• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Waarom een passief inkomen opbouwen? Redenen om NU te starten

Waarom een passief inkomen opbouwen? Redenen om NU te starten

min leestijd

waarom een passief inkomen opbouwen redenen om nu te starten

Waarom is passief inkomen zo’n belangrijk onderwerp? Waarom een passief inkomen opbouwen? Wat zijn de voordelen hiervan?

Over het algemeen wordt er tegenwoordig meer over passief inkomen en passief inkomen genererende beleggingen gesproken dan vroeger.

Toch zijn veel mensen zich nog steeds niet ten volle bewust van de grote voordelen die het biedt en van de dringende noodzaak ervan.

Waarom zijn passieve inkomsten zo belangrijk? En waarom is het zo belangrijk om dit zo vroeg mogelijk op te bouwen? Hieronder ontdekt u een antwoord op deze vragen!

Waarom een passief inkomen opbouwen? Inleiding

Waarom is passief inkomen genereren zo belangrijk?

Wel, passief inkomen is belangrijk omdat het stabiliteit, zekerheid en vrijheid in uw financiële leven creëert.

En aangezien passief inkomen niet beperkt wordt door uw tijd en inspanningen, kan het een positief en aanzienlijk effect hebben op uw vermogen om rijkdom op te bouwen.

Met andere woorden, passief inkomen is een van de beste manieren om uw financiële situatie te verbeteren.

Is dit nog niet overtuigend genoeg voor u? Ontdek hieronder dan de belangrijkste voordelen en redenen om NU te starten met het genereren van passieve inkomsten.

Verbetert uw financiële consistentie

Passief inkomen is ook belangrijk omdat het uw financiële consistentie kan helpen verbeteren.

Van consequent sparen tot consequent investeren en consequent maar doordacht geld uitgeven.

Hoe meer passieve inkomsten u genereert, hoe gemakkelijker het wordt om consequent te blijven in uw financiële leven.

Vrijheid

vrijheid dankzij passief inkomen leven reizen tijd besteden waar en wanneer u zelf wilt

Het leven is (veel te) kort. Tegenwoordig gaat men naar school. Vervolgens volgt men eventueel nog een opleiding hoger onderwijs.

En vervolgens start men met werken tot de leeftijd van 63 à 67 jaar, afhankelijk van de regels en uitzonderingen.

En gedurende al die tijd werkt u in de hoop dat u met uw pensioen zult overleven. Is dit wel normaal? En kan u dit wel een gezonde financiële planning noemen?

Helaas hebben de meeste mensen minder dan 90 000 euro spaargeld ter beschikking als hun pensioen eraan komt.

Het is heel moeilijk om met pensioen te gaan en comfortabel te leven met zo’n geldbedrag.

Vandaar dat passieve inkomsten ook bijzonder interessant zijn als een vorm van aanvullend pensioen.

Passief inkomen betekent namelijk dat u kunt leven, reizen en uw tijd besteden waar u maar wilt, zonder gebonden te zijn aan een dure plaats of te moeten pendelen voor een slecht betaalde bijverdienste.

Successieplanning

Passief inkomen is een geweldig instrument voor successieplanning.

Veel vermogende particulieren willen liever hun stabiele en periodieke inkomsten doorgeven om hun erfgenamen te onderhouden dan een grote som geld die zij uiteindelijk misschien pijlsnel zullen verkwanselen.

Een erfgenaam die diverse inkomsten genererende activa erft, kan moeilijker het hele opgebouwde fortuin snel verkwisten (daar de activa niet liquide zijn).

Meer vrijheid om van uw passies te genieten

Wanneer u passief inkomen op uw bankrekening ontvangt en hebt staan, hebt u plotseling de vrijheid om uw passies of droomcarrière na te jagen.

Wanneer u alleen van uw actief inkomen afhankelijk bent om de eindjes aan elkaar te knopen, is het helaas gemakkelijk om vast te komen zitten in een baan die u niet kunt uitstaan.

Een job opzeggen en ontslag nemen is al moeilijk.

Maar een job opzeggen als u niet genoeg geld hebt om de huur te betalen die over 10 dagen betaald moet worden, is nog veel moeilijker.

Passief geld verdienen is opwindend

passief geld verdienen is opwindend en smaakt naar meer

Passief inkomen wordt niet beperkt door de tijd en moeite die u erin moet steken.

Met andere woorden, passief inkomen kan op alle uren van de dag en nacht verdiend worden, zelfs wanneer u slaapt.

Er is gewoon niets beter dan ’s morgens wakker worden in de wetenschap dat u geld verdiend hebt terwijl u sliep.

Weetje: Hoe enthousiaster u bent over uw financiële situatie, hoe groter de kans dat u die zult blijven verbeteren.

Anders gesteld, schiet nu in actie om passieve inkomsten op te bouwen. En van zodra u de eerste passieve inkomsten verdiend hebt, zal dat naar meer smaken.

