• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Snel zakelijk geld lenen voor onverwachte kosten of opportuniteiten – Overzicht kredietverstrekkers

Snel zakelijk geld lenen voor onverwachte kosten of opportuniteiten – Overzicht kredietverstrekkers

min leestijd

snel zakelijk geld lenen voor onverwachte kosten of plotse opportuniteiten overzicht kredietverstrekkers
flexibel snel zakelijk geld lenen traditionele versus snelle kredietverstrekkers online

In een deel van de gevallen werkt het traditionele kanaal van bedrijfskredieten voor ondernemingen die op zoek zijn naar extra werkkapitaal.

Maar er zijn ook situaties waarin een bedrijf snel extra werkkapitaal moet ter beschikking krijgen om een opportuniteit te kunnen grijpen of om een onverwachts noodgeval op te lossen.

Voor dergelijke gevallen bestaan er gelukkig kredietverstrekkers die gespecialiseerd zijn in het verlenen van snelle bedrijfsleningen en pijlsnelle applicatieprocedures.

In de meeste gevallen krijgt u nog dezelfde dag uitsluitsel over hoeveel u snel kunt lenen.

Het geld komt dan dezelfde dag of de dag erna ter beschikking. Dit in tegenstelling tot traditionele bedrijfsfinanciering via loggere banken, waar u voor weken zoet bent met bureaucratische procedures en slome processen.

Enkele voorbeeldsituaties

voorbeeldsituaties en redenen waarom snelle bedrijfsleningen noodzakelijk kunnen zijn

Hier zijn bij wijze van voorbeeld enkele redenen waarom een klein bedrijf snel toegang tot een kleine lening nodig heeft:

 • Plots gaat er een kritiek toestel, machine of onderdeel van het bedrijf stuk en dient het heel dringend hersteld of vervangen te worden.
 • Er schort wat aan het elektriciteitsnetwerk of aan het sanitair en er dient dringend te worden gewerkt aan het bedrijfsgebouw (onderhoudswerken).
 • Het bedrijf groeit sterk en snel en er is nood aan extra werkruimte. De bedrijfsruimte dient dus te worden uitgebreid (ook tijdelijk voor het opvangen van enkele pieken kan dit nodig zijn).
 • Er dient zich een zeldzame opportuniteit aan om extra winst binnen te rijven. Maar er is echter snel extra werkkapitaal nodig om de kans met beide handen te grijpen.
 • Er duikt een mogelijkheid op om een nieuwe geografische markt aan te boren of om een nieuwe productlijn te gaan aanbieden in uw bestaande afzetmarkt. Dit vergt extra werkkapitaal qua marketing, stock, bijkomstige bedrijfsprocessen, enzovoort.

Dus snel zakelijk geld lenen is niet alleen interessant voor bedrijven die in de problemen zitten door onvoorziene kosten.

Een zakelijke lening zonder jaarcijfers, vrij van onnodige bureaucratie qua aanvraag, kan ook het ideale hulpmiddel zijn om snel te reageren en te handelen wanneer er zich een onweerstaanbare opportuniteit aandient.

Lees hieronder verder om meer te leren over snel zakelijk geld lenen en de beste manieren om dat te doen.

Pijlsnel & flexibel <=> Log & bureaucratisch

snelle financiering voor bedrijven zzp mkb zonder jaarrekening zonder bureaucratieVeel ondernemingen financieren hun groei en lossen hun behoefte aan werkkapitaal op korte termijn op met een snelle zakelijke financiering.

Er zijn momenten dat een snelle toegang tot bijkomend werkkapitaal, of de toegang tot een snelle zakelijke lening, kritiek is.

Dit om snel een zakelijke opportuniteit te grijpen en meer rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen te behalen. Of zakelijk snel geld lenen is ook de perfecte oplossing om een korte termijn uitdaging voor uw bedrijf aan te pakken.

Helaas wordt er in de traditionele media vaak een incorrect beeld geschetst over bedrijfskredieten.

