• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Waarom pensioensparen? 7 goede redenen om vandaag te starten

Waarom pensioensparen? 7 goede redenen om vandaag te starten

min leestijd

zeven goede redenen waarom pensioensparen uw topprioriteit moet zijn

Waarom pensioensparen? Waarom zou ik? Indien u nog decennialang verwijderd bent van uw pensioen, dan lijkt het op het eerste gezicht niet noodzakelijk om nu al met sparen te starten omdat uw geld beter aan iets anders kan gespendeerd worden.

Nu u hier geland bent en eventjes nadenkt over uw financiële toekomst, zullen de volgende overwegingen u hoogst­waarschijnlijk wel overtuigen om van uw pensioen­planning een top­prioriteit te maken.

Waarom pensioen­sparen? Omdat het vijf voor twaalf is qua pensioen­planning

De meeste pensioenexperts hanteren de vuistregel dat u +/- 70 à 80% van uw persoonlijk gemiddeld salaris (berekend over de loopbaan van uw carrière) nodig zult hebben als maandelijks budget om uw huidige levensstandaard te kunnen aanhouden.

Daarnaast dient u jammer genoeg ook rekening te houden met bepaalde belangrijke gebeur­tenissen in uw levensloop, alsook met onvoorziene omstandigheden (medische zorgen, langdurige ouderzorg op latere leeftijd, wijzigende gezinssituaties, enz.).

Indien u dan ook nog rekening gaat houden met de jaarlijkse inflatie (geldontwaarding), dan wordt het snel duidelijk dat u al gauw een vrij aanzienlijk pensioenkapitaal zult nodig hebben.

Vroeger was het mogelijk om met een wettelijk pensioen uitgekeerd door de overheid rustig te pensioneren. Helaas is dit scenario naar de toekomst hoogst onzeker en vrijwel onmogelijk.

De realiteit is dat er gewoon geen geld genoeg is om dat allemaal te gaan financieren nu de gigantische generatie baby­boomers stilaan gradueel met pensioen gaan.

Wenst u dus financieel onafhankelijk te zijn op uw oude dag? Stel dan zelf een pensioenplan samen en begin vandaag nog met de voorbereidingen. Zo kan u eventueel ook steeds vervroegd op pensioen gaan om te rentenieren met vastgoed.

Zeven goede redenen waarom pensioen­sparen uw top­prioriteit moet zijn

Vertrouwen op wettelijk pensioen (sociale zekerheid) kan ontoe­reikend zijn

sociale zekerheid en wettelijk pensioen zal ontoereikend zijn

Tijdens uw professionele carrière betaalt u sociale zekerheids­bijdragen. U bouwt met andere woorden pensioenrechten op wanneer u professioneel actief bent.

Van zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, kan u dan genieten van het wettelijk pensioen dat wordt uitbetaald door elk land waar u pensioenrechten heeft opgebouwd tijdens uw professionele carrière.

Belangrijk om te vermelden is dat dit systeem van sociale zekerheid meer en meer onbetaalbaar blijkt te zijn.

Wie realistisch is, beschouwt dit wettelijk pensioen dus louter en alleen als een component van uw totale pensioeninkomsten.

Met andere woorden, zelfs indien u nog een wettelijk pensioen uitgekeerd krijgt wanneer u met pensioen bent, dan nog zult u zelf ook nog voor andere inkomsten en/of kapitalen moeten zorgen om comfortabel te kunnen genieten van uw oude dag.

Bovendien is het vrij zeker dat de pensioenleeftijd verder zal opgetrokken worden, net omdat het allemaal zo onbetaalbaar wordt en ook omdat we steeds langer leven…

Niet iedere werk­gever voorziet een aan­vullend pensioen

Er bestaan werkgevers die een aan­vullend pensioen voor hun werknemers voorzien, dikwijls in de vorm van een groeps­verzekering (aanvullend pensioen afgesloten bij een verzekerings­maatschappij).

Zo’n groepsverzekering is een soort verzekeringscontract dat ten voordele van de werknemers wordt afgesloten. Het is de werkgever die de premies hiervan betaalt, welke dienen om een pensioenreserve op te bouwen.

Deze wordt dan uitgekeerd aan de werknemer in kwestie wanneer deze met pensioen gaat.

Dit is een aanvullend pensioen dat betaald wordt door de werkgever, ten gunste van de werknemers.

Dit is fantastisch voor mede­werkers van zo’n bedrijf daar ze dus al niet meer louter en alleen moeten rekenen op het wettelijk pensioen betaald door de overheid.

Helaas is dit niet verplicht en zijn er dus ook gewoon talloze bedrijven die geen aanvullend pensioen voor hun werknemers voorzien.

Zit u in deze situatie, dan is het beter dat u de realiteit onder ogen ziet. U dient zelf in actie te schieten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Overweeg in deze context zeker en vast om zelf een extra pensioen op te bouwen met verhuurvastgoed.

Weetje: Indien u voor een werkgever werkt die zo’n groepsverzekering heeft afgesloten voor de medewerkers, dan heeft u meer slagkracht op het vlak van financiering van onroerend goed!

Dit komt doordat u op drie verschillende manieren vastgoed kunt kopen met uw groeps­verzekering:

 1. Via een voorschot op uw groepsverzekering dat u uitbetaald krijgt en waarmee u vastgoed aankoopt.
 2. Door uw groepsverzekering in pand te geven als waarborg voor een hypothecaire lening waarmee u vastgoed financiert.
 3. Door een bullet lening (lening met wedersamenstelling) af te sluiten en het ontleende kapitaal op vervaldag terug te betalen met het op dat moment net uitbetaalde pensioenkapitaal uit de groepsverzekering.

De enige vereiste is dat het gaat om onroerend goed dat gelegen is binnen de Europese Economische Ruimte.

Langere levens­verwachting betekent dat mensen hun spaar­geld en pensioen­kapitaal over­leven

Het zou kunnen dat u heel lang gaat leven en dus vrij lang als gepensioneerde door het leven zult gaan.

Indien u een van de mensen bent die onderschatten hoe lang ze gaan leven tijdens hun pensioen, dan zult u gegarandeerd geld en fondsen tekortkomen.

De gemiddelde levensverwachting zit in stijgende lijn. Hierdoor lopen gepensioneerden het risico dat ze hun activa, kapitaal en spaargeld overleven. Tegen­woordig kan de periode die u als gepensioneerde doorbrengt, significant uitlopen.

Een van de belangrijkste gevolgen van het feit dat we met z’n allen langer leven, is dat u naar alle waarschijnlijkheid veel meer kosten zult ervaren qua gezondheidszorg, ondersteuning en speciale huisvesting voor senioren.

En zelfs in het geval dat dit allemaal nog zou meevallen, dient u in elk geval rekening te houden met een snelle stijging van de kosten van gezondheidszorg voor gepensioneerden en senioren (snellere toename van prijzen dan gemiddeld – dan de inflatie dus).

Lang verhaal kort: U dient rekening te houden met een stijgend aantal pensioenjaren, wat betekent dat u dus behoefte zult hebben aan extra centen. Lees hier nog meer interessante info over op Hoeveel geld heb je nodig als je met pensioen gaat?.

Laat het krachtige principe van samen­gestelde interest voor u werken

samengestelde interest zevende wereldwonder krachtig principe in kader van exponentieel pensioensparen

Volgens Albert Einstein, een van de slimste personen die ooit op aarde heeft vertoefd, is samengestelde interest (rente die u verdient op eerder verdiende rente) de sterkste kracht in ons universum.

Hij liet er het volgende over optekenen:

Samengestelde interest is het achtste wereldwonder. Hij die het begrijpt, verdient het; Hij die het niet begrijpt, betaalt het. – Albert Einstein

En wie zijn wie om zo’n slimme man in twijfel te trekken? Laten we dus even bekijken waar hij het precies over heeft en hoe u er zelf uw voordeel mee kunt doen…

De meesten onder ons dienen hard te werken voor wat geld. Maar wanneer u investeert voor uw pensioen, kan u het omgekeerde bewerkstelligen.

Met andere woorden, u kan ervoor zorgen dat uw geld hard gaat werken voor u dankzij de magie van samengestelde interest.

Wanneer u geld belegt voor uw pensioen, verdient u hierdoor een rendement op uw investering (de bekende Return On Investment of ROI).

Omdat uw geld dus meer geld oplevert, wordt dat bijkomende geld deel van uw geïnvesteerd kapitaal. U kan de verdiende rente dus herinvesteren, waardoor u dus interest zal verdienen op die rente die u verdiend heeft.

Rekenvoorbeelden met 5 en 10 jaarlijks ren­dement

We kunnen dit uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld.

Stel dat u een bedrag van 10 000 euro belegt. We maken twee scenario’s, één waarbij u jaarlijks 5% interest verdient en één waarbij u jaarlijks 10% interest verdient.

In beide scenario’s herbelegt u alle verdiende interesten, waardoor deze ook interesten opleveren in de toekomst.

De uitkomst qua eindbedrag nadat het principe van samengestelde interest 40 jaar lang heeft kunnen werken?

Samengevat:

 • Uw initieel bedrag van 10 000 euro is 70 399,89 euro waard na 40 jaar aan een jaarlijks interestpercentage van 5%.
 • Uw initieel bedrag van 10 000 euro is 452 592,56 euro waard na 40 jaar aan een jaarlijks interestpercentage van 10%.

Exponentiële groei is waarom u zo vroeg mogelijk moet be­ginnen

Einstein sprak dus van het achtste wereldwonder omdat het principe van samengestelde interest een exponentiële groei van uw beginkapitaal garandeert.

Uw initieel startkapitaal blijft gewoon groeien en meer opbrengen naarmate de tijd verstrijkt. En hoe sneller u begint met investeren, hoe sneller uw geld hard begint te werken voor u zoals hierboven geïllustreerd.

Het enige wat u nodig heeft, is een startkapitaal, veel tijd en voldoende hoge jaarlijkse interesten om te kunnen genieten van een gigantisch sneeuw­baleffect.

Rente op rente verdienen door alles te herbeleggen is met een voldoende lange beleggings­horizon een enorm krachtig principe.

En dit principe is net wat het zo aantrekkelijk maakt om sinds op vroege leeftijd te beginnen met sparen en beleggen voor uw pensioen (maar ook op op latere leeftijd is dit nog steeds een aanrader, lees er meer over in onze gids over Beleggen als zestiger).

Uitstel betekent dat u later meer dient te sparen om vol­doende te hebben

Omdat geld mettertijd zo sterk groeit, betekent vroeg investeren en beleggen dat u veel minder moet sparen in absolute termen om uiteindelijk toch met een groot pensioenkapitaal te eindigen.

Rekenvoorbeeld – Investeren voor pensioen vanaf 25-jarige leeftijd

Stel dat u bijvoorbeeld start met sparen en investeren voor uw pensioen op 25-jarige leeftijd.

En stel dat u over 500 000 euro wenst te beschikken tegen dat u 65 bent. Bijkomstig heeft u een investeringsmethode waarmee u jaarlijks 6% rendement verdient op uw geïnvesteerde middelen.

Dan kan u dat doel van 500 000 euro pensioenkapitaal op 65-jarige leeftijd (na een periode van 40 jaar) behalen door jaarlijks 3 050 euro te investeren (aan de start van het jaar) aan 6% per jaar rendement.

Rekenvoorbeeld – Investeren voor pensioen vanaf 45-jarige leeftijd

Maar stel nu eens dat u een laatbloeier bent en dat u dus pas in gang schiet met sparen en investeren voor uw pensioen op 45-jarige leeftijd.

Hoeveel moet u dan gaan investeren per jaar om ook over een pensioenkapitaal van 500 000 euro te kunnen beschikken op 65-jarige leeftijd?

In dat geval moet u jaarlijks 12 825 euro investeren (aan de start van het jaar) aan 6% rendement per jaar om op 65-jarige leeftijd ook over 500 000 euro pensioenkapitaal te beschikken.

Wenst u zelf dergelijke simulaties te maken? Dan verwijzen we u graag naar de volgende online simulator van samengestelde interesten.

Waarom pensioen­sparen? Om te genieten van fiscale voordelen waarvan u anders niet kunt profiteren

Aanvullend pensioensparen wordt gestimuleerd door de overheid via fiscale voordelen.

Fiscale voordelen van klassiek aan­vullend pensioe­nsparen

Dit gaat in eerste instantie over klassiek pensioensparen via een persoonlijk aanvullend pensioenspaarplan, en ook over aanvullend pensioen opgebouwd via de werkgever.

Concreet leveren uw gestorte premies een belasting­vermindering op, wat in mensentaal wilt zeggen dat u een portie van uw gestort kapitaal terugvordert van de staat via een vermindering van uw belasting­schuld in de personen­belasting.

Nog anders gesteld, pensioen­sparen kan heel voordelig want de staat betaalt een portie van uw gestorte premies voor u!

U claimt deze portie namelijk terug als belasting­vermindering en recupereert zo die fractie van de gestorte premies.

Fiscale voordelen van pensioen­sparen met onroerend goed

fiscale voordelen van pensioensparen met onroerend goed

Wist u dat u ook kunt pensioensparen met behulp van vastgoed? En dat dit fiscaal minstens even interessant kan zijn dan klassiek pensioensparen?

In het kader van pensioenplanning zit beleggen in vastgoed met verhuurgarantie in de lift. Opgelet: Laat u niet om de tuin leiden, er bestaan diverse types verhuurgarantie!

Concreet zijn interesten (en kapitaalaflossingen in bepaalde omstandigheden deels) aftrekbaar van uw belastbare inkomsten.

Daarnaast zijn verhuurinkomsten gunstiger belast dan inkomsten uit arbeid, wat het qua passieve pensioen­inkomsten extra interessant maakt.

Maar misschien nog het grootste voordeel van pensioensparen via vastgoed is dat u gebruik kunt maken van een financiële hefboom. Met een beperkte eigen inbreng verkrijgt u een financiering, welke betaalt wordt door uw huurder.

Wanneer de looptijd van de lening is verstreken en de lening terugbetaald is, zal u voor de volle 100% eigenaar zijn.

Zonder dat u belastbaar bent op dat moment (uw oorspronkelijke inleg van bijvoorbeeld 20% heeft u namelijk wel vermenigvuldigd in waarde op dat moment).

Extra info over pensioen­sparen met vastgoed

pensioensparen met vastgoed via kant en klaar opbrengstvastgoed met verhuurgarantie

Voor heel diepgaande informatie over vastgoed in het kader van pensioenplanning, verwijzen we graag naar de volgende pagina’s:

Bij uw kinderen inwonen uit financiële nood­zaak is voor niemand fijn

Indien u kinderen heeft, dan zal u er waarschijnlijk niet mee inzitten om veel tijd met hen door te brengen. Maar waarschijnlijk wenst u toch enige vorm van zelfstandigheid te behouden, ook wanneer u ouder wordt.

Denk eens na over een scenario waarbij u onvol­doende pensioen­kapitaal ter beschikking heeft en eigenlijk budgettair niet rond komt. In zo’n geval dient u eventueel bij uw kinderen te gaan inwonen, omdat zelfstandig gewoon onbetaalbaar is voor u.

Natuurlijk is dit eigenlijk niet echt een gezonde situatie… Bovendien zal u waarschijnlijk toch op een iets andere manier willen genieten van uw pensioen.

Voor uw kinderen geldt natuurlijk hetzelfde. Vanzelfsprekend zou u er welkom zijn op uw oude dag, maar of dat allemaal zo bevorderlijk is voor het gezinsleven is een andere zaak…

Moraal van het verhaal: U dient tijdens uw beroepsactieve carrière genoeg geld opzij te zetten voor uw oude dag (tenzij u de loterij wint of plots een groot kapitaal erft).

Uw opties om op een slimme wijze te gaan investeren voor een comfortabel pensioen zijn vrijwel ongelimiteerd.

Tracht te focussen op een gezonde balans tussen klassiek aanvullend pensioensparen (met bijhorende fiscale stimuli) en investeren voor uw pensioen met een focus op extra pensioeninkomsten (ook met fiscale stimuli).

Ontdek hier alles over op de volgende pagina’s:

Overzicht vastgoed­beleggingen met verhuur­garantie

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Conclusie: Start vandaag nog met pensioen­sparen

Er zijn tal van redenen om met pensioensparen te starten en dit hoe eerder hoe beter.

En om af te sluiten met een positieve noot: Zelfs indien u een achterstand heeft opgelopen qua sparen voor uw pensioen, dan is het kalf nog niet verdronken!

Ga gewoon aan de slag en ontwerp een pensioenplan dat past bij uw persoonlijke doelen en wensen. Lees voor meer inspiratie ook zeker en vast Hoe werkt pensioen­sparen voor extra maandelijkse recurrente inkomsten?

Een comfortabel een financieel zorgeloos pensioen verzekeren is niet onhaalbaar met de juiste voorbereiding en planning!

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *