• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Zakelijk krediet zonder jaarcijfers aanvragen? Overzicht kredietverstrekkers + Tips

Zakelijk krediet zonder jaarcijfers aanvragen? Overzicht kredietverstrekkers + Tips

min leestijd

zakelijk krediet zonder jaarcijfers aanvragen nederland zzp mkb

Waar kan u terecht voor het aanvragen van een zakelijk krediet zonder jaarcijfers te presenteren? Bent u op jacht naar een klein zakelijk krediet dat uw bedrijf snel van het nodige extra werkkapitaal kan voorzien?

Dan is de volgende vraag die u zichzelf moet stellen, of u wel klaar bent voor de aanvraagprocedure van zo'n zakelijk krediet...

Hieronder volgt een overzicht van enkele flexibele alternatieve zakelijke kredietverstrekkers.

Daarna volgen inzichten en tips die u kunnen helpen om te bepalen of dit de geschikte alternatieve bedrijfsfinanciering is voor uw behoefte aan werkkapitaal op de korte termijn.

Beste krediet­verstrekkers voor Nederland - Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

beste kredietverstrekkers zakelijk krediet zonder jaarcijfers nederland

Bent u zelfstandige, zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) of MKB'er in Nederland en zoekt u naar de beste kredietverstrekker voor een snel zakelijk krediet in Nederland?

Bekijk dan de volgende aanbiedingen hieronder. De kredietverleners werden gerangschikt op basis van hun meest doorslaggevende selectiecriterium: uw jaarlijkse omzetcijfers.

Concreet worden hieronder diverse zakelijke kredietverleners op een rijtje gezet, gerangschikt op basis van hun minimum omzetvereiste die ze opleggen aan kandidaat-ontleners om in aanmerking te komen voor een zakelijke financiering:

Zakelijk krediet voor iedereen, zonder omzetvereisten

zakelijk krediet voor iedereen zonder omzetvereisten diverse opties

Bent u een kleine zelfstandige ondernemer zonder personeel in Nederland?

Zoekt u naar een zakelijk krediet zonder jaarcijfers voor ZZP'ers? En draait u een bescheiden omzet maar heeft u wel dringend nood aan extra werkkapitaal?

Dan zijn er twee kredietverstrekkers van snelle kredieten zonder omzetvereisten (Qeld en PIN Voorschot). 

U dient er dus geen minimale omzet aan te tonen wanneer u er een kredietaanvraag indient:

Eerste optie: Qeld

Vraag dan in 2 minuten een zakelijke lening aan bij Qeld, waar er geen enkele vereiste is qua minimale jaarlijkse omzet.

U kan er 1 000 tot 100 000 euro lenen met een flexibele looptijd van 6 tot maximaal 18 maanden.

Iedere eenmanszaak en onderneming komt in aanmerking (de sector waarin u actief bent, de leeftijd van de onderneming en het aantal werknemers spelen geen enkele rol voor de kredietbeslissing).

Weetje: Qeld eist twee zaken om een zakelijk krediet te kunnen aangaan bij hen:

  1. Uw eenmanszaak of onderneming moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel
  2. De leiding van het bedrijf moet in Nederland wonen (gezien de persoonlijke borgstelling)

Een zakelijk krediet aanvragen is gratis en vrijblijvend en kan in een paar minuten tijd.

Vroeger terugbetalen kan er zonder problemen en het geld wordt dezelfde werkdag van de goedkeuring nog tot uw beschikking gesteld!

Op de beveiligde website van Qeld

Tweede optie: PIN Voorschot

Bij PIN Voorschot kan u een zakelijk krediet afsluiten met een looptijd van 3 tot 12 maanden. Deze kredietverstrekker legt ook geen omzetvereiste op.

Qua te ontlenen bedrag kan u rekenen op een range van 2 000 tot 50 000 euro kapitaal.

De doorlooptijd van aanvraag tot geld op uw professionele rekening bedraagt +/- 5 werkdagen (men komt op bezoek bij u ter plaatse).

Het ontleende werkkapitaal kan u naar eigen wens inzetten voor alle beroepsmatige kosten, investeringen, problemen, enzovoort.

Vervroeg aflossen is mogelijk zonder extra kosten en zelfs met een extra korting.

Online aanvragen kan op 5 minuten tijd zonder bureaucratie en veel documentatievereisten.

U dient enkel een MT940 bestand uit uw e-banking te exporteren en dit vervolgens te importeren in het aanvraagformulier.