Zo promoot men vaak dat geld de oplossing is voor quasi elke uitdaging of probleem van een onderneming en hoe meer geld er voor handen is, hoe beter.

Het is echter belangrijk om in te zien dat meer geld lenen dan nodig (heel) duur kan uitvallen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Een te zware zakelijke lening aangaan (die meer kapitaal losweekt dan strikt noodzakelijk) kan in bepaalde gevallen zelfs leiden tot financiële problemen en zelfs faillissement.

Ook al kan een klassiek klein bedrijfskrediet van de bank een goede optie zijn voor sommige ontleners in bepaalde gevallen, zijn er ook vele situaties waarin dit niet zo is...

De dikwijls weken- tot maandenlange procedures die een gevolg zijn van strikte aanvraagprocedures en criteria, maken een bank als kredietverstrekker gewoon te traag en/of te bureaucratisch.

In de praktijk moet er soms snel geschakeld kunnen worden om aan bepaalde ondernemingsbehoeften het hoofd te kunnen bieden.

Wanneer compleet onverwachte bedrijfskosten opduiken, of wanneer er zich plots een zakelijke opportuniteit aanbiedt, kan het zijn dat de lokale bank niet de beste keuze is voor snel zakelijk geld lenen.

Gelukkig kan u voor de meeste situaties ook een snelle zakelijke lening aanvragen online via het internet. Het voordeel is dat u via deze weg een razendsnel antwoord mag verwachten op uw aanvraag.

Een zakelijke kredietverstrekker zoals Swishfund bijvoorbeeld is in staat om binnen een tijdspanne van enkele uren uitsluitsel te geven over uw leningaanvraag.

En van zodra uw aanvraag is goedgekeurd, is het geld binnen de 24 uur beschikbaar. Van snel zakelijk geld lenen gesproken...

Omstandigheden die snel zakelijk geld lenen kunnen vereisen

omstandigheden waarin snel zakelijk krediet afsluiten levensnoodzakelijk is voor onderneming

Niet alle bedrijven, verrassingen of opportuniteiten zijn dezelfde. Maar hieronder kan u enkele vaak voorkomende bedrijfsonkosten vinden die dikwijls moeilijk te anticiperen vallen.

Snel geld lenen als zelfstandige of onderneming biedt dan een uitweg.

Uitrusting en/of machines die stuk gaan

Indien uw bedrijf afhankelijk is van cruciale gespecialiseerde uitrusting en apparatuur om operationeel te kunnen zijn, is elk uur dat de machines en apparatuur niet kunnen functioneren een grote kost voor uw onderneming.

Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een industriële oven om pizza's of broodjes af te bakken, een grote plooibank om staal mee te plooien, een freesmachine in een productieproces, een ergonomische lifttafel in de logistieke sector, een professionele bakwand in een frituur, een generator die elektriciteit moet opwekken op een bouwwerf zonder elektriciteitsvoorzieningen, enzovoort.

In dergelijke situaties is er maar één ding belangrijk: Snel handelen om terug operationeel te zijn en winstgevend te blijven.

In de meeste gevallen zijn hier liquide middelen voor nodig (financiering herstellingskosten of de onmiddellijke aankoop van nieuwe apparatuur of uitrusting).

Onderhoudsproblemen aan bedrijfsgebouwen - Snel zakelijk geld lenen

onderhoudsproblemen aan bedrijfsgebouwen snel zakelijk geld lenen om operationeel te blijven

Indien uw bedrijfsactiviteiten ondergebracht zijn in een ouder gebouw, dan kan het voorvallen dat er problemen opduiken met de infrastructuur...

Denk hierbij aan het sanitair, de elektriciteitsvoorzieningen of andere onderhoudsproblemen die typisch zijn voor commercieel vastgoed.

Het kan ook zijn dat de wetgever nieuwe verplichtingen oplegt waardoor u gedwongen wordt om extra investeringen te maken (denk bijvoorbeeld aan het verplicht ventileren, afzuigen en reinigen van de lucht in ruimtes waar fijn stof wordt opgewekt).

Zo kan de kost van het graven van een extra of nieuwe riolering naar de straat toe of het laten plaatsen van een nieuw dak (omdat het oude gewoon compleet rot is) meer bedragen dan wat u kasstroommatig kunt ophoesten en vrijmaken.

Zo'n situatie is vooral het geval indien het om een plotse, onverwachte kost gaat die heel dringend moet aangepakt worden om de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang te brengen.

Groeipijnen / Groeiproblemen

groeipijnen en groeiproblemen opvangen via snelle zakelijke lening voor extra werkmiddelen

Iedere ambitieuze ondernemer staat open voor groei en expansie. Helaas komt groeien vaak met onverwachte kosten die oorspronkelijk niet gebudgetteerd werden.

Het gaat soms om kosten die men vergeet in te calculeren zoals patronale en sociale zekerheidsbijdragen voor nieuwe medewerkers, het voorfinancieren van stock, het bekostigen van (verplichte) opleidingen, het aankopen van bijkomende burelen en kantoorbenodigdheden, enzovoort.

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf, kan het bijvoorbeeld zijn dat het aanwerven van een nieuwe medewerker bakken vol geld kost (denk aan een ervaren ingenieur met veel anciënniteit bijvoorbeeld).

Het dilemma van vele groeiende ondernemingen is dat het doen groeien van een bedrijf bijna altijd gepaard gaat met bijkomende kosten die over het hoofd werden gezien.

In de praktijk is het namelijk heel moeilijk om elke kost te anticiperen, zeker indien er snel moet gehandeld worden om een opportuniteit te grijpen.

Voor zo'n situaties is snel zakelijk geld lenen ideaal om de gaten op te vullen en de niet gebudgetteerde kosten op te vangen.

Onverwachte kansen om de bedrijfswinst te verhogen

snel zakelijk krediet afsluiten om bedrijfswinst op te krikken via snelle investering

De meeste ondernemers en zakenmensen zijn positief ingesteld. Ze zijn opportuniteiten daar waar anderen alleen maar problemen en miserie zien.

Dankzij deze mentaliteit schoppen ze het vaak verder dan pessimisten.

Een gevolg van ondernemen is dus ook dat er zich af en toe een positieve verrassing aandient, tenminste als ze bekeken wordt met een positieve mindset.

Zo kan het zijn dat een leverancier een tijdelijke korting toekent voor een bepaald product of dienst. De slimme ondernemer kan hier dan natuurlijk zijn/haar voordeel mee doen.

In zo'n situatie kan het namelijk opportuun zijn om extra veel voorraad in te slaan (als deze toch snel verkocht wordt is dit ideaal) aan stevige kortingen. Dit geeft een mooie boost aan de winstmarge.

Of het kan ook ideaal zijn om toe te happen wanneer een bepaalde dienstverlener een tijdelijke stevige korting aanbiedt voor tijdsbesparende uitrusting.

Waarmee u de arbeidsproductiviteit kan verhogen en uw klanten efficiënter kan bedienen.

Om voordeel te halen uit dergelijke tijdelijke opportuniteiten dient u snel te handelen.

Met andere woorden, weken wachten op een antwoord van de lokale bank inzake de financiering ervan is geen optie.

In zo'n geval is een pijlsnelle online kredietverstrekker van zakelijke leningen veel geschikter.

Opportuniteiten om uit te breiden - Snel zakelijk geld lenen

Misschien werd dat braakliggend stuk bedrijfsterrein vlak naast uw bedrijf net te koop gezet... Het is al jaren uw fantasie om dit in handen te krijgen, u ligt er misschien zelfs al decennia op te azen...

Of misschien komt de grootste showroom van de straat te koop te staan bij gebrek aan opvolgers...

Zo'n opportuniteit om uit te breiden en te groeien kan ervoor zorgen dat u uw klantenbestand kunt uitbreiden en meer omzet en winst kunt draaien.

Maar natuurlijk komt zo'n opportuniteit om uit te breiden met een prijskaartje...

Cash is king en als u te weinig liquide middelen ter beschikking heeft om toe te slaan, dan dient u op één of andere manier snel aan geld zien te komen.

In zo'n situatie is snel zakelijk geld lenen de enige manier om snel toe te slaan om de uitbreiding en groei van uw bedrijf te verzekeren.

Anders gesteld, een vlotte en snelle kredietlijn voor ondernemingen kan het verschil maken op het gebied van bedrijfsuitbreiding.

Tegenslag door overmacht of diefstal

noodsituatie door overmacht of diefstal opvangen met extra werkkapitaal dankzij snel zakelijk krediet

In bepaalde scenario's kan het zijn dat uw onderneming jammerlijk getroffen wordt door het noodlot.

Denk hierbij aan een bedrijfsbrand, een plotse diefstal van een vrachtwagen, materieel, machines, enz. of misschien zelfs enorme wegenwerken waardoor de passage als een pudding in elkaar zakt en de klanten en omzet wegvallen.

In zo'n situaties zit u als ondernemer natuurlijk in de problemen.

Tegen dat u het geld via de verzekeraar (of een tussenkomst van een noodfonds voor wegenwerken) recupereert, kan het zijn dat u reeds kopje onder bent gegaan.

In dergelijke situaties kan de beste oplossing zijn om niet te wachten op derden die u toch niet onder controle heeft. U kan dan overwegen om het lot in eigen handen te nemen en zelf een noodoplossing op poten te zetten.

We kennen bijvoorbeeld allemaal wel het voorbeeld van de lokale frituur, apotheek, slager of bakker die door drastische, maandenlange wegenwerken gedwongen wordt om tijdelijk een winkel te openen elders (bijvoorbeeld in een mobiele set-up of een container set-up).

Of het dan om een gehuurde of gekochte tussenoplossing gaat, het maakt niet uit. In beide gevallen zal u extra middelen nodig hebben om een voorschot of waarborg te betalen.

Dus om tegengas te geven aan het noodlot kan een snelle zakelijke lening de ideale oplossing zijn om snel extra werkkapitaal te verzekeren.

Tot slot - Snelle bedrijfsleningen

De bovenstaande situaties zijn enkele goede voorbeelden van onverwachte bedrijfskosten die een snelle zakelijke lening vereisen.

Weten waar u moet zoeken voor snel zakelijk geld lenen is een eerste stap in de goede richting (zie hieronder). Dit is vooral belangrijk wanneer u snel een antwoord en besluit nodig heeft.

In staat zijn om snel een zakelijke lening af te sluiten kan namelijk het verschil betekenen tussen het al dan niet oplossen van een dringend probleem of het grijpen van een mooie kans.

En beschikt u als zelfstandig ondernemer momenteel over een negatieve BKR notering, ook dan hoeft u niet te wanhopen!

U kan nog steeds snel aan kapitaal geraken via een aantal nichespelers. Lees in deze context de volgende pagina's:

Snelle financiering als belangrijkste beslissingscriterium

snel geld lenen zakelijk om bedreigingen hoofd te bieden en kansen te grijpenKleine en middelgrote ondernemingen, waaronder zelfs eenmanszaken en ZZP'ers, hechten veel belang aan de snelheid van het financieringsproces. Het is de doorslag voor velen om voor een online zakelijke krediet te opteren.

Bijkomende voordelen zijn de super eenvoudige en voor de hand liggende aanvraagprocedures zonder gedoe en zonder jaarrekeningen en honderden documenten.

Een snel antwoord op een kredietaanvraag alsook een snelle toegang tot de geleende fondsen, dat is wat er leeft bij de ondernemers.

Overzicht van kredietverstrekkers - Snel zakelijk geld lenen

snel zakelijk geld lenen overzicht van kredietverstrekkers met snelle procedures

Heeft u een snel zakelijk krediet nodig?

Dan betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat u bereid bent om iets meer te betalen voor een supersnelle en heel vlotte service bij een online zakelijke kredietverstrekker.

Een service die qua snelheid en gemak niet te vinden is bij de traditionele banken...

Een zakelijk krediet via een klassieke bank kan dan wel de kosten drukken, maar wat gezegd over de enorm lange aanvraagprocedures en de vertragingen om het geld effectief ter beschikking te krijgen?

Daarom kan u hieronder een speciaal helikopterzicht van beschikbare snelle bedrijfsleningen consulteren.

Het is een overzicht van de beste online kredietverstrekkers waar u een zakelijk krediet zonder jaarcijfers voor te leggen kunt aanvragen:

Kleinere bedrijfsfinanciering op korte termijn via KredietVooruit

KredietVooruit biedt kortlopende kredieten aan voor ondernemers die willen groeien.

U kan hier een snelle zakelijke lening aanvragen en afsluiten voor een minimaal bedrag van 3 000 euro en een maximaal bedrag van 250 000 euro.

Binnen de 24 uur krijgt u het geld op uw rekening gestort. Simpel en snel geld lenen voor uw bedrijf is mogelijk, zonder vervelende en tijdrovende procedures die weken tijd in beslag nemen.

De looptijden van de korte termijn bedrijfsfinancieringen aangeboden door KredietVooruit bedragen 3 à 6 maanden.

Voordeel van KredietVooruit: Ze keuren snel en vlot en u weet snel waar u staat...

Korte termijn financiering via Swishfund

Een snelle kredietlijn voor ondernemingen is ook beschikbaar via online kredietverstrekker Swishfund.

Hier kan u een kortlopende financiering afsluiten voor 3, 6 of 12 maanden ten belope van een bedrag tot maximaal  250 000 euro.

U kan de korte termijn financiering eenvoudig online aanvragen op tien minuten tijd.

Vervolgens kan u rekenen op een pijlsnelle beoordeling en het geld wordt binnen de 24 uren op uw rekening gestort.

U moet minstens 50 000 euro omzet gedraaid hebben het voorbije jaar en u moet minstens een jaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om in aanmerking te komen voor een korte termijn financiering.

Voordeel: Ze keuren snel en vlot dus u komt snel te weten of u kunt lenen!

Zakelijke termijnlening voor de korte termijn bij Qeld

Zakelijk snel geld lenen kan online ook bij Qeld.

U heeft hier contact binnen een uur inzake uw leningaanvraag . Aanvragen duurt slechts een paar minuten en het geld kan nog dezelfde dag ter beschikking worden gesteld.

U kan hier reeds een zakelijke termijnlening aangaan voor een bedrag van 1 000 euro.

Voordelen van Qeld: Geen opstartkosten, geen verdoken kosten en geen vaste looptijd.

Nadeel van Qeld: Ze doen een BKR check dus indien u een negatieve BKR-score heeft, is uw kans klein dat u aanvaard wordt.

Snel geld lenen voor zakelijke doeleinden: Extra opties

Zoekt u een zakelijke lening om snel over extra werkkapitaal te beschikken? En wenst u een flexibele of zelfs korte looptijd?

Bekijk dan ook gerust geheel vrijblijvend de volgende online kredietverstrekker voor uw zakelijke lening:

 1. BridgeFund

Een beslissing inzake uw zakelijke leningaanvraag kan u bij deze 3 extra kredietverstrekkers verwachten binnen de 24 uur op een werkdag.

Wenst u vervroegd af te lossen in de toekomst? Dan kan dat. Check de kleine lettertjes of dit zonder boete kan of niet.

In elk geval: Een snelle zakelijke lening aanvragen kan bij alle bovenstaande online kredietverstrekkers online op nog geen tien minuutjes tijd.

Heeft u dringend extra werkmiddelen nodig om uw liquiditeit te verhogen? Waar wacht u dan nog op?

Andere informatie over snelle bedrijfsleningen

Contacteer ons

  Privacybeleid *