• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Wat is de beste investering in vastgoed? De ultieme handleiding

Wat is de beste investering in vastgoed? De ultieme handleiding

min leestijd

impressionante wolkenkrabber in bloeiend stadscentrum met opwaartse grafiek symbool voor wat is de beste investering in vastgoed vraagstuk

In de complexe wereld van vastgoedinvesteringen voelt de vraag 'Wat is de beste investering in vastgoed?' soms aan als een zoektocht naar de heilige graal.

Het antwoord kan echter verrassend eenvoudig zijn als u begrijpt waar u precies naar moet zoeken en hoe u uw persoonlijke strategie zorgvuldig kunt opbouwen.

Deze ultieme handleiding belicht deze essentiële aspecten en kan u helpen om uw eigen pad naar financieel succes in de vastgoedsector en in het leven uit te stippelen.

Stelt u zich een toekomst voor waarin u een aanzienlijk vermogen heeft opgebouwd met 'investeringswaardige' residentiële en/of commerciële vastgoedobjecten voor verhuur.

Een toekomst waarin u het potentieel van uw investeringen maximaliseert, risico's beheert en uw vermogen laat groeien op een verstandige en professionele manier.

Bent u klaar om uw financiële toekomst met investeringswaardig vastgoed op te bouwen? Laten we dan van start gaan!

Inhoudsopgave

Wat is de beste investering in vastgoed? Voorwoord

een tijdslijn die financiële groei in vastgoedsector voorstelt als pad naar succes op lange termijn

Het is niet alleen het pand voor verhuur zelf dat telt maar ook de locatie (en zeker niet elke locatie is gelijk in de ogen van huurders en potentiële kopers in de toekomst).

En niet elk investeringspand is van 'investeringswaardige' kwaliteit... Bovendien vereist het herkennen van investeringswaardig vastgoed meer dan alleen oppervlakkige kennis.

Hoewel de markt (zowel in binnen- als buitenland) tal van investeringsmogelijkheden biedt, is het cruciaal om een onderscheid te maken tussen:

 1. 'Investeringswaardige' panden, en
 2. Panden die enkel gebouwd zijn voor investeerders.

Tip: Volg een bewezen blauwdruk die succesvolle vastgoedinvesteerders al jaren toepassen! Dit verhoogt uw kans op betere financiële rendementen aanzienlijk en het vermindert tevens het risico dat u kostelijke fouten maakt.

Deze handleiding helpt u bij het opstellen van die blauwdruk en bij het ontwikkelen van uw eigen financiële strategie voor vastgoedinvesteringen.

Wat is investeringswaardig vastgoed? Enkele kenmerken

Om u wat meer inzicht te bieden in wat een potentieel aantrekkelijk investeringsobject is, is het handig om eerst te bepalen wat de kenmerken van een betrouwbare vastgoedinvestering zijn.

En vervolgens zullen we dan nagaan welke soorten eigendommen aan al deze eisen kunnen voldoen.

De aspecten en kenmerken die u in overweging dient te nemen bij elke investering (ook bij investeren in onroerend goed voor verhuur), zijn de volgende:

 • Gemakkelijk beheer zonder continue kopzorgen en stress (u wilt niet de slaaf van uw opbrengsteigendom zijn, geloof ons!),
 • Realistisch potentieel op een krachtige, betrouwbare kapitaalgroei,
 • Een constante stroom van huurinkomsten (al dan niet onderbouwd met een verhuurgarantie),
 • Voordelige fiscale stimuli via tegemoetkomingen van de overheid op het vlak van personenbelasting, subsidies, premies, enzovoort,
 • De liquiditeit van de belegging, wat verwijst naar de mogelijkheid om relatief snel uw geld vrij te maken door het onroerend goed te verkopen of door het als onderpand te gebruiken voor een lening, en
 • Doeltreffend afweermechanisme tegen inflatie via indexatie van de huurprijzen.

