• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Zakelijke lening zonder BKR toetsing voor MKB en ZZP’ers – Uw beste opties in Nederland

Zakelijke lening zonder BKR toetsing voor MKB en ZZP’ers – Uw beste opties in Nederland

min leestijd

zakelijke lening zonder bkr toetsing voor MKB en ZZP'ers

Heeft u nood aan extra kapitaal voor uw onderneming? Dan kan het zijn dat een snelle zakelijke lening de volgende logische stap is om deze behoefte aan extra werkkapitaal op te vangen. Een zakelijke lening zonder BKR toetsing behoort bijgevolg tot de opties om pijlsnel over extra werkmiddelen te beschikken.

Maar hoe pakt u het aan indien u een BKR toetsing (een check van uw kredietgeschiedenis en/of kredietscore) wenst te vermijden?

Bestaan er überhaupt wel kredietverstrekkers die geld willen uitlenen aan het MKB of ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) zonder een achtergrondcheck qua openstaande schulden en afbetalingsgedrag uit te voeren?

Lees verder om meer te weten te komen over de beste zakelijke leningen voor het MKB en ZZP'ers in Nederland, ZONDER BKR toetsing.

Goede redenen om BKR toetsing te vermijden

Misschien is uw kredietgeschiedenis niet de beste of heeft u nog een paar schulden uit het verleden die eigenlijk al veel te lang aanslepen.

Misschien staat u dus op een zwarte lijst genoteerd, terecht of onterecht... Of misschien heeft u momenteel nog een pak leningen lopen waardoor uw algemene kredietscore eigenlijk al niet goed is.

In al deze gevallen zou u het gevoel kunnen hebben dat u nooit in aanmerking kunt komen voor een zakelijke lening of een andere vorm van alternatieve bedrijfsfinanciering.

U kan het trouwens ook omgekeerd benaderen. Stel dat u een perfecte kredietgeschiedenis en dito score heeft. Dan kan het zijn dat u dat zo wenst te houden, ook al heeft u dringend nood aan extra werkkapitaal.

Wel, ook in zo'n situatie kan een zakelijke lening zonder BKR toetsing en zonder BKR registratie ideaal zijn qua alternatieve financieringsbron.

U verkrijgt dan toch een zakelijke lening zonder dat uw mooie kredietscore bezoedeld wordt met een extra lening die toch maar van korte duur is.

Kan ik snel een zakelijke lening zonder BKR toetsing krijgen?

Ja, het is mogelijk om als ondernemer gevestigd in Nederland een zakelijke lening zonder BKR toetsing af te sluiten.

En terwijl het wel degelijk mogelijk is om zonder BKR check een bedrijfslening te verkrijgen, dient u er zich wel van bewust te zijn dat de opties beperkt zijn.

Enerzijds zijn er de traditionele banken die vrij lage interestpercentages (en dus vrij goedkope zakelijke financiering) bieden op bedrijfskredieten.

In ruil hiervoor dient u als kandidaat-ontlener wel een pak bureaucratie, rompslomp, vertragingen en een BKR toetsing te slikken.

Anderzijds zijn er ook de alternatieve kredietverstrekkers die financieringsopties aanbieden aan ondernemers zonder dat ze interesse hebben in uw kredietscore en -geschiedenis.

Zij beschouwen uw huidige kredietscore simpelweg niet als een factor in hun beslissingsproces. Waaraan hechten ze dan wel extreem veel belang? Geldstromen, ook gekend als kasstromen:

Uw kasstroompositie bepaalt uw succeskansen & is doorslaggevend

Alternatieve verstrekkers van zakelijke financieringen focussen louter en alleen op uw huidige kasstroompositie (wat er maandelijks binnenkomt aan omzet en wat er betaald wordt aan kosten).

Alternatieve zakelijke kredietverstrekkers focussen dus strikt op de performantie van uw bedrijf op dit moment (en van de voorbije maanden) en meten deze performantie aan de hand van uw kasstromen.

Om deze kasstromen te analyseren met hun geoptimaliseerde beslissingsprocedures en intelligente software, dient u als aanvrager van een zakelijke lening zonder BKR toetsing een bestand met bankafschriften van uw zakelijke rekening te uploaden.

En dat is een fluitje van een cent tegenwoordig. Zo'n bestand kan u via enkele stappen gemakkelijk exporteren uit uw online banking omgeving.

Om dit bestand dan vervolgens te uploaden tijdens het aanvragen van de zakelijke lening zonder BKR toetsing.

Waarom traditionele leningverstrekkers uw kredietscore checken

Om maar direct met de deur in huis te vallen: Zakelijke kredietverstrekkers lenen geld uit aan het MKB en ZZP'ers in Nederland omdat dit voor hen een uitstekende manier is om geld te verdienen via interesten en dossierkosten die aangerekend worden op het uitgeleend bedrag.

Voor iedere kredietverstrekker, of het nu om een traditionele bank of een alternatieve kredietverstrekker van zakelijke leningen gaat, draait de beslissing om een zakelijke lening toe te kennen louter en alleen om risico.

Over het algemeen willen kredietverstrekkers graag zaken doen met en geld uitlenen aan kredietnemers (ontlenende ondernemers) met een laag risico en waarvan de kans groot is dat ze de lening integraal zullen terugbetalen.

Een klassieke manier waarop kredietverstrekkers het risico van een kandidaat-ontlener inschatten en meten, is door het uitvoeren van een BKR toetsing.

Kandidaat-ontlener met laag versus hoog risico

Iemand met een perfecte kredietscore en kredietgeschiedenis wordt als een ontlener met laag risico beschouwd.

De ideale ontlener voor een zakelijke lening vanuit het standpunt van een kredietverstrekker, is dus een eenmanszaak of onderneming zonder financiële problemen of enorme openstaande schulden.

Kredietverstrekkers mijden dus kandidaat-ontleners die tekenen van financiële moeilijkheden vertonen, zoals in schuldbemiddeling zitten, bescherming tegen schuldeisers genieten, deurwaardersprocedures, veroordelingen, hangende gerechtelijke geschillen, vorige leningen die niet correct werden afbetaald, enzovoort.

Met andere woorden, indien u aflossingen gemist heeft in het verleden, aflossingen vaak te laat betaalt of een gerechtelijke procedure lopen heeft omdat u een bepaalde lening gewoon niet volledig heeft terugbetaald, dan zal u hoogstwaarschijnlijk een minder dan perfecte kredietscore hebben.

En zelfs indien u een perfect logische verklaring kunt geven voor zo'n minder dan perfecte of ronduit slechte kredietscore, dan nog zal u toch gekwalificeerd worden als ontlener met hoog risico.

Ook andere factoren spelen een rol bij traditionele kredietverstrekkers zoals banken

Door een BKR check te doen, krijgen kredietverstrekkers een inzicht in uw afbetalingsgedrag uit het verleden.

Dit is een goede indicatie van hoe goed of slecht u in staat bent om consistent uw afbetalingsverplichtingen na te leven.

Natuurlijk is gedrag uit het verleden geen garantie op hetzelfde gedrag in de toekomst, maar men durft wel degelijk assumpties te maken op basis van uw afbetalingsgewoontes (en de hoeveelheid kredieten die u al lopen heeft) uit het verleden.

Daarnaast gebruiken traditionele kredietverleners (dit zijn klassieke banken) ook nog andere informatie zoals jaarlijkse winst, jaarlijkse omzet, de verhouding van de schulden ten opzichte van de inkomsten, enzovoort om te kunnen inschatten of u als kandidaat-ontlener in staat zult zijn om periodiek en consistent de aflossingen over te maken.

Kandidaat-ontleners voor een zakelijke lening die niet voldoen aan de vereisten van een kredietverstrekker, worden afgewezen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen twijfelgevallen toch een lening krijgen, maar dan wel aan nog hogere interestpercentages of extra kosten om het verhoogde risico op te vangen.

In zo'n geval zal er vaak ook met een persoonlijke borgstelling gewerkt worden.

Nu begrijpt u waarom kredietverstrekkers uw kredietscore doorlichten en dus een BKR toetsing uitvoeren.

En bijgevolg kunnen we nu de belangrijkste reden bespreken waarom u als ondernemer zou opteren voor kredietverstrekkers die geen persoonlijke kredietscores van ondernemers checken en geen BKR toetsing uitvoeren:

Slechte kredietscore van de zelfstandige ondernemer - Zakelijke lening met negatieve BKR

zakelijke lening zonder bkr toetsing ideaal voor ontleners met negatieve of slechte bkr scoreHeeft u als bedrijfseigenaar of ondernemer een lage kredietscore op uw persoonlijke naam?

Dan kan u maar beter realistisch zijn en de rompslomp van aanvraagprocedures bij klassieke kredietverstrekkers zoals banken gewoon vermijden. Zo bespaart u pakken tijd en energie.

Maak u geen illusies, indien u een kredietverleden met zich meedraagt dat minder dan perfect is, dan zal u afgekeurd worden via de traditionele kanalen zoals de grootbanken.

Focus daarentegen wel op het aanvragen van een zakelijk krediet bij een kredietverstrekker die andere goedkeuringscriteria hanteert.

Met andere woorden, waar u zelfs een zakelijke lening met negatieve BKR score kunt afsluiten, simpelweg omdat een BKR score hen niet interesseert qua evaluatiecriterium.

Indien u dus een minder dan perfecte kredietscore heeft, ook gekend als een negatieve BKR melding, dan kan u terecht bij een zakelijke kredietverstrekker die geen BKR check uitvoert:

Beste soorten zakelijke leningen zonder BKR check voor wanneer u een negatieve BKR score heeft

zakelijke lening zonder bkr toetsing om voor snel extra werkkapitaal nederlandDe grote banken staan weigerachtig tegenover het verlenen van krediet aan ondernemers en bedrijfsleiders indien deze op persoonlijke naam een slechte kredietgeschiedenis hebben.

Dit geldt ook voor vennootschappen die een slechte kredietgeschiedenis hebben.

Dus bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u dringend nood aan meer werkkapitaal om uw bedrijf te kunnen uitbreiden?

Maar heeft u op persoonlijke naam reeds een kredietgeschiedenis en BKR-score die niet super goed is? Dan zal u een oplossing moeten gaan zoeken via andere kanalen dan de traditionele bancaire industrie.

Dergelijke alternatieve zakelijke financieringsopties zijn zeker en vast beschikbaar en ze bestaan, wat heel goed nieuws is.

U dient wel bereid te zijn om wat meer te betalen aan interesten. Dit komt doordat het interestpercentage dat u dient te betalen, bepaald wordt aan de hand van uw risicoprofiel als zakelijke ontlener.

De moraal van het verhaal is de volgende: U kan goedgekeurd worden voor een zakelijke lening zonder BKR toetsing.

De prijs die u hiervoor betaalt, komt in de vorm van hogere interestpercentages en dus een hogere kost om zakelijk geld te lenen.

Indien u compleet overtuigd en klaar bent om een zakelijke lening zonder BKR check te zoeken, kan u hieronder uw opties lezen.

Deze beste financieringsopties werden hieronder opgedeeld per financieringsvorm.

Er wordt ook aandacht besteed aan hoe u ervoor kunt in aanmerking komen, hoe u de fondsen van zo'n zakelijke lening kunt aanwenden, en we zetten ook enkele van de beste zakelijke kredietverstrekkers zonder BKR toetsing op een rijtje.

Zakelijke lening zonder BKR toetsing met korte looptijd afsluiten bij Nederlandse kredietverstrekker

Hieronder kan u vier aanbieders vinden die het MKB en ZZP'ers in Nederland van zakelijke leningen zonder BKR check voorzien. De aanbieders werden gerangschikt op basis van omzetvereisten.

Met andere woorden, we gaan van start met een aanbieder die de laagste omzetvereisten oplegt aan zelfstandige ondernemers om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening.

En vervolgens gaan we verder met kredietverstrekkers die dezelfde of hogere omzetvereisten opleggen aan kandidaat-ontleners.

Tot slot nog wat raad - Zakelijke lening zonder BKR toetsing

Tracht uw e-banking omgeving te openen alvorens u een aanvraag voor een zakelijke lening zonder BKR toetsing gaat indienen.

Alle kredietverstrekkers hieronder vereisen maar 1 heel belangrijk financieel ondersteunend document: Een overzicht van de kasstromen van uw zakelijke bankrekening (de bankafschriften tot x aantal maanden terug in het verleden).

Indien u in staat bent om een constante en betrouwbare kasstroom aan te tonen, dan zal u vlotter aanvaard worden als zakelijke ontlener. Uw aanvraag zal in zo'n geval vlot goedgekeurd worden.

Daarnaast leggen de meeste kredietverstrekkers ook eisen op qua jaarlijkse omzet en/of qua minimale oprichtingstermijn (uw bedrijf dient bijvoorbeeld minimaal 1 jaar te bestaan).

Bepaalde aanbieders vereisen ook dat de ondernemer/zaakvoerder in Nederland woonachtig is omdat er in hun geval met een persoonlijke borgstelling gewerkt wordt.

Overweeg een peer-to-peer leningplatform om geld te lenen van particulieren

Wist u dat u tegenwoordig kunt aankloppen bij particuliere beleggers om rechtstreeks geld van hen te lenen?

Zo'n peer-to-peer leningplatform biedt flexibiliteit voor zowel de zakelijke ontlener als voor de particulieren die willen beleggen in leningen en die dus hun spaargeld beter willen doen renderen.

U maakt er als zelfstandige ondernemer een profiel aan en schetst de situatie waarvoor u extra werkmiddelen nodig heeft in de vorm van een lening.

De particuliere beleggers zien dan uw profiel en aanvraag verschijnen en kunnen individueel beslissen of en hoeveel ze zullen uitlenen aan u.

Een particuliere belegger kan dus bijdragen aan uw totale leningbedrag. In de praktijk zal u slechts 1 lening hebben lopen met bijhorende terugbetalingsverplichtingen (maar het kapitaal hiervan wordt dus door diverse particuliere beleggers bijeen gelegd).

De aanvraagprocedure voor zo'n peer-to-peer zakelijke lening verloopt vrij vlot en snel. In vergelijking met een klassieke bedrijfsfinanciering kan u snel aan uw extra werkmiddelen.

In bepaalde instanties kan het wel zijn dat u persoonlijk borg moet staan voor de lening, wat uw privé-vermogen op het spel kan zetten op het moment dat u met uw zakelijke activiteiten niet meer in staat bent om de lening verder af te betalen.

Een groot voordeel van dit kanaal is wel dat het hier niet om fundraising gaat. De particuliere beleggers lenen u dus enkel geld en verwerven in geen geval aandelen van uw bedrijf.

U blijft dus heer en meester van uw bedrijf, zonder dat er mede-aandeelhouders in het spel komen.

Openstaande facturen verkopen - Zakelijke lening zonder BKR toetsing

Deze alternatieve financieringstechniek in de bedrijfswereld staat ook gekend als bevoorschotting, factoring of factuurfinanciering.

Het verkopen van openstaande handelsvorderingen biedt u de mogelijkheid om sneller geld van openstaande facturen te innen.

De kredietverstrekker koopt in feite uw openstaande facturen over en betaalt u direct een voorschot uit (merendeel van het bedrag). Er wordt een percentage achter gehouden tot wanneer de klant de factuur werkelijk betaald heeft.

Dit soort kredietverstrekkers, bevoorschottingsmaatschappijen genaamd, analyseren onder andere het betaalgedrag van uw klanten uit het verleden.

Om op die manier in te schatten of die klanten op tijd hun openstaande factuur zullen betalen.

De interestpercentages van bevoorschotting worden bepaald door meerdere factoren, zoals de grootte van de omzet die u wenst te bevoorschotten, het aantal openstaande facturen die u wenst te verkopen, de betaalhistoriek van de klanten in kwestie, enzovoort.

Als ondernemer met een neus voor zaken, dient u uit te vissen of de interesten en eventuele bijkomende dossierkosten van bevoorschotting een interessante financieringsoptie voor uw bedrijf maken.

Zoek een micro-lening indien u slechts een klein bedrag dringend nodig heeft

Mini-leningen zijn kleine leningen op hele korte termijn welke in de meeste gevallen over vrij kleine bedragen gaan. Doordat het over kleinere bedragen gaat, is het gemakkelijker om voor zo'n mini-lening in aanmerking te komen.

Opgelet: Dit is enkel een optie indien u een kleine zelfstandige bent die heel dringend enkele honderden of duizenden euro's nodig heeft.

In Nederland kan u hiervoor terecht bij onder andere Bondora en Kredietwijzer.

Contacteer vrienden en/of familie

Afhankelijk van het bedrag dat u nodig heeft om te lenen, kan u eventueel aankloppen bij vrienden of familieleden om uw behoefte aan werkkapitaal op te vangen.

Een nadeel hiervan kan zijn dat u meerdere leningen zult lopen hebben en dat u dus met meerdere aflossingsverplichtingen zit versus één gecentraliseerde zakelijke lening.

Opgelet: Geld en vrienden en/of familie gaan niet vaak samen. Hou ze beter gescheiden indien het enigszins mogelijk is. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen maar over het algemeen draait het lenen van geld van vrienden en/of familie niet goed uit. U begeeft zich op glad ijs hiermee...

Want stel u nu maar eens voor dat u even niet kunt terugbetalen? Hoe gaan ze reageren? Het hoeft zelfs geen faillissement te zijn, gewoon even een dipje in de cashflow... Hoe gaan die naasten daarmee omgaan?

U kunt ze indekken via een contractuele overeenkomst om ze meer zekerheid te geven maar dan nog... De impact op de menselijke relatie zelf kan groot en ronduit schadelijk zijn.

Finale bedenkingen omtrent zakelijke lening zonder BKR toetsing

Een zakelijke lening zonder BKR toetsing vinden kan een echte uitdaging zijn, maar het is niet onmogelijk.

Hierboven kan u diverse opties vinden, inclusief drie pure online zakelijke kredietverstrekkers die geen BKR check uitvoeren.

Alvorens u vrijblijvend en gratis zo'n zakelijke lening aanvraagt, dient u zich wel goed bewust te zijn van de financiële gevolgen ervan.

Zo zijn dit vrij dure financieringsvormen want de interestpercentages liggen hoger dan bij een bedrijfsfinanciering via een klassieke bank bijvoorbeeld.

Bovendien kan zo'n zakelijke lening zonder BKR check een impact kunnen hebben op uw privé-vermogen daar er vaak met persoonlijke borgstelling gewerkt wordt.

Uw hoofddoel moet zijn om snel een zakelijke lening te vinden die u toelaat om een levensbedreigend probleem op te lossen (dit is geld waard) of om een opportuniteit te grijpen waardoor u een mooie Return On Investment kunt boeken, zelfs na aftrek van de kosten van zo'n zakelijke lening.

Extra info over financiering voor zelfstandigen & bedrijven

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *