• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Vastgoed kopen met aanvullend pensioen via Belgisch pensioenplan – Diverse opties!

Vastgoed kopen met aanvullend pensioen via Belgisch pensioenplan – Diverse opties!

min leestijd

vastgoed kopen met aanvullend pensioen via belgisch pensioenplan diverse opties

Als werknemer, zelfstandige ondernemer of vrije beroeper vastgoed kopen met uw aanvullend pensioen… Het is perfect mogelijk!

Hieronder doen we uit de doeken hoe het precies werkt, welke aanvullende Belgische pensioen­plannen in aanmerking komen en wat de drie opties zijn qua verzilveren van het opgebouwd aanvullend pensioen­kapitaal.

U krijgt ook inzicht in de grootste voordelen van deze financierings­techniek van vastgoed (het zijn er heel wat).

Daarnaast besteden we aandacht aan de regio’s en landen waar u precies vastgoed kunt kopen met uw aanvullend pensioenkapitaal.

Tot slot krijgt u een overzicht van passieve vastgoedbeleggingen (voor gemengd gebruik of puur voor verhuur) in binnen- en buitenland.

Dit zijn uitstekende alternatieven om uw slapend pensioenkapitaal met zwak rendement opnieuw te activeren en uit te zetten aan veel hogere jaarlijkse rendementen.

Inhoudsopgave

Kraak de onzicht­bare kluis open!

aanvullend pensioenplan is onzichtbare kluis met slapend kapitaal

Vastgoed kopen als hoofdverblijfplaats, een tweede woning kopen of een opbrengsteigendom kopen vergt tegenwoordig aardig wat kapitaal.

Een meerderheid van vastgoed­beleggers financiert vastgoed dus (deels) met een hypothecaire of bullet lening die verstrekt wordt door een bank.

Maar wist u dat u eigenlijk rijker bent dan u denkt? Indien u zelf of via de werkgever een aanvullend pensioen aan het opbouwen bent, dan kan dit pensioenplan u al een aardig duwtje in de rug geven om alles gefinancierd te krijgen.

Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om deze verborgen kluis met aanvullend pensioenkapitaal reeds NU open te kraken. Lees hieronder alles over de mogelijkheden en voordelen van deze financieringstechniek van vast­goed.

Kijk verder dan uw neus lang is & activeer uw slapend pen­sioen­kapitaal!

Aanvullend pen­sioen­plan is cru­ciaal

Het gebrek aan budgettair talent in politieke kringen neemt stilaan ongeziene proporties aan. Het geld (dat er niet is) wordt kwistig uitgegeven om het kiesvee te paaien.

Aan een echte visie voor de lange termijn ontbreekt elk spoor en de put wordt steeds dieper. Wat op de lange termijn wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben voor toekomstig gepensioneerden die een wettelijk pensioen wensen uitbetaald te krijgen.

Gezien de onkunde van politici om budgettair orde op zaken te stellen, doet u er dus goed aan om zelf te sparen voor uw pensioen.

Zo ver was u natuurlijk al. En indien u nog moet wakker geschud worden, kan u lezen waarom pensioensparen een goed idee is.

Laat u niet ver­blinden door het fiscaal voordeel van aan­vullend pen­sioen

Aanvullende pensioenopbouw wordt door de Belgische overheid fiscaal gestimuleerd en dergelijke aanvullende pensioenplannen zijn een mooie verzekering voor uw oude dag.

Maar… U dient verder te kijken dan uw neus lang is…

Het jaarlijkse fiscale voordeel dat u geniet voor het opbouwen van dit aanvullend pensioen is natuurlijk mooi. Maar hoe zit het in de praktijk met het kapitaal dat u hierin opspaart en opbouwt?

Wat brengt dit jaarlijks op qua rendement? Hoe veilig is die polis qua kapitaalsbescherming? En wat indien u reeds heeft vastgesteld dat het rendement op het kapitaal heel laag ligt?

Wat kan u dan ZELF ondernemen om dit kapitaal toch meer rendement te laten genereren?

Of wat kan u doen om NU van het opgebouwd kapitaal te genieten, zonder hiervoor op rendement te focussen maar eerder op qualitytime en de realisatie van uw vastgoeddromen?

Het kan zijn dat u de geschiedenis tegen heeft en dat u verwacht niet extreem oud te worden (gezien het familieverleden en een erfelijke ziekte of aandoening bijvoorbeeld).

In zo’n scenario wilt u misschien gewoon zo snel mogelijk genieten van dat opgebouwd aanvullend pensioenkapitaal en die droom van buitenlands vastgoed kopen in vervulling doen gaan.

Opgebouwd pen­sioenkapitaal activeren met vast­goed is mo­gelijk

opgebouwd pensioenkapitaal activeren en vastgoed mee kopen is mogelijk

U kunt uw opgebouwd aanvullend pensioenkapitaal aanspreken voor diverse doeleinden:

 1. Voor het behalen van meer rendement op het opgebouwd kapitaal door vastgoed te kopen voor verhuur (in volle eigendom), of
 2. Om een buitenverblijf te kopen voor qualitytime met vrienden en familie, of
 3. Om een hoofdverblijfplaats te kopen (of te renoveren)

Anders gesteld, het is mogelijk om uw opgebouwd pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk aan te spreken om er vastgoed mee aan te kopen.

In het eerste scenario kan dit steek houden om het rendement op het opgebouwd kapitaal de hoogte in te jagen. Het juiste investeringsvastgoed kopen bezorgt u significant hogere jaarlijkse rendementen op uw eigen middelen dan het doorsnee pensioenplan.

En het kan zelfs met een graad van zekerheid en zorgeloosheid die aanleunt bij het klassieke spaarboekje door te beleggen in vastgoed met verhuurgarantie. Het onderwerp verhuurgarantie is een hoofdstuk op zich, daar er diverse types verhuurgarantie bestaan.

In het tweede scenario draait het misschien wel om dromen realiseren en maximaal genieten van wat het leven te bieden heeft. Dan kan een vakantiewoning kopen of vastgoed in het buitenland kopen bijzonder aanlokkelijk zijn!

Het derde scenario kan zich natuurlijk ook voltrekken wanneer u bijvoorbeeld uw huidige woning wenst in te ruilen voor een groter exemplaar en hier wat extra centen voor nodig heeft.

Wie kan aan­vullend pensioen ver­zil­veren en welke polissen komen in aan­merking?

Wie kan vastgoed kopen met aan­vullend pen­sioen?

Quasi iedereen met een aanvullend pensioen kan dit opgespaard kapitaal in de polis vervroegd activeren/verzilveren!

Quasi iedereen komt in aan­merking

Dus niet alleen zelfstandigen, ondernemers of vrij beroepen kunnen hier gebruik van maken. Ook werknemers in dienstverband die een groepsverzekering via hun werkgever hebben lopen, komen in aanmerking.

Er wordt dus helemaal niet gediscrimineerd op basis van functie, statuut of professionele activiteit. Iedereen kan vastgoed kopen met een aanvullend pensioen zolang er maar opgebouwd kapitaal in een aanvullend pensioenplan zit.

In de praktijk niet in­teressant voor jongere pro­fielen

Zonder te technisch te willen worden, blijkt het in de praktijk pas interessant om vastgoed te financieren met een aanvullend pensioen vanaf +/- 45-jarige leeftijd en ouder. Zie hieronder voor meer info.

Met welke aan­vullende pensioen­plannen kan u vastgoed kopen?

De aanvullende pensioenplannen die in aanmerking komen om vastgoed mee te kopen, zijn de volgende:

GROEPSVERZEKERING

GROEPSVERZEKERING

VAPZ

VAPZ

VAPZ

VAPZ

Groepsverzekering

Een groepsverzekering valt onder de noemer collectief aanvullend pensioenstelsel.

Een collectief aanvullend pensioen kan financieel op 2 manieren worden opgebouwd:

 1. Via een verzekeringsmaatschappij, of
 2. Via een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger gekend als voorzorgsinstelling of pensioenfonds)

Indien een collectief aanvullend pensioen wordt opgebouwd via een verzekeringsmaatschappij, dan is er sprake van een groepsverzekering.

Een groepsverzekering is een verzekering gesloten ten voordele van alle personeelsleden van de onderneming of van een deel daarvan, met als doel aan de verkrijgers aanvullende voordelen te verschaffen boven die waarin het wettelijk rust- en overlevingspensioen voorziet.

Weetje: Een dergelijke groepsverzekering kan ook worden afgesloten in het voordeel van bedrijfsleiders van ondernemingen.

Lees er ALLE details over op de specifieke infopagina Groeps­verzekering gebruiken om vastgoed mee te financieren: Uw mogelijkheden en overzicht van de drie financieringstechnieken.

Vrij aanvullend pen­sioen voor werk­nemers (VAPW)

Iedere werknemer kan op eigen initiatief een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) afsluiten.

Dit is vooral interessant voor werknemers waarvan de werkgever geen aanvullend pensioen financiert ten voordele van hen (zoals via een groepsverzekering).

Indien de werkgever wel al een aanvullend pensioen financiert, is de jaarlijks te storten premie vrij laag en is zo’n VAPW contract minder interessant.

Individuele pensioen­toezegging (IPT)

Een aanvullend pensioen kan in tegenstelling tot de collectieve groepsverzekering ook op individuele basis worden opgebouwd.

In het geval van een IPT gaat het om een individuele pensioen­toezegging en deze kan voor (1) leidinggevenden met zelfstandig statuut die geen mandataris zijn alsook voor (2) vennootschapsmandatarissen met zelfstandig statuut gefinancierd worden op 2 manieren:

 1. Met een individuele pensioenverzekering, of
 2. Met een pensioencontract dat afgesloten wordt bij een voorzorgsinstelling

In het eerste geval spreken we over een indivi­duele pensioen­toezeggings­verzekering (IPT-verzekering). Het is in de praktijk een contract dat de vorm aanneemt van een individuele levensverzekering.

Deze individuele levens­verzekering heeft enerzijds de werkgever als verzekering­nemer en anderzijds de werknemer of bedrijfsleider als verzekerde en rechtstreeks begunstigde van het contract.

Vrij aanvullend pen­sioen voor zelf­standigen (VAPZ)

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) kan worden opgebouwd door iedere zelfstandige die sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep.

Een zelfstandige kan dit VAPZ opbouwen bij een pensioen­instelling naar keuze:

 1. Bij een verzekeringsmaatschappij, of
 2. Via een pensioenkas

Indien het VAPZ contract wordt opgebouwd via een ver­zekerings­maatschappij, neemt het VAPZ de vorm aan van een individuele levensverzekering. Deze individuele levens­verzekering kan een tak 21- of tak 23-contract zijn.

Opmerking: Meestal gaat het om een tak 21-contract omdat er sprake moet zijn van een wettelijk bepaalde rendementsgarantie (met een tak 23-contract is rendement garanderen echter niet evident).

Tweede opmerking: Een zelfstandige in België kan op drie verschillende manieren een VAPZ gebruiken om vastgoed te kopen.

Nadeel: In vergelijking met een groepsverzekering en een IPT-verzekering kan een zelfstandige in hoofdberoep via een VAPZ-contract slechts een relatief lage aftrekbare premie storten. Dit betekent dus ook dat er slechts een beperkt aanvullend pensioen kan worden opgebouwd met een VAPZ contract.

Daarom verkeren zelfstandigen in hoofdberoep, of zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep, sinds recente ontwikkelingen ook in de mogelijkheid om extra aftrekbare premies in te brengen door een POZ contract af te sluiten:

Pensioenovereen­komst voor zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen die zonder vennootschap werken zijn voor een aanvullend pensioen aangewezen op een VAPZ.

Zoals hierboven vermeld, levert een VAPZ vrij beperkte aftrekbare premies op en bijgevolg dus ook een vrij laag aanvullend pensioen.

Terwijl zelfstandigen die wel via een vennootschap werken en als bedrijfsleider actief zijn, veel hogere premies kunnen storten in een groeps- of IPT-verzekering.

Deze ongelijkheid onder zelfstandige ondernemers werd recentelijk grotendeels weggewerkt met behulp van een POZ contract.

Dankzij een Pensioenovereenkomst Voor Zelfstandigen (POZ) kunnen zelfstandigen die zonder vennootschap werken ook veel hogere premies storten en dus een veel hoger aanvullend pensioen opbouwen. Ze hebben nu dus ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen op basis van hun totale beroepsinkomsten en afhankelijk van hun toekomstige en eerdere loopbaanjaren.

Dit is vergelijkbaar met groeps- en IPT-verzekeringen waarvan de maximaal aftrekbare premies berekend worden op basis van de 80 %-regel. Deze regel laat toe dat een aanvullend pensioen kan gefinancierd worden dat afhankelijk is van de totale als bedrijfsleider genoten bezoldiging en van de door die bedrijfsleider nog te presteren loopbaanjaren. Het is zelfs mogelijk om het aanvullend pensioen te financieren voor eerder gepresteerde jaren (in het vakjargon gekend als ‘backservice’).

Opmerking: Qua eerdere gepresteerde loopbaanjaren is er wel nog steeds een minder gunstige behandeling voor een POZ-polis en zelfstandigen zonder vennootschap daar er enkel rekening wordt gehouden met de loopbaanjaren gepresteerd vanaf het jaar 2018. Daarbovenop kunnen er maximaal slechts 10 eerdere loopbaanjaren in rekening worden genomen.

Sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (RIZIV)

Geconventioneerde (para)medische vrije beroepen ontvangen jaarlijks een RIZIV-toelage van de overheid. Deze kan men als arts dan besteden aan een:

 • Sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (RIZIV-contract)
 • Verzekering gewaarborgd inkomen
 • Combinatie van RIZIV-contract & verzekering gewaarborgd inkomen

Het sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, ook gekend als RIZIV-contract, is een aanvullend pensioenplan voor medische vrije beroepen.

Het is een manier voor hen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Tegelijk kan men genieten van een dekking tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Op basis van drie verschillende financieringstechnieken kan men als arts in vastgoed beleggen met behulp van het opgebouwd kapitaal in zo’n RIZIV-polis.

Bent u een medicus? Doe dan eventueel ook meer inspiratie op en lees waarom dokters vastgoed zo’n aantrekkelijk beleggingsproduct vinden.

Hoe groepsver­zekering, VAPW, VAPZ, IPT, RIZIV of POZ-polis ver­vroegd ver­zilveren?

Hoe werkt vast­goed kopen met aan­vullend pen­sioen?

hoe werkt vastgoed kopen met aanvullend pensioen

Bouwt u als werknemer, zelfstandige ondernemer, bedrijfsleider of vrij beroep reeds een aanvullend pensioen op? Dan kan u het opgebouwd kapitaal in dat pensioenplan NU gebruiken om vastgoed mee aan te kopen.

U hoeft niet te wachten tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft om dit slapend kapitaal aan te wenden.

U kan het gebruiken om er een eigen hoofdverblijfplaats mee te kopen (nieuw of nog te renoveren), om er een tweede verblijf mee te kopen (in binnen- en buitenland) of om er een opbrengsteigendom mee te kopen.

In dat laatste geval gaat u investeren in vastgoed voor verhuur om een hoger rendement te realiseren op uw opgebouwd, slapend kapitaal. U heeft hier diverse passieve aantrekkelijke opties voor.

Indien u het goed aanpakt, in combinatie met een slimme financiering voor een optimaal hefboomeffect en in combinatie met de juiste verhuurgarantie, kan u hiermee een veel stevigere vermogensaangroei bereiken dan via een klassiek aanvullend pensioenplan.

Zelfs rentenieren met vastgoed en vervroegd op pensioen gaan komt hierdoor binnen handbereik op de middellange en lange termijn.

En wat ook bijzonder interessant is, zijn de extra maandelijks terugkerende pensioeninkomsten die u ermee kunt creëren (versus bijvoorbeeld de eenmalige kapitaalsuitkering van een aanvullend pensioenplan).

Drie opties: Vast­goed kopen met aan­vullend pen­sioen

voorschot wedersamenstelling inpandgeving drie technieken vastgoedfinanciering met aanvullend pensioen

Hoe werkt het nu precies, met een aanvullend pensioenplan onroerend goed aankopen? Wel, het opgebouwd kapitaal in uw aanvullend pensioenplan kan u op drie manieren gebruiken om vastgoed te kopen:

 1. Voorschot vragen op het aanvullend pensioenkapitaal en hiermee het vastgoed financieren
 2. Voor de wedersamenstelling van een hypothecaire lening waarmee u het vastgoed financiert (op het einde van het pensioenplan betaalt u met het uitgekeerde pensioenkapitaal in één keer de totale lening terug)
 3. Als waarborg (inpandgeving van het pensioenplan) voor een lening die u afsluit voor de aankoop van het vastgoed

Vastgoed financieren via voorschotmethode

Een voorschot vragen op het pensioenkapitaal in uw aanvullend pensioenplan is een eerste manier om vastgoed te financieren.

U kunt het opgebouwd kapitaal onmiddellijk ter beschikking krijgen en u hoeft door zo’n voorschot niet te wachten tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

In de praktijk zal u een fractie van het opgebouwde kapitaal in uw pensioenplan kunnen opvragen als voorschot.

Jaarlijks betaalt u interesten op het opgenomen voorschot (dit kan jaarlijks of in één keer op het einde van het contract via een systeem van gekapitaliseerde interesten).

U of uw werkgever of vennootschap betaalt natuurlijk ook de premies van het aanvullend pensioenplan verder door.

Afhankelijk van het aanvullend pensioenplan kan u de fondsen in de toekomst terug in het pensioenplan storten, zonder kosten.

Indien u ervoor opteert om het opgenomen voorschot niet terug te storten, dan zal dit voorschot vanzelfsprekend in mindering worden gebracht van het uit te keren pensioenkapitaal.

Bij een verkoop van het vastgoed dient het voorschot in de meeste gevallen terug te worden gestort.

Vastgoed financieren met hypothecaire lening, wedersamengesteld met uitgekeerd pensioenkapitaal

vastgoed financieren met hypothecaire lening wedersamenstellen met uitgekeerd pensioenkapitaal

Via deze financieringstechniek sluit u een hypothecaire lening af om het vastgoed te financieren.

Gedurende de looptijd van dit hypothecair krediet betaalt u alleen de interesten. U of uw werkgever of vennootschap betaalt natuurlijk ook de premies van het aanvullend pensioenplan verder door.

Het kapitaal van dit hypothecair krediet betaalt u dan in één keer met het geld dat u ontvangt wanneer het aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald.

Met andere woorden, uw aanvullend pensioenplan en het pensioenkapitaal hierin vervat wordt gekoppeld aan de hypothecaire lening.

Het pensioenkapitaal dat u uitbetaald krijgt op het moment dat het pensioenplan afloopt, gebruikt u om het ontleende kapitaal opnieuw samen te stellen.

Vandaar dat deze financieringstechniek van vastgoed met een aanvullend pensioen ook bekend staat als ‘financiering via wedersamenstelling’.

Het is mogelijk om het ontleende kapitaal van een hypothecaire lening opnieuw samen te stellen met pensioenkapitalen afkomstig van een groepsverzekering, VAPW, IPT, VAPZ, POZ en RIZIV-polis.

Vastgoed financieren met (hypothecaire) lening met inpandgeving van pensioenplan (als waarborg)

Een derde techniek van vastgoed financieren met een aanvullend pensioen, is uw aanvullend pensioenplan in pand geven als waarborg voor een (hypothecaire) lening.

Alle aanvullende pensioenplannen komen in aanmerking om in pand te geven (groepsverzekering, VAPZ, VAPW, RIZIV, IPT en POZ) en het verloopt gratis (maar zonder fiscale voordelen in de personenbelasting).

Het grootste voordeel is dat u geen hypothecaire inschrijving of registratierechten dient te betalen op de inpandgeving van het pensioenplan.

Indien u onverwachts komt te overlijden vooraleer uw aanvullend pensioenplan afloopt, dan zal het uitgekeerd overlijdenskapitaal automatisch aangewend worden om het hypothecair krediet terug te betalen aan de kredietverstrekker.

Voordelen van vastgoed kopen met aanvullend pensioen

Geschikt voor privé doeleinden zoals aankoop van buitenverblijf

Het slapend kapitaal in uw aanvullend pensioenplan kan u NU gebruiken om uw droom te realiseren.

Eindelijk die vastgoeddroom realiseren is mogelijk

vastgoeddroom realiseren en buitenverblijf kopen met aanvullend pensioenplan is mogelijk

Dat buitenverblijf kopen aan de kust of in het buitenland kan werkelijkheid worden, zonder dat u zich hiervoor financieel in nesten moet werken.

Vanzelfsprekend kan u het ook gaan benaderen vanuit financieel oogpunt en uitzoeken wat er mogelijk is op het gebied van investeren in vakantiewoningen (welke rendementen en welke garanties zijn er beschikbaar?).

Een vakantiewoning als belegging kopen kan in bepaalde gevallen financieel aanlokkelijk zijn, vooral indien het gaat om beleggen in vastgoed met verhuurgarantie (en gratis weken eigen gebruik of aan sterk verlaagd tarief).

Geschikt om opgebouwd kapitaal te beleggen aan betere voorwaarden

U kunt uw slapend spaarkapitaal meer laten opbrengen door te beleggen in investeringsvastgoed.

Indien u het goed aanpakt, eventueel in combinatie met een slimme financiering om te genieten van het hefboomeffect voor maximaal rendement op  uw geïnvesteerde eigen middelen, kan vastgoed veel meer opbrengen dan een doorsnee pensioenplan.

Beleggen in vast­goed met weinig geld is mogelijk

beleggen in vastgoed met weinig geld is mogelijk door aanvullend pensioenkapitaal te activeren

Vastgoed kopen met aanvullend pensioen: Het is ook dé oplossing indien u in vastgoed wilt beleggen met weinig liquide middelen.

Zoals hierboven uiteengezet zijn er diverse mogelijkheden om uw slapend pensioenkapitaal aan te wenden om vastgoed te financieren.

Dat is ideaal indien u over weinig liquide middelen beschikt of indien u zo weinig mogelijk liquide middelen wenst te investeren. Ook werknemers met een groepsverzekering kunnen hier dus gretig gebruik van maken!

Alle types vastgoed zijn financierbaar met aanvullend pensioen

diverse soorten vastgoed financierbaar met extra pensioenplan

Er worden doorgaans geen beperkingen opgelegd qua type vastgoed en de bestemming ervan. U kan dus aankopen wat u maar wilt met uw aanvullend pensioenkapitaal.

U kan er ook uw huidige hoofdverblijfplaats mee opfrissen of ze grondig renoveren. Denk aan het plaatsen van een nieuwe keuken, een ruime aanbouwveranda, een installatie van zonnepanelen en/of warmtepomp, een binnen- of buitenzwembad laten plaatsen, enzovoort.

U bent ook vrij om te investeren in minder voor de hand liggende types onroerend goed zoals grond (bouw- of landbouwgrond), commercieel vastgoed (zoals een winkel, magazijn of kantoorruimte), garageboxen, enzovoort.

U dient gewoon de eigenaar te worden van het onroerend goed (constructies met erfpacht of recht van opstal komen niet in aanmerking om te financieren via deze techniek).

De bestemming van het vastgoed is vrij te bepalen

Met een aanvullend pensioenkapitaal is het mogelijk om een hoofdverblijfplaats aan te kopen. Maar een aanvullend pensioenplan maakt het aankopen van een tweede woning (al dan niet in het buitenland) ook mogelijk.

En u kan ook altijd vastgoed kopen voor verhuur en dus een beleggingspand kopen voor meer rendement op uw slapend pensioenkapitaal.

Het hoeft dus niet om uw hoofdverblijfplaats te gaan en u kan dus ook probleemloos investeren in vastgoed met uw aanvullend pensioenkapitaal.

Vastgoed finan­cierbaar uit de hele EER (Europese Eco­nomische Ruimte)

met aanvullend pensioen kan u vastgoed financieren in europese economische ruimte en drie extra landen

Uw aanvullend pensioenkapitaal (opgebouwd in een Belgisch aanvullend pensioenplan) kan u gebruiken om vastgoed mee te kopen in België én bij uitbreiding de hele Europese Economische Ruimte.

Deze bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Met andere woorden, met een aanvullend pensioenplan kan u vastgoed kopen in de volgende landen:

Alle landen waarin u vastgoed kunt kopen met uw aanvullend pensioen op een rijtje:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechten­stein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Gunstige techniek om extra aan­koopkosten te mini­maliseren

Vastgoed aankopen betekent ook extra kosten betalen bovenop de aankoopprijs. Maar er is goed nieuws.

Vastgoed kopen met een aanvullend pensioen is dé ultieme techniek om de extra kosten op een vastgoedaankoop tot een minimum te beperken.

Via de voorschottechniek bijvoorbeeld kan u tal van extra aankoopkosten (deels) vermijden, zoals:

 • Notariskosten
 • Hypotheekkosten
 • Kosten van een schatting
 • Administratieve dossierkosten

Vastgoed kopen met aan­vullend pen­sioen is interessant voor zelf­standigen met vennoot­schap

Zelfstandige ondernemers die actief zijn met een vennootschap en functioneren als bedrijfsleider, kunnen fiscaal een aanzienlijk voordeel doen door vastgoed aan te kopen met hun aanvullend pensioen.

De vennootschap kan namelijk een groot deel van de lasten van het aanvullend pensioenplan bekostigen. En vervolgens koopt men als particulier het vastgoed door het opgebouwd kapitaal in het pensioenplan aan te spreken.

Dergelijke financieringstechniek van vastgoed is met andere woorden een fiscaal gunstige manier om gelden aan de vennootschap te onttrekken en ze in vastgoed te investeren.

Dit is vanuit fiscaal oogpunt een uiterst gunstige (indirecte) manier van beleggen in vastgoed met de vennootschap.

Aanbiedingen van passief beleggingsvastgoed met verhuurgarantie

Ontdek hieronder enkele interessante aanbiedingen (in volle eigendom in de EER) die u toelaten om passief in vastgoed te beleggen, inclusief diverse types verhuurgarantie.

passief beleggingsvastgoed kopen met extra pensioenplan voor hoger jaarlijks rendement

De onderstaande vastgoedbeleggingen zijn te koop in volle eigendom en bijgevolg kan u ze (deels) financieren met uw aanvullend pensioen:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

€212.000 (Vanaf) Excl. Kosten

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Costa Blanca en Costa Cálida, Spanje

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Voor jongere pro­fielen is vastgoed finan­cieren met aanvullend pen­sioen niet evident

Door de (nieuwe) Wet Aanvullende pensioenen van 18/12/2015 blijkt het niet evident te zijn om een aanvullend pensioen nog te gebruiken als schuldsaldoverzekering.

Dit is vooral zo voor recent afgesloten of nog nieuw af te sluiten pensioenplannen (en dus vooral van toepassing op jongere professionals). We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Praktijkvoorbeeld

Louis is 25 jaar oud en heeft een aanvullend pensioenplan als zelfstandige (VAPZ). Clara is ook 25 jaar oud en heeft een aanvullend pensioenplan als werknemer (groepsverzekering).

Beide personen vragen zich af of ze met het opgebouwd kapitaal in het pensioenplan vastgoed kunnen financieren.

Lenen op het aan­vullend pensioen

De eerste optie is lenen op het aan­vullend pensioen, wat via twee technieken kan:

 1. Het pensioenplan wordt gebruikt voor de wedersamenstelling van een hypothecaire lening waarmee het vastgoed wordt gefinancierd (op het einde van het pensioenplan betaalt men met het uitgekeerde pensioenkapitaal in één keer de totale lening terug)
 2. Het pensioenplan wordt in pand gegeven als waarborg voor een lening die men afsluit voor de aankoop van het vastgoed. Op de eindvervaldag wordt het uitgekeerde pensioenkapitaal gebruikt om de lening terug te betalen.

Het probleem is hier dat, door artikel 17 van de (nieuwe) Wet Aanvullende pensioenen van 18/12/2015, het aanvullend pensioenplan minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd moet lopen.

Het gevolg is dat het voor een 25-jarige helemaal geen steek houdt om zijn/haar aanvullend pensioen nog te gebruiken als schuldsaldoverzekering. Redenen:

 • Financieel: De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar. Wat betekent dat een 25-jarige 40 jaar lang premies voor het pensioenplan als schuldsaldoverzekering moet ophoesten. Financieel kan dit een kostelijke affaire blijken.
 • Praktisch: Daarbovenop komt dat kapitaal pas 40 jaar later vrij om de lening af te lossen. Maar waar kan men als 25-jarige een lening afsluiten met looptijd van 40 jaar?

In de praktijk is het vanaf een leeftijd van 45 jaar dan wel veel interessanter, bijvoorbeeld om op het aanvullend pensioen te lenen (looptijd lening 20 jaar) en er een tweede eigendom mee aan te kopen (of een pand te kopen voor verhuur).

De eindvervaldag van het pensioenplan en de lening kunnen vanaf zo’n leeftijd wel perfect samenvallen aan aanvaardbare tarieven en premies.

Voorschot opnemen op aan­vullend pen­sioen

De tweede optie is een voorschot opvragen op het aanvullend pensioenkapitaal en hiermee het vastgoed financieren.

Louis en Clara zijn echter jonge professionals (25 jaar oud) aan het begin van hun carrière. Dit betekent dat ze nog niet zo lang bezig zijn met het opbouwen van hun aanvullend pensioen.

Dus het opnemen van een voorschot op het aanvullend pensioenkapitaal is niet interessant omdat het om ‘peanuts’ gaat.

Op zo’n leeftijd zit er misschien pakweg 5 à 10 000 euro aanvullend pensioenkapitaal in het pensioenplan. Maar daar springt men niet ver mee wanneer het gaat om vastgoed financieren.

Vanaf een bepaalde leeftijd, we spreken over 45 jaar als richtlijn maar het is natuurlijk afhankelijk van situatie tot situatie, wordt het wel interessant om een voorschot op te nemen. Namelijk, van zodra er wel voldoende substantieel pensioenkapitaal in het pensioenplan zit.

Interesse in vast­goed kopen met aan­vullend pen­sioen? Vraag offerte aan

Bouwt u als werknemer, zelfstandige ondernemer, bedrijfsleider of vrij beroep reeds een aanvullend pensioen op?

En wenst u een correcte en scherpe financiering te vinden die rekening houdt met het slapend kapitaal in uw aanvullend pensioenplan? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend meer informatie en een offerte op maat aan voor de beste financiering.

Ook indien u een aanvullend pensioenspaarplan wenst op te starten, kunt u vanzelfsprekend vrijblijvend meer informatie aanvragen om de beste opties op de Belgische markt te ontdekken!

Andere alter­natieve financierings­methodes van vast­goed

Weet u nog niet goed hoe u nu best een buitenverblijf of een opbrengsteigendom zou financieren? Laat u dan ook inspireren door de volgende manieren om vastgoed op alternatieve wijze aan te kopen:

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *