• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder: Welk type bent u?

Passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder: Welk type bent u?

min leestijd

passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder welk type bent u

Interesse om te investeren in onroerend goed om uw spaargeld te activeren? Denk dan goed na over hoe u het precies wenst aan te pakken: Als passieve vastgoedbelegger of als actieve vastgoedverhuurder.

Bekijk de voor- en nadelen van deze fundamenteel verschillende investeringstechnieken hieronder in detail en maak vervolgens een investeringskeuze die past bij uw levensstijl en beleggersprofiel.

Hieronder kunt u dus ontdekken bij welk type vastgoed­investeerder (passieve belegger of actieve belegger) uw persoonlijk investeringsprofiel het best aansluit.

Inhoudsopgave

Passieve vastgoed­belegger versus actieve vastgoed­verhuurder: Verschillen

passief beleggen versus actief beleggen welke keuze maakt u om te investeren in vastgoed

Bestaat er echt een verschil tussen een verhuurder van vastgoed en een belegger in vastgoed? En nog belangrijker, maakt het onderscheid tussen beide types vastgoed­investeerders iets uit? Laten we het erover hebben…

Begrijp eerst en vooral het volgende: beide types vastgoedinvesteerders bezitten fysiek vastgoed, in geval van residentieel vastgoed is dit dan in de gedaante van vier muren en een dak. Echter, hier eindigen de overeenkomsten en beginnen de verschillen.

Het is de investeringsfilosofie van een vastgoedbelegger die het echte verschil maakt.

Is er echt een verschil tussen een verhuurder en een belegger in vastgoed? En nog belangrijker, maakt het iets uit voor iemand die op het punt staat om te beginnen met vastgoed? Laten we het erover hebben.

Tot slot nog even kort de aandacht vestigen op de volgende veelgestelde vraag: Hoe investeren in vastgoed? Wel, er bestaat geen goede of foute manier wanneer het op actief versus passief beleggen aankomt.

Maar het is wel belangrijk om enkele definities en basisconcepten te begrijpen om vervolgens doordacht te beslissen hoe u uw vastgoedbeleggingen wilt gaan beheren.

Wat is actief be­leggen in vast­goed? Doe-Het-­Zelf aanpak

Actief investeren in fysiek onroerend goed betekent dat u zelf de handen vuil maakt. Het is een vorm van ondernemen en een actieve investeerder in vastgoed is iemand die dus alles zelf doet, van A tot Z.

Van speuren op de markt naar de juiste deal, tot het plannen van opfrissings- en renovatiewerken, het uitvoeren van die werken (met of zonder ondersteuning van aannemers), het zoeken en selecteren van geschikte huurders, het onderhoud van het pand en het opvangen van problemen en schade.

Met andere woorden, een actieve vastgoedbelegger is een belegger die zelf alle aken van een huisbaas op zich neemt en ze met veel verantwoordelijkheidszin vervult.

Een actieve vastgoedverhuurder is een actieve huisbaas die tijd inruilt voor geld en dus veel dingen alleen doet.

Actieve vastgoedverhuurders waarderen het geld dat ze uitsparen door alles zelf te doen meer dan hun tijd die ze hiervoor opofferen.

Actieve vastgoedbeleggers doen vrijwel alles zelf. Ze doen het vanaf het begin en ze doen het helemaal tot het einde. Alles begint en stopt met hen. Ze zijn het soort investeerder die graag zelf de touwtjes strak in handen heeft.

Nogmaals, daar is niets mis mee. Maar zoals u tussen de lijnen door al kunt lezen, is de uitdaging van een actieve vastgoedverhuurder het gelimiteerd aantal beschikbare uren per dag, per week en per maand.

De uitdaging van een actieve vastgoedverhuurder zijn, is namelijk dat u alles alleen doet. Wat op zijn beurt inhoudt dat u alleen zult excelleren op uw persoonlijk niveau van competentie (of naar uw incompetentie).

TIP: Zorg ervoor dat u zich dit realiseert wanneer u iets doet als actieve vastgoedverhuurder. Er is niemand om u te vertellen of u het goed of fout doet. Zelfreflectie is belangrijk, ook om verbeterpunten te identificeren en aan te pakken.

Wat is passief be­leggen in vast­goed? Taken uit­be­steden

Een passieve vastgoedbelegger heeft, in tegenstelling tot een actieve vastgoedverhuurder, een team rond zich om de opbrengsteigendommen te beheren.

Passieve beleggers in onroerend goed ruilen hun geld in voor meer vrije tijd, daar ze bereid zijn om hun taken uit te besteden en hiervoor een marktconforme prijs voor te betalen.

Passieve vastgoedinvesteerders waarderen hun schaarse tijd meer dan het geld dat ze zouden uitsparen door alles zelf te doen.

Het team waarmee een passieve vastgoedbelegger zich omringt, bestaat uit vakmensen zoals aannemers, loodgieters, schilders, elektriciens, vastgoedmakelaars, verzekerings­makelaars, rent­meesters (vastgoed­beheerders), schatters, land­meters, inspecteurs, enzovoort.

Bedenk het maar qua vakman: De kans is groot dat een passieve vastgoed­belegger er de hulp van inroept wanneer de tijd rijp is.

Dergelijke handenvrije beleggers focussen hoofdzakelijk op strategie en dokteren methodes uit om schaal­voordelen te behalen. Ze steken enorm veel energie en denkwerk in het doen passen van de puzzel.

Er wordt dus heel wat nagedacht over hoe ze succesvoller kunnen zijn via het bereiken van meer levens­comfort en/of schaal­voordelen.

Dit in tegenstelling tot een huisbaas die graag zijn/haar handen vuil maakt en er geen probleem mee heeft om hier schaarse tijd voor op te offeren.

Passief in­vesteren in vastgoed

Voordelen van passief be­leggen in vast­goed

als passieve vastgoedbelegger rendement opstrijken is goed alternatief voor spaarrekening

Beter alternatief voor een spaar­rekening qua rendement

Passief geld verdienen met vastgoed is een waardig alternatief voor de vroeger o zo populaire spaarboekjes. Het probleem dat particuliere spaarders momenteel ervaren, is er één van extreem lage interestvoeten en hogere inflatiepercentages.

Geld op een spaarrekening laten staan betekent dus jaarlijks aan koopkracht inboeten en armer worden, daar de interesten op uw spaargeld onvoldoende hoog zijn om ten minste gelijke tred te houden met de stijging van de levenskosten.

Even zorgeloos als een spaar­rekening qua stress en verplich­tingen

Passief: het woord zegt het zelf. Het is het tegenovergestelde van actief. U bent de investeerder en eigenaar van fysiek vastgoed. En vervolgens ontvangt u maandelijks huurinkomsten op uw bank­rekening.

De hele insteek van een passieve investering is net dat u er zelf geen werk aan heeft, noch kopzorgen, stress of frustraties.

Door alle operationele taken uit te besteden, kan u op beide oren slapen. Andere professionals beheren uw vastgoed als een goede huisvader (in ruil voor een vergoeding).

Dit kost u een deel van uw rendement, met het grote voordeel dat u gemoedsrust en optimaal te besteden vrije tijd heeft.

Passieve particuliere vast­goed­beleggers streven een handen­vrije belegging na, zonder stress, zonder zorgen, zonder frustraties, zonder druk van huurders, enzovoort.

Even risico­loos als een spaar­boekje via verschillende types verhuur­garantie

Vastgoedpromotoren zagen al gauw het gat in de markt: klassiek vastgoed herverpakken als een zorgeloos beleggingsproduct zonder of met beperkt risico.

In de praktijk wordt het risico van een passieve vastgoedbelegging deels of volledig afgedekt door de aanbieder. Beleggen in onroerend goed met verhuurgarantie wordt hierdoor meer en meer een volwaardig alternatief voor het spaarboekje.

Met het bijkomende voordeel dat via een financiële hefboom en een financiering nog meer rendement op het ingebracht eigen vermogen kan geboekt worden.

Er kunnen verschillende types verhuurgarantie onderscheiden worden, gerangschikt van gemiddeld tot nihil risico voor een passieve vastgoedbelegger:

 • Bronzen verhuurgarantie
  • Belofte van bouwpromotor om huurrendement te maximaliseren – al dan niet via een poolsysteem
  • Risico qua leegstand en wanbetaling: GEMIDDELD
 • Zilveren verhuurgarantie
  • Contractueel gewaarborgde huurinkomsten door de bouwpromotor
  • Risico op het vlak van wanbetaling en leegstand: LAAG
 • Gouden verhuurgarantie
  • Gegarandeerde huurinkomsten, contractueel gewaarborgd door de overheid
  • Risico qua wanbetaling en leegstand: GEEN

Schaalbaar want niet gekoppeld aan uw be­schik­bare tijd

Als u voor de piste passief in vastgoed beleggen kiest, dan ruilt u een deel van het mogelijk te behalen brutorendement in voor meer vrije tijd en focus op andere zaken.

Simpel gesteld, u kunt focussen op het schalen van uw vastgoedportefeuille om op termijn een vastgoedimperium uit te bouwen.

U koopt dus tijd vrij en deze tijd kunt u vrij besteden. Indien u het slim aanpakt, dan kan u die tijd maximaal doen opbrengen door strategisch, op basis van een doordacht financieel plan, te gaan beleggen in onroerend goed.

Passieve vastgoed­beleggers kennen het concept opportuniteits­kosten door en door en plannen hun hele strategie net rond het principe van dergelijke alternatieve kosten. Ze begrijpen dat alles wat ze zelf doen qua verhuur, tijd is die ze nooit meer terughalen.

Het betekent dat ze er alles aan doen om taken uit te besteden die iemand anders quasi even goed kan verrichten.

Om op die manier te kunnen focussen op dat takenpakket waar ze echt het verschil kunnen maken (strategie, financiële planning, financiering, enzovoort).

Taken die geen grote impact op de bottom line kunnen hebben, worden dus sowieso uitbesteed door een passieve vastgoed­belegger.

Geografisch ge­makkelijk diversi­fieerbaar

Passief in onroerend goed investeren betekent dat grenzen geen rol spelen. Als passieve belegger dient u niet ter plaatse te zijn, alle taken worden uitbesteed aan professionals uit de regio.

Dit betekent dat u in theorie ook toegang heeft tot de residentiële en commerciële vastgoedmarkten van tientallen andere landen ter wereld.

En dat is een voordeel daar u dus uw graantje kunt gaan meepikken van bepaalde nichesectoren en bepaalde groeimarkten, zonder dat u beperkt bent door uw woonplaats.

Qua geografische diversificatie van een vastgoed­portefeuille bieden passieve vastgoed­beleggingen dus enorme opportuniteiten.

Toegang tot recreatie­vastgoed voor gemengd gebruik

Nog een ander mogelijk voordeel speelt wanneer u zou beslissen om een passieve vastgoed­belegging te doen in recreatie­vastgoed.

Dergelijk vakantievastgoed wordt van A tot Z uitgebaat door professionele hotelgroepen of vakantieresorts en komt dikwijls in de vorm van investerings­vastgoed voor gemengd ge­bruik.

Gemengd gebruik betekent dat u als passieve investeerder kunt genieten van twee vergoedingen tegelijk:

 • Enerzijds een gewaarborgd rendement (in de vorm van gewaarborgde huurinkomsten)
 • Anderzijds een vergoeding in natura (privé gebruik van het recreatievastgoed aan sterk verlaagd tarief of zelfs gratis)

Enkele voorbeelden van dergelijke aanbiedingen van gemengd gebruik zijn de volgende:

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

Nadelen van passief be­leggen in on­roerend goed

Verlies van controle

Bent u een controlefreak die graag zelf de touwtjes strak in de handen heeft? Dan is een passieve vastgoedbelegging misschien niet voor u.

Ook in het geval u het wenst te benaderen als een hobby om een deel van uw vrije tijd aan te besteden, is een passieve vastgoedinvestering niets voor u.

Een kenmerk van een passieve vastgoedbelegger is net dat deze met plezier taken en verantwoordelijkheden uit­besteedt. En er geen problemen mee heeft dat het niet mogelijk is om heel kort op de bal te spelen en de vinger aan de pols te houden.

Nettorendement ligt wat lager voor passieve vastgoed­belegger

Een passieve vastgoed­investeerder besteedt alles van operationele taken uit en wenst enkel achter de schermen eigenaar te zijn en maandelijks de huurinkomsten te ontvangen.

Dit betekent dat een passieve vastgoedbelegging een bruto­rendement oplevert dat iets lager ligt dan wat een actieve verhuur­belegging oplevert. Dit is compleet logisch daar het uit­besteden van alle taken geld kost.

Maar voor een passieve vastgoedbelegger is dat totaal geen probleem! Deze hecht namelijk veel meer belang aan zo veel mogelijk vrije tijd die niet verloren gaat aan operationele taken.

Bijgevolg betaalt dit type investeerder de facturen van de onderaannemers (zoals een rentmeester) met de glimlach.

Reactief in plaats van actief bij­sturen

Ingrijpen en inspelen gebeurt met vertraging. Als passieve vastgoed­belegger vertrouwt u op de infrastructuur van andere bedrijven. U rekent op hun vermogen om problemen aan te pakken en op te lossen.

Wanneer er iets misloopt of er zijn problemen, dan komt u dit als passieve vastgoedbelegger dus nooit of later te weten.

Op zich is dit voor de meeste passieve vastgoedinvesteerders geen enkel probleem omdat ze geen stress en kopzorgen wensen te ervaren.

Ze rekenen dus op de rentmeester of bouw­promotor die verhuur­garantie biedt om bij te sturen indien nodig. Het actief bijsturen wordt de ver­antwoordelijkheid van een professionele uitbater.

Meer kans op ver­doken kosten als passieve vastgoed­belegger

Als passieve investeerder dient u grondig de kleine lettertjes te bestuderen vooraleer u in zee gaat met een aanbieder van passief beleggingsvastgoed. Dit is een gouden raad die u beter niet in de wind slaat.

In de praktijk komt het namelijk wel eens voor dat er vervelende kostenposten weggemoffeld zitten in de kleine lettertjes. Waardoor u misschien wel een contract afsluit waarvan u denkt dat u kunt rekenen op een echt nettorendement…

Om dan een tijd later te ontdekken dat uw netto­rendement een stuk lager uitvalt door allerlei verdoken kosten die door de vertegenwoordiger nooit mondeling meegedeeld werden…

Dus: Let op met de kleine lettertjes en lees alles na om zeker te zijn dat uw nettorendement uiteindelijk niet compleet verpest wordt door verborgen kosten die pas later duidelijk worden…

Misleiding qua ge­waarborgde huur­inkomsten is schering en inslag

Wees ook op uw hoede voor sexy en aantrekkelijke geafficheerde rendementen. Zijn deze überhaupt wel gewaarborgd? Wie staat er garant voor en zit de firma in kwestie wel in goede papieren?

Over welk soort verhuurgarantie gaat het? Kortom, laat u zeker en vast niet misleiden door brochures en boodschappen die slechts een deel van het verhaal meegeven.

Onderzoek alles en vraag zwart op wit om verduidelijkingen indien er bepaalde zaken niet duidelijk zijn. U zou niet de eerste beginnende passieve vastgoed­belegger zijn die zich om de tuin laat leiden door een gewiekste verkoper…

Beschikbaar passief beleggings­vastgoed te koop in binnen- en buiten­land

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Actief investeren in vastgoed – Analyse

Voordelen van actieve vastgoed­verhuurders

Veel voldoening als actieve vastgoed­verhuurder

Zelf huisbaas worden en investeringsvastgoed als een doe-het-zelf project aanpakken, kan enorm veel voldoening geven. Het is een enorm avontuur om te beginnen in vastgoed en het hele proces door te maken.

Van het zoeken naar een geschikt pand, tot het onderhandelen en het effectief kopen van een opbrengsteigendom.

Vervolgens dient u zich bezig te houden met het verhuurklaar maken van de unit, in overeenstemming met de geldende regels en wetgeving. Het kan zijn dat u dan zelf ook de handen uit de mouwen steekt qua opfrissingswerken en renovatie.

Tot slot dient u promotie te gaan maken voor uw pand, potentiële huurders rondleiden en een selectieprocedure opzetten om de geschikte huurder(s) aan te nemen.

Vervolgens dient u over te gaan tot een soort onderhoudsmodus waarbij u permanent ter beschikking staat van uw huurder(s), om ze een zo optimaal mogelijke service en dienstverlening te bezorgen.

U leest het: het vergt energie, overtuiging, geduld en zelfs een tikkeltje ondernemersbloed om dit proces van A tot Z tot een goed einde te brengen.

Vinger aan de pols houden is mogelijk

Een groot voordeel van een actieve vastgoedverhuurder, is het feit dat dit soort investeerder een directe communicatielijn heeft met zowel zijn afnemers (huurder(s)) als toeleveranciers (dienst­verleners zoals rent­meester, syndicus, verzekerings­makelaar, enzovoort).

Qua kort op de bal spelen, inspelen op problemen en het aanvoelen van de markt is dit ongetwijfeld dé manier om te investeren in vastgoed.

Deze aanpak is vooral geschikt voor diegenen die willen voelen wat er leeft en die graag in contact staan met huurders (omdat ze bijvoorbeeld echt genieten van sociaal contact).

Gemaximaliseerd rendement

Doe-het-zelf investeren in vast­goed en actief vast­goed­verhuurder worden betekent dat u zo min mogelijk kosten maakt. U besteedt geen taken uit aan professionals uit de sector maar u doet werkelijk alles zelf.

Hierdoor worden uw kosten tot een minimum beperkt, waardoor uw jaarlijks rendement in elk geval gemaximaliseerd wordt.

Doe-het-zelf verhuren van opbrengstvastgoed vergt veel tijd en energie, maar indien u meer belang hecht aan de extra centen die u ermee op zak kunt houden, dan is dit dé manier voor u om te gaan investeren in fysieke bakstenen.

Doe-het-zelf is leer­rijk

Actief beleggen in vastgoed is voor beginners enorm leerrijk. Beginnersfouten worden door iedereen gemaakt.

Het belangrijkste is om gaandeweg uit uw fouten te leren, om op termijn uit te groeien tot een ervaren vastgoedbelegger die de kneepjes van het vak kent. De beste leerschool is en blijft praktijkervaring, durf dus beginnen!

En let op: Vlieg er niet te hard en bruusk in ook! De grootste fout van beleggers in onroerend goed is namelijk een vroege opgave door informatiestress en een overweldigd gevoel.

Nadelen van actieve vastgoed­verhuurders

Verplichtingen waar­door ze de slaaf van hun belegging zijn

als actieve vastgoedverhuurder word je al snel de slaaf en gevangene van jouw opbrengsteigendom

Als doe-het-zelf actieve vastgoedverhuurder heeft u een pak verplichtingen. U verhuurt dus u bent verantwoordelijk voor het onroerend goed dat u verhuurt.

Heeft de huurder een probleem? Dan moet u beschikbaar zijn om het op te lossen, dag en nacht.

Op zich misschien nog niet zo’n groot probleem, maar wat met verlofperiodes en weekends? Heeft u hier zin in? En indien u op vakantie bent, wie zal er dan inspringen voor u?

Onderschat de verantwoorde­lijkheden van vast­goed verhuren zeker en vast niet. Het is geen lachertje en er komt meer bij kijken dan u denkt.

Hoe gaat u reageren indien uw huurder een chronische wanbetaler blijkt te zijn? Of indien u steeds moet langsgaan om pietluttigheden te regelen?

Analyseer objectief uw karakter en profiel en tracht in te schatten of u wel uit het juiste hout gesneden bent…

Investeringstechniek die slechts beperkt schaal­baar is

De grootste beperking van een huisbaas is dat zijn/haar aanpak van actief verhuren niet goed te schalen valt. Tijd is een heel kostbaar goed en we beschikken allemaal slechts over 24 uur per dag.

En indien u die 24 uur niet zo effectief en efficiënt mogelijk gebruikt, mist u waardevolle kansen.

En nogmaals, als u een huisbaas wilt zijn, dan is dat prima. Maar zorg ervoor dat u een aantal beleidsregels, enkele procedures en een bepaalde structuur invoert. Zodanig dat u niet zelf de beperkende factor wordt binnen uw investeringsstrategie van geld beleggen in vastgoed.

Het grootste gevaar voor een huisbaas is dat hij/zij zelf de beperkende factor wordt, omdat er maar zoveel uren per dag beschikbaar zijn. En dat is iets waar niemand u mee kan helpen.

Vervelende huurders vallen dikwijls te laat door de mand

Huurders hun ware aard wordt pas later duidelijk, dikwijls wanneer het contract al ondertekend is en het dus eigenlijk al te laat is om miserie te vermijden. Mensenkennis en buikgevoel kunnen helpen om risicogevallen links te laten liggen, maar dan nog…

Bepaalde mensen zijn gespecialiseerd in het opzetten van een masker en een rollenspel, waardoor het dikwijls bijzonder moeilijk is om als verhuurder in te schatten welke kandidaat-huurder perfect geschikt is.

Interesse in wat er zoal kan misgaan met actief verhuren van onroerend goed? Lees dan 7 types te vermijden huurders indien u op het punt staat om huisbaas te worden.

Moet ik actief of passief be­leggen in vast­goed?

geld verdienen kan zowel als passieve vastgoedbelegger als actieve vastgoedverhuurder

Wederom, er is geen goede of foute manier om uw spaargeld te activeren via een vastgoed­belegging. Het belangrijkste is dat u voor een plan zorgt dat past bij uw karakter, beleggers­profiel, wensen en beleggings­horizon.

Neem voldoende tijd om hier goed over na te denken voordat u in vastgoed gaat investeren, of voordat u nog meer vastgoed koopt en zich verder vastrijdt in een strategie die misschien toch niet 100% aansluit bij wat u wenst.

Daarbij is het belangrijk dat u een einddoel vaststelt: Hoe moet uw vastgoedportefeuille er uit­eindelijk uitzien?

Bedenk een aantal richtlijnen en procedures en denk na over de structuur van uw vastgoed­beleggingen.

Zorg ervoor dat zelfs indien u het helemaal alleen doet, er andere mensen zijn die uw werk en taken kunnen oppakken en voortzetten. Back-up voorzien voor vakantieperiodes en ongeplande noodgevallen is belangrijk als actieve vastgoedverhuurder.

En indien u een passieve vastgoedbelegger bent die wenst op te schalen, kunt u beginnen met netwerken. Probeer om te gaan met verschillende mensen die u kunnen helpen met het opschalen en uitbouwen van uw vastgoedportefeuille naar het model dat u wilt bereiken.

Het draait allemaal om uw instelling en visie voor de lange termijn. Het gaat niet alleen om doen.

Alleen bent u beperkt en kunt u niet zoveel doen, maar door slim gebruik te maken van de kunde van anderen kunt u uw progressie versnellen (met behulp van passief investeren in vastgoed).

Actief/Passief beleggen? Moraal van het verhaal

actief beleggen als vastgoedverhuurder en huisbaas kan pakken stress frustraties en kopzorgen opleveren

Hier komt het op neer: Of u nu een passieve vastgoedbelegger of een actieve vastgoedverhuurder wilt worden, zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de implicaties van beide rollen.

Het verschil is dat u als vastgoedverhuurder in feite tijd inruilt voor geld en niet in staat bent om op te schalen, omdat u alles zelf doet.

Zorg ervoor dat u hier goed over nadenkt wanneer u begint met beleggen in vastgoed. Hoe wenst u uw leven in te richten en hoeveel vrije tijd zonder stress en kopzorgen wilt u ter beschikking hebben?

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. – Socrates

Bent u licht ontvlambaar en heeft u weinig geduld? Of heeft u oneindig veel geduld en bent u de ideale persoon om lastige huurders in de watten te leggen?

Bent u het luie type dat zich liever niet te moe maakt op vrije momenten? Of houdt u ervan om de handen uit de mouwen te steken op eender welk vrij moment?

Hoeveel tijd heeft u nu over? Als het antwoord “niet veel” is, dan is de rol als actieve vastgoed­verhuurder hoogst­waarschijnlijk niet de beste optie voor u.

Als u niet veel kapitaal ter beschikking heeft en daar dus heel zuinig mee moet zijn, dan zou de rol van actieve vastgoedverhuurder misschien wel passend zijn voor u.

Als u later opnieuw investeert in andere opbrengstpanden, moet u de situatie opnieuw evalueren en er goed over nadenken voordat u de investering uitvoert.

Op die manier zult u in de toekomst veel meer succes hebben. En met succes wordt bedoeld de ultieme balans tussen rendement enerzijds en geluk en genot in uw gezinsleven en vrije tijd anderzijds.

Wat zijn uw doelen qua tijdsbesteding? Wilt u een geweldige actieve hands-on vastgoedverhuurder zijn of heeft u eerder interesse in een rol als passieve vastgoedbelegger?

Of denkt u dat het mogelijk is om beide te zijn? Begrijpt u de beperkingen van beide rollen?

Het kan ook goed zijn dat u eigenlijk nog niet goed weet of een vastgoedbelegging wel het juiste spaarproduct is voor u! Lees in dit geval zeker en vast de volgende pagina’s boordevol beleggingstips:

Extra info over beleggen in vast­goed

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *