€190.000 (min. eigen middelen)

3% gewaarborgd rendement