• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Successieplanning voor opbrengsteigendommen: Beknopte gids

Successieplanning voor opbrengsteigendommen: Beknopte gids

min leestijd

man en vrouw vormen met armen dak boven hoofd van hun twee kinderen verwijzing naar successieplanning voor opbrengsteigendommen

Met deze gids over successieplanning voor opbrengsteigendommen krijgt u meer inzichten om een weloverwogen toekomst zelf vorm te geven.

We vermijden het onderwerp liever maar de dood en de hieruit voortvloeiende te betalen successierechten dienen wel degelijk aandacht te krijgen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw zorgvuldig opgebouwde portefeuille van opbrengsteigendommen op de juiste manier worden doorgegeven aan de volgende generatie?

En hoe kunt u vermijden dat de overheid met een groot stuk van de taart gaat lopen?

Lees verder en ontdek hoe u mits een zorgvuldige planning heel wat belastingen kunt vermijden op volkomen legale wijze.

Inhoudsopgave

Het belang van successieplanning voor uw onroerend goed

man en vrouw vormen met armen dak boven hoofd van hun twee kinderen verwijzing naar successieplanning voor opbrengsteigendommen

Deze gids over successieplanning voor uw onroerende goederen dient een essentiële tool te zijn voor elke ernstige vastgoedinvesteerder die zijn of haar nalatenschap wil veiligstellen.

Hieronder gaan we dieper in op het belang van een grondige analyse van uw eigendommen.

We staan ook stil bij de meerwaarde van bepaalde professionals die u kunnen bijstaan.

En tevens besteden we aandacht aan de (gigantische) fiscale gevolgen indien u het nalaat om uw successie zorgvuldig te plannen…

Successieplanning voor opbrengsteigendommen: Stappenplan

Stap 1: Evalueer uw beleggingspanden

4 verschillende houten miniatuurhuisjes bij elkaar in context van uw beleggingspanden evalueren en analyseren

Opbrengstpanden beheren en er maandelijks geld mee verdienen… Het valt niet te onderschatten qua werklading, stress, frustraties en kopzorgen.

Het gaat veel verder dan louter eigenaar zijn van een mooi appartement of huis voor verhuur.

Een opbrengsteigendom is vooral een dynamische investering die zowel opportuniteiten (zoals huurinkomsten en een mogelijke meerwaarde) als verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Het is dus belangrijk om na te denken over uw type eigendommen die u bezit.

Aandachtspunten voor een inventarisatie en evaluatie

Enkele aandachtspunten in deze context zijn de volgende:

 • Maak een volledige inventaris op van al uw onroerende goederen:
  • Begin met een gedetailleerde inventarisatie op te stellen van elk pand dat u bezit.
  • Dit betekent dat u de huidige marktwaarde ervan dient in te schatten. En het betekent ook dat u eventuele openstaande schulden, lopende huurovereenkomsten en toekomstige verplichtingen in rekening moet brengen.
 • Een dynamische evaluatie is ook belangrijk:
  • Iedere vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Wat vandaag een topinvestering is, kan morgen minder waardevast of lucratief zijn.
  • Het is bijgevolg essentieel om regelmatig aandacht te besteden aan de waardering van uw onroerend goed en om het potentieel van uw panden in te schatten.
 • Wees eerlijk en schat in wat voor vlees u in de kuip heeft… Concreet:
  • Zijn uw erfgenamen/begunstigden wel geschikt om deze opbrengsteigendommen verder te beheren zoals het hoort?
  • Misschien voelen ze er weinig tot niets voor en verkiezen ze liever liquide middelen uit de verkoop ervan?
 • Locatie en marktcondities inschatten:
  • De locatie van uw pand kan een enorme invloed hebben op de waarde ervan. Locatie Locatie Locatie! is met andere woorden een volkomen terechte leuze in de sector…
  • Een pand in een opkomende wijk kan in de toekomst bijvoorbeeld een pak meer waard worden.
  • En u dient ook rekening te houden met specifieke marktgevoeligheden, lokale trends en economische indicatoren zoals de bevolkingsevolutie en de werkgelegenheidsgraad.

Stap 2: Bepaal uw doelstellingen

man aan tafel met daarop allerlei houten pionnetjes groot en klein met roos in midden die doelstellingen voor nalatenschap voorstelt

Elke vastgoedinvesteerder heeft unieke doelen en ambities qua rendement, waardevastheid, meerwaardepotentieel, ligging, type vastgoed (nieuwbouw of bestaand), enzovoort.

Bovendien heeft elke vastgoedbelegger ook een privésituatie die de situatie nog unieker maakt!

En vooral in het kader van successieplanning voor vastgoed vergt dit dus maatwerk.

En dit maatwerk dient uw persoonlijke doelstellingen en verlangens als bouwstenen te hebben.

Het is de enige manier om uw nalatenschapsplan goed af te stemmen op uw persoonlijke doelen voor uw onroerend goed en uw erfgenamen.

Wat zijn uw persoonlijke doelen en verlangens?

Denk even goed na over de volgende zaken… Wat is er echt belangrijk voor u? Enkele mogelijkheden:

 • Generatie-overstijgende rijkdom bereiken:
  • Voor velen is het belangrijkste doel van investeren in vastgoed de creatie van een stabiel vermogen dat ook de nakomelingen kan ondersteunen.
  • Dit betekent dat uw panden niet alleen tijdens uw leven hun waarde moeten behouden… Ze dienen ook waardevast te zijn voor de volgende generatie(s) en bij voorkeur moeten ze ook uitzicht bieden op waardegroei.
 • Erfbelasting/successierechten minimaliseren:
  • In veel landen, waaronder België en Nederland, kan de erfbelasting (ook gekend als de successierechten) aanzienlijk oplopen.
  • Door verstandig vooruit te plannen, kunt u er echter voor zorgen dat uw erfgenamen niet excessief worden belast met buitensporige belastingverplichtingen.
  • Immers, dit vermogen werd in het verleden reeds aangekocht met belast geld…
  • Indien dit uw voornaamste doel is, dient u zeker een professional in te schakelen (zie hieronder voor meer informatie).
 • Soepele overgang (zeker van belang voor samengestelde gezinnen):
  • Bij samengestelde gezinnen en hertrouwde koppels met kinderen uit een vorig huwelijk kan het al vrij snel heel complex worden.
  • Niemand wil dat zijn of haar geliefden worden belast met gecompliceerde juridische en financiële kwesties na hun overlijden…
  • Een goed doordacht nalatenschapsplan kan in dergelijke situatie voor een naadloze overdracht van uw beleggingspanden zorgen.
  • Voor een dergelijk scenario kunt u best ook beroep doen op een expert ter zake (zie hieronder voor meer informatie).
 • Extra inkomsten voor de erfgenamen/begunstigden:
  • Voor sommige investeerders is het vooral belangrijk dat hun panden huurinkomsten blijven genereren voor hun erfgenamen.
  • Deze focus op een extra maandelijkse positieve cashflow kan ervoor zorgen dat uw nakomelingen het financieel gemakkelijker hebben.
  • In de praktijk kan dit dus betekenen dat u bepaalde panden in portfolio houdt en blijft verhuren in plaats van ze te verkopen voor liquide middelen.

Stap 3: Doe beroep op professionals voor uw successieplanning

man in blazer overhandigt gele miniatuurwoning aan vrouw symbool voor vrouw die professional raadpleegt om nalatenschap van onroerend goed te regelen

Nalatenschapsplanning is complexe materie en vereist een grondige kennis van zowel juridische als financiële aspecten.

Met andere woorden, dit is geen doe-het-zelf materie maar wel het actieterrein van echtte specialisten.

Waardevolle professionals voor uw successieplanning voor opbrengsteigendommen

Afhankelijk van uw situatie doet u er goed aan om de volgende specialisten te consulteren:

 • Notaris:
  • In België en Nederland spelen notarissen een cruciale rol bij het opstellen van testamenten en andere juridische documenten.
  • Ze kunnen u ook professioneel adviseren over de beste manieren om uw bezittingen te structureren en over te dragen, rekening houdend met de huidige wetgeving en belastingregels.
  • Tip: Plan een afspraak in bij een notaris uit de buurt om uw situatie en wensen uit de doeken te doen. Deze zal u ongetwijfeld vakkundig adviseren!
 • Financiële adviseur / Financiële planner:
  • Deze professionals kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en toekomstige doelen.
  • Ze kunnen strategieën voorstellen om uw vermogen te optimaliseren en te beschermen.
  • Dergelijke professionals specialiseren zich ook vaak in een subdomein zoals bijvoorbeeld aandelenmarkten, investeringsvastgoed, beleggingsfondsen, enzovoort.
 • Accountants en belastingconsulenten:
  • Met hun expertise qua belastingen op individueel en vennootschapsniveau kunnen accountants en belastingconsulenten u doorgaans goed adviseren.
  • Tip: Onderschat de fiscale implicaties van verschillende eigendomsstructuren en overdrachtsmethoden niet…
 • Fiscaal advocaat:
  • Het kan lonen om iets meer te betalen en een advocaat in fiscaal recht in te schakelen.
  • Een dergelijke professional is doorgaans niet de goedkoopste maar kan wel het onderste uit de kan halen qua fiscaliteit en successieplanning.
  • Dit type expert houdt rekening met jurisprudentie en kan absoluut van goudwaarde zijn als het om veel geld gaat…

Stap 4: Overweeg bepaalde eigendomsstructuren en juridische constructies

man ondertekent met balpen een contract onderaan verwijzing naar juridische eigendomsstructuur voor estate planning

De manier waarop u uw beleggingspanden verworven heeft / verwerft en structureert, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw nalatenschapsplanning.

Het is daarom heel belangrijk om u goed te laten inlichten!

Bepaalde constructies en eigendomsstructuren kunnen interessant zijn voor uw situatie…

Maar dit kan u alleen maar 100% zeker zijn door een professional onder de arm te nemen!

In de praktijk werken estate planners onder andere met de volgende zaken:

Patrimoniumvennootschap

Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die specifiek is opgericht om een familiepatrimonium te beheren, waaronder beleggingspanden.

Door uw beleggingspanden onder te brengen in een patrimoniumvennootschap, kunt u profiteren van fiscale voordelen, een gestructureerd beheer en een duidelijke overdracht van activa aan de volgende generatie.

Het stelt u ook in staat om de inkomsten en het beheer van de panden te reguleren volgens de statuten van de vennootschap.

Dit kan bijzonder nuttig zijn als u wilt dat de panden na uw overlijden blijven functioneren als beleggingsinstrumenten, zonder ze direct te verkopen of te verdelen onder de erfgenamen.

Nog enkele interessante weetjes over patrimoniumvennootschappen inzake successieplanning voor onroerend goed:

 • Kan grote belastingbesparingen opleveren. Interesten van hypothecaire leningen en andere kosten zijn fiscaal aftrekbaar zoals verzekeringspremies, registratierechten en onderhoudskosten.
 • Boekhoudkundig kan u het onderste uit de kan halen qua fiscaal aftrekbare kosten. U kunt uw panden (niet de grond) gespreid in de tijd volledig afschrijven.
 • De aandelen van uw patrimoniumvennootschap kunt u voordelig schenken aan uw erfgenamen om zo de hogere erfenisrechten compleet te vermijden.
 • Maar opgelet op het vlak van de huurinkomsten die in de vennootschap terechtkomen… Indien uw erfgenamen deze huurinkomsten uit de vennootschap willen halen, zullen ze sowieso extra belastingen betalen (raadpleeg een expert voor een professioneel advies op maat van uw situatie).

Maatschap

De maatschap is een vennootschapsentiteit zonder rechtspersoonlijkheid.

Het is een uitstekend hulpmiddel indien u een aanzienlijke effectenportefeuille bezit (aandelen, fondsen, trackers, etc.) en deze fiscaal optimaal wilt overdragen aan uw erfgenamen.

Concreet kan u met behulp van een maatschap uw roerend vermogen fiscaal optimaal overhevelen naar uw erfgenamen en eventuele partner.

En dit zonder dat u de controle over het beheer ervan verliest. En zonder dat u het recht op de opbrengsten ervan verliest.

In het kader van dit artikel over successieplanning voor onroerend goed voor verhuur is een maatschap dus minder relevant (daar deze vooral interessant is voor roerende goederen).

Maar… Het kan zijn dat u vooral afgeleide vastgoedbeleggingen bezit, zoals vastgoedaandelen en vastgoedfondsen. In dat geval valt een maatschap zeker en vast te overwegen.

Tip: Neem contact op met een notaris of fiscaal advocaat voor degelijk advies op maat van uw situatie en wensen!

Schenking van onroerend goed met behoud van zekerheid en inkomsten

Schenken met behoud van vruchtgebruik is een veelgebruikte methode waarbij u als schenker de controle en inkomsten van het geschonken vastgoed behoudt.

Bij deze vorm van schenking behoudt u als schenker het vruchtgebruik. Dit betekent dat u het recht heeft om het vastgoed te gebruiken en de huurinkomsten ervan te ontvangen.

De ontvanger(s) van het geschonken vastgoed krijgt de blote eigendom.

Dit houdt in dat de ontvanger(s) de belangrijkste voordelen van het vastgoed niet kan/kunnen benutten.

In de praktijk kan de blote eigenaar bijvoorbeeld quasi nooit een lening krijgen via dat onroerend goed als onderpand. Het pand hypothekeren als blote eigenaar is iets wat de meeste kredietverstrekkers weigeren te doen in de praktijk.

Deze aanpak is ideaal indien u tot uw laatste snik de controle wilt behouden over uw onroerende goederen en tegelijkertijd wilt profiteren van lagere schenkingsrechten (in plaats van hogere successierechten).

Stap 5: Maak een testament op bij de notaris

klassieke pen waarmee woord testament op beige papier geschreven werd symbool voor successieplanning voor opbrengsteigendommen

Een testament is een essentieel instrument om uw nalatenschap zorgvuldig mee te regelen.

Opgelet: Hoewel het mogelijk is om zelf een testament te schrijven, gaat dit gepaard met aanzienlijke risico’s.

Tip: Door uw testament bij een notaris op te maken, bent u verzekerd van een wettelijk correct en uitvoerbaar document.

Enkele voordelen hiervan zijn de volgende:

Complexe wetgeving respecteren

De inhoud van een testament moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke beperkingen en fiscale regels.

Er bestaat bijvoorbeeld zoiets als het reservataire erfdeel. Met andere woorden, uw kinderen en huwelijkspartner hebben wettelijk recht op een vastgesteld minimumdeel van uw erfenis.

Hoewel er dus wel wat flexibiliteit bestaat in hoe u uw vermogen nalaat, zijn er in de praktijk dus wettelijke beperkingen aan wat u aan niet-erfgenamen kunt nalaten.

Een notarieel testament is een investering in welverdiende rust en zekerheid voor uzelf en uw erfgenamen.

Het is dus een heel verstandige zet om een notaris te contacteren.

De notaris zorgt ervoor dat uw testament juridisch correct is en informeert u tevens over de fiscale en financiële gevolgen voor uw erfgenamen.

Voorkom discussies en geschillen

Testamenten kunnen een gevoelige snaar raken waardoor uw erfgenamen het mogelijk niet helemaal eens zijn met uw beslissingen.

Weetje: Een zelfgeschreven testament kan na uw overlijden betwist worden.

Bepaalde erfgenamen zouden bijvoorbeeld de echtheid ervan in twijfel kunnen trekken. Of men zou kunnen proberen om te bewijzen dat u niet gezond van geest was op het moment dat u uw testament opstelde…

De oplossing om dergelijke vervelende zaken te vermijden is simpel: Een notarieel testament opstellen.

Bij een notarieel testament staan uw handtekening en geschrift namelijk volledig buiten kijf en is er een formele bevestiging van uw wilsbekwaamheid!

Veilige bewaring en registratie worden gegarandeerd

Uw testament veilig bewaren is cruciaal…

Er zijn gevallen genoeg bekend waarbij een testament dat thuis bewaard werd, verloren ging… Of dat het testament met opzet vernietigd werd door iemand die er niet mee akkoord ging…

Een notaris is de oplossing! Deze professional bewaart uw testament veilig en registreert het ook in een centrale officiële database waardoor het altijd traceerbaar is.

Verduidelijking en precisering

Zelfs als een testament wettelijk geldig is, is verdere verfijning en verduidelijking vaak nodig… Als leek kunt u dit normaliter niet zelf bereiken. Hiervoor hebt u de hulp nodig van een notaris.

Een goede notaris helpt u om uw wensen juridisch juist te formuleren en potentiële onduidelijkheden te vermijden.

Hierdoor kan uw testament effectief en volgens uw wensen worden uitgevoerd.

Conclusie: Een testament opstellen bij een notaris biedt zekerheid, voorkomt vervelende geschillen en is de beste garantie dat uw laatste wensen correct worden uitgevoerd.

Stap 6: Onderschat de liquiditeitsbehoeften niet

rekenmachine en balpen op allerlei grafieken samen met eurobiljetten verwijzing naar liquide middelen opzij houden om nalatenschap te organiseren voor erfgenamen

Bij uw overlijden zullen er verschillende kosten en erfrechten verschuldigd zijn. Deze moeten betaald worden voordat uw activa aan uw erfgenamen kunnen worden overgedragen.

Het is dus essentieel om goed vooruit te plannen en om ervoor te zorgen dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan deze verplichtingen te voldoen.

Kosten en erfrechten

Afhankelijk van de waarde van uw nalatenschap en de specifieke regelgeving in uw land, kunnen er aanzienlijke erfbelastingen en andere kosten verschuldigd zijn ten gevolge van uw overlijden.

Indien uw erfgenamen over onvoldoende liquide middelen beschikken, dienen ze bepaalde activa te verkopen om al deze kosten te kunnen dekken.

En dat is natuurlijk niet ideaal indien u wilt dat bepaalde activa intact blijven.

Onderhoud van de beleggingspanden

Als u wilt dat uw beleggingspanden na uw overlijden blijven functioneren als inkomsten genererende activa, moet u rekening houden met kosten van onderhoud en beheer.

Anders gesteld, er moeten voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de lopende kosten van die panden te dekken.

Denk aan factoren zoals opfrissingswerken, onderhoudswerkzaamheden, syndicuskosten, belastingen en eventuele kapitaalaflossingen en interestbetalingen van hypothecaire leningen.

Strategieën voor meer liquiditeit

Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor voldoende liquiditeit in uw nalatenschap:

 • U kan een of meerdere levensverzekeringen onderschrijven die worden uitgekeerd op het moment van uw overlijden,
 • Daarnaast kan u ook beslissen om maandelijks een bedrag te storten op een specifieke spaar- of beleggingsrekening,
 • Of u kan specifieke instructies vastleggen qua verkoop van bepaalde activa om voldoende liquide middelen te genereren.

Tip: U kan vast en zeker nog wat extra inspiratie opdoen in ons naslagwerk over cashflow en kasreserves genereren.

Stap 7: Bereken de fiscale implicaties

man aan tafel met rekentoestel bekijkt dalende torentjes muntstukken en dalende rode grafiek effect van fiscale implicaties op overdracht van opbrengsteigendommen

De overdracht van beleggingspanden kan zowel voor u als voor uw erfgenamen aanzienlijke fiscale gevolgen hebben.

Het is essentieel om deze gevolgen te begrijpen en zorgvuldig te plannen om onaangename financiële verrassingen te voorkomen.

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn de volgende:

 • Erfbelasting: In veel landen, waaronder België en Nederland, kan de overdracht van beleggingspanden aan erfgenamen leiden tot aanzienlijke verschuldigde erfbelastingen. De exacte bedragen en tarieven kunnen variëren afhankelijk van de waarde van het pand, de relatie tussen de overledene en de erfgenaam en andere factoren.
 • Meerwaardebelasting: Als beleggingspanden worden verkocht, kan er meerwaardebelasting verschuldigd zijn op de winst. Het is belangrijk om te weten wanneer en hoe deze belasting wordt geheven en hoe deze kan worden geminimaliseerd.
 • Fiscale optimalisatie: Er bestaan verschillende strategieën en structuren die kunnen worden gebruikt om de fiscale impact van de overdracht van beleggingspanden te minimaliseren. Dit kan onder meer via patrimoniumvennootschappen, schenkingen of andere fiscale planningstechnieken (zie hierboven voor meer info).
 • Belastingadviseur en/of fiscaal advocaat: Gezien de complexiteit van de fiscale wetgeving en de hoge inzet, is het raadzaam om een ervaren belastingadviseur en/of fiscaal advocaat te raadplegen. Dergelijke professionals kunnen u begeleiden voor het fiscale luik van uw successieplanning voor onroerend goed.
 • Tip: Neem deze materie ernstig, een degelijke fiscale planning en optimalisatie kan uiteindelijk tienduizenden euro’s meer (of minder) opleveren…

Stap 8: Communiceer duidelijk met uw begunstigden

drie generaties samen aan tafel perfect voor open dialoog met toekomstige erfgenamen en begunstigden

Open communicatie met uw erfgenamen is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw wensen worden nageleefd.

Het is daarnaast ook belangrijk om potentiële conflicten of misverstanden te voorkomen.

Enkele tips om vruchtbare gesprekken te voeren met uw erfgenamen:

 • Maak uw intenties duidelijk: Zorg ervoor dat uw erfgenamen precies weten wat uw intenties zijn met betrekking tot elk beleggingspand. Dit omvat niet alleen wie wat erft maar ook eventuele voorwaarden of wensen die u heeft met betrekking tot het beheer of gebruik van de panden voor verhuur.
 • Voer een respectvolle open dialoog: Moedig uw erfgenamen aan om vragen te stellen of hun zorgen te uiten. Dit kan helpen om eventuele problemen vroegtijdig aan te pakken en een soepelere overgang te waarborgen. Iedereen is anders en wat voor u onbelangrijk lijkt, kan voor uw zoon of dochter bijvoorbeeld echt wel belangrijk zijn…
 • Zorg voor voldoende documentatie: Naast mondelinge communicatie is het ook belangrijk om alle relevante informatie schriftelijk vast te leggen. Dit kan een formeel testament omvatten maar ook andere documenten zoals brieven, overzichten, berekeningen en memo’s die uw intenties en wensen verduidelijken.

Stap 9: Herzie en bewerk uw successieplanning voor opbrengsteigendommen geregeld

groene pijl vooruit gele pijl veranderen van richting rode pijl terugkeren symbool voor successieplanning voor opbrengsteigendommen regelmatig herzien en bijsturen waar nodig

Uw nalatenschapsplanning organiseren is geen eenmalige taak.

Het is een doorlopend proces dat regelmatig uw aandacht vereist om ervoor te zorgen dat alles actueel en relevant blijft.

Enkele zaken om rekening mee te houden in deze context:

 • De waarde van uw beleggingspanden kan in de loop van de tijd fluctueren. Nieuwe aankopen, verkopen, renovaties of marktveranderingen kunnen de waarde en het potentieel van uw panden beïnvloeden. Het is essentieel om rekening te houden met deze veranderingen in uw nalatenschapsplan. Anders gesteld, bij iedere substantiële wijziging aan uw vastgoedportefeuille dient u uw nalatenschapsplanning een update te geven.
 • Familiale omstandigheden: Gebeurtenissen zoals geboortes, overlijdens, huwelijken of echtscheidingen binnen uw familie kunnen een grote invloed hebben op uw nalatenschapsplanning. Wie u vandaag als erfgenaam beschouwt, kan in de toekomst licht of drastisch veranderen. Uw successieplanning dient deze veranderingen te weerspiegelen.
 • Belastingwetten: De belastingwetten en dan vooral deze met betrekking tot erfenissen en schenkingen kunnen veranderen. Nieuwe wetten of wijzigingen aan bestaande wetten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw nalatenschapsplan. Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en uw plan dienovereenkomstig aan te passen. Laat u bijstaan door een fiscaal advocaat of notaris hieromtrent.
 • Periodieke herziening is verstandig: Het is een goed idee om een vaste routine in te bouwen qua periodieke herziening van uw nalatenschapsplan. Of het nu jaarlijks is (zoals een darmonderzoek of tandartscontrole) of na elke grote levensgebeurtenis, een regelmatige herziening zorgt ervoor dat uw successieplanning altijd up-to-date blijft.
 • Professioneel advies inroepen is slim: Net zoals het raadzaam is om professionals te raadplegen bij het opstellen van uw nalatenschapsplan, is het ook verstandig om hun expertise in te roepen bij het herzien en bijwerken ervan. Zij kunnen u wijzen op zaken die u misschien over het hoofd hebt gezien. En ze kunnen u tevens adviseren over de beste manieren om met nieuwe uitdagingen om te gaan…

Successieplanning voor vastgoed draait om meer dan het fysieke aspect

man geeft houten miniatuurwoning aan kind symbolische weergave van onroerend goed nalaten en doorgeven aan erfgenamen

Laten we successieplanning voor opbrengsteigendommen eens anders bekijken… Het is in essentie een teken van vooruitzien, zorgen voor uw familie, bezittingen doorgeven en liefde delen.

Indien u uw vermogen deels met onroerend goed heeft opgebouwd, is het belangrijk om niet alleen aan het heden te denken!

Vastgoed is vrij illiquide van aard en het brengt specifieke fiscale gevolgen met zich mee indien het in uw nalatenschap valt. Dus u dient goed na te denken over wat u in de toekomst wilt nalaten aan uw erfgenamen en wat niet…

De negen stappen die we hierboven hebben doorgenomen, vormen de basis van een goed doordachte nalatenschap die misschien wel verschillende generaties kan ondersteunen.

Het is uiterst belangrijk om vooruit te denken en zorgvuldig te plannen!

Denk bijvoorbeeld aan de meerwaarde van een expert, een slimme fiscale planning en een open communicatie met uw familie en erfgenamen.

En het belangrijkste om te onthouden over successieplanning voor opbrengsteigendommen is het volgende:

Estate planning voor uw onroerend goed gaat over veel meer dan alleen maar stenen, dakpannen, verhuurcijfers en contracten…

In essentie gaat het voornamelijk over mensen, uw familie, uw diepste dromen en uw persoonlijke ambities.

Tot slot nog dit: Denkt u na over uw investeringen in onroerend goed en hoe ze eigenlijk moeten gaan passen in uw grotere nalatenschapsplanning?

Tracht dan een duidelijk antwoord te formuleren op de volgende vragen:

 • Welke onroerende goederen wil ik nalaten? En welke niet?
 • Hoe wil ik dat mijn kinderen en kleinkinderen over mij denken later?
 • Wat wil ik dat mijn nalatenschap over mij zegt?
 • Hoe kan ik mijn toekomstvisie echt omzetten in de praktijk?

Veelgestelde vragen over successieplanning voor opbrengsteigendommen

Waarom zou ik me zorgen maken over successieplanning voor opbrengsteigendommen als ik nog jong en gezond ben?

Successieplanning gaat niet alleen over wat er gebeurt als u er niet meer bent. Het gaat over veel meer dan dat…

Uw successie regelen draait om het vormgeven van uw toekomst, het beschermen van uw geliefden en het waarborgen van uw visie.

Goed begonnen is half gewonnen!

Tip: Hoe eerder u begint met plannen, hoe meer tijd u heeft om een betrouwbaar plan op te stellen!

Hoe kan ik zeker zijn dat mijn erfgenamen mijn wensen gaan respecteren?

houten kubusjes met letters op die woord respect vormen belangrijk dat erfgenamen uw wensen als erflater respecteren

Communicatie is de sleutel tot succes.

Door open en eerlijk te spreken over uw intenties en wensen, creëert u een omgeving van vertrouwen en begrip.

Maar opgelet: Woorden alleen zijn tegenwoordig niet meer genoeg om respect af te dwingen.

Door een gedetailleerd en juridisch bindend nalatenschapsplan op te stellen, zorgt u ervoor dat uw visie wordt nageleefd.

U leest het goed, met de juiste aanpak worden uw wensen gerespecteerd, zelfs als u er zelf niet meer bent…

Is successieplanning voor opbrengsteigendommen niet gewoon een manier om belastingen te ontwijken?

Terwijl fiscale optimalisatie en efficiëntie een belangrijk aspect van successieplanning zijn, gaat het in realiteit wel veel verder dan dat…

Het gaat namelijk ook over wat u precies nalaat aan uw kinderen, kleinkinderen en andere begunstigden.

En het gaat ook om het bieden van een zorgeloze toekomst aan uw naasten en geliefden.

Met andere woorden, uw successieplanning voorbereiden is een daad van verantwoordelijkheid en liefde.

Natuurlijk is de financiële en fiscale strategie ook belangrijk maar het is zeker en vast niet de enige factor die van belang is.

Hoe kan ik mijn beleggingspanden toekomstbestendig maken voor een wereld die voortdurend verandert?

De wereld en vastgoedmarkten zijn onderhevig aan continue veranderingen.

Maar de basisprincipes van waardevastheid blijven steeds hetzelfde…

Door te investeren in kwaliteit, de juiste locatie en duurzame onroerende goederen, kan u het verschil maken op de lange termijn.

Tip: Tracht ook regelmatig uw nalatenschapsplanning te herzien!

Zo kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingspanden zo goed mogelijk hun waarde behouden, wat ook voor uw nakomelingen van groot belang is.

Wat als ik van gedachten verander over hoe mijn beleggingspanden moeten beheerd of verdeeld worden?

Flexibiliteit is een kerncomponent van elke goede successieplanning.

Het leven is onvoorspelbaar en onze wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Dat is het leven en het is perfect normaal!

Door uw successieplan regelmatig te herzien en bij te werken, kunt u zich aanpassen aan deze voortdurende veranderingen.

Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat uw nalatenschapsplan altijd een weerspiegeling is van uw huidige visie en wensen.

Kortom, is het al een tijdje geleden dat u uw successieplanning analyseerde? Dan heeft u werk aan de winkel!

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *