• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Onroerendgoedbelasting Spanje: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) toegelicht

Onroerendgoedbelasting Spanje: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) toegelicht

min leestijd

witte blokjes met taks opgeschreven en houten miniatuurhuisje symbool voor onroerendgoedbelasting spanje IBI

Het kopen van een appartement of woning in Spanje brengt niet alleen administratieve procedures met zich mee maar ook een jaarlijks te betalen onroerendgoedbelasting in Spanje.

Deze vastgoedbelasting in Spanje staat gekend als de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) welke we hieronder volledig in detail zullen toelichten.

Onroerendgoedbelasting Spanje: Inleiding

witte blokjes met taks opgeschreven en houten miniatuurhuisje symbool voor onroerendgoedbelasting spanje IBI

Als u besluit om huiseigenaar te worden en een huis in Spanje te kopen, bent u onderworpen aan de plaatselijke jaarlijkse onroerendgoedbelasting, de “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (IBI).

In wat volgt laten we u kennismaken met deze jaarlijkse vastgoedbelasting (vergelijkbaar met de jaarlijkse onroerende voorheffing in België).

En we leggen uit hoe ze werkt, hoe ze berekend wordt en wat de betalingsmodaliteiten zijn.

Tip: Doe de moeite om verder te lezen en hou hier rekening mee naar de toekomst toe alvorens u een keuze maakt uit dat immens vastgoedaanbod in Spanje

Wat is de IBI onroerendgoedbelasting in Spanje?

De IBI, een afkorting voor Impuesto sobre Bienes Inmuebles, is een lokale onroerendgoedbelasting in Spanje.

Deze vastgoedbelasting wordt weliswaar door de Spaanse Staat geheven maar een deel van deze inkomsten vloeien wel naar de gemeente waar het onroerend goed in kwestie gelegen is.

Met deze fondsen kan de gemeente dan een deel van haar jaarlijkse uitgaven en kosten financieren.

Bent u volledig overdonderd door het enorme aanbod op de Spaanse vastgoedmarkt?

Geniet van Persoonlijke Begeleiding & Toegang tot Exclusieve Deals!

Vind Uw Gewenste Spaanse Woning met Ons Gratis Advies op Maat

Vind de Beste Hypotheek met Onze Vergelijker van 20+ Spaanse Banken

Net zoals in België en Nederland heft de Spaanse overheid via het Spaanse belastingstelsel een jaarlijkse belasting op het onroerend goed dat u op Spaans grondgebied bezit.

Hierdoor bent u verplicht om jaarlijks de IBI te betalen indien u eigenaar bent van onroerend goed in Spanje.

Goed om te weten: deze IBI onroerendgoedbelasting in Spanje moet eenmaal per jaar worden betaald.

Wanneer wordt de IBI van uw bankrekening afgeschreven?

Een vaak gestelde vraag is de volgende:

Wanneer moet ik de Spaanse IBI betalen?

Het antwoord op deze vraag is: Het hangt ervan af.

Uiterste betaaldatum verschilt van gemeente tot gemeente

Elke gemeente in Spanje stuurt jaarlijks een aanslagbiljet op (een afrekening) naar de belastingplichtigen waarop het verschuldigde bedrag vermeld staat.

Dit IBI aanslagbiljet neemt de vorm aan van een klassieke brief die per post wordt opgestuurd naar het appartement of huis in Spanje in kwestie.

Normaliter wordt deze afrekening door iedere gemeente in Spanje uitgestuurd naar alle vastgoedeigenaars ergens tussen begin mei en eind juli.

Vervolgens heeft u als belastingplichtige voldoende tijd om de uiterste betalingsdatum te respecteren.

Afhankelijk van gemeente tot gemeente valt deze uiterste betaaldatum van de IBI ergens tussen begin september en eind november.

Tip: De exacte uiterste betaaldatum voor de jaarlijkse onroerendgoedbelasting in Spanje verschilt afhankelijk van de locatie en meer specifiek de gemeente van uw vastgoed in Spanje.

Daarom is het belangrijk om contact op te nemen met het bevoegde gemeentebestuur, d.w.z. het lokaal gemeentehuis, om te weten te komen wat de plaatselijke geldende betalingsmodaliteiten zijn.

Automatische incasso is veilig en zorgeloos

Wanneer u in Spanje een nieuw pand koopt, moet u zich naar het gemeentehuis begeven van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Daar dient u zich aan te melden als eigenaar van het pand en dient u ook uw Spaans bankrekeningnummer mee te delen.

Tip: U vraagt best dat de jaarlijks te betalen IBI automatisch van uw rekening wordt afgeschreven via automatische incasso.

Deze automatische incasso (een doorlopende betalingsopdracht, ook gekend als domiciliëring) is de veiligste en handigste oplossing om geen betalingsachterstand bij de Spaanse Staat op te lopen.

Hoe als nieuwe eigenaar de Spaanse onroerendgoedbelasting naleven?

vrouw houdt haar internationaal paspoort vast belangrijk document voor gemeentehuis van plaats waar uw vastgoed in spanje gelegen is voor incasso IBI

Het is vrij eenvoudig om de administratieve verplichtingen qua registratie voor het betalen van de Spaanse IBI in orde te brengen.

Als eigenaar van Spaans onroerend goed moet u zich naar het lokale gemeentehuis begeven en meer bepaald naar de afdeling belastingen.

Tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis dient u de volgende documenten mee te hebben:

 • Uw internationaal paspoort
 • Een kopie van de koopakte van het vastgoed (Escritura)
 • Uw Spaans NIE-nummer (verplicht identificatienummer voor buitenlanders die Spaans onroerend goed aanschaffen)
 • Een kopie van de laatste IBI-afrekening voor het pand in kwestie indien het om een bestaand pand gaat (de vorige eigenaar dient dit document aan u te bezorgen)

Hoeveel bedraagt de IBI?

De belastinggrondslag voor deze Spaanse onroerendgoedbelasting wordt berekend aan de hand van de kadastrale waarde van het onroerend goed.

Er spelen tamelijk wat factoren mee zoals het type woning, de locatie van het pand, de gemeente in kwestie, enzovoort.

Elke gemeente berekent het belastingtarief voor de IBI op een andere wijze en past met andere woorden dus een percentage toe dat niet noodzakelijk gelijk is aan een andere gemeente in Spanje.

Met andere woorden, elke gemeenteraad past een bepaald belastingtarief (een percentage) toe.

Vuistregel: Over het algemeen is de jaarlijkse Spaanse IBI veel lager dan de jaarlijks verschuldigde onroerendgoedbelasting in België en Nederland.

Qua richtlijn en vuistregel geldt het volgende voor de jaarlijks te betalen IBI onroerendgoedbelasting in Spanje…

Reken op:

 • Ongeveer 0,4% tot 1,1% van de kadastrale waarde voor een woning in de stad per jaar,
 • 0,3% à 0,9% van de kadastrale waarde voor een pand op het platteland op jaarbasis.

Wat gebeurt er als u niet voor automatische incasso kiest?

vrouw van middelbare leeftijd leest IBI afschrift dat verstuurd werd naar haar spaans adres

Als u niet voor een automatische betalingsopdracht hebt gekozen, dient u zelf tijdig de verschuldigde belasting over te schrijven.

Het IBI-aanslagbiljet wordt naar uw adres in Spanje gestuurd en hierop staat de verschuldigde onroerendgoedbelasting vermeld.

Met andere woorden, u ontvangt de IBI afrekening niet op uw buitenlands adres in België of Nederland maar wel op uw Spaans adres (wat misschien wel uw enige adres is indien u officieel in Spanje woont met uw Nederlands of Belgisch pensioen).

Indien u deze belasting niet op tijd betaalt doordat u de uiterste betaaltermijn overschrijdt, krijgt u een boete opgelegd die doorgaans 5 à 20% van de verschuldigde belasting bedraagt.

Doe de nodige due diligence

Gouden tip: Voordat u het koopcontract bij de notaris ondertekent, moet u zich ervan vergewissen dat het onroerend goed dat u in Spanje wilt kopen up-to-date is op het vlak van de IBI.

Werd alle verschuldigde IBI onroerendgoedbelasting keurig en tijdig betaald door de vorige eigenaar? Of is er sprake van betalingsachterstand die ook gevolgen kan hebben voor u als nieuwe eigenaar?!

Om dit te weten te komen, moet u het kadaster contacteren en een zogenaamde “nota simple” aanvragen.

Wij raden u aan om een professionele advocaat in Spanje in te schakelen om deze valkuil bij het kopen van een huis in Spanje te omzeilen.

na te gaan of er geen openstaande (fiscale) schulden of hypotheken rusten op uw vastgoedaankoop in Spanje!

Spaans weetje en tevens een goede waarschuwing: Indien u weigert om de jaarlijkse onroerendgoedbelasting in Spanje te betalen, kan dit leiden tot gedwongen inbeslagnames van uw bankrekening(en) en uw onroerend goed.

Onroerendgoedbelasting Spanje: Slotwoord

Bent u naarstig op zoek naar immobiliën te koop in Spanje?

Weet dan dat u net zoals in België of Nederland onroerendgoedbelasting moet betalen wanneer u een eigendom in Spanje bezit.

In Spanje moet deze IBI eenmaal per jaar betaald worden (los van het feit of u emigreert naar Spanje of niet).

Om onaangename financiële verrassingen te voorkomen, is het raadzaam om te kiezen voor automatische incasso (domiciliëring) van de IBI op uw lokale Spaanse bankrekening.

Tip: Aarzel niet om te (laten) controleren of de vorige eigenaar van het onroerend goed in kwestie geen achterstallige betalingen meer heeft lopen op het vlak van de IBI.

Hiervoor raden wij u resoluut aan om gebruik te maken van de diensten van een in onroerend goed gespecialiseerd advocatenkantoor in Spanje.

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *

  Bent u volledig overdonderd door het enorme aanbod op de Spaanse vastgoedmarkt?

  Geniet van Persoonlijke Begeleiding & Toegang tot Exclusieve Deals!