• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Passieve pensioeninkomsten verzekeren met vastgoed? Veelgestelde vragen

Passieve pensioeninkomsten verzekeren met vastgoed? Veelgestelde vragen

min leestijd

passieve pensioeninkomsten met vastgoedbeleggingen verdienen veelgestelde vragen

Waarom is het opbouwen van passieve pensioeninkomsten via beleggingsvastgoed interessant voor de werkende bevolking?

Wel, we hebben allemaal wel eens de slechtst mogelijke scenario’s en prognoses gehoord op het vlak van pensioenleeftijd en de betaalbaarheid van de pensioenen…

Langzaam maar zeker groeit de bewustwording dat men het later hoogstwaarschijnlijk met minder zal moeten doen… Langer werken voor minder pensioen…

Geen fantastische vooruitzichten dus maar er is ook gelukkig ook goed nieuws!

U hoeft dit lot niet te ondergaan en u kan zelf voor uw pensioeninkomsten gaan zorgen door te investeren in vastgoed.

Inhoudsopgave

Waarom zelf uw pensioen ver­zekeren met vastgoed?

Realisme en gezond boeren­verstand als basis

Los van doemdenken is het volgende wel degelijk een feit: Wettelijke pensioenen en sociale zekerheidsvoordelen hebben een uiterst zwakke financiële basis (er zijn geen reserves).

In België is de situatie bijvoorbeeld bijzonder zorg­wekkend – zo bleek het beroemde Zilverfonds een lege doos te zijn en werd het bijgevolg opgedoekt.

Hierdoor zal u later misschien niet het stabiele en vaste pensioeninkomen ontvangen dat u nodig heeft om uw gouden jaren comfortabel en zorgeloos door te brengen.

Het opbouwen van passieve pensioeninkomsten kan echter wel een oplossing zijn om toch financieel onafhankelijk en zorgeloos op pensioen te gaan.

De kassen zijn leeg dus wie zal dat betalen? Wees realistisch

De huidige situatie van wettelijke pensioenen uitbetaald door de overheid heeft veel weg van een Ponzifraude à la Bernard Madoff.

Een systeem waarbij de huidige gepensioneerden genieten van de bijdragen van de werkende populatie, zonder dat de huidige werkende populatie zeker is dat zij ooit dezelfde pensioen­inkomsten zullen kunnen genieten.

Deze onzekerheid is het gevolg van een omgekeerde bevolkings­piramide, nul komma nul pensioenreserves, een sterke vergrijzing en steeds meer ontvangende gepensioneerden en steeds minder bijdragende werkenden.

Een Grieks scenario waarbij drastisch gesneden wordt in de wettelijke pensioenen komt almaar dichterbij dus.

Hierdoor overweegt u misschien zelfs om uw pensioeninkomen anders te benaderen door zelf een extra pensioen op te bouwen.

Verzeker uw pensioen met vastgoed dat passieve pensioen­inkomsten oplevert

U zou bijvoorbeeld een strategie kunnen bedenken voor het beleggen in vastgoed voor verhuur met als specifiek doel het verdienen van stabiele passieve inkomstenstromen tijdens uw pensioenjaren.

Zo kan u de emotionele rollercoaster van wettelijke staats­pensioenen vermijden.

Met andere woorden, u dient niet langer wakker te liggen van het vraagstuk of deze wettelijke pensioenen wel de financiële ondersteuning zullen bieden die u later heeft.

Misschien vraagt u zich momenteel af hoe het beleggen in vastgoed voor pensioeninkomsten er precies uitziet? Wat zijn de voor- en nadelen?

En hoe kunnen beleggers een doeltreffende strategie ontwikkelen om zich voor te bereiden op de pensioenjaren, vooral als het gaat om financiën?

Hieronder volgen een paar veelgestelde vragen over vastgoed als pensioenbelegging.

Zo krijgt u een unieke inleiding tot deze vaak lucratieve (alhoewel enigszins intimiderende) vorm van passief inkomen genereren met vastgoed.

Vastgoed­investeringen voor passieve pensioen­inkomsten een­voudig uit­gelegd

onroerend goed als verzekering voor stabiele passieve pensioeninkomsten uit verhuur

Wat is een vast­goedbelegging voor extra passieve pensioen­inkomsten?

Investeren in onroerend goed voor meer inkomsten tijdens de pensioenjaren.

Dat is een proces waarbij u verhuurvastgoed verwerft en verzamelt, met als doel het genereren van passieve inkomstenstromen waarvan u kunt genieten tijdens uw pensioenjaren.

Deze passieve inkomsten komen in de vorm van huurgelden die betaald worden door uw huurders.

Waarin verschilt deze aanpak van traditioneel investeren in vastgoed?

Op traditionele wijze beleggen in vastgoed is een algemene strategie voor vermogensopbouw die zich richt op verschillende gebieden qua generatie van inkomstenstromen.

Denk hierbij aan het aankopen, renoveren en verkopen (focus op meerwaarde) van vastgoed of het aankopen en het in portfolio houden van onroerend goed als een manier om vermogen te beschermen tegen inflatie.

Beleggen in vastgoed in een pensioencontext daarentegen is meestal gericht op slechts één tak van deze technieken: Het verwerven van een portefeuille van opbrengsteigendommen voor verhuur die op consistente wijze een vaste geldstroom opleveren (zonder hiervoor veel extra inspanningen te moeten doen).

Verhuurwoningen en verhuur­appartementen zijn niet alleen een geweldige manier om uw korte termijn financiën te injecteren met de nodige contanten…

Dergelijke opbrengst­eigendommen kunnen ook dé manier zijn om financiële rijkdom op lange termijn op te bouwen door middel van een passief inkomen.

Wat is een opbrengst­eigendom die als pensioen­belegging functioneert?

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn opbrengst­eigendommen als pensioen­belegging activa waarmee u tastbare, passieve inkomsten verdient.

Deze inkomende kasstromen komen maandelijks binnen in de vorm van consistente huur­betalingen door huurders – via vastgoed dat u bezit en verhuurt.

Hoewel de meeste mensen denken aan eengezinswoningen als opbrengsteigendommen, kan vastgoed voor verhuur in werkelijkheid nog vele andere gedaantes en vormen aannemen.

Denk bijvoorbeeld ook aan meergezinswoningen, appar­tementen voor kinder­loze koppels, assistentie­flats voor senioren, commercieel verhuur­vastgoed zoals kantoor- en winkelruimtes, recreatie­vastgoed voor verhuur aan toeristen, garages, enzovoort.

Wat van onroerende goederen voor verhuur een van de beste pensioenbeleggingen maakt, is hun voorspelbaarheid.

Indien een opbrengsteigendom verhuurd is, biedt deze een stabiele, betrouwbare bron van inkomsten waarop u kunt rekenen en vertrouwen.

Maar wat misschien wel het meest aantrekkelijke verkoopsargument van een opbrengsteigendom als pensioenbelegging is, is het feit dat u hiermee een continu winstgevende eigendom kunt creëren met behulp van het geld van iemand anders.

Het huurgeld dat u van uw huurder ontvangt, kunt u namelijk aanwenden om de hypothecaire lening van de opbrengsteigendom mee af te lossen.

En indien u het goed berekend en bekeken heeft, kan u elke maand na betaling van alle kosten, interesten en aflossingen nog een positieve inkomende kasstroom overhouden.

Dit wil niet zeggen dat het verwerven van onroerende goederen als pensioenbelegging een manier is om snel stinkend rijk te worden.

Maar door consistent en periodiek een opbrengsteigendom toe te voegen aan uw beleggingsportefeuille voor uw pensioen, kunt u langzaam maar zeker een lucratief appeltje voor de dorst opbouwen.

Zonder zelf voor dat appeltje te betalen want uw huurders lossen uw lening af!

Welk type vastgoed is geschikt als belegging voor passieve pensioen­inkomsten?

Een betere vraag is welk type vastgoed niet geschikt is als belegging om meer passieve pensioeninkomsten te ver­zekeren?

Wel, we kunnen niet één type vastgoed bedenken dat niet kan functioneren als passieve inkomstengenerator tijdens uw pensioenjaren.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn eengezins­woningen niet de enige manier om te starten met investeren in vastgoed voor uw pensioen.

Dergelijke gezinspanden zijn zeker en vast niet de enige optie om passieve inkomsten op te bouwen met als doel royalere en comfortabelere pensioenjaren.

Andere soorten vastgoed zoals kantoorruimtes (commercieel vastgoed), winkel­ruimtes, meergezins­woningen, appartementen,  studio’s en garages kunnen eveneens een geweldige toevoeging aan uw passieve inkomsten­portefeuille zijn.

De sleutel is, zoals steeds wanneer het op beleggen aankomt, om uw risico te spreiden, uw activa te diversifiëren en ervoor te zorgen dat u al uw activa en financiën goed opvolgt.

Wat maakt van vastgoed zo’n krachtige pensioen­beleggings­strategie?

investeren in vastgoed voor extra passieve pensioeninkomsten

Afgezien van de verwachte maandelijkse passieve cashflow die we verderop deze pagina nog zullen bespreken, zijn er nog drie andere belangrijke voordelen van investerings­vastgoed als pensioen­belegging.

Dankzij deze drie voordelen staat beleggingsvastgoed in schril contrast met andere beleggingsstrategieën die deze voordelen niet kunnen bieden (zoals beleggen in aandelen of obligaties of het opbouwen van kapitaal in uw privé pensioenspaarplan).

Fiscale voordelen van vastgoed

Er zijn enorme fiscale voordelen verbonden aan het bezitten van opbrengsteigendommen, inclusief fiscale voordelen verbonden aan de financiering ervan met vreemd vermogen.

Lenen voor een opbrengsteigendom wordt dus fiscaal gestimuleerd en interesten zijn aftrekbaar.

Daarnaast worden inkomsten uit de verhuur van vastgoed steeds belast in het land waar het onroerend goed in kwestie gelegen is.

En in de meeste landen wereldwijd, ook in België en Nederland, worden huur­inkomsten gunstiger en gematigder belast dan beroeps­inkomsten.

Daarenboven laat vastgoed u ook toe om het verschil te maken met een creatieve boekhouder.

Er zijn namelijk manieren om het pand zelf af te schrijven (een jaarlijkse afschrijving drukt uw boekhoudkundige belastbare winst) en om kosten van onderhoud, herstellingen, interesten en transport- en pendelkosten ook in aftrek te brengen van de belastbare verhuurinkomsten).

Dit geldt in meerdere mate voor vastgoedbeleggers die hiervoor een vennootschap gebruiken, maar in mindere mate ook voor vastgoedinvesteerders die als natuurlijk pand in een opbrengst­eigendom beleggen.

Ook voor hen zijn er mogelijkheden om boekhoud­kundig en fiscaal, als natuurlijk persoon, het onderste uit de kan te halen.

Een goede accountant die ervaring heeft met beleggings­vastgoed en de spelregels kan hier echt wel het verschil in maken.

Gebruik geld van anderen om uw passieve pensioen­inkomsten te verzekeren

Stap 1 – Slim finan­cieren van de opbrengst­eigendom

Bent u momenteel nog beroepsactief en wenst u zich stilaan financieel voor te bereiden op uw pensioenjaren?

Dan kan u vrij gemakkelijk een hypothecaire lening voor een opbrengst­eigendom af­sluiten.

De enige vereisten om in aanmerking te komen zijn dat u:

 • Beroepsmatige inkomsten verwerft, en
 • Voldoende eigen middelen heeft om een minimale eigen inbreng te doen (bijvoorbeeld 20% van de aankoopwaarde van het pand).

Door beleggingsvastgoed te finan­cieren met vreemd vermogen, kunt u optimaal gebruik maken van het financiële hefboom­effect.

Dit betekent dat u veel meer rendement kunt halen op uw ingebracht eigen vermogen doordat u deels heel goedkoop financiert met vreemd vermogen.

Stap 2 – Slimme af­betaling van de finan­ciering

Van zodra de opbrengst­eigendom van u is, begint deze consistente huuropbrengsten op te leveren.

Indien u deze (deels) gefinancierd heeft met een hypothecaire lening, dient u deze ook maandelijks af te lossen.

Maar aangezien het pand verhuurd is, kunt u deze kapitaalaflossingen en interesten gewoon betalen met de huuropbrengsten.

Met andere woorden, u kunt uw hypothecaire lening laten aflossen door uw huurder.

En er maandelijks nog een extraatje aan overhouden ook! Op het einde van de rit bent u dan voor 100% eigenaar, van zodra de lening is afgelost.

En de huurder heeft uiteindelijk het door u geleende vreemd vermogen afbetaald!

De geduldige vastgoedbelegger beseft dat alles draait rond zorgvuldige planning met een voldoende lange beleggings­horizon.

Indien u het principe van samengestelde interest zijn werk kunt laten doen, dan kan u in de loop der jaren een krachtige passieve inkomsten­stroom verwerven.

En dit door zelf weinig tot niets uit eigen zak te investeren!

Meerwaarde­potentieel en kans op vermogens­aangroei

Naarmate de tijd verstrijkt, stijgt de waarde van vastgoed over het algemeen (behoudens een crash van de vastgoedmarkt).

Vanzelfsprekend biedt deze stelling geen enkele garantie dat uw opbrengsteigendom effectief zal toenemen in waarde.

De vastgoedmarkt is een levendige en fluctuerende markt en correcties deden zich reeds voor en zullen zich nog voordoen.

Maar als u een goede locatie uitkiest en investeert in een solide eigendom met potentieel, dan is de kans vrij groot dat u in de toekomst een stijgende cashflow kunt incasseren (uw verhuurprijs wordt geïndexeerd en is inflatiebestendig).

Daarbovenop is de kans groot dat u op lange termijn ook uw vermogen ziet stijgen door een toename van de waarde van uw beleggingspand.

Hoeveel passieve pensioen­inkomsten kan ik verdienen met pensioen­beleggingen?

Wel, er bestaat een kort antwoord op deze vraag: Het hangt ervan af.

Om in te schatten hoeveel u kan verwachten te ontvangen in passieve inkomsten van een verhuurpand, dient u rekening te houden met tal van factoren zoals de locatie van het pand (locatie locatie locatie: cruciaal), de staat waarin het zich bevindt, evenals andere marktfactoren.

Stel nu dat uw verhuurwoning volledig afbetaald is, wat u kunt veronderstellen eens u op pensioen bent en u de opbrengsteigendom reeds bent beginnen afbetalen in uw vijftiger jaren,

Dan is de algemene vuistregel de volgende: Na aftrek van kosten voor onderhoud en herstellingen, afschrijvingen, belastingen en leegstand, kan u als gepensioneerde belegger verwachten dat u per opbrengst­eigendom een € 350 tot € 900 per maand passief pensioen­inkomen zult verdienen.

Dit als richtlijn (deze bedragen kunnen afwijken afhankelijk van de verhuurprijs en de kosten).

Hoe moet iemand met een pensioen van € 350 per maand overleven?

Er zijn twee belangrijke dingen om in het achterhoofd te houden inzake het investeren voor meer passieve pensioen­inkomsten vanuit een vastgoed­perspectief:

 1. Die schatting van € 350 per maand is gebaseerd op een maandelijkse netto opbrengst per verhuureenheid, niet per woning. Dit betekent dat als u een meergezinswoning, commercieel vastgoed of appartementencomplex in uw bezit heeft met meerdere opbrengsteigendommen, u potentieel een veelvoud van die € 350 per maand aan passief inkomen kunt verdienen.
 2. Om te genieten van een zorgeloze oude dag, moet uw doel zijn om een vastgoedportefeuille van opbrengsteigendommen op te bouwen, reeds tijdens uw actieve loopbaan wanneer u nog werkt. Door een vastgoedportfolio uit te bouwen, verzekert u uw pensioeninkomsten en kan u uw pensioendoelstellingen bereiken qua financiële behoeftes. Dit houdt u niet alleen financieel gediversifieerd… Tijdens uw beroepsactieve loopbaan starten met het opbouwen van zo’n vastgoedportefeuille maakt het ook gewoon veel haalbaarder, u heeft meer tijd om het voor mekaar te krijgen!

Wat is de beste manier om van start te gaan met pensioen­sparen via vastgoed?

Het antwoord op deze vraag is vrij simpel: Ontwikkel eerst uw kennis en vaardigheden als vastgoed­investeerder.

Wanneer u zich klaar voelt, gewapend met voldoende bagage, en u heeft eveneens voldoende eigen liquide middelen om de benodigde minimale eigen inbreng te doen, dan kan u rustig van start gaan.

In de wereld van vastgoedbeleggingen bestaan er geen garanties, wat trouwens ook van toepassing is op opbrengst­eigendommen voor verhuur.

Maar… Indien u erin slaagt om een opbrengsteigendom te kopen in een goede buurt met een school in de nabijheid, en het pand is gebouwd op voldoende grond om eventuele toekomstige renovaties en uitbreidingen te faciliteren, dan kan u een goede deal gevonden hebben.

De enige vereiste is dan nog dat uw jaarlijks rendement op uw geïnvesteerd eigen middelen hoog genoeg moet uitvallen, na aftrek van alle kosten en aflossingen.

Maar dit vereist dat u het gebied kent waarin u in vastgoed gaat beleggen.

Bovendien dient u ook vertrouwd te zijn met alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle vastgoeddeal die extra passieve pensioeninkomsten zal opleveren.

Als u volhardt en geduldig blijft totdat uw vaardigheden overeenkomen met uw ambities, kan de realisatie van uw droom van een vast en voorspelbaar passief pensioeninkomen dichterbij zijn dan u denkt!

Hoe dek ik mezelf in tegen de mogelijk­heid dat sociale zekerheid in de toekomst misschien niet langer bestaat?

Het onderwerp sociale zekerheid is controversieel en vrij politiek geladen.

Het enige wat we over dit onderwerp zullen zeggen, is dat sociale zekerheid een aanvulling moet zijn op uw pensioeninkomen en niet de primaire bron van uw pensioeninkomsten.

De sociale zekerheid kosten handenvol geld en uit diverse simulaties blijkt dat men slechts in staat zal zijn om een fractie van de beloofde voordelen in de komende jaren te dekken.

Nu de generatie van de babyboomers langzaam met pensioen gaat, moet de hoeveelheid extra geld die nodig is om hun pensioenen uit te betalen nog gevonden worden. Dit is vooral het geval in België.

Dus, hoe dekt u zich in tegen de mogelijkheid dat de sociale zekerheid in de toekomst misschien niet meer bestaat?

Of de mogelijkheid dat de sociale zekerheid blijft bestaan, maar met minder voordelen…

Wel, een goede strategie is om een vastgoedportefeuille aan te leggen die voldoende recurrente passieve inkomsten oplevert naar de toekomst toe.

Zo kan u zorgeloos van uw oude dag genieten als financieel onafhankelijke gepensioneerde.

Wat u dan nog uitbetaald krijgt door de overheid is dan gewoon extra en mooi meegenomen.

Hoeveel huur­inkomsten heb ik nodig om van mijn gouden jaren te genieten?

Hoeveel passief pensioeninkomen heeft u nodig om comfortabel en zorgeloos te genieten van uw pensioen?

U kunt dit uitvissen door drie beïnvloedende factoren te be­palen:

 1. Met hoeveel pensioenjaren moet u rekening houden (een levensverwachting van 85 jaar is een goede richtlijn)?
 2. Hoeveel geld zal u elk jaar nodig hebben om zorgeloos te leven (80 procent van uw huidige inkomstenniveau wordt aanbevolen)?
 3. Hoeveel geld heeft u momenteel bijeen gespaard?

Als u momenteel bijvoorbeeld 50 000 euro per jaar verdient en van plan bent om te werken tot u 65 bent – en u heeft reeds € 100 000 bijeen gespaard op dit moment – ziet uw berekening er ongeveer als volgt uit:

 • 20 pensioenjaren
 • Vermenigvuldigd met € 40 000 / jaar (80 procent van uw huidige inkomen dat € 50 000 per jaar bedraagt)
 • Minus € 100 000 (geld dat u reeds bij elkaar gespaard heeft)
 • Wat gelijk is aan een bedrag van € 700 000 dat u dient te verdienen in de loop van uw pensioenjaren (20 jaar)

Nog een vrij indrukwekkend bedrag, is het niet? Gelukkig kan u vast en zeker wel rekenen op Vadertje Staat om dit kolossale bedrag voor een deel aan u uit te betalen in de vorm van een wettelijk pensioen! Of is dit ijdele hoop?!

Hoeveel opbrengst­eigendommen heb ik nodig om met pensioen te gaan?

Om te berekenen hoeveel eigendommen voor verhuur u nodig heeft om financieel onafhankelijk met pensioen te gaan, hoeft u alleen maar enkele wiskundige berekeningen uit te voeren.

Begin met het einde in gedachten als u wilt bepalen hoeveel verhuurpanden u nodig heeft.

Met andere woorden, het aantal units dat u nodig heeft om te verhuren, hangt af van hoeveel passieve pensioeninkomsten u nodig heeft tijdens uw pensioenjaren.

Neem het bedrag dat u nodig heeft om met pensioen te gaan (aantal pensioenjaren vermenig­vuldigd met uw gewenste jaarinkomen minus uw reeds bijeen gespaard spaargeld) en deel dat cijfer door het geschatte maandelijkse inkomen van elke gemiddelde verhuureenheid.

Nu zal dit laatste zoals eerder vermeld natuurlijk afhangen van verschillende factoren: de locatie van uw verhuurwoningen, de staat van uw opbrengsteigendommen, leegstand, schade, enzovoort.

Maar een goede vuistregel is de volgende: Nadat u de hypo­thecaire lening op de opbrengst­eigendom heeft afbetaald en de kosten van belastingen, reparaties en eigendoms- en beheerskosten voor het vastgoed heeft afgetrokken, kan u ongeveer € 400 tot € 500 per huurder verwachten, per verhuurunit.

Rekenvoorbeeld

Dus als we dit getal nemen en het in onze formule opnemen, ziet onze berekening er ongeveer als volgt uit:

 • € 700 000 (bedrag dat u nodig heeft voor uw pensionering minus het reeds gespaard geld – zie rekenvoorbeeld)
 • Gedeeld door het aantal pensioenjaren (naar schatting 20 in dit rekenvoorbeeld)
 • Gedeeld door 12 maanden (want er zijn 12 maanden in een jaar)
 • Gedeeld door € 400 (gemiddelde netto huurinkomsten per verhuureenheid indien de lening erop volledig is afgelost)

Door deze berekening te maken, komen we uit op een haalbaar aantal van 7,29 verhuurunits. We kunnen dus naar 8 afronden voor de zekerheid.

Dit betekent dat uw pensioen­beleggingsdoel met vastgoed moet bestaan uit het verwerven van 8 opbrengst­eigendommen.

Deze 8 opbrengst­eigendommen begint u best al te verwerven tijdens uw beroepsactieve loopbaan, zodanig dat de leningen erop afgelost zijn tegen dat u op pensioen gaat.

Tijdens de looptermijn van de lening zal uw netto-verhuuropbrengst lager zijn dan de hierboven aangehaalde € 4 à 500.

Maar dat maakt niet uit, zolang het positieve cashflow oplevert is het ok.

En van zodra de lening afgelost is, moet u trachten € 4 à 500 per maand over te houden aan elke verhuurunit.

U kunt de haalbaarheid hiervan per opbrengsteigendom reeds vooraf inschatten door de verhouding van de interest- en kapitaalaflossingen ten opzichte van de verhuurinkomsten (die geïndexeerd worden en dus meestijgen met de inflatie) onder de loep te nemen.

Nuancering

Tot slot nog een nuancering over de 8 verhuureenheden in dit rekenvoorbeeld.

Dit gaat niet noodzakelijk om 8 afzonderlijke opbrengsteigendommen, maar eerder om 8 verschillende verhuureenheden.

Wat betekent dat u even goed kunt opteren voor twee kleinere gebouwen met elk 3 verhuureenheden (appartementen) in verwerkt plus twee aparte verhuurwoningen om uw doelstellingen qua passieve pensioeninkomsten te bereiken!

Hoe moeilijk is het om vastgoed te gebruiken als basis voor mijn pensioen­inkomen?

Vastgoed inzetten als fundering voor uw pensioeninkomsten en het verzekeren van inkomende geldstromen tijdens uw gouden jaren…

Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk is dit in de praktijk? Wel, één ding staat vast: het is geen strategie die u van de ene op de andere dag stinkend rijk zal maken.

Een vastgoedportefeuille op­bouwen als appeltje voor de dorst vereist toewijding, kennis, tijd en kapitaal om het vastgoed te verwerven dat nodig is voor voldoende passieve pensioen­inkomsten.

Passieve pensioen­inkomsten ver­zekeren met behulp van een gezonde en stabiele vastgoed­portefeuille is dus een werk van lange adem.

En als u vroeg genoeg begint, dan kan u ongetwijfeld vroeger op pensioen gaan om zorgeloos te rentenieren met vastgoed.

Maar gebruik eens een spreadsheet of neem pen en papier bij de hand en verricht een beetje rekenwerk.

U zult ontdekken dat leren hoe te investeren in vastgoed voor uw pensioenjaren steeds minder wensdenken en steeds meer concrete realiteit wordt.

Wanneer moet ik beginnen met sparen voor mijn pensioen?

Begin met sparen voor uw pensioen zodra uw financiën u dat toelaten, zo simpel is het.

Hoe eerder beroepsactieve mensen beginnen met sparen voor hun gouden jaren, hoe groter hun kans is om financieel comfortabel en op tijd met pensioen te gaan.

Hou er rekening mee dat mensen steeds langer leven en dat de jaarlijkse inflatie het bedrag verhoogt dat iedereen nodig heeft om comfortabel en op eigen voorwaarden met pensioen te gaan.

Daarom wordt een strategie van vroeg beginnen met pensioen­planning ge­adviseerd voor de hele werkende bevolking.

Om een lang verhaal kort te maken: begin nu meteen met pensioensparen indien mogelijk.

En streeft u recurrente, passieve pensioeninkomsten na tijdens uw pensioenjaren?

Dan is investeringsvastgoed aanschaffen en beleggen in vastgoed met verhuurgarantie dé ideale beslissing voor diegenen die een zorgeloze vastgoed­belegging zonder kopzorgen nastreven!

Check in deze context ook de pagina die twee verschillende vastgoedbeleggers bespreekt: Passieve vastgoedbelegger versus actieve vastgoedverhuurder.

Tot slot nog een laatste tip: Doe een grondige due diligence voordat u investeert om vastgoedfraude te vermijden.

Aanbod vastgoed­beleggingen die zorgeloze passieve pensioen­inkomsten mogelijk maken

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Andere informatie over passieve pensioen­inkomsten verdienen met vastgoed

Investeringopties voor diverse bedragen spaargeld

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *