• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Vorderingen verpanden om cashflow te verbeteren: Wat, hoe en bij wie?

Vorderingen verpanden om cashflow te verbeteren: Wat, hoe en bij wie?

min leestijd

vorderingen verpanden om cashflow te verbeteren wat hoe en bij wie

Kan ik mijn openstaande vorderingen verpanden om mijn cashflow te verbeteren? Het is een relevante vraag die echt wel leeft bij tal van zelfstandigen en bedrijven.

Het is namelijk zo dat zaken doen een bepaalde voorafgaande investering vergt van tijd en/of geld. Vervolgens wordt gefactureerd voor geleverde goederen en/of diensten, waarna de fondsen uiteindelijk op de bankrekening worden gestort door de klant.

Dit 'voorschieten' en 'bevoorschotten' van grote sommen kapitaal kan zwaar doorwegen op de financiële ademruimte en de cashflowpositie van een zelfstandige ondernemer.

Vorderingen verpanden aan een factormaatschappij kan er dan toe bijdragen om dit liquiditeitstekort op te lossen. Als ondernemer kan u in afwachting van de betaling door de klant reeds een groot deel van de gelden opnemen.

Klanten werven met aantrekkelijke betalings­termijnen VERSUS kasstroompositie in gevaar brengen

Eigenaars van kleine bedrijven worden vaak uitgedaagd wanneer een potentieel grote klant een aanvraag doet en 45 of 90 dagen betalingsuitstel wenst af te dwingen (d.w.z. de optie om een factuur te betalen tot 45/90 dagen na levering).

Als bedrijfseigenaar wilt u dergelijke flexibele kredietvoorwaarden misschien wel aanbieden omdat dit uw kansen om aan grote klanten te verkopen aanzienlijk verbetert.

Het aanbieden van gunstige kredietvoorwaarden aan klanten kan echter nadelig zijn voor uw kasstroom, vooral als u het zich eigenlijk niet kunt permitteren om tot twaalf weken op de betaling te wachten.

Deze tegenstrijdige belangen vormen een dilemma voor ondernemers: u kunt uw bedrijf laten groeien en grotere klanten werven door ze gunstige kredietvoorwaarden aan te bieden, zolang u bereid bent uw kasstroom te riskeren.

Deze beslissing is niet eenvoudig, vooral voor ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) en eigenaars van het MKB (midden- en klein bedrijf) zonder enorme financiële reserves.

Er is echter een manier om interessante kredietvoorwaarden aan uw zakelijke klanten aan te bieden zonder uw kasstroom in gevaar te brengen.

U kunt namelijk uw netto omzet (van bijvoorbeeld 90 dagen) financieren door uw openstaande handelsvorderingen te verkopen aan een bedrijf dat facturen koopt (een factoringmaatschappij in het vakjargon).

Waarom zou een bedrijf openstaande vorderingen verpanden?

De meeste ondernemers weten niet dat ze hun openstaande handelsvorderingen kunnen verkopen in ruil voor onmiddellijke betaling.

Dit bedrijfsfinancieringsalternatief wordt echter vaak gebruikt door grote bedrijven en heeft een zeer eenvoudig, maar kritisch doel: het verkort de tijd tussen het verlenen van een dienst (of het verkopen van een product) en betaald worden.

Deze strategie van het verkopen van openstaande vorderingen verbetert uw kasstroom en stelt u in staat om uitgaven gemakkelijker te dekken.

Openstaande facturen verkopen is een flexibele financieringsvorm die niet voldoet aan de strengere kwalificatievereisten van een gebruikelijk bedrijfskrediet.

Deze vorm van bedrijfsfinanciering, wat eigenlijk een vorm van debiteurenfinanciering is, vormt een aantrekkelijke optie voor bedrijven met een groot potentieel maar zonder veel materiële bezittingen (die kunnen dienen als onderpand) of liquide middelen op overschot.

Hoe werkt het verpanden van een vordering?

Snel extra werkkapitaal vinden via de verpanding van openstaande vorderingen is relatief eenvoudig.

U sluit eerst een overeenkomst af met een bedrijf dat facturen koopt, meestal een factoringbedrijf genoemd.

Vervolgens start de factoringmaatschappij het proces waarbij deze uw facturen aankoopt van zodra uw klant uw product of dienst heeft geaccepteerd.

De transactie is meestal samengesteld uit twee betalingen:

 1. De eerste aanbetaling die u ontvangt, dekt een groot stuk van de factuurwaarde (bijvoorbeeld 80 of 90%). Dit bedrag wordt op uw rekening gestort door de factormaatschappij nadat uw klant uw diensten of producten heeft ontvangen en nadat u de vordering verpand heeft aan de factormaatschappij.
 2. Het resterende factuurbedrag, 20 of 10% bijvoorbeeld verminderd met de factorkosten, wordt uitbetaald op uw rekening van zodra uw klant uw factuur volledig betaald heeft.

De meeste bedrijven kiezen ervoor om hun vorderingen op regelmatige basis te verpanden. Hierdoor wordt de cashflow verbeterd en geoptimaliseerd.

Dit biedt ook meer voorspelbaarheid qua kasstromen en dit biedt dan bijgevolg ook een sterkere uitgangspositie om nieuwe kansen vlotter te grijpen.

Kan ik alle vorderingen verpanden?

Een ding om te verhelderen is dat factoringmaatschappijen geen oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren kopen.

In de plaats daarvan financieren ze wel openstaande facturen van bedrijven die goed zijn in het naleven van de afgesproken betalingsvoorwaarden.

Factoringbedrijven (ook gekend als bevoorschottingsmaatschappijen) verlenen hun diensten dus in samenwerking met een kredietbureau die de kredietwaardigheid van uw klanten kan beoordelen.

Indien u goed en stipt betalende klanten heeft, zal uw vorderingen uit handen geven aan een gespecialiseerde factor geen enkel probleem zijn.

Hoeveel kost het verpanden van vorderingen?

Factoring bedrijven kopen uw openstaande vorderingen over met een korting bedongen over de nominale waarde.

De korting is gebaseerd op enkele criteria, waaronder de kredietwaardigheid van uw klanten, uw factureringsmethoden en uw branche.

Over het algemeen variëren de tarieven voor 30 dagen betalingstermijn van 1 tot 4% (wat betekent dat u uiteindelijk 99 tot 96% van het gefactureerd bedrag zult ontvangen).

Deze factoringkost wordt in de meeste gevallen pro rata aangerekend.

Hoe snel word ik gefinancierd?

De meeste bedrijfsklanten van factoringmaatschappijen kunnen hun eerste partij vorderingen verpanden van zodra hun account is ingesteld.

Dit proces duurt enkele dagen bij de traditionele bevoorschottingsmaatschappijen.

Van zodra u een erkende klant bent, kunnen opeenvolgende facturen normaliter op dezelfde dag verpand worden (zolang ze maar snel geverifieerd kunnen worden).

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de verpanding van vorderingen?

Uw bedrijf komt in aanmerking voor het verpanden van vorderingen indien het gaat om een B2B onderneming. Met andere woorden, uw handelsdebiteuren verpanden is mogelijk indien uw klanten/afnemers andere bedrijven zijn.

In vroegere jaren was factoring alleen beschikbaar voor grote, gevestigde bedrijven van een zekere schaal en omzet.

Maar nu zijn er ook een groot aantal aanbieders die speciaal gericht zijn op kleine bedrijven, ZZP'ers en start-ups.

Aanbieders in Nederland verwelkomen alle bedrijven die bij de Kamer van Koophandel in Nederland ingeschreven staan.

Andere factoren die door factoringmaatschappijen in overweging worden genomen zijn:

 • Diversiteit klantenbestand: Bedrijven die te afhankelijk zijn van een enkele klant zullen moeilijker goedgekeurd worden. Factoringmaatschappijen houden doorgaans van wat diversiteit in uw klantenbestand.
 • Kwaliteit van klanten: Factoringmaatschappijen zullen de kredietgeschiedenis van uw klanten en afnemers onderzoeken om te bepalen hoe groot de kans is dat ze de openstaande vorderingen zullen betalen.

Oplossingen om uw cashflow te verbeteren

Iedereen die ooit een bedrijf heeft gerund of zich bezighoudt met zakelijke boekhouding, is hoogstwaarschijnlijk vertrouwd met het proces van kasstroomfinanciering en de bevoorschotting van openstaande vorderingen.

Het is een hele eenvoudige manier om extra geld in te zamelen om de verwachte tijdelijke tekorten aan inkomsten te dekken.

Bedrijven verpanden hun openstaande vorderingen om te kunnen voldoen aan alle financiële verplichtingen (rekeningen, personeelskosten, belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, enzovoort) die vanwege kasstroomproblemen niet betaald kunnen worden.

Eigenlijk is vorderingen verpanden een financieringsoplossing om de cashflow positie van uw bedrijf te verbeteren.

Zo'n bevoorschotting van vorderingen kan vergeleken worden met een kortlopende lening die wordt toegekend op basis van uw verwachte inkomsten in de nabije toekomst.

Vorderingen verpanden (ook gekend als factoring) is met name waardevol voor startende ondernemingen, ZZP'ers en bedrijven die in een groeifase zitten.

Daarnaast wordt deze financieringsvorm sinds jaar en dag gebruikt door grotere bedrijven.

Naast deze alternatieve financieringsvorm bestaan er ook nog andere alternatieven om extra werkkapitaal voor uw zakelijke activiteiten te vinden.

Een voorbeeld van zo'n alternatief zijn zakelijke leningen zonder jaarcijfers voor te moeten leggen (heel flexibel proces, zonder bureaucratie en pijlsnel).

Varianten op het thema zijn zakelijke leningen zonder BKR toetsing en er bestaan zelfs zakelijke leningen met negatieve BKR registratie (u bent dus welkom bij deze geldverstrekkers indien u een negatieve persoonlijke kredietscore heeft).

Vorderingen verpanden kan op 2 manieren

Met een factoringovereenkomst zal een factoringmaatschappij uw onbetaalde en openstaande facturen kopen en onmiddellijk ongeveer 80-90% van hun waarde aan u overmaken.

Openstaande vorderingen verkopen is met name geschikt voor bedrijven die constant liquiditeitsproblemen ervaren omdat hun zakelijke klanten hun facturen niet op tijd betalen of extreem lange betalingstermijnen bedingen.

Als zelfstandig ondernemer kan u op twee manieren uw vorderingen gaan verpanden:

 • Via factoring met recht van regres (recourse factoring), en
 • Via factoring zonder recht van regres (non-recourse factoring)

Beide soorten factoring verschillen van elkaar op het gebied van betalingsrisico.

Wat als uw zakelijke schuldenaar niet kan of wil betalen? Wie zal dan de sigaar zijn? U of de factoringmaatschappij?

Daar u reeds een groot voorschot gestort kreeg van de factoringmaatschappij, kan zo'n scenario van een wanbetalende klant voor problemen zorgen...

Verpanding vordering via factoring met recht van regres

Bij factoring met recht van regres (recourse factoring) ligt de aansprakelijkheid voor onbetaalde facturen uiteindelijk bij het bedrijf dat die facturen heeft uitgeschreven.

Omdat de factoringmaatschappij geen risico's neemt met factoring met recht van regres (het risico van wanbetaling wordt afgewenteld op het bedrijf dat de vorderingen heeft verpand), zijn de aangeboden tarieven meestal veel aantrekkelijker.

Verpanding debiteuren via factoring zonder recht van regres

Factoring zonder recht van regres (non-recourse factoring) is precies het tegenovergestelde.

Als een factuur onbetaald blijft (als de schuldenaar bijvoorbeeld gestopt is met handelen wegens faillissement en nog een pak openstaande schulden heeft), vangt het factoringbedrijf deze schuld voor u op.

Bij factoring zonder recht van regres hebben dubieuze debiteuren dus geen financiële impact op uw bedrijf, maar wel op de factoringmaatschappij.

Non-recourse factoring geeft uw bedrijf een veel hoger beveiligingsniveau en u loopt er veel minder risico door.

Want indien u een stevig voorschot kreeg voor een openstaande vordering en achteraf blijkt dat u dit moet terugbetalen aan de factoringmaatschappij, dan kan dit ernstige problemen opleveren.

Met factoring zonder recht van regres kan u zulke situaties van het verplicht terugstorten van ontvangen voorschotten compleet vermijden.

De keerzijde van de medaille is dat deze verhoogde zekerheid en zorgeloosheid een prijskaartje heeft.

In de praktijk zal factoring zonder recht van regres duurder uitvallen dan factoring met recht van regres.

Dit betekent dat u een lager percentage van het totaal factuurbedrag zal ontvangen en dat er een groter percentage bij de bevoorschottingsmaatschappij blijft kleven (ter compensatie van het extra risico).

Afgezwakte vorm van factoring: factuur financiering

Heeft u wel interesse in het sneller liquide maken van uw openstaande facturen? Maar heeft u helemaal geen zin om het innen van de facturen over te laten aan een factoringmaatschappij?

Omdat u geen gezichtsverlies wenst te lijden bij uw klanten of gewoon omdat u schrik heeft dat uw klanten niet met het nodige respect zullen behandeld worden?

Dan kan u gebruik maken van factuur financiering: Een financieringsvorm waarbij u een 100% voorschot betaald krijgt voor openstaande facturen en waarbij u zelf instaat voor de inning van de desbetreffende facturen.

Er komt dus geen inmenging van een factoringmaatschappij voor wat betreft de communicatie met bedrijfsklanten.

Interesse in het verpanden van uw vorderingen?

Bent u een ZZP'er of MKB'er in Nederland en wenst u uw vorderingen te verpanden aan een factoringmaatschappij?

Vraag dan een voorstel op maat aan.

En past het verpanden van vorderingen toch niet 100% bij uw doelstellingen, overweeg dan enkele andere populaire cashflow-oplossingen zoals een snel zakelijk krediet zonder gedoe.

Contacteer ons

  Privacybeleid *