Verbeterde financiële stabiliteit: Waarom een passief inkomen opbouwen?

verbeterde financiële stabiliteit waarom passief inkomen opbouwen

Op de weg naar rijkdom en financiële vrijheid is financiële stabiliteit een van de belangrijkste mijlpalen die u kunt bereiken.

Met andere woorden, als u uw financiële situatie analyseert en weet dat u in staat bent om een zware financiële storm te doorstaan, bent u echt op de goede weg.

En als u erop kunt rekenen dat er geld binnenkomt zonder dat u voor elke euro hoeft te werken, dan is financiële stabiliteit een feit.

En hoe meer passief inkomen er binnenkomt, hoe zekerder en stabieler u zich zult voelen op het vlak van uw financiën.

U dient naar een situatie toe werken waarbij u niet meer wakker hoeft te liggen over hoe u voldoende actief inkomen zult verdienen (omdat u voldoende passief inkomen verdient).

In een dergelijke situatie kunt u zich ontspannen, het groter geheel objectiever bekijken en verstandigere financiële beslissingen nemen.

En dit zal op zijn beurt uw financiële stabiliteit verbeteren.

Het is een prachtig, zelfversterkend mechanisme en een van de belangrijkste redenen waarom passief inkomen zo’n belangrijke rol speelt in de persoonlijke financiën.

Plaatsonafhankelijk leven en werken

In veel gevallen kunt u dankzij passief inkomen leven en werken waar u maar wilt.

Aangezien u niet voortdurend hoeft te werken om passief inkomen te verdienen, hoeft u ook niet vanaf een bepaalde plaats te werken.

Zolang u genoeg passief inkomen verdient om uw levensstijl te financieren, kan u eigenlijk de wereld rondreizen als u dat zou willen.

En veel mensen doen dat ook effectief. U kunt namelijk optimaal profiteren van de voordelen van geoarbitrage dankzij passief inkomen (leven waar het leven veel minder geld kost).

Inkomen voor wanneer u niet kunt werken

passief inkomen is geld dat u ontvangt wanneer u niet werkt of niet kunt werken

De meeste mensen aanvaarden dat er een dag zal komen waarop zij met pensioen zullen kunnen/moeten gaan.

Op dat moment worden passieve inkomsten een noodzaak om de kosten van het levensonderhoud te blijven dekken.

Maar niemand weet echt hoe snel die dag zal komen… De Belgische en Nederlandse bevolking stopt met werken tegen de tijd dat zij 65 à 67 jaar oud zijn.

Velen gaan echter veel vroeger met pensioen, wat misschien populairder kan worden naarmate de technologie meer en meer banen vervangt.

Los van pensionering vormt ook inkomstenverlies gedurende de beroepsactieve carrière een bedreiging.

Op een bepaald ogenblik zullen wij waarschijnlijk allemaal wel eens (ziekte)verlof nodig hebben wegens gezondheidsproblemen, verwondingen, stress of familiale noodgevallen.

Hoe zult u ervoor zorgen dat het geld binnen blijft komen in deze mindere periodes?

Zonder dat u hiervoor op de sociale zekerheid en de overheid moet rekenen (want hoe lang gaat de welvaartsstaat nog blijven bestaan op de manier die we nu kennen)?

Passief inkomen kan dat gat dichten en geld opleveren terwijl u niet actief werkt (en van vrije tijd geniet of slaapt bijvoorbeeld).

Vervroegde pensionering is mogelijk

Voor veel mensen is pensioen iets dat pas later in hun leven kan worden bereikt.

Maar als u enkele stromen van passief inkomen ontwikkelt, is uw pensioen misschien niet zo ver weg als u denkt.

Als u van het idee houdt om op jonge leeftijd met pensioen te gaan, dan moet passief inkomen uw belangrijkste financiële aandachtspunt zijn.

Of dat nu betekent dat u een bedrijf gaat opbouwen dat draait zonder dat u erbij hoeft te zijn. Of dat u gaat investeren in vastgoed (bekijk zeker eens de opportuniteiten onderaan deze pagina), in de aandelenmarkt of trackers of een combinatie van een paar verschillende inkomstenbronnen…

Passief inkomen is in elk geval essentieel als u op jonge leeftijd met pensioen wilt gaan.

Minder afhankelijk van een salaris zijn

minder afhankelijk van een salaris worden dankzij passieve inkomsten

Er is niets vervelender dan de stress die voortvloeit uit van salaris tot salaris leven.

Als dat uw huidige situatie is, dan is een beetje passief inkomen aan uw inkomsten toevoegen een van de beste stappen die u kunt ondernemen.

Wanneer u tijd inruilt voor euro’s, wat het geval is voor iedereen die een job uitoefent in ruil voor een salaris, kan dat soms een beetje overweldigend worden…

U past uw levensstijl aan aan uw salaris en voor u het weet zit u vrij kort, zonder veel financiële ademruimte.

Dus: Hoe onafhankelijker u kunt worden van uw salaris, hoe lichter en zorgelozer uw leven zal aanvoelen.

Uw salarisverslaving stelselmatig afbouwen is een van de grootste voordelen van passief inkomen.

Bent u het moe om steeds opnieuw geld te moeten zoeken links en rechts? Om het uit te houden tot u uw volgende salarisbetaling ontvangt (de meeste mensen weten hoe stressvol dat is)?

Dan raden wij u ten zeerste aan om naar een aantal passieve inkomstenstromen toe te werken en deze bewust te ontwikkelen.

Meer financiële marge en ademruimte

Hoe meer financiële ademruimte u in uw leven kunt creëren, hoe beter af u zult zijn.

Met andere woorden, hoe meer speling er tussen uw uitgaven en inkomsten zit, hoe gemakkelijker uw financiële leven en planning zal worden.

En wanneer u elke maand een gestage stroom van passieve inkomsten genereert, wordt het veel gemakkelijker om die financiële marge te creëren.

Stel bijvoorbeeld dat uw totale maandelijkse gezinsuitgaven 2 000 euro bedragen.

Als u nu een actief gezinsinkomen hebt van 3 000 euro, dan zou uw maandelijkse marge 1 000 euro zijn.

Dat is niet slecht maar als u er nog eens 1 500 euro aan maandelijkse passieve inkomsten bijvoegt, wordt uw leven nog een stuk gemakkelijker. U houdt dan 2 500 euro in plaats van 1 000 euro financiële marge per maand over!

Verminderde stress en kopzorgen: Waarom een passief inkomen opbouwen?

minder stress en kopzorgen door passieve inkomsten op te bouwen fantastisch

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Passief inkomen heeft een unieke manier om uw financiële stress te verminderen.

Waarom een passief inkomen opbouwen? Omdat een leven met passief inkomen beduidend minder stresserend is dan een leven zonder passieve inkomsten.

Aangezien passief inkomen uw financiële stabiliteit, ademruimte en vrijheid vergroot, is het niet meer dan normaal dat het uw financiële stress kan helpen verminderen.

Als u zich door uw financiële situatie momenteel een beetje krap bij kas voelt, moet u misschien wat meer belang hechten aan passieve inkomsten genereren!

Geld maakt niet gelukkig… Het is een gezegde dat niet volledig klopt, zeker niet indien u moeite heeft om alle rekeningen te betalen. Lees 6 leugens over geld die ons verteld worden als we opgroeien voor nog meer mythes en leugens over geld.

Belastingvoordelen van passief inkomen

Bepaalde soorten passief inkomen, zoals passief inkomen uit onroerend goed (voorbeelden onderaan de pagina), gaan gepaard met belastingvoordelen, afschrijvingen en aftrekposten in de fiscaliteit.

Van zodra u start met passief inkomen opbouwen, zult u beseffen dat actieve inkomsten uit onroerend goed (dat wil zeggen: huizen aankopen en verkopen (flippen)) doorgaans tegen veel hogere tarieven belast worden.

Anders gesteld en toegepast op vastgoed als bron van passieve inkomsten: De belastingtarieven op passieve huuropbrengsten en vermogenswinsten op lange termijn kunnen veel lager zijn, wat een groot verschil maakt voor de netto-opbrengsten en het nettorendement.

Daarnaast bestaan er ook diverse types pensioenspaarproducten die toelaten om gedurende de carrière wat minder belastingen te betalen.

Veranderende inkomensdynamiek

veranderende inkomensdynamiek dankzij extra inkomsten op passieve wijze

Passief inkomen verandert de dynamiek van uw inkomsten en uitgaven.

Beleggingen die passief inkomen opleveren, zijn niet alleen interessant voor later, voor uw pensioen of voor de extreem lange termijn.

Door nu extra inkomsten te genereren, verhoogt u namelijk ook op korte termijn uw verdienpotentieel.

En dat kan u helpen om de financiën te vinden om zowel uw rekeningen te betalen als een beetje te leven.

Waarom een passief inkomen opbouwen? Samenvatting

Het veiligstellen en genereren van passieve inkomsten is belangrijk en noodzakelijk.

Passief inkomen is een van de beste en belangrijkste elementen van een gezonde financiële situatie.

Van het verbeteren van uw financiële stabiliteit tot het verlagen van uw financiële stress… Wij hebben nog geen enkel groot nadeel ontdekt van het verdienen van passieve inkomsten.

Opgelet: Niet alle opportuniteiten en investeringen die beweren passief inkomen te creëren, doen dat ook echt. Denk bijvoorbeeld aan aanbieders van vastgoed waarvoor u als doe-het-zelf huisbaas dient te functioneren…

Zorg ervoor dat u echt passieve beleggingen zoekt!

Dus: Waar wacht u nog op? In de nabije toekomst zou u passief geld kunnen verdienen terwijl u slaapt of in verlof bent! Gaat u die opportuniteit echt laten glippen? Of schiet u in actie?

Aanbod vastgoedinvesteringen die voor passief inkomen kunnen zorgen

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *