• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Waarom goedkoop beleggingsvastgoed niet de juiste strategie is

Waarom goedkoop beleggingsvastgoed niet de juiste strategie is

min leestijd

huisje met grote toren geld links dat evolueert naar huisje met klein torentje geld goedkoop beleggingsvastgoed neemt af in waarde

Goedkoop beleggingsvastgoed is verleidelijk en soms zijn scherp geprijsde koopjes moeilijk te weerstaan.

Het idee om een pand voor een lage prijs te bemachtigen en het potentieel voor hoge rendementen kan voor velen een aantrekkelijk voorstel lijken.

Maar is goedkoop beleggingsvastgoed echt de gouden kans die het lijkt te zijn?

Of schuilen er gevaarlijke valkuilen achter dergelijke schijnbaar lucratieve deals?

Hieronder doen we bepaalde complexiteiten van vastgoedinvesteringen uit de doeken en onthullen we enkele verborgen valkuilen van op het eerste gezicht “goedkope” deals…

Inhoudsopgave

Goedkoop beleggingsvastgoed brengt gevaren met zich mee

huisje met grote toren geld links dat evolueert naar huisje met klein torentje geld goedkoop beleggingsvastgoed neemt af in waarde

Hieronder bieden we een holistische kijk op waarom de laagste prijs niet altijd de beste waarde betekent voor u als particuliere vastgoedinvesteerder!

Van de uitdagingen van de financiering ervan en het periodiek onderhoud tot de subtiele dynamiek van de locatie en de huurderskwaliteit

Bent u klaar om enkele klassieke mythes te doorbreken en eindelijk een weloverwogen investeringsstrategie te ontwikkelen?

Lees dan zeker en vast verder! U zal ongetwijfeld ontdekken waarom het meestal beter is om verder te kijken dan alleen het prijskaartje.

Vijftien redenen waarom goedkoop investeringsvastgoed niet de oplossing is

felgeel brandend lampje op een van zwarte blokjes in kader van redenen waarom goedkoop investeringsvastgoed niet de oplossing is

Goedkoop beleggingsvastgoed gaat vaak gepaard met een hoog risico

Op het eerste gezicht lijkt een lage aankoopprijs voor beleggingsvastgoed een onmiddellijke winst.

Een pand dat spotgoedkoop wordt aangeboden, lijkt een no-brainer en lijkt vanzelfsprekend een topdeal.

Maar u doet er goed aan om rekening te houden met het volgende oude gezegde:

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Goedkope panden bevinden zich vaak in gebieden met een hoger risico, zoals buurten met een hoge criminaliteit, een slechte bereikbaarheid, overstromingsgevaar, dalende bevolkingsaantallen of economische achteruitgang.

Deze factoren kunnen leiden tot problemen zoals vandalisme, natuurschade, frequent huurdersverloop (en leegstand) en dalende vastgoedwaarden.

Bovendien kunnen dergelijke panden ook verborgen gebreken hebben… Denk aan structurele problemen en verouderde installaties die dure herstellingen of complete vernieuwingen vereisen.

Het is met andere woorden essentieel om verder te kijken dan alleen de aankoopprijs. En het is essentieel om een grondige due diligence uit te voeren om onaangename financiële katers te voorkomen.

Verouderde eigenschappen kunnen juridische problemen opleveren

Goedkope beleggingsvastgoedobjecten zijn vaak ouder en kunnen verouderde eigenschappen hebben.

Gezien de trend naar ecovriendelijkere bouwvoorschriften, zijn dergelijke panden dus vroeg of laat een vogel voor de kat.

Vroeg of laat voldoen ze simpelweg niet meer aan de huidige bouwvoorschriften, milieunormen en/of veiligheidsnormen.

Dit kan variëren van verouderde elektrische bedrading, een te zwak Energieprestatiecertificaat, asbestproblemen via het dak en/of isolatie, overlast van ongedierte via kieren en spleten, ongewenste loodverf, ontbrekende opsplitsing afvalwater/regenwater, verouderde stookolieketels (die niet meer vervangen mogen worden), enzovoort.

Dergelijke problemen kunnen heel duur uitvallen indien u ze wilt verhelpen.

Maar wat nog erger is… Ze kunnen ernstige juridische problemen opleveren en dan vooral als ze de gezondheid en de veiligheid van huurders en buren in het gevaar brengen.

Tip: U dient een grondige inspectie van het pand uit te voeren om te begrijpen welke renovaties en/of opfrissingswerken er nodig zijn voordat u investeert in vastgoed.

Goedkope eigendommen genereren lage huurinkomsten

bruin zakje met euroteken op en onheilspellende rode pijl naar beneden naast illustratie van lagere huurinkomsten via goedkope eigendommen

Hoewel het verleidelijk kan zijn om te denken dat een goedkoop pand nog steeds een aanzienlijk huurinkomen kan opleveren, draait het in realiteit vaak anders uit…

De huurprijs wordt sterk beïnvloed door de locatie, de staat en de aanwezige voorzieningen van het pand.

Goedkope huurpanden trekken vaak huurders aan die niet in staat of niet bereid zijn om een premium huurprijs te betalen.

Normaliter leidt dit dan tot lagere maandelijkse inkomsten in vergelijking met het streekgemiddelde.

Hierdoor wordt het op termijn moeilijker om met de huurinkomsten alle operationele en periodieke kosten van het pand te dekken en tegelijk toch nog een aantrekkelijk rendement te behalen.

Pas op voor de dreiging van hoog huurdersverloop

Een hoog huurdersverloop kan een aanzienlijke impact hebben op de winstgevendheid van uw beleggingsvastgoed.

Elke keer dat een huurder vertrekt, moet u mogelijks tijd en geld investeren in het vinden van een nieuwe huurder, in het pand opknappen en het dragen van eventuele leegstandskosten.

Goedkope panden in minder wenselijke gebieden hebben vaak een hoger verloop, wat kan leiden tot onvoorspelbare inkomstenstromen (terwijl betrouwbaar cashflow beheer cruciaal is) en hogere operationele kosten.

Tip: Overweeg eventueel sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed inclusief rentmeesterschap.

De locatie van goedkoop beleggingsvastgoed kan u geld kosten

De locatie van een pand is een van de belangrijkste factoren die de waarde en het potentieel rendement van investeringsvastgoed beïnvloeden.

Goedkope panden bevinden zich vaak in gebieden met een reputatie, met relatief hoge werkloosheidscijfers, met minder (moderne) voorzieningen en mogelijks ook met hogere criminaliteitscijfers.

Dergelijke risicovolle vastgoedmarkten bieden doorgaans goedkopere aankoopopportuniteiten. Maar u dient ook alle nadelen van zo’n locatie erbij te nemen.

Een dergelijke ligging kan de waardevermeerdering beperken en kan ook het aantrekken van goede huurders bemoeilijken.

Het is essentieel om de vooruitzichten van een bepaald gebied te evalueren op de middellange termijn.

Is het wel de juiste locatie die u op het oog heeft? En ligt dit type pand wel in lijn met uw investeringsdoelen?

Financieringsuitdagingen kunnen groot zijn

papieren huisje met sleutel op rekenmachine met percentage en 100 euro biljetten verwijzing naar financiering van beleggingsvastgoed

Terwijl de lage aankoopprijs van goedkoop beleggingsvastgoed op het eerste gezicht aantrekkelijk kan lijken, kan het financieringsaspect ervan uitdraaien in een echte nachtmerrie.

Banken en kredietverstrekkers zullen op basis van een schatting hun analyse en rapport opmaken.

Het kan bijgevolg goed zijn dat ze terughoudend zijn om een lening te verstrekken voor een pand dat zij als “hoog risico” beschouwen.

In het merendeel van de gevallen zal u wel degelijk een kredietverstrekker vinden. Maar niet aan de meest gunstige voorwaarden!

Hou er met andere woorden rekening mee dat men een ietwat hoger rentetarief zal opleggen, alsook wat strengere leenvoorwaarden.

De kans is ook vrij groot dat men een lagere quotiteit zal toestaan. En dat u dus zelf een grotere eigen inbreng zult moeten doen om alles rond te krijgen qua financiering van het beleggingsvastgoed.

Weetje: Bovendien kunnen er ook nog extra “verborgen” kosten en vergoedingen opduiken die specifiek zijn voor investeringsvastgoed.

Het is daarom van cruciaal belang om voorafgaand aan de aankoop een grondige financiële analyse uit te voeren.

Tip: Ga eerst grondig overleggen met uw krediet-/hypotheekmakelaar die ervaring heeft met beleggingsvastgoed. Zo kan u een realistisch beeld krijgen over welk bedrag u kan lenen en aan welke voorwaarden.

Waardevermeerdering is twijfelachtig

Goedkoop beleggingsvastgoed, vooral in minder goed gelegen gebieden, kan beperkte mogelijkheden bieden voor een significante waardegroei.

Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals een verzadigde vastgoedmarkt, te weinig vraag, een economische stagnatie in de regio of gewoonweg een gebrek aan kapitaalkrachtige kopers.

Bovendien kunnen de kosten van noodzakelijke renovaties en verbeteringswerken om het pand op niveau te brengen de potentiële winsten uit een latere waardevermeerdering compleet tenietdoen.

Als investeerder moet u daarom een evenwicht vinden tussen de aankoopprijs en het potentieel voor toekomstige waardegroei.

Het kan zijn dat uw kosten/batenanalyse bloedrood uitdraait. En dat is hét signaal om de deal aan u voorbij te laten gaan.

Beperkte indexatie en prijsstijgingen

grafiek die beperkte prijsgroei weergeeft met soort prijsplafond symbool voor beperkte groeimogelijkheden van goedkope panden

De locatie en kwaliteit van een beleggingspand spelen een cruciale rol voor de groeimogelijkheden qua huurinkomsten en qua doorverkoopwaarde.

Stel dat u een uiterst goedkoop pand vindt in een gebied met een beperkte economische activiteit en weinig werkgelegenheid.

Of stel dat de lokale stad of gemeente absoluut geen langetermijnvisie heeft en dus weinig tot geen toekomstgerichte ontwikkelingsplannen voorbereidt.

Het kan ook zijn dat er te weinig medische faciliteiten in de buurt zijn (op het platteland) of dat er geen kwalitatief hoogstaande scholen in de buurt zijn…

In al deze gevallen, en er zijn er nog een pak meer te bedenken, heeft u als vastgoedinvesteerder slechts beperkte kansen om financieel door te groeien:

  • Uw maandelijks huurinkomen zal u misschien periodiek licht kunnen indexeren, maar het zal een pak minder zijn dan wat u zou kunnen indexeren op een uitstekende centrumlocatie.
  • Het pand in kwestie zal op de middellange termijn ook minder krachtig in waarde stijgen. Om een meerwaarde te boeken, dient u te investeren op een locatie die gewild is, er moet voldoende vraag zijn van kopers!

Met andere woorden, dergelijke kenmerken kunnen de algehele winstgevendheid van de investering in gevaar brengen.

Het is daarom essentieel om niet alleen naar de huidige waarde van het pand te kijken maar ook naar de toekomstige groeivooruitzichten van de locatie.

Hogere verzekeringspremies door goedkoop beleggingsvastgoed

Inderdaad, u leest het goed!

Verzekeringspremies voor vastgoed worden bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder de locatie, de leeftijd, de staat en de waarde van het pand.

Goedkope vastgoedbeleggingsobjecten, en dan vooral die in risicovolle gebieden of met verouderde eigenschappen, kunnen hogere verzekeringspremies opgelegd krijgen.

Dit kan te wijten zijn aan een hoger risico op schade (denk ook aan natuurschade), claims of zelfs potentiële aansprakelijkheidskwesties.

Het is daarom van cruciaal belang om voorafgaand aan de aankoop een grondige risicobeoordeling uit te voeren.

Gouden tip: Vraag een of meerdere offertes aan voor verzekeringen voor het pand om later vervelende financiële verrassingen te vermijden!

U kan ook de verkopende partij vragen om even uiteen te zetten wat er momenteel betaald wordt aan verzekeringspremies (voor nieuwbouw ligt dit anders, dan dient u bij een verzekeringsmakelaar te informeren).

Aantrekken van kwaliteitshuurders is niet evident

Om betrouwbare huurders voor de middellange tot lange termijn aan te trekken, dient u te beschikken over een pand dat in goede staat is en op een goede locatie staat.

Goedkope panden op minder aantrekkelijke locaties maken het moeilijk om degelijke huurders aan te trekken. Het is niet onmogelijk maar het is moeilijker.

Om het realistisch te houden, dient u dus uit te gaan van frequent huurdersverloop, geregeld wat verlies aan huurinkomsten en tevens wat hogere onderhouds- en advertentiekosten dan normaal.

Tip om toch het verschil te maken: Een strategische aanpak, zoals het aanbrengen van waardevolle verbeteringen aan het pand of het aanbieden van unieke voordelen, kan nodig zijn om toch kwaliteitshuurders aan te trekken en te behouden.

Onderhouds- en reparatiekosten kunnen oplopen

klein huisje met talloze muntstukken rond en rode grafiek die naar boven wijst symbool voor onderhoudskosten die kunnen oplopen

Goedkope vastgoedobjecten zijn vaak al een jaartje ouder en kunnen meer onderhoud en reparaties vereisen dan nieuwere of beter onderhouden panden.

Dit kan variëren van eenvoudige cosmetische ingrepen zoals een likje verf tot grotere structurele ingrepen zoals het dak of alle ramen vervangen.

Denk ook na over zaken die u niet direct ziet! Dit zijn vooral bij oudere woningen soms echte spelbrekers die u een enorme pak geld kunnen kosten!

Klassieke valkuilen zijn verouderde loodgieterij (versleten buizen die lekken onder de betegeling) of verouderde elektrische bedrading…

Dit kan zorgen voor waterschade, elektriciteitsstoringen en vervelende problemen die het levenscomfort verminderen.

En vergis u niet: Dergelijke zaken kosten geld om alles te laten vervangen vervangen of repareren.

Tip: Neem een vakman mee op inspectie om in te schatten wat voor budget u moet reserveren voor toekomstige onderhouds- en reparatiekosten.

Verhoogd risico op juridische geschillen met goedkoop investeringsvastgoed

Goedkope vastgoedobjecten kunnen een hoger risico op juridische geschillen met zich meebrengen.

Dit kan variëren van geschillen met huurders over de staat van het pand tot aansprakelijkheidsclaims in geval van ongevallen of verwondingen op het terrein.

Er is ook een verhoogde kans op geschillen met buren en geschillen ten gevolge van indirecte geluids- of geuroverlast.

Het is in elk geval van cruciaal belang om op de hoogte te zijn en blijven van alle lokale huurwetten.

Daarenboven moet u het pand in goede staat houden en doet u er tevens goed aan om een goede rechtsbijstandsverzekering te onderschrijven.

Zo kan u terugvallen op juridische bijstand zonder dat u hiervoor financieel afgestraft wordt.

Het beheer van het pand is uitdagender

Het beheren van goedkoop beleggingsvastgoed kan uitdagender zijn dan het beheren van verhuurpanden op betere locaties en/of in betere staat.

Dit kan te maken hebben met een hoog huurdersverloop, problemen met het innen van de huur of ronduit wanbetaling of zelfs vandalisme en diefstal.

Tip: Passief beleggen in vastgoed kan maar dan moet u samenwerken met een professional! Het kan met andere woorden interessant zijn om een professioneel bedrijf in te schakelen voor de verhuur en het rentmeesterschap.

Of u kan ook direct investeren in passieve opbrengsteigendommen.

Enkele voorbeelden van dergelijke opties zijn de volgende:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Beperkte liquiditeit en stroeve verkoop van goedkoop beleggingsvastgoed

man houdt klokje vast boven miniatuurhuisje verwijzing naar mogelijk verlengde verkooptijd die nodig is om dergelijk goedkoop vastgoed te verkopen

Goedkope vastgoedobjecten kunnen later moeilijker te herverkopen zijn.

Dit is vooral het geval als ze zich in minder aantrekkelijke gebieden bevinden of als ze in een (lichte) staat van verval verkeren.

Dit kan leiden tot langere verkooptijden en mogelijks ook lagere verkoopprijzen dan gewenst.

Het is belangrijk om uw exitstrategie te bepalen voordat u investeert.

U dient in te schatten hoe gemakkelijk of moeilijk het zal zijn om het pand in de toekomst te verkopen.

Bekijk immosites en volg bepaalde aanbiedingen, zo krijgt u een gevoel van hoe warm of koud de markt is in een specifieke locatie.

Mogelijke negatieve perceptie bij andere investeerders en kredietverstrekkers

Het bezit van goedkoop beleggingsvastgoed kan leiden tot een negatieve perceptie bij andere investeerders, financiers of zelfs potentiële partners.

Ze kunnen het zien als een teken van amateurisme, een gebrek aan due diligence of een neiging tot risicovolle investeringen die slecht kunnen uitdraaien.

Het is daarom van cruciaal belang om grondig onderzoek te doen en enkel en alleen weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.

Tracht ook steeds transparant te zijn over uw investeringsstrategie en -doelen.

Voorbij de cijfers: De ware waarde van weloverwogen vastgoedinvesteringen

wit huisje op 4 euromunten met rekenmachine naast verwijzing naar echte waarde van bepaalde vastgoedinvesteringen

Met de bovenstaande inzichten kunt u een weloverwogen beslissing nemen en de potentiële valkuilen van goedkoop beleggingsvastgoed beter begrijpen.

Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen en een grondig onderzoek te doen voordat u een investeringsbeslissing neemt.

Kijk verder dan de soldenprijzen

Het is gemakkelijk om verleid te worden door fantastisch lage prijzen en de belofte van snelle winsten.

Maar zoals quasi altijd het geval, is de realiteit vaak complexer en genuanceerder dan het op het eerste gezicht lijkt.

Goedkoop beleggingsvastgoed, hoewel verleidelijk, kan enorme verborgen kosten en uitdagingen met zich meebrengen.

En eens u daar mee geconfronteerd wordt, is het te laat. Dergelijke zaken kunnen uw potentiële rendementen verminderen of zelfs tenietdoen waardoor u uiteindelijk geld verliest aan de belegging…

De echte waarde zit niet alleen in de aankoopprijs

Het is essentieel om te onthouden dat echte waarde niet altijd in cijfers wordt gemeten.

De kwaliteit van een investering, de duurzaamheid van de rendementen en de gemoedsrust die komt met het maken van weloverwogen beslissingen zijn even belangrijk, zo niet belangrijker, dan de initiële kosten.

In plaats van te jagen op de laagste prijs, zou u als investeerder moeten streven naar het opbouwen van een robuuste, veerkrachtige beleggingsportefeuille die de tand des tijds kan doorstaan.

Stel uzelf even de volgende vraag:

Zoek ik naar een koopje voor de korte termijn of een koopje voor de lange termijn?

In de wereld van vastgoed krijgt u, zoals heel vaak in het leven, waar u voor betaalt.

En soms kan wat op het eerste gezicht een “koopje” lijkt, uiteindelijk een prijzige les worden.

Kies wijselijk, investeer met inzicht en laat u leiden door kennis en zeker en vast niet alleen door cijfers.

Veelgestelde vragen over goedkoop beleggingsvastgoed als investeringsstrategie

allerlei vraagtekens tussen gebouwen symbool voor veelgestelde vragen over goedkoop beleggingsvastgoed als investeringsstrategie

Ik zie veel goedkope beleggingspanden op de markt. Zijn dit goede koopjes?

Hoewel goedkope beleggingspanden op het eerste gezicht aantrekkelijk kunnen lijken vanwege hun lage prijs, is het cruciaal om verder te kijken dan alleen de aankoopprijs ervan.

Vaker wel dan niet hebben deze panden verborgen gebreken, liggen ze in risicovolle gebieden of vereisen ze aanzienlijke, kostelijke renovaties.

Het is essentieel om een grondige evaluatie uit te voeren en alle potentiële kosten en risico’s in overweging te nemen voordat u besluit te investeren.

De gierigheid bedriegt de wijsheid!

Tip: Het is beter om wat meer te betalen voor een goed en degelijk pand dan wat minder te betalen voor een krakkemikkig pand…

Investeer dus bij voorkeur in kwaliteit en degelijkheid! Dit hoeft heus niet altijd een grote zak geld te kosten.

Ik wil investeren in opbrengsteigendommen maar heb een beperkt budget. Is goedkoop beleggingsvastgoed dan niet de beste keuze voor mij?

U wilt investeren in vastgoed met weinig geld. Ok.

Maar… Een beperkt budget betekent niet noodzakelijk dat goedkoop beleggingsvastgoed de beste optie is voor u!

Het is belangrijk om de totale kosten van een specifieke eigendom te overwegen, inclusief aankoopkosten, jaarlijkse belastingen, onderhoudskoten, renovaties en mogelijke leegstand.

Investeren in een iets duurder maar kwalitatief beter pand kan op de lange termijn financieel voordeliger zijn.

Wat zijn de grootste valkuilen van investeren in goedkope verhuurwoningen?

man beschermt huisje met handen voor vallende dominostenen die valkuilen voorstellen van goedkope verhuurpanden

Goedkope verhuurwoningen kunnen u met een aantal vervelende problemen opzadelen!

Denk aan te frequent huurdersverloop, lagere huurinkomsten, hogere onderhoudskosten, meer stress en kopzorgen door continue klachten van uw huurders en een groter risico op leegstand.

Bovendien kunnen dergelijke opbrengsteigendommen zich in minder wenselijke gebieden bevinden…

Misschien rijdt er maar 1 bus om de 2 uren… Of misschien is er een vervuilend industriegebied in de buurt…

Een dergelijke ligging kan de waardevermeerdering van uw onroerend goed op de middellange tot lange termijn fnuiken en beperken.

En het maakt het bovendien moeilijker om kwaliteitshuurders aan te trekken die stipt betalen en voor een tijdje willen blijven.

Hoe kan ik de risico’s van investeren in goedkoop beleggingsvastgoed minimaliseren?

Een grondige due diligence (ook gekend als grondig voorafgaand onderzoek) uitvoeren is de sleutel om met succes te investeren in vastgoed!

Ga op zoek naar iets dat zeker en saai is: Een goede vastgoedbelegging moet saai zijn!

Voer een uitgebreide inspectie van het pand uit, evalueer de locatie, raadpleeg eventueel een lokale vastgoedexpert voor een schatting en overweeg een professioneel vastgoedbeheerbedrijf in te schakelen.

Het is ook altijd raadzaam om financiële reserves aan te houden voor onvoorziene uitgaven en reparaties.

Een dergelijke kasreserve achter de hand houden, het is altijd interessant om impulsieve beslissingen te vermijden!

Zijn er situaties waarin investeren in goedkoop beleggingsvastgoed zinvol kan zijn?

Ja, er kunnen zich situaties voordoen waarin een goedkoop beleggingspand een goede investering kan zijn.

Dit is vooral het geval indien u over de nodige middelen en expertise beschikt om zelf het pand te renoveren en te verbeteren.

U kan nog altijd achteraf beslissen of u het pand in kwestie wilt flippen met winst of langdurig wilt verhuren.

Tip: Het is cruciaal om elk pand op zich te beoordelen qua voor- en nadelen. Dit vergt tijd en energie.

Het belangrijkste is dat u zich niet laat verblinden door de lage geadverteerde prijs.

U dient steeds het grotere plaatje te zien en alle potentiële risico’s en mogelijke opportuniteiten in overweging te nemen.

Contacteer ons

    Privacybeleid *