Aflossen gebeurt automatisch en dagelijks via de pinautomaat van uw zaak (of indien u geen pinautomaat heeft, komt u ook in aanmerking indien u e-commerce ondernemer bent met een webshop).

Concreet wordt een splitsingspercentage vastgelegd wat dan de aflossing per dag regelt. Ga uit van een aflossingspercentage van 15% ten opzichte van de dagomzet.

Draait u 1 000 euro omzet op een dag, dan zal er 150 euro afgelost worden aan PIN Voorschot via uw pinautomaat. Draait u 200 euro op een dag, dan zal u 30 euro automatisch aflossen via de pinautomaat.

Weetje: Op cashontvangsten en credit card ontvangsten wordt het splitsingspercentage niet toegepast.

Op de beveiligde website van PIN Voorschot

Zakelijk krediet voor jaaromzet vanaf 50 000 euro

Optie 1 voor ondernemers met een jaaromzet van minimaal 50 000 euro

Geld lenen als ondernemer zonder jaarcijfers en andere rompslomp voor te leggen?

Vanaf een jaarlijkse omzet die minimaal 50 000 euro bedraagt, is snel en flexibel zakelijk lenen voor ZZP'ers en MKB'ers ook mogelijk bij de alternatieve kredietverstrekker Swishfund.

Bij deze aanbieder van zakelijke kredieten kan u een bedrag van 3 000 tot 1 miljoen euro ontlenen.

De looptijd van de kredieten is kort, van minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden.

Bij interesse kan u vrijblijvend en gratis op 6 minuten tijd een volledige kredietaanvraag online indienen.

U mag een beslissing verwachten binnen de 24 uur en indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan mag u erop rekenen dat de fondsen binnen de 24 uur ter beschikking komen.

Op de beveiligde website van Swishfund

Optie 2 voor zelfstandigen met een jaaromzet van minstens 50 000 euro

Als zelfstandige ondernemer op zoek naar een manier om snel extra werkmiddelen te vinden?

Bent u specifiek op zoek naar alternatieve werkkapitaalfinanciering om zodoende een zakelijk krediet zonder jaarcijfers voor te leggen af te sluiten?

Indien u jaarlijks een omzet van minstens 50 000 euro draait, kan u vrijblijvend een kredietaanvraag indienen bij KredietVooruit.

U kan er van 3 000 tot 250 000 euro zakelijk geld lenen zonder jaarcijfers te presenteren en dit voor een zeer korte termijn van 3 à 6 maanden.

De aanvraagprocedure is kinderspel en neemt online maximaal 5 minuten in beslag. 

U kan er een beslissing verwachten binnen de 24 uur en na een goedkeuring wordt het ontleend kapitaal direct ter beschikking gesteld.

U kan flexibel terugbetalen via uw PIN automaat of via automatische incasso (via uw professionele bankrekening).

Weetje: Bij KredietVooruit kan er vervroegd terugbetalen zonder boete.

Op de beveiligde website van KredietVooruit

Optie 3 voor bedrijven met een jaaromzet van minimaal 50 000 euro

Indien u minimaal 12 maanden actief bent met uw bedrijf, dan kan u ook terecht bij BridgeFund voor een snel zakelijk krediet.

Deze kredietverlener hanteert een minimum omzetvereiste van 50 000 euro per jaar.

U kan er een zakelijke lening in 5 minuten tijd online aanvragen. Bovendien verneemt u de kredietbeslissing binnen de 24 uur.

Concreet kan u via deze kredietverlener extra werkkapitaal financieren voor een bedrag van 5 000 à 250 000 euro.

U dient te beschikken over een professionele bankrekening bij een Nederlandse bank én u dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

Beslist u om vervroegd af te lossen, dan ontvangt u een korting in plaats van een boete.

Op de beveiligde website van BridgeFund

Traditionele financiering verloopt bureaucratisch

traditionele financiering via grootbanken verloopt bureaucratisch en traag

Het aanvragen van een zakelijk krediet via de traditionele kanalen zoals de grootbanken neemt veel tijd in beslag.

En indien u geen tijd heeft om te wachten op het goedkeuringsproces van een grotere, zakelijke lening met langere looptijd, dan dient u uw zoektocht wat bij te sturen.

Indien u snelle zakelijke financiering zoekt zonder al de rompslomp en gedoe, dan zou u een zakelijk krediet zonder jaarcijfers kunnen aanvragen.

Het gaat hier om een vorm van bedrijfsfinanciering waarbij geen (of bijna geen) documenten vereist zijn om de aanvraagprocedure te vervolmaken.

