Infohoek

vastgoed in zweden als alternatieve investering weetjes voor buitenlanders

Vastgoed in Zweden als alternatieve investering: Weetjes voor buitenlanders

Vastgoed in Zweden kan een ideale aanvulling zijn voor uw beleggingsportefeuille. Fysiek vastgoed in een duurzame en stabiele omgeving, het is ongetwijfeld een interessante investeringsoptie.

Hieronder leest u meer over Zweden en krijgt u een overzicht van enkele passieve opbrengsteigendommen te koop in Zweden.

We staan ook stil bij de aankoopprocedure en de registratierechten en andere kosten die verschuldigd zijn bij het aankopen van immo in Zweden.

Achtergrondinformatie over Zweden

Zweden is het vijfde grootste land in de Europese Unie qua totale landoppervlakte en er wonen slechts +/- 10,5 miljoen mensen.

Het financiële centrum van Zweden bevindt zich in de hoofdstad Stockholm. Deze stad functioneert trouwens ook als het financiële centrum van Noord-Europa.

stockholm vanuit de lucht gezien hoofdstad zweden

De grootste zakelijke regio’s in Zweden bevinden zich in en rond de drie grootste steden:

De graad van urbanisatie is heel hoog in Zweden, wat betekent dat minstens 80 procent van de inwoners in verstedelijkte regio’s leeft.

Het politieke systeem van Zweden is een constitutionele monarchie met een parlementaire overheid. Verkiezingen voor het parlement worden iedere 4 jaar georganiseerd.

Zweden is een lid van de Europese Unie sinds 1995 en is ook lid van de WHO en de OESO.

Inleiding: Investeren in vastgoed in Zweden

Beleggen in Zweeds vastgoed wordt over het algemeen als eenvoudig en transparant beschouwd.

Er worden geen beperkingen opgelegd aan buitenlandse investeerders, welke dus ongelimiteerd Zweedse opbrengsteigendommen of tweede verblijven kunnen kopen.

Ook qua aan- en verkoop is het proces gestroomlijnd en zijn er ook vrij weinig beperkingen op van toepassing.

Er zijn wel beperkingen van toepassing op het verwerven van landbouwgrond maar dit is vrij irrelevant daar het hier om Zweeds vastgoed als investering gaat.

De Zweedse vastgoedmarkt is het laatste decennium heel liquide op het vlak van transacties en er zijn ook goede lokale financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Financiering voor onroerend goed (zowel traditionele financiering van beleggingsvastgoed via de bank als alternatieve financiering via obligaties) is er beschikbaar aan een relatief lage kost vergeleken met andere landen.

Particulieren hebben er eenvoudig toegang tot bankfinanciering en over het algemeen hebben de inwoners van Zweden minder een baksteen in de maag dan de Belgen en Nederlanders.

Dit betekent dat huren vrij goed ingeburgerd is, wat op zijn beurt opportuniteiten biedt voor vastgoedbeleggers:

Aanbod passieve vastgoedinvesteringen in Zweden

De volgende aanbiedingen zijn ideaal voor particulieren die passief beleggen in vastgoed nastreven.

 • Huis kopen in Zweden voor verhuur met 3 slaapkamers te koop voor 99 000 euro – Bruto verhuurrendement van +/- 7% op jaarbasis
 • Zweedse woning kopen met 2 slaapkamers voor onmiddellijke verhuur voor 89 000 euro. Zorgeloze verhuur, compleet ontzorgd dankzij Nederlandstalige rentmeester die ter plaatse woont en werkt
 • Beleggen in Zweedse verhuurde panden vanaf 30 000 euro inbreng eigen middelen (in combinatie met een lening voor de rest van het aankoopbedrag) – Mooi jaarlijks rendement, compleet passieve huurinkomsten
 • Onroerend goed in Zweden te koop – Alleenstaande gezinswoning met 3 slaapkamers en tuin te koop voor 100 950 euro – Inclusief huurders en mooi jaarlijks rendement, unieke vastgoedbelegging voor alternatieve inkomsten
 • Zweeds huis te koop als beleggingspand met 2 slaapkamers, opgeknapt en opgefrist, inclusief mooie huurinkomsten en aantrekkelijk jaarlijks rendement – 90 350 euro verkoopprijs

De bovenstaande opbrengsteigendommen laten u toe om te beleggen in verhuurde woningen met verhuurgarantie, in dit geval een bronzen verhuurgarantie om precies te zijn.

Aankoopkosten van Zweeds vastgoed

overzicht van aankoopkosten en jaarlijkse taksen van zweeds vastgoed

Registratierechten en sluitingskosten in Zweden

  • 1,5% van de aankoopprijs, +
  • 825 Zweedse kroon administratiekosten (+/- 75 euro afhankelijk van de wisselkoers)

Makelaarskosten van vastgoed in Zweden

In Zweden worden deze gedragen door de verkoper dus als koper geen extra kosten op dit gebied.

Hypotheekkosten van vastgoed in Zweden

 • Indien u als Belg of Nederlander Zweeds vastgoed (deels) wilt financieren, dan dient u in respectievelijk België of Nederland aan te kloppen bij de bank (die u een lening zal geven indien u voldoende lokaal onderpand kunt bieden)
 • Indien u als Belg of Nederlander reeds vastgoed in Zweden bezit, dan kan u wel bij een Zweedse bank terecht (omdat u voldoende lokaal onderpand kunt bieden). In dat geval is er 2% belasting verschuldigd op hypothecaire leningen. Traditioneel kan er voor 75 tot 80% van de waarde van het pand geleend worden lokaal in Zweden (mits voldoende lokaal onderpand en het kunnen aantonen van beroepsmatig verworven inkomsten).

Kostprijs van het bezitten van vastgoed in Zweden

Zweden staat bekend als een echte verzorgingsstaat, wat vanzelfsprekend een impact heeft op de belastingvoeten in het land. Echter, voor vastgoedeigenaars valt de belastingdruk in Zweden heel goed mee.

De maximale jaarlijkse onroerend goed belasting voor residentieel vastgoed (woningen) bedraagt +/- 8 049 Zweedse kroon op jaarbasis (+/- 750 euro afhankelijk van de wisselkoers) of 0,75% van de waarde van de woning (het laagste bedrag van de twee is van toepassing).

Zweedse belastingen op huurinkomsten uit verhuur van verhuurwoningen

zweedse vastgoedfiscaliteit op huurinkomsten uit verhuur residentieel vastgoed

Investeren in vastgoed voor verhuur in Zweden brengt natuurlijk ook fiscale druk met zich mee. Gelukkig is de vastgoedfiscaliteit in Zweden mild te noemen.

Zweden is heffingsbevoegd voor belastingheffing op huurinkomsten

Wat u als buitenlandse belegger wenst te weten te komen, is wat er van uw jaarlijks brutorendement overblijft in de vorm van netto inkomsten na Zweedse belastingheffing.

Daar het onroerend goed in Zweden gelegen is, is Zweden heffingsbevoegd en dient uw woonland (België of Nederlands) vrijstelling te verlenen op die reeds belaste inkomsten.

Belastingvoet die van toepassing is op vastgoed in Zweden voor verhuur

Huurinkomsten uit de verhuur van residentieel vastgoed worden belast aan een vlaktaks van 30%.

Maar er is wel een aanzienlijke jaarlijkse belastingvrije som van toepassing, waardoor de effectieve belastingvoet in realiteit een pak lager uitvalt.

Belastingvrije som voor huurinkomsten

De jaarlijkse belastingvrije som voor huurinkomsten uit de verhuur van Zweeds residentieel vastgoed bestaat uit twee componenten (de som van beide):

 1. Jaarlijks een standaard vrijgesteld bedrag aan huurinkomsten van 40 000 Zweedse kroon, +
 2. 20% van de bruto huurinkomsten op jaarbasis

Met andere woorden, de jaarlijkse belastingvrije som in Zweden is de som van beide componenten. In de praktijk komt u al snel aan een totale belastingvrije som van 50 000 Zweedse kroon, wat neerkomt op +/- 4 575 euro.

Anders gesteld, de eerste 4 575 euro huurinkomsten die u jaarlijks in Zweden verdient, zijn belastingvrij. Op de huurinkomsten die dit bedrag overstijgen, betaalt u de vlaktaks van 30%.

Weetjes over Zweedse vastgoedfiscaliteit

 • Lokale interesten betaald voor een lening aangegaan voor de verwerving van Zweeds verhuurvastgoed, zijn aftrekbaar voor de periode dat het vastgoed verhuurd werd.
 • U dient jaarlijks een lokale belastingaangifte in te dienen. Schakel hiervoor eventueel een boekhoudkantoor in indien u het niet ziet zitten om dit zelf te doen.