• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Zakelijke lening zonder jaarcijfers voor ondernemers in Nederland – Opties

Zakelijke lening zonder jaarcijfers voor ondernemers in Nederland – Opties

min leestijd

zakelijke lening zonder jaarcijfers alleen op basis van kasstroom en rekeninguittreksels

Een zakelijke lening zonder jaarcijfers afsluiten kan snel en zonder gedoe dankzij kasstroomleningen.

Dit zijn flexibele leningen voor kleine en middelgrote bedrijven (ZZP en MKB) die uitsluitend worden goedgekeurd op basis van de cashflow van uw bedrijf (eerdere en toekomstige prognoses).

De kredietverstrekkers van dergelijke leningen analyseren dus louter en alleen uw bankafschriften van uw zakelijke bankrekening om de in- en uitgaande kasstromen te analyseren.

Deze aanpak op basis van kasstromen op de zakelijke bankrekening staat haaks op de traditionele manier van financieren van bedrijven (op activa gebaseerde bedrijfsleningen, die activa als onderpand vereisen).

Lees hieronder 4 verschillende opties om een kasstroomlening te vinden en ontdek enkele steengoede online kredietverstrekkers die misschien wel de flexibiliteit aanbieden die u zoekt!

Snelle zakelijke lening zonder jaarcijfers op korte termijn

snelle zakelijke lening zonder jaarcijfers op korte termijn afsluiten als ondernemer in nederland

Een kasgeldlening vereist niet dat u uw bedrijfsactiva als onderpand gebruikt.

Het goedkeuringsproces voor zo'n kasgeldlening kan dus in een paar uur worden afgerond, zonder vervelende consultaties van pakken jaarcijfers.

De top vier kasstroomleningen voor kleine bedrijven (MKB en ZZP) zijn:

Kasstroomleningen kunnen perfect zijn als u op zoek bent naar snelle, onderpandvrije financiering voor uw klein of middelgroot bedrijf.

We bekijken hieronder de details van deze top vier kasstroomleningen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Zodat u zelf kunt analyseren of ze geschikt zijn voor het financieren van uw bedrijfsactiviteiten en uw dringende behoefte aan extra werkkapitaal.

Zakelijke lening zonder jaarcijfers - TOP 4 Opties voor MKB en ZZP in Nederland

zakelijke lening zonder jaarcijfers voor zzp en mkb in nederland geen gedoeEr zijn verschillende soorten zakelijke leningen zonder jaarcijfers op de markt.

Elk biedt een verscheidenheid aan verschillende tarieven, voorwaarden, minimum- en maximumtarieven, enzovoort.

Tijdens het aanvragen van een bedrijfskrediet, moet u altijd rekening houden met de vraag of het de juiste keuze is voor uw bedrijf of niet.

Elk financieringsproduct heeft zijn eigen positieve en negatieve punten, dus laten we eens kijken naar de details van elke optie om geld lenen zonder jaarcijfers mogelijk te maken...

Zakelijke doorlopende kredietlijnen

zakelijke doorlopende kredietlijnen soort kasgeldleningen voor extra werkkapitaal

Zakelijke kredietlijnen zijn een hybride versie van een kredietkaart en een lening met vaste looptijd.

Inleiding

Door middel van deze soort kasgeldleningen geeft uw kredietverstrekker u toegang tot een vast bedrag aan middelen of een maximale kredietlijn.

Daaruit kunt u als ondernemer dan geld opnemen wanneer u maar wilt.

Zodra u uw opgenomen schuld volledig heeft terugbetaald, wordt het voor u beschikbaar en op te nemen kapitaal opnieuw verhoogd naar de limiet.

Deze doorlopende vorm van zakelijke kredieten kan voor vrijwel elk zakelijk doel worden gebruikt.

Flexibiliteit is het grote voordeel van deze zakelijke kredietlijnen. Omdat u het geld op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk kunt hergebruiken en terugbetalen.

U betaalt alleen rente over wat u nodig heeft (het bedrag dat u effectief opneemt).

Dit is een heel groot en handig voordeel ten opzichte van een traditionele zakelijke lening waarvoor u in elk geval interesten dient te betalen, zelfs al gebruikt u het geleend kapitaal niet direct.

Een zakelijk doorlopend krediet kan dus heel handig zijn om als extra troef achter de hand te houden (u betaalt geen of heel weinig kosten zolang u niets opneemt).

En zolang u op tijd terugbetaalt en de vastgestelde kredietlimiet niet overschrijdt, worden er geen boetes of renteverhogingen in rekening gebracht.

Zakelijke kredietlijnen kunnen ongedekt of gedekt zijn, wat betekent dat sommige kredietverstrekkers een onderpand vereisen en anderen geen onderpand opleggen.

TIP: Als u dus specifiek op zoek bent naar een flexibele zakelijke lening zonder jaarcijfers om snel af te sluiten, dan wilt u in elk geval kiezen voor een ongedekte kredietlijn zonder onderpand of waarborg.

Kortetermijnleningen

kortetermijnleningen voor ondernemingen in nederland snel extra werkkapitaal zonder bureaucratie

Kortlopende leningen voor ondernemers werken net als traditionele leningen en voorspelbaarheid is het basiskenmerk hiervan.

Over het algemeen is het een eenvoudige lening met glasheldere en transparante afspraken zonder verdoken kosten voor de ontlener.

De grondbeginselen van kortlopende leningen

U ontvangt een vooraf vastgesteld bedrag aan geld.

En dit bedrag aan kapitaal dient u, samen met de dossierkosten en interesten, over een vooraf bepaalde periode terug te betalen aan de geldverstrekker.

Kortetermijnleningen voor bedrijven verschillen op een aantal gebieden met bedrijfsfinancieringen op de lange termijn:

 • Ze zijn flexibeler,
 • De ontleende bedragen kunnen kleiner zijn en het hoeft dus niet om miljoenen euro's te gaan,
 • Er kan een veel kortere aflossingsperiode verkregen worden,
 • De rentevoeten kunnen hoger uitvallen (flexibiliteit en snelheid komen doorgaans met een hoger prijskaartje),
 • Terugbetalingen geschieden over het algemeen veel frequenter (het gaat vaak om dagelijkse of wekelijkse terugbetalingen aan de kredietverstrekker via automatische incasso versus maandelijkse terugbetalingen bij langlopende bedrijfsleningen)

Daarnaast zijn kortlopende bedrijfsleningen vaak gemakkelijker af te sluiten omdat er aan minder strenge voorwaarden moet voldaan worden.

Ze zijn in elk geval pakken sneller aan te vragen en dus ook veel sneller om aan vers werkkapitaal te geraken.

Tot slot nog iets om in gedachten te houden: kortetermijnleningen zijn één van de duurste leningvormen voor kleine bedrijven.

Waarom komen kortetermijnleningen met hogere rentetarieven?

De snelheid en het gemak van deze financieringsvorm maakt een korte termijn krediet voor de kredietverstrekker veel risicovoller.

Kredietverleners van kortetermijnkredieten besteden minder tijd aan het doorlichten van uw bedrijf omdat alles snel moet gaan.

Er wordt minder tijd, moeite en energie gestoken in het controleren of u in staat bent om op tijd terug te betalen.

Sommige aanbieders besteden ook geen tijd aan BKR-checks om na te gaan of u in persoonlijke naam een goede kredietgeschiedenis heeft of niet (via bepaalde databases zoals een BKR-registratie).

Omdat zakelijke kortetermijnleningen meestal worden toegekend aan risicovollere kredietnemers, hebben zij meestal duurdere rentetarieven.

Hoewel ze dus zeker zinvol kunnen zijn om uw liquiditeit snel te verhogen, zijn het dus zeker en vast niet de goedkoopste leningsvormen voor uw zakelijke activiteiten.

Doe dus uw onderzoek grondig en vraag een paar verschillende voorstellen aan bij verschillende kredietverstrekkers.

En als het erop aankomt en u zet het licht op groen, zorg er dan voor dat uw bedrijf een duidelijk plan heeft over hoe het de korte termijnschulden gaat aflossen.

Waarom je voordeel uit een kortlopende lening zou kunnen halen

Kortlopende leningen lijken sterk op traditionele zakelijke leningen, maar hebben vaak een veel korter aflossingsschema.

De meeste van deze kasstroomleningen hebben een looptijd van 3 tot 18 maanden, met wekelijkse of dagelijkse betalingen via automatische incasso (ook gekend als automatische domiciliëring).

Omdat u het geld quasi direct en onmiddellijk ter beschikking krijgt, zijn er veel gevallen waarin een snelle kortetermijnlening een betere keuze is dan andere financieringsproducten voor de langere termijn.

Als uw bedrijf veel moet investeren in voorraden om zich voor te bereiden op drukkere seizoenen, kan een korte termijn lening bijvoorbeeld helpen om uw kasstroomproblemen te verkleinen en om daarna het openstaand kapitaal terug te betalen.

Of misschien doet er zich plots een perfecte kans voor om uit te breiden... Of om een noodlijdende concurrent op te slorpen...

Als u met redelijke zekerheid kunt voorspellen/inschatten dat het investeren van een vast bedrag NU een aanzienlijke toename van de omzet en winst in de nabije TOEKOMST zal creëren, dan is zo'n snelle zakelijke lening zonder jaarcijfers en gedoe zeker en vast geschikt als financieringsmiddel.

Zakelijk lenen zonder jaarcijfers = Effectief financieringsinstrument

Een kortlopende zakelijke lening kan in veel gevallen een effectief en doeltreffend financieringsinstrument zijn om snel over bijkomend werkkapitaal te beschikken.

Anders gesteld, snel zakelijk geld lenen via een online kredietverstrekker is dé oplossing indien u pijlsnel extra werkkapitaal nodig heeft.

Het biedt de voordelen van een eenvoudige aanvraagprocedure en verwerking en een vlotte behandeling van uw dossier ZONDER jaarcijfers te presenteren en enkel op basis van uw zakelijke rekeninguittreksels.

U kan als ondernemer ook rekenen op consistente terugbetalingsvoorwaarden en criteria die niet te streng zijn waardoor dergelijke financieringen kunnen worden aangewend voor een breed scala aan zakelijke doeleinden.

Aanbieders van kortetermijnleningen voor bedrijven in Nederland

Hieronder leest u een overzicht van betrouwbare online kredietverstrekkers die Nederlandse ondernemers pijlsnel van extra werkmiddelen verschaffen.

Het zijn allemaal korte termijn kredietverstrekkers die een zakelijke lening toekennen op basis van uw zakelijke bankafschriften:

Bij deze online leningverstrekkers draait de aanvraagprocedure hoofdzakelijk rond uw kaspositie (de kasstroom of cashflow) en NIET rond uw jaarcijfers.

Aarzel geen seconde en vraag vrijblijvend een snelle zakelijke lening aan bij de bovenstaande online zakelijke kredietverstrekkers indien u als Nederlands ondernemer dringend extra liquide werkmiddelen nodig heeft.

Factuurfinanciering (factoring)

factuurfinanciering vorm van bevoorschotting van openstaande facturen om extra werkkapitaal te verkrijgen

Bevoorschotting van openstaande facturen is een andere manier om aan extra werkkapitaal te geraken.

Cash is king en facturen die open staan, zijn heel vervelend.

U kan dus overwegen om uw openstaande facturen te verkopen.

In ruil krijgt u onmiddellijk toegang tot cash (minus een commissie voor de factoringmaatschappij die de factuur zelf zal innen).

Dit is een zegen voor bedrijven en ondernemers die regelmatig te kampen hebben met wanbetalers of gewoon actief zijn in een sector waarin klanten extreem lang betalingsuitstel eisen.

Facturen verkopen voor een geoptimaliseerd werkkapitaal

Factuurfinanciering kan voor bedrijven een goede optie zijn om snel toegang te krijgen tot contant geld in plaats van te wachten op de inkomende betaling van openstaande facturen met lange betalingstermijnen.

Openstaande vorderingen verkopen, ook gekend als factoring, is interessant om sneller te groeien.

Stel dat u een groot order heeft ontvangen en hierdoor blijkt dat u meer voorraad nodig heeft dan u op dit moment in stock heeft.

Bijgevolg moet u met spoed een grote bestelling plaatsen voor bijkomende producten/onderdelen, die u op de koop toe vooraf moet betalen.

Dan betekent dit dat u de hele deal moet voorfinancieren.

U schiet dus eigenlijk uit eigen zak alles voor, om daarna het voorgeschoten kapitaal plus winstmarge terug te recupereren.

Deze recuperatie van voorgeschoten kapitaal kan vrij lang duren in de praktijk (bijvoorbeeld 30, 60 of 90 dagen volgend op de factuurdatum).

In zo'n scenario's kan debiteurenfinanciering zeker helpen. Uw werkkapitaal blijft door het verpanden van vorderingen veel gezonder en positiever en u kan sneller schakelen.

U krijgt namelijk direct het gros van uw te innen factuur op uw bankrekening gestort, zonder verdere vertraging.

In vele gevallen is de commissie die u hiervoor betaalt aan de factormaatschappij het zeker en vast waard.

Factoring is niet gratis (maar instant cash is geld waard)

Een factuurfinancieringsbedrijf zal de kwaliteit van uw facturen en uw kredietwaardigheid beoordelen indien u er aanklopt om uw vorderingen uit handen te geven.

Zo'n factoringmaatschappij keert u vervolgens een percentage van het bedrag van uw openstaande facturen uit.

Denk bijvoorbeeld aan ongeveer 85% van uw openstaande facturen als vuistregel.

Wanneer uw klanten hun facturen uiteindelijk betalen aan de factormaatschappij waaraan u de openstaande factuur heeft verkocht, betaalt deze maatschappij u de resterende 15% uit, verminderd met hun commissie.

Factuurfinancieringsbedrijven rekenen doorgaans een standaardtarief aan voor hun dienstverlening - vaak een percentage op het totale bedrag.

Eventueel rekenen ze ook een fee aan die gebaseerd is op hoe lang het duurt voordat uw klant de openstaande factuur effectief betaalt.

Openstaande facturen bevoorschotten - Lening of geen lening?

Opgelet: sommige muggenzifters weigeren om factoring te bestempelen als een snelle zakelijke kortetermijnlening omdat deze technisch gezien door de openstaande factuur zelf wordt gewaarborgd.

En eigenlijk klopt dit wel. Factuurfinancieringsbedrijven zoals Voldaan zullen uw openstaande facturen bevoorschotten op basis van de kwaliteit van de factuur die u vroegtijdig wenst te incasseren.

Hun financieringsbeslissing hangt dus niet af van de kasstromen van uw bedrijf.

Toch beschouwen we openstaande facturen graag als een vorm van verwachte cashflow in de toekomst.

En omdat er voor de bevoorschotting van openstaande facturen geen onderpand vereist is, werkt factoring bijna precies zoals de meest eenvoudige kasstroomleningen op de markt.

Voorschot op kredietkaartontvangsten

kasvoorschot op kredietkaartontvangsten via payment service provider voor extra cashflow

Als uw bedrijf een aanzienlijk aantal betalingen via kredietkaartverkopen ontvangt, kan een kasvoorschot van een payment service provider een goede optie zijn als kasgeldlening.

Een bedrijf dat bevoorschotting verleent voor kredietkaartverkopen, betaalt u een vooraf bepaald bedrag aan contant geld.

In ruil daarvoor betaalt u dit voorschot plus rente terug via een percentage van uw dagelijkse kredietkaartverkopen.

Aangezien u dagelijks terugbetaalt, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze dagelijkse terugbetaling uw dagelijkse cashflow negatief zal beïnvloeden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat zo'n voorschot op kredietkaartontvangsten een van de duurste financieringsinstrumenten op de kredietmarkt voor bedrijven is.

Wanneer een snelle zakelijke lening uw bedrijf ten goede kan komen

zakelijke lening zonder jaarcijfers snel financiering vindenMisschien bent u er niet helemaal van overtuigd dat snelle bedrijfsleningen op basis van cashflow de juiste optie zijn voor uw bedrijf.

Hieronder leest u de twee meest voorkomende scenario's waarin het afsluiten van een snelle zakelijke lening zonder jaarcijfers uw bedrijf wel degelijk een grote dienst kan bewijzen:

Noodgevallen bekostigen met zakelijke lening zonder jaarcijfers

Hoe goed u ook denkt uw fiscale jaar te hebben gepland, er duiken altijd wel onverwachte financiële uitdagingen op.

Het zou dus kunnen dat u plots moeite hebt om onverwachte noodsituaties financieel gedekt te krijgen.

En hoewel elke kleine ondernemer toegang zou moeten hebben tot een noodfonds, krijgen we soms niet altijd de kans om genoeg kapitaal aan de kant te zetten voor noodsituaties.

In bepaalde situaties is er gewoon niet genoeg tijd om voldoende centen aan de kant te zetten om bepaalde noodsituaties op te vangen.

Het snel afsluiten van een zakelijke lening zonder jaarcijfers voor te moeten leggen, kan u dan door zo'n moeilijke periode heen helpen.

En dit zonder uw hele bedrijfsvoering en activiteiten lam te leggen.

Beschouw het gerust als een laatste reddingsboei voor wanneer er zich echt iets onverwachts voordoet en u bijzonder snel moet kunnen schakelen om het onderste uit de kan te halen!

Opportuniteiten grijpen dankzij zakelijk geld lenen zonder jaarcijfers

Een zakelijke lening zonder jaarcijfers aangaan kan ook een grote troef zijn voor uw kleine onderneming wanneer u de perfecte zakelijke kans in uw schoot geworpen krijgt!

Wanneer er zich een onwaarschijnlijke kans of opportuniteit aanbiedt, is het belangrijk om te weten welke middelen tot uw beschikking staan om zo'n nieuwe zakelijke kans met beide handen te grijpen.

Als u bijvoorbeeld de kans wilt grijpen om een groot nieuw contract binnen te halen, maar net niet over voldoende middelen beschikt, kan een snelle zakelijke lening bijzonder goed van pas komen.

Over het algemeen worden snelle zakelijke leningen voor kleine ondernemingen echter het best aangewend om pijlsnel extra werkkapitaal aan te trekken om een overname van een ander bedrijf op korte termijn rond te krijgen.

Vanzelfsprekend dient u zo'n zakelijke lening enkel aan te gaan indien alles erop wijst dat de investering waarvoor u de lening aangaat, een aantrekkelijk en hoog rendement zal opleveren.

Kredietverlening op basis van kasstromen VERSUS kredietverlening op basis van activa

kredietverlening op basis van cashflow versus kredietverlening op basis van activa verschil

Als geen van de bovenstaande vier opties u aanspreekt, dan is het aanvragen van een snel zakelijk krediet zonder jaarcijfers misschien niet geschikt voor u.

In de plaats daarvan moet u misschien overwegen om een op activa gebaseerde lening af te sluiten voor uw bedrijf.

Wanneer een bedrijf een lange- of kortetermijnlening nodig heeft om zaken te doen en te groeien, zijn er in principe twee opties om geld te lenen: ofwel op basis van activa, ofwel op basis van kasstromen (vier opties hierboven uiteengezet).

Geld lenen op basis van activa in het kader van bedrijfsactiviteiten betekent dat er bedrijfsactiva nodig zijn die als onderpand kunnen dienen om de lening af te sluiten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onroerende goederen, uitrusting, machines, persoonlijke garanties door de zaakvoerder(s), enzovoort.

Kredietverlening op basis van kasstromen legt meer nadruk op kasstromen uit het verleden alsook geprojecteerde kasstromen voor de toekomst (verwachte inkomsten van de onderneming).

Hoewel kasstroomleningen voor kleine bedrijven zeker het voordeel bieden van een snel financieringsproces, moet u er rekening mee houden dat er altijd een keerzijde van de medaille is voor dit gemak.

U kunt verwachten dat u hogere rentetarieven betaalt voor een vlot zakelijk krediet zonder jaarcijfers dan bij andere, langer lopende kredietproducten voor bedrijven en zelfstandigen.

Voor wie is een zakelijke lening zonder jaarcijfers ideaal?

voor wie is zakelijke lening zonder jaarcijfers geschikt en voor wie niet

Hoe weet u of het aangaan van een zakelijke lening zonder jaarcijfers voor te moeten leggen de beste keuze is voor uw huidige financiële behoeften?

Laten we enkele voorbeelden bekijken om in te schatten wanneer een flexibel zakelijk krediet van pas kan komen:

 • Nadert u stilaan het laagseizoen, een vrij trage en langzame periode met traditioneel wat minder omzet?
 • Zou een snelle kortlopende zakelijke lening u kunnen helpen om te profiteren van een aantrekkelijke hoeveelheidskorting (wat meer ineens aankopen om de kost per item stevig naar beneden te halen via een korting)?
 • Of zou een zakelijke financiering van korte duur u kunnen helpen om een grote klus te aanvaarden en uw bedrijf finaal op de kaart te zetten?
 • Zou een zakelijke financiering met korte looptijd u kunnen helpen om te profiteren van een uitgelezen kans om op het juiste moment uit te breiden?

Als het antwoord op één van deze vragen volmondig ja is, dan kan een flexibele zakelijke lening van korte duur de perfecte oplossing zijn voor uw onderneming.

Maar als u het vrij moeilijk heeft momenteel en eigenlijk amper financiële ademruimte heeft, kan het afsluiten van een klein zakelijk krediet tot een vicieuze cirkel leiden...

Snel een zakelijke lening afsluiten wanneer u reeds in financiële moeilijkheden zit, is zelden tot nooit de juiste zet.

Vrij kostelijk zakelijk lenen om te betalen voor elementaire zaken zoals elektriciteit, gas en water bijvoorbeeld is een slechte zakelijke beslissing welke ervoor kan zorgen dat u in een negatieve schuldenspiraal komt met hoge interestpercentages.

Bij het afwegen van de voor- en nadelen van het gebruik van kasstroomfinanciering, moet u er zeker van zijn dat u rekening heeft gehouden met uw worst-case scenario.

Op deze manier kan de terugbetaling van de zakelijke lening gegarandeerd worden onder alle omstandigheden (zelfs indien het noodlot toeslaat en het worst-case scenario zich voordoet).

Kan een zakelijke lening werken voor uw bedrijf?

kan een zakelijke lening werken voor mijn onderneming snel zonder presentatie jaarcijfers

Kasstroomleningen komen tegemoet aan een hele specifieke reeks financiële behoeften van ondernemers (ZZP'ers en MKB'ers):

Tip: Voordat u halsoverkop een zakelijke lening afsluit, moet u een duidelijk idee hebben over hoe u de geleende fondsen gaat gebruiken.

Daarbovenop dient u ook met voldoende zekerheid in te schatten of u in staat zult zijn om de toekomstige aflossingen inclusief rente op tijd te betalen.

Als kleine ondernemer weet u al dat een standaardoplossing voor iedereen niet bestaat en al zeker niet in de wereld van bedrijfsfinancieringen.

In uw financieringsarsenaal is er altijd ruimte voor meer dan één type zakelijke financiering.

Elke financiële situatie kan een andere vorm van financiering vereisen.

Met wat degelijk onderzoek en professioneel advies van een financieringsadviseur voor kleine en middelgrote bedrijven, kan het maken van de juiste keuzes voor uw volgende zakelijke financiering minder stressvol zijn dan oorspronkelijk verwacht.

Andere info over flexibele zakelijke leningen

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *