Infohoek

vastgoedobligaties als spaarformule voor particulieren tips en aanbiedingen

Vastgoedobligaties als spaarformule voor particulieren – Tips en Aanbiedingen

Vastgoedobligaties worden dikwijls beschouwd als een veiliger spaaralternatief dan vastgoedaandelen. In de praktijk klopt dit enkel en alleen indien u als particuliere belegger rekening houdt met een aantal belangrijke vuistregels.

Hieronder leest u drie belangrijke tips om doordacht te beleggen in vastgoedobligaties. We sluiten onderaan af met enkele uitgevers van vastgoedobligaties waarin u kan beleggen.

Drie tips om te investeren in vastgoedobligaties

Let op met lange looptijden

De looptijd van vastgoedobligaties varieert enorm: Van een jaar tot enkele decennia zoals langer dan 25 jaar.

In de praktijk krijgt u als belegger een hogere interest op langlopende obligaties.

Hoger rendement maar ook meer risico

Het grootste probleem van een lange looptijd van een vastgoedobligatie is echter het risico dat hiermee gepaard gaat. Hoe langer de looptijd van een vastgoed obligatie, hoe risicovoller uw belegging in obligaties!

De verklaring hiervoor ligt voor de hand! U kan als particuliere belegger intekenen op een obligatie, wat een lening aan een bedrijf of overheid is. En dit geld leent u bijvoorbeeld vandaag uit aan een financieel gezonde onderneming.

Maar wie zegt dat diezelfde onderneming binnen 20 of 30 jaar nog steeds financieel gezond zal zijn? Om in de verre toekomst dan misschien uw initieel uitgeleend kapitaal te kunnen recupereren…

Maak snel inspelen op rentewijzigingen mogelijk

De rentevoeten staan momenteel historisch laag. Maar gaat dit wel zo blijven in de toekomst? Wat indien de rentetarieven terug aanzwengelen? Inderdaad, het is beter om te investeren in vastgoedobligaties met een relatief korte looptijd (lees: maximaal 5 of 6 jaar).

Door te beleggen in vastgoedobligaties met een beperktere looptijd, kunt u sneller inspelen op rentestijgingen in de toekomst. U kan dan het vrijgekomen kapitaal sneller gaan herinvesteren aan verbeterde interesttarieven!

Diversificatie is de sleutel bij vastgoedobligaties

Vergeet nooit dat u een gezonde balans moet vinden tussen rendement enerzijds en spreiding en kapitaalbescherming anderzijds.

Om tegenwoordig een deftige Return On Investment te krijgen, dient u wat risico te nemen met uw spaarformule. Dit betekent dus dat u in elk geval op zoek moet naar vastgoedobligaties die worden uitgegeven door bedrijven. Deze geven het beste rendement (vergeet overheidsobligaties).

Maar dit betekent niet dat u de vuistregel van voldoende diversificatie uit het oog mag verliezen! Het is belangrijk om uw spaarkapitaal goed te spreiden over meerdere uitgevers van vastgoedobligaties!

Beleggen in obligaties: Risicobeperking als vuistregel

Een vuistregel kan bijvoorbeeld zijn om nooit meer dan 5 of 10% van uw spaarkapitaal te gebruiken om in te tekenen op een vastgoedobligatie van een bepaalde uitgever.

Door een dergelijke spreidingstechniek te hanteren, kan u mogelijke verliezen in elk geval beperken.

Indien een firma die zo’n vastgoedobligatie heeft uitgegeven dan failliet gaat, dan kan ze de obligatie niet terugbetalen.

U verliest in zo’n geval dan hooguit 5 à 10% van uw totale spaarkapitaal. Wat veel beter is dan alles te verliezen wegens een gebrek aan spreiding.

Doe een achtergrondcheck van de uitgever

Indien u investeert in een vastgoedobligatie, dan leent u geld uit aan een projectontwikkelaar of vastgoedbeheerder (of in uitzonderlijke gevallen aan een staat).

In ruil voor het kapitaal dat u uitleent, krijgt u een jaarlijkse rente uitbetaald (in vaktermen de jaarlijkse coupon of rentevergoeding genaamd).

Op de vervaldag van de obligatie, aan het einde van de looptijd, krijgt u de oorspronkelijk uitgeleende hoofdsom terugbetaald.

Staatsobligaties zijn het veiligst

De veiligste uitgevers van obligaties zijn momenteel de Nederlandse en Belgische Staat. Bij deze uitgevers kan u op beide oren slapen: u krijgt bij deze staten uw geld terug!

Maar op de markt van de bedrijfsobligaties is het minder zeker dat u uw uitgeleend kapitaal ooit terug zult zien. Uitgevers van vastgoedobligaties bijvoorbeeld kunnen in goede of slechte financiële papieren zitten.

Hoger rendement voor bedrijfsobligaties

Net omdat u minder zeker bent dat u uw uitgeleend kapitaal zult terugzien, kunt u hogere interesten opstrijken als particuliere belegger in bijvoorbeeld vastgoedobligaties.

Verlies de kredietwaardigheid van de uitgever niet uit het oog

Het is belangrijk om dus ook de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie in kwestie te checken.

Ga na wat de rating is van een bepaalde uitgever die bepaalde ratingbureaus hebben toegekend. Kan u geen rating vinden online?

Doe dan zelf wat moeite! U kan zelf de financiële status van een uitgever gaan uitpluizen aan de hand van publieke financiële cijfers zoals de balans en resultatenrekening.

Voor Belgische uitgevers van vastgoedobligaties kan u de financiële details en kredietwaardigheid gaan uitpluizen via de website van de Nationale Bank van België.

Voor Nederlandse uitgevers van vastgoedobligaties kan u de financiële doorlichting van de cijfers gaan uitvoeren via de website van de Kamer van Koophandel.

Welke vastgoedobligaties zijn interessant om te kopen?

Waar koopt u nu het best individuele vastgoedobligaties aan? Hoe u bijvoorbeeld Nederlandse obligaties kopen en dan meer specifiek Nederlandse vastgoedobligaties?

Binck Bank

Via het handige Binck Bank platform kan u zelf tal van obligaties kopen die genoteerd zijn op de beurzen van Luxemburg, Amsterdam en Brussel. Zoek de opties zelf uit en ga op zoek naar enkele veelbelovende vastgoedobligaties.

U kan via officiële website van Binck Bank ook tal van andere soorten obligaties vinden die u waarschijnlijk ook wel zullen kunnen bekoren.

Overweeg bijvoorbeeld om reeds met een paar 100 euro te gaan investeren in een goed gespreide obligatieportefeuille. Dit kan door te opteren voor een beleggingsfonds dat zelf investeert in tientallen, honderden of duizenden obligaties.

Het nadeel hiervan: Dergelijke obligatiefondsen bieden geen kapitaalsgarantie en ook geen vaste eindvervaldag.

Andere beleggingsopties dan vastgoedobligaties voor uw spaarkapitaal

Algemene spaarinformatie en inspiratie

Interesse in allerlei spaaralternatieven voor het spaarboekje? Check dan de volgende infopagina’s boordevol tips en inspiratie:

Beleggingsvastgoed met gewaarborgde inkomsten