• Home
 • »
 • Vastgoed
 • »
 • Kot kopen Leuven – Spaarformule met 5 jaar huurgarantie en rendement

Kot kopen Leuven – Spaarformule met 5 jaar huurgarantie en rendement

 • €50.000 (min. eigen inbreng)
 • 3,3% netto/jaar (of meer via lening)
 • Studentenkamer
 • Te koop voor verhuur en privé
 • Studentenstad Leuven, Vlaams-Brabant, België

Unieke

Toplocatie

Op 400 meter van het Ladeuzeplein – Kot kopen Leuven

Kwalitatief &

Premium

+/- 57.000 studenten terwijl premium studentenhuisvesting schaars is in Leuven

Mooi

Rendement

3,3% netto huurrendement, exclusief eventueel meerwaarde-rendement

Premium segment – Hoogwaardige afwerking

Elk “kot” is compleet bemeubeld (+ eigen sanitair & keuken)

Laagdrempelige Investering

Vanaf €50.000 spaargeld (rest via financiering indien u beroepsactief bent)

Spaargeld Zorgeloos Beleggen

ALLES wordt voor u geregeld: Geen verdoken kosten en geen zorgen

Een kot kopen in Leuven? Voor uw kinderen of eerder als investering in studenten­huis­vesting? Hier kan het!

Hieronder leest u enkele goede redenen om deze comfortabele en energie-efficiënte studio's in hartje Leuven te overwegen als belegging:

 • Interessant voor ouders met kinderen die (gaan) studeren in Leuven. Dit is de manier om te vermijden om 3 - 6 jaar lang huur op te hoesten voor het kot van dochter- of zoonlief. Na de studies van uw kind(eren) kan u gewoon verder verhuren (eventueel via een professionele rentmeester).
 • Dit is echter ook een interessante spaarformule voor mensen zonder studerende kinderen! Zo'n premium kot kopen in Leuven levert voordelen op die qua spaarformule gelijken op de voordelen van een kasbon! Een gegarandeerd rendement zonder zorgen voor een periode van 5 jaar. U dient zich niet in te laten met het beheer of de uitbating, alles wordt voor u geregeld. U heeft dus net zoals bij een kasbon geen zorgen of last van dagelijks beheer met deze belegging.
 • Gelegen op een bloeiende locatie in de meest vooraanstaande studentenstad van België, Leuven.
 • Deze moderne koten in Leuven koopt u aan zonder dat er speciale juridische constructies aan te pas komen. Met andere woorden, als belegger verwerft u de volle eigendom van het kot. Hier kan u dus geen kot kopen via een erfpacht- op opstalrechtconstructie, via aandelen of via obligaties.
 • Beleggen in zo'n studentenkot in Leuven levert 3,3% minimaal jaarlijks nettorendement op. Dit nettorendement is bovendien 5 jaar lang contractueel gegarandeerd via de gegarandeerde huurinkomsten die u sowieso ontvangt (zelfs al is er schade of leegstand).
 • Kot kopen Leuven? Als investeerder geniet u van 5 jaar gratis premium beheer (rentmeesterschap + dekking alle kosten door promotor)
 • Lage drempel om in te beleggen! Van zodra u €50.000 spaargeld ter beschikking hebt, kan u zo'n kot kopen in Leuven. De rest van het te investeren bedrag krijgt u gemakkelijk ontleend indien u beroepsactief bent en beroepsinkomsten kunt aantonen.

Kot kopen in Leuven? Lees hieronder verder om alles in detail te ontdekken!

Waarom deze residentie? Kot kopen Leuven

kot kopen leuven kwalitatieve afwerking 5 jaar huurgarantie

Zo'n premium kot kopen in Leuven is ideaal voor spaarders die geen kopzorgen en toch een mooi en zeker nettorendement verlangen.

In tegenstelling tot klassiek vastgoed waarvan u zelf huisbaas speelt, levert deze kotbelegging wél onmiddellijk rendement op. De huuropbrengsten worden contractueel gegarandeerd voor een periode van 5 jaar.

Dit is uniek en mooi meegenomen indien u geen dagdagelijkse beslommeringen met huurders wenst.

Op de middellange termijn kan uw nettorendement nog hoger uitvallen indien u het kot kan verkopen met een meerwaarde (gezien de sublieme ligging van dit pand is dit niet ondenkbaar).

De kosten qua onderhoud voor zo'n kot worden tot een minimum beperkt daar dit gebouw compleet gerenoveerd werd, conform de laatste energienormering. Dit is een interessant gegeven om in te schatten wat u kan doen na afloop van de 5-jarige periode met huurgarantie.

Elk gerenoveerde kot in dit gebouw is voorzien van hoogwaardige afwerking, inclusief eigen sanitair en eigen keuken. Zo'n kot is ook compleet bemeubeld.

U heeft dus ook geen stress als investeerder om dit kot eerst nog te gaan uitrusten met geschikte meubels! U koopt een compleet afgewerkt kot in hartje Leuven!

De sublieme ligging van dit gebouw en de hoogwaardige afwerking en comfort in de koten valt direct in de smaak bij studenten (en hun ouders) die op zoek zijn naar kwaliteit en comfort tegen een eerlijke huurprijs.

De ontwikkelaar van dit project koppelt drie zorgeloze eigenschappen aan deze vernieuwde woonunits.

3 uitmuntende voordelen voor beleggers

Eerste voordeel: 5 jaar lang 100% zekere huur­op­brengsten

studentenkamers leuven te koop modern met eigen sanitair en keuken

U krijgt een contractuele garantie van de kapitaalkrachtige bouwpromotor.

Vijf jaar lang krijgt u elke maand uw huurinkomsten op uw bankrekening gestort. Leegstand, schade, wanbetaling of andere problemen... Deze zaken hebben GEEN impact op uw huurinkomsten (de bouwpromotor vangt dergelijke kosten zelf op).

Met andere woorden, zo'n kot kopen in Leuven maakt komaf met de klassieke problemen van vastgoedverhuurders! Wanbetaling of leegstand hebben hier namelijk geen enkele invloed op uw huurinkomsten!

Zestig maanden aan een stuk ontvangt u uw netto-huurinkomsten op uw bankrekening.

Leegstand heeft GEEN effect op uw inkomsten of rendement gedurende deze 5-jarige periode. Kot kopen Leuven zonder gevaar van leegstand? Hier kan het!

Onverwachte kosten en omstandigheden kunnen uw rendement dus niet langer naar beneden trekken. Uw opbrengsten en rendement liggen contractueel vast, vijf jaar lang. Hierbij maakt het niet uit of het kot effectief constant verhuurd is of niet!

Tweede voordeel: 5 jaar PREMIUM beheer

Kot kopen in Leuven om te verhuren zonder zorgen en zonder huisbaas te moeten spelen? Hier kan het! Vijf jaar lang geniet u complete zekerheid en wordt u uit de wind gezet door de promotor.

Met een klassiek kot dat u koopt en zelf dient te verhuren, ervaart u vaak onverwachte en onaangename problemen!

Een voorbeeld hiervan zijn de gemeenschappelijke kosten van het gebouw alsook kosten aan het kot zelf. Dit zijn kosten die het nettorendement van zo'n investering naar beneden trekken!

Het voordeel van deze studentenkoten is dat u ingedekt bent tegen dergelijke onverwachte en onduidelijke bijkomende kosten. De bouwpromotor verbindt er zich contractueel toe om deze te dragen gedurende de 5-jarige garantieperiode.

De bouwpromotor vangt alles op, ook de minder leuke kant van vastgoed verhuren. Waardoor u als aankoper van zo'n Leuvens kot kunt genieten van het leven. En dit echt kunt beschouwen als een passieve belegging!

Deze Premium beheersformule werd in het leven geroepen door de bouwpromotor om te garanderen dat u GEEN verdoken kosten dient te slikken tijdens de eerste 5 jaar!

kot kopen in leuven als spaarformule met 5 jaar garantie

De volgende taken en diensten worden kosteloos verricht door een rentmeester voor rekening van de projectontwikkelaar.

Al de volgende kostenposten hebben dus totaal geen enkele invloed op uw huurinkomsten en rendement op het door u geïnvesteerd eigen vermogen.

Normaal beheer inbegrepen in de service

 • Waken over de naleving van de huurovereenkomst
 • Een kopie van het reglement van inwendige orde bezorgen aan elke huurder en/of gebruiker en toezien op de naleving ervan, zowel in de privatieve als de gemeenschappelijke delen die behoren tot het voorwerp van zo'n huurovereenkomst
 • Inning van de huurgelden en een geldige kwijting geven
 • In naam van de opdrachtgever onderhoudscontracten afsluiten of een huisbewaarder aanstellen of opzeggen
 • Maandelijks overmaken van de ontvangen huurgelden aan de eigenaars-verhuurders, volgens de bepalingen van de vermelde verhuurgarantie
 • Het plaatsen van de huurwaarborg conform artikel 10 Woninghuurwet
 • Registratie van huurcontracten
 • Toegelaten jaarlijkse indexaanpassing doorvoeren
 • Eigenaars op de hoogte brengen van alle relevante ontwikkelingen
 • Toezicht uitoefenen op niet-verhuurde panden en alle noodzakelijke maatregelen treffen tot behoud en instandhouding van het onroerend goed zoals een goede huisvader
 • Bij vervreemding van het voorwerp van de overeenkomst alle noodzakelijke stukken overmaken aan de instrumenterende notaris die daarom verzoekt
 • Elke handeling stellen die nodig is om schade aan het voorwerp van de overeenkomst te vermijden of de verergering van ontstane schade te voorkomen;

Premium beheer inbegrepen in de dienstverlening

 • Kosteloos zoeken van een nieuwe huurder op het einde of bij verbreking van de bestaande huurovereenkomst (niet-exclusief)
 • Betaling van de erelonen van de aangestelde syndicus
 • Plannen, uitvoeren en bekostigen van alle noodzakelijke onderhoud- en herstellingswerken, zowel privatief (inclusief meubels opgenomen in de huurovereenkomst en eigendom van de opdrachtgever) als gemeenschappelijk
 • Plannen en betalen van elke staat van bevinding bij intreden en uittreden
 • Advocaat-, gerechts- en deurwaarderskosten die nodig zijn voor het innen van de achterstallige huur bij wanbetalingen door de huurder of bij huurgeschillen tussen de verhuurder en de huurder die rechtstreeks verband houden met de inhoud en het niet naleven van het huurcontract
 • Betalen van de blokpolis

Dit concept van premium rentmeesterschap is zeldzaam in België. Het gaat namelijk om geen standaard beheer maar echt wel om een allesomvattende dienstverlening zonder verdoken kosten.

Voor uw portefeuille betekent dit waarschijnlijk nog het meest van al! Dit premium rentmeesterschap dekt namelijk twee kosten die u gedurende vijf jaren niet moet betalen (deze worden gedragen door de bouwpromotor):

 1. Het ereloon van de syndicus (kan 170 tot 250 euro op jaarbasis bedragen).
 2. De vergoeding van de rentmeester, welke berekend wordt op uw maandelijkse huurinkomsten. Deze verschuldigde vergoeding bedraagt maandelijks 7 tot 13% van uw maandelijkse huurinkomsten.

Derde voordeel: Minimaal 3,3% gegarandeerd nettorendement

studentenkot kopen leuven inclusief beheers en verhuurgarantie

Investeert u uw spaargeld in zo'n goed gelegen en modern kot in Leuven, dan kan u rekenen op transparantie!

Transparantie staat hier centraal - Kot kopen Leuven

Het voordeel van deze spaarformule, aangeboden door deze bouwpromotor, is dat het geprojecteerde rendement een puur nettorendement is.

Dit is belangrijk daar er in de Belgische vastgoedplanning vaak cruciale verdoken kosten doelbewust verzwegen worden bij de presentatie van een financieel plan op maat.

Kot kopen Leuven? Om direct te verhuren of om eerst te laten gebruiken door uw kind(eren)? Bij deze bouwpromotor staan duurzaam rendement en correcte informatie centraal.

Uw nettorendement op uw geïnvesteerde spaargeld van minimaal 50 000 euro bedraagt hier minimaal 3,3% per jaar. Dit rendementspercentage kan hoger uitvallen afhankelijk van de details van de lening (looptijd, intrestpercentage, bedrag ingebrachte eigen middelen).

Bovendien houdt dit nettorendement geen rekening met een potentiële meerwaarde in de toekomst wanneer u het kot verkoopt. Uw werkelijk rendement kan op het einde van de rit, na een verkoop met meerwaarde, dus nog hoger uitvallen.

Het uiteindelijke nettorendement (minimaal 3,3% op jaarbasis) van deze beleggingsformule in Leuvense studentenhuisvesting  kan hoger uitvallen daar het wordt beïnvloed door:

 • Uw beleggingshorizon (hoe lang houdt u het kot in bezit alvorens het te verkopen),
 • Uw totaal geïnvesteerde eigen middelen (minimum eigen inbreng),
 • De specifieke voorwaarden van een (hypothecaire) lening (optioneel), en
 • De evolutie van de vastgoedprijzen

Hoe dit nettorendement berekend wordt - Kot kopen Leuven

Hieronder leest u hoe dit nettorendement van minimaal 3,3% rekenkundig tot stand komt. Zoals u zal zien staat transparantie hier centraal. Er worden maar liefst 9 kostenposten geïdentificeerd die het rendement van een vastgoedbelegger naar beneden halen!

Per kostenpost wordt vermeld of deze gedekt wordt door de bouwpromotor, wat betekent dat deze dus geen impact heeft op het nettorendement van uw belegging:

I. Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een document, opgesteld door een bevoegd expert, waarin de staat van de woning gedetailleerd beschreven wordt.

Zowel de huurder als de verhuurder dienen dit document te ondertekenen en vervolgens dient deze plaatsbeschrijving ook geregistreerd te worden.

Als verhuurder heeft u er alle belang bij om steeds een officiële plaatsbeschrijving te laten opmaken.

Indien deze niet bestaat, wordt er namelijk verondersteld dat de huurder het onroerend goed ter beschikking heeft gekregen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt aan het einde van de huurovereenkomst.

Dit betekent dat u in zo'n scenario als eigenaar verhuurder geen poot heeft om op te staan. U kan de de huurder gewoon niet aansprakelijk stellen voor aangerichte schade aan uw opbrengsteigendom.

Daarom is het simpel: Een plaatsbeschrijving dient altijd opgemaakt te worden bij in- en uittrede van de huurder.

Zo'n officiële plaatsbeschrijving laten opmaken kan tot enkele honderden euro's per keer kosten, afhankelijk van het type opbrengsteigendom. De helft van de kosten van deze plaatsbeschrijving kunnen eventueel wel doorgerekend worden naar de huurder.

Maar indien u belegt in dit project van premium studentenkoten in Leuven, dan knaagt deze kost van plaatsbeschrijvingen niet aan uw rendement gedurende de eerste 5 jaar.

De bouwpromotor dekt deze kosten van plaatsbeschrijvingen en deze kostenpost heeft dus geen enkele invloed op uw nettorendement!

Dit wordt contractueel vastgelegd. Samengevat: Kot kopen Leuven zonder zelf de plaatsbeschrijvingen te financieren? Hier kan het!

II. Wanbetaling

Wanneer u als eigenaar geconfronteerd wordt met een huurder die niet op tijd betaalt, kan dit u een pak stress en frustraties opleveren. Betalingsachterstanden van enkele maanden zijn vaak het gevolg.

U dient dit als verhuurder te ondergaan want los van de betalingsachterstand kan u ook niet direct een nieuwe huurder zoeken voor uw opbrengsteigendom!

U kan uw huurder er ook niet zo maar uitzetten want u moet eerst de huidige situatie van wanbetaling formaliseren.

Hierdoor loopt u gemakkelijk meerdere maanden vertraging op om afscheid te kunnen nemen van uw slecht betalende huurder. Dit kan eventueel mits tussenkomst van de vrederechter.

Als eigenaar kan u een verzekering afsluiten om de impact van wanbetaling op uw rendement te vermijden. Zo'n verzekering kost echter ook geld en ze dekt niet direct van zodra er sprake is van wanbetaling.

Indien u belegt in dit project en de trotse eigenaar wordt van zo'n kot in Leuven, dan vangt de bouwpromotor alle miserie van wanbetaling voor u op!

De eerste 5 jaar heeft wanbetaling dus geen invloed op uw huurinkomsten en rendement. Dit wordt contractueel vastgelegd. Met andere woorden: Kot kopen Leuven zonder gevaar van wanbetaling? Hier bent u aan het juiste adres!

III. Verzekeringspremies

Indien u een kot koopt in Leuven om te verhuren, dien u voor dit kot een geschikte verzekering af te sluiten.

Heel vaak wordt, zeker in grote panden met meerdere eigenaars, een polis afgesloten voor het gehele gebouw.

Zo'n blokpolis verzekert uw kot dan tegen brand-, storm-, water- en ontploffingsschade, glasbreuk, enz. Zo'n blokpolis dekt geen inboedel of persoonlijke bezittingen.

Een blokpolis is interessant omdat het eigenlijk een gebundelde groepsaankoop is. Er kan dus een hoeveelheidskorting verkregen worden.

De premie van zo'n blokpolis kan al snel 25% goedkoper zijn dan de som van de premies van de polissen van elke eigendom afzonderlijk.

De premie van een blokpolis is ongeveer 25 procent goedkoper dan de som van de premies van de individuele polissen. Bovendien worden schadegevallen sneller geregeld als de polis geldt voor het gehele appartementsblok. Twee goeie redenen dus om een blokpolis te verkiezen boven een individuele polis.

Indien u beslist om een kot te kopen in deze residentie in Leuven, dan levert deze blokpolis u geen extra kosten op. Kot kopen Leuven zonder vervelende verzekeringspolissen te moeten ophoesten? Hier is het mogelijk!

De eerste 5 jaar dekt de bouwpromotor alle kosten van deze blokpolis waardoor u geen negatief effect op uw rendement ervaart. Dit wordt contractueel vastgelegd.

IV. Leegstand

Leegstand is een drama voor uw rendement. Uw jaarlijks rendement daalt hevig van zodra uw opbrengsteigendom een maand niet verhuurd wordt.

Dit veroorzaakt stress en druk daar u zo snel mogelijk een nieuwe huurder dient te vinden om uw rendement niet nog verder te laten verdampen als sneeuw voor de zon...

Tip: Het is belangrijk om als verhuurder het huurcontract te laten registeren. U kan dan terugvallen op de opzegmodaliteiten hierin vervat wanneer één van beide partijen opzegt.

Gelukkig heeft leegstand geen impact op uw belegging in deze studentenhuisvesting in Leuven. De bouwpromotor betaalt u stipt en 5 jaar lang elke maand uw huurinkomsten uit.

Dit wordt contractueel vastgelegd en zodoende heeft leegstand gedurende de eerste 5 jaar dat u eigenaar bent geen enkele invloed op het rendement van uw belegging.

V. Ereloon syndicus en/of rentmeester

bemeubeld kot kopen in leuven als opbrengsteigendom

Als eigenaar van een kot in een opbrengstpand met meerdere opbrengsteigendommen, dient u rekening te houden met de kosten van de syndicus.

Deze houdt zich bezig met het beheer van de gemeenschappelijke delen en rekent hiervoor een ereloon aan op maandbasis. Voor vergelijkbare premium koten in Leuven kan u rekenen op +/- 15 euro per maand per kot.

Een rentmeester is optioneel en deze houdt zich puur bezig met het beheer van de privatieve delen (uw opbrengsteigendom). Voor dit beheer van uw opbrengsteigendom rekent een rentmeester een maandelijkse kost aan die 7 tot 13% bedraagt van uw maandelijks huurinkomen.

Een kot kopen in Leuven via deze bouwpromotor betekent echter dat u 5 jaar lang bespaard blijft van beide kosten! De bouwpromotor betaalt het ereloon van de syndicus alsook het ereloon van de rentmeester, 5 jaar lang, gegarandeerd.

Dit wordt contractueel vastgelegd. De syndicus en de rentmeester hebben dus geen enkele negatieve invloed op uw rendement gedurende de eerste 5 jaar.

VI. Nieuwe huurder zoeken

Als eigenaar van een opbrengsteigendom valt het soms voor dat u op zoek dient te gaan naar een nieuwe huurder. Dit kost tijd en moeite levert vaak stress en kopzorgen op.

U kan dit uitbesteden aan een rentmeester welke dan een mandaat krijgt om deze zoektocht in uw plaats uit te voeren. Deze dienstverlening komt echter met een extra kostenplaatje. In de meeste gevallen rekent een rentmeester hiervoor het equivalent van één maand huur (excl. btw) aan.

Koopt u een kot aan via deze bouwpromotor, dan blijft u echter gespaard van zo'n zoektocht naar een vervanger.

De zoektocht wordt voor u gedaan en bovendien levert dit geen extra onvoorziene kosten op gedurende de eerste 5 jaar. Dit wordt ook contractueel vastgelegd.

VII. Herstellingswerken

Indien u een opbrengsteigendom zoals een kot verhuurt, dan bent u verplicht om er de nodige herstellingen aan uit te voeren indien deze niet beschouwd kunnen worden als het normale onderhoud van de eigendom.

Dergelijke herstellingen die beschouwd kunnen worden als het normale onderhoud zijn voor rekening van uw huurder.

Uw huurder is echter vrijgesteld van deze herstelverplichting voor alle 'normale' slijtage en overmacht.

Door een kot te kopen in Leuven bij deze bouwpromotor heeft u 5 jaar lang geen negatieve invloed van deze kosten van herstellingen. De bouwpromotor neemt deze voor zijn rekening gedurende de eerste vijf jaar. Dit wordt contractueel gegarandeerd.

VIII. Onderhoudskosten en opfrissingswerken

Zoals hiervoor beschreven dient uw huurder op te draaien voor het 'normale' onderhoud van de woonst. Toch wordt u als eigenaar ook geconfronteerd met slijtage door het dagdagelijks gebruik van uw opbrengsteigendom.

Vele eigenaars opteren er dus voor om hun opbrengsteigendom periodiek op te frissen, tussen de huurders door.

Voorbeelden van dergelijke periodieke opfrissingswerken zijn: verfwerken, stukadoorswerken, vernieuwingen aan sanitair en/of keuken, enzovoort.

Dergelijke periodieke onderhoudswerken kunnen de bepaalde huurprijs blijven verantwoorden. Bovendien blijft uw pand op die manier gewoon tip top in orde wat het veel aantrekkelijker maakt voor potentiële huurders!

Indien u investeert in een kot via deze bouwfirma, dan heeft u echter 5 jaar lang geen last van de kosten die hiermee gepaard gaan!

Vijf jaar lang wordt uw opbrengsteigendom tip top in orde gehouden en dit voor rekening van de bouwpromotor. Dit wordt bovendien contractueel vastgelegd en gegarandeerd.

IX. Belastingen

Wat u ook niet mag vergeten is de fiscale druk op uw bruto huurinkomsten. Dergelijke belastingen doen uw uiteindelijk nettorendement lager uitvallen dan uw brutorendement.

Concreet dient u rekening te houden met twee soorten belastingen op uw opbrengsteigendom:

 1. De jaarlijks te betalen onroerende voorheffing
 2. De jaarlijkse personenbelasting

Neem gerust contact op met de bouwpromotor voor een simulatie van de fiscale druk op deze belegging. Deze fiscale druk in de Belgische personenbelasting wordt bepaald door:

 • Het KI (Kadastraal Inkomen),
 • Eventueel in mindering te brengen intresten van een lening aangegaan voor de financiering van het kot,
 • Eventueel in mindering te brengen kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering van een hypothecaire lening aangegaan voor de financiering van het kot, enzovoort.

Deze fiscale kostencomponent is de enige kost die de bouwpromotor niet dekt voor u gedurende de eerste 5 jaar dat u eigenaar bent. U dient dus zelf in te staan voor de betaling van de jaarlijkse onroerende voorheffing en personenbelasting.

Maar deze wordt wel netjes uitgerekend en gesimuleerd voor u in een financieel plan.

En het minimaal nettorendement van 3,3% van deze belegging neemt deze fiscale druk reeds in rekening.

Opgelet: De berekening van het rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen is maatwerk.

Alles hangt af van uw specifieke situatie. Aarzel niet en vraag een afspraak aan indien u diepgaande info op maat wenst hieromtrent.

Andere kenmerken - Kot kopen Leuven

Combi privé-gebruik en later verhuren mogelijk!

kot kopen leuven met eigen keuken premium segment vlotte verhuurbaarheid

Zo'n kot kopen in Leuven als spaarformule levert u zoals hierboven gesteld 5 jaar lang minimaal 3,3% rendement op. Dit is het geval wanneer u de bouwpromotor vanaf dag 1 laat verhuren.

Indien uw kind(eren) gebruik maken van het kot in Leuven, dan vervalt de premium service van de bouwpromotor voor zolang uw kinderen er gebruik van maken.

Lees: U ontvangt geen gegarandeerde huurinkomsten voor de periode dat uw kinderen er gebruik van maken.

Na afloop van de studies van uw kind(eren) kan u genieten van de premium service (indien binnen de termijn van 5 jaar) en verder verhuren met huurgarantie.

Kot kopen Leuven? Opties na 5-jarige termijn

U vraagt zich ongetwijfeld af wat er gebeurt na afloop van de 5-jarige termijn van premium service door de bouwpromotor...

Wel, u bepaalt zelf wat er gebeurt! U heeft twee opties:

 1. Ofwel behoudt u het kot als opbrengsteigendom en gaat u het verder verhuren. U kan dit zelf doen en huisbaas spelen of u kan dit uitbesteden aan de bouwpromotor. Deze rekent voor dit rentmeesterschap een marktconforme vergoeding aan en past de gangbare tarieven rentmeesterschap toe van zodra de termijn van 5 jaar verstreken is. Het rentmeesterschap is dus niet meer gratis na afloop van de eerste 5 jaar. Het voordeel om er toch te opteren voor deze dienstverlening is zorgeloos verhuren zonder stress of kopzorgen.
 2. Ofwel verkoopt u het kot na afloop van de 5-jarige termijn (en het liefst doet u dit met een meerwaarde natuurlijk). Deze verkoop kan u zelf in goede banen leiden maar u kan even goed de bouwpromotor aanduiden om dit te doen. Indien u de vrijgekomen fondsen opnieuw belegt via deze bouwpromotor, dan dient u ook geen commissie af te staan aan de bouwpromotor voor de verkoop van het kot! Het voordeel hiervan is dat u een commissie uitspaart en via een nieuw pand opnieuw kunt genieten van 5 jaar gegarandeerde huurinkomsten!

U koopt de volle eigendom - Kot kopen Leuven

Deze koten in Leuven kunt u kopen zonder dat er speciale juridische constructies aan te pas komen zoals erfpacht bijvoorbeeld.

Kot kopen Leuven? Hier koopt u gewoon de volle eigendom van het kot, simpel.

Voor wie is deze spaarformule geschikt?

Heeft u minimaal 50 000 euro op een spaarboekje staan dat quasi niets meer opbrengt? En heeft u bovendien een job en een inkomen?

Dan is deze spaarformule iets voor u. De rest van het aankoopbedrag kan u heel gunstig ontlenen (richtlijnen en hulp verkrijgbaar bij de bouwpromotor).

Een kot kopen in Leuven als belegging zonder zorgen? Het kan dus vanaf 50 000 euro inbreng van eigen middelen.

Deze eigen inbreng van 50 000 euro kan bovendien een mix zijn van:

Uitmuntende locatie - Kot kopen Leuven

Jaar na jaar blijkt Leuven een ware magneet te zijn voor studenten uit binnen- en buitenland. Tienduizenden studenten doorlopen er hoge studies aan de befaamde Katholieke Universiteit Leuven.

De KU Leuven is de grootste Nederlandstalige universiteit van België en is een belangrijke spil voor de lokale economie in Leuven.

De populariteit van Leuven als studentenstad betekent ook dat de vraag naar kwalitatief hoogstaande studentenhuisvesting gegarandeerd is.

Een investering in zo'n comfortabel en duurzaam kot in Leuven is dus een bijzonder aantrekkelijke opportuniteit.

Het gebouw waarin de studentenkoten zijn ondergebracht, is gezegend met een uitstekende ligging:

 • Super centraal gelegen in een klein stukje Leuvens erfgoed en tegelijkertijd toch een rustige omgeving biedend.
 • Gelegen op een kleine 400 meter van het Ladeuzeplein (met stadsbibliotheek) en op een kleine kilometer van de Katholieke Universiteit Leuven.
 • Deze residentie maakt deel uit van een puur en uitzonderlijk stukje Leuvens erfgoed. De straat is een oud steegje met kleine arbeiderswoningen en er hangt een typische gezellige, volkse sfeer en energie in de lucht.
 • Het gebouw ligt op slechts 300 meter van de binnen- en buitenring. Dit is een perfecte uitvalsbasis via de expresweg naar de autosnelweg.

Eigenschappen van het gebouw - Kot kopen Leuven

kot kopen leuven voor kinderen en erna verhuren als opbrengsteigendom

 • Volledig gerenoveerd gebouw conform de laatste energienormering
 • 12 hoog-afgewerkte bemeubelde studentenkoten met eigen badkamer en keuken
 • 12 opbrengsteigendommen beschikbaar waarvan:
  • 10 koten te koop (waarvan enkele met mezzanine en duplex)
  • 2 flats te koop met terras
 • Ruime fietsenstalling beschikbaar met een oppervlakte van 32 m²

Eigenschappen van de units - Kot kopen Leuven

kot met eigen sanitair leuven te koop goede belegging met huurgarantie

Faciliteiten en uitrusting van zo'n opbrengsteigendom:

 • Elk kot en elke flat zijn voorzien van afzonderlijke tussentellers voor gas, water en elektriciteit
 • Op zoek naar een kot met eigen sanitair te koop in Leuven? Dan bent u hier aan het juiste adres! Elke unit is uitgerust met een eigen private en moderne badkamer. Deze is voorzien van een douche, een lavabo en een hangend toilet met dubbele spoelfunctie.
 • Op zoek naar een kot met eigen keuken te koop in Leuven? Ook in dit geval bent u aan het juiste adres! Elk kot en elke flat is uitgerust met:
  • Een koelkast met diepvriesvak,
  • Een ingebouwde keramische kookplaat,
  • Een afzuigkap,
  • Een combi-microgolfoven,
  • Een vaatwasmachine, en
  • Een spoelbak

Kortom, alle units zijn kwalitatief hoogstaand afgewerkt en volledig bemeubeld.

Investeren in Leuven zonder zorgen

Dit is een belegging die onmiddellijk rendement oplevert (gegarandeerde huurinkomsten, 5 jaar lang).

U krijgt een minimum jaarlijks nettorendement van 3,3%. Bovendien kan een latere verkoop met meerwaarde uw rendement nog verder opkrikken.

Deze belegging gebeurt via een professionele bouwpromotor die instaat voor ALLES. U investeert dus uw spaarcenten en daar stopt het.

De verhuur wordt voor u geregeld en de eerste 5 jaar kan u genieten van premium beheer en rentmeesterschap, gratis!

Je krijgt er de drie zorgeloze garanties bovenop!

Kot kopen Leuven? Ideaal voor...

kot in leuven te koop met eigen sanitair en keuken

Deze zorgeloze vastgoed­investering in hartje Leuven is ideaal voor mensen met een eigen vermogen van 50 000 euro dat ze wensen te beleggen.

Let op, dit betekent niet dat u 50 000 euro op uw spaarrekening moet staan hebben!

U kan eventueel ook opgebouwd kapitaal in uw groepsverzekering, VAPZ of IPT als pasmunt en eigen inbreng gebruiken (lees er alles over op vastgoed kopen met aanvullend pensioen).

Kot kopen Leuven? Dit is ideaal voor:

 • Beleggers die op zoek zijn naar een rendabele, duurzame en zorgeloze vastgoedinvestering.
 • Ouders die hun kinderen willen laten studeren in een veilige en inspirerende omgeving in het hart van Leuven.
 • Hardwerkende mensen die nog beroepsactief zijn en geen taken als huisbaas op zich willen nemen. Inkomsten kunnen aantonen is noodzakelijk om een (hypothecaire) lening te verkrijgen voor de financiering van zo'n kot. Met een inbreng van 50 000 euro eigen middelen lukt dit.
 • Diegenen die niet meer beroepsactief zijn en de hele belegging zelf kunnen financieren met eigen vermogen zonder het afsluiten van een (hypothecaire) lening. U kan werken met een mix van spaargeld en een onderpand zoals een beleggingsportefeuille.
 • Mensen die slechte ervaringen hebben met huurders als huisbaas. Het kan zijn dat u hierdoor niet meer geconfronteerd wenst te worden met het onderhoud en de verhuur van vastgoed. Dan bent u hier op een ultieme aanbieding gestoten. U krijgt de gegarandeerde inkomsten gewoon op uw bankrekening gestort, vijf jaar lang. U geniet dus van de voordelen van de stabiliteit van vastgoed maar u vermijdt de nadelen, de stress, de kopzorgen, enz.
 • Individuen die reeds een aardig kapitaal hebben opgebouwd in hun groepsverzekering, IPT of VAPZ (vastgoed kopen met VAPZ kan trouwens op drie verschillende manieren). Deze spaarformules laten u tegenwoordig in de steek op het gebied van rendement. Besef dus dat u dit opgebouwd kapitaal kunt aanwenden voor deze vastgoedbelegging! Ofwel neemt u het vervroegd op ofwel geeft u het in pand. Het resultaat van zo'n kapitaalverschuiving is dat u het rendement op uw reeds bijeen gespaarde kapitaal kunt opkrikken.
 • Mensen met wat spaargeld en die belastingen willen besparen in de Belgische aangifte personenbelasting. Indien u geen hypothecaire lening meer lopen heeft, kunt u ernstige belastingvoordelen scoren indien u zo'n kot deels financiert met een hypothecaire lening! De intresten zijn aftrekbaar en de kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering leveren onder bepaalde voorwaarden nog grote jaarlijkse belastingverminderingen op (via het stelsel federaal lange termijnsparen). Kot kopen Leuven en belastingen besparen? Het kan!
 • Tot slot nog wat algemene achtergrondinfo die u zeker en vast kunt gebruiken wanneer u op het punt staat om geld te investeren in een studentenkamer:

Beperkt aanbod - Kot kopen Leuven

Kot kopen Leuven? Weg is weg! Heeft u interesse in deze zorgeloze vastgoedinvestering in hartje Leuven? Aarzel dan niet om een contactmoment met de ontwikkelaar aan te vragen, op is op!

U kan rekenen op advies en een simulatie op maat. Ook een plaatsbezoek is mogelijk!

Deze aanbieding is uitermate geschikt voor zij die zorgeloos wensen te investeren in compacte woningen op toplocaties in een groeistad zoals Leuven!

Galerij

Locatie

Adres: Studentenstad Leuven, Vlaams-Brabant, België

Vul het formulier hieronder in om meer informatie aan te vragen

  Privacybeleid *