• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Onroerend goed als beleggingsproduct biedt één uitzonderlijk voordeel

Onroerend goed als beleggingsproduct biedt één uitzonderlijk voordeel

min leestijd

onroerend goed als beleggingsproduct 1 uitzonderlijk voordeel

Onroerend goed als beleggingsproduct is een aantrekkelijk alternatief om spaargeld aan het werk te zetten.

Bovendien biedt een vastgoedinvestering bepaalde voordelen die andere beleggingsproducten niet kunnen bieden.

Het grootste voordeel van investeren in vastgoed situeert zich op het vlak van de maandelijkse cashflow.

Ontdek hieronder meer details over vastgoed voor verhuur als beleggingsproduct:

Enige investering die iemand anders voor u kan betalen

onroerend goed is enige investering die iemand anders voor u kan afbetalen

Wat kan u zoal kopen als investeringsproduct waarvoor iemand anders betaalt? Inderdaad, er zijn niet veel opties beschikbaar…

Inkomstengenererende beleggingspanden voor verhuur zijn de enige beleggingsproducten die dit unieke voordeel bieden.

Een goede investering in onroerend goed zal ervoor zorgen dat de lening waarmee u de opbrengsteigendom (deels) hebt gefinancierd, maandelijks afbetaald kan worden met de huur die u van uw huurders ontvangt.

Uw huurders kunnen via de maandelijkse huur die ze aan u betalen dus voldoende geld in het laatje brengen om al uw maandelijkse uitgaven mee te dekken.

Denk aan uitgaven zoals de interest- en/of kapitaalaflossingen van de lening, uw onderhoudskosten, onroerend goed belasting, makelaarskosten en verzekeringspremies.

Indien u het slim aanpakt, kunt u maandelijks cashflowneutraal of cashflowpositief draaien (na aftrek van alle kosten draait u dan break-even of winst).

In bepaalde gevallen kunnen opbrengsteigendommen ook interessante belastingvoordelen opleveren qua aftrek van intresten en/of kapitaalaflossingen.

Doorgaans worden huurinkomsten ook milder belast dan beroepsinkomsten.

Het allerbelangrijkste van onroerend goed als beleggingsproduct is echter dat uw huurders maandelijks een consistente, levenslange cashflow opleveren.

Echte rijkdom is cashflow via onroerend goed als beleggingsproduct

echte rijkdom via onroerend goed als beleggingsproduct is cashflow

Ervaren vastgoedbeleggers die enkele opbrengsteigendommen en/of grote vrijstaande flatgebouwen bezitten, handelen quasi altijd volgens het “cashflow eerst” principe.

Zij focussen op consistente huurinkomsten en een cashflowpositieve (of cashflowneutrale) uitkomst einde maand.

Het is met andere woorden belangrijk om gebruik te maken van het financieel hefboomeffect.

Door een pand voor verhuur grotendeels te financieren met een lening, kunt u het geld van andere partijen (uw huurders) gebruiken om uw persoonlijk vermogen op te bouwen.

Het slimste wat u kan doen om snel financieel vrij te worden, is om meergezinswoningen of appartementsblokken te kopen (met behulp van een financiering) en deze door andere mensen (de huurders) te laten afbetalen.

Op lange termijn eindigt u dan met een groot aantal beleggingspanden in portefeuille die allemaal afbetaald werden met behulp van de huurinkomsten van uw huurders (en elke maand een hoop extra geld opbrachten indien het cashflowpositief verliep).

Kortom, wenst u emmers en emmers vol geld te verdienen met onroerend goed op lange termijn? Dan dient u te gaan focussen op het verwerven van appartementsgebouwen en meergezinswoningen.

Echte rijkdom is een constante, onaantastbare stroom van maandelijkse inkomsten.

Deze periodieke inkomsten stellen u in staat om eventuele kredieten af te lossen en uiteindelijk voor de volle 100% eigenaar te worden van de beleggingspanden in kwestie.

Speculeren op meerwaarde is riskant

speculeren op meerwaarde van beleggingspand is riskante aanpak

Kan ik niet heel veel geld verdienen met een waardevermeerdering van vastgoed op lange termijn?

Het is een vraag die vaak gesteld wordt door kritische lezers en potentiële investeerders inzake onroerend goed als beleggingsproduct.

Het antwoord ligt voor de hand: Absoluut, u kunt veel geld verdienen met een waardestijging als en slechts als u het opbrengstpand in de toekomst kunt verkopen met een aanzienlijke meerwaarde.

Maar… U kunt dus ook een grote som geld verliezen als u zich alleen op een waardestijging concentreert en de vastgoedmarkt in kwestie uiteindelijk onder de verwachtingen blijft qua waardegroei.

Niemand heeft een glazen bol en elke markt evolueert cyclisch dus er is geen enkele garantie dat u binnen pakweg tien jaar zult kunnen verkopen met een meerwaarde.

Er zijn altijd macro-economische en externe factoren in het spel die roet in het eten kunnen strooien…

Vandaar dat het “cashflow eerst” principe zo belangrijk is! Dit principe focust op de maandelijkse cashflow en vermogensopbouw op de lange termijn.

Een eventuele meerwaarde in de toekomst ten gevolge van een verkoop wordt beschouwd als een extra bonus (maar het is absoluut de focus niet van deze strategie).

Focus op cashflow om volatiliteit af te dekken

focus op positieve of neutrale cashflow van opbrengstpand om volatiliteit vastgoedprijzen af te dekken

Wij leven in volatiele tijden (denk maar aan de ongeziene impact van het Coronavirus) en we maken tegenwoordig allemaal deel uit van een gigantische wereldmarkt.

Als particuliere beleggers kunnen we het ons dus niet veroorloven om ons rijk te rekenen en te gaan zweven.

Zolang de economie in een specifieke regio sterk is, is de kans reëel dat de prijzen van het onroerend goed er zullen stijgen.

Maar dit betekent nog niet dat u gegarandeerd een meerwaarde op zak zult steken in de toekomst… Het kan altijd verkeerd gaan…

Internationale en politieke gebeurtenissen kunnen een (lokale) economie beïnvloeden op manieren die moeilijk te voorspellen zijn.

Een nieuw kredietbeleid of een nieuwe vastgoedfiscaliteit kan opgelegd worden door de overheid, wat de vastgoedmarkt drastisch kan beïnvloeden en/of ontwrichten.

Demografische ontwikkelingen en de mobiliteit van de bevolking kunnen ook een vastgoedmarkt beïnvloeden. Al deze externe factoren hebben wij als particuliere beleggers helemaal niet in de hand.

Dergelijke factoren kunnen allemaal invloed uitoefenen op de waarde van onroerend goed (via een algemene prijsstijging of -daling).

Onroerend goed als beleggingsproduct is onderhevig aan marktcycli dus u moet de neerwaartse cycli probleemloos kunnen overleven zonder te moeten verkopen op het slechtste moment.

Dit kan gelukkig perfect indien u uw financieel plan cashflowpositief of cashflowneutraal gaat opmaken.

Dit betekent dat u maandelijks in geen geval extra spaarcapaciteit moet vrijmaken om het vastgoed in kwestie in portfolio te kunnen houden.

U zult met vastgoed als investering dus niet verliezen als u op de maandelijkse netto cashflow let. Deze dient positief of gelijk aan nul te zijn zodat u maandelijks geen geld moet toesteken om eigenaar van het pand te blijven.

Het eenvoudige principe van cashflow eerst kan uw carrière als vastgoedinvesteerder positief beïnvloeden en veranderen.

Overweeg onroerend goed als beleggingsproduct met zekere huurinkomsten

overweeg onroerend goed als beleggingsproduct met zekere huurinkomsten en gegarandeerd rendement

Onroerend goed met zekere huurinkomsten is een vorm van investeringsvastgoed dat zich richt tot de particuliere beleggers die op zoek zijn naar zekerheid.

Kortom, dit is vastgoed voor verhuur dat men kan aankopen in volle eigendom (deel met behulp van een krediet) en waarvoor u als eigenaar kunt rekenen op zekere huurinkomsten voor een bepaalde periode.

Investeren in onroerend goed als belegging met zeker rendement is dus mogelijk, zowel in binnen- als buitenland.

Met andere woorden, het gaat om een vorm van investeren in vastgoed voor verhuur waarvan de huurinkomsten contractueel worden vastgelegd en verzekerd.

Dit betekent dat men als investeerder kan terugvallen op een gegarandeerde huurregeling en contractueel bepaalde huurinkomsten.

Dergelijke beleggingsproducten met gegarandeerde huurinkomsten zijn interessant voor beleggers die zo weinig mogelijk risico willen lopen met onroerend goed qua leegstand, wanbetaling, schade, enzovoort.

Sterke punten van zekere huurinkomsten

Spaargeld beleggen in onroerend goed als beleggingsproduct is voor de meeste particulieren slechts interessant indien het kan zonder alle vervelende rompslomp, valkuilen en stress.

En het is net op dit vlak dat een opbrengsteigendom met gegarandeerde huurinkomsten zo interessant kan zijn.

Als eigenaar kan u alle kopzorgen, taken én verhuurrisico’s tot een minimum beperken dankzij een dergelijke contractueel gewaarborgde huurgarantie (inclusief professioneel beheer door een verhuurmakelaar/rentmeester).

Zo’n verhuurgarantie wordt contractueel vastgelegd (vaak via notariële akte) en stelt dat de eigenaar van het pand recht heeft op een bepaald bedrag aan huurinkomsten (al dan niet te indexeren in de toekomst) en dit voor een bepaalde periode (meestal uitgedrukt in jaren).

De ontwikkelaar van het opbrengstvastgoed staat borg voor deze verhuurgarantie en betaalt iedere maand stipt uw huurinkomsten uit. Als eigenaar ondervindt u dus geen invloed van leegstand, schade of wanbetaling.

De ontwikkelaar werkt samen met een professionele verhuurmakelaar/rentmeester (of heeft deze intern ter beschikking) en heeft er vertrouwen in dat hij/zij zijn ervaring en deskundigheid kan gebruiken om de bezettingsgraad te maximaliseren en zelfs winst te maken om het financieel de moeite waard te maken.

Op een dergelijke manier kan een echte win-win ontstaan waarbij zowel de eigenaar/investeerder als de bouwpromotor hun voordeel kunnen doen.

Topselectie van onroerend goed als beleggingsproduct

top 7 onroerend goed als beleggingsproduct met en zonder voordelen in natura qua eigen gebruik

Hieronder krijgt u een kort en bondig overzicht van vastgoedbeleggingen die geschikt zijn als passief beleggingsproduct, vaak zonder zorgen en inclusief all-in beheer- en verhuurservice:

  • Onroerend goed als beleggingsproduct voor eigen gebruik én verhuur
  • Onroerend goed als beleggingsproduct voor verhuur

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Contacteer ons

    Privacybeleid *