Hieronder kan u lezen wat u zoal dient te weten over dit flexibel type van zakelijke kredieten.

Waarom zitten zakelijke kredieten zonder jaarcijfers en documentatie­verplichtingen zo in de lift?

Indien u tien jaar geleden op zoek was naar een zakelijke lening zonder bureaucratische aanvraagprocedure, dan kwam u van een kale reis thuis.

Wat u hooguit kon vinden, waren zakelijke kredieten die iets minder documentatievereisten oplegden. Dit type van flexibel zakelijk financieren is dus een verschijnsel van de laatste jaren.

Hoe kan dit nu? Wel, vrij simpel, tien jaar geleden was het domein van zakelijke leningen louter de arena van de traditionele banken.

De banken waren heer en meester in dit nichesegment. De bureaucratische procedures moest u er gewoon bijnemen als kandidaat-ontlener, er waren namelijk toch geen alternatieven...

Op zich is er vandaag de dag niet veel veranderd voor wat de traditionele banken betreft.

Ze bieden nog steeds dezelfde types zakelijke bedrijfsfinanciering aan, inclusief de extreem langdurige aanvraag- en applicatieprocedure.

Denk aan de kennismakingsgesprekken, opvolgingsgesprekken, het constante proces om KYC en ondersteunende documentatie en de juiste handtekeningen op de juiste plaats in de documenten te verkrijgen, enzovoort.

En vergeet dan ook niet de beslissingsprocedure zelf want de goedkeuring van een zakelijke lening aanvraag dient door verschillende lagen van de bedrijfsstructuur te passeren.

En het meest frustrerende van alles met zakelijke kredieten via traditionele banken? De kans is reëel dat uw aanvraag wordt afgekeurd, terecht of onterecht.

Zakelijke bankleningen zijn qua kwalificatievereisten streng en veel kleinere bedrijfseigenaren worden geweigerd.

Alternatieve krediet­verstrekkers bieden zakelijke kredieten zonder documentatie­vereisten en rompslomp

alternatieve kredietverstrekkers bieden zakelijke kredieten zonder documentatievereisten en rompslomp

Zoals eerder gesteld, en gelukkig maar, wordt de financiële niche van de bedrijfsfinancieringen niet langer louter en alleen gedomineerd door de grote traditionele banken.

Nu zijn er tientallen spelers in de financiële sector die niet onder te brengen zijn in het vakje van traditionele banken.

En dat biedt alleen maar voordelen voor de eindklant, in dit geval de bedrijfseigenaar.

Deze alternatieve zakelijke kredietverstrekkers bieden het tegenovergestelde van wat klassieke banken aanbieden: Snelle, toegankelijke aanvraagprocedures zonder rompslomp.

Deze nieuwe spelers hebben er in essentie voor gezorgd dat alle bedrijfseigenaren, groot en klein, nu toegang kunnen hebben tot een krediet (waar ze vroeger misschien in de kou bleven staan).

Waarom is een zakelijk krediet zonder jaarcijfers uniek?

waarom zakelijk krediet zonder jaarcijfers en boekhouding voor te leggen uniek is

Dus u bent op zoek naar een zakelijk krediet zonder jaarcijfers en andere documentatieverplichtingen?

Om uw behoefte aan extra werkkapitaal op te vangen zonder de vervelende rompslomp en de enorm frustrerende wachttermijn?

Dan kan u terecht bij snelle zakelijke kredietverstrekkers zoals eerder aangehaald hierboven.

Echter, deze kredietverstrekkers zijn vrij uniek qua aanpak en zijn in elk geval compleet anders dan traditionele banken.

Met andere woorden, het is belangrijk om te begrijpen wat dergelijke kredietverstrekkers van zakelijke kredieten zonder bureaucratie speciaal maakt en onderscheidt van traditionele banken...

Hieronder volgen enkele unieke eigenschappen:

Meer technologie

fintech kredietverleners als alternatief gebruiken veel meer technologie en software

Alternatieve kredietverleners van zakelijke kredieten opereren hoofdzakelijk online, op het internet. Dit betekent dat alles digitaal en geautomatiseerd verloopt qua aanvragen van het krediet.

Vergeet dus scenario's waarbij u eerst uw boekhouder moet gaan lastigvallen voor talloze mappen vol documentatie, jaarrekeningen, balans en resultatenrekeningen van meerdere boekjaren, de oprichtingsakte van de vennootschap, enzovoort, enzoverder.

Dergelijke bureaucratische en extreem klantonvriendelijke aanvraagprocedures kan u nu compleet vermijden dankzij deze flexibele, snel schakelende online kredietverstrekkers!

Deze aanbieders van zakelijke kredieten maken op een slimme en handige wijze gebruik van software en algoritmes.

Hierdoor wordt uw kredietaanvraag pijlsnel behandeld en wordt gebruik gemaakt van algoritmes om de goedkeuring te versnellen.

Een lang verhaal kort: dit type van kredietverstrekkers hoeft helemaal niet zo veel documentatie te zien van een potentiële ontlener.

Het enige wat vereist is om in aanmerking te komen voor een snel zakelijk krediet zonder jaarcijfers, is een bestand dat u via enkele handelingen uit uw zakelijke e-banking kunt exporteren.

Dit bestand dient u vervolgens gewoon up te loaden tijdens uw aanvraagprocedure en klaar is kees.

Dit document omvat de bankafschriften van x aantal maanden uit het verleden (verschilt van kredietverstrekker tot kredietverstrekkers hoeveel maanden bankafschriften ze wensen te zien).

Snellere toegang tot extra werkkapitaal

zakelijk krediet aanvragen zonder jaarcijfers opportuniteit grijpen om marktaandeel te vergrotenAlternatieve zakelijke kredietverleners zijn stukken sneller dan de traditionele banken.

Het zijn geen traditionele banken, hebben minder te lijden onder talloze beslissingslagen en goedkeuringsprocedures van verschillende personen hoger in rang, enzovoort.

Ze hebben ook niet te kampen met sommige regels en wetgeving die wel van toepassing zijn op klassieke banken.

Klassieke banken zijn sloom door hun operaties (en hieruit voortvloeiende wetgeving die van toepassing is)

De reden hiervoor is als volgt: Klassieke banken bieden spaarders spaarproducten zoals lopende en spaarrekeningen aan.

Men plaatst geld op zo'n rekening en in ruil betaalt de bank hiervoor een jaarlijks interestpercentage uit.

Vervolgens gebruiken banken dit geplaatst geld, bij hen op een spaarrekening, om het uit te lenen tegen een interestpercentage dat hoger ligt dan wat ze zelf betalen om het geld bij hen te mogen plaatsen.

En net omdat dit hele principe kan leiden tot extreme onderkapitalisatie en een complete instorting van het financieel systeem indien er zich een bank run voordoet, zijn banken stevig gereguleerd over wat en hoe ze bepaalde zaken mogen aanpakken.

Zeker wanneer het spaargeld van particulieren op het spel staat, is de wetgever alert en strikt.

Alternatieve kredietverstrekkers zijn sneller dankzij de bronnen van het uitgeleend geld

Alternatieve zakelijke kredietverstrekkers zijn sneller omdat ze geld uitlenen dat van andere bronnen afkomstig is (dus geen spaargeld).

Zo lenen dergelijke leningverstrekkers geld uit afkomstig van geaccrediteerde investeerders, hedgefondsen, enzovoort.

Groot verschil qua documentatie­vereisten

krediet zonder jaarcijfers aanvragen om snel extra werkmiddelen ter beschikking te krijgenAlternatieve verleners van zakelijke kredieten leggen pakken minder eisen en verplichtingen op qua papierwerk en administratieve rompslomp. 

Zo vragen ze niet om een ondernemingsplan, jaarcijfers, balans en resultatenrekening, enzovoort.

U dient dus veel minder documentatie te verzamelen en zij dienen veel minder informatie te analyseren.

Een traditionele bank wenst alles wat betrekking heeft tot uw bedrijf te zien en te analyseren alvorens u een krediet toe te kennen. Bij alternatieve zakelijke kredietverstrekkers is dit niet het geval.

Zij wensen alleen te zien wat voor hen belangrijk is: de bankafschriften van de voorbije maanden om uw in- en uitgaande kasstromen in te schatten.

Het streven naar technologische superioriteit van deze online zakelijke kredietverstrekkers stimuleert hun snelheid van zaken doen en leningen toekennen.

Ze hanteren efficiënte onderschrijvingsprocedures en goed geautomatiseerde aanvraagprocedures.

Met behulp van software en artificiële intelligentie zijn ze in staat om vele kleine zakelijke leningaanvragen te verwerken zonder veel tijd of energie te verliezen.

Hogere interest­percentages

lees kleine lettertjes zakelijke lening interestvoeten en kosten van vervroegd aflossen

Klassieke banken rekenen lagere interestpercentages aan voor zakelijke financieringen, mede door hun zorgvuldige selectieprocedures voor kredietnemers.

Ze trachten enkel en alleen geld uit te lenen aan ondernemers met een goede historiek qua betaalgedrag.

Zo beperken ze hun risico en verhogen ze de kans dat ze hun uitgeleend geld integraal terugbetaald krijgen.

Alternatieve zakelijke kredietverstrekkers daarentegen spenderen veel minder tijd aan het analyseren van stapels papieren en balansen en resultatenrekeningen die betrekking hebben op het verleden.

Het enige waar dit type kredietverstrekker belang aan hecht, is de huidige kasstroompositie van uw onderneming.

Met een extract van uw zakelijke bankafschriften (eenvoudig te exporteren via uw e-banking omgeving) hebben ze dus voldoende.

Deze alternatieve kredietverstrekkers vormen zich dus een minder goed beeld van de algemene financiële stabiliteit van uw bedrijf.

Over het algemeen zijn ze ook veel flexibeler en kennen ze sneller zakelijke kredieten toe aan ondernemers met een minder dan perfect profiel.

Anders gesteld, ze belenen ook vlotter startende ondernemers met minder geschiedenis, ondernemers met een minder dan perfecte kredietgeschiedenis, en zakelijke activiteiten die vrij kleinschalig zijn (u bent er dus ook welkom met een vrij beperkte omzet).

Keerzijde van de flexibiliteit en snelheid = verhoogde interestvoeten

De keerzijde van de medaille is dus dat deze alternatieve kredietverstrekkers dit hogere risico op een of andere manier moeten compenseren en uitvlakken.

Dit doen ze door hogere interestpercentages aan te rekenen.

Door meer interesten aan te rekenen, zijn ze in staat om het hogere risico op wanbetaling en de recuperatie van slechts een deel van het uitgeleend openstaand kapitaal, op te vangen en uit te vlakken over de hele pool van zakelijke ontleners.

Voor het afsluiten van een zakelijk krediet zonder jaarcijfers via een alternatieve kredietverstrekker, zal uw interestpercentage afhangen van een aantal factoren zoals uw maandelijkse/jaarlijkse omzet, uw kredietgeschiedenis, de looptijd van de lening en eventuele specifieke vereisten van u als ontlener.

Dus samengevat: Verwacht hogere te betalen interestpercentages bij alternatieve kredietverstrekkers.

Maar voor de snelheid en het gemak om pijlsnel aan extra werkkapitaal te geraken, zijn vele bedrijfseigenaren bereid om meer interest te betalen.

Conclusie: Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

zakelijk krediet afsluiten zonder jaarcijfers te presenteren conclusie

Het afsluiten van een zakelijk krediet zonder jaarcijfers voor te leggen... Is dat te mooi om waar te zijn?

Neen, het is wel degelijk mogelijk via alternatieve kredietverstrekkers (niet de traditionele banken dus).

Vanzelfsprekend zal u wel nog enkele minuten moeten vrijmaken om op hun website de kredietaanvraag online te vervolledigen.

Maar behalve de bankafschriften van uw zakelijke lening (deze kan u eenvoudig downloaden uit uw e-banking omgeving) hoeft u geen jaarcijfers, jaarrekeningen, balansen of resultatenrekeningen te verstrekken!

Het voordeel hiervan is dus dat u letterlijk in 5 minuten tijd een zakelijk krediet kunt aanvragen.

U dient gewoon uw bankafschriften te uploaden (nadat u deze eenvoudig heeft gedownload uit uw e-banking omgeving).

Tot slot een waarschuwing: Een zakelijk krediet afsluiten kost geld.

Wees dus voorzichtig en onderzoek de kleine lettertjes alvorens u een zakelijk krediet afsluit.

De keerzijde van zo'n zakelijk krediet dat pijlsnel toegekend wordt, is de kostprijs ervan in de vorm van hoger dan gemiddelde interestpercentages.

Vis dus uit of de bijkomende kost van zo'n lening gerechtvaardigd is door wat u met het geleend geld gaat doen.

Heeft u het geld dringend nodig om snel uit te breiden of om een kans met beide handen te grijpen?

Of zoekt u naar snelle cash om een dringend probleem op te lossen dat de toekomst van uw bedrijf in gevaar brengt?

Dan kan een snel zakelijk krediet aangaan zeker en vast gerechtvaardigd zijn om uw tekort aan werkmiddelen op korte termijn tijdelijk op te vangen!

Andere informatie over zakelijke kredietvormen

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *