• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Openstaande vorderingen verkopen: Waarom, hoe en bij wie?

Openstaande vorderingen verkopen: Waarom, hoe en bij wie?

min leestijd

openstaande vorderingen verkopen waarom hoe bij welke dienstverleners

Is openstaande vorderingen verkopen geschikt voor u? Wel, in de huidige economie zijn er tal van redenen waarom bedrijven hun uitgaande facturen willen verkopen.

Terwijl kleinere bedrijven de ruggengraat van onze economie vormen, moeten ze vaak opboksen tegen vele andere bedrijven, en vooral veel grotere bedrijven die kapitaalkrachtiger zijn.

Met dit soort concurrentie wordt het steeds moeilijker om bedrijfsstrategieën, het personeelsbeleid, de lonen, de klanttevredenheid, enz. goed uit te balanceren.

Steeds meer zelfstandigen en bedrijven kiezen er dus voor om hun facturen te verkopen.

Op deze manier garanderen ze een goede cashflow om te blijven opereren, lonen uit te betalen, onvoorziene kosten te dekken, enzovoort.

Hieronder bespreken we waarom u wel of niet moet samenwerken met een bevoorschottingsmaatschappij.

Elke onderneming die ervaring heeft met factoring kan wel een pijnpunt en nadeel formuleren over factoring. Maar...

Deze pijnpunten wegen vaak niet op tegen de gegarandeerde cashflow die u behaalt via de verkoop van uw vorderingen.

Laten we starten met uit te leggen wat factoring precies is.

Wat is factoring?

Factoring, of onbetaalde vorderingen verkopen, is een financiële oplossing voor tal van B2B-bedrijven. Het proces van deze alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering zit vrij eenvoudig in elkaar.

Een onderneming (MKB of ZZP) verkoopt haar onbetaalde vorderingen (facturen) aan een bevoorschottingsmaatschappij.

Wanneer zo’n bevoorschottingsmaatschappij de vorderingen ontvangt, betalen zij meteen een percentage van de totale factuur uit.

Hierdoor hoeft u niet te wachten op de betaling van de klant, wat enorm positief is voor uw cashflowpositie en uw beschikbaar werkkapitaal. Daarna stuurt de bevoorschottingsmaatschappij de factuur naar de klant.

Zodra de klant deze factuur betaalde aan de bevoorschottingsmaatschappij volgens hun voorwaarden, betalen zij u het resterende percentage uit, minus een administratieve vergoeding.

Openstaande vorderingen uit handen geven is uiteindelijk een waterdichte oplossing om cashflow te garanderen.

Ondernemingen maken gebruik van deze oplossing omdat ze op deze manier voldoende geld hebben om hun eigen betalingen te kunnen uitvoeren, ongeacht of de klant nu binnen 7 of 90 dagen betaalt.

Door bevoorschotting te implementeren in de algemene bedrijfsstrategie, kan uw onderneming blijven groeien zonder enige financiële beperkingen.

Factoring is een schuldvrije financiële oplossing waarmee ondernemingen werkkapitaal ontgrendelen dat normaal vast blijft zitten in de klantenvorderingen.

Voor we van start gaan met de voordelen van factoring, bespreken we eerst nog even enkele basisprincipes:

Is factoring geschikt voor u? Hoe werkt bevoorschotting?

Hierboven hebben we reeds uitgelegd wat het verkopen van openstaande vorderingen precies is.

Laten we even enkele concrete cijfers gebruiken om te demonstreren hoe het werkt en wat bevoorschotting nu concreet kan betekenen voor de liquiditeit van uw bedrijf.

Stel dat uw klant (ook een zelfstandige of onderneming) u € 100 000 moet betalen voor bewezen diensten. Uw klant heeft een goede kredietscore en is welbekend binnen de firma, maar betaalt facturen steeds pas na 30 dagen.

In de plaats van 30 dagen, of meer, te wachten, besluit uw onderneming om samen te werken met een bevoorschottingsmaatschappij.

Zodra u zo'n factoringsmaatschappij gekozen heeft, stuurt u de factuur van € 100 000 naar hen.

De bevoorschottingsmaatschappij betaalt u binnen de 24 uren tot wel 95% van de vordering meteen uit. U ontvangt in zo'n geval direct € 95 000.

Terwijl de bevoorschottingsmaatschappij wacht op de betaling van uw klant, heeft u meteen werkkapitaal om te herinvesteren in de onderneming. U kan dus de liquiditeit verbeteren door het verpanden van uw vorderingen.

Wanneer uw klant de vordering uiteindelijk betaalt, ontvangt u de overige 5% (€ 5 000), minus een vergoeding (de factorfee) voor de bevoorschottingsmaatschappij.

Is het verkopen van onbetaalde vorderingen geschikt voor u?

Hieronder kunt u enkele vragen vinden die bepalen of factoring geschikt is om uw cashflow te verbeteren:

 • Moet u vaak wachten op betalingen?
 • Heeft u het kapitaal nodig dat vast blijft zitten in onbetaalde vorderingen?
 • Misloopt u nieuwe opdrachten omdat u het nodige kapitaal ontbreekt?
 • Is uw bedrijfskrediet niet perfect of maximaal opgebruikt?
 • Heeft een bank u afgewezen voor bedrijfsfinanciering?

Indien u ‘ja’ antwoordde op minstens 1 van de bovenstaande vragen, is het verkopen van openstaande vorderingen een ideale financiële oplossing om uw liquiditeitsproblemen te verhelpen.

Hieronder verklaren we hoe factoring in uw voordeel kan werken in dergelijke situaties.

Moet u wachten op betalingen?

Indien u lang moet wachten op uitbetalingen van klanten, stop dan met wachten.

Het verkopen van uw openstaande vorderingen maakt het wachten overbodig, aangezien u meteen uitbetaald wordt door de bevoorschottingsmaatschappij.

Heeft u het kapitaal nodig dat vast blijft zitten in onbetaalde vorderingen?

Indien u geld nodig heeft om de eigen facturen te betalen, lonen uit te betalen, te investeren in nieuwe werkmiddelen of voorraden, of de centen nodig heeft om gelijk welke andere reden...

Het verkopen van uw openstaande facturen kan ervoor zorgen dat u meteen geld ter beschikking heeft, geld dat normaal voor een lange tijd vast blijft zitten in openstaande facturen van klanten.

Misloopt u nieuwe opdrachten omdat u het nodige kapitaal ontbreekt?

Ondernemingen die sneller groeien dan dat het geld binnenkomt, maken ongetwijfeld gebruik van factoring.

Door het verkopen van hun onbetaalde vorderingen zijn ze in staat om nieuwe en grotere contracten binnen te halen.

Hoe meer facturen u genereert, hoe meer openstaande vorderingen u kunt laten bevoorschotten en hoe meer geld u snel krijgt van de bevoorschottingsmaatschappij.

Qua cashflowoptimalisatie is dit wel degelijk een financieringsoplossing die kan tellen en het verschil kan maken voor zelfstandigen en bedrijven.

Is uw kredietscore niet perfect of is uw kredietpotentieel maximaal benut?

Heeft u interesse in bevoorschotting van uw openstaande facturen?

Dan is het belangrijk om te weten hoe factoringmaatschappijen te werk gaan qua screening en keuring van aanvragen.

Toestemming krijgen om gebruik te maken van factoring is eerder gebaseerd op het kredietrapport van uw bedrijfsklanten, in de plaats van uw eigen kredietscore.

Met andere woorden, zelfs wanneer uw eigen kredietrapport niet perfect is, of uw ontleningscapaciteit reeds maximaal benut is, kunt u genieten van de financiële hulp die u nodig heeft.

Werd u afgewezen of geweigerd door een bank?

Zelfs wanneer een bank u afwees voor financiering, kan het verkopen van openstaande vorderingen u financieel helpen.

Zoals hierboven vermeld, is het eerder gebaseerd op de betaalgeschiedenis en het kredietrapport van uw klanten, en niet op die van uzelf.

Bevoorschotting van uw openstaande vorderingen is dus een alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering.

En indien u opteert voor een online aanbieder van bevoorschotting, kan u veel sneller bediend worden dan bij de traditionele banken.

Moet u uw openstaande vorderingen verkopen?

Ongeacht de sector waarin u actief bent, concurrentie is er steeds.

Of het nu gaat om het winnen van opdrachten of het behouden van getalenteerd personeel, de competitie is hard.

Als ondernemer heeft u tal van verantwoordelijkheden.

U moet het personeel beheren, de bedrijfsstrategie uitwerken, betalingen uitvoeren, problemen oplossen, opportuniteiten zoeken, enzovoort. Tegelijk dient u ook uw klanten tevreden te houden.

Openstaande vorderingen verkopen vermindert alvast de stress om de eigen betalingen te kunnen uitvoeren, lonen te betalen, voorraad aan te kopen, en zelfs klantenorders te finaliseren.

Cashflow is vaak de grootste oorzaak van stress.

Door uw onbetaalde vorderingen echter te verkopen aan een bevoorschottingsmaatschappij, kunt u zich opnieuw concentreren op uw kerntaken.

Uw cashflow problemen oplossen met behulp van factoring is dé manier om zorgeloos te focussen op bedrijfsgroei in de plaats van op liquiditeitsproblemen.

Voor welke bedrijven is openstaande vorderingen verkopen een handige financierings­oplossing?

Start-ups

Één van de grootste uitdagingen voor elke starter is het voorzien van financiering voor hun nieuwe onderneming. En de term financiering komt vaak neer op liquiditeit en beschikbaar werkkapitaal.

Factoring zorgt ervoor dat u als start-up sneller toegang heeft tot geld, zonder dat u zich zorgen moet maken over extra afgesloten schulden.

Aangezien deze financiële financieringsoplossing zo flexibel is, kan uw krediet snel stijgen en kunt u zodoende voldoen aan de groeiende omzet en kapitaalsvereisten (voortvloeiend uit de bijhorende kosten en investeringen om deze omzet te kunnen draaien).

Bedrijven die willen groeien

Zonder de nodige financiering worden groeiplannen vaak voor onbepaalde termijn uitgesteld.

Met behulp van bevoorschotting kan u toch uw groeiambities realiseren en snel geld vrijmaken om te investeren in de groei van uw onderneming.

Snel schakelen is de sleutel in de bedrijfswereld van vandaag.

Uw openstaande vorderingen snel liquide maken is dus geld waard en mag best wat geld kosten indien u hierdoor pijlsnel actie kunt ondernemen.

Bedrijven die willen infiltreren in nieuwe markten

Terwijl exporteren significante voordelen heeft, komt u vaak voor enkele financiële uitdagingen te staan wanneer u goederen of diensten wilt aanbieden aan overzeese klanten.

Factoring helpt u om onvoorziene betalingscycli te overwinnen én geeft u toegang tot geld dat vastzit in onbetaalde facturen, zonder dat u moet wachten op de betalingen van de klanten.

Het penetreren van nieuwe markten brengt tal van uitdagingen met zich mee, waaronder het leren omgaan met andere bedrijfsculturen en betalingsgewoonten.

Openstaande facturen verkopen, gericht aan binnenlandse klanten, kan dan een oplossing zijn om snel extra cash vrij te maken.

Het verpanden van openstaande facturen aan buitenlandse klanten is meestal niet mogelijk, maar dit belet u niet om de openstaande binnenlandse vorderingen liquide te maken met behulp van factoring.

Voordelen van het verkopen van openstaande vorderingen

goede redenen om openstaande vorderingen te verkopenEr zijn tal van redenen waarom ondernemingen steeds vaker naar factoring grijpen. Hieronder leest u enkele van de grootste voordelen van bevoorschotting:

Cashflow optimaliseren dankzij openstaande vorderingen verkopen

Door uw openstaande vorderingen te verkopen, kan u uw cashflow verhogen en verbeteren zonder extra schulden op te bouwen.

Aangezien het verkopen van onbetaalde vorderingen geen lening is, gaat u dus geen bijkomende schulden aan via deze financieringsvorm.

Bevoorschotting houdt uw cashflow dus gezond en het betalen van een vergoeding aan de bevoorschottingsmaatschappij voor dergelijke dienstverlening kan best wel steek houden.

Focus op kerntaken

Het verpanden van uw vorderingen laat u toe om te focussen op uw core business.

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over vervallen facturen, openstaande facturen met extreem lange betalingstermijnen, enzovoort.

Het kan enorm bevrijdend werken om uw uitgeschreven facturen direct liquide te maken via factoring.

Wanneer u voor bevoorschotting kiest, kan u genieten van een toegewijde service van de factoringmaatschappij. Deze manier van debiteurenbeheer uitbesteden biedt extra snelle liquiditeit voor uw bedrijfsactiviteiten.

En hierdoor kunt u uw tijd en energie toewijden aan het uitbouwen van uw bedrijf, zonder kopzorgen en negatieve vibes of frustratie door langdurig openstaande facturen.

Opgelet: Het kan ook zijn dat u helemaal niet wenst dat een factoringmaatschappij uw klanten gaat contacteren inzake de invordering van de openstaande facturen.

In dat geval kan u opteren voor een softe vorm van factoring: factuur financiering.

Via deze vorm van bevoorschotting behoudt u zelf alle controle qua inning van de fondsen en contact met de klanten.

Minimalisatie langdurig openstaande vorderingen

Goed cashflowbeheer start bij het afdekken van risico's en het minimaliseren van late betalingen en dubieuze debiteuren.

Het verkopen van openstaande facturen aan een factoringmaatschappij is dus een goede manier om uw werkkapitaal te optimaliseren.

Wenst u nog minder risico te lopen? Dan kan u zelfs nog een stapje verder gaan!

Om uw onderneming in te dekken en te beschermen tegen bedreigingen van de kasstromen, kunt u ervoor kiezen om een bescherming tegen oninbare vorderingen aan te gaan.

Dit staat bekend als factoring zonder recht van regres (non-recourse factoring), wat natuurlijk aan een extra kost komt.

In dat geval neemt de bevoorschottingsmaatschappij namelijk het risico van oninbare vorderingen op zich, terwijl u bij factoring met recht van regres (recourse factoring) zelf opdraait voor het risico dat klanten hun openstaande facturen uiteindelijk niet betalen.

Vliegensvlug opportuniteiten grijpen

Concurrentie aftroeven is belangrijk. In de vrije markteconomie dient u zo efficiënt mogelijk waarde te creëren om uiteindelijk omzet en winst te genereren.

Bij voorkeur doet u dit beter en efficiënter dan de concurrenten.

Een onderdeel van succesvol zaken doen is slim en doordacht groeien en opportuniteiten grijpen wanneer ze zich aanbieden.

Zo kan het zijn dat u plots een snelgroeiende concurrent kunt opslorpen of een verlieslatende concurrent kunt opkopen voor een habbekrats om het bedrijf vervolgens slim te integreren in uw bestaande bedrijfsprocessen.

Dankzij bevoorschotting kan u rekenen op een verbeterde cashflow en een verhoogde liquiditeit (cash is en blijft king).

Hierdoor bevindt u zich in een betere positie om nieuwe opportuniteiten te grijpen, nieuwe orders op te nemen of te investeren in uw onderneming en deze verder te laten groeien.

Factoring laat u ook toe op agressiever te groeien en gemakkelijker concurrentie op te slorpen (concurrentie die op de rand van het faillissement staat door een zwakke cashflow bijvoorbeeld).

Genieten van hoeveelheids­kortingen en korting voor contant

Dankzij een verbeterde cashflowpositie kan u ook gemakkelijker profiteren van hoeveelheidskortingen bij leveranciers.

Dankzij de liquiditeiten die veel sneller op uw bankrekening komen, bent u namelijk in staat om grotere hoeveelheden voorraad in één keer aan te kopen.

En zoals steeds betekent het aankopen in bulk dat u kunt profiteren van hoeveelheidskortingen bij leveranciers. Dit betekent dat u uw winstmarges kunt opkrikken.

Daarbovenop geven leveranciers ook vaak kortingen voor onmiddellijke betalingen (of betalingen binnen de 7 kalenderdagen bijvoorbeeld).

Dankzij bevoorschotting kunt u dus ook gemakkelijker genieten van een mooie korting voor contant.

Manier om klanten financieel door te lichten

Door uw debiteurenbeheer uit te besteden aan een factoringmaatschappij, kunt u uw klanten ook financieel beter leren kennen.

Een bevoorschottingsmaatschappij kan u belangrijke en nuttige informatie geven over de lopende kredieten en het kredietrapport van uw klanten.

Dergelijke alternatieve kredietverleners zijn namelijk gespecialiseerd in het financieel doorlichten van uw klantenbestand.

Alvorens uw aanvraag tot bevoorschotting wordt goedgekeurd, dient zo'n maatschappij namelijk in te schatten hoe groot het risico is dat uw klanten de openstaande facturen niet gaan betalen.

Hierdoor komt u op termijn te weten welke klanten een goede financiële basis hebben en welke klanten een gevaar vormen...

Een oninbare factuur kan vrij pijnlijk zijn indien het om een substantieel bedrag gaat.

Een diepgaand samenwerkingsverband uitbouwen met een bevoorschottingsmaatschappij laat u toe om klanten aan te nemen van een betere kwaliteit.

Met andere woorden, klanten met een wankele financiële basis kunt u op termijn wegsnijden en vervangen door klanten met een gezondere kasstroompositie.

Een betere cashflow dankzij openstaande vorderingen verkopen

Duizenden bedrijven maken gebruik van factoring om hun cashflow te optimaliseren en hun onderneming te laten groeien.

Bevoorschottingsmaatschappijen maken het voor B2B-bedrijven mogelijk om gemakkelijker aan snel aan geld te geraken door de verkoop van hun openstaande vorderingen.

Op deze manier kunnen ze sneller inspelen op de verschillende noden van de onderneming.

Wanneer de inkomsten van een onderneming stijgen, groeit ook de versnelde toegang tot geld dankzij factoring en is het bedrijf in staat om snel verder te bouwen aan de groei en expansie.

Wat is de belangrijkste vereiste om in aanmerking te komen voor deze vorm van debiteurenfinanciering?

Het hebben van klanten die hun openstaande facturen voor geleverde prestaties zonder problemen kunnen voldoen (en die dus een gezond kredietprofiel hebben).

Vandaar dat eigenlijk heel veel bedrijven en zelfstandigen in Nederland in aanmerking komen voor bevoorschotting en openstaande vorderingen kunnen verkopen aan een factoringmaatschappij.

Ga aan de slag met bevoorschotting - Aanbieder

Wanneer u uw cashflow wilt versnellen om uw onderneming te laten groeien, kan het verkopen van uw openstaande vorderingen gegarandeerd helpen.

Bent u een ZZP'er of MKB'er uit Nederland? Overweeg dan bevoorschotting als oplossing en vraag op enkele minuten tijd een vrijblijvende offerte aan.

Contacteer ons

  Privacybeleid *