• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Vastgoedbelegger worden? 10 Tips over geldbeheer en sparen om toe te passen

Vastgoedbelegger worden? 10 Tips over geldbeheer en sparen om toe te passen

min leestijd

vastgoedbelegger worden 5 geldbeheer tips om toe te passen voor succes

Vastgoedbelegger worden voor extra inkomsten of om versneld financieel vrij te worden. Het is de droom van duizenden mensen, jong en oud.

Maar de grote financiële verplichtingen die hiermee gepaard gaan, zijn altijd een beetje ontmoedigend.

Dit geldt vooral wanneer het om beleggen in onroerend goed gaat.

Ontdek hieronder enkele bijzonder goede tips om uw geld goed te beheren en financieel gezond uw beleggingscarrière te starten.

Vastgoedbelegger worden: Inleiding

U zult als vastgoedinvesteerder uw zuurverdiende geld moeten investeren in iets dat minder liquide is dan een spaarrekening of aandelen.

Wanneer u in onroerend goed investeert, is uw eigen inbreng tevens van cruciaal belang.

Dat is het gedeelte van de aankoopprijs dat u zelf ophoest, eventueel aangevuld met een geleend bedrag om de rest van het aankoopbedrag mee te financieren.

Maar opgelet: De eigen inbreng is lang niet de enige of de belangrijkste factor voor uw financieel succes als vastgoedbelegger.

Nieuwe investeerders in onroerend goed hebben vaak de neiging om te denken in termen van aankoopkosten, recurrente kosten, onverwachte uitgaven en hoe zich dat allemaal verhoudt tot de inkomsten en het rendement die hun investering zal opbrengen.

Deze dingen zijn natuurlijk belangrijk maar op het vlak van beleggen in vastgoed voor beginners speelt de manier waarop u uw geld beheert een veel grotere rol voor uw algemeen succes.

In deze speciale economische tijden is het belangrijker dan ooit dat beleggers slim en verstandig omgaan met hun geld en het beheer ervan.

Hieronder volgen 5 financiële tips die elke toekomstige vastgoedbelegger moet toepassen om zijn/haar toekomstig financieel succes veilig te stellen.

Vijf financiële geldbeheer tips voor beginnende beleggers

vijf financiële tips voor beginnende beleggers neem babystapjes

Neem babystapjes: Vastgoedbelegger worden

Een van de belangrijkste dingen om te onthouden over beleggen in onroerend goed is dat het een langzaam opbouwend proces is.

U zult niet van de ene dag op de andere groot financieel succes hebben en dat is niet erg.

Hoe vroeger u begint, hoe meer tijd u zult hebben om uw vastgoedportefeuille te laten groeien samen met uw totaal vermogen.

Lees hier meer diepgaande over in ons artikel over op jonge leeftijd in vastgoed investeren.

Wees dus geduldig en neem vrede met het feit dat vermogensopbouw via onroerend goed tijd vergt. Ook al hebt u ambitieuze plannen om te groeien.

Een van de grootste fouten die nieuwe beleggers kunnen maken, is hun vastgoedportefeuille te snel opschalen en hun eigen middelen te dun uitsmeren over te veel verschillende investeringspanden.

Beoordeel dus objectief wat u aankunt en wat uw financiële situatie op dit moment is, in plaats van te zwaar te focussen op uw einddoel.

Hoewel het zeker helpt om de steun te hebben van een ervaringsexpert die u voorziet van (financieel) advies en eventueel toegewijd vastgoedbeheer, bent u de enige die weet wat u aankunt.

Leer de cijfers analyseren en berekenen

leer achterliggende cijfers berekenen om valkuilen te vermijden

Hoewel passieve vastgoedbeleggers vaak beroep doen op partners die de cijfers voor hen berekenen, kan het geen kwaad om uw eigen knowhow op te bouwen.

Het zal u helpen bij het beoordelen van de eigendommen (zoals de voorbeelden onderaan deze pagina) en de prestaties van uw vastgoedportefeuille.

Bovendien zal uw wiskundige kennis u ook in staat stellen om eventuele discrepanties, rekenfouten in simulaties of verdoken risico’s beter op te merken.

Zelfs indien u alleen maar weet hoe u de rentabiliteit correct kunt berekenen, is dit toch al iets om mee te beginnen.

Als u weet welke parameters u moet berekenen en hoe u ze kunt becijferen, kan u sneller succes boeken.

Bovendien kan u zelf een systeem ontwerpen (met behulp van een spreadsheet) om uw vastgoedportefeuille beter te begrijpen en beheren.

En ook het uitbreiden van uw portefeuille kan vlotter en met minder risico verlopen als u de nodige wiskundige berekeningen zelf kunt maken.

Schakel een belastingdeskundige of boekhouder in

Een van de grootste stimulansen om in onroerend goed te investeren in plaats van in andere activa of beleggingsproducten, zijn de belastingvoordelen die eraan verbonden zijn.

Als nieuwe belegger kunt u het beste een ervaren fiscaal deskundige zoeken om mee samen te werken.

U hebt iemand nodig die het beleggingsspel én de fiscale regels kent en bij voorkeur sterk aanbevolen wordt door andere vastgoedbeleggers.

De belastingvrijstellingen en -voordelen die voor beleggers beschikbaar zijn, zijn namelijk niet bij elke beroepsbeoefenaar even goed bekend.

Het is het beste om te werken met iemand die veel ervaring op dit gebied heeft zodat u maximaal belastingen kunt besparen op legale wijze.

Tip: Geen enkel moment kan een investeerder meer maken of breken dan het begin (de start, de allereerste vastgoedinvestering). Op dat moment loopt u het meeste risico om fouten te maken en onnodige risico’s te nemen.

Bescherm uw financiële toekomst door samen te werken met een professionele boekhouder of fiscalist om op koers te blijven met uw doelstellingen.

Het is de enige manier om heel goed op de hoogte te blijven van de boekhoudkundige en fiscale spelregels.

Hierdoor bent u goed voorbereid op alles wat op u afkomt en kunt u tevens de prestaties van uw vastgoedportefeuille (netto na belastingen) optimaliseren.

Opofferingen maken is noodzakelijk: Vastgoedbelegger worden

offer het nodige op op korte termijn om op lange termijn financieel vrij te zijn dankzij vastgoedbelegger worden

Naarmate uw rijkdom toeneemt, zal u misschien de neiging voelen om uw levensstandaard op te krikken.

Wanneer het passief inkomen uit beleggingsvastgoed (praktische voorbeelden onderaan) begint binnen te rollen, zal de verleiding om het uit te geven en uw levensstandaard op te waarderen zeker aanwezig zijn.

En hoewel het geen kwaad kan om te genieten van uw opbrengsten, is financiële terughoudendheid extreem belangrijk indien u uw vastgoedportefeuille wenst uit te breiden.

Maak de nodige opofferingen op de korte termijn om op de lange termijn financieel vrij te zijn.

Als u vastgoedinvesteerder wilt worden, moet u begrijpen dat er later nog voldoende tijd zal zijn om op uw lauweren te rusten.

In het begin moet u echter denken aan sparen en herinvesteren wat u hebt.

Immers, hoe vlotter uw vastgoedportefeuille groeit op natuurlijke wijze via herinvesteringen, hoe vlotter uw vermogen ook zal aangroeien.

Leg een financieel noodfonds aan

Onroerend goed beleggers moeten een noodfonds hebben. Een financiële buffer met geld dat onverwacht zaken kan dekken en financieren.

Immers, eigendommen kunnen onverwachte problemen hebben zoals plotselinge problemen met apparatuur, schade, brand, wanbetaling of lange leegstand.

U hebt dus extra financiële middelen nodig om dergelijke problemen op te lossen en te overwinnen.

Met een financiële buffer achter de hand kunt u de vermogensgroei ervaren die op lange termijn op u wacht.

Langzaam en duurzaam groeien met vastgoed is de boodschap.

Hoe geld sparen om een vastgoedbelegging te kopen?

hoe geld sparen om een vastgoedbelegging te kopen tips

Als u zoals de meeste mensen bent, is de kans groot dat u niet de beste bent in geld sparen.

Zowel de statistieken over schulden als die over spaargelden schetsen een beeld waaruit een gebrek aan financiële wijsheid blijkt voor de gemiddelde persoon.

Een aspirant-vastgoedbelegger moet dus absoluut het belang van sparen erkennen.

Dit komt doordat een pand voor verhuur steeds meer buiten het bereik van het gemiddelde gezin komt (de prijzen zijn hoog).

En bovendien eisen banken een voldoende hoge eigen inbreng van liquide middelen.

Dus: Hoe kunnen mensen tegenwoordig nog genoeg sparen voor een voldoende hoge eigen inbreng om een beleggingspand te kopen (met behulp van een financiering)?

Wel, hieronder hebben we het over geld sparen voor uw eerste investering in onroerend goed.

Doe dit om te sparen voor een beleggingspand: Tips inzake vastgoedbelegger worden

Maak er uw prioriteit van om te sparen

maak van sparen voor vastgoedinvestering uw prioriteit en vermijd impulsaankopen

Als u geld wilt sparen voor een eigen inbreng (het gedeelte van het aankoopbedrag dat een bank niet financiert), moet dat uw financiële topprioriteit worden.

Besef dat elke impulsaankoop u verder en verder van uw doel brengt.

Laat die vereiste eigen inbreng bij elke koopbeslissing meespelen om de juiste keuze te maken.

Talloze mensen besteden tot de helft van hun inkomen aan kosten en uitgaven zoals kleding, ontspanning en andere niet-essentiële dingen om te overleven.

De conventionele wijsheid stelt dat als 50 procent (en niet meer) naar essentiële uitgaven gaat, u tot 20 procent kunt besteden aan niet-essentiële zaken en +/- 30 procent aan schulden en/of sparen.

Spendeert u dus de helft van uw inkomsten aan zaken die niet levensnoodzakelijk zijn? Schroef ze dan naar beneden tot wanneer ze slechts 20% van uw inkomen meer uitmaken.

U dient echt prioriteit te geven aan wat werkelijk belangrijk is.

Als u wilt sparen voor een vastgoedinvestering zoals een van de mogelijkheden onderaan deze pagina, moet een deel van het geld dat momenteel naar niet-noodzakelijke kosten gaat, weggesneden worden.

In de plaats daarvan dient het vrijgekomen geld gespaard te worden om de benodigde eigen inbreng bijeen te sparen.

Kies voor digitalisering en bouw automatische processen in

We leven steeds meer in een digitale en geautomatiseerde wereld.

Hoewel wij daarbij het een en ander verliezen op het vlak van privacy en rust, kan deze digitalisering enorm voordelig zijn voor wie meer geld wil sparen.

Begin bijvoorbeeld een nieuwe spaarrekening speciaal voor uw eigen inbreng bijeen te sparen.

Stel een automatische storting in telkens wanneer uw salaris uitbetaald wordt. Dit zal ervoor zorgen dat u langzaam maar zeker uw doel zult bereiken.

Consistentie en discipline zijn cruciaal om een bepaald bedrag bij elkaar te sparen. Gebruik de digitale mogelijkheden hiervoor en maak het sparen automatisch en periodiek.

Herzie uw budget voor de belegging in vastgoed

budgettering is essentieel bij sparen voor beleggingspand voor verhuur

Budgettering is altijd essentieel.

In plaats van te proberen een nieuwe spaarcategorie in uw bestaande budget in te passen (zoals uw algemene spaargeld naar een spaarplan op lange termijn overhevelen), moet u uw budgettering van de grond af aan herzien.

U moet niet alleen rekening houden met het bedrag dat u nodig hebt voor een eigen inbreng in het pand.

U dient ook met andere kosten rekening te houden die in de toekomst zullen opduiken zoals verzekeringen, een noodfonds aanleggen en de hypotheek- en intrestaflossingen.

Als u dit budget vroeg en goed doordacht vaststelt, zult u het best voorbereid zijn wanneer u eindelijk gaat investeren in onroerend goed.

Formuleer doelstellingen voor de korte termijn

Het kan demotiverend zijn om een groot spaardoel voor ogen te hebben.

Elke maand ziet u zo’n kleine vooruitgang dat het kan lijken alsof u er nooit zult komen.

Begin dus met kleinere en tussentijdse doelen om uw doel op lange termijn (de vereiste minimum eigen inbreng) aan te vullen.

Streef ernaar om per week een bepaald bedrag extra te sparen.

Maak er een spelletje van: Hoe lang kunt u restaurantbezoekjes en bezoekjes aan de lokale kroeg uitstellen om extra fondsen opzij te zetten?

Zet wat u zou hebben uitgegeven opzij als extra bijdrage aan uw spaargeld.

Maak van schulden wegwerken een topprioriteit

schulden wegwerken topprioriteit samen met geld sparen belangrijk vastgoedbelegger worden

Lopende schulden kunnen ons vermogen om te sparen sterk beïnvloeden.

Vaak gaan deze gepaard met intrest- en kapitaalaflossingen, wat de maandelijkse spaarcapaciteit onder druk zet.

Opgelet: Hiermee willen we niet zeggen dat u eerst volledig schuldenvrij zou moeten zijn voordat u kunt beginnen sparen voor een beleggingspand.

U kan wel degelijk vastgoedbelegger worden door consistent te sparen en tegelijkertijd uw lopende schulden af te lossen en weg te werken.

Vastgoedbelegger worden via gezond financieel beheer: Conclusie

Het wegwerken van schulden en het opbouwen van een gezond kredietprofiel moet een topprioriteit zijn.

Daarnaast dient u consistent en gedisciplineerd te sparen om de benodigde eigen inbreng bij elkaar te sparen.

Is vastgoedbelegger worden uw wens en doelstelling?

Dan dienen een gezond financieel beheer en een logische budgettering absolute voorrang te krijgen. En alle niet-noodzakelijke uitgaven moeten hiervoor (tijdelijk) wijken.

Doet u het reeds goed op vlak van gezond financieel beheer en bent u reeds in een positie om een belegging in vastgoed te overwegen met een vennootschap of als natuurlijk persoon?

Bekijk dan zeker onderstaande beleggingsaanbiedingen die verschillende soorten vastgoed presenteren voor verschillende budgetten:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Contacteer ons

    Privacybeleid *