• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Openstaande facturen verkopen als alternatief voor een zakelijke lening – Werking + Maatschappijen

Openstaande facturen verkopen als alternatief voor een zakelijke lening – Werking + Maatschappijen

min leestijd

openstaande facturen verkopen als alternatief voor afsluiten van zakelijke lening

Bent u een zelfstandige (zonder personeel) of heeft u een klein of middelgroot bedrijf? En heeft u af en toe last van traag betalende klanten of af en toe een beperkte cashflow? Dan heeft u waarschijnlijk al eens nagedacht of gehoord over openstaande facturen verkopen om de openstaande vorderingen sneller te innen.

Hieronder leggen we uit wat u moet weten over factoring (ook gekend als bevoorschotting en als cessie van vorderingen).

U komt hieronder te weten hoe het werkt, hoe u zich moet kwalificeren, hoeveel het kost, wat factoringbedrijven precies zijn en welke maatschappijen u zou kunnen overwegen voor deze alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering en de verbetering van uw werkkapitaal.

Beknopte geschiedenis van openstaande facturen verkopen voor kleine bedrijven

De financieringstechniek van bevoorschotting gaat terug tot de tijd van het oude Romeinse Rijk.

In het begin van de jaren 1300 en 1400 leenden handelaren geld met als tegenprestatie de levering van handelsgoederen in de vorm van een contract.

Handelaren verhandelden bijgevolg dit contract in plaats van de daadwerkelijke goederen.

Factoring heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld in het zakenleven doorheen de geschiedenis van de Verenigde Staten.

In de jaren 1600 en 1700, toen Engelse kolonisten over de zee naar Amerika reisden, schoot Londen geld voor aan de handelaars om handelswaar te kunnen kopen over de plas.

En ook in de twintigste eeuw was de bloeiende kledingindustrie afhankelijk van het verkopen van openstaande facturen voor de vlotte aankoop van grondstoffen voor de productie van textiel.

Vandaag de dag hebben de democratische toegang tot het internet en technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat factoring steeds gemakkelijker en toegankelijker wordt voor zelfstandigen en bedrijven.

Een recente ontwikkeling die voortvloeit uit openstaande facturen verkopen, is factuurfinanciering.

Het verkopen van openstaande facturen wordt vaak vergeleken met factuurfinanciering. Het zijn namelijk vergelijkbare manieren om fondsen te verkrijgen op basis van openstaande facturen.

Veel bedrijven hebben van factoring en factuurfinanciering een gangbare praktijk gemaakt om hun openstaande facturen te laten bevoorschotten en hun cashflow te verbeteren.

Openstaande facturen verkopen als alternatief voor leningen

Wat is het voordeel van onbetaalde facturen verkopen ten opzichte van alternatieve zakelijke kredieten zonder gedoe?

Om te beginnen is het gebruik van bevoorschottingsdiensten zeer eenvoudig.

U kunt zich in enkele minuten registreren zonder papierwerk of persoonlijke kredietcontrole om aan de slag te gaan.

Bij de beste online aanbieders krijgt u zelfs de dag zelf en normaliter binnen enkele uren uitsluitsel over uw aanvraag.

Als u goedgekeurd wordt door de bevoorschottingsmaatschappij, en de factoringmaatschappij besluit uw facturen te bevoorschotten, komt het geld de volgende werkdag al op uw bankrekening terecht.

Met andere woorden, bedrijven kunnen het verkopen van openstaande facturen gebruiken als alternatief voor leningen.

Het is een manier om pijlsnel aan extra werkmiddelen te geraken en dit zonder bijkomende schulden af te sluiten.

Zelfstandigen en kleine, middelgrote of grote ondernemingen kunnen bevoorschotting gebruiken om liquiditeitstekorten te verhelpen en het werkkapitaal dat voor handen is te verbeteren.

In plaats van met banken of kredietverstrekkers te werken, kunnen bedrijven dus simpelweg ook met een derde partij werken die een bevoorschottingsmaatschappij wordt genoemd (ook wel bekend als een "factor").

Zo kunnen ze toegang krijgen tot fondsen door gebruik te maken van “factoring” of “bevoorschotting" van openstaande facturen.

Openstaande facturen verkopen is een financieringsmethode die speciaal ontworpen is voor zelfstandigen en bedrijven die facturen uitgeven met betalingstermijnen tussen de 30 en 90 dagen.

Met het verkopen van openstaande facturen kunnen bedrijven hun onbetaalde facturen verkopen en pijlsnel toegang krijgen tot extra werkmiddelen.

Dit kan handig zijn om dringende problemen op te lossen of bepaalde kansen met beide handen te grijpen.

Dankzij de cessie van openstaande vorderingen hoeft men als ondernemer dus niet langer te wachten op de vervaldatum van de openstaande facturen om over de gelden te beschikken.

In de praktijk zijn er namelijk nogal wat bedrijfsklanten die hun facturen inplannen op de betaalagenda en de betaling uitvoeren de dag voor de vervaldatum van uw factuur...

Balen als een stekker natuurlijk indien u de fondsen hoogdringend nodig heeft.

Openstaande vorderingen cederen heeft invloed op uw klantrelaties

openstaande facturen verkopen om werkkapitaalbehoefte te vervullenWanneer u besluit om een uitgaande factuur te laten voorschieten, verkoopt u deze nog openstaande factuur aan een bevoorschottingsbedrijf.

In plaats van u een kortlopend krediet aan te bieden, koopt zo'n factoringmaatschappij voornamelijk facturen van uw bedrijf.

U krijgt dan een groot deel van het totale bedrag van de factuur direct uitbetaald.

Dit betekent dus dat u een percentage van het verschuldigde factuurbedrag direct ontvangt, wat goed is om uw liquiditeit te verhogen.

De bevoorschottingsmaatschappij houdt het resterende bedrag voorlopig in tot wanneer de klant de factuur werkelijk betaalt.

Vervolgens betaalt de factormaatschappij het resterende bedrag uit, minus de factorvergoeding voor geleverde prestaties.

De factoringmaatschappij bezorgt u dus een groot deel van de factuurwaarde op voorhand.

Want zij neemt het risico op zich voor het innen van uw openstaande facturen in de toekomst (en het direct uitbetalen van een voorschot aan u).

De bevoorschottingsmaatschappij moet namelijk nog altijd het geld incasseren van uw klant.

Na afronding van deze factuur "verkoop" verschuift de verantwoordelijkheid voor het innen van de betaling naar de factoringmaatschappij.

Het bevoorschottingsbedrijf zal met andere woorden contact opnemen met uw klant die de betaling nog verschuldigd is.

Die klant zal de betalingen (en eventuele vragen) aan de bevoorschottingsmaatschappij moeten richten in plaats van aan u (terwijl u wel de dienst en/of de goederen geleverd heeft).

Dit is een belangrijk kenmerk van openstaande facturen verkopen dat u moet begrijpen.

Het is namelijk onvermijdelijk van invloed op uw relatie met uw klant, die misschien wel in de war kan geraken hierdoor.

Openstaande facturen verkopen verbetert de cashflow

Het verkopen van openstaande facturen is de laatste jaren populair geworden onder zelfstandigen en bedrijven (zowel klein, middelgroot als groot).

Ze hebben vaak behoefte aan een snellere cashflow, niet alleen om hun activiteiten te kunnen voortzetten, maar ook om te kunnen groeien.

Als uw bedrijf nog jong is, is het misschien niet haalbaar om meerdere maanden te wachten op betalingen.

Uw bedrijf heeft de fondsen direct nodig voor het uitbreiden van activiteiten en om te profiteren van nieuwe marktkansen.

Het is ook gebruikelijk dat kleinere bedrijven in een vroeger stadium te maken krijgen met onverwachte uitgaven en gebeurtenissen.

Zo'n ongelukkig voorval kan dan de kosten boven de onmiddellijk beschikbare middelen drijven.

Het verkopen van openstaande facturen kan u de kans geven om kostbare tijd te besparen.

Het geeft u ook de kans om snel in te spelen op onverwachte kansen die contant geld vereisen.

Voorbeelden van hoe cessie van schuldvorderingen gebruikt wordt om de cashflow te verbeteren

Hieronder leest u enkele voorbeelden van hoe ondernemers gebruik kunnen maken van een verbeterde cashflow dankzij het verkopen van openstaande facturen:

 • Tijdig de lonen uitbetalen, zelfs in periodes waarin de liquiditeit laag is
 • Ontslagpremies financieren en het aanwerven van nieuwe werknemers bekostigen (waaronder de fees van het rekruteringskantoor)
 • Investeren in (online) marketing & reclame
 • Het betalen van huurgelden en terugkerende rekeningen zoals verzekeringen, grondlasten, elektriciteit, gas, water, enzovoort
 • Meer voorraad inkopen om te genieten van hoeveelheidskortingen die uw marges verhogen
 • Aankoop van materialen voor projecten
 • Aankopen van nieuwe apparatuur, toestellen, materiaal, hulpmiddelen, enz.

Historisch gezien bestaat debiteurenfinanciering al honderden jaren als een hulpmiddel voor het versnellen van de cashflow.

Waarom openstaande facturen verkopen van belang is

Het verkopen van openstaande facturen is een belangrijk financieel hulpmiddel. Het helpt bedrijven om sneller betaald te worden voor diensten en goederen die ze al hebben geleverd.

Merkt u dat uw inkomende cashflow hapert als gevolg van trage klantbetalingen? Wordt de groei of het functioneren van uw bedrijf hierdoor belemmert of beperkt?

Dan kan u denken dat de oplossing zou zijn om uw klanten eenvoudigweg te vragen hun facturen sneller te betalen.

Was het maar zo eenvoudig... Lange betalingstermijnen zijn namelijk een onderdeel van de zakenwereld...

Lange betalingstermijnen vormen onderdeel van de zakenwereld

Het verkopen van openstaande facturen laat u toe om toch lange en aantrekkelijke betalingstermijnen aan te bieden aan uw bedrijfsklanten. Zodoende kunt u meer klanten werven.

In de praktijk zijn de meeste kleine en middelgrote ondernemingen om een aantal redenen niet in staat om facturen met een kortere betalingstermijn af te dwingen.

Zo zijn sommige klanten gewend aan die langere betalingstermijnen (ook wel "handelsvoorwaarden" genoemd).

Het wegnemen of drastisch inkorten van die termijnen kan ervoor zorgen dat klanten hun bestelling elders plaatsen.

In sommige gevallen zijn kortere betalingstermijnen geen optie voor uw klanten omdat ze zelf kosten hebben en gewoon niet eerder kunnen betalen.

In sommige sectoren maakt het aanbieden van een langere betalingsperiode deel uit van een grotere onderhandelingsstrategie.

Het is een manier om de beste contracten te verkrijgen.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom veel bedrijven met openstaande facturen zich focussen op het verkopen van die openstaande facturen.

Het is een strategie voor het verkleinen van de kloof tussen reeds geïnde en nog te innen facturen.

Hoe komt u in aanmerking voor het verkopen van openstaande facturen?

openstaande facturen verkopen kredietprofiel klanten doorslaggevend voor goedkeuring aanvraagVoordat u begint met het verkopen van openstaande facturen van uw bedrijf, dient u een aanvraag in te dienen. Dit wordt opgelegd door alle bevoorschottingsmaatschappijen.

Zo kan u te weten komen of uw bedrijf in aanmerking komt voor het verkopen van openstaande facturen.

Er zijn veel criteria die bevoorschottingsmaatschappijen hanteren om uw aanvraag tot bevoorschotting te beoordelen.

Maar één criterium steekt er met kop en schouders bovenuit: Uw klanten...

Uw klanten zijn allesbepalend om voor factoring in aanmerking te komen

Uw bedrijfsklanten (geen particulieren maar andere bedrijven en zelfstandigen) zijn dé nummer één bepalende parameter die van invloed is op de geschiktheid van een bedrijf in de ogen van een bevoorschottingsmaatschappij.

Bevoorschottingsmaatschappijen nemen namelijk uw openstaande facturen over en schieten het nog te ontvangen geld grotendeels voor aan u, nog voor ze effectief de factuur kunnen innen hebben.

Daarom willen factoringmaatschappijen zoveel mogelijk informatie krijgen over uw openstaande handelsdebiteuren.

Wie zijn uw klanten, wat is hun sector, hoe gaan ze om met hun financiële verplichtingen, enzovoort...

Een doorlichting van uw klanten is noodzakelijk om te voorspellen of uw openstaande facturen uiteindelijk zullen worden betaald.

Het is namelijk altijd mogelijk dat sommige klanten hun facturen niet kunnen betalen als gevolg van een faillissement of een slechte financiële planning of financieel wanbeheer.

Zoals elke kredietverstrekker doen bevoorschottingsmaatschappijen er alles aan om het risico op kapitaalsverlies te beperken.

Factoringmaatschappijen eisen dus dat u informatie verstrekt over uw klanten en eventuele financiële vragen over uw facturen en klanten kunt beantwoorden.

Zijn uw bedrijfsklanten betrouwbaar?

Hieronder zijn enkele voorbeelden van vragen die factoringmaatschappijen kunnen stellen over de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van uw klanten:

 • Zijn uw klanten wel degelijk bedrijven en zelfstandigen? Indien u facturen wilt verkopen die uitgeschreven werden aan particulieren, komt u niet in aanmerking voor bevoorschotting/factoring.
 • Betalen uw klanten hun facturen normaal gesproken op tijd?
 • Wat is de reputatie van uw klanten? Gaat het om bedrijven die in het verleden hun facturen altijd op tijd hebben betaald?
 • Heeft u grote klanten zoals overheidsinstellingen en grote commerciële bedrijven?
 • Bedient u gevestigde bedrijven die al vele jaren actief zijn?
 • Hebben uw bedrijfsklanten goede kredietscores en gezonde balansen en resultatenrekeningen?
 • Hebben uw klanten schulden of juridische problemen die hen kunnen belemmeren om hun facturen in de toekomst te betalen?
 • In welke sector zijn uw klanten actief? enzovoort.

De kredietscore en de jaarlijkse omzet van uw klanten hebben wel degelijk invloed op de succeskansen van uw factoringaanvraag.

Ze bepalen mee of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor het verkopen van openstaande vorderingen.

Ook hun persoonlijke betaalgeschiedenis bij uw bedrijf (betalen ze op tijd hun facturen?) is belangrijk voor een factoringbedrijf.

Sectoren waarin openstaande facturen verkopen gebruikelijk is

Enkele sectoren waarin bevoorschotting en factuurfinanciering gebruikelijk zijn, zijn onder andere:

 • Rekrutering
 • Productie
 • Bouw
 • Wegenwerken
 • Metaalverwerkende industrie
 • Aannemingsbedrijven
 • Drukwerk
 • Koeriersdiensten
 • Groothandel
 • Detailhandel
 • Handelsdiensten (zoals klusjesmannen, verbouwingen, tuinarchitectuur, schoonmaak en meer)
 • Professionele diensten (zoals marketingbureaus, creatieve ontwerpers, IT-bedrijven, boekhouders en meer)
 • Transportsector
 • Vleesverwerkende nijverheid
 • Enzovoort

Het laten bevoorschotten van openstaande facturen is populair onder kleine bedrijven, zoals bij Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) en MKB'ers in Nederland.

En uit de lijst hierboven blijkt dat het een cashflowoptimalisatie is die het overwegen waard is voor alle soorten bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.

Dit soort alternatieve financiering werkt ook heel goed voor sommige snelgroeiende bedrijven.

Openstaande facturen verkopen helpt namelijk om het geld dat momenteel in onbetaalde facturen zit, onmiddellijk te ontsluiten en vrij te maken voor gebruik.

En indien uw bedrijf het financieel moeilijk heeft, kan deze vorm van alternatieve financiering ook dienen als een cruciale levenslijn.

Want gebruik maken van factoring betekent dat u uw openstaande vorderingen veel sneller ontvangt.

Openstaande facturen verkopen in 4 stappen

Hoe werkt het verkopen van openstaande facturen?

Misschien heeft u wel eens gehoord van openstaande facturen verkopen of bevoorschotting?

Andere benamingen voor hetzelfde principe zijn cessie van schuldvorderingen, cederen van vorderingen, openstaande facturen verpanden, enzovoort.

Wat ook het vakjargon is dat men ervoor gebruikt, het belangrijkste is dat u via deze alternatieve financieringsmethode direct uw liquiditeitspositie kunt verbeteren en uw cashflowproblemen kunt oplossen.

U kunt via deze methode namelijk direct toegang krijgen tot de fondsen van een openstaande en nog te innen factuur.

Bij het verkopen van openstaande facturen verkoopt u uw onbetaalde facturen aan de bevoorschottingsmaatschappij.

Dergelijke financiële tussenpersonen incasseren vervolgens de betaling rechtstreeks bij uw klanten. U ontvangt uw geld in twee schijven:

 1. Eerst een voorschot ten belope van het grootste deel van het factuurbedrag,
 2. Een tweede betaling voor het restbedrag minus de vergoeding voor de factoringmaatschappij, van zodra uw bedrijfsklant de factuur daadwerkelijk betaald heeft

Elke bevoorschottingsmaatschappij hanteert een eigen set van voorwaarden qua bevoorschotting.

Toch is de basisstructuur van de werking van het verkopen van openstaande facturen ongeveer hetzelfde.

Hier zijn de vier basisstappen die u kunt verwachten:

Stap 1: Factoring­maatschappij vinden

Factuur opmaken en versturen

De eerste stap van openstaande facturen verkopen, begint met het versturen van een factuur naar uw klant.

Daarin vraagt u aan de klant om de door u geleverde goederen of diensten te betalen.

Uw factuur heeft een uiterste betaaldatum en instructies over hoe ze u kunnen betalen.

U kunt vervolgens een bevoorschottingsmaatschappij vinden en uw factuur aan hen verkopen van zodra u de factuur heeft verzonden en uw klant ingestemd heeft met de betaling.

Betalingstermijn + Type klanten (particulieren versus bedrijfsmatige klanten)

Hou er rekening mee dat u bij het verkopen van openstaande facturen alleen facturen kunt verkopen die binnen een courante betalingstermijn betaald moeten worden, zoals maximaal 90 dagen betalingstermijn.

Is de betalingstermijn langer dan dat, dan komt uw factuur mogelijks niet in aanmerking voor bevoorschotting.

Hetzelfde geldt voor het type klant waarnaar u de factuur stuurt. Een factuur die werd gericht aan een particulier komt niet in aanmerking voor factoring.

U kan alleen openstaande facturen verkopen aan een factoringmaatschappij indien ze werden uitgeschreven aan bedrijfsmatige klanten (zelfstandigen of bedrijven).

U kan vaak op 5 minuten een bevoorschottingsaanvraag indienen, vrijblijvend en met snel uitsluitsel!

Frequentie van bevoorschotting

Bij het kiezen van een factoringmaatschappij moet u ook denken aan de omzet en de frequentie van de facturen die u wilt verkopen.

Veel bevoorschottingsovereenkomsten vereisen een regelmatige, terugkerende regeling.

In deze regelingen moet u misschien overeenkomen om een bepaald bedrag van uw facturen te bevoorschotten.

U kunt kiezen om te bevoorschotten op een maandelijkse of wekelijkse basis, of een ander schema of minimumfactuurwaarde.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met extra kosten.

Dus besteed in elk geval aandacht aan de kleine lettertjes vooraleer u een factoringovereenkomst afsluit.

Spot factoring als unieke vorm van bevoorschotting

Naast de conventionele bevoorschottingsregelingen zijn er ook zogenaamde "spot factoring"-regelingen. Dit staat ook gekend als American factoring.

Kortom, dit zijn transacties waarbij een bevoorschottingsbedrijf een enkele factuur van u koopt.

Er worden dus niet een heleboel facturen in één keer gekocht van uw bedrijf en er worden ook niet een pak facturen volgens een vooraf bepaald schema gekocht.

Spot factoring heeft een aantal duidelijke voordelen door de grotere flexibiliteit die u krijgt bij het bepalen van de te verkopen facturen.

Het is echter moeilijker om een dergelijke regeling te vinden. Het is ook duurder met over het algemeen hogere kosten en een hoog minimumbedrag.

In feite eisen de meeste spot factoringmaatschappijen dat de factuur minimaal enkele duizenden euro's bedraagt.

De reden hiervoor is dat spot factoring risicovoller is voor de factor. Het valt veel moeilijker te voorspellen hoe groot de kans is dat individuele facturen uiteindelijk zullen worden betaald.

Omdat het risico bij spot factoring groter is, vereist de bevoorschottingsmaatschappij dus een grotere compensatie en beloning voor het kopen en bevoorschotten van die ene specifieke openstaande factuur.

Stap 2: Contract afsluiten met bevoorschottings­maatschappij

Stel u heeft een bevoorschottingsbedrijf geselecteerd dat past bij uw behoeften en budget.

Nu zal deze factoringmaatschappij uw aanvraag in detail bekijken, inclusief zakelijke krediet- en transactiegeschiedenis en de facturen die u wenst te laten bevoorschotten.

Ze kunnen u vragen om een reeks persoonlijke documenten en een persoonlijke kredietcontrole van u of uw klanten uit te voeren.

Het doel van deze evaluatie en screening is om de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van uw bedrijfsklanten te ontdekken.

Er wordt ook nagegaan wat de waarschijnlijkheid is dat zij hun openstaande facturen op tijd zullen betalen.

Na deze evaluatie ondertekent u, indien u bent goedgekeurd, een bevoorschottingsovereenkomst en begint u met het bevoorschottingsproces.

De bevoorschottingsovereenkomst moet een overzicht geven van de eventuele kosten, de details van het betalingsplan en het aanvankelijke percentage van de eerste schijf dat aan u zal worden uitbetaald als voorschot.

Ook het maximale uitstaande bedrag van de bevoorschottingsovereenkomst op elk moment moet duidelijk vermeld staan.

Het is belangrijk om alle voorwaarden en documenten zorgvuldig te lezen tijdens dit deel van het proces.

U wilt misschien een advocaat of jurist raadplegen die gespecialiseerd is in zakelijke financiën en die vertrouwd is met bevoorschotting.

Een jurist kan u helpen om door het papierwerk van de overeenkomst te gaan en om ervoor te zorgen dat u de verschillende mogelijke scenario’s begrijpt.

Hij/zij kan u ook uitleggen wat er gebeurt als u een betaling moet uitstellen.

Stap 3: Openstaande factuur verkopen aan de bevoorschottings­maatschappij

Zodra de factoringovereenkomst ondertekend is, kan u openstaande facturen gaan verkopen aan de factoringmaatschappij.

Van zodra de factoringmaatschappij een nog te innen factuur koopt van u, zal deze u een voorschot uitbetalen.

Normaal gesproken is dit voorschot een bedrag dat berekend wordt als percentage van uw factuurwaarde (het zogenaamde voorschotpercentage).

Het bedrag dat u ontvangt is meestal ongeveer 80 à 90% van de totale factuurwaarde en wordt vooraf in uw overeenkomst met de factoringmaatschappij aangegeven.

Het tarief dat u krijgt toegewezen, wordt over het algemeen bepaald op basis van uw sector, transactiegeschiedenis en de stabiliteit van uw bedrijf en dat van uw bedrijfsklanten.

Dit is een B2B financieringstechniek: Enkel facturen uitgeschreven aan bedrijven en zelfstandigen komen in aanmerking voor factoring.

Bij het verkopen van uw openstaande facturen wordt de factoringmaatschappij verantwoordelijk voor de inning ervan.

Daarom kan de bevoorschottingsmaatschappij in deze fase een "kennisgeving van toewijzing" naar uw betrokken klanten sturen.

Het bericht informeert hen over uw keuze voor bevoorschotting via deze maatschappij.

Het geeft uw klanten gedetailleerde instructies over hoe ze in de toekomst betalingen van de door u uitgeschreven facturen kunnen overmaken aan de bevoorschottingsmaatschappij.

TIP: Wenst u niet dat uw klanten op de hoogte worden gebracht van uw keuze voor bevoorschotting?

Kies dan niet voor pure factoring maar eerder voor factuur financiering (invoice financing).

Via deze financieringsvorm blijft u zelf verantwoordelijk en in contact met uw klanten voor de inning van de openstaande vorderingen.

Stap 4: Invordering en betaling

Zodra de deadline van uw openstaande factuur is verstreken en uw klant de factoringmaatschappij heeft betaald, bezorgt deze laatste u het resterende saldo.

Dit heet ook wel het achterstallige bedrag en dit wordt gevormd door het voorschotbedrag in mindering te brengen van het totale factuurbedrag en vervolgens ook nog een vergoeding voor de factoringmaatschappij in mindering te brengen.

De factoringmaatschappij zal vanzelfsprekend de servicekosten inhouden en het resterende bedrag doorstorten.

De vergoeding voor de factoringmaatschappij is meestal een percentage dat u onderhandelt bij het opstellen van uw bevoorschottingsovereenkomst.

Dit percentage is meestal gebaseerd op het totale oorspronkelijke factuurbedrag en de vervaldatum van de factuur.

Andere info over factoring voor zelfstandigen en bedrijven

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *