• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Veelgemaakte fouten van ETF-beleggers die u absoluut moet vermijden

Veelgemaakte fouten van ETF-beleggers die u absoluut moet vermijden

min leestijd

veelgemaakte fouten van ETF beleggers die u absoluut moet vermijden

Op deze pagina besteden we aandacht aan enkele veelgemaakte fouten van ETF-beleggers, een groeiende groep van particuliere beleggers.

ETF’s zijn interessante beleggingsproducten om uw spaargeld gespreid te beleggen aan lage kosten.

Deze trackers van bepaalde indexen bieden talloze opportuniteiten voor kleinere, particuliere beleggers.

Maar er zijn ook risico’s mee gemoeid welke absoluut moeten worden toegelicht. Beleggen is niet risicoloos, integendeel.

Uw kapitaal is in gevaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uw centen op een spaarrekening laten staan (wat tot op een bepaald niveau vrij risicoloos is / lijkt te zijn).

Ontdek hieronder enkele gevaarlijke valkuilen van Exchange-Traded Funds:

Veelgemaakte fouten van ETF-beleggers: Inleiding

gevaarlijke valkuilen van etf voor beleggers inleiding

Financiële ongeletterdheid is een groot probleem, voor jong én oud.

Herinnert u zich nog die bijzonder boeiende les sparen en beleggen voor particulieren die u op de middelbare school gevolgd hebt?

De kans is onbestaande dat u dat nog weet… U heeft namelijk nooit een dergelijke les gevolgd!

Ons hedendaags onderwijs is bekend voor het betere papegaaiwerk. Creativiteit en alles wat out of the box is, wordt afgestraft.

Laat staan dat men jongeren een nochtans broodnodige financiële educatie over geld beheren zou willen meegeven…

Het gevolg hiervan is dat de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon een gebrekkige financiële kennis heeft.

Gooi dit gegeven in de mix met een financiële pers die onder druk van bepaalde lobby niet het volledige plaatje schetst.

En vergeet ook niet de wijzigende toon (vroeger was sparen goed en beleggen slecht, nu wordt beleggen geprezen en sparen afgekraakt).

Conclusie: Particulieren worden gestimuleerd om te beleggen in plaats van te sparen maar bezitten te weinig cruciale financiële kennis (en dit geldt natuurlijk ook voor twintigers die willen beginnen met beleggen om hun financiële toekomst veilig te stellen).

Dit leidt ertoe dat veel particuliere beleggers een aantal zeer kostelijke fouten maken.

In wat volgt ontdekt u enkele veelgemaakte fouten van ETF-beleggers die u absoluut dient te vermijden:

Beleggingen zoals ETF’s niet in een breder financieel plan opnemen

Hebt u al uw hoogrentende schulden op uw kredietkaart en/of consumentenleningen afbetaald?

Heeft u een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten om financiële problemen te vermijden wanneer het noodlot toeslaat?

Hebt u voldoende levensverzekeringen afgesloten zodat uw partner en kinderen zonder u kunnen overleven zonder financiële problemen?

Een mooi verzorgde beleggingsportefeuille is slechts een deel van een groter geheel, dat ook zaken als schuldbeheer, verzekeringen en vermogensplanning omvat.

Besteed dus ook aandacht aan al deze andere zeer belangrijke financiële kwesties.

Extreem veel tijd besteden aan het samenstellen van een ETF portefeuille is in dit kader volstrekt overbodig.

Te veel of te weinig risico’s nemen

Sommige mensen nemen veel te veel risico met hun zuur verdiende spaarcenten.

Ze beleggen bijvoorbeeld hun hele vermogen in zeer volatiele technologie- of biotechaandelen.

Maar veel mensen nemen niet genoeg risico en laten hun geld zitten in veilige maar weinig opbrengende geldmarktfondsen of, erger nog, in de kluis of op hun spaarrekening.

Als u uw geld wilt laten groeien aan een deftig rendement, moet u tegenwoordig wel wat volatiliteit verdragen.

Over het algemeen geldt het volgende qua risicobeheer:

Hoe langer u uw geld kunt vastzetten en hoe kleiner de kans is dat u uw portefeuille op korte termijn moet aanspreken, hoe volatieler uw beleggingsportefeuille kan zijn.

Weetje: Een portefeuille van ETF’s kan verbazingwekkend nauwkeurig afgestemd worden op de risico- en rendementsniveaus die u zelf wenst en nastreeft.

Niet goed diversifiëren

niet goed diversifiëren veelgemaakte beginnersfout

Gij zult niet al uw eieren in één mandje leggen.

Dit is misschien wel het meest bekende gebod van beleggen voor beginners. Maar het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel zondaars er onder ons zijn!

ETF’s bieden een oplossing op dit vlak omdat ze een gemakkelijke en doeltreffende diversificatie mogelijk maken.

Door in ETF’s te beleggen in plaats van in individuele effecten, zet u al een stap in de goede richting!

Maar verknoei het niet door al uw geld in één ETF in één enkele veelbelovende sector te investeren!

Als particuliere belegger wilt u zowel in aandelen- als in obligatie-ETF’s beleggen.

En bovendien wenst u graag te spreiden over zowel Europese als internationale effecten (zoals Amerikaanse).

U wilt met andere woorden diversificatie aan alle kanten. Beleg, voor zover dat mogelijk is, vooral in brede markten.

Ander gesteld: Beleg in verschillende soorten ETF’s die focussen op (1) waarde, (2) groei, (3) kleine marktkapitalisatie en (4) grote marktkapitalisatie.

Qua geografische diversificatie van uw ETF-portefeuille moet u meer in grotere, overkoepelende regio’s beleggen dan in afzonderlijke landen.

Conclusie:

  • Een gebrekkige spreiding en een te impulsief investeringsgedrag is één van de veelgemaakte fouten van ETF-beleggers
  • ETF’s maken een gezonde diversificatie eenvoudig en toegankelijk en dit aan minimale kosten!

Verkopen wanneer het moeilijk wordt

verkopen wanneer het slecht gaat paniekreactie fout

Het kan beangstigend zijn als de waarde van uw portefeuille met 10 of 20 procent daalt, laat staan met 40 of 50 procent (zoals diverse aandelenportefeuilles tijdens de crisis in 2008).

Weetje: Als u in aandelen-ETF’s belegt, dan zal dit scenario zich opnieuw voordoen. Vroeg of laat zal de geschiedenis zich herhalen!

Het is in het verleden al vele malen gebeurd en het zal ook in de toekomst nog vele malen gebeuren. Dat is nu eenmaal de aard van het beursbeestje.

U dient vooral goed te begrijpen dat u een ETF belegging op de lange termijn moet bekijken.

Als u direct verkoopt wanneer het moeilijk wordt (zoals veel particuliere beleggers in paniek doen), verliest u het beursspel. De aandelenmarkt is veerkrachtig. Hou vol!

Beren worden opgevolgd door stieren (denk aan de jaren 2009 en 2010, na het horrorjaar 2008).

Uw beleggingsportefeuille zal bijna zeker terug opveren als u genoeg tijd neemt (op voorwaarde dat u goed gediversifieerd bent).

Onrealistische verwachtingen qua rendement en beleggingen

onrealistische verwachtingen qua rendement en beleggingen

Een van de redenen waarom veel mensen niet genoeg sparen, is dat zij onrealistische verwachtingen hebben.

Nogal wat particulieren geloven bijvoorbeeld vurig dat zij de loterij zullen winnen of 30 procent rendement per jaar op hun beleggingen zullen verdienen.

De waarheid is echter veel minder rooskleurig!

De aandelenmarkten hebben in de afgelopen eeuw +/- 10,5 procent per jaar vóór inflatie en 7,5 procent per jaar na inflatie opgebracht.

Obligaties daarentegen hebben ongeveer 4 à 5 procent vóór inflatie en 2 à 3 procent na inflatie opgebracht.

Een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille kan dus 6 à 8,5 procent vóór inflatie en misschien 4,5 à 5 procent rendement na inflatie opbrengen.

En 4,5 of 5 procent groei na inflatie, met elk jaar het effect van samengestelde interest dat speelt, is niet zo armzalig.

Over een periode van 20 jaar zal een investering van 12 500 euro die aan 5 procent groeit namelijk 33 166 euro waard zijn.

Met een goed gespreide portefeuille inclusief ETF’s tegen ultra lage kosten, met een voorkeur voor hoger renderende activaklassen, kunt u een dergelijk rendement behalen.

Kanttekening: Als u echter 25 procent rendement per jaar wilt verdienen, zult u buitensporige risico’s moeten nemen.

Doe dit alleen met geld dat u niet nodig heeft en echt kunt verliezen!

Te veel betalen voor een belegging

te veel betalen voor belegging aan tussenpersoon veelgemaakte fout

De meeste particuliere beleggers betalen veel of zelfs veel te veel aan financiële tussenpersonen die het levensbloed uit beleggingsportefeuilles zuigen.

Uiteindelijk betekent dit dat het rendement wordt afgeroomd en dat te veel mensen te weinig rendement overhouden van hun beleggingen.

Maar door hoofdzakelijk in ETF’s te beleggen, kunt u zichzelf en uw familie dit tragische financiële lot besparen.

De typische ETF kost een fractie van wat u jaarlijks aan beheerskosten aan een beleggingsfonds zou betalen. U betaalt nooit hoge commissies.

Bovendien zijn de handels- en transactiekosten van een doorsnee ETF doorgaans ook echt minimaal.

Ontdek alle details en weetjes over dit beleggingsinstrument op Veelgestelde vragen over ETF’s + heldere antwoorden.

Niet genoeg sparen voor uw pensioen als 1 van de veelgemaakte fouten van ETF-beleggers

onvoldoende sparen voor pensioenjaren veelgemaakte fouten van etf-beleggers

Sparen biedt niet veel vreugde in vergelijking met geld uitgeven.

We leven tegenwoordig in een consumptiemaatschappij waarin consumentenleningen centraal staan.

Is het uw doel om op een dag financieel onafhankelijk te zijn? Om waardig met pensioen te gaan zonder geldzorgen?

Dan moet u een spaarpot opbouwen die gelijk is aan ongeveer 25 keer uw jaaruitgaven. Dit is een richtlijn en vuistregel waarvan u vanzelfsprekend kunt afwijken.

Een dergelijk pensioenkapitaal opbouwen is niet vanzelfsprekend.

Het kan betekenen dat u gedurende tientallen jaren 20, 30 of zelfs 50 procent van uw loon moet sparen.

In elk geval: Hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe gemakkelijker het zal zijn om uw schaapjes om het droge te hebben!

Het geld dat u kan sparen en/of beleggen komt voort uit het verschil tussen wat u verdient en wat u uitgeeft.

Maar onthoud dat zowel uw inkomsten als uw uitgaven aanpasbare cijfers zijn!

Een goede manier om te sparen is door jaarlijks genoeg bij te dragen aan uw pensioenspaarplan (privé en/of via de werkgever).

Daarnaast kan u ook uw uitgaven beperken en zuiniger gaan leven. Materiële zaken kopen geen geluk en voldoening.

Schadelijke invloed van inflatie buiten beschouwing laten

schadelijke invloed van inflatie buiten beschouwing laten grote fout

Neen, met een euro koopt u zeker niet meer wat u er vroeger mee kon kopen.

Denk aan wat een biertje of brood kostte toen u een kind was. Denk aan wat u verdiende per uur bij uw allereerste baantje.

Bent u oud genoeg om u te herinneren dat basisproducten vroeger pakken minder geld kostten?

Kijk nu even verder dan uw neus lang is en denk vooruit, in de toekomst.

U zal al snel beseffen dat uw appeltje voor de dorst, tenzij het verstandig belegd is, zal verschrompelen en krimpen qua koopkracht.

In het verleden hebben bepaalde beleggingen de inflatie beter bijgehouden en zelfs overtroffen dan andere.

Die beleggingen, waartoe ook de aandelen behoren, hebben helaas echter de neiging om nogal volatiel te zijn.

Deze volatiliteit is echter een prijs die u moet betalen om het inflatiemonster te verslaan en op afstand te houden.

In dit kader kan u de volatiliteit reeds was afzwakken door niet in afzonderlijke aandelen te beleggen maar wel in trackers (ook gekend als ETF’s).

Te veel aandacht besteden aan recente resultaten van de ETF’s

te veel aandacht voor recente goede resultaten fout van beginnende investeerders

Veel beleggers maken er een gewoonte van om zich terug te trekken uit een marktsegment dat onlangs een duikvlucht heeft genomen.

Omgekeerd gaan zij ook vaak op zoek naar het marktsegment dat onlangs door het dak is geschoten. Om er vervolgens in te beleggen.

En als dat marktsegment vervolgens een correctie ondergaat, verkopen zij weer.

Door altijd hoog te kopen en laag te verkopen, slinkt een beleggingsportefeuille na verloop van tijd tot niets.

Wanneer u uw ETF-portefeuille opbouwt, dan is het beter om deze niet te overladen met de ETF supersterren van dit of vorig jaar!

U weet namelijk niet wat er de volgende jaren zal gebeuren.

Blijf gewoon koel en vermijd de meeste ETF’s die al bijzonder stevige rendementen hebben opgeleverd in het recente verleden.

Veelgemaakte fouten van ETF-beleggers: Conclusie

De bovenstaande veelgemaakte fouten van ETF-investeerders kan u maar beter vermijden.

Leer uit andermans fouten en tracht ze, zelfs als beginner, gewoon niet zelf te maken.

Tot slot nog dit: Zorg steeds voor voldoende balans! Niet alles dient in het kader van beleggen te staan!

Denk steeds aan het grotere plaatje en zorg voor voldoende evenwicht.

Alternatieve beleggingen als ETF’s toch uw ding niet zijn

Gaan deze ETF’s uw petje te boven of bent u er toch niet zo van overtuigd? Dan zijn er ook meer traditionele vormen van beleggen zoals vastgoed.

Hieronder vindt u enkele interessante aanbiedingen van vastgoedbeleggingen voor alle budgetten:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Contacteer ons

    Privacybeleid *