gesubsidieerd vastgoed in vlaanderen interessante belegging wereldwijd leven

Gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen – Unieke belegging met subsidies & zekerheid

€50.000 (min. eigen middelen)

Beschrijving

Beleggen in je achtertuin in Vlaanderen, in gesubsidieerd vastgoed door de plaatselijke overheid…

Genieten van huurinkomsten die gegarandeerd worden door de lokale overheid en je zelf niets moeten aantrekken van onderhoud, beheer en verhuur. Je kan het slechter treffen, is het niet?

Deze belegging is een buitenkans voor diegenen die geloven in de stabiliteit van Vlaams vastgoed en gegarandeerde huurinkomsten door de overheid.

Een combo van allerlei overheidspremies geven een extra boost aan het rendement van uw geïnvesteerde eigen middelen! Lees zeker verder indien u op zoek bent naar zorgeloos beleggingsvastgoed met huurgarantie én subsidies en premies…

Details van deze beleggingsopportuniteit

Wie komt in aanmerking?

Vanaf 50 000 euro eigen vermogen kan je dit gesubsidieerd vastgoed verwerven als opbrengsteigendom. Dit eigen vermogen kan een mix zijn van:

 • Spaargeld op spaar- en zichtrekeningen
 • Tak 21-producten
 • (Deels) afgeloste eigendom(men)
 • Opgebouwd kapitaal in een groepsverzekering als werknemer
 • Opgebouwd kapitaal in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
 • Opgebouwd kapitaal in een Individuele Pensioentoezegging voor Bedrijfsleiders
 • Opgebouwde liquiditeiten en reserves in een vennootschap

De rendementen hieronder vermeld zijn van toepassing op Belgische en Nederlandse belastingbetalers.

Met andere woorden, deze belegging is ideaal voor zowel Belgische rijksinwoners (Vlamingen, Walen, Brusselaars) als voor Nederlandse rijksinwoners.

Nederlandse rijksinwoners genieten momenteel dezelfde voorwaarden als Vlaamse particulieren.

Eigendomstype

Je verwerft 100 procent van de volle eigendom van de opbrengsteigendom.

En dit is meteen het grootste voordeel van deze beleggingsopportuniteit in vergelijking met andere gelijkaardige aanbiedingen in Vlaanderen.

Je verwerft de volle eigendom, heel simpel. Met andere woorden, hier geen verbloemde erfpacht- of opstalrechtconstructies.

Rendement

Afhankelijk van de specifieke details behaal je een gegarandeerd jaarlijks rendement van minstens 4 à 5 procent.

Dit rendement ligt een pak hoger dan het gemiddelde rendement van spaarboekjes, groepsverzekeringen, IPT’s en VAPZ spaarplannen.

Bovendien wordt het rendement gegarandeerd door de lokale overheid.

U leest het goed, de huurinkomsten worden gegarandeerd door de lokale overheid en dit 9 jaar lang.

Recht op indexatie van de huurprijs

Als eigenaar kan je elk jaar de huurprijs gaan indexeren, ook gekend als huurindexatie.

Dit is een koppeling van de huurprijs aan de gezondheidsindex. Met andere woorden, de huurprijs die je ontvangt wordt periodiek aangepast aan de kosten van het levensonderhoud.

De huurprijs die je ontvangt stijgt dus naarmate het leven duurder wordt! Je bent als belegger dus beschermd tegen inflatie!

Subsidies en belastingvoordelen

Als belegger word je getrakteerd op voordelige belastingen op het moment van aankoop.

Gunstige aankoopconstructie

Het gaat om gesubsidieerd vastgoed dat voor u gerenoveerd wordt.

Hierdoor zijn de belastingen op de aankoop van zo’n beleggingspand een voordelige mix van:

 • 7% registratierechten op het te renoveren pand, en
 • 6% btw op de kosten van de renovatie

Standaard betaal je 7% registratierechten op de volledige waarde van een reeds gerenoveerd beleggingspand.

Vervolgens wordt het pand gerenoveerd volgens een renovatieovereenkomst waarop je slechts 6% btw betaalt.

Door deze gunstige opsplitsing (aankoop pand met 7% registratierechten + renovatieovereenkomst met 6% btw), betaal je dus geen 7% registratierechten op de totale waarde.

Met andere woorden: Je geniet van een belastingvermindering van 1%. Normaal betaal je namelijk 7% registratierechten op de waarde van de renovatie, maar hier wordt deze vervangen door 6% btw op de renovatiekosten.

Hierdoor betaal je dus geen 7% op de totale waarde van het beleggingspand, maar 7% op het ongerenoveerd pand + 6% op de waarde van de renovatie.

Fiscaal geschenk 1 – Renovatiepremie

Via deze belegging in gesubsidieerd vastgoed maakt u aanspraak op een renovatiepremie, een verbeteringspremie en tegemoetkomingen op het gebied van isolatie!

De Vlaamse renovatiepremie alleen al kan oplopen tot 10 000 euro.

Deze belegging zorgt er dus voor dat je 10 000 euro direct terugkrijgt van de overheid!

Fiscaal geschenk 2 – Verhoogde energiepremies

Wegens de aard van de beleggingspanden en de manier waarop de bouwpromotor het aanpakt, kan u ook nog eens verhoogde energiepremies opstrijken als belegger.

Als eigenaar van zo’n gerenoveerd pand kan u namelijk rekenen op een combinatie van de volgende verhoogde energiepremies:

 • 20 euro per vierkante meter voor het dak, +
 • 85 euro per vierkante meter voor glas, +
 • 15 euro per vierkante meter voor buitenmuurisolatie, +
 • 1 250 euro extra Beno-pass

Concreet kan u voor deze component verhoogde energiepremies rekenen op 4 à 5000 euro extra premies van de overheid! Met andere woorden, via deze verhoogde energiepremies recupereert u nog eens 4 à 5000 euro van uw belegging!

Samen met de Vlaamse renovatiepremie die kan oplopen tot 10 000 euro betekent dit een ernstige boost voor het rendement op de geïnvesteerde eigen middelen! Het gaat hier gecombineerd over maximaal 15 000 euro subsidies!

Fiscaal geschenk 3 – Afhankelijk van jouw situatie

Je kan optimaal gebruik maken van een financiële hefboom om deze belegging in gesubsidieerd vastgoed te financieren.

Als Belgisch rijksinwoner kan je door het aangaan van een hypothecaire lening namelijk van een derde fiscaal voordeel genieten via het federale langetermijnsparen!

Wat is het federale langetermijnsparen?

Het is een federale gunstmaatregel die je toelaat een fiscaal voordeel te halen op kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening en de premies voor jouw schuldsaldoverzekering.

Dit soort betalingen (kapitaalaflossingen + premies schuldsaldoverzekering) geven dan recht op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Hoeveel bedraagt deze belastingvermindering?

Het fiscaal voordeel van dit langetermijnsparen is een belastingvermindering van 30% op maximaal 2 260 euro per persoon per jaar (Aanslagjaar 2018). Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt deze korf 2 310 euro per persoon per jaar.

Met andere woorden, elk jaar dat je de lening afbetaalt levert dit een belastingvermindering van maximaal 678 euro op per persoon (693 euro vanaf Aanslagjaar 2019).

Het maximale bedrag van de lening dat u een fiscaal voordeel kan opleveren bedraagt 75 270 euro (76 860 euro vanaf aanslagjaar 2019). Al wat u boven dat bedrag leent zal u dus geen extra voordeel langetermijnsparen opleveren. Maar mogelijks wel extra aftrekbare intresten.

En voor de wettelijk samenwonenden en gehuwden is er extra goed nieuws!

Zij kunnen mits voldoende hoge inkomsten en mits een lening van minstens 150 540 euro dus een dubbelslag slaan. Voor een koppel bedraagt de belastingvermindering langetermijnsparen dan 1 356 euro per jaar (1 386 euro vanaf Aanslagjaar 2019).

Wanneer kan je genieten van dit langetermijnsparen bij deze vastgoedbelegging?

Voor deze belegging heeft u +/- 50 000 euro eigen middelen nodig. De rest van het te investeren bedrag kan gemakkelijk geleend worden bij de bank (daar de overheid de huurinkomsten zwart op wit garandeert en er ook steeds een hypotheek kan gevestigd worden op het pand in kwestie).

Indien jouw fiscale korf langetermijnsparen nog niet of niet meer gevuld is, kan je via zo’n hypothecaire lening een mooie fiscale optimalisatie bekomen.

De hypothecaire lening moet dan wel minstens tien jaar lang lopen en ze moet gewaarborgd zijn met een hypotheek.

Of je aanspraak kan maken op het voordeel van het langetermijnsparen hangt af van de vraag of je nog een of meerdere andere hypothecaire leningen aan het afbetalen bent.

Ben je dus bijvoorbeeld nog een lening voor de eigen woning aan het afbetalen of een lening voor jouw tweede verblijf (waarvoor u het langetermijnsparen geniet)?

Dan zal jouw fiscale korf langetermijnsparen reeds helemaal opgevuld zijn door de kapitaalaflossingen en interesten (die vallen onder de klassieke woonbonus) die je voor die lening afbetaalt. Jouw nieuwe lening zal je dan geen bijkomend voordeel van het langetermijnsparen meer opleveren.

Conclusie

Deze fiscale stimuli hebben een positieve invloed op het rendement van deze belegging!

Na negen jaar kan je immers, als extra bovenop de gegarandeerde huurinkomsten, +/- 14 à 15 000 euro subsidies opgestreken hebben.

Zelfs bij een latere verkoop na negen jaar, zonder enige meerwaarde (verkoopprijs = oorspronkelijke aankoopkost), zal je dus +/- 14 à 15 000 euro winst maken.

En indien je de korf langetermijnsparen nog kunt benutten, kan je nog een bijkomende belastingvermindering op zak steken.

Dit fiscale voordeel langetermijnsparen komt dus bovenop de gigantische renovatiepremie (subsidie) van maar liefst 14 à 15 000 euro.

Het bijkomende fiscaal geschenk langetermijnsparen levert maximaal het volgende op:

 • Voor een alleenstaande: 6 930 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 693 euro per persoon per jaar vanaf aanslagjaar 2019)
 • Voor gehuwden / wettelijk samenwonenden: 13 860 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 1 386 euro voor twee personen per jaar vanaf aanslagjaar 2019)

Bijkomende fiscale voordelen van deze zorgeloze opbrengsteigendom

Gunstige onroerende voorheffing

Je geniet jaarlijks van een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing: 1,6% in plaats van 2,5%.

Gunstig belaste huurinkomsten

Ook wat betreft de belasting op de huurinkomsten zelf zit je goed.

Je wordt namelijk niet belast op de werkelijke huuropbrengsten maar enkel op het geïndexeerde kadastraal inkomen van jouw opbrengstpand, verhoogd met 40 procent.

En dat is fiscaal gezien veel gunstiger en interessanter.

Financier je het beleggingspand met een lening, dan kan je bovendien de betaalde intresten aftrekken van deze onroerende inkomsten.

De interesten die je kunt aftrekken van je huurinkomsten (geïndexeerd KI verhoogd met 40%), leveren je een belastingbesparing tot 50% plus gemeentebelastingen op!

Dit komt doordat onroerende inkomsten belast worden aan de progressieve schijven van de personenbelasting. En hier is al snel het toptarief van 50% plus gemeentebelastingen van toepassing.

Afhankelijk van de exacte situatie kan het dus zijn dat jouw belastbare huurinkomsten (geïndexeerd KI verhoogd met 40%) compleet geneutraliseerd worden dankzij de intresten die je reeds betaald hebt.

Lees: de betaalde intresten kan je aftrekken en zorgen ervoor dat je weinig tot geen belastingen betaalt op je huurinkomsten.

Handenvrije belegging in Vlaams vastgoed

Deze belegging gebeurt via een professioneel bedrijf dat de hele papierwinkel, de verhuur en het onderhoud op zich neemt.

Er wordt toezicht gehouden op het onderhoud van je opbrengstpand. Het bedrijf zorgt ervoor dat je het in de oorspronkelijke staat terugkrijgt, rekening houdend met de normale slijtage, na afloop van de negen jaar durende overeenkomst met huurgarantie.

Het bedrijf zoekt ook huurders, organiseert en bekostigt plaatsbeschrijvingen, verzekert de woning tegen brand en schade en staat in voor onderhouds- en herstellingswerken die voor rekening van de huurder zijn.

Ook voor het verkrijgen van alle mogelijke subsidies word je met raad en daad bijgestaan. Je hoeft dus ook geen tijd te steken in omgaan met logge overheidsinstanties.

Daarnaast krijg je ook persoonlijke begeleiding om het pand zo slim en zo gunstig mogelijk te financieren. Dus ook van de financiering hoef je niet wakker te liggen want je krijgt hulp en advies op maat. Alles wordt voor jou in goede banen geleid.

Voor wie is deze belegging in gesubsidieerd vastgoed ideaal?

Deze belegging in gesubsidieerd vastgoed is ideaal voor iedereen die beroepsmatig een inkomen verdient en een eigen vermogen van minimum 50 000 euro heeft.

Je kan ook perfect je opgebouwd kapitaal in je groepsverzekering, VAPZ of IPT gebruiken als onderpand voor de financiering van het pand! Ook je eigen woning kan trouwens dienst doen als onderpand.

Opgelet: Om zo’n gesubsidieerd beleggingspand te kunnen financieren met een krediet, moet u beroepsmatig een inkomen kunnen aantonen.

Deze belegging is ideaal voor:

 • Mensen met minstens 50 000 euro op hun spaarboekje dat quasi niets meer opbrengt.
 • Mensen die nog beroepsactief zijn. Inkomsten aantonen is noodzakelijk om een krediet te verkrijgen om deze opbrengsteigendom te financieren.
 • Mensen die zelf niets te maken willen hebben met onderhoud en verhuur van vastgoed. Het gaat hier om een handenvrije en zorgeloze belegging. Je krijgt je gegarandeerde inkomsten (door de lokale overheid!) gewoon op je bankrekening gestort.
 • Mensen die door hun groepsverzekering, IPT of VAPZ in de steek worden gelaten qua rendement. Nu weet je het: je kan dit opgebouwd kapitaal gebruiken om er een gesubsidieerd beleggingspand mee te financieren.
 • Ondernemers met opgebouwde reserves in de vennootschap welke dienen te worden belegd.
 • Nederlandse rijksinwoners die op zoek zijn naar een belegging met overheidsgaranties, huurzekerheid en tal van subsidies door de Vlaamse overheid (tot 15 000 euro per pand).
 • Belgische rijksinwoners die geen hypothecaire lening meer lopen hebben en toch willen optimaliseren in de personenbelasting. Deze belegging in gesubsidieerd vastgoed kan je het fiscaal geschenk langetermijnsparen opleveren! En dat betekent:
  • Voor een alleenstaande:
   • 6 780 euro extra belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 678 euro per persoon per jaar).
   • 6 930 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 693 euro per persoon per jaar vanaf aanslagjaar 2019)
  • Voor gehuwden / wettelijk samenwonenden:
   • 13 560 euro extra belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 1 356 euro voor twee personen per jaar)
   • 13 860 euro belastingvermindering op tien jaar tijd (max. 1 386 euro voor twee personen per jaar vanaf aanslagjaar 2019)

Waarom NU meer info aanvragen?

 • Vergelijken met andere beleggingen kost je niets, enkel wat tijd!
 • Beperkt aanbod van gesubsidieerd vastgoed met ongeëvenaarde fiscale voordelen
 • Compleet zorgeloos beleggen in vastgoed met huurgaranties door de lokale overheid! Uniek in zijn soort in België! Ook Nederlandse rijksinwoners genieten dezelfde voorwaarden als Belgische particulieren!

Andere interessante vastgoedbeleggingen

Zoekt u toch iets anders? Ontdek dan als de bliksem de volgende aanbiedingen beleggingsvastgoed:

Er zijn ook enkele aanbiedingen met een bronzen verhuurgarantie (rentmeesterschap om uw huurinkomsten te maximaliseren):

Bent u eerder op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde investering in vastgoed? Bekijk dan de aanbieding Beleggen in vastgoed met weinig geld op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Last but not least zijn er ook enkele interessante opties in Duitsland, dé drijvende kracht van de EU met bloeiende economie:

Locatie

Deel deze aanbieding

Share