• Home
  • »
  • Beleggingshypotheek Spanje: Rendement op eigen inbreng verhogen

Beleggingshypotheek Spanje: Rendement op eigen inbreng verhogen

iemand steekt euromuntstuk in spaans spaarvarken symbool voor beleggingshypotheek in Spanje voor rendement op spaargeld

Indien u op het punt staat om te investeren in een beleggingspand voor verhuur in Spanje, kan het labyrint van hypotheekopties voor vastgoedinvesteringen in Spanje wat ontmoedigend lijken.

Wat natuurlijk niet wegneemt dat dit zonovergoten land unieke kansen en uitdagingen biedt voor vastgoedinvesteerders uit Nederland en België.

Of u nu een ervaren investeerder bent of u zich voor het eerst op de Spaanse vastgoedmarkt voor verhuur waagt, het is in elk geval van cruciaal belang om te weten te komen hoe u de beste investeringshypotheek in Spanje kunt verkrijgen.

Hieronder geven we de meest essentiële inzichten en wat praktisch advies zodat u een weloverwogen investeringsbeslissingen kunt nemen over uw investeringsreis in dit bruisende land.

Inhoudsopgave

Beleggingshypotheken in Spanje: Gids voor vastgoedinvesteerders

spaarvarken met Spaanse vlag op en eurobiljetten die eruit steken symbool voor beleggingshypotheken in Spanje voor vastgoedinvesteerders

Rentetarieven van beleggingshypotheken

U dient de verschillende rentetarieven van beschikbare Spaanse hypotheken grondig te onderzoeken. De rentevoet van een beleggingshypotheek heeft namelijk een directe invloed op hoeveel interestlaten u in totaal betaalt voor de lening.

Bijgevolg heeft de interestvoet dus een directe impact op uw bruto- en nettorendement.

In Spanje schommelen de rentetarieven op basis van het economische klimaat en het beleid van de Europese Centrale Bank (net zoals in Nederland en België ook het geval is).

Een lagere rente betekent minder kosten, meer rendement op uw eigen inbreng en goedkopere maandelijkse aflossingen.

Rentetarieven hebben wel degelijk een invloed op uw maandelijkse betalingen. Het is dus echt wel verstandig om deze goed in de gaten te houden voordat u een hypotheek in Spanje afsluit.

Tip: Maak gebruik van de vrijblijvende module Hypotheek in Spanje berekenen en laat interestvoeten voor investeringsvastgoed opvragen bij meer dan 20 verschillende Spaanse banken!

Economisch klimaat in Spanje

De economische omstandigheden in Spanje spelen ook een rol qua toegankelijkheid en toekenning van beleggingshypotheken.

Tijdens een economische neergang kunnen kredietverstrekkers hun criteria aanscherpen waardoor het voor internationale investeerders moeilijker (maar niet onmogelijk) wordt om een lening af te sluiten.

Tip: Als u deze cyclische aard begrijpt, kunt u kansen grijpen wanneer de kredietverlening weer versoepelt.

Weetje: Het is ook mogelijk dat de Spaanse overheid in de toekomst bepaalde maatregelen invoert om de vastgoedmarkt te stimuleren.

Dit kunnen belastingvoordelen zijn of lagere kosten voor kopers. Volg het nieuws dus op de voet om op de hoogte te blijven van deze zaken.

Gerenommeerde kredietverstrekker vinden

Een betrouwbare en gerenommeerde kredietverstrekker vinden in Spanje is de sleutel tot een soepel en professioneel gekaderd investeringstraject in Spanje.

Tip: Ga op zoek naar banken met ervaring in de omgang met internationale klanten en die ook hypotheken aanbieden die afgestemd zijn op de behoeften van niet-ingezetenen.

Sommige kredietverstrekkers bieden diensten aan in meerdere talen en begrijpen de specifieke uitdagingen voor buitenlandse investeerders.

Zij kunnen u begeleiden bij het veiligstellen van een beleggingspand voor verhuur met een goede beleggingshypotheek.

Criteria en documentatie voor aanvragers

man doorbladert bundel papier met documenten van aanvraag voor Spaanse beleggingshypotheek

Criteria om aan te voldoen

Om een investeringshypotheek in Spanje te krijgen, moet u aan bepaalde criteria voldoen.

Uw leeftijd speelt een cruciale rol: De meeste kredietverstrekkers stellen een maximumleeftijd vast (maar bepaalde nichespelers gaan wel hoger dan andere).

Uw financiële stabiliteit wordt daarnaast beoordeeld aan de hand van een bewijs van inkomen en belastingaangiften. Ook dividenden, huurinkomsten, enzovoort tellen mee.

Deze documenten geven kredietinstellingen in Spanje een duidelijker inzicht in uw vermogen om de lening terug te betalen.

Inwoners van de EU

Voor inwoners van de EU (zoals Nederlandstaligen die in België of Nederland woonachtig zijn) is het aanvraagproces eenvoudiger dankzij de harmonisatie van de regelgeving in Europa.

U moet echter nog steeds gedetailleerde financiële informatie verstrekken en kredietcontroles ondergaan (net zoals dat het geval is indien u een hypotheek wilt afsluiten in Nederland of België).

Weetje: Niet EU-ingezetenen worden strenger gecontroleerd dan EU-onderdanen.

Als Belgisch of Nederlanders rijksinwoner heeft u doorgaans een iets grotere eigen inbreng nodig dan mensen die belastingplichtige van Spanje zijn.

Daarnaast heeft u ook voldoende aanvullende documentatie nodig die uw financiële stabiliteit in het buitenland (in België/Nederland) aantoont.

Kredietwaardigheid

Kredietverstrekkers in Spanje zullen uw kredietgeschiedenis nauwgezet evalueren. Ze zoeken naar rode vlaggen die op potentiële wanbetalingsrisico’s kunnen wijzen.

Een goede kredietscore is bijvoorbeeld essentieel en ergens op een zwarte lijst van wanbetalers staan, is zo’n rode vlag. Daarnaast is het ook essentieel dat u al niet te veel leninglasten heeft opgebouwd.

Tip: Ook een kredietkaart (ook al gebruikt u die niet) wordt beschouwd als een openstaande schuld in de berekening van een bank.

Uw kredietscore bepaalt of u werkelijk in aanmerking komt voor een beleggingshypotheek en zal tevens ook een impact hebben op de rentetarieven die u aangeboden krijgt.

Weetje: Meestal zorgen betere kredietscores voor lagere interestvoeten dus doe wat moeite om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Los duurdere, kortlopende consumentenkredieten af indien mogelijk, kort die autolening af, zet een kredietkaart stop indien u ze niet of onvoldoende gebruikt, enzovoort.

Buitenlandse beleggers in Spanje

Belangrijke tip: Als buitenlandse investeerder uit België of Nederland zal uw dossier diepgaand en in detail beoordeeld worden. In de praktijk zal de analyse zelfs grondiger verlopen dan voor een kandidaat-ontlener die in Spanje woonachtig en belastingplichtig is.

Kredietverstrekkers in Spanje vragen doorgaans een grotere eigen inbreng van mensen die in het buitenland wonen (30% normaliter) dan van lokale aanvragers (20% normaliter) gezien het hoger risico.

Om met succes een beleggingshypotheek aan te vragen, heeft u ook uitgebreide documentatie en bewijsstukken nodig over uw inkomstenbronnen en bezittingen buiten Spanje.

Dit omvat bankafschriften van uw thuisland en eventuele andere investeringen die u aanhoudt. Hoe beter uw dossier gestaafd is, hoe hoger uw kansen zijn om een goede lening aan een scherpe interestvoet te vinden!

Stapsgewijze aanvraagprocedure voor een beleggingshypotheek in Spanje

houten vierkantjes met groene vinkjes en 1 rood verbodsbord in kader van te volgen stappen voor aanvraag beleggingshypotheek Spanje

Voorafgaande goedkeuring

U dient eerst en vooral te weten te komen of u in aanmerking komt en welke documentatie u nodig hebt.

Dit geeft u een duidelijk beeld van welk bedrag u kunt lenen en op basis van welke leencriteria qua looptijd en rentevoet. U weet dan precies hoeveel u zich kunt veroorloven, waardoor uw zoektocht naar een woning te koop voor verhuur scherper wordt.

Tip: U moet meerdere kredietverstrekkers in Spanje benaderen om offertes met elkaar te vergelijken. Maak gratis gebruik van HypoScan Spanje en vergelijk vrijblijvend meer dan 20 banken!

Elke bank heeft namelijk zijn eigen leencriteria en rentetarieven. Door rond te shoppen en grondig te vergelijken, vindt u zonder enige twijfel de beste deal voor uw situatie.

Juridisch advies

U doet er goed aan om een lokale vastgoedadvocaat onder de arm te nemen. Een dergelijke jurist is van cruciaal belang bij het navigeren door het Spaanse juridische landschap met betrekking tot vastgoedinvesteringen.

Deze advocaat zal de contracten nakijken en ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan voordat u verder gaat.

Deze stap beschermt u tegen mogelijke juridische problemen in de toekomst. Deze jurist zal ook nagaan of er geen schulden rusten op het pand in kwestie en of wel alles in orde is ten opzichte van de overheid.

Aanvraag afronden

Dit houdt in dat u gedetailleerde taxaties van het onroerend goed moet indienen (de bank zorgt hier voor normaliter) en verzekeringsopties moet overwegen.

Banken hebben een taxatie nodig om het leenbedrag te bepalen dat zij bereid zijn te bieden.

Dit is ook het moment waarop u beslist over levensverzekeringen, zoals vereist wordt door de meeste Spaanse kredietverstrekkers.

Verschillende hypotheekvormen in Spanje

miniatuurhuis op rekenmachine met torentjes euromunten en procentteken voor symbool voor vaste of variabele rente van beleggingshypotheek

Vaste rente

Hypotheken met een vaste rente bieden stabiliteit in uw maandelijkse betalingen. Ze blijven constant gedurende de hele looptijd van de hypotheek.

Deze voorspelbaarheid is gunstig voor het maken van financiële langetermijnplannen. Ze beginnen echter meestal met hogere tarieven dan variabele opties.

In een klimaat met stijgende rentetarieven beschermen vaste tarieven u tegen betalingsstijgingen.

Maar als de rente daalt, betaalt u na verloop van tijd mogelijk meer dan bij hypotheken met een variabele rente.

Variabele rente

Variabele hypotheken fluctueren met de rentetarieven op de markt. Uw maandelijkse hypotheekbetalingen kunnen dienovereenkomstig stijgen of dalen.

Dit type biedt potentiële besparingen tijdens perioden van dalende rentevoeten.

Het introduceert echter onzekerheid in uw financiële planning. Als de rente aanzienlijk stijgt, zullen uw betalingen dat ook doen.

Het is van vitaal belang om uw risicotolerantie en financiële flexibiliteit te beoordelen voordat u voor deze optie kiest.

Alleen rente (bullet krediet)

Bij bulletkredieten (hypotheken met enkel rente) hoeft u alleen de rente op de lening te betalen voor een bepaalde periode.

Dit verlaagt de initiële uitgaven maar het vermindert de hoofdsom die u uiteindelijk moet terugbetalen niet.

Deze hypotheken zijn vooral aantrekkelijk voor vastgoedbeleggingen waarbij cashflowbeheer van cruciaal belang is.

Vergeet echter niet dat u uiteindelijk de hoofdsom moet terugbetalen, waardoor de toekomstige betalingen aanzienlijk toenemen.

Dit is eerder voor gevorderde vastgoedinvesteerders die dan willen verkopen met winst alvorens het integraal kapitaal moet terugbetaald worden.

Financiële voordelen en risico’s van investeringsvastgoed voor verhuur

man links denkt na over voordelen en vrouw rechts denkt na over risico's van investeringsvastgoed voor verhuur in Spanje

Huuropbrengsten

Wanneer u investeert in een woning voor vakantieverhuur of voor verhuur op lange termijn in Spanje, is het potentieel voor het genereren van huurinkomsten aanzienlijk.

Het verschil tussen de huuropbrengst en uw aflossingen (inclusief hypotheekrente) bepaalt uw cashflow (negatief, positief of neutraal) en uw jaarlijks rendement.

Het huurrendement wordt berekend door de jaarlijkse huurinkomsten te delen door de aankoopprijs van de woning, en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te krijgen.

Een hoge opbrengst betekent meer inkomen voor u als vastgoedeigenaar. Denk er echter aan dat hoge rentetarieven op uw hypotheek deze winsten kunnen aantasten.

Onderhoudskosten

Het bezitten van een appartement of woning voor verhuur draait niet alleen om het innen van huur van huurders. U moet ook rekening houden met lopende onderhoudskosten en beheerkosten.

Deze kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de leeftijd en staat van uw woning.

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw eigendom waardevol en aantrekkelijk blijft voor toekomstige huurders of kopers.

Onverwachte reparaties kunnen uw rendement echter aanzienlijk beïnvloeden dus het is verstandig om een reservefonds op te bouwen en aan te houden.

Leegstandsrisico’s

Leegstand vormt een ander risico voor de stabiliteit van de huurinkomsten.

Er zullen momenten zijn waarop uw woning leegstaat tussen twee huurperiodes in of tijdens het laagseizoen voor vakantieverhuur.

Deze periodes zonder huurinkomsten moeten in uw financiële planning worden opgenomen.

Ze beïnvloeden de cashflow en kunnen het voldoen aan de hypotheekbetalingen bemoeilijken als er niet goed rekening mee wordt gehouden.

Meerwaarde versus marktvolatiliteit

Hoewel onroerend goed kopen in Spanje potentiële meerwaardes biedt als gevolg van de stijgende waarde van onroerend goed, moet de marktvolatiliteit niet onderschat worden.

Vastgoedmarkten fluctueren als gevolg van economische omstandigheden, wat zowel de huurvraag als de vastgoedwaarde beïnvloedt.

Beleggen met het oog op groei op lange termijn kan kortstondige marktdalingen verzachten… Maar het vereist wel geduld en soms aanvankelijk een lager rendement.

Beleggen in Spaans vastgoed is een marathon en geen sprint!

De beste hypotheekdeals vinden in Spanje

man in wit hemd berekent op rekenmachine wat beste leningvoorstel is voor investeringsvastgoed in Spanje

Vergelijkingsdiensten

Het gebruik van vergelijkingsdiensten is cruciaal indien u echt het onderste uit de kan wilt halen. Zij bieden een breed overzicht van alle beschikbare hypotheekaanbiedingen.

U kunt gemakkelijk concurrerende tarieven vinden die geschikt zijn voor langetermijninvesteringen of vakantiewoningen.

Het is een goed idee om te beginnen met de HypoScan Spanje vergelijkingsdienst die uw zoektocht vereenvoudigt (waardoor u een pak tijd en moeite bespaart).

Hypotheekmakelaars

Het raadplegen van hypotheekmakelaars zorgt ervoor dat u kunt genieten van persoonlijk advies. Zij begrijpen uw specifieke behoeften en zoeken oplossingen voor soms complexe dossiers en omstandigheden.

Hun expertise kan betere voorwaarden opleveren dan u alleen zou kunnen afdwingen. Dergelijke makelaars hebben toegang tot exclusieve deals die dikwijls zelfs niet op openbare platforms staan.

Deze toegang (vaak omdat ze volume draaien) kan van onschatbare waarde zijn voor het verkrijgen van gunstige leningsvoorwaarden die aansluiten bij uw investeringsstrategie.

Tip: Laat gratis uw hypotheekopties berekenen door een ervaren Nederlandstalige hypotheekmakelaar in Spanje!

Onderhandelingsvaardigheden

Goed en doordacht onderhandelen over uw leningsvoorwaarden is de sleutel tot het optimaliseren van uw investering voor verhuur in Spanje.

Richt u op het onderhandelen over de rentetarieven en de aflossingstermijnen die bij uw financiële plan passen.

Een sterke onderhandelingspositie kan leiden tot aanzienlijke besparingen gedurende de looptijd van de hypotheek. Het weerspiegelt het begrijpen van markttrends en de bereidheid om alternatieven te bespreken.

Belangrijke fiscale overwegingen voor investeerders

man in blauw hemdje berekent op rekenmachine fiscale kost van vastgoedbelegging voor verhuur in Spanje

Huurinkomsten

Voor degenen onder u die willen investeren in eersteklas vastgoed voor verhuur in Spanje, is het van cruciaal belang om uw belastingverplichtingen te begrijpen.

Voor buitenlandse investeerders is het belangrijk om te weten dat huurinkomsten uit Spaans onroerend goed belastbaar zijn in Spanje. Het Spaanse belastingstelsel staat echter bepaalde aftrekposten toe.

U kunt kosten aftrekken die verband houden met het onroerend goed, zoals de betaalde hypotheekrente, kosten voor het onderhoud van het onroerend goed en andere kosten die rechtstreeks verband houden met het genereren van huurinkomsten.

Dit vermindert uw belastbare basis aanzienlijk in Spanje. Maar vergeet niet dat documentatie essentieel is om uw kosten te kunnen staven indien nodig.

Zorg ervoor dat alle uitgaven goed gedocumenteerd zijn om complicaties en vervelende discussies met de Spaanse belastingdienst te voorkomen.

Kapitaalwinst

Wanneer het tijd is om uw onroerend goed in Spanje te verkopen, zal de vermogenswinstbelasting van toepassing zijn.

Het tarief hangt af van de winst die gemaakt wordt met de verkoop (in vergelijking met de aankoopprijs). Hier wordt strategische planning essentieel.

Verbeteringswerken die tijdens de periode van bezit zijn aangebracht, kunnen van de winst worden afgetrokken waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

Het is verstandig om al in een vroeg stadium een belastingadviseur te raadplegen om hier doelgericht voor te plannen de juiste stappen te zetten.

Dubbele belastingheffing

Een aangename verlichting voor buitenlandse investeerders zijn de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting die Spanje met veel landen heeft afgesloten, waaronder met Nederland en België.

Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat u niet twee keer belasting betaalt over hetzelfde inkomen of dezelfde vermogenswinst (dus niet één keer in Spanje en dan nog een keer in uw eigen woonland).

De regels verschillen echter van land tot land dus het valt aan te raden om dit na te vragen bij een fiscale professional die bekend is met een of beide jurisdicties.

Een belastingconsulent kan u helpen om geen fouten te maken met uw fiscale aangifte.

Mogelijke toekomstige trends in de Spaanse vastgoedmarkt

Spaanse vlag met witte stijgende pijl en drie miniatuurhuisjes op symbool voor toekomstige evolutie van Spaanse immomarkt

Demografische verschuivingen

Demografische veranderingen veranderen de vraag naar vastgoed te koop en te huur op continue wijze en dit in heel Spanje.

Stedelijke gebieden, van oudsher populair vanwege hun werkgelegenheid en voorzieningen, worden hier en daar vlot in evenwicht gehouden door een groeiende belangstelling voor kustgebieden.

Deze gebieden bieden niet alleen de opportuniteit voor binnen- en buitenlanders om er een toffe vakantiewoning te kopen maar garanderen ook een verandering van levensstijl waar steeds meer vraag naar is.

De opkomst van het werken op afstand (telewerken in Spanje is een ding) heeft velen de vrijheid gegeven om te wonen waar ze dat het liefst willen doen, vaak op locaties met een beter klimaat en een betere levenskwaliteit.

Daarnaast zijn er ook veel opportuniteiten op de korte termijn vastgoedmarkt, vooral in toeristische gebieden.

Deze verschuivingen leiden onder andere tot een grotere vraag naar woningen langs de kust, wat bepaalde lucratieve mogelijkheden kan bieden als u een investeringshypotheek in Spanje overweegt.

Infrastructurele ontwikkelingen

Opkomende locaties winnen vaak aan populariteit dankzij nieuwe infrastructuurprojecten. Hogesnelheidsspoorverbindingen en verbeterde wegennetwerken maken voorheen ontoegankelijke gebieden rijp voor ontwikkeling.

Deze verbeteringen kunnen de waarde van onroerend goed aanzienlijk verhogen op de middellange tot lange termijn, waardoor dergelijke gebieden met geplande werken aantrekkelijke investeringsmogelijkheden worden.

Opgelet: Dit kan ook compleet tegen u werken ook… Wat indien u koopt in een regio vlakbij een kleinere regionale luchthaven, en ineens blijkt dat die luchthaven sluit… Daar gaat de vlotte bereikbaarheid… Het is al meer dan eens realiteit geweest in Spanje…

Wanneer u potentiële investeringen onderzoekt, is het in elk geval van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van geplande infrastructuurontwikkelingen (zowel qua opbouw als qua afbouw).

Ze kunnen de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van een gebied bijna van de ene dag op de andere veranderen, en zo de toekomstige waarde van uw investering (hevig) beïnvloeden.

Veranderingen in de regelgeving

Veranderingen in de regelgeving, met name rond toeristische verhuur op korte termijn, zijn essentieel om in de gaten te houden.

Steden zoals Barcelona en talloze kustgebieden hebben strenge regels ingevoerd om de impact op de lokale woningmarkt te beheersen.

Vaak komt u simpelweg niet aan de bak indien u niet over de juiste verhuurlicentie beschikt.

Dergelijke mogelijke veranderingen dienen uw beleggingsstrategie te beïnvloeden, vooral als u de toeristische verhuurmarkt als onderdeel van uw totale vastgoedportefeuille bekijkt. Focus op panden waarvoor u die verhuurlicentie kunt bemachtigen en laat de rest links liggen!

Inzicht in deze regelgeving is van vitaal belang om de lokale regelgeving te respecteren en om het rendement van uw vastgoedbeleggingen in Spanje te maximaliseren.

Slotopmerkingen inzake financiering voor beleggingsvastgoed in Spanje

bal met Spaanse vlag op getekend naast Engelstalig woord real estate

Het afsluiten van een beleggingshypotheek in Spanje opent de deur naar lucratieve opportuniteiten (maar vereist wel een grondig begrip van de Spaanse werkwijze én een zorgvuldige planning).

U hebt hierboven in elk geval inzicht gekregen in de complexiteit van de Spaanse hypotheekmarkt…

Van het in aanmerking komen voor een hypotheek voor een investeringspand tot het afsluiten van de beste hypotheekdeal en het leren inschatten van de belangrijkste fiscale overwegingen.

Onthoud dat expertise en tijdig handelen uw bondgenoten zijn bij het benutten van investeringskansen.

Ziet u een interessante opportuniteit om in te beleggen? Dan is het waarschijnlijk tijd om te handelen… Gebruik uw nieuwe kennis om weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn zijn met uw financiële doelstellingen.

Of u nu op zoek bent naar een eigendom om passief of actief te verhuren of naar verschillende hypotheekmogelijkheden, de Spaanse vastgoedmarkt biedt misschien wel precies wat u zoekt voor een vastgoedbelegging met rendement.

Veelgestelde vragen: Beleggingshypotheek Spanje

Welke documenten heb ik nodig om een hypotheek in Spanje aan te vragen?

U hebt een bewijs van inkomen, identificatie, werkgegevens en vastgoedinformatie nodig.

Voor niet-ingezetenen zoals Nederlandstaligen die in België of Nederland wonen, kan er bovendien aanvullende documentatie nodig zijn.

Hoe begin ik het aanvraagproces voor een hypotheek in Spanje?

Begin met het beoordelen van uw financiële situatie en onderzoek en vergelijk vervolgens verschillende hypotheekaanbiedingen.

Dien ten slotte uw aanvraag in met alle vereiste documenten.

Kunnen buitenlanders een hypotheek krijgen voor onroerend goed in Spanje?

man in maatpak toont lege binnenzak voor Spaanse vlag symbool voor buitenlander die vastgoedfinanciering in Spanje zoekt

Ja, buitenlanders kunnen een hypotheek krijgen voor de aankoop van Spaans onroerend goed.

Ze kunnen echter te maken krijgen met strengere eisen op het vlak van eigen inbreng en ook met iets hogere rentetarieven.

Wat zijn de belangrijkste hypotheekvormen in Spanje?

Spanje biedt hypotheken met een vaste rente, variabele rente en gemengde hypotheken.

Uw keuze hangt af van uw risicotolerantie en financiële doelen.

Daarnaast is er ook nog een verschil tussen bestaand vastgoed en nieuwbouw. Er bestaan namelijk specifieke bouwhypotheken in Spanje, speciaal gericht op klanten die zelf bouwen of renoveren.

Wat zijn de belangrijkste fiscale overwegingen voor investeerders in onroerend goed in Spanje?

Investeerders moeten rekening houden met onroerendgoedbelasting, vermogenswinstbelasting bij verkoop en inkomstenbelasting op huurinkomsten.

Belastingverplichtingen variëren afhankelijk van uw verblijfsstatus.

Hoe kan ik de beste beleggingshypotheek in Spanje krijgen?

Tip om de beste deal te sluiten: Zorg voor een goede kredietscore en vergelijk meerdere kredietverstrekkers in Spanje voor de beste lening.

Onderhandel (of laat onderhandelen) over de voorwaarden en overweeg om een Nederlandstalige hypotheekmakelaar in Spanje in te schakelen.

Van welke toekomstige trends moet ik me bewust zijn op de Spaanse vastgoedmarkt?

Verwacht verschuivingen in de richting van duurzaamheid en technologische integratie.

De marktvraag wordt ook beïnvloed door economische factoren en toeristische trends.

In elk geval, om te investeren in vastgoed voor verhuur in Spanje zijn er een aantal zaken heel belangrijk:

  • Locatie, locatie en locatie, en
  • Nieuwbouw kopen om ervoor te zorgen dat u kunt profiteren van de 10-jarige aansprakelijkheid van de bouwheer

Contacteer ons

    Privacybeleid *