€189 (minimum investering)

Laagdrempelig vastgoedfonds

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

€5.000 (min. eigen middelen)

Aankoop van obligatie