• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland: Veilige belegging voor extra inkomsten

Zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland: Veilige belegging voor extra inkomsten

min leestijd

zelf pensioen opbouwen met vastgoed in duitsland veilige belegging voor extra inkomsten

Hieronder leest u waarom zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland een unieke, veilige belegging kan zijn voor extra pensioeninkomsten.

Ontdek hier waarom Duits residentieel vastgoed een alternatieve bron kan zijn voor de financiering van uw pensioen.

Duitsland biedt diverse voordelen in het kader van pensioenplanning en de zoektocht naar een aantrekkelijk rendement met zo min mogelijk risico.

Tot slot staan we ook even stil bij diverse aanbiedingen van Duits beleggingsvastgoed te koop.

Dit Duits investeringsvastgoed kan perfect dienst doen als bron van bijkomende pensioeninkomsten.

[VIDEO] Samenvatting zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland

Zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland

Duitsland is momenteel een van de weinige landen in het ontwikkelde Westen waar alle ingrediënten aanwezig zijn om succesvol te investeren in vastgoed.

Meer zelfs, alle noodzakelijke factoren zijn er aanwezig om met succes te investeren in vastgoed voor verhuur met financiële hefboomwerking.

Dit betekent dat u de aankoopprijs van het onroerend goed deels zelf financiert met eigen middelen en ook deels met een lening.

Los van de manier waarop u financiert, is het in het kader van pensioensparen met vastgoed bijzonder interessant om de Duitse vastgoedmarkt beter te begrijpen…

Waarom pensioenplanning met vastgoed in Duitsland?

De onderstaande vier eigenschappen illustreren perfect waarom Duits onroerend goed als belegging uiterst geschikt is om passieve pensioeninkomsten op te leveren.

Zelf pensioen opbouwen met vastgoed zonder extra vereiste spaarcapaciteit

Het is perfect mogelijk om jaarlijkse kasstroomoverschotten te genereren met Duits vastgoed, zelfs in combinatie met een lening.

Bekijk bijvoorbeeld zeker en vast de aanbieding in Kiel waar u een nieuwbouwappartement kunt kopen voor verhuur met een gegarandeerd en mooi jaarlijks rendement.

Met andere woorden, vastgoed in Duitsland kan cashflowpositief zijn en dus continu extra inkomsten leveren.

Of nog anders gesteld, na aftrek van alle kosten en afbetalingen van de huurinkomsten levert Duits investeringsvastgoed jaarlijks positieve inkomsten op.

Wat betekent dat voor de jaren in aanloop van uw pensioen, alsook voor uw effectieve pensioenjaren?

Dit betekent dat u op maandelijkse (en jaarlijkse) basis geld verdient met uw vastgoed in Duitsland.

U hoeft zelf geen geld bij te passen per maand, u ontvangt daarentegen continu extra passieve pensioeninkomsten.

Realistische waardestijging voor lange beleggingshorizon

vastgoed in duitsland biedt realistische waardestijging voor lange beleggingshorizon

Duitsland is de krachtigste economie van de Europese Unie en is gezegend met een extreem performant bedrijfsleven.

Bepaalde regio’s in Duitsland zijn echte groeiregio’s. Denk bijvoorbeeld aan Noordrijn-Westfalen, gekend om de industrie en het stevig groeiende Ruhrgebied.

Vastgoed kopen in Duitsland en dan specifiek in deze deelstaat zorgt ervoor dat u blootstelling krijgt aan een bloeiende investeringsmarkt met enorm groot meerwaardepotentieel.

In dergelijke bloeiende en groeiende regio’s is het interessant om te investeren in onroerend goed voor verhuur. Er is permanent een stabiele en groeiende vragen naar betaalbare huurwoningen en -appartementen.

Bovendien zorgt het krachtige lokale economische weefsel ervoor dat alles mee opveert, inclusief de vastgoedprijzen.

Op de middellange tot lange termijn kan u dus rekenen op een aanzienlijke waardestijging van een Duitse opbrengsteigendom.

En dat is natuurlijk een potentieel extra bonusrendement, wat bijzonder interessant is qua zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland.

Vanzelfsprekend dient u wel met de juiste partner in zee te gaan en dient u uw due diligence grondig uit te voeren om Duits schrootvastgoed te vermijden.

Onderaan deze pagina vindt u enkele aanbiedingen met interessante garanties in Noordrijn-Westfalen en Hamburg (ook een groeiregio in het noorden van Duitsland), ideaal in het kader van pensioenplanning met vastgoed.

Bepaalde aanbiedingen in de regio in en rond Hamburg bieden een uniek meerwaardepotentieel.

Tip: Bekijk zeker en vast de aanbieding Onroerend goed als belegging in Duitsland in Hamburg (Stellingen) en ontdek de unieke voordelen voor Nederlandse en Belgische beleggers (waaronder contractueel gewaarborgde huurinkomsten op ten toplocatie).

Eigen inbreng kan stevig aangroeien met behulp van financiering

eigen inbreng kan stevig aangroeien met behulp van financiering duits investeringsvastgoed

Een van de grote voordelen van lenen voor een opbrengsteigendom is dat u het geleend kapitaal als springplank kunt gebruiken.

Akkoord, indien u een financiering voor beleggingsvastgoed afsluit, dan bent u eigenlijk niet de eigenaar van het pand.

In realiteit kan de bank namelijk steeds de gevestigde hypotheek gebruiken indien u de lening niet meer afbetaalt.

Het vastgoed wordt dan gedwongen verkocht zodat de bank het aan u geleende geld kan recupereren.

Maar de keerzijde van deze medaille is wel dat u op de middellange tot lange termijn de volledige eigenaar van het pand wordt.

U verhuurt het pand en bijgevolg gebruikt u de door de huurder betaalde huurgelden om de lening en andere kosten af te lossen.

Van zodra de looptijd van de lening voorbij is, betekent dit dus dat de huurder de lening integraal heeft afbetaald via de huurgelden.

En u blijft uiteindelijk achter met een pand dat hypotheekvrij is en 100% van u.

Dit betekent ook dat een beperkte eigen inbreng op dit moment, aangevuld met een lening voor een opbrengsteigendom, op de lange termijn enorm stevig kan aangroeien.

Weetje: U kan ook in Duitsland terecht bij diverse banken om een lening af te sluiten voor de financiering van beleggingsvastgoed.

Aarzel niet en vraag vrijblijvend meer informatie aan hieromtrent!

Rekenvoorbeeld zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland

Stel bijvoorbeeld dat u 30% van het aankoopbedrag zelf inbrengt met eigen middelen, en de rest (70%) leent u.

X aantal jaren later, van zodra de lening is afgelost, is het pand dan volledig van u.

Op dat moment is uw eigen inbreng van 30% van de toenmalige aankoopwaarde plots 100% waard van de waarde van het pand op dat moment.

Ervan uitgaande dat het om waardevast vastgoed gaat dat minstens zijn waarde heeft behouden in de loop der jaren, heeft u in zo een situatie uw eigen inbreng meer dan verdrievoudigd.

Bijkomende garanties voor beleggers: Zelf pensioen opbouwen met vastgoed

bijkomende garanties voor beleggers minder risico zelf pensioen opbouwen met vastgoed

In bepaalde streken in Duitsland waar de groei goed zit, kunt u investeringsvastgoed kopen met bijkomende garanties voor beleggers.

In de praktijk gaat het vaak om een door de Duitse bouwpromotor aangeboden investeringspakket, all-in zonder zorgen.

Dit betekent dat u als eigenaar kunt genieten van een allesomvattende verhuurservice, een uitgebreid dienstenpakket, een betrouwbare syndicus en rentmeester, inclusief onderhoud, beheer en verzekeringen, enzovoort.

Als kers op de taart kan u hier en daar ook aanbiedingen met een inkomstengarantie vinden.

Dit betekent dat de promotor in kwestie een contractuele huurgarantie aanbiedt (in de praktijk kan deze notarieel vastgelegd worden).

Onderaan deze pagina krijgt u een overzicht van vastgoed in Duitsland te koop als investeringsformule inclusief garanties qua huurinkomsten.

Dit is interessant in de context van zelf pensioen opbouwen met vastgoed in Duitsland met minimaal risico. Een dergelijke zekerheid qua huurinkomsten is eigenlijk een verhuurgarantie.

In combinatie met een all-in pakket betekent dit dat u het beheer van opbrengsteigendommen in Duitsland volledig kunt uitbesteden indien gewenst.

Vastgoed in Duitsland is veerkrachtig en waardevast

vastgoed in duitsland is waardevast en veerkrachtig unieke bron van stabiele pensioeninkomsten

De vier sleutelfactoren van vastgoed in Duitsland als pensioenspaarproduct las u reeds hierboven.

Vastgoed uit andere landen komt in de meeste gevallen met een, twee of drie van deze sleutelfactoren als eigenschap.

Duitsland is met andere woorden een uitzondering daar alle vier de sleutelcriteria aanwezig zijn in bepaalde groeiregio’s van het land.

Bovendien biedt Duitsland ontzettend grote voordelen in het kader van waardevast beleggen in vastgoed.

Net omdat de Duitse vastgoedmarkt gezegend is met maar liefst vier sleutelkenmerken, kan deze markt wel tegen een stootje.

Vastgoed in Duitsland als belegging is dus niet afhankelijk van één doorslaggevend criterium om financieel succesvol te zijn.

De residentiële vastgoedmarkt in Duitsland is robuust, veerkrachtig en goed bestand tegen micro- en macro-economische schokken.

Defensief beleggen in vastgoed in Duitsland is dus absoluut mogelijk in de praktijk, in de juiste regio (zie hieronder voor enkele interessante aanbiedingen).

Te koop: vastgoed in Duitsland als veilige belegging voor extra inkomsten

vastgoed in duitsland te koop veilige belegging voor extra pensioeninkomsten

Een volledig overzicht van opbrengsteigendommen in Duitsland voor een extra pensioen vindt u hier.

Andere informatie over Duitsland en de onroerend goed markt

Zelf pensioen opbouwen met vastgoed voor extra pensioengeld: Inspiratie

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *