• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Vorderingen uit handen geven om werkkapitaal te optimaliseren: Voordelen + Aanbod

Vorderingen uit handen geven om werkkapitaal te optimaliseren: Voordelen + Aanbod

min leestijd

vordering uit handen geven om liquiditeit en werkkapitaal te verbeteren tips aanbieders

Moet ik mijn vorderingen uit handen geven om mijn cashflow te stimuleren? Een liquiditeitsprobleem, ook gekend als een tijdelijk tekort aan werkkapitaal, is een vaak voorkomend probleem.

Een gezonde kasstroom is echter van essentieel belang voor het succes én het voortbestaan van elk bedrijf.

Dit gezegd zijnde kan u als zelfstandig ondernemer ook niet te veel tijd besteden aan het innen van openstaande facturen.

Het opvolgen van openstaande handelsvorderingen en het contacteren van zakelijke klanten omtrent de betaling van openstaande facturen voor goederen of diensten die u geleverd heeft, kan u afleiden van andere belangrijke taken en activiteiten.

De oplossing? Uw vorderingen uit handen geven met behulp van bevoorschotting (ook gekend als factoring).

Hieronder leest u wat de voor- en nadelen zijn en welke partijen deze alternatieve kredietvorm aanbieden.

Vorderingen uit handen geven via bevoorschotting - Inleiding

Factoring geeft uw bedrijf een nuttige financiële injectie door geld vrij te maken van openstaande facturen op het moment dat ze worden opgesteld.

U kan uw openstaande vorderingen uit handen geven aan een factoringmaatschappij die deze facturen van u koopt.

Dergelijke factoringbedrijven betalen de facturen in kwestie in twee keer uit aan u.

Het overgrote deel, tot 95% van de totale waarde van een factuur, betalen ze pijlsnel uit (meestal binnen de 24 uur nadat u de vordering uit handen gaf).

De rest van het bedrag, minus een vergoeding voor de factoringmaatschappij, ontvangt u van zodra uw zakelijke klant de factuur betaald heeft.

Factoringmaatschappijen nemen de volledige controle over uw openstaande vorderingen om ervoor te zorgen dat uw openstaande facturen snel en volledig worden geïnd.

In ruil voor deze dienstverlening betaalt u een klein percentage van de waarde van de factuur aan zo'n maatschappij.

Bedrijven die wachten op betalingen en heel dringend werkkapitaal nodig hebben, kunnen dus hun vorderingen verpanden om hun cashflow direct te verbeteren.

Als u zich afvraagt of uw openstaande vorderingen verkopen een goed idee is, dan zijn hier een aantal zaken die u moet weten:

Hoe het cederen van vorderingen werkt

De cessie van vorderingen is een zeer eenvoudig proces. Een bedrijf verkoopt openstaande facturen aan een factoringbedrijf in ruil voor een kasvoorschot.

De meeste kasvoorschotten variëren van 80 tot 90 procent van de waarde van de factuur, hoewel het voorschotbedrag kan verschillen, afhankelijk van de sector en het risicoprofiel van de klanten die de facturen moeten terugbetalen.

Zodra een factuurvoorschot werd uitbetaald door de factoringmaatschappij, kan u de centen vrij aanwenden om uw onderneming verder draaiende te houden.

Het versneld ontvangen van openstaande factuurbedragen is een perfecte oplossing om snel aan al uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

De factoringmaatschappij neemt de inning van de openstaande factuur op zich. Van zodra uw klant de openstaande factuur betaald heeft, krijgt u het resterende bedrag uitbetaald door de factoringmaatschappij.

Let wel, dit resterende bedrag wordt verminderd met een factoringprovisie, de vergoeding die de bevoorschottingsmaatschappij aanrekent voor de dienstverlening en de bevoorschotting van de factuur.

Hoe vorderingen uit handen geven uw cashflow verbetert

Bedrijven die beslissen om hun openstaande vorderingen te cederen, hebben een uitgesproken voordeel als het gaat om hun cashflow en liquiditeit.

Door facturen aan een factoringmaatschappij te verkopen volgens een vaste planning, kan u als ondernemer zorgvuldig uw rekeningen inplannen.

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over openstaande facturen, laattijdige betalingen van klanten of betalingen die u zelf moet uitvoeren maar waarvoor u in het rood dient te gaan omdat u over onvoldoende liquide middelen beschikt.

Door gebruik te maken van de diensten van een bevoorschottingsmaatschappij, zal u dankzij het quasi contant geld uit bevoorschotting zelfs onvoorziene kosten gemakkelijk kunnen dekken.

Bevoorschotting biedt u ook de mogelijkheid om u meer te concentreren op het verhogen van uw productiviteit, de omzet en de winstgevendheid van uw bedrijf.

Als uw doel is om uw bedrijf te laten groeien, kan uw factoringlijn toenemen naarmate uw vorderingen groeien.

Dit betekent met andere woorden dat u via bevoorschotting steeds over voldoende werkkapitaal kunt beschikken, zelfs in periodes van sterke omzetgroei.

Dit komt doordat u zelfs een stijgend aantal uitgaande facturen op continue wijze kunt blijven verkopen aan een factoringmaatschappij.

Factoring is de juiste alternatieve financieringskeuze als u geïnteresseerd bent in het behoud van een stabiele, winstgevende onderneming zonder liquiditeitsproblemen die potentieel bedreigend zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

Door vorderen uit handen te geven, krijgen bedrijven direct toegang tot de liquide middelen die normaliter vastzitten in hun openstaande vorderingen.

Gebruik maken van factoring zorgt dus voor een gemakkelijke en kosteneffectieve toegang tot het bedrijfskapitaal en dit op pijlsnelle wijze.

Bedrijven en zelfstandige die gebruik maken van facturatiefactoring hebben de financiële draagkracht en ademruimte om de dagelijkse bedrijfskosten te dekken en te profiteren van nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Omdat factoring niets anders is dan het liquide maken van openstaande vorderingen, is dit geen pure lening of kredietlijn.

Het is de perfecte financieringsvorm voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor financiering door een traditionele kredietverlener.

Voor- en nadelen van vorderingen uit handen geven

vordering uit handen geven om werkkapitaal te optimaliseren cash is king

Voordelen van debiteurenbeheer uitbesteden

Versnelde inkomende geldstromen

Uw vorderingen uit handen geven aan een bevoorschottingsmaatschappij garandeert een versnelde geldstroom.

Factoring kan u namelijk onmiddellijk werkkapitaal opleveren, wat vervolgens kan aangewend worden voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het inhalen van betalingsachterstanden die werden opgelopen wegens een gebrek aan liquiditeiten,
 • Betaling van lonen en sociale bijdragen,
 • Aflossen van lopende leningen,
 • Opvangen en betalen van compleet onverwachte kosten (die niet kunnen uitgesteld worden),
 • Grijpen van eenmalige kansen om het bedrijf een extra duwtje in de rug te geven, enzovoort

Geoptimaliseerde kasstromen

Vorderingen cederen en de inning ervan uit handen geven, leidt tot een verbeterde cashflow.

Trouwe, loyale en/of grote klanten kunt u een lange betalingstermijn blijven aanbieden.

En toch kunt u tegelijkertijd uw kasstroompositie verbeteren door beroep te doen op een bevoorschottingsmaatschappij.

Deze bevoorschotting van openstaande vorderingen is niet gratis, maar het kan de moeite waard zijn afhankelijk van uw situatie, winstmarges, types kasstromen, enzovoort.

Flexibele evaluatiecriteria zonder bureaucratie of gedoe

Factoringmaatschappijen bieden een alternatieve financieringsvorm voor bedrijven die mogelijks niet in staat zijn om kapitaal uit andere bronnen te verkrijgen.

In de meeste gevallen gaat het om zelfstandigen of bedrijven die door een traditionele bank worden afgewezen.

Vaak voorkomende oorzaken voor zo'n weigering door een klassieke bank zijn een gebrek aan onderpand, een slecht kredietrapport op de persoonlijke naam van de ondernemer of een beperkte bedrijfshistoriek.

Daarnaast is een financiering via een klassieke bank een tijdrovend proces dat dikwijls maanden kan aanslepen eer u als ondernemer de fondsen ter beschikking krijgt.

Factoringbedrijven daarentegen besteden doorgaans alleen aandacht aan de waarde van de facturen die u wilt laten bevoorschotten en de kredietwaardigheid van uw zakelijke klanten die uiteindelijk de openstaande facturen dienen te betalen.

Alleen vorderingen doen dienst als onderpand

Om gebruik te maken van factoring heeft u doorgaans geen extra onderpand nodig.

U kunt een voorschot krijgen door uw openstaande vorderingen te verpanden (lees: door de openstaande facturen te verkopen aan de factoringmaatschappij).

Factoring van openstaande facturen is een vorm van ongedekte financiering. Dit betekent dat er geen extra onderpand zoals onroerende goederen of voorraden voor nodig is.

Er wordt geen bijkomende schuldenlast aangegaan

Vorderingen uit handen geven aan een factoringmaatschappij is eigenlijk het liquide maken van reeds bestaande openstaande vorderingen.

Anders gesteld, het is het met spoed ontvangen van gelden die op een later tijdstip in elk geval aan u toekomen.

Gebruik maken van bevoorschotting is dus helemaal niet hetzelfde als een lening afsluiten.

Er wordt met andere woorden geen extra schuld gecreëerd. Het gaan enkel en alleen om het versneld ontvangen van gelden die u sowieso te goed heeft.

Nadelen van vorderingen uit handen geven

Debiteurenbeheer uitbesteden kost geld

De dienstverlening van factoringmaatschappijen kan vrij kostelijk en duur uitvallen.

Natuurlijk hangt dit af van diverse factoren, zoals welk type factoringmaatschappij u gebruikt, het risicoprofiel van uw bedrijfsklanten, de betalingstermijnen, uw sector, enzovoort.

U moet ook oppassen voor tal van verdoken kosten indien u op het punt staat om voor bevoorschotting te opteren.

Vaak voorkomende verborgen kosten zijn aanvraagkosten, dossierkosten, verwerkingskosten voor elke factuur die u laat bevoorschotten, kosten voor een kredietcontrole per bedrijfsklant of boetes indien uw klant achterstallig is bij een betaling (te laat betaalt).

Te late betalingen door uw zakelijke klanten kunnen leiden tot een verhoging van uw kostenpercentage, de jaarlijkse kosten van de bevoorschotting inclusief alle kosten en rente.

Verlies van directe controle

Vorderingen uit handen geven aan een factoringmaatschappij zorgt ervoor dat u de controle verliest.

Dit komt doordat het factoringbedrijf de facturen rechtstreeks kan innen bij uw zakelijke klanten (u verkocht de facturen namelijk aan die maatschappij).

Bijgevolg zal u moeten nagaan of de omgang met uw klanten wel ethisch en eerlijk verloopt. Het laatste wat u wenst is dat een factoringmaatschappij uw klanten respectloos zou gaan behandelen.

Het verlies van directe controle inzake de inning van openstaande facturen hoeft geen probleem te vormen.

U dient gewoon in zee te gaan met een professionele factoringmaatschappij die een goede reputatie heeft opgebouwd in de loop der jaren.

Kredietrapport van uw klanten is doorslaggevend

Een slecht kredietrapport of een gebrekkige financiële situatie van uw bedrijfsklanten kan er helaas voor zorgen dat u afgewezen wordt door een factoringmaatschappij.

Een factoringbedrijf moet namelijk de kredietwaardigheid van uw klanten controleren alvorens u al dan niet toegang te geven tot de bevoorschottingsdiensten.

Als uw klanten een verleden van late of gemiste betalingen hebben, of als het bedrijf in kwestie zwakke inkomsten heeft, kan het zijn dat u niet wordt goedgekeurd voor de financiering.

Een factoringmaatschappij moet zich namelijk proberen indekken tegen oninbare vorderingen.

Het factoringbedrijf verwacht dat het terugbetaald wordt, net zoals andere soorten kredietverstrekkers.

De goedkeuring van uw factoringaanvraag wordt dus ook beïnvloed door factoren waarop u zelf totaal geen vat heeft (zoals de kredietwaardigheid van uw klanten die uiteindelijk de openstaande facturen moeten betalen).

Geen garantie op inning van openstaande facturen

Gebruik maken van een factoringmaatschappij voor het uitbesteden van uw debiteurenbeheer neemt niet alle risico's weg.

Zo blijft er steeds een risico dat de factuur niet geïnd kan worden door de factoringmaatschappij.

Indien het gaat om factoring met recht van regres (recourse factoring), dan zal het factoringbedrijf eisen dat u het voorgeschoten bedrag voor de desbetreffende factuur terugstort.

U dient met andere woorden de oninbare factuur terug te kopen van de bevoorschottingsmaatschappij.

Opgelet: de risicovrije versie van factoring bestaat wel degelijk onder de term factoring zonder recht van regres (non-recourse factoring).

In zo'n geval ligt het risico qua inning van de factuur voor de volle 100% bij de factoringmaatschappij.

Blijkt de klant uiteindelijk een dubieuze debiteur te zijn die de factuur niet betaalt, dan zal dit een verliespost zijn voor de factoringmaatschappij en niet voor u!

Let wel, deze extra zekerheid van non-recourse factoring kost natuurlijk meer geld dan de standaard vorm van recourse factoring.

Hoe verschilt factoring van factuur­financiering?

Factuur­financiering: De basisbeginselen

Factuur financiering is een beetje anders dan factoring.

In plaats van uw openstaande facturen te verkopen aan een factoringbedrijf, gebruikt u de facturen als onderpand om een kasvoorschot te krijgen en blijft u verantwoordelijk voor het innen van de betaling voor die facturen.

De belangrijkste verschillen zijn dat u de controle houdt over de facturen en dat u nog steeds rechtstreeks met uw klanten te maken heeft.

U krijgt al het geld vooraf gestort door de financieringsmaatschappij en vervolgens betaalt u dit voorschot terug in wekelijkse of maandelijkse termijnen, ongeacht wanneer de klant u terugbetaalt.

Factoring: De basisbeginselen

Bij factoring betaalt het factoringbedrijf u een deel van het voorschot vooraf en neemt het vervolgens de inning van de facturen over.

Nadat het factoringbedrijf de betaling van uw klant heeft ontvangen, stuurt de factoringmaatschappij u de rest van het voorschot, minus de overeengekomen kosten.

Beide financierings­vormen zijn handig

Factuurfinanciering is doorgaans een betere optie voor bedrijven die de controle over hun openstaande facturen willen behouden en rechtstreeks met hun klanten willen omgaan.

Terwijl factoring beter werkt als u het niet erg vindt om de controle over openstaande facturen op te geven en u erop vertrouwt dat het factoringbedrijf respectvol en professioneel is in de omgang met uw klanten.

Veelgestelde vragen over vorderingen uit handen geven

Hoe werkt het uit handen geven van mijn vorderingen?

Het proces van het verkopen van uw openstaande vorderingen voor cash wordt meestal factoring genoemd. Hier is hoe deze vorm van debiteurenfinanciering werkt:

Kies eerst een factoringbedrijf uit.

Zodra u er één hebt geselecteerd en uw aanvraag tot bevoorschotting werd goedgekeurd, stuurt u uw facturen rechtstreeks naar uw factoringbedrijf.

In plaats van te wachten op betaling door de klant, zal het factoringbedrijf u onmiddellijk een kasvoorschot geven op uw openstaande facturen, meestal zo'n 80 à 90 procent van het totale factuurbedrag.

Zodra uw klant de factuur weken of maanden later betaalt, wordt het resterende saldo aan u teruggestort, verminderd met een kleine vergoeding voor de factoringdienst.

Hoeveel bedragen de kosten van het cederen van mijn vorderingen?

Hoeveel kost het om mijn vorderingen te verkopen om de cashflow te verbeteren?

Wanneer u ervoor kiest om uw facturen te verkopen via factoring, kunnen de kosten enorm variëren.

De kosten van bevoorschotting worden bepaald door diverse parameters, zoals uw branche, uw facturatievolume, de kredietwaardigheid van uw klanten en hoe lang het gemiddeld duurt voordat ze betalen.

Voor de meeste factoringbedrijven ligt hun vergoeding tussen 1 à 5 procent van de gefactureerde bedragen.

Welke facturen kan ik uit handen geven in ruil voor een direct voorschot?

Bij de meeste factoringbedrijven kunt u zelf kiezen welke klantfacturen u wilt laten bevoorschotten.

Als een van uw klanten er 45 of 90 dagen over doet om te betalen, kunt u besluiten om die facturen te verkopen aan een factoringmaatschappij indien het om een aanzienlijk openstaand bedrag gaat.

Terwijl een andere klant slechts zeven dagen nodig heeft om te betalen, kunt u ervoor kiezen deze niet te verkopen.

U heeft met andere woorden een keuze en u hoeft niet al uw openstaande vorderingen uit handen te geven.

Vraag vrijblijvend een bevoorschottingsvoorstel aan bij een of meerdere aanbieders indien u wenst te weten hoeveel dit zou kosten in uw specifieke situatie.

Hoe gemakkelijk beginnen met de uitbesteding van mijn debiteurenbeheer?

Het is relatief eenvoudig om in aanmerking te komen voor factoring.

Factoring is namelijk gebaseerd op het kredietrapport van uw debiteuren en niet op uw persoonlijk kredietrapport.

Als uw bedrijf diensten en/of goederen levert aan bedrijven die een positieve krediet- en betalingsgeschiedenis hebben, is factoring een ideale financiële oplossing en zal uw aanvraag tot bevoorschotting ook vlot goedgekeurd worden.

Vergelijk de beste zakelijke leningen voor bedrijven in Nederland

Als factoring noch factuurfinanciering geschikt zijn voor u, bekijk dan zeker en vast de andere financieringsmogelijkheden op de pagina's over zakelijke leningen (zie links hieronder).

De kredietverstrekkers van zakelijke kredieten werden ingedeeld in categorieën die het voor u gemakkelijk maken om uw beste opties te vinden.

De criteria zijn onder andere de termijn dat u al operationeel bent alsook uw jaarlijkse minimale omzet.

Enkele andere interessante pagina's over zakelijke kredieten zijn de volgende:

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *