze context?

Betalingen in de eindfase van uw bouwproject worden pas vrijgegeven zodra de woning door de eindinspectiefasen is gekomen of een bewoningscertificaat heeft gekregen.

Deze werkwijze met bouwschijven zorgt ervoor dat de fondsen pas volledig worden uitbetaald als het project naar tevredenheid is voltooid.

Contacteer ons

    Privacybeleid *