• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Veelgestelde vragen over kredieten op maat voor vastgoedfinanciering

Veelgestelde vragen over kredieten op maat voor vastgoedfinanciering

min leestijd

kredieten op maat voor vastgoedfinanciering met beleggingsportefeuille als onderpand

Hier krijgt u een overzicht van enkele veelgestelde vragen over kredieten op maat in het kader van vastgoedfinanciering.

Een dergelijk krediet op maat komt vaak in de vorm van een lening op afbetaling, in het vakjargon gekend als Lombard lening bijvoorbeeld.

Dergelijke financieringen op maat voor de verwerving van vastgoed worden door kredietverstrekkers verstrekt indien u een beleggingsportefeuille in pand kunt geven.

Op die manier kunt u lenen op dit in pand gegeven vermogen, een effectenportefeuille met aandelen en obligaties, wat eigenlijk neerkomt op vastgoed financieren met uw beleggingsportefeuille.

Ontdek hieronder enkele veelgestelde vragen over kredieten op maat plus de bijhorende antwoorden:

Inhoudsopgave

Beste kredietverstrekkers in Nederland 

Direct vergelijken kan ook! Hieronder kan u snel en makkelijk een online aanvraag indienen om de scherpste vastgoedfinanciering te verzilveren:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Veelgestelde vragen over kredieten op maat in het kader van vastgoed­financiering

veelgestelde vragen over kredieten op maat voor vastgoedfinanciering

Is een krediet op maat hetzelfde als een hypothecaire lening?

Neen, het is geen hypothecaire lening maar een lening op afbetaling (al dan niet aflossingsvrij).

Met andere woorden, indien u een effectenportefeuille bezit en u wenst hiermee vastgoed te kopen zonder de portefeuille te verkopen, dan kunt u hierop lenen. En zo'n lening neemt de vorm aan van een lening op afbetaling.

Het voordeel hiervan is dat u notariskosten en hypotheekkosten vermijdt want het vastgoed in kwestie functioneert niet als onderpand (en er wordt dus geen hypotheek op gevestigd).

Een bijkomend pluspunt is dat de beleggingsportefeuille deel blijft uitmaken van uw vermogen.

Hoeveel kapitaal u precies kunt lenen hangt af van diverse parameters, waaronder de samenstelling en het risiconiveau van uw beleggingsportefeuille.

In principe tracht de kredietverstrekkers de waarde ervan correct in te schatten en vervolgens kunt u een fractie van deze waarde dan ontlenen.

Uw vermogensportefeuille is het onderpand voor de lening en daar u quasi nooit de volledige waarde kunt ontlenen, wordt er rekening gehouden met de volatiliteit van de onderliggende beleggingen.

In het worst case scenario, een beurscrash, kan de kredietverstrekker wel eisen dat u het eventueel tekort aan onderpand vereffent en bijstort.

Is een lening op maat voordeliger dan een klassiek hypo­thecair kre­diet?

Een lening op maat op basis van een in pand gegeven beleggingsportefeuille kan op diverse gebieden interessanter zijn dan een klassieke hypothecaire lening.

Interessante rente­voeten

lening op maat kan scherpere rentevoeten bieden dan klassiek hypothecair krediet

Met een professionele en adequate, onafhankelijke begeleiding kan u een krediet op maat vinden dat qua rentevoet even goed of zelfs scherper is dan een klassiek hypothecair krediet.

Kostenbesparend

Via een lening op maat, wat eigenlijk een lening op afbetaling is, kunt u enkele klassieke kosten van een vastgoedtransactie vermijden.

U kunt namelijk notariskosten (het ereloon van de notaris en de kosten van de hypothecaire inschrijving) uitsparen omdat er geen hypotheek wordt gevestigd op het pand.

De kredietverstrekker van het krediet op maat werkt met uw effectenportefeuille als onderpand en waarborg voor de lening.

Geen last van ver­doken kosten en papier­winkel

Daar u leent op uw vermogensportefeuille, sluit u een lening op afbetaling af (al dan niet aflossingsvrij).

Het voordeel hiervan is dat u niet onderhevig bent aan enkele bijkomende kostenposten die door banken traditioneel wel worden opgelegd voor klassieke hypothecaire leningen.

Met een krediet op maat wordt u door de kredietverstrekker namelijk meestal niet verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Bovendien heeft u ook geen last van andere bijkomende verplichtingen die worden opgelegd door verstrekkers van hypothecaire kredieten.

Vaak voorkomende zaken in zo'n situatie zijn de verplichting om er een bankrekening te openen, om er uw salaris op te laten storten, om uw verzekeringspakket over te brengen, om uw brandverzekeringspolis via plaatsingsmandaat over te brengen (papierwerk), enzovoort.

Kanttekening qua fis­cale voordelen

Kanttekening: Een klassiek hypothecair krediet is wel interessanter dan een lening op afbetaling op fiscaal gebied in de personenbelasting.

Tenminste indien u nog fiscale voordelen kunt genieten en niet reeds het maximum uit de fiscale stimuli haalt (via de kapitaalaflossingen voor de eigen woning bijvoorbeeld).

Leveren de betaalde interesten een fis­caal voordeel op?

Voor Belgische belasting­plichtigen geldt de regel dat de interesten betaald voor een lening afgesloten voor de verwerving van onroerend goed aftrekbaar zijn van de onroerende inkomsten.

Met andere woorden, de interesten zijn aftrekbaar en kunnen in het meest extreme scenario uw belastbare onroerende inkomsten tot nul herleiden. U kunt de interesten wel niet aftrekken van uw beroepsinkomsten of roerende inkomsten dus.

Aarzel niet om een voorstel op maat van uw situatie aan te vragen (de benutting van uw fiscale korven speelt ook een rol om te bekijken of er niet (deels) met een hypothecair krediet kan gewerkt worden).

Hoe vlot sluit ik een krediet op maat af met mijn beleggings­portefeuille als onder­pand?

hoe snel kan een krediet op maat afgesloten worden om vastgoed aan te kopen

In tegenstelling tot een hypothecaire lening bent u met een krediet op maat helemaal niet afhankelijk van bureaucratische procedures bij de bank.

Via de juiste kanalen kan u vlot en aan scherpe tarieven een krediet op maat krijgen.

Met andere woorden, de inpandgeving van uw effectenportefeuille, de analyse ervan en de kredietverstrekking verlopen sneller dan de procedure voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Komt een krediet op maat met een variabele of vaste rentevoet?

Het gaat om financiering op maat en er zijn diverse opties mogelijk. In de meeste gevallen wordt voor een dergelijke lening op afbetaling gewerkt met een vaste rentevoet.

De lening op afbetaling zelf kan al dan niet aflossingsvrij zijn. Dit betekent dat er twee vormen zijn van kredieten op maat:

 1. Aflossingsvrij krediet op maat (ook gekend als bullet krediet waarbij u gedurende de hele looptijd alleen interesten betaalt en op de eindvervaldag het kapitaal in één keer terugbetaalt)
 2. Klassiek krediet op maat (waarbij u periodiek interesten betaalt én kapitaal aflost)

Opmerking: Een combinatie van beide soorten leningen op afbetaling kan ook (of een combinatie met een hypothecair krediet indien er fiscaal nog kan geoptimaliseerd worden in de personenbelasting)

Hoeveel geld kan ik lenen met mijn effecten­portefeuille als onder­pand?

hoeveel geld te lenen voor vastgoedaankoop met beleggingsportefeuille als onderpand

Een effectenrekening (gevuld met aandelen en obligaties zoals vastrentende obligaties) heeft een volatiele waarde. Een volatiel onderpand wordt dus met de nodige voorzichtigheid benaderd door de kredietverstrekker.

Parameters die een rol spelen voor de waarde­bepaling

Concreet wordt uw beleggingsportefeuille zorgvuldig geanalyseerd en wordt er gekeken naar diverse parameters:

 • De samenstelling van de portefeuille
 • Het risico van de onderliggende beleggingen
 • De looptijd van vastrentende obligaties
 • Volatiliteit
 • Performantie uit het verleden
 • Blootstelling aan buitenlandse munten (munteenheden)
 • Liquiditeit van de aandelen in portefeuille
 • Soort aandelen (dividendaandelen of niet?)
 • Rendementsprestaties uit het verleden
 • Cashflowgeneratie van de portefeuille
 • Inschatting van de verhouding tussen de jaarlijkse opbrengsten van de portefeuille enerzijds en de jaarlijkse kosten van het krediet op maat anderzijds (idealiter vertoont de portefeuille voldoende draagkracht om met de opbrengsten de interestlasten van het krediet te dekken)

Enkele tips en richt­lijnen qua waar­dering

Vanzelfsprekend kan u een hoger bedrag ontlenen indien de waarde van uw onderpand, de beleggingsportefeuille, zo hoog mogelijk ligt.

De kredietverstrekker schat deze waarde in op basis van diverse parameters (zie hierboven). Enkele vuistregels om te onthouden en om in te schatten of u in aanmerking komt voor een scherp krediet op maat:

 • Aandelen van stabiele gevestigde beursgenoteerde ondernemingen zijn voor een kredietverstrekker meer waard dan aandelen in een risicovolle en hele jonge onderneming die nog winstgevend moet worden bijvoorbeeld.
 • Een goede vuistregel is dat defensieve beleggingen een hogere waarde krijgen toegekend door een kredietverstrekker die uw beleggingsportefeuille als onderpand gebruikt.
 • Tot slot nog een tip inzake aandelen versus obligaties. Obligaties van hoge kwaliteit in euro krijgen een hogere waarde toegekend dan een doorsnee aandeel van hoge kwaliteit.

Verhouding ontleend kapitaal versus ge­schatte waarde effecten­rekening

De meeste kredietverstrekkers bouwen een veiligheidsmarge in. Dit betekent dat u een fractie van de geschatte waarde van de vermogensportefeuille kunt lenen, maar nooit de totale waarde.

Deze veiligheidsmarge dient om marktschokken en volatiliteit op te vangen.

Indien de waarde van uw onderpand tijdens een crisis toch zou zakken tot een bedrag dat lager is dan wat u geleend heeft, zal de kredietverstrekker van u eisen dat u het verschil bijstort of extra onderpand verschaft.

U heeft er dus ook zelf baat bij om wat veiligheidsmarge te laten inbouwen om later niet met extra vereisten te worden geconfronteerd.

Kan ik de samen­stelling van mijn effecten­rekening wijzigen als ze reeds in pand werd gegeven?

Ja, u kan de samenstelling ervan wijzigen indien dit in overleg met de kredietverstrekker gebeurt. In de praktijk dient u dit voor te leggen aan de bevoegde vermogensplanner die dan al dan niet akkoord kan gaan met uw aanvraag.

Uw effectenportefeuille kan dus 'leven' tijdens de periode van inpandgeving en ze hoeft zeker en vast niet statisch te blijven.

Het belangrijkste is dat alles in onderling overleg gebeurt. Logisch daar de effecten­portefeuille het onderpand is voor de krediet­verstrekker.

Wat indien de effecten­portefeuille veel waarde verliest tijdens een crisis en ontoe­reikend blijkt als onder­pand?

Tijdens een crisis of paniekreactie op de beurzen, denk aan de Corona-crisis als een recent voorbeeld, kan de totale waarde van uw effectenportefeuille plots hevig dalen.

In de praktijk vormt dit nog niet direct een probleem omdat er eerst en vooral een veiligheidsmarge wordt ingebouwd door de kredietverstrekker.

Met andere woorden, indien uw effectenportefeuille een bepaalde waarde kreeg toegekend, dan zal u hiervan slechts een fractie (en niet de volle pot) kunnen ontlenen. Op die manier dekt de kredietverstrekker zich in tegen neerwaartse marktcorrecties.

Indien de situatie zich toch zou voordoen dat de waarde van uw effectenrekening ontoereikend is om het uitgeleend kapitaal af te dekken, zal de kredietverstrekker ingrijpen. Men zal dan eisen dat u de situatie rechtzet door extra activa in pand te geven.

Kan ik ook liquide middelen in pand geven om krediet op maat aan te gaan?

liquide middelen in pand geven voor krediet op maat voor vastgoedaankoop

Ja, het is mogelijk om liquide middelen in pand te geven in de plaats van een effectenrekening om een krediet op maat af te sluiten.

Dit gebeurt minder frequent en wordt vooral gedaan in situaties waarin men fondsen vrij heeft om te beleggen maar eerst nog even de kat uit de boom wilt kijken. In zo'n situatie geeft men dan gewoon eerst liquide middelen in pand bij de kredietverstrekker.

Deze verstrekt vervolgens een krediet op maat. En later, wanneer u er klaar voor bent, kunt u dan de in pand gegeven fondsen aanwenden om te investeren in beleggingen zoals aandelen en/of obligaties.

Kan ik ook vastgoed in pand geven om een speciaal krediet af te sluiten?

Dat is mogelijk en heeft eigenlijk meer te maken met een klassieke hypothecaire lening afsluiten.

Een financieringsmix kan echter ook! In zo'n situatie geeft u een onroerend goed zoals uw reeds (deels) afgeloste eigen woning samen met uw effectenrekening in pand.

In geval van onroerend goed dat u in pand geeft, dient u te rekenen op vertragingen en extra kosten (zoals notariskosten).

Kan ik een krediet op maat ook gebruiken voor andere aankopen dan vastgoed?

We zijn beland bij de laatste vraag in de reeks van veelgestelde vragen over kredieten op maat. Het antwoord: Ja, het is mogelijk om een krediet op maat aan te wenden voor andere uitgaven.

In overleg met de geschikte financiële adviseur in kwestie kan u uw verlangens en doelen najagen en realiseren.

Enkele zaken die u kunt bekostigen met een krediet op maat zijn:

Interesse in kre­diet op maat voor vastgoed­financiering of andere doel­stellingen? Vraag info aan

Klinkt een krediet op maat met uw vermogensportefeuille als onderpand als muziek in de oren? Aarzel dan geen seconde en vraag vrijblijvend meer informatie en advies op maat aan.

Onafhankelijk en degelijk kwalitatief hoogstaand, vrij­blijvend en met toegang tot de scherpste tarieven van de markt (zowel in België als Nederland).

Ook in het geval u nog met vragen zou zitten die hierboven in de veelgestelde vragen over kredieten op maat niet behandeld werden, kunt u vanzelfsprekend vrijblijvend meer informatie aanvragen.

Hieronder kan ook meteen online een aanvraag indienen bij de beste geldverstrekkers in Nederland:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Andere info over alternatieve methodes om onroerend goed te financieren

Bekijk zeker en vast ook de andere informatiepagina's over alternatieve manieren om vastgoed gefinancierd te krijgen:

Beschikbaar onroerend goed om in te investeren

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *