Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de onder de URL wereldwijdleven.com beschikbare internetsite (hierna “website”) en op de hieraan gekoppelde socialemediakanalen en eventuele hieraan gekoppelde promotionele campagnes.

Basisprincipes

Wij verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website alleen voor zover nodig is voor het correct functioneren van de website of in het geval u ons daar verdere toestemming voor heeft gegeven – in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. In aanvulling op dit privacybeleid gelden ook de algemene voorwaarden en de disclaimer.

Bezoek aan onze website

U kunt bepaalde onderdelen van wereldwijdleven.com gebruiken zonder dat u uw identiteit hoeft prijs te geven. Voor het gebruik van bepaalde functies het abonnement op een nieuwsbrief hebben wij van u aanvullende informatie nodig die ons in staat stelt om u te identificeren. Wij verzamelen deze informatie om de door u gewenste actie op een bepaald moment uit te voeren, of permanent als onderdeel van uw registratie als gebruiker op wereldwijdleven.com.

Sommige informatie verzamelen wij automatisch van uw computer wanneer u op onze pagina’s surft. Daartoe behoren uw IP-adres, type en versie van uw browser en de pagina waar u vandaan kwam. Deze gegevens worden zonder specifieke verwijzing naar uw persoon door ons gebruikt voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, oplossen van problemen). Bij verdenking van aantasting van de veiligheid of onrechtmatig gebruik behouden wij ons het recht voor om de verzamelde gegevens voor de analyse van het incident te evalueren.

Wanneer u wereldwijdleven.com bezoekt kunt u opmerkingen plaatsen. Hiervoor vragen wij een e-mailadres en een gebruikersnaam. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw account te beheren of voor het verzenden van berichten die u hebt geabonneerd. Als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt, zullen uw persoonlijke gegevens worden gewist, op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen bestaan die het wissen in de weg staan. Uw berichten en posts worden om technische redenen bewaard, uw gebruikersnaam zal echter verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres nodig. Als u wilt, kunt u ons nog meer gegevens over uzelf verstrekken, zodat we de passende informatie voor u kunnen vinden. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief.

Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een e-mail met een bevestigingslink. Pas nadat u op deze link heeft geklikt, wordt de nieuwsbrief geactiveerd. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden voor de nieuwsbrief. Klik daarvoor op de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Contactformulier

In ons contactformulier vragen we naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie uitsluitend om uw aanvraag te verwerken.

Cookies en analysetools

Cookies zijn kleine tekstbestanden die van onze website naar uw computer worden overgedragen wanneer u op onze website surft. Hierbij kunnen de cookies voor korte termijn in het geheugen van de computer (“session cookies“) of voor langere termijn op uw harde schijf (“permanente cookies“) worden opgeslagen. Daarmee kunnen wij bijvoorbeeld het surfen vergemakkelijken, opgeslagen favorieten weergeven of de inhoud individueel op uw interesses en voorkeuren afstemmen.

Google Analytics

Om ons aanbod te verbeteren, gebruiken we het analyse-instrument en de cookie van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden afgekapt in Lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om diensten die gerelateerd zijn met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal Google niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Cookies van onze partners

Als u via onze website informatie aanvraagt, stellen we in bepaalde gevallen de zakelijke partner in staat om deze informatieaanvraag op basis van cookies vast te leggen. Zo kunnen sommige van onze zakelijke partners nagaan dat u het voorgestelde aanbod via onze website heeft gevonden. Eventueel gebruiken onze partners de gegevens van de informatieaanvraag om uw aanbod te verbeteren.

Interactie met sociale netwerken

Op wereldwijdleven.com zijn knoppen (plugins) van Facebook, Google+, Twitter en Pinterest geïntegreerd, waarmee ook cookies geïnstalleerd kunnen worden. Wanneer u een pagina van wereldwijdleven.com bezoekt, wordt er daardoor meteen een directe verbinding met de servers van de respectievelijke netwerken opgebouwd. Daarmee wordt informatie over uw bezoek aan onze website aan de exploitanten van de netwerken verzonden.

Wij wijzen u erop dat wij geen precieze informatie hebben over de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt door de sociale netwerken. Bekijk voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende aanbieder:

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst van Google Inc. kunnen website-tags op een platform worden beheerd. De Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens registreren. Meer informatie vindt u hier.

Facebook Website Custom Audiences

Om u gerichte reclame te kunnen presenteren die op uw interesses is afgestemd, maken we gebruik van de Facebook-tool Website Custom Audiences. Hierbij wordt een niet-omkeerbaar controlegetal (hashwaarde) van uw profielgegevens gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook wordt verzonden.

Lees voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede uw configuratie-instellingen voor de bescherming van uw privacy het privacybeleid van Facebook, die o.a. hier en hier te vinden zijn. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit hier doen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat we op ons platform inhoud van derden laten zien, zoals video’s of kaarten van sites als YouTube of Google Maps. U krijgt dan cookies van deze derde partijen. Bij een bezoek aan de website worden gegevens van u zoals uw IP-adres automatisch naar de aanbieder doorgestuurd. Helaas verstrekken niet alle aanbieders informatie over de manier waarop zij gebruik maken van deze gegevens. Als wij hierover informatie binnenkrijgen, geven wij deze aan u door.

Overige openbaarmaking van gegevens

In principe geven wij uw gegevens alleen aan derden als een wet dit toestaat of als u daarvoor toestemming hebt verleend.

Informatie- en herroepingsrecht

U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op informele wijze in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar ons. U heeft bovendien recht op gratis schriftelijke informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en het gebruik hiervan, en in bepaalde omstandigheden heeft u recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Als u nog vragen heeft over het privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op.