• Home
 • »
 • Vastgoed
 • »
 • Nieuwbouw appartement kopen in Brussel als passieve belegging met verhuurservice van A tot Z

Nieuwbouw appartement kopen in Brussel als passieve belegging met verhuurservice van A tot Z

 • €85.000 (min. eigen inbreng)
 • 5,5% rendement (met lening)
 • Flat
 • Te koop voor verhuur en privé
 • Evere, België

Een nieuwbouw appartement kopen in Brussel als passieve opbrengsteigendom is mogelijk in dit kleinschalig nieuwbouw project.

Ontdek hieronder de meer dan 30 beschikbare luxe appartementen voor eigen gebruik of voor verhuur.

En ontdek ook de passieve beleggingsformule die een mooi netto rendement oplevert zonder er zelf mee bezig te zijn.

Dit moderne nieuwbouw project in Brussel is de ideale investering indien u als eigenaar passieve huurinkomsten nastreeft.

Maar vanzelfsprekend kan u deze appartementen ook als eigen woning beschouwen en gebruiken.

Inhoudsopgave

[VIDEO] Samenvatting nieuwbouw appartement kopen in Brussel als passieve belegging

Samenvatting – Nieuwbouw appartement kopen in Brussel als investering

De eigenschappen van deze beleggingsopportuniteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende:

 1. Als belegger verwerft u de volle eigendom van deze appartementen (geen erfpacht, geen recht van opstal, geen aandelen, geen obligaties).
 2. Vanaf 85 000 euro eigen middelen (kan bestaan uit een mix van diverse activa) kan u met behulp van een gedeeltelijke financiering investeren.
 3. Luxe appartementen zijn te koop voor gemengd gebruik:
  • Voor privé gebruik
  • Voor verhuur (via zorgeloze all-in verhuurformule of u kan ook zelf de verhuur organiseren indien u dat verkiest)
 4. Netto 5,5% rendement per jaar op uw geïnvesteerde eigen middelen mits financiële hefboomwerking (aankoop deels financieren met een krediet)
 5. Premium nieuwbouw appartementen op een toplocatie in een residentiële woonbuurt, aantrekkelijke units voor de huurdersmarkt die Brussel is.
 6. De NAVO, EU-instanties en talloze multinationals zijn allemaal in de buurt gevestigd. Dit brengt een enorme tewerkstelling met zich mee (huurders met koopkracht + stevig salaris).
 7. Zorgeloos de verhuur uit handen geven kan hier via de all-in verhuurservice (georganiseerd door een professionele en vooraanstaande speler met lokale verankering).
 8. Hoogwaardige afwerking van deze energiezuinige appartementen.
 9. Duurzaam waardebeleggen in vastgoed in deze opkomende Brusselse buurt met meerwaardepotentieel is mogelijk via dit kleinschalig nieuwbouwproject.

Interieur en afwerking van deze nieuwbouw appartementen te koop

 • Energiezuinige, kwalitatief hoogstaande en duurzame, piekfijne afwerking (tip: Bekijk de Bijna-Energieneutrale appartementen in Diegem in het kader van echt duurzaam beleggen in vastgoed in de Brusselse rand, een unieke kans)
 • Optioneel meubelpakket verkrijgbaar aan scherpe prijs dat het appartement direct verhuurbaar maakt. Dit pakket garandeert een comfortabele uitrusting van premium niveau.
 • Een greep uit de gebruikte kwaliteitsvolle materialen en toestellen:
  • Volledig ingerichte keuken met huishoudtoestellen van Miele (topkwaliteit voor de lange termijn)
  • Ruime inloopdouche met passend design badkamermeubel (spiegel, inbouwspots en opbergruimtes)
  • Gemakkelijk te onderhouden hangtoiletten met dubbele spoelfunctie
  • Geraffineerde parketvloeren voor een warm, gezellig en premium gevoel
  • Dit nieuwbouw project wordt duurzaam gebouwd en staat garant voor een laag energieverbruik
  • Individueel te besturen aardgasverwarming (energiezuinig, zeker in combinatie met de meest moderne bouwtechnieken)
  • Strakke, moderne open keuken met moderne keukendeuren zonder handgrepen

Vraag gerust meer informatie aan om alle details te weten te komen over dit opbrengstvastgoed te Brussel (inclusief het lastenboek en details van het architectenbureau en de interieurontwerper)!

Financiële details van deze nieuwbouw appartementen te koop in Brussel

Rendement – Nieuwbouw appartement kopen in Brussel voor verhuur

Door in dit nieuwbouw project te investeren, kan u op passieve wijze +/- 5,5% rendement per jaar behalen op uw ingebrachte eigen middelen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan en verkrijg ook rendementssimulaties op maat van uw situatie en verlangens. Er wordt dan rekening gehouden met diverse parameters zoals:

 • Uw beleggingshorizon
 • De mix van eigen middelen die u wenst te gebruiken voor de minimum eigen inbreng van 85 000 euro
 • De rentevoet van het krediet / kredieten (indien u met een financieringsmix werkt) om de opbrengsteigendom deels mee te financieren
 • Aankoopprijs van het appartement in kwestie
 • De maandelijkse verhuurinkomsten van het appartement
 • Vergoeding voor de zorgeloze verhuurdienst en all-in rentmeesterschap
 • Fiscale optimalisatie in de Belgische personenbelasting via aftrekbare interesten en eventueel het langetermijnsparen
 • Uw maandelijkse spaarcapaciteit
 • De maandelijkse cashflow die u nastreeft (positief / neutraal / negatief)

Dit jaarlijks rendement uit huurinkomsten is zorgeloos en geld verdienen met vastgoed op passieve wijze is hier dus mogelijk dankzij de zorgeloze all-in verhuurdienst om eigenaars volledig te ontzorgen.

Vraag vrijblijvend enkele rendementssimulaties op maat aan!

Welk investeringsbudget is vereist om te investeren?

U kan in dit nieuwbouw project een appartement op de kop tikken vanaf een eigen inbreng van +/- 85 000 euro.

Deze eigen inbreng kan uit diverse componenten bestaan en u hoeft dus zeker en vast niet over 85 000 euro liquide middelen op een spaar- of zichtrekening te beschikken.

De vereiste minimale eigen inbreng van 85 000 euro kan een mix zijn van:

 • Liquide middelen op zicht- en spaarrekeningen (liquide geld)
 • Reeds samengesteld en gekapitaliseerd kapitaal in een aanvullend pensioenplan (denk aan een groepsverzekering, een IPT, een VAPZ of een POZ bijvoorbeeld) dat via drie technieken kan aangewend worden voor het lenen voor een opbrengsteigendom
 • Nog op te bouwen aanvullend pensioenkapitaal in een IPT voor zelfstandigen met een vennootschap (via aflossingsvrij krediet)
 • Vermogen in effectenportefeuilles en/of kunstcollecties die in onderpand kunnen worden gegeven (krediet op maat, ook gekend als Lombard lening)
 • Opgebouwd kapitaal in TAK 21-spaarproducten
 • (Deels) afgelost en afbetaald vastgoed (zoals de eigen woning) dat als onderpand kan dienen voor een bijkomend of nieuw krediet
 • Liquiditeiten en opgebouwde reserves in een vennootschap

U kan dus vrij gemakkelijk aan 85 000 euro eigen inbreng geraken via de bovenstaande activa en een passende vastgoedfinanciering op alternatieve wijze.

U kan met andere woorden reeds opgebouwd kapitaal in onroerend goed, aanvullende pensioenplannen, beleggingsportefeuilles, enzovoort liquide maken door dit te belenen.

Door deels met vreemd vermogen te financieren, kunt u handig gebruik maken van het financieel hefboomeffect.

En dat is belangrijk om het jaarlijks rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen vlot naar 5,5% netto te brengen.

Samengevat: U moet niet over 85 000 euro cash geld te beschikken maar u kunt een mix van vermogen gebruiken als hefboom om te beleggen in dit Brussels opbrengstvastgoed.

Type eigendom: Nieuwbouw appartement kopen in Brussel

Als investeerder verwerft u de volle eigendom van een nieuwbouw appartement in dit nieuwbouw project te Brussel.

Er is hier met andere woorden geen sprake van recht van opstal, erfpacht, obligaties of aandelen.

Kapitaalbescherming tegen inflatie

Als particuliere belegger bent u op zoek naar stabiliteit en zekerheid.

Een onderdeel daarvan is een beschermingsmechanisme zoeken tegen de jaarlijkse inflatie (die uw koopkracht onder druk zet).

En met deze nieuwbouw appartementen voor verhuur bent u ingedekt tegen de inflatie. U kunt namelijk jaarlijks de huurinkomsten indexeren door de huurprijs aan de gezondheidsindex te koppelen.

Met andere woorden, uw jaarlijkse huurinkomsten stijgen mee met de kosten van het levensonderhoud in België.

Stijgen de kosten van het levensonderhoud, dan stijgen uw huurinkomsten mee.

Een nieuwbouw appartement kopen in Brussel op deze locatie via deze bouwheer zorgt ervoor dat u als eigenaar en belegger ingedekt bent tegen inflatie!

Belastingtechnische incentives voor Belgische rijksinwoners

Voor Belgische rijksinwoners zijn er een aantal fiscale incentives van toepassing die een belegging in onroerend goed aantrekkelijk maken.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u van sommige of alle belastingincentives gebruik maken!

Belgische vastgoedfiscaliteit is aantrekkelijk

De Belgische vastgoedfiscaliteit is aantrekkelijk voor investeringsvastgoed dat u verhuurt aan natuurlijke personen die het pand niet voor beroepsgebruik maar voor privé doeleinden aanwenden.

In een dergelijk geval wordt u niet belast op de werkelijke huurinkomsten.

U bent alleen belastingen verschuldigd op een fictief inkomen (gekend als het kadastraal inkomen dat doorgaans slechts een fractie is van de werkelijke huurinkomsten).

Fiscaal gezien zijn dergelijke opbrengsten uit dit Brussels investeringsvastgoed dus bijzonder interessant!

Neutralisatie van belastbare onroerende inkomsten via aftrekbare interestlasten

Zou u gaan lenen voor een opbrengsteigendom in dit nieuwbouw project?

Dan kan u in elk geval de betaalde interesten in mindering brengen van uw belastbare onroerende inkomsten.

Ten eerste zijn die bij een verhuur aan een particulier die het pand aanwendt voor privé gebruik al bijzonder laag (zie hierboven).

Ten tweede kan u deze onroerende inkomsten nog verlagen omdat u de betaalde interesten in mindering mag brengen.

Zo kan u uw belastbare onroerende inkomsten tot nul herleiden (de zogenaamde neutralisatie van de onroerende inkomsten).

De interesten die u betaalt voor een krediet leveren dus een belastingbesparing op in de progressieve schijven tot 50% plus gemeentebelastingen!

Dit komt doordat onroerende inkomsten belast worden aan de progressieve schijven van de Belgische personenbelasting.

En hier is al snel het toptarief van 50% plus gemeentebelastingen van toepassing (ervan uitgaande dat u reeds beroepsinkomsten verdient die de onderste schijven van het getrapt fiscaal stelsel opvullen).

Potentiële belastingvermindering via federaal lange­termijn­sparen

Het federale langetermijnsparen is een fiscale federale gunstmaatregel.

Deze laat u toe om een fiscaal voordeel te behalen op betaalde premies van individuele levensverzekeringen en kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening aangegaan voor de aankoop van een tweede woning (niet-eigen woning).

Het fiscaal voordeel van dit federaal langetermijnsparen is een belastingvermindering van 30% op maximaal 2 350 euro per persoon per jaar (een indexering is gepland vanaf inkomstenjaar 2024).

Dit maximumbedrag dat u kunt volstorten, is gekoppeld aan uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Dit betekent dat u een beroepsinkomen dient te verdienen om van deze belastingvermindering te kunnen genieten.

Voor deze belegging heeft u +/- 85 000 euro eigen middelen nodig. De rest van het te investeren bedrag kan eenvoudig geleend worden bij een kredietmaatschappij.

De hypothecaire lening moet dan wel minstens 10 jaar lang lopen en ze moet gewaarborgd zijn met een hypotheek.

Indien uw fiscale korf langetermijnsparen momenteel nog niet of niet meer (volledig) gevuld is, kan u via een hypothecaire lening dus genieten van het federale langetermijnsparen en een mooie extra fiscale optimalisatie bekomen.

In de praktijk levert dit langetermijnsparen dan jaarlijks financieel het volgende op:

 • Elk jaar dat u de hypothecaire lening afbetaalt, levert dit een jaarlijkse belastingvermindering van maximaal 705 euro per persoon op (indexering vanaf inkomstenjaar 2024).
 • Voor een koppel (wettelijk samenwonenden en gehuwden) bedraagt de belastingvermindering langetermijnsparen dus maximaal 1 410 euro per jaar (indexering vanaf inkomstenjaar 2024).

Vraag gerust meer informatie aan om uw situatie vrijblijvend onder de loep te laten nemen.

Zo kan u ontdekken of u nog een bijkomend fiscaal voordeel voor langetermijnsparen kunt opstrijken…

Evere als opkomende locatie in Brussel om te wonen en te werken

Evere is een interessante optie voor vastgoedbeleggers die op zoek zijn naar een goede balans tussen:

 • Een mooi maandelijks rendement via de recurrente huurinkomsten, en
 • Een stevig meerwaardepotentieel op de lange termijn

Evere: Opkomende Brusselse gemeente met alle voorzieningen

Evere is een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met meer dan 42 000 inwoners.

De diverse Europese en internationale instellingen en bedrijven in de omgeving zorgen voor een duurzame tewerkstelling van Belgische professionals alsook duizenden expats.

Na het werk kunnen deze hardwerkende mensen genieten van wat welverdiende ontspanning.

Als inwoner/huurder van dit nieuwbouw project te Evere kan dit in het fantastische en ontspannende Josaphatpark met maar liefst 20 hectare groene natuur bijvoorbeeld.

Daarnaast zijn er diverse opties om stevig te sporten. Denk aan:

Los hiervan liggen ook de Brusselse binnenstad (gekend als de Brusselse Vijfhoek), het Park van Laken (onroerend erfgoed) en de 4 400 hectaren van het Zoniënwoud vlakbij.

Evere biedt een gezonde balans met groeimogelijkheden aan. Enerzijds een woonomgeving met alle nodige voorzieningen en faciliteiten en anderzijds een stevige vraag naar premium wooneenheden te huur ten gevolge van de gigantische tewerkstelling dankzij de NAVO, de EU, de talloze multinationals en KMO bedrijven en Brussels Airport.

Evere heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van meertaligheid in de regio.

Het betekent dat Evere sociale integratie en een gezonde, gebalanceerde multiculturele samenleving ondersteunt.

Bovendien stimuleert Evere op die manier ook de samenhang tussen de diverse taalgemeenschappen in België.

Evere is een levendige gemeente met verschillende grootwarenhuizen, winkels, sportclubs, en (internationale) scholen, goed voor ruim 10 000 leerlingen.

Dit betekent dat Evere ook voor gezinnen met schoolgaande kinderen een aantrekkelijke optie is om te wonen!

Als kers op de taart zijn er ook diverse shoppingcenters in de buurt, zoals Woluwe Shopping Center en Docks Bruxsel in de buurgemeenten.

Zo hebben inwoners van Evere ook steeds de mogelijkheid om honderden boetiekjes en winkels van alle bekende merken te bezoeken.

Goed en vlot bereikbare locatie te Brussel

Evere is vlot bereikbaar via de weg, het spoor en de lucht.

Via de E40 en de A201 rijdt u met de wagen direct naar dit nieuwbouw project.

Dankzij het station van Schaarbeek en verschillende tramhaltes is er ook een goede verbinding via trein en tram.

Bovendien vindt u aan de andere kant van diezelfde A201 de nationale luchthaven Brussels Airport.

Dit maakt van Evere natuurlijk een ideale uitvalsbasis voor professionals en zakenmensen met een internationale carrière en hun internationale verplaatsingen.

Via station Bordet in Evere is er een rechtstreekse verbinding met de luchthaven en de EU-wijk.

Weetje voor waardebeleggers: Nieuwe metrolijn 3

Waarom biedt Evere een aanzienlijk meerwaardepotentieel op de Brusselse vastgoedmarkt?

Onder andere omdat deze gemeente aan het groeien is. Getuige hiervan de gloednieuwe metrolijn 3 die in de steigers staat.

Deze nieuwe metrolijn is Noord-Zuid georiënteerd en moet operationeel worden vanaf 2024. Deze nieuwe metrolijn zal Evere en Station Bordet met Brussel Centrum verbinden.

Vanzelfsprekend zal dit Evere nog aantrekkelijker maken voor de huurdersmarkt te Brussel.

En dit zal zich uiteindelijk ook vertalen in een stijgende vraag naar kwalitatief hoogstaande wooneenheden te huur.

Dit is ook positief voor het verhuurrendement van eigenaars die hun appartement inzetten als opbrengsteigendom voor verhuur te Evere.

Deze stijgende bereikbaarheid, via deze nieuwe metrolijn, kan alleen maar positief zijn voor de evolutie van de vastgoedprijzen in deze gemeente.

En dus biedt deze nieuwbouw investering een aantrekkelijk meerwaardepotentieel voor de snelle beslissers (het aanbod is beperkt en op is op).

Opbrengstflat kopen om te verhuren aan professionals en expats

Evere is geliefd bij expats en professionals met een mooie, bloeiende carrière in de Belgische hoofdstad.

De ontwikkelaar van de sleutel-op-de-deur opbrengsteigendommen van dit project heeft dus absoluut voor een interessante locatie gekozen.

Ter herinnering: De juiste locatie speelt een heel belangrijke rol op het gebied van investeren in onroerend goed.

Hier in Evere kan u een appartement kopen en tegelijk aan waardebeleggen doen, met een groot meerwaardepotentieel op de middellange tot lange termijn.

Lees hierboven bijvoorbeeld meer informatie over de nieuwe metrolijn 3 die Evere nog aantrekkelijker zal maken voor het huurderspubliek te Brussel!

Huurdersmarkt is kapitaalkrachtig en gigantisch

Verhuren aan expats en goedbetaalde professionals in Brussel is perfect mogelijk!

Er is vraag naar zowel bemeubelde als niet-bemeubelde appartementen. En dit gaat zowel om verhuurcontracten op zowel korte als lange termijn.

De bouwpromotor en rentmeester speelt heel handig in op de lokale marktomstandigheden en speelt een thuiswedstrijd in Brussel.

Het uitzonderlijk netwerk van het bedrijf dat de verhuurservice verzorgt, garandeert een optimale bezettingsgraad en rendement van uw vastgoedbelegging!

Typische huurders voor deze nieuwbouw appartementen zijn (buitenlandse) goedbetaalde professionals zoals:

 • Expats
 • Diplomaten
 • Politici
 • EU-ambtenaren
 • Lobbyisten
 • Werknemers van multinationals
 • Werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen

Lokale vraag is stabiel – Nieuwbouw appartement kopen in Brussel

Multinationals en de instellingen van de EU en de NAVO hebben nood aan hoogwaardige en kwalitatief hoogstaande huisvesting voor hun medewerkers die in Brussel komen werken.

Deze internationale, vaak hoogopgeleide zakenmensen verblijven hier een te lange periode om op hotel te gaan maar niet lang genoeg om zelf vastgoed aan te kopen.

Deze veeleisende en kapitaalkrachtige expats zijn bereid om een hogere huurprijs te betalen (vaak wordt dit gewoon betaald door de werkgever).

Deze luxueuze en premium flats vormen een alternatief voor duurdere hotelkamers en klassieke, oudere appartementen.

Meer dan 120 000 buitenlandse personen zoeken een eigen stek op strategische locaties in het bruisende Brussel.

De aangestelde verhuurmakelaar heeft reeds honderden appartementen in beheer en beschikt over een uniek netwerk in Brussel.

EU-instellingen, internationale organisaties en ambassades

Dankzij de bus-, tram-, trein,- en toekomstige metrolijn is er een directe verbinding tussen deze nieuwbouw residentie en de EU-wijk.

In deze EU-buurt vindt u ook de hoofdzetels van de VN, UNICEF, UNESCO en verschillende andere internationale organisaties.

U treft er ook talloze ambassades van gigantisch veel landen van overal ter wereld.

Deze regio is goed voor meer dan 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte en meer dan 100 000 jobs.

Een groot aantal medewerkers van bovenvermelde instellingen en organisaties zoeken een kwaliteitsvolle woning.

En dat maakt deze nieuwbouw residentie te Evere net zo aantrekkelijk voor vastgoedbeleggers.

Want de lokale vraag in Brussel naar een dergelijk nieuwbouw appartement is groot.

Vandaar dat hier een nieuwbouw appartement kopen in Brussel gerust kan beschouwd worden als een defensieve vastgoedbelegging!

De lokale huurvraag wordt bijvoorbeeld ondersteund door de volgende zaken:

 • Meer dan 40 intergouvernementele organisaties
 • Een twintigtal EU-organisaties
 • Meer dan 20 000 lobbyisten
 • Meer dan 130 000 goedbetaalde jobs
 • Meer dan 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte

NAVO-hoofdkwartier

De aanwezigheid van diverse Europese en internationale instellingen maakt van Brussel een uiterst belangrijk beslissingscentrum.

Sinds 1967 vindt u het NAVO-hoofdkwartier in de directe omgeving van deze nieuwbouw residentie!

Sinds de officiële opening in 2017 werken de meer dan 4 500 personeelsleden in een hypermodern gebouw in de nabije omgeving (in een gebouw van meer dan 250 000 vierkante meter).

Een kwaliteitsvol appartement in de buurt van dit internationale en gezaghebbende machtscentrum schept vanzelfsprekend interessante verhuurmogelijkheden.

Brussels Airport en EUROCONTROL

Brussels Airport verzorgt jaarlijks de vluchten van minstens 20 miljoen passagiers.

Daarmee is het de grootste luchthaven van België en een belangrijk luchtverkeerscentrum in Europa.

Luchtverkeersleider EUROCONTROL is als internationale organisatie verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding van 41 lidstaten.

De luchthaven en de luchtverkeersleiding stellen samen 60 000 mensen tewerk.

Daarmee zijn het belangrijke en stabiele stimulatoren voor de economische groei.

Dit is vanzelfsprekend positief voor verhuurders van onroerend goed in de nabije omgeving te Brussel.

Bedrijvenparken

Brussel is een belangrijke zakenstad in Europa. Duizenden kleinere en grote bedrijven hebben er hun hoofdkantoor en uitvalsbasis gevestigd.

Samen bieden ze werk aan meer dan 200 000 werknemers in totaliteit.

In de omgeving van deze nieuwbouw residentie zijn er maar liefst 9 moderne en hoogtechnologische bedrijvenparken gevestigd.

Deze regio is onder meer de uitvalsbasis voor multinationals zoals PWC, 3M, Microsoft, P&G, KPMG en Toyota.

Al deze bedrijven samen maken van Brussel een van de belangrijkste economische en politieke hotspots in de wereld.

Een nieuwbouw appartement kopen in Brussel op deze locatie in Evere is dus een interessante belegging gezien de huurdersmarkt die Brussel is.

Passief beleggingsconcept aangeboden door professionals

Nieuwbouw appartement kopen in Brussel en verhuren zonder nadelen

Zelf als huisbaas functioneren brengt een pak problemen en taken met zich mee:

 • Wanbetalers
 • Schade
 • Leegstand
 • Ontevreden huurders
 • Kopzorgen
 • Tijdrovende activiteiten

Vastgoed kopen en verhuren zonder zorgen is echter mogelijk met dit nieuwbouw project!

Bent u reeds druk bezet met uw job en gezin?

Dan is dit project dé manier om uw rendement te maximaliseren zonder zelf bezig te zijn met de operationele kant van de zaak.

Vermijd de klassieke Achilleshiel van vastgoed: Beheer en verhuur

Het beheer van opbrengstvastgoed is vaak de Achilleshiel van vastgoedprojecten als belegging.

Daarom zorgt de bouwheer van dit nieuwbouw project voor een complete verhuurservice en dienstenpakket van A tot Z.

Hierdoor kunnen particuliere beleggers zich volledig focussen op hun dagelijkse activiteiten, zowel privé als professioneel.

Met dit totaalconcept maakt de bouwheer het verschil voor de belegger.

Als investeerder hoeft u zich geen zorgen te maken over de verhuur van uw sleutel-op-de-deur opbrengstvastgoed.

Beleggers hebben vaak geen tijd, netwerk en/of kennis om kwalitatieve huurders te vinden of om zich te bekommeren om de dagelijkse rompslomp.

Dat werk neemt de bouwpromotor met eigen verhuurdienst graag voor zijn rekening.

De rentmeester heeft een professioneel team in dienst om het beheer en de verhuur van de opbrengsteigendommen in Brussel in goede banen te leiden.

Deze bouwheer is met andere woorden zelf eigenaar en beheerder van de opbrengsteigendommen. En dat is een enorm groot pluspunt.

Zo kan u als investeerder zorgeloos genieten van uw opbrengsteigendom in Brussel.

Met andere woorden, door te investeren in deze flats kan u genieten van het rendement en tegelijkertijd de vervelende taken en kopzorgen als huisbaas vergeten.

Geld verdienen aan de vergunningsproblematiek in Brussel

Omdat Brussel alsmaar minder vergunningen aflevert terwijl de vraag blijft stijgen, vergroot de schaarste van wooneenheden van premium kwaliteit.

Als eigenaar van een nieuwbouw appartement op een toplocatie is dit natuurlijk interessant voor uw rendement.

Het onevenwicht tussen vraag en aanbod maakt uw investering aantrekkelijker en dit zowel op korte als lange termijn.

In dit nieuwbouw project zijn er bijvoorbeeld slechts 33 wooneenheden te koop.

Dit betekent dat u er als belegger snel moet bij zijn want het aanbod is kleiner dan de vraag, mede door de huidige vergunningsproblematiek.

Qua locatie en groei en bloei zit het met andere woorden goed hier in Evere!

In de nabije omgeving zijn ontzettend veel multinationale ondernemingen en Europese instellingen gevestigd.

Alle opbrengstappartementen worden afgewerkt met duurzame materialen en het niveau van afwerking ligt hoog.

Het gaat om premium vastgoed om te verhuren aan goed betaalde professionals in Brussel.

De combinatie van ligging, afwerking en de kapitaalkrachtige afzetmarkt zorgen ervoor dat deze opbrengsteigendommen een veilig en rendabel alternatief zijn voor de wispelturige beurs en het verlieslatende spaarboekje.

Door te beleggen in zo’n opbrengstappartement kiest u voor zekerheid van kwalitatieve huurders met een laag risico op wanbetalingen.

Vergeet ook zeker niet dat u er mogelijks een meerwaarde kunt mee realiseren naar de toekomst toe.

Dit als extra rendementscomponent bovenop de huurinkomsten die reeds voor een aantrekkelijk jaarlijks netto rendement zorgen.

Interesse in nieuwbouw appartement kopen in Brussel? Vraag info aan!

Dit project met nieuwbouw appartementen te koop is een absolute aanrader indien u een waardevaste vastgoedinvestering zoekt met aantrekkelijk rendement én mooi meerwaardepotentieel.

De luxueuze en comfortabele nieuwbouw appartementen van dit project bieden een veilig en stabiel rendement.

Bovendien gaat het om een netto passief rendement daar u compleet ontzorgd wordt door de ontwikkelaar en de rentmeester.

Kortom, bent u op zoek naar een goede en stabiele vastgoedinvestering in Brussel, het politieke hart van Europa?

Dan is dit project van opbrengstflats om te verhuren aan goed betaalde professionals in Brussel zeker een waardevolle optie!

Aarzel niet en vraag NU meer informatie aan, het aanbod is beperkt en het gaat snel (zie vergunningsproblematiek).

Andere info over vastgoedinvesteringen in Brussel

Galerij

Locatie

Adres: Evere, België

Vul het formulier hieronder in om meer informatie aan te vragen

  Privacybeleid *