Hoe verdient u geld met vastgoedinvesteringen?

mooi versierd miniatuurhuisje met talloze torentjes euromunten op de voorgrond manieren van geld verdienen met vastgoedbeleggingen

Het mag duidelijk zijn dat vastgoedinvesteerders hun geld, inkomen en vermogen op vier belangrijke manieren genereren:

 1. Huuropbrengsten: Dit zijn de inkomsten die gegenereerd worden door de huurinkomsten van huurders die u maandelijks ontvangt.
 2. Kapitaalwaardestijging: Op een goede locatie neemt de waarde van het vastgoed over het algemeen altijd toe op de middellange tot lange termijn.
 3. Geforceerde/versnelde groei: De kapitaalwaardestijging (zie puntje hiervoor) kan ook gemanipuleerd worden door middel van opfrissingswerken en verbeteringen zoals renovaties en herindelingen.
 4. Fiscale stimuli:
  • Door te genieten van jaarlijkse belastingverminderingen (extra rendement), of
  • Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een financiering (aftrekbare intresten) of jaarlijkse afschrijvingsvoordelen op het gebouw.

Dus om een antwoord te formuleren op de vraag 'Wat is de beste investering in vastgoed?": Dat is onroerend goed voor verhuur dat inkomsten kan opleveren via alle vier de bovenstaande inkomstenbronnen.

Huurinkomsten versus kapitaalgroei

weegschaal met links torentjes euromunten en rechts hogere staafdiagrammen zwaarder dan euromunten symbool voor kapitaalgroei belangrijker dan huurinkomsten

De kapitaalwaardestijging van investeringsvastgoed is een aanzienlijk belangrijker mechanisme voor uw vermogensgroei dan de huurinkomsten zelf.

Maar dit betekent niet dat uw (bij voorkeur periodiek te indexeren) huurinkomsten onbelangrijk zouden zijn!

Het is namelijk evident dat u een constante stroom aan huurinkomsten nodig heeft om uw vastgoedportefeuille voldoende lang aan te houden.

Enkel door met een voldoende lange beleggingshorizon te werken, kunt u het krachtig effect van samengestelde kapitaalgroei maximaal benutten.

Het is daarom essentieel om uw huurinkomsten zorgvuldig te beheren en in het oog te houden. Alleen op deze manier kunt u uw vermogen om eventuele schulden af te lossen, waarborgen.

Dit impliceert indirect dus ook dat u over een financiële buffer moet beschikken om financieel uitdagende tijden te overleven zonder dat u het onroerend goed moet verkopen!

Spaarpotje voor noodgevallen is belangrijk

mooi roze blinkend spaarvarkentje dat de nood aan financiële buffer symboliseert om op lange termijn in vastgoed te beleggen

Veel investeerders begrijpen niet dat in vastgoed beleggen voornamelijk een spel van financiën en cashflowplanning is.

Door over geen of te weinig reservefondsen te beschikken in noodgevallen, stelt u zichzelf bloot aan grote financiële risico's.

En dit resulteert in de praktijk vaak in gedwongen verkopen op ongunstige momenten (waarbij u als verkoper in een zwakkere positie komt te staan want u heeft het geld dringend nodig).

Het is cruciaal om het volgende te begrijpen en voor eeuwig en altijd in uw achterhoofd te houden:

Huurinkomsten houden u in de wedstrijd maar het is vooral de kapitaalwaardestijging die u in staat stelt om de ratrace als loonslaaf te verlaten.

Hoe het vaak fout loopt in de praktijk

Weetje: De meerderheid van de particuliere vastgoedinvesteerders slaagt er niet in om volledige financiële onafhankelijkheid te bereiken.

En dit komt deels doordat ze een ineffectieve strategie hanteren:

 • Ze jagen te veel en te vaak huurinkomsten na in plaats van een waardestijging van het vastgoed in kwestie op de middellange en lange termijn!
 • En ze hebben vaak onvoldoende noodfondsen achter de hand om tegenslagen mee te overwinnen waardoor ze het onroerend goed te vroeg gedwongen moeten verkopen.

Welke vastgoedinvesteringsstrategie streeft u na?

Wat is de beste investering in vastgoed? Wel, die bestaat niet...

Er bestaat niet zoiets als één enkele juiste manier van investeren in vastgoed. Er bestaat geen optimale universele strategie en er bestaat ook geen universeel financieel of privématig doel.

