• Home
 • »
 • Vastgoed
 • »
 • Gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen – Unieke belegging met subsidies & zekerheid

Gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen – Unieke belegging met subsidies & zekerheid

 • €50.000 (min. eigen middelen)
 • 5 à 6% gegarandeerd rendement
 • Gesubsidieerd vastgoed, Huis
 • Te koop enkel voor verhuur
 • Vlaanderen, België

Gouden verhuurgarantie


Contractueel gewaarborgde huurinkomsten door de Belgische overheid, coronabestendige belegging!

Beleggen in je achtertuin in Vlaanderen, in gesubsidieerd vastgoed door de plaatselijke overheid...

Genieten van huurinkomsten die gegarandeerd worden door de lokale overheid en je zelf niets moeten aantrekken van onderhoud, beheer en verhuur. Je kan het slechter treffen, is het niet?

Deze belegging is een buitenkans voor diegenen die geloven in de stabiliteit van Vlaams vastgoed en gegarandeerde huurinkomsten door de overheid.

Een combinatie van allerlei overheidspremies en subsidies geven een extra boost aan het jaarlijks rendement op jouw geïnvesteerde eigen middelen!

Lees zeker verder indien je op zoek bent naar zorgeloos beleggingsvastgoed met huurgarantie én ongeziene subsidies en premies...

Samenvatting van deze Vlaam­se vastgoedin­ves­te­ring

 1. Handenvrije belegging (zonder zorgen over papierwinkel, verhuur, onderhoud, schade, leegstand of wanbetaling)
 2. Je verwerft de volle eigendom (hier geen erfpacht of recht van opstal)
 3. 5 à 6% gegarandeerd huurrendement (via contractueel gegarandeerde huurinkomsten door de overheid)
 4. Door met een financiële hefboom (lening) te werken, is het mogelijk om tot 9% rendement per jaar te behalen op jouw geïnvesteerde eigen middelen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met de inpandgeving van een onroerend goed dat je reeds bezit of een reeds opgebouwd kapitaal in een aanvullend pensioenplan.
 5. Compleet veilig alternatief voor het spaarboekje - Er zijn namelijk waterdichte overheidsgaranties van toepassing (qua huurinkomsten én qua premies en subsidies)
 6. Vanaf € 50 000 eigen vermogen (inclusief opgebouwd kapitaal in groepsverzekeringen, IPT, VAPZ, TAK-21 spaarproducten, aandelen- en/of effectenportefeuilles, liquiditeiten en reserves in een vennootschap, reeds (deels) afbetaalde onroerende goederen of liquide middelen zoals spaargeld)
 7. GIGANTISCHE fiscale voordelen en subsidies, ongeëvenaard in België

Details van deze beleggingsoppor­tuni­teit

Wie komt in aan­merking?

Vanaf 50 000 euro eigen vermogen kan je dit gesubsidieerd vastgoed verwerven als opbrengsteigendom. Dit eigen vermogen kan een mix zijn van:

De rendementen hieronder vermeld zijn van toepassing op Belgische belastingbetalers. Met andere woorden, deze belegging is ideaal voor Vlamingen, Walen en Brusselaars.

Eigendomstype

Je verwerft 100 procent van de volle eigendom van de opbrengsteigendom.

En dit is meteen het grootste voordeel van deze beleggingsopportuniteit in vergelijking met andere gelijkaardige aanbiedingen in Vlaanderen.

Je verwerft de volle eigendom, heel simpel. Met andere woorden, hier geen verbloemde erfpacht- of opstalrechtconstructies.

Jaarlijks rendement

Basisrendement

Afhankelijk van de specifieke details behaal je een gegarandeerd jaarlijks rendement van minstens 5 à 6 procent.

Dit rendement ligt een pak hoger dan het gemiddelde rendement van spaarboekjes, groepsverzekeringen, IPT's en VAPZ spaarplannen.

Bovendien wordt het rendement gegarandeerd door de lokale overheid. Je leest het goed, de huurinkomsten worden gegarandeerd door de lokale overheid.

Extra rendement via financiële hefboom

Gesubsidieerd beleggen in dit Vlaams vastgoed kan je een mooi rendement opleveren dankzij de enorme sommen subsidies en fiscale stimuli.

En indien je handig gebruik maakt van het hefboomeffect, kun je het jaarlijks rendement op de geïnvesteerde eigen middelen verder de hoogte injagen.

Het is via zo'n financiële hefboom mogelijk om het rendement op jouw geïnvesteerde eigen middelen richting de 9% per jaar te duwen! Mét de wetenschap dat de overheid garant staat voor jouw inkomsten, contractueel gegarandeerd.

Vraag vrijblijvend enkele rendementssimulaties op maat aan. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw beschikbaar onderpand, jouw inkomsten, jouw beleggingshorizon, jouw wensen qua cashflow (cashflow positief, cashflow neutraal?), de beschikbare ruimte in jouw fiscale korven in de personenbelasting, enzovoort.

Recht op indexatie van de huurprijs

Als eigenaar kan je elk jaar de huurprijs gaan indexeren, ook gekend als huurindexatie.

Dit is een koppeling van de huurprijs aan de gezondheidsindex. Met andere woorden, de huurprijs die je ontvangt wordt periodiek aangepast aan de kosten van het levensonderhoud.

De huurprijs die je ontvangt stijgt dus naarmate het leven duurder wordt! Je bent als belegger dus beschermd tegen inflatie!

Subsidies en belasting­voor­delen

Als belegger word je getrakteerd op voordelige belastingen op het moment van aankoop.

Gunstige aankoop­con­structie

Het gaat om gesubsidieerd vastgoed dat voor jou gerenoveerd wordt. 

Hierdoor zijn de belastingen op de aankoop van zo'n beleggingspand een voordelige mix van:

 • 7% registratierechten op het te renoveren pand, en
 • 6% btw op de kosten van de renovatie

Standaard betaal je 7% registratierechten op de volledige waarde van de nog te renoveren gezinswoning.

Vervolgens wordt het pand gerenoveerd volgens een renovatieovereenkomst waarop je slechts 6% btw betaalt.

Door deze gunstige opsplitsing (aankoop pand met 7% registratierechten + renovatieovereenkomst met 6% btw), betaal je dus geen 7% registratierechten op de totale waarde.

Met andere woorden: Je geniet van een belastingvermindering van 1% voor de renovatiecomponent. Normaal betaal je namelijk 7% registratierechten op de waarde van het pand, maar hier wordt deze deels vervangen door 6% btw op de renovatiekosten.

Hierdoor betaal je dus geen 7% op de totale waarde van het beleggingspand, maar 7% op het nog te renoveren pand + 6% op de waarde van de renovatie.

Fiscaal geschenk 1 - Renovatiepremie

Via deze belegging in gesubsidieerd vastgoed maak je aanspraak op een renovatiepremie, een verbeteringspremie en tegemoetkomingen op het gebied van isolatie!

De Vlaamse renovatiepremie alleen al kan oplopen tot 10 000 euro.

Deze belegging zorgt er dus voor dat je 10 000 euro direct terugkrijgt van de overheid!

Fiscaal geschenk 2 - Verhoogde energie­premies

Wegens de aard van de beleggingspanden en de manier waarop de bouwpromotor het aanpakt, kan je ook nog eens verhoogde energiepremies opstrijken als belegger.

Als eigenaar van zo'n gerenoveerd pand kan je namelijk rekenen op een combinatie van de volgende verhoogde energiepremies:

 • 20 euro per vierkante meter voor het dak, +
 • 85 euro per vierkante meter voor glas, +
 • 15 euro per vierkante meter voor buitenmuurisolatie, +
 • 1 250 euro extra Beno-pass

Concreet kan je voor deze component verhoogde energiepremies rekenen op 4 à 5000 euro extra premies van de overheid! Met andere woorden, via deze verhoogde energiepremies recupereer je nog eens 4 à 5000 euro van jouw belegging.

Samen met de Vlaamse renovatiepremie die kan oplopen tot 10 000 euro betekent dit een ernstige boost voor het rendement op de geïnvesteerde eigen middelen.

Het gaat hier gecombineerd over maximaal 15 000 euro subsidies, ongezien op Vlaamse en Belgische bodem. Dit bedrag recupereer je dus sowieso als je voor deze belegging gaat.

Fiscaal geschenk 3 - Afhankelijk van jouw situatie

Je kan optimaal gebruik maken van een financiële hefboom om deze belegging in gesubsidieerd vastgoed te financieren.

Als Belgisch rijksinwoner kan je door het aangaan van een hypothecaire lening namelijk van een derde fiscaal voordeel genieten via het federale langetermijnsparen!

Wat is het federale langetermijnsparen?

Het is een federale gunstmaatregel die je toelaat een fiscaal voordeel te halen op kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening en de premies voor jouw schuldsaldoverzekering.

Dit soort betalingen (kapitaalaflossingen + premies schuldsaldoverzekering) geven dan recht op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Hoeveel bedraagt deze belastingvermindering?

Het fiscaal voordeel van dit langetermijnsparen is een belastingvermindering van 30% op maximaal 2 390 euro per persoon per jaar (Aanslagjaar 2021).

Met andere woorden, elk jaar dat je de lening afbetaalt, levert dit een belastingvermindering van maximaal 717 euro op per persoon (vanaf Aanslagjaar 2021).

En voor de wettelijk samenwonenden en gehuwden is er extra goed nieuws! Zij kunnen mits voldoende hoge inkomsten een dubbelslag slaan.

Voor een koppel bedraagt de belastingvermindering langetermijnsparen dan 1 434 euro per jaar (vanaf Aanslagjaar 2021).

Wanneer kan je genieten van dit lange­termijn­sparen bij deze vastgoed­belegging?

Voor deze belegging heeft u +/- 50 000 euro eigen middelen nodig.

De rest van het te investeren bedrag kan gemakkelijk geleend worden bij de bank (daar de overheid de huurinkomsten zwart op wit garandeert en er ook steeds een hypotheek kan gevestigd worden op het pand in kwestie).

Indien jouw fiscale korf langetermijnsparen nog niet of niet meer gevuld is, kan je via zo'n hypothecaire lening een mooie fiscale optimalisatie bekomen.

De hypothecaire lening moet dan wel minstens tien jaar lang lopen en ze moet gewaarborgd zijn met een hypotheek.

Of je aanspraak kan maken op het voordeel van het langetermijnsparen hangt af van de vraag of je nog een of meerdere andere hypothecaire leningen aan het afbetalen bent.

Ben je dus bijvoorbeeld nog een lening voor de eigen woning aan het afbetalen of een lening voor jouw tweede verblijf (waarvoor u het langetermijnsparen geniet)?

Dan zal jouw fiscale korf langetermijnsparen reeds helemaal opgevuld zijn door de kapitaalaflossingen en interesten (die vallen onder de klassieke woonbonus) die je voor die lening afbetaalt.

Jouw nieuwe lening zal je dan geen bijkomend voordeel van het langetermijnsparen meer opleveren.

Conclusie

Deze fiscale stimuli hebben een positieve invloed op het rendement van deze belegging!

Je kan als extra, bovenop de gegarandeerde huurinkomsten, +/- 14 à 15 000 euro subsidies opstrijken.

Zelfs bij een latere verkoop van het pand zonder enige meerwaarde (verkoopprijs = oorspronkelijke aankoopkost), zal je dus +/- 14 à 15 000 euro winst maken.

En indien je de korf langetermijnsparen nog kunt benutten, kan je nog bijkomend geld recupereren en op zak steken.

Als alleenstaande investeerder steek je via deze piste nog eens maximaal 7 170 euro in jouw zakken. En als koppel kan je dit verdubbelen en tot 14 340 euro extra belastingvermindering opstrijken en recupereren.

Dit fiscale voordeel langetermijnsparen komt dus bovenop de gigantische renovatiepremie (subsidie) van maar liefst 14 à 15 000 euro die je sowieso recupereert.

Het bijkomende fiscaal geschenk langetermijnsparen levert maximaal het volgende op:

 • Voor een alleenstaande: 7 170 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 717 euro per persoon per jaar vanaf aanslagjaar 2021)
 • Voor gehuwden / wettelijk samenwonenden: 14 340 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 1 434 euro voor twee personen per jaar vanaf aanslagjaar 2021)

Een koppel dat de korf langetermijnsparen nog kan opvullen, kan dus tot 28 à 29 340 euro recupereren van de totale belegging. En dat is instant een pak extra rendement.

Gaat het om een alleenstaande die de korf langetermijnsparen nog kan opvullen, dan kan deze persoon tot 21 à 22 170 euro recupereren van de totale belegging!

Bijkomende fiscale voordelen van deze zorge­loze opbrengst­eigen­dom

Gunstige onroerende voorheffing

Je geniet jaarlijks van een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing: 1,6% in plaats van 2,5%.

Gunstig belaste huur­inkom­sten

Ook wat betreft de belasting op de huurinkomsten zelf zit je goed.

Je wordt namelijk niet belast op de werkelijke huuropbrengsten maar enkel op het geïndexeerde kadastraal inkomen van jouw opbrengstpand, verhoogd met 40 procent.

En dat is fiscaal gezien veel gunstiger en interessanter.

Financier je het beleggingspand met een lening, dan kan je bovendien de betaalde intresten aftrekken van deze onroerende inkomsten.

De interesten die je kunt aftrekken van je huurinkomsten (geïndexeerd KI verhoogd met 40%), leveren je een belastingbesparing tot 50% plus gemeentebelastingen op!

Dit komt doordat onroerende inkomsten belast worden aan de progressieve schijven van de personenbelasting. En hier is al snel het toptarief van 50% plus gemeentebelastingen van toepassing.

Afhankelijk van de exacte situatie kan het dus zijn dat jouw belastbare huurinkomsten (geïndexeerd KI verhoogd met 40%) compleet geneutraliseerd worden dankzij de intresten die je reeds betaald hebt.

Lees: de betaalde intresten kan je aftrekken en zorgen ervoor dat je weinig tot geen belastingen betaalt op je huurinkomsten.

Handenvrije be­legging in Vlaams ge­subsi­dieerd vast­goed

Deze belegging gebeurt via een professioneel bedrijf dat de hele papierwinkel, de verhuur en het onderhoud op zich neemt.

Er wordt toezicht gehouden op het onderhoud van je opbrengstpand. Het bedrijf zorgt ervoor dat je het in de oorspronkelijke staat terugkrijgt, rekening houdend met de normale slijtage, na afloop van de overeenkomst met huurgarantie.

Het bedrijf zoekt ook huurders, organiseert en bekostigt plaatsbeschrijvingen, verzekert de woning tegen brand en schade en staat in voor onderhouds- en herstellingswerken die voor rekening van de huurder zijn.

Ook voor het verkrijgen van alle mogelijke subsidies word je met raad en daad bijgestaan. Je hoeft dus ook geen tijd te steken in omgaan met logge overheidsinstanties.

Daarnaast krijg je ook persoonlijke begeleiding om het pand zo slim en zo gunstig mogelijk te financieren. Dus ook van de financiering hoef je niet wakker te liggen want je krijgt hulp en advies op maat. Alles wordt voor jou in goede banen geleid.

Voor wie is deze belegging in gesubsidieerd vastgoed ideaal?

Deze belegging in gesubsidieerd vastgoed is ideaal voor iedereen die beroepsmatig een inkomen verdient en een eigen vermogen van minimum 50 000 euro heeft.

Je kan ook perfect je opgebouwd kapitaal in je groepsverzekering, VAPZ of IPT gebruiken als onderpand voor de financiering van het pand! Ook je eigen woning kan trouwens dienst doen als onderpand.

Opgelet: Om zo'n gesubsidieerd beleggingspand te kunnen financieren met een krediet, moet je beroepsmatig een inkomen kunnen aantonen.

Deze belegging is ideaal voor:

 • Mensen met minstens 50 000 euro op hun spaarboekje dat quasi niets meer opbrengt.
 • Particuliere beleggers die nog beroepsactief zijn. Inkomsten aantonen is noodzakelijk om een krediet te verkrijgen om deze opbrengsteigendom te financieren.
 • Mensen die zelf niets te maken willen hebben met onderhoud en verhuur van vastgoed. Het gaat hier om een handenvrije en zorgeloze belegging. Je krijgt je gegarandeerde inkomsten (door de lokale overheid!) gewoon op je bankrekening gestort.
 • Mensen die door hun groepsverzekering, IPT of VAPZ in de steek worden gelaten qua rendement. Nu weet je het: je kan dit opgebouwd kapitaal gebruiken om er een gesubsidieerd beleggingspand mee te financieren.
 • Ondernemers met opgebouwde reserves in de vennootschap welke dienen te worden belegd.
 • Particuliere beleggers die op zoek zijn naar een belegging met overheidsgaranties, huurzekerheid en tal van subsidies door de Vlaamse overheid (tot 15 000 euro per pand).
 • Belgische rijksinwoners die geen hypothecaire lening meer lopen hebben en toch willen optimaliseren in de personenbelasting. Deze belegging in gesubsidieerd vastgoed kan je het fiscaal geschenk langetermijnsparen opleveren! En dat betekent:
  • Voor een alleenstaande:
   • 7 170 euro extra belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 717 euro per persoon per jaar vanaf aanslagjaar 2021).
  • Voor gehuwden / wettelijk samenwonenden:
   • 14 340 euro extra belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 1 434 euro voor twee personen per jaar vanaf aanslagjaar 2021).

Waarom NU meer info aan­vragen?

Wens je te beleggen in vastgoed zonder zorgen, met verhuurgarantie door de overheid én met een eigen inbreng van minimaal 50 000 euro (rest van het aankoopbedrag via financiering)?

En wens je ook te genieten van een pak fiscale voordelen, in combinatie met premies en subsidies, ongeëvenaard in België en Vlaanderen? Dan is dit dé ultieme vastgoedbelegging voor jou!

Vraag meer info aan:

 • Vergelijken met andere beleggingen kost je niets, enkel wat tijd!
 • Vrijblijvende simulaties op maat van jouw situatie, verlangens en beleggingshorizon
 • All-in begeleiding qua financiering beschikbaar indien gewenst
 • Beperkt aanbod van gesubsidieerd vastgoed met ongeëvenaarde fiscale voordelen
 • Compleet zorgeloos beleggen in vastgoed met huurgaranties door de lokale overheid! Uniek in zijn soort in België!

Locatie

Adres: Vlaanderen, België

Vul het formulier hieronder in om meer informatie aan te vragen



   ↙ Uw landcode *

  Privacybeleid *