• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Waarom dokters vastgoed als een aantrekkelijk investeringsproduct beschouwen

Waarom dokters vastgoed als een aantrekkelijk investeringsproduct beschouwen

min leestijd

waarom dokters vastgoed als aantrekkelijk beleggingsproduct beschouwen

Hier kan u ontdekken waarom sommige dokters vastgoed als zo’n aantrekkelijk en goed beleggingsproduct beschouwen.

Het gras is altijd groener aan de overkant voor de meeste mensen. De menselijke psyche is complex en omwille van redenen die we nooit consistent kunnen definiëren, lijkt het alsof elke situatie die niet de onze is, potentieel beter is.

We vergelijken onszelf wel eens, bewust of onbewust, met anderen. En veronderstellen dat er steeds een beter leven mogelijk is.

Het is niets nieuws dat ook dokters zich graag verbeteren in de zin van financieel vooruitgang boeken indien de opportuniteit zich voordoet.

En zodoende is iedereen geïnteresseerd in goede be­leggingen, vooral wanneer deze op consistente wijze cashflow op­leveren.

Leer er hieronder alles over en maak ook kennis met drie interessante types passieve vastgoedbeleggingen inclusief verhuurgarantie, ideaal voor drukbezette dokters:

Vastgoed kan fan­tas­tische in­vestering voor dokters zijn

vastgoed kan fantastische investering zijn mede dankzij hefboomeffect

Indien investeren in vastgoed niet lucratief zou zijn, zouden de adel, renteniers en hele rijken die quasi geen belastingen betalen niet bestaan.

Een van de voordelen van geld beleggen in vastgoed is dat u met behulp van een hefboom heel ver kunt springen, zelfs met een beperkte initiële eigen inbreng.

Met voldoende inzicht, due diligence (huiswerk) en een tikkeltje geluk, kan u als dokter zeker en vast deftige rendementen en inkomende cashflow behalen met vastgoed.

Voldoende om uw kosten van levensonderhoud te dekken en dus eigenlijk ook voldoende om gewoon zorgeloos te rentenieren met vastgoed indien u dat zou wensen.

Hefboomeffect kan gigan­tische impact hebben – Waarom dokters vast­goed ver­kiezen als be­legging

Bent u een slimme dokter, dan gaat u in zee met iemand die van wanten weet. Met andere woorden, werk samen met een financiële planner die ervaring heeft met alle aspecten van als arts investeren in vastgoed.

De sleutel tot buitengewone rendementen als dokter die in vastgoed belegt? Slim financieren van het beleggingsvastgoed.

Het is een illusie om te denken dat andere dokters hun beleggings­vastgoed 100% zouden financieren met eigen vermogen.

Want artsen die 100% financieren met eigen vermogen, dat zijn dokters die niet goed begeleid worden (en niet het onderste uit de kan halen).

Door deels met vreemd vermogen te financieren, kan u op de middellange en lange termijn een veel hoger rendement behalen dan wat u zou behalen door 100% alles zelf te financieren.

Onderschat de kracht van de financiële hefboomwerking dus zeker en vast niet.

Welke soorten eigen middelen kunnen dok­ters aan­wenden?

Wenst u als dokter te beleggen in vastgoed met een optimale benutting van alle fiscale voordelen en een maximale hefboomwerking?

Dan doet u er goed aan om te begrijpen welke eigen middelen u zoal kunt gebruiken als onderpand voor een lening.

Met andere woorden, welk eigen vermogen kunt u liquide maken en belenen om een (hypothecaire) lening voor een opbrengst­eigendom af te sluiten?

Hieronder een overzicht van opgebouwd eigen vermogen dat ook dienst kan doen om beleggingsvastgoed te finan­cieren:

Kortom, alle bovenstaande vormen van vermogen kan u inzetten als onderpand en om de kapitalen hierin vervat liquide te maken.

Deze kapitalen kunnen bovendien inge­zet worden via hefboom­werking, waardoor u onroerend goed van een hogere waarde kunt aanschaffen.

Alles hangt af van situatie tot situatie en het financieren van een beleggingspand is over­duidelijk maatwerk.

Maar als dokter dient u er zich van bewust te zijn: Een van de redenen waarom dokters vastgoed als belegging zo interessant vinden, is net omdat er heel wat mogelijk is in samenwerking met de bank.

Het inzetten van vreemd vermogen, op basis van reeds opgebouwde kapitalen zoals een aanvullend pensioen, dat is hoe u versneld rijkdom en vermogen verwerft als dokter.

Waarom vinden dokters vastgoed zo interessant? Omwille van de bijzonder inte­ressante hefboom­faciliteiten van hypo­­the­caire en bullet leningen.

Opbouw van passieve inkomsten en extra cash­flow

Fysiek vastgoed bezitten voor verhuur oefent als concept een grote psychologische aan­trekkingskracht uit. Waardoor sommige dokters vastgoed als belegging als iets onweer­staanbaar ervaren.

Zo’n opbrengsteigendom bezitten betekent extra passieve inkom­sten verdienen met vast­goed. Wat vrij uniek is en wat we aan de hand van twee voorbeelden illustreren.

Voorbeeld 1

Als dokter verdient u inkomsten doordat u uw tijd inruilt voor een monetaire vergoeding.

Dit kan op vennootschaps­niveau (omwille van fiscale en aansprakelijkheids­redenen werken veel dokters met een vennootschaps­vorm), op personen­niveau in de personen­belasting of een combinatie van beide luiken.

In elk geval, er is een duidelijk verband tussen geleverde prestaties en de financiële ver­goeding hiervoor.

Voorbeeld 2

Indien u investeert in aandelen op de beurs, dan zal een groot stuk van uw potentieel inkomen voortvloeien uit een waarde­stijging van die aandelen.

Er bestaan vanzelfsprekend wel dividend-aandelen die periodiek een dividend uitkeren, maar de bulk van de groei vloeit voort uit waardestijging van de aandelen. En bijgevolg blijven uw winsten theoretisch, tenzij u beslist om de aandelen van de hand te doen.

Fysiek vastgoed is anders – Waarom dokters vastgoed verkiezen boven aandelen of inkomen uit arbeid

Indien u iets fysiek bezit, zoals fysiek onroerend goed voor verhuur, dan is de situatie anders. U kan dan namelijk periodiek huurinkomsten verdienen van huurders, bovenop de potentiële waardestijging van uw eigendom op middellange en lange termijn.

Indien u het als dokter slim structureert en aanpakt, ook op het vlak van financiering en fiscaliteit, dan kan u op termijn echt een passieve inkomstenstroom verdienen die uw dagdagelijkse job vervangt.

Daarnaast kan u natuurlijk ook beslissen om later de hele vastgoedportefeuille van de hand te doen en langs de kassa te passeren.

Of u kan aan vermogensplanning gaan doen en op fiscaal interessante manieren gaan schenken aan uw kinderen bijvoorbeeld.

Passieve vastgoed­beleggingen met ver­huur­garantie

Als hardwerkende dokter of specialist doet u er goed aan om passief investeringsvastgoed te overwegen.

Dit is fysiek vastgoed waarvan u maandelijks de vruchten (huur­inkomsten) geniet, zorgeloos en zonder moeite noch verplichtingen.

Als kers op de taart zijn er diverse opties om als investerende medicus extra zekerheid in te bouwen.

Met behulp van een verhuurgarantie of een rendements­garantie kunt u zich als beleggende arts namelijk indekken tegen de ongewenste neveneffecten van leegstand, schade en wanbetaling en tevens een passief inkomen met vastgoed opbouwen.

Passief beleggings­vastgoed met verhuur­garantie door de over­heid

De verhuurgarantie door de overheid is de strafste ver­huur­garantie die er bestaat daar deze rendementsgarantie uitgaat van de Staat.

Deze contractuele borgstelling door de overheid betekent dat de overheid uw huuropbrengsten garandeert.

Leegstand, wanbe­taling en schade hebben geen invloed op uw jaarlijks verhuur­rendement.

Passief inves­terings­vastgoed met verhuur­garantie door de ontwikkelaar

De verhuurgarantie door de ontwikkelaar is een verhuur- of rendementsgarantie door de bouwpromotor welke contrac­tueel vastgelegd wordt.

De waarde van deze contractuele verbintenis staat of valt met de financiële gezondheid van de promotor.

Passief beleggings­vastgoed met verhuur­service

Dit zijn vastgoedbeleggingen met verhuurservice waarbij een rentmeester instaat voor de verhuur en het beheer van uw opbrengsteigendom.

In sommige gevallen gaat het om reeds verhuurde woningen.

Aanbod beleggingsvastgoed met verschillende verhuurgaranties

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Vastgoed kan fan­tastische manier zijn om veel geld te ver­liezen

vastgoed kan fantastische manier zijn om veel geld te verliezen

Indien u het niet goed aanpakt, dan start u met een hoog torentje geld (links op de foto). Naarmate de tijd vordert, slinkt uw vermogen en smelt het als sneeuw voor de zon.

Op het einde van de rit blijft u in zo’n scenario achter met een beperkte fractie van uw initieel eigen vermogen (rechts op de foto).

Blijf met beide voeten op de grond

Het is niet omdat uw collega-arts veel geld verdient met vastgoed, dat u automatisch ook poen zult verdienen met onroerend goed.

Ook al studeerde u af met grootste onderscheiding in de opleiding geneeskunde, wat alleen een indicatie is van uw vermogen om veel en moeilijke leerstof te verwerken.

Beginnen met vastgoed als dokter betekent dat u veel tijd en energie moet investeren. Bovendien moet u soms een beetje geluk hebben.

Stel dat u een mooie lap landbouwgrond kocht net boven de marktprijs, in blijde verwachting van een verkaveling en omzetting in meerdere residentiële bouwgronden…

De slag van uw leven… Tot u x aantal jaren later te horen krijgt dat de lokale politiek er anders over beslist heeft…

Of wat met een scenario waarbij iemand een uitgeleefd appar­tement koopt, er een likje verf aan geeft, en het vervolgens verhuurt. Om het vervolgens, 20 jaar later, voor het dubbel van de oorspronkelijke aankoopprijs te verkopen…

Los van de factor geluk kunt u natuurlijk proberen om niets aan het toeval over te laten. Grondig uw huiswerk maken is belangrijk. Lees er alles over op als particulier beleggen in vastgoed: Due diligence tips.

Speel op zeker – Hoe druk­bezette dokters vast­goed dienen te kopen

Beleggen in vastgoed voor beginners valt eigenlijk te herleiden tot enkele simpele spelregels. De belangrijkste regel is om voorzichtig te starten en niet te veel hooi op de vork te nemen.

Als drukbezette en hardwerkende medicus kiest u best voor een professioneel beheerde oplossing van A tot Z. Zodanig dat u maximaal kunt genieten van uw vrije tijd, zonder stress of kopzorgen.

Rol er rustig in en speel op zeker met passief beleggingsvastgoed met verhuurgarantie (drie types beschikbaar).

Waarom niet alle dokters vast­goed geschikt vinden als be­legging

als dokter beleggen in onroerend goed kan met hefboomwerking voor extra kasstromen en fiscale voordelen

Wanneer we de waardestijging van vastgoed vergelijken met de waardestijging van de aandelenmarkten, dan blijkt dat een vastgoedinvestering niet kan winnen. Vastgoed is een minder volatiele belegging, voor de lange termijn.

Dit gezegd zijnde biedt vastgoed enkele niet te evenaren voordelen, waardoor tal van dokters en andere medische vrije beroepen vastgoed echt appreciëren. Lees er meer over in de Gids over in vastgoed beleggen als medisch vrij beroep: Inzichten en weetjes.

De meerwaarde van vastgoed als investeringsproduct is dat u eigenaar kunt worden van een vastgoedinvestering die qua waarde veel groter is dan wat u zelf onmiddellijk kunt betalen in liquide middelen.

Daarbovenop kunt u er natuurlijk ook maandelijks een extra passief inkomen mee verdienen. Even­tueel kunt u ook stevige fiscale voordelen opstrijken (afhankelijk van uw situatie en aanpak).

Moraal van het verhaal: Vergeet niet dat u een pak huiswerk dient te maken gedurende het hele investeringsproces.

Contacteer ons

    Privacybeleid *