Verschillende investeerders hebben verschillende tijdshorizonnen, risicovoorkeuren, inkomensniveaus, persoonlijke waarden, emotionele vooringenomenheden en verwachtingen.

We worden ook allemaal geconfronteerd met verschillende beperkingen, kansen en uitdagingen in ons leven en de lokale vastgoedmarkten.

Wat misschien een geweldige investering is voor de ene investeerder, is mogelijk niet het juiste beleggingsvastgoed voor een andere investeerder.

Er bestaat geen uniforme aanpak die voor iedereen werkt.

Wat is de beste investering in vastgoed?

Elke particuliere investeerder in België en Nederland heeft zijn of haar eigen unieke set van omstandigheden, prioriteiten en doelen.

Dit betekent dat de beste koers voor de ene persoon niet geschikt kan zijn voor een andere persoon!

Dus bepaal uw eigen strategie die bij u past en houd u eraan! Definieer duidelijk uw investeringsvisie en concentreer u op de executie ervan.

Tot slot nog een tip: Wees voorzichtig met luisteren naar adviezen en tips van degenen die een andere strategie hanteren want dit kan leiden tot ongewenste risico's en tegenvallende resultaten.

Fundering van succesvol in vastgoed beleggen: Vermogensgroei eerst en cashflow later

Geld beleggen in vastgoed kan conceptueel vrij simpel lijken, maar het is zeker en vast niet zonder uitdagingen.

De meeste vastgoedbeleggers slagen er namelijk niet in om een omvangrijke vastgoedportefeuille op te bouwen dat hen een aanzienlijk bijkomend en/of pensioeninkomen kan opleveren.

Diegene die focussen op huurinkomsten richten zich meer op de huidige situatie dan op de toekomst.

Ze kopen dan bijvoorbeeld eigendommen die mogelijk een probleem van te weinig liquide middelen op korte termijn oplossen.

Maar dergelijke opbrengsteigendommen leveren dan meestal niet de langdurige resultaten op waar ze op hoopten.

Vanzelfsprekend begrijpt iedereen wel waarom beleggers op zoek gaan naar huurinkomsten.

Ze streven doorgaans naar meer financiële vrijheid in hun leven. En ze willen ook de mogelijkheid hebben om te werken omdat ze dat wensen en niet omdat het noodzakelijk is.

Maar dit type beleggers zou beter eerst een solide portfolio van investeringswaardige eigendommen opbouwen.

Ze dienen met andere woorden eerst te focussen op vermogensgroei en pas in tweede instantie op netto huurinkomsten.

Wat is de beste investering in vastgoed? Een belegging die focust op vermogensopbouw op de lange termijn en de huurinkomsten beschouwt als de middelen om een doel te bereiken.

De kwantiteit van de investeringseigendommen die u in bezit heeft is minder belangrijk dan de kwaliteit van uw onroerend goed en hoeveel eigen vermogen u erin heeft geïnvesteerd.

Gevolg: Uw eerste opbrengsteigendom aanschaffen kan eenvoudig lijken maar elke daaropvolgende aankoop wordt progressief complexer.

Investeren in 5 fasen met vermogensopbouw in het begin

tekening van dame die flatgebouw bekijkt met gele pijlen rond in cirkelvorm symbool voor verschillende fasen om vermogen op te bouwen met vastgoed

Kapitaalgroei is de allerbelangrijkste factor

Niet iedereen is het eens met deze visie. En begrijp ons ook niet verkeerd want een maandelijkse positieve netto cashflow ontvangen is wel degelijk het uiteindelijke doel.

Maar u dient zich pas te focussen op deze netto huurinkomsten zodra u een voldoende grote portefeuille van "investeringswaardige" eigendommen heeft opgebouwd.

Overzicht van verschillende fasen

In de praktijk betekent dit dat uw investeringstraject idealiter uit de volgende fasen dient te bestaan:

 1. Leerfase waarin u leert wat vastgoedinvesteringen inhouden (Tip: Lees In vastgoed beleggen voor beginners voor meer info hieromtrent).
 2. De spaarfase: U geeft minder geld uit dan u verdient en u plaatst al deze spaarcenten op een spaarrekening. Dit geld zal dan dienen om een aanbetaling te doen (minimum eigen inbreng om aanspraak te kunnen maken op een maximaal leenbedrag) om te kunnen investeren.
 3. Fase van vermogensopbouw: Deze fase duurt normaliter minstens 2 of 3 volledige vastgoedcycli (elke cyclus kent ups en downs) om een voldoende groot activabestand van inkomenproducerende eigendommen op te bouwen om vervolgens naar de volgende fase te evolueren...
 4. Periode van verlaging van de loan-to-value verhouding: Naarmate de tijd vordert en u voortdurend uw hypotheek aflost, vermindert de hoeveelheid geld die u aan de bank verschuldigd bent. Dit verlaagt uw LTV verhouding. Ook als de waarde van uw onroerend goed toeneemt (bijvoorbeeld door verbeteringen aan de woning of stijgende vastgoedprijzen), daalt uw LTV verhouding. Een lagere LTV verhouding kan betekenen dat u in de toekomst in aanmerking komt voor gunstigere financieringsvoorwaarden, zoals een lagere rentevoet. Het kan u ook de mogelijkheid geven om uw onroerend goed te herfinancieren en het resterend af te betalen bedrag verder te spreiden in de toekomst (lagere maandelijkse aflossingen) en toegang te krijgen tot extra kapitaal als u dat nodig heeft.
 5. Van de kasstroom uit uw vastgoedportfolio leven: In deze eindfase genereert u uiteindelijk voldoende passief inkomen (huurinkomsten) van uw onroerend goed om aan al uw financiële behoeften te voldoen. Naarmate u uw LTV verhouding verlaagt en mogelijks uw maandelijkse hypotheeklasten vermindert via herfinanciering, kunnen uw netto huurinkomsten (huurinkomsten minus uitgaven zoals hypotheek- en interestbetalingen, belastingen, onderhoud, enz.) toenemen. Dit stelt u uiteindelijk in staat om te leven van de kasstromen uit uw vastgoedportfolio.

Langetermijnperspectief hanteren is de basis voor succes

De bovenstaande investeringsfasen nemen in de praktijk een aantal volledige vastgoedcycli in beslag.

Het vergt namelijk tijd om met de huurinkomsten de lening(en) af te betalen en voldoende eigen vermogen in een pand op te bouwen.

Wat u dan vervolgens kunt gebruiken als springplank voor een lening naar een bijkomend beleggingspand.

Natuurlijk is de vastgoedmarkt onderhevig aan correcties en terugvallen.

Maar na elke aanzienlijke vastgoedterugval (waarin de kapitaalgroei een aantal jaar onderdrukt wordt) volgt een volgende fase met waardestijgingen.

Het is belangrijk om een langetermijnperspectief voor ogen te houden want na regen komt zonneschijn.

Wat ook belangrijk is: U moet echt voldoende tijd besteden aan het onderzoeken van locaties die aantrekkelijke kapitaalgroeipercentages met potentieel kunnen opleveren.

En zodra u de juiste locatie gevonden hebt, kunt u een geschikte opbrengsteigendom op die locatie kiezen aan de hand van de volgende parameters:

Parameters om een geschikte opbrengsteigendom te selecteren

overzicht van checklist uit drie kolommen met allerlei vakjes die aangevinkt zijn symbool voor kenmerken van investeringswaardig vastgoed

U zou alleen een eigendom voor verhuur moeten kopen op een goede locatie indien deze voldoet aan de volgende parameters:

Wat is de beste investering in vastgoed? Belangrijkste parameters

 1. Het pand moet aantrekkelijk zijn voor huurders en andere kandidaat-kopers. Niet dat u van plan bent om de eigendom snel opnieuw te verkopen maar omdat andere kandidaat-kopers soortgelijke eigendommen in de buurt zullen kopen waardoor de lokale vastgoedwaarden op termijn doorstijgen.
 2. De vraagprijs van het onroerend goed in kwestie zit onder de intrinsieke waarde. Tip: Het is daarom dat ervaren vastgoedbeleggers heel vaak nieuwbouw en off-plan eigendommen vermijden (omdat ze vaak tegen een premium prijs komen).
 3. Het onroerend goed is gezegend met een hoge grond-tot-activa verhouding. Dit betekent niet noodzakelijk een groot perceel grond maar wel dat de grondcomponent een significant deel van de waarde van het onroerend goed uitmaakt.
 4. Gelegen in een gebied dat een lange geschiedenis van stabiele vastgoedprijzen en bij voorkeur ook een sterke kapitaalgroei heeft en dat de nationale gemiddelden zal blijven overtreffen vanwege de demografie in het gebied.
 5. Het onroerend goed heeft iets unieks of speciaals, iets anders, een schaars kenmerk, een unieke eigenschap.
 6. Het is mogelijk om zelf kapitaalgroei te creëren door opfrissingswerken, herinrichting, renovaties en/of herontwikkeling te organiseren in plaats van te wachten tot de vastgoedmarkt aantrekt.

Niet alle eigendommen zijn van het niveau "beleggingswaardig"

Slechts een kleine minderheid van alle eigendommen te koop op de markt behoren tot de categorie beleggingswaardig.

Onroerend goed dat niet beleggingswaardig is: Inzichten

Wat is de beste investering in vastgoed? In elk geval geen enkele vastgoedbelegging die aan de onderstaande kenmerken voldoet...

Tegenwoordig zijn de meeste eigendommen specifiek gebouwd voor de investeerdersmarkt. Denk aan de vele hoogbouw nieuwbouwontwikkelingen die in de meeste steden te zien zijn bijvoorbeeld.

De meeste hiervan zijn niet van het niveau "beleggingswaardig"... Het zijn de typische eigendommen die de grotere vastgoedontwikkelaars in bulk verkopen aan naïeve investeerders (meestal off-plan).

Maar ze zijn niet "beleggingswaardig" omdat ze te weinig aantrekkingskracht uitoefenen op andere kandidaat-kopers.

Ze ontberen schaarste, ze worden meestal gekocht aan een premium prijs en er is tevens ook geen mogelijkheid om waarde toe te voegen (want het gaat om nieuwbouw).

Huizen in nieuwe wijken en klassieke wijken voor jongere gezinnen die voor het eerst kopen zijn doorgaans ook minder goede investeringen.

Dit is deels te wijten aan hun gebrek aan schaarste en ook deels te wijten aan de lokale demografie.

Eigendommen die wel investeringswaardig zijn: Inzichten

Onroerende goederen die wel beleggingswaardig zijn, hebben de volgende kenmerken:

Wat is de beste investering in vastgoed? Cruciale kenmerken

 1. Ze trekken een breed scala aan welgestelde kandidaat-eigenaars en bewoners aan.
 2. Dergelijke eigendommen bevinden zich op de juiste locatie. Hiermee bedoelen we niet alleen de juiste buurt (met meerdere drijfveren voor kapitaalgroei) maar dus ook dat ze gelegen zijn op korte loopafstand van lifestyle-voorzieningen zoals restaurants, cafés, winkels, parken, scholen, ziekenhuizen, enzovoort. Doorgaans liggen ze ook dicht bij het openbaar vervoer zoals tram of metro (een factor die in de toekomst belangrijker en belangrijker zal worden naarmate de bevolking verder groeit, onze wegen drukker worden en mensen hun reistijd willen verkorten).
 3. Ze hebben een aantrekkelijke uitstraling met een of meerdere gunstige eigenschappen en/of een mooi uitzicht.
 4. Investeringswaardige eigendommen bieden veiligheid en privacy. Ze bevinden zich in de juiste buurt met beveiligingsfuncties zoals een hek, een intercom en een alarm.
 5. Bieden veilige parkeerplaatsen op privéterrein (dus niet op straat).
 6. Ze bieden doorgaans ook de mogelijkheid om zelf waarde toe te voegen door middel van renovaties of opfrissingswerken.
 7. En ze hebben een hoge grond-tot-activa verhouding. Opgelet: Dit is iets anders dan op een groot stuk grond gebouwd zijn. Een vijfde van een lap grond onder een appartementsgebouw in een goede binnenstad bezitten is namelijk veel beter dan een groot stuk grond op het platteland bezitten.

De kern van de zaak is dat het kopen van de juiste 'beleggingsklasse' eigendom draait om het volgen van een bewezen blauwdruk die succesvolle investeerders volgen.

Dit verhoogt uw kans op betere financiële rendementen en vermindert uw risico's om in de problemen te komen nu onze vastgoedmarkten naar de volgende, minder levendige fase van de vastgoedcyclus gaan.

Niet alle locaties zijn van gelijke waarde

Vermogen opbouwen met vastgoed is mogelijk indien u naast de juiste eigendom ook de juiste locatie selecteert.

De locatie geeft namelijk altijd de doorslag op het vlak van kapitaalgroei van uw eigendom op de lange termijn.

Opkomst van de 20-minuten regel sinds de Corona-pandemie

Nu de nieuwe wereld na Covid-19 zijn intrede heeft gemaakt, hechten heel wat mensen veel belang aan een goede locatie.

Wat is de beste investering in vastgoed na de Corona-pandemie?

Dat is een locatie waar het merendeel van de benodigdheden voor een goed leven zich binnen een reistijd van 20 minuten met het openbaar vervoer, fiets of te voet van uw woning bevindt.

Denk aan basis dingen zoals winkelen, inkopen doen, zakelijke diensten, onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen, recreatieve en sportieve middelen, en sommige jobs en bedrijven in de buurt.

Maar dit is niets nieuws... De opkomst van de 20-minuten regel en buurt was reeds op gang lang voor er sprake was van dat vervelende Covid-19 virus.

Vandaag de dag is de mogelijkheid om te werken, leven en spelen allemaal binnen een bereik van 20 minuten de nieuwe gouden standaard voor een wenselijke levensstijl in een stedelijke omgeving.

Koop in een buurt met weinig huurders: Wat is de beste investering in vastgoed?

Sommige wijken zullen altijd populairder zijn dan andere, sommige gebieden zullen meer schaarste kennen dan andere en na verloop van tijd zal sommige grond meer in waarde stijgen dan andere.

Daarom is het belangrijk om uw beleggingsobject te kopen in een wijk of buurt die wordt gedomineerd door eigenaars. Met andere woorden, koop vastgoed in een wijk waar huurders niet de bovenhand hebben.

U zult merken dat wijken waar procentueel gezien meer welvarende eigenaars wonen, de goedkopere buitenwijken en het platteland zullen overtreffen qua waardegroei op de langere termijn.

En dit gegeven is quasi overal ter wereld hetzelfde. Kijk maar even naar elke grote stad zoals Amsterdam, Londen, Brussel, Parijs, Wenen, Los Angeles, Dubai, enzovoort.

U zult merken dat vermogende mensen de neiging hebben om binnen een straal van 10 à 15 minuten rijden van het stadscentrum of het water (een rivier, een meer, de zee) te wonen.

Maar waarom is dit zo? Wel... Over het algemeen liggen de meer ontwikkelde wijken met betere infrastructuur, winkels en voorzieningen dicht bij het stadscentrum en het water.

En dat is waar de mensen met een goede job en ook de rijken willen wonen. En ze zijn ook bereid om een premie te betalen om daar te wonen.

Mensen met een goedbetaalde job, renteniers en vermogende mensen houden er doorgaans niet van om te pendelen (er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen).

Welke investeringsstrategie verkiest u?

impressionante wolkenkrabber in bloeiend stadscentrum met opwaartse grafiek symbool voor wat is de beste investering in vastgoed vraagstuk

De meeste startende vastgoedbeleggers beginnen met "een opbrengsteigendom" en dat is eigenlijk niet de juiste manier om te starten.

Simpelweg een beleggingspand kopen kunt u geen strategie noemen...

Bedenk en implementeer uw strategie

Het is met andere woorden heel belangrijk om te beginnen met het einddoel voor ogen en om goed te begrijpen wat u nodig heeft en wat u wilt bereiken.

En dan moet u een plan en een verstandige strategie opbouwen om uw doel te bereiken!

De opbrengsteigendom die u uiteindelijk koopt, zal de fysieke manifestatie zijn van een heleboel beslissingen die u zult nemen (en die moeten in de juiste volgorde worden genomen).

In onroerend goed beleggen is een proces en geen gebeurtenis.

Het probleem is dat de meeste mensen vastgoedbelegger worden zonder er veel over na te denken.

Sommigen verbeteren hun huis of appartement en veranderen hierdoor hun oude woning in een investering.

Maar dat betekent echter niet dat het een goede investering zal zijn (omdat ze het waarschijnlijk om emotionele in plaats van objectieve redenen hebben gedaan).

Anderen kopen een eigendom 'op plan' op basis van beloftes gemaakt door professionele reclamemensen terwijl anderen dan weer een eigendom kopen in hun comfortzone, dicht bij waar ze wonen.

Maak in elk geval niet de fout die veel beleggers maken!

Koop met andere woorden niet in uw eigen achtertuin louter en alleen omdat u bekend bent met de locatie. Dat is echt geen goede reden om daar te kopen.

Planning en uitvoering zijn cruciaal

Wat is de beste investering in vastgoed? Een investering die u grondig heeft voorbereid en die in lijn ligt met uw doelstellingen op de middellange en lange termijn.

U hebt het vast en zeker al eens eerder gehoord:

Falen om te plannen is gelijk aan plannen om te falen.

Strategische beleggers bedenken altijd een strategie en een plan om de resultaten te bereiken die ze willen bereiken.

Uw einddoel zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

 1. Uiteindelijk hebt u een eigen woning waar geen hypotheek meer op gevestigd is (u hebt de lening volledig afbetaald), en in de loop der jaren heeft u ook
 2. Een aanzienlijke portefeuille van beleggingswaardig residentieel vastgoed opgebouwd met behulp van gedeeltelijke financiering, daarbovenop heeft u ook
 3. Een of meerdere commerciële panden in uw bezit die cashflow genereren, evenals
 4. Misschien enkele inkomsten genererende activa zoals aandelen, ETF's en/of beleggingsfondsen.

Door een dergelijke mix van groei- en inkomstenactiva en een conservatief niveau van schulden na te streven, kunt u leven van van uw investeringen die als geldprinter functioneren.

Hoe groot uw vastgoedportefeuille dient te worden, hoe lang het zal duren om deze te accumuleren en hoeveel geld het uiteindelijk zal genereren, zal afhangen van een veelheid aan factoren.

En daarom is het van groot belang dat u start bij het begin!

U dient een persoonlijk strategisch vastgoedplan op te stellen en dit alvorens u start met het bekijken en onderzoeken van eigendommen en alvorens u een antwoord tracht te formuleren op de prangende vraag "Wat is de beste investering in vastgoed?".

Hoe een strategisch vastgoedplan opstellen

Of u nu een beginnende belegger bent of reeds midden in uw vermogensopbouwavontuur zit, het maakt geen verschil.

Rijkdom verwerven gebeurt niet zomaar en het is echt het resultaat van een goed opgesteld en uitgevoerd plan.

Voordelen van een dergelijk gepersonaliseerd vastgoedplan

Als u een strategisch vastgoedplan opstelt, is de kans groter dat u uiteindelijk financiële vrijheid bereikt.

Een dergelijk vastgoedplan opstellen kan helpen om:

 • Uw financiële doelen klaar en duidelijk te definiëren,
 • Te bekijken of uw doelen wel realistisch zijn (en dan vooral of uw tijdslijn wel realistisch genoeg is),
 • Uw voortgang naar uw doelen periodiek te meten (dit helpt om periodiek te controleren of uw vastgoedportefeuille wel echt voor u werkt),
 • Manieren te vinden om uw vermogensopbouw via vastgoed te maximaliseren, en
 • Risico's te identificeren waar u nog niet aan had gedacht.

Elementen van een goed vastgoedplan

Een strategisch opgesteld vastgoedplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 1. Strategie voor het opbouwen van uw activa en eigendommen,
 2. Een duidelijk plan voor het creëren van kapitaalgroei op middellange en lange termijn,
 3. Strategie voor groei van huurinkomsten (via indexering, indeling in meerdere units, herfinanciering, enzovoort),
 4. Duidelijke visie en aanpak op het vlak van vermogensbescherming en belastingoptimalisatie,
 5. Een verstandige financieringsstrategie waarbij de schuldafbouw op de middellange termijn centraal staat,
 6. En tevens ook een gedetailleerde strategie om te leven van uw vastgoedportefeuille (inclusief berekeningen).

De kracht van strategie voor uw succes op de lange termijn

Strategie is cruciaal want zonder strategie kunt u al snel de verkeerde richting uitgaan met uw vastgoedbeleggingen.

Residentieel vastgoed is een lange-termijn investering met hoge groei en een laag tussentijds rendement. Toch jagen veel beginners op snelle winsten met een te hevige focus op netto huurinkomsten.

Uw strategie moet gericht zijn op kapitaalgroei, het opbouwen van een groot vermogen dat u toekomstige keuzes biedt.

Weetje: De verleiding om van strategie te veranderen wanneer de markten wankelen of een correctie ondergaan is groot, maar leidt vaker wel dan niet tot teleurstelling.

De huidige tijden bieden in elk geval een kans voor vastgoedbeleggers met een langetermijnvisie.

En dat is niet omdat vastgoed nu goedkoop is maar omdat de marktomstandigheden een mogelijkheid bieden.

Strategische beleggers kunnen profiteren van de kansen die onze vastgoedmarkten gaan bieden in de komende jaren.

Maar hoe weet u wat te doen met uw spaargeld in deze interessante fase van de vastgoedcyclus?

Overweeg misschien een van de volgende investeringsmogelijkheden in vastgoed, bedoeld om u richting, begeleiding en resultaten te bieden:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Wat is de beste investering in vastgoed? Slotwoord

Het bouwen van een vermogen met vastgoedinvesteringen is een langzaam proces dat tijd en een gedegen, zorgvuldige planning vereist.

Het begint allemaal met het bepalen van uw doelen en het ontwikkelen van een strategisch vastgoedplan dat bij uw specifieke situatie past.

Het is belangrijk om in te zien dat niet alle eigendommen geschikt zijn als investeringen voor verhuur.

Investeringswaardige panden hebben unieke kenmerken, waaronder aantrekkingskracht op welgestelde kopers en bewoners, een aantrekkelijke locatie met voorzieningen binnen een korte afstand en de mogelijkheid om waarde toe te voegen door middel van renovaties of herontwikkeling.

Terwijl huurinkomsten van belang zijn, is de kapitaalwaardestijging van vastgoed op de lange termijn vaak belangrijker voor het opbouwen van uw vermogen.

Daarom moet uw focus vooral liggen op het verwerven van beleggingswaardige eigendommen die in waarde zullen blijven toenemen in de loop der tijd.

Het is ook echt van vitaal belang om een langetermijnperspectief te hanteren en niet te worden afgeleid door korte termijn winsten.

Beleggen in vastgoed is een proces dat verschillende fasen omvat, van leren over vastgoedinvesteringen tot het opbouwen van een aanzienlijke portefeuille van investeringswaardige eigendommen.

Tijdens dit proces moet u ook voldoende aandacht besteden aan cashflowplanning en het opzij zetten van de nodige reservefondsen voor noodgevallen.

Financiële planning is cruciaal om een gedwongen verkoop te voorkomen en om de investeringsstrategie op de lange termijn te kunnen blijven ondersteunen.

Uiteindelijk bestaat er geen universele aanpak voor vastgoedinvesteringen die voor iedereen werkt.

Uw strategie moet specifiek worden aangepast aan uw unieke omstandigheden, doelen en risicobereidheid.

Het opstellen van een strategisch vastgoedplan is in elk geval wel de sleutel tot het bereiken van uw financiële vrijheid en het opbouwen van een solide vastgoedportefeuille.

Conclusie inzake "wat is de beste investering in vastgoed?": Investeren in vastgoed is meer dan alleen het kopen van een woning of appartement om te verhuren. Het is een avontuur met ups en downs naar financieel succes en vrijheid.

Wees strategisch, geduldig en zorgvuldig bij elke stap van het proces en bouw uw toekomst in vastgoed stap voor stap uit!

Contacteer ons

  Privacybeleid *