• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Studentenkot kopen als investering: Redenen waarom dit een goed idee is

Studentenkot kopen als investering: Redenen waarom dit een goed idee is

min leestijd

studentenkot kopen als investering redenen waarom dit goed idee is

Hieronder hebben we het over een studentenkot kopen als investering. Investeren in stu­dentenhuisvesting is geliefd bij een groot aantal vast­goed­investeerders.

U denkt waarschijnlijk: “Studen­tenhuisvesting is eng/vies”.

Als het gaat om be­leggen in studenten­kamers, is een veel­gemaakt bezwaar dat het een gevaarlijk en risicovol spel is, waarbij studenten het pand misbruiken. Dit kan waar zijn als u niet oplet.

Maar in het merendeel van de gevallen is de realiteit dat studentenhuisvesting een be­trouwbare niche­markt is in investerings­vastgoed.

Het is niet zomaar zonder reden dat er diverse succesvolle bedrijven zijn ontstaan die hun bedrijfsmodellen rond stu­denten­huisvesting hebben ge­bouwd.

We willen ingaan op een paar unieke aspecten van stu­dentenkoten als belegging.

We zullen ook bespreken waarom de te behalen rendementen aantrekkelijker kunnen zijn in vergelijking tot andere niche­markten binnen resi­dentieel en commer­cieel beleggings­vastgoed.

Veel leesplezier!

Voordelen van stu­­denten­­kot kopen als in­ves­tering en ver­­huur aan stu­­denten

Hieronder gaan we het hebben over enkele van de voordelen van een studentenkot kopen als investering.

Doe er uw voordeel mee wanneer u nog moet beslissen welk soort investeringsvastgoed het best bij u past.

Hoog aantal stu­­denten­­inschrij­vingen

aantal studenteninschrijvingen stijgt alsook vraag naar kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in studentensteden

Ondanks de geleidelijke toename van het studiegeld in België, Nederland en andere landen in Europa, is er nog steeds een grote marktvraag naar bachelor- en masteropleidingen.

Zowel hogescholen als univer­siteiten specialiseren zich in allerlei vakdomeinen en stomen jongvolwassenen klaar voor het échte werkleven…

Daar men tegenwoordig niet meer aan de bak komt zonder het juiste diploma, is het dus nogal wiedes dat er een enorme vraag is naar talloze voor de hand (en minder voor de hand) liggende meerjarige opleidingen.

Het aantal studenten­inschrij­vingen blijft toenemen en zit in sommige landen zelfs op record­­hoogtes.

Er is dus nog steeds sprake van een enorme vraag naar hogere studies en de gepaste opleidingen van niveau.

Dit stimuleert dan ook de vraag naar geschikte studenten­huis­vesting in de studentensteden.

En deze trend, de groei en bloei van de kenniseconomie, is bepalend voor de vooruitzichten van studenten­koten als belegging op lange termijn.

Een studentenkot kopen als investering houdt qua visie op de lange termijn zeker en vast wel steek.

Want al die studenten dienen op acceptabele afstand van de onderwijsinstellingen te wonen tijdens de week.

En zodoende zijn er tien­duizenden kot­studenten die jaarlijks een stekje moeten vinden en dus een geschikt studenten­kot moeten huren.

Bij andere types vastgoed zijn banengroei en demografie de belangrijkste indicatoren.

Maar in de niche van studenten­huisvesting als belegging is de belangrijkste parameter het aantal in­schrijvingen bij de hogescholen en universiteiten.

Een stabiel en/of groeiend aantal studenteninschrijvingen kan duiden op economische groei in een gebied rondom en vlakbij bepaalde onderwijsinstellingen in de studentensteden.

Grote vraag naar dege­lijke studenten­­huis­­vesting

hoge vraag naar kwalitatief hoogstaande studentenkoten kan in uw voordeel spelen

Zoals vaak het geval is, dient u ook voor studentenhuisvesting een onderscheid te maken tussen diverse soorten studentenkoten.

Gaat het om kamertjes in een studentenhuis met 1 gemeenschappelijke keuken en badkamer?

Of gaat het om stijlvol bemeubelde studentenstudio’s met eigen badkamer en privé keuken?

U begrijpt dat er gigantische verschillen te bespeuren vallen tussen wat er nu precies allemaal te huur is voor studenten.

En de hogescholen en universiteiten kunnen de vraag simpelweg niet bijhouden voor wat betreft de meer toegankelijke studentenkamers in de lagere prijssegmenten.

Als u in een ver verleden naar de universiteit of hogeschool bent gegaan, u weet wel, die fantastische tijd waarin uw enige zorgen drinken, feesten en examens afleggen waren…

Dan weet u waarschijnlijk wel nog dat huisvesting voor studenten op de campus zelf meestal alleen wordt aangeboden aan eerste­jaars­studenten of studenten die een bepaalde vorm van overheidssteun of -hulp ont­vangen.

Dat was echter niet altijd het geval voor veel hogescholen en universiteiten.

Voorheen was het eigenlijk de accommodatie voor alle studenten.

In reactie op het beperkte aanbod van studenten­huisvesting worden er tegenwoordig studenten­appartementen en -studio’s gebouwd buiten de campus door ontwikkelaars.

Dat zien we overal in het land (België, Nederland) en op andere markten in Europa.

Het voordeel van investeren in studentenkamers is dat er jaarlijks een nieuwe lichting studenten instroomt terwijl er een oudere lichting studenten afzwaait om te beginnen aan hun professionele carrière.

Dit gegeven, een continue en permanente instroom van vers huurdersbloed, zorgt ervoor dat u geen probleem zult hebben om nieuwe huurders aan te trekken.

Tenminste, indien u geïnvesteerd heeft in een kwalitatief hoogstaand studentenkot met alle moderne voorzieningen…

Recessie­­bestendige be­legging

studentenkot kopen is recessiebestendige belegging kenniseconomie blijft draaien

Studentenhuisvesting wordt vaak bestempeld als ‘recessie­bestendig’. In sommige gevallen is dat zo en in andere gevallen weer niet.

Maar vergeleken met andere nichemarkten in het residentieel vastgoed, zijn studentenkamers (ook studentenkoten genaamd in België) één van de meest recessiebestendige types be­leggingsvastgoed.

Een economische crisis (een recessie) kan een tegen­overgesteld effect op studenten­studio’s en -kamers hebben vergeleken met andere niches van resi­dentieel vast­goed.

Tijdens een recessie is er namelijk geen enkele reden waarom er zich plots minder mensen zouden inschrijven voor een degelijke opleiding.

Wanneer de werk- en toekomstperspectieven er niet goed uitzien voor starters, zijn deze vaak geneigd om door te studeren en een bachelor- of masterdiploma te behalen.

Dit is en blijft het beste toegangsticket tot de arbeidsmarkt van vandaag.

En ook op het vlak van carrière maken en opklimmen in de bedrijfshiërarchie is het beter om een degelijk diploma op zak te hebben.

Anders wordt u al snel geplafonneerd door uw oversten waardoor men gewoon niet kan opklimmen.

Kortom, zelfs tijdens een recessie blijft het aantal stu­denten­inschrijvingen hoog.

En in deze context is op zoek gaan naar een tof studentenkot te koop als investering een interessante beleggings­optie.

Geen kans op 100% inkomsten­­verlies – Studenten­­huis kopen en ver­huren

Een kot kopen om te verhuren is één ding. Qua diversificatie en spreiding bent u aangewezen op die ene verhuurunit.

Maar wat indien u kiest voor een volledig studentenhuis?

Een studentenhuis kopen en verhuren is inderdaad van een ander niveau.

U zult in de meeste gevallen geen 100 procent inkomensverlies lijden, omdat er meerdere verhuureenheden in zo’n studentenhuis zijn ondergebracht.

Wanneer u ‘slechts’ 1 studentenkamer zou verhuren aan één student, dan loopt u dat risico van leegstand en 100% inkomstenverlies wél.

Zodra de student vertrekt zult u, na afloop van het jaarlijks huurcontract, van de ene op de andere maand geen huur­inkomsten meer ontvangen.

Opmerking: U kunt zich op niveau van een enkele studentenkamer wel indekken tegen leegstand via een studentenkamer met verhuurgarantie door de bouw­promotor.

Voordelen van een volledig studenten­­huis kopen

Met een volledig studentenhuis daarentegen kunt u bijvoorbeeld woonruimte bieden aan vijf studenten. Stel dat elke student maandelijks ongeveer € 450 tot € 750 betaalt.

Wanneer er dan een student is die vertrekt en u heeft niet direct vervanging beet, dan ontvangt u nog steeds +/- 80 procent van uw huurinkomsten.

En dat is natuurlijk pakken beter dan bruusk terugvallen op nul euro inkomsten.

Leegstand is natuurlijk niet ideaal, ook niet indien u eigenaar bent van een studentenhuis met meerdere verhuureenheden.

Maar het is lang niet zo erg als het verliezen van uw volledige huurinkomen door leegstand van uw enige studentenkamer in portfolio.

Doorgaans kunt u binnen enkele maanden de leegstand van 1 verhuureenheid in uw studentenhuis opvullen.

Gezien de solide vraag naar kwalitatief hoogstaande en comfortabele studentenhuisvesting is de kans op complete leegstand van een studentenhuis nagenoeg 0 procent.

Sleutel-op-­de-­deur studenten­huis­­vesting is beschik­­baar

studentenkoten te koop met huurgarantie en zekere inkomsten als spaaralternatief

We zien tegenwoordig twee soorten verhuurders van studentenkamers:

 1. Doe-het-zelf kotbazen die de verhuur en het beheer zelf organiseren
 2. Passieve beleggers in studentenkamers die de verhuur, het onderhoud en het beheer compleet uitbesteden

In die laatste categorie bestaan er twee varianten op het thema.

Ten eerste kan u een studentenkot kopen als investering en vervolgens beslissen om de verhuur ervan toe te wijzen aan een vastgoed­makelaar of rent­meester die de studenten­stad in kwestie kent.

Ten tweede kan u ook gewoon direct opteren voor een kant-en-klare studentenhuisvesting als investering.

In zo’n geval zal de bouwpromotor het beheer, het onderhoud en de verhuur in goede banen leiden.

Voordelen van stu­dentenkot kopen als inves­tering op passieve wijze

Beleggen in studentenkamers betekent dan in de praktijk dat u een netjes gemeubileerde studentenkamer verwerft in volle eigendom.

En dat u vervolgens zorgeloos kunt genieten van een complete begeleiding van A tot Z, inclusief rentmeesterschap en onderhoud.

Een sleutel-op-de-deur belegging in studentenhuisvesting betekent dat ontwikkelaars huizen, appartementen of flatgebouwen kopen of bouwen om de verhuureenheden daarin vervolgens aan particulieren te verkopen of de appartementen zelf te verhuren.

Op deze manier kunt u als particuliere belegger kleinere eenheden binnen een groter complex kopen.

U kunt het zien als een kant-en-klare investering welke ook wordt beheerd voor u.

Dat is is het bedrijfsmodel van dergelijke ontwikkelaars; u hoeft echt nergens aan te denken. Echt passief beleggen in vastgoed met andere woorden.

Dikwijls worden de studenten­kamers voor verhuur compleet gemeu­bileerd op­geleverd.

En indien u het goed uitzoekt, kunt u in zee gaan met een promotor die nog een stapje verder gaat.

Met een stapje verder wordt bedoeld dat de bouwpromotor instaat voor de complete verhuurservice, het onderhoud en het beheer.

En een leuk weetje: Er bestaan bouwpromotoren die, dankzij hun lokale verankering en netwerk, nog een stapje verder kunnen gaan.

Deze bieden naast een zorgeloze service en rentmeesterschap ook nog eens een verhuurgarantie aan.

Minder wan­betaling met stu­denten als huurder

studentenhuisvesting kent minder wanbetaling en betalingsachterstand dan andere soorten opbrengstvastgoed

U zou het misschien niet echt verwachten, maar verhuren aan studenten minimaliseert in de praktijk de kansen op wanbetaling en betalingsachterstand.

Wanneer u investeert in studentenhuisvesting, bent u in de meeste gevallen gegarandeerd van een inkomen.

Vaak staan ouders garant voor hun kind, waardoor u ervan verzekerd bent dat de huur wordt betaald.

Dergelijke borgstelling door de ouders komt heel vaak voor in grotere studentensteden met veel studenten.

Met studentenverhuur is de kans groot dat u minder wanbetaling ziet dan in andere niches van investeringsvastgoed.

De realiteit is dat wanneer iemand naar de hogeschool of universiteit gaat, hij/zij meestal met een welbepaald doel de studies aanvat.

Bovendien zijn het vaak de ouders die het kind ondersteunen, stimuleren en dus ook betalen.

Maar vergis u niet: Zelfs wanneer studenten zelf hun maandelijkse huur moeten betalen, zonder ondersteuning van de ouders, zijn ze vaak nóg meer geneigd om te zorgen dat de huurbetaling voor de eerste van de maand netjes wordt betaald.

Dit is echter niet altijd het geval, waardoor het natuurlijk interessant kan zijn om als particuliere belegger te opteren voor een belegging in studentenkoten mét huurgarantie.

Samengevat: Beleggen in studentenwoningen betekent in de praktijk dat u meestal verhuurt aan een student die financieel ondersteund wordt door zijn/haar ouders.

De ouders staan als het ware borg voor de huurbetalingen.

En zij gaan er doorgaans alles aan doen om hun oogappel(s) alle kansen te bieden om succesvol hogere studies af te ronden.

Als verhuurder is dit natuurlijk heel positief want de emotionele verbondenheid tussen ouder en studerend kind is sterk.

Wat er op zijn beurt voor zorgt dat u maar een beperkt risico op wanbetaling loopt met een studentenkot kopen als investering.

Studenten­kot kopen als in­vestering is bestand tegen jaar­lijkse in­flatie

studentenkot als investering is inflatiebestendig via indexeringsmechanisme huurprijzen

De wereldmunt, de dollar, is al enkele decennia niet meer gekoppeld aan goud (Nixon maakte een einde aan de goudstandaard in 1971).

Ook de euro als munt kent geen koppeling aan goud of een ander schaars edelmetaal. Maar het geld wordt wel gretig bijgedrukt door centrale banken wereldwijd.

Wie de basis heeft gehad van economie, die weet dat een ongelimiteerd stijgend aanbod van euro’s en dollars in omloop maar 1 ding kan betekenen: Een muntontwaarding en een continu dalende waarde en koopkracht van deze betaalmiddelen.

Hoe meer er in omloop komen, zonder dat ze gekoppeld zijn aan iets dat wel intrinsieke waarde heeft zoals fysiek goud, hoe groter de ontnuchtering zal zijn als het kaartenhuisje in elkaar valt.

Op termijn worden we misschien zelfs geteisterd door hyperinflatie en Zimbabwaanse toestanden waar mensen met kruiwagens vol cash naar de buurtwinkel gaan om boodschappen te doen.

Voeg hier de jaarlijkse stijging van de gemiddelde consumptieprijzen aan toe, en u begrijpt dat de koopkracht van iedereen daalt.

Daarbovenop kennen we een periode van extreem lage rentevoeten, wat interessant is om te lenen maar helemaal niet interessant is om te sparen via een klassieke spaarrekening.

Tegenwoordig is de jaarlijkse rente op een spaarboekje lager dan het jaarlijkse inflatiecijfer.

Met andere woorden, de opbrengst van uw spaarcenten (rendement) is onvoldoende om de stijging van de consumptieprijzen op te vangen.

Dit betekent dat u jaar in jaar uit aan koopkracht inboet en u zich dus steeds minder kunt permitteren met hetzelfde kapitaal.

Wie op zoek is naar een studentenkot te koop als belegging, kan er alvast zeker zijn dat het geïnvesteerde spaargeld beter zal renderen dan een spaarboekje.

En zeker en vast minstens gelijke tred kan houden met de jaarlijkse inflatie.

Hoe komt dit? Dit komt doordat u als eigenaar het recht heeft om de verhuurprijs van uw studentenkot te indexeren.

Wanneer u de huurovereenkomst afsluit met een huurder, zal u de huurprijs vastleggen voor de looptijd van het contract, welke doorgaans 12 maanden bedraagt in geval van studentenhuisvesting.

Aangezien de kosten van het levensonderhoud elk jaar toenemen, is het wettelijk toegelaten om de huurprijs jaarlijks te indexeren (indien dit natuurlijk voorzien werd in het ondertekend huurcontract).

Ideaal als ouder van stu­derende kin­deren om kosten te be­sparen

Nog een goede reden voor bepaalde particuliere spaarders, zijn studerende kinderen.

Stel dochter- of zoonlief vat binnenkort de studies aan in een studentenstad.

En omdat jullie niet echt dichtbij de studentenstad wonen, zou het beter zijn om stu­denten­huisvesting te regelen voor uw oogappel.

Wel, in dat geval moet u als ouder zeker en vast eens de rekening maken! U heeft twee opties:

Optie 1 – Meer­dere jaren een ge­schikte stu­denten­studio huren

In dit scenario betaalt u maandelijks voor het kot van uw dochter of zoon.

Dit kost u dan maandelijks bijvoorbeeld 600 euro, jaarlijks 7 200 euro en gespreid over de hele studielooptijd (laten we 5 jaar nemen) bedraagt de huurkost dan minstens 36 000 euro.

Dit is een out of pocket kost die u nooit meer terug ziet. Het geld is weg, een negatieve cashflow als het ware.

Huivert u van deze gedachte om dergelijk substantieel geld uit de ramen en vensters te gooien? Lees dan optie 2:

Optie 2 – Een stu­denten­studio kopen met behulp van finan­ciering en beleggings­horizon van 10 jaar

In dit scenario beslist u als ouder om niet te huren maar om te kopen.

U doet een eigen inbreng en de rest financiert u met een lening (lenen kost geld maar tegenwoordig toch veel minder dan vroeger).

Gedurende de jaren dat uw kind er zelf gebruik van maakt, betaalt u maandelijks netjes de kapitaalaflossingen en interesten af.

Maar van zodra uw kind afgestudeerd is, kan de studentenstudio in verhuur gaan en kan u met de huurinkomsten de lening verder aflossen (en hopelijk maandelijks nog overhouden na aftrek van alle kosten).

Indien u zoiets bekijkt op een beleggingshorizon van tien jaar, dan spelen de volgende factoren een grote rol:

 • U heeft de studentenperiode van uw kind betaalt met behulp van kapitaalaflossingen en interesten. In de plaats van huurgelden uit te geven die u nooit meer terug zal zien, investeert u nu maandelijks kapitaal in fysieke studentenhuisvesting.
 • Na aflossing van de lening bent u voor de volle 100% eigenaar van het studentenkot en kan u het dus steeds verkopen.
 • Een latere verkoop kan in de toekomst, gezien de waardestijgingen in studentensteden, een mooie meerwaarde opleveren.
 • Samen met de huurinkomsten die u ontvangt uit verhuur van zodra uw eigen kind is afgestudeerd, kan blijken dat u uiteindelijk tienduizenden euro’s hebt uitgespaard.
 • De rekensom kan uitwijzen dat uw kind voor 5 jaar gratis op kot is gegaan. Omdat u op het einde van de rit (bijvoorbeeld na 10 jaar) verkoopt en al uw centen (en misschien wat marge) kunt recupereren.

Met andere woorden, zelf een studentenkot kopen als investering voor uw kind dat u daarna nog kunt verhuren, kan u tienduizenden euro’s aan uitgespaarde huurbetalingen opleveren.

Aanbod van passieve investerings­mogelijk­heden in stu­denten­kamers

Heeft u interesse om te investeren in studentenkoten, maar dan wel passief zonder zorgen en liefst met een verhuur­garantie?

Zodat uw risico qua rendement en inkomsten tot quasi nul herleid wordt?

Bekijk dan zeker eens deze passieve investerings­mogelijkheden in studenten­huisvesting.

Aanbod overig investeringsvastgoed te koop

Of bent u niet helemaal overtuigd of studentenkamers wel de ideale vorm van beleggingsvastgoed zijn voor jou?

Dan raden we u aan om te onderzoeken hoe u passieve inkomsten met vastgoed kunt verdienen.

Investeren in vastgoed kan namelijk op verschillende manieren en u hoeft zeker en vast niet noodzakelijk zelf huisbaas te worden.

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Studenten­kot kopen als in­veste­ring? Hier komt het op neer

Investeren in studenten­huisvesting kan geweldig zijn. U heeft de kans om betrouwbare en deftige rende­menten te behalen in deze residentiële vastgoed­niche.

Maar u moet wel voorzichtig zijn en blijven. Er is steeds een risico aan verbonden, zoals bij elke investering.

In de vastgoedwereld gaat het dus vooral om het identificeren van risico’s om ze vervolgens te beheersen door uzelf in te dekken.

Studentenverhuur schrikt veel mensen af. Men is in de veronderstelling dat studenten en zorgeloos verhuren niet samen­gaan, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Zelfs als u uw pand echt niet zelf wilt beheren, dan kunt u het beheer ervan steeds uitbesteden aan een professionele derde..

Er bestaan diverse promotors en vastgoedbeheerders die een volledige service, inclusief con­tractueel gewaar­borgde verhuur­garantie, aan­bieden.

Zij weten hoe ze studenten­huisvesting moeten beheren en hoe ze de administratie moeten doen.

Dit is mogelijk een mooie uitkomst, omdat het beheer van studenten iets moeizamer kan zijn vanwege de snellere doorlooptijd van huurders in deze niche.

Contacteer ons

  Privacybeleid *