• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Vastgoed kopen met VAPZ als zelfstandige – Voordelige financieringstechniek

Vastgoed kopen met VAPZ als zelfstandige – Voordelige financieringstechniek

min leestijd

vastgoed kopen met VAPZ als zelfstandige als voordelige financieringstechniek

Vastgoed kopen met uw VAPZ als zelfstandige in België… Het klinkt omslachtig maar het is eigenlijk een snelle en voordelige financieringstechniek voor on­roerend goed!

Ontdek hieronder alle details over vastgoedfinanciering met een VAPZ pensioenplan, zoals de fiscale voordelen ervan alsook de drie verschillende financierings­technieken die mogelijk zijn:

Bent u zelfstandige in België en doet u aan aanvullend pensioensparen via een VAPZ pensioenplan?

Dan kan het omwille van verschillende redenen financieel interessant en verstandig zijn om met uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen te investeren in vastgoed. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

Wat is een VAPZ en hoe werkt het?

Eerst een woordje uitleg over een VAPZ pensioenplan en hoe het allemaal in zijn werk gaat voor Belgische zelfstandigen.

Wilt u echter direct meer inzicht in de verschillende financieringsmethodes? Lees dan onmiddellijk meer info over de drie financieringstechnieken van vastgoed met een VAPZ.

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Het is een aanvullend pensioenplan voor zelfstandigen in België om op een fiscaal gunstige wijze een extra pensioenkapitaal (bovenop het wettelijk pensioen) voor uw oude dag op te bouwen.

Voor wie is een VAPZ geschikt?

voor wie is een vapz geschikt zelstandigen in hoofdberoep belgië

Een VAPZ contract is geschikt voor zelfstandigen in België die geregistreerd zijn als zelfstandige in hoofdberoep (en dus de volle pot aan sociale bijdragen betalen).

Opmerking: Zelfstandigen die werken via een vennootschap kunnen werken via een IPT-pensioenplan, eventueel aangevuld met een VAPZ.

Twee uitzonderingen op de regel

 1. Belgische zelfstandigen in bijberoep kunnen ook een VAPZ contract afsluiten indien zij qua sociale bijdragen op het niveau van een zelfstandige in hoofdberoep zitten.
 2. Belgische belastingplichtigen die ouder zijn dan 65 jaar (de wettelijke pensioenleeftijd in België) kunnen ook VAPZ premies betalen en als kosten aftrekken. Dit kan enkel indien zij nog niet met wettelijk pensioen zijn én tegelijkertijd ook de volle pot aan sociale bijdragen betalen (als zelfstandige in hoofdberoep).

Vrije keuze qua pensioeninstelling

Zelfstandigen kunnen via een VAPZ contract een aanvullend pensioen opbouwen en kunnen bovendien zelf kiezen bij welke pensioeninstelling ze dit doen:

 • Een verzekeringsmaatschappij, of
 • Een pensioenkas

Van deze vrije keuze was vroeger geen sprake! Tot 2004 was het voor zelfstandigen namelijk enkel mogelijk om een aanvullend pensioen op te bouwen via hun persoonlijke sociale verzekeringskas.

VAPZ bij verzeke­ringsmaatschappij: TAK 21 of TAK 23

Indien een Belgische zelfstandige ervoor kiest om een VAPZ af te sluiten bij een verzeke­ringsmaatschappij, dan neemt het VAPZ pensioenplan de vorm aan van een individuele levensverzekering.

Deze individuele levens­verzekering kan technisch gezien 2 vormen aannemen:

 1. Tak 21 individuele levensverzekering, of
 2. Tak 23 individuele levensverzekering (althans in theorie want in de praktijk valt een TAK 23 individuele levensverzekering moeilijk te rijmen met de rendementsgarantie waaraan een VAPZ pensioenplan onderhevig is)

Het opgebouwde aanvullend pensioen kan op de wettelijke pensioenleeftijd worden uitge­keerd op twee manieren:

 1. In rente (wettelijk bepaald hoe deze berekend moet worden), of
 2. In kapitaal

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het reeds opgebouwde kapitaal in het pensioenplan vervroegd te gebruiken. Bijvoorbeeld voor de aankoop van vastgoed met het aanvullend pensioen (waarover deze pagina handelt vanuit het perspectief van zelfstandigen).

Jaarlijkse premies zijn af­trekbaar als beroeps­kosten

Een VAPZ opbouwen is fiscaal én financieel gezien interessant. De jaarlijkse premies die een zelfstandige in zo’n VAPZ pensioenplan kan storten, zijn namelijk voor 100% aftrekbaar.

Opgelet: deze premies worden wel via enkele formules geplafonneerd. Het is dus onmogelijk om de volledige belastbare winst tot nul te herleiden door dergelijke aftrekbare VAPZ premies te betalen.

Geplafonneerde VAPZ premies op jaarbasis

Voor inkomstenjaar 2020 gelden de volgende plafonds qua maxi­maal te volstorten premies in een VAPZ:

 • 3 291,30 euro voor een gewoon VAPZ
 • 3 786,81 euro voor een sociaal VAPZ

Of u als zelfstandige VAPZ premies kunt storten ten belope van de bovenstaande maximumbedragen, hangt af van een wiskundige berekening.

Vraag meer informatie aan voor begeleiding op maat indien u een VAPZ wenst op te starten en wenst te weten te komen wat het fiscaal en financieel voor u kan betekenen.

Gigantisch jaarlijks fiscaal voordeel met VAPZ

fiscaal gunstig vapz gebruiken voor vastgoedaankoop financieel interessant voor zelfstandigen

De jaarlijkse VAPZ premie die een zelfstandige betaalt, wordt voor fiscale doeleinden beschouwd als een sociale bijdrage. Dit betekent dat deze premie 100% aftrekbaar is als beroepskost in België.

De enige voorwaarde die moet voldaan zijn, is dat alle wettelijk verplichte sociale bijdragen (in hoofdberoep) tijdig worden betaald (zonder wanbetaling).

Het jaarlijkse fiscale voordeel van een VAPZ is gigantisch. Waarom?

Omdat de betaalde VAPZ premies als sociale bijdragen worden beschouwd en 100% aftrekbaar zijn van het beroepsinkomen.

Hierdoor geniet een zelfstandige in België, als Belgische belastingplichtige, een belastingvermindering aan het marginaal tarief.

+/- 60% van de jaar­premie is recupereerbaar

Daar VAPZ premies voor 100% aftrekbaar zijn, betekent dit al snel dat men de hoogste progressieve belastingschijven van 45 en 50% + aanvullende gemeentebelasting vermijdt voor belastbare inkomsten ten belope van de jaarpremie van het VAPZ contract.

Als bonusvoordeel geldt ook dat men uiteindelijk minder sociale bijdragen moet betalen. Waarom?

Omdat de wettelijk te betalen sociale bijdragen berekend worden op het netto belastbaar beroepsinkomen (bruto beroepsinkomen minus beroepskosten zoals de VAPZ premie).

In de praktijk betekent dit dat een zelfstandige met voldoende inkomsten +/- 60% van de betaalde VAPZ premies recupereert via:

 • Belastingvermindering in de personenbelasting aan marginaal tarief (meestal 45% of 50% + gemeentebelasting want premie voor 100% aftrekbaar als beroepskost)
 • Lagere te betalen wettelijke sociale bijdragen (alle andere parameters zoals bruto inkomsten gelijk gehouden)

Vastgoed kopen met VAPZ als zelfstandige

Zoals hierboven gesteld, recupereert men als zelfstandige tot 60% van de jaarlijkse VAPZ premie. De jaarlijks te betalen premie voor het VAPZ pensioenplan kost zelfstandigen in de praktijk dus slechts 40% van de gestorte premies.

De overige 60% van de jaarpremie wordt door de overheid gefinancierd (in de vorm van een belastingvermindering (100% aftrekbaar) en lagere te betalen sociale bijdragen).

VAPZ gebruiken voor vastgoed­aankoop is fiscaal interessant

Op de middellange en lange termijn biedt dit voor zelfstandigen opportuniteiten om op fiscaal gunstige wijze vastgoed te kopen.

Stel dat u 20 jaar lang VAPZ premies kunt volstorten als zelfstandige, waarvan de overheid tot 60% financiert zoals hierboven uiteengezet.

En vervolgens gaat u bijvoorbeeld op 50-jarige leeftijd het opgebouwde aanvullende pensioenkapitaal (voor 60% betaald door de overheid) gaan gebruiken om vastgoed mee te financieren.

Als zelfstandige in vastgoed investeren met uw VAPZ wordt dan heel interessant! Meer dan de helft van het opgebouwde pensioenkapitaal dat u kan gebruiken voor de vastgoedfinanciering werd namelijk (indirect) betaald door de overheid!

Fiscaal gunstiger investeren in onroerend goed als zelfstandige in België kan NIET!

Laten we nu even de voorwaarden bekijken om deze vorm van vastgoedfinanciering via een VAPZ te kunnen toepassen:

Voorwaarden om VAPZ te kunnen gebruiken voor vastgoed­aankoop

voorwaarden die voldaan moeten zijn om vapz te gebruiken voor vastgoedaankoop

 1. Vastgoed kopen met uw VAPZ als zelfstandige kan alleen indien u het onroerend goed in kwestie verwerft in volle eigendom. Het is niet mogelijk om met het opgebouwd kapitaal in een VAPZ de naakte eigendom OF vruchtgebruik van vastgoed te verwerven.
 2. Het moet gaan om onroerend goed dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Vastgoed in pakweg Brazilië, de Seychellen, Grenada of Saint Kitts en Nevis komt dus niet aanmerking bijvoorbeeld.
 3. Qua bestemming van het onroerend goed bent u volledig vrij om te doen wat u wilt met uw opgebouwd VAPZ kapitaal. Met andere woorden, het kan gaan om de aankoop van uw hoofdverblijfplaats, een tweede woning (in binnen- of buitenland) of een beleggingspand.
 4. Ook qua type onroerend goed bent u volledig vrij om te kopen wat u wilt, zolang het maar om de verwerving van de volle eigendom gaat. Denk aan de aankoop van een pand voor verhuur, een hotelkamer, een garage, een studentenkot, een serviceflat, een studentenkamer, een reeds verhuurde woning, een appartement, een huis kopen voor verhuur, een villa, een duplex, recreatievastgoed, een buitenverblijf, enzovoort.
 5. Weetje: U kan ook een renovatie van uw bestaande woning financieren met opgebouwd kapitaal in een VAPZ, of de aanschaf van een zwembad of zonnepanelen bijvoorbeeld.

Vastgoed finan­cieren met VAPZ: Drie me­thodes

vastgoed financieren met vapz drie methodes

Als zelfstandige in België kunt u met een VAPZ op fiscaal voordelige wijze gaan sparen voor uw pensioen.

Een extra voordeel is dat dit opgebouwd pensioenkapitaal ook kan gebruikt worden om vastgoed te kopen, nieuw te bouwen of te renoveren.

Technisch gezien zijn er drie verschillende technieken om het kapitaal in een VAPZ te gebruiken om vastgoed mee te financieren:

 1. Opname voorschot
 2. Lenen op VAPZ via wedersamenstelling
 3. Lenen op VAPZ via inpandgeving

Hieronder leest u per techniek alle details:

Opname voorschot op VAPZ om vast­goed te kopen

De eerste techniek van vastgoedfinanciering met uw VAPZ pensioenplan is de opname van een voorschot op het pensioenkapitaal.

Stel dat u uw vermogen wenst te spreiden en dat passief beleggen in vastgoed, en dan meer bepaald beleggen in vastgoed met verhuurgarantie u bijzonder hard aantrekt omwille van het gemak, de waarborgen en de zorgeloze voordelen.

En stel nu dat u liever niet al uw liquide middelen in vastgoed investeert, of dat u gewoon over te weinig liquide middelen beschikt op dit moment om het volledige aankoopbedrag te financieren.

Wel, in zo’n geval kan de opname van een voorschot op uw VAPZ pensioenplan interessant zijn.

Voordelen van de op­name van een voor­schot

 • Interessant om uw slapende en onzichtbare pensioenspaarpot aan te spreken om voldoende financiële ademruimte te behouden (en een te zware lening te vermijden bijvoorbeeld).
 • Snelle vorm van financiering (vlotter en minder bureaucratie dan bij een klassieke hypothecaire lening).
 • U kan nog steeds verder pensioen opbouwen door de jaarlijkse VAPZ premie te volstorten. Het hoeft dus geen of/of verhaal te zijn, een en/en verhaal kan ook (voorschot opnemen om vastgoed te financieren + verder aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via VAPZ contract).
 • Goedkoper qua bijkomende kosten (de opname van een voorschot op een VAPZ verloopt niet langs de notaris). Dit betekent dat u de notariskosten en hypotheekkosten vermijdt die wel van toepassing zijn bij een klassiek hypothecair krediet.
 • Geen vervelende bewijsstukken van toepassing waarin u moet bewijzen dat u voldoende financiële draagkracht heeft (en dus kredietwaardig bent). Bij een klassieke hypothecaire lening is dit wel zo.
 • Als zelfstandige in België is een VAPZ interessant om met een zo laag mogelijke fiscale druk bruto beroepsinkomsten om te zetten in onroerend goed. De eerste stap is op fiscaal gunstige wijze de jaarpremie van uw VAPZ pensioenplan volstorten. De tweede stap is dan, wanneer de tijd rijp is, om vastgoed te kopen met dit aanvullend pensioenkapitaal.
 • Interessante regelingen beschikbaar om uw maandelijkse cashflow te sturen. U dient de verzekeringsmaatschappij natuurlijk te vergoeden voor de inkomstenderving ten gevolge van de opname van een voorschot. Met andere woorden, u dient interesten te betalen op het opgenomen voorschot. Afhankelijk van de maatschappij kunt u een regeling treffen waarbij u deze niet daadwerkelijk out of pocket betaalt maar waarbij ze direct in mindering worden gebracht van het nog aanwezige reservekapitaal in het VAPZ pensioenplan.
 • Betaalde interesten zijn aftrekbaar van uw onroerende inkomsten in de aangifte personenbelasting
 • Het opgenomen voorschot kan u ook steeds kosteloos terugstorten in het VAPZ contract. Dit kan interessant zijn in situaties waarin het gaat om vastgoed kopen en verhuren, met een vooraf bepaalde beleggingshorizon (en een exit en verkoop op het einde van de beleggingshorizon). De vrijgekomen fondsen kunnen dan terug in het VAPZ contract gestort worden, kosteloos.
 • Opteert u ervoor om het voorschot niet terug te storten, dan is dat ook geen probleem. In zo’n geval ontvangt u op uw wettelijke pensioenleeftijd het gebudgetteerde eindkapitaal minus het reeds opgenomen voorschot. Opmerking: U zal belastingen verschuldigd zijn op het totale uitgekeerde kapitaal (dus ook op het reeds ontvangen voorschot) wanneer het resterende aanvullend pensioenkapitaal uit het VAPZ pensioenplan wordt uitbetaald.

Lenen op VAPZ om vast­goed te kopen

Lenen op VAPZ via inpandgeving (hypo­thecaire lening of lening op afbe­taling)

Als zelfstandige in vastgoed investeren kan ook door uw VAPZ in pand te geven. In zo’n situatie wordt uw VAPZ contract gebruikt als een alternatieve schuldsaldoverzekering.

Met andere woorden, u kan een lening afsluiten om vastgoed mee te financieren door uw VAPZ in pand te geven.

Wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, zal het uitgekeerde kapitaal dienen om het ontleende kapitaal in één keer terug te betalen.

Tijdens de looptijd van de lening betaalt u alleen interesten en op de pensioengerechtigde leeftijd betaalt u het ontleende kapitaal in één keer terug.

Aarzel niet om meer informatie aan te vragen indien u vrijblijvend advies en een kredietvoorstel op maat wenst te ontvangen om vastgoed mee te financieren.

Afhankelijk van uw situatie, ook fiscaal en financieel, kan er gewerkt worden met een hypothecaire lening of gewone lening op afbetaling (zoals een bullet krediet).

Opmerking: De overlijdens­dekking in uw VAPZ contract moet toereikend zijn om het ontleende kapitaal te kunnen dekken, bijvoorbeeld in het geval dat u vroegtijdig zou overlijden. Via zo’n waarborg overlijden wordt het ontleend bedrag dan terugbetaald ten belope van het verzekerd overlijdenskapitaal.

Lenen op VAPZ via wedersamen­stelling (hypothecaire lening)

Een VAPZ gebruiken om vastgoed te verwerven kan ook nog op een derde manier, namelijk door een hypothecair krediet af te sluiten dat wordt wedersamengesteld met het uitgekeerde pensioenkapitaal uitgekeerd uit het VAPZ contract.

Om het vastgoed te financieren gebruikt u dus een hypothecaire lening. Dit biedt fiscale voordelen in de personenbelasting (tenzij uw fiscale korven reeds compleet benut zijn).

Aarzel niet om vrijblijvend een uitgewerkt en scherp hypotheek­voorstel op maat aan te vragen (op basis van uw situatie, wensen en huidig VAPZ plan).

Via deze financieringsmethode betaalt u gedurende de looptijd van de hypothecaire leningen enkel interesten. Tegelijkertijd kunt u uw aanvullend pensioenkapitaal verder blijven opbouwen door jaarlijks een VAPZ premie te volstorten.

Wanneer u vervolgens de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het aanvullend pensioen uitgekeerd. Dit uitgekeerde pensioenkapitaal gebruikt u dan om het ontleende kapitaal in één keer terug te betalen aan de kredietverstrekker.

De hypothecaire lening wordt met andere woorden opnieuw samengesteld met het uitge­keerde pensioenkapitaal.

Waarom kiezen voor vastgoed­financiering met VAPZ?

Financiële adem­ruimte garanderen

financiële ademruimte behouden via vastgoedfinanciering met vapz

Als zelfstandige met behulp van een VAPZ in vastgoed investeren kan handig zijn.

Ten eerste hoeft u uw plannen niet uit te stellen tot het moment dat u met pensioen gaat. U kunt gewoon uw toekomstig pensioenkapitaal nu al gaan gebruiken om onroerend goed te financieren. Zonder dat u er financieel heel zwaar door onder druk komt te staan!

Ten tweede biedt vastgoedfinanciering via een VAPZ het voordeel dat er kan geleend worden op het VAPZ contract. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de lening alleen maar interesten af te betalen (en het kapitaal in één keer op het einde met het uitbetaalde pensioenkapitaal). Dit biedt meer financiële ademruimte qua maandelijkse afbetalingen (want u dient geen kapitaal af te lossen)

Samengevat: Met een VAPZ vastgoed financieren zorgt voor meer financiële ademruimte. Mits de juiste planning kan u het zodanig organiseren dat u een vastgoedaankoop niet tot nauwelijks voelt in uw maandelijks budget (cashflow neutraal).

Op fiscaal gunstige wijze vastgoed kopen met VAPZ

Vastgoed kopen met een VAPZ als zelfstandige is fiscaal interessant.

Enerzijds omdat de jaarlijkse VAPZ premies 100% aftrekbaar zijn als beroepskost, wat uiteindelijk betekent dat de overheid +/- 60% van uw premie betaalt.

Anderzijds omdat u via twee van drie financieringstechnieken kunt lenen op uw VAPZ. Wat het volgende betekent:

 • De betaalde interesten zijn aftrekbaar van uw onroerende inkomsten in de aangifte personenbelasting. Dit betekent dat uw onroerende inkomsten tot nul kunnen herleid worden hierdoor.
 • In het geval van een hypothecaire lening kan u eventueel ook belastingverminderingen op de kapitaalaflossingen genieten (afhankelijk van uw persoonlijke situatie en fiscale korven – vraag vrijblijvend een uitgewerkt voorstel op maat aan.

Leeftijd dicteert financiële zin of onzin van vastgoed­financiering met VAPZ

leeftijd bepaalt financiële zin of onzin van vastgoed kopen met vapz

Vastgoed financieren met een VAPZ is vooral interessant voor de iets oudere zelfstandigen (pakweg vanaf 45 jaar oud en ouder).

U leest het goed, voor jongere zelfstandigen houdt een vastgoedfinanciering op basis van een VAPZ financieel en praktisch gezien geen steek.

Is het interessant om vastgoed te financieren met een VAPZ? Vanaf +/- 45-jarige leeftijd en ouder wel!

Oorzaak: nieuwe Wet Aanvullende Pen­sioenen (daterend van 18/12/2015)

Zelfstandigen met een vrij jonge leeftijd (jonger dan +/- 45) kunnen in de praktijk geen VAPZ contract gebruiken om vastgoed mee te financieren.

Ten eerste dient de looptijd van het VAPZ contract tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar oud te lopen. In de praktijk zou dit voor een 25-jarige zelfstandige betekenen dat deze een lening dient te vinden met een looptijd van 40 jaar…

Bovendien betekent dit ook dat diezelfde zelfstandige 40 jaar lang schuldsaldopremies dient te betalen hiervoor (dure aangelegenheid).

Vandaar dat het pas interessant wordt om vastgoed met een VAPZ te financieren vanaf een leeftijd van +/- 45 jaar en ouder.

Vanaf die leeftijd kan een lening met looptijd van 20 jaar gevonden worden aan scherpe tarieven, aansluitend op de wettelijke pensioenleeftijd en contractuele einddatum van het VAPZ contract.

Ten tweede zou u kunnen denken dat bovenstaand probleem kan worden omzeild via de opname van een voorschot (in plaats van het afsluiten van een lening).

Helaas is dit niet het geval. De reden? Het opgespaarde kapitaal in een VAPZ op 25-jarige leeftijd is in verhouding tot de aankoopprijs van vastgoed ‘peanuts’.

Wat kan men tegenwoordig doen met pakweg 10 000 euro? De opname van een voorschot op die leeftijd houdt geen steek daar de opgebouwde reserve nog heel laag is.

Lees er nog meer details alsook een praktijkvoorbeeld over.

Te laag gewaar­borgd rende­ment van VAPZ

Het rendement van een VAPZ contract is wettelijk gewaarborgd en verzekeringsmaatschappijen dienen deze rendementsgarantie dus na te leven.

Het is wettelijk bepaald dat het uiteindelijk uitgekeerde pensioenkapitaal minimaal gelijk moet zijn aan alle in het verleden gestorte premies, minus de jaarlijkse kosten voor een overlijdensdekking en solidariteitsbijdragen.

Het rendement van een VAPZ contract moet met andere woorden minimaal 0% bedragen (abstractie makend van extra jaarlijkse kosten). Anders gesteld, het VAPZ contract geniet hierdoor in de praktijk een soort wettelijk bepaalde kapitaalsgarantie.

Als zelfstandige krijgt u dus minstens terug wat u erin heeft gestoken (in de vorm van jaarlijks betaalde premies).

Indien u als zelfstandige in België reeds een VAPZ-contract heeft waarvoor u jaarlijks een premie stort, dan kan het zijn dat het jaarlijks rendement op uw opgebouwd kapitaal u (helemaal) niet kan behagen…

In zo’n geval kan u overwegen om het ‘slapend’ en minder renderend pensioenkapitaal elders uit te zetten aan hogere rendementen. Bepaalde types beleggings­vastgoed zijn in deze context uitstekende opties:

Passief vastgoed kopen met VAPZ als goed renderend al­ternatief

investeringsvastgoed als alternatief met hoger rendement dan VAPZ met nul procent rendementsgarantie

Dankzij de fiscale stimuli doen enorm veel zelfstandigen in België aan aanvullend pensioensparen, eerst en vooral via een VAPZ omdat dit fiscaal het meest interessante is.

Wanneer men als zelfstandige dan enkele decennia verder is, kan er reeds aardig wat pensioenkapitaal in zo’n VAPZ zitten.

Afhankelijk van wat u nastreeft als jaarlijks rendement, kan het zijn dat u niet kunt leven met de jaarlijkse rendementen op dat kapitaal.

In zo’n geval bent u vrij om beter renderende alternatieven na te streven. En dit kan dus door het opgebouwde kapitaal te gaan injecteren (al dan niet via lening) in goed renderend investeringsvastgoed.

Op die manier verhuist u het kapitaal van een lage rendementsomgeving naar een alternatief met betere voorwaarden qua jaarlijks rendement.

Vastgoed kopen met VAPZ voor meer rendement maar u weet nog niet goed waar te beginnen? Hieronder krijgt u een overzicht van enkele interessante aanbiedingen van passief beleggingsvastgoed!

Alle aanbiedingen zijn te koop in volle eigendom in de Europese Economische Ruimte, waardoor u ze (deels) kunt financieren met behulp van uw VAPZ:

Aanbiedingen passief beleggings­vastgoed met aantrekkelijke rendementen

Onderstaand beleggingsvastgoed met aantrekkelijke rendementen is te koop in volle eigendom en zodoende kan u dit dus (deels) financieren met uw VAPZ pensioenplan:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Interesse in vast­goed kopen met VAPZ op voor­delige wijze?

Als zelfstandige investeren in vastgoed met behulp van uw aanvullend pensioen… Lijkt het u wel iets? Omdat u reeds een hele tijd van plan was om geld te beleggen in vastgoed of omdat u investeringsvastgoed een interessante diversificatie vindt?

Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend meer informatie aan over dit waardevol financieringsalternatief voor een klassieke hypothecaire lening voor een opbrengsteigendom.

Een onafhankelijke financieel expert zal op basis van uw situatie en wensen een voorstel op maat uitwerken, waardoor uw VAPZ gebruiken voor een vastgoedaankoop financieel aan de beste tarieven kan verlopen.

Ook indien u een VAPZ aan de beste voorwaarden wenst op te starten, kunt u vrijblijvend een offerte op maat aanvragen.

Extra info over alternatieve financierings­technieken voor vast­goed

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *