• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Ondernemersklimaat in Spanje: Innovatieve nationale strategie

Ondernemersklimaat in Spanje: Innovatieve nationale strategie

min leestijd

Vlaggenmast Met Vlag Van Spanje Twee Grote Bedrijfsgebouwen Erachter Bedrijfsleven En Ondernemersklimaat in Spanje

Het ondernemersklimaat in Spanje ondergaat momenteel een spannende transformatie.

Spanje, bekend om zijn rijke cultuur en adembenemende landschappen, is hard op weg om een wereldwijd epicentrum van innovatie en ondernemerschap te worden tegen 2030.

Als u een ondernemer bent die op zoek is naar nieuwe investeringsmogelijkheden, of als u gewoon geïntrigeerd bent door de dynamiek van de internationale bedrijfswereld, dan nodigen we u uit om verder te lezen.

Ontdek hoe Spanje zichzelf opnieuw uitvindt met een nationale strategie om het ondernemersklimaat in Spanje te bevorderen en de wereld uitdaagt om mee te doen.

Ondernemersklimaat in Spanje: Inleiding

Vlaggenmast Met Vlag Van Spanje Twee Grote Bedrijfsgebouwen Erachter Bedrijfsleven En Ondernemersklimaat in Spanje

Ontdek het dynamische ondernemersklimaat in Spanje en de unieke kansen die het biedt.

Deze gids is bedoeld voor Vlamingen en Nederlanders die geïnteresseerd zijn in investeren in Spanje en legt uit wat de "Estrategia España Nación Emprendedora" inhoudtofwel de 'Strategie voor Spanje als Ondernemende Natie'.

Dit baanbrekende plan vormt de kern van Spanje's ambitie om tegen 2030 een belangrijke speler op het gebied van innovatie en ondernemerschap te zijn.

Hier krijgt u inzichten in de drijvende krachten achter de nieuwe golf van economische groei in Spanje.

We bespreken de belangrijkste doelstellingen, van talentontwikkeling en innovatie tot het bevorderen van ondernemerschap en schaalbaarheid.

Vervolgens stellen we enkele van de maatregelen voor die in deze strategie worden nagestreefd en wat deze betekenen voor potentiële investeerders en ondernemers in Spanje.

We sluiten af met een aantal praktische tips voor Vlamingen en Nederlanders die geïnteresseerd zijn in investeren in Spanje, waaronder ook vastgoed te koop in Spanje.

Strategie om het ondernemersklimaat in Spanje te verbeteren

Deze fameuze "Estrategia España Nación Emprendedora" is een plan van de Spaanse regering dat in 2020 gelanceerd werd.

In het Nederlands betekent het zoiets als de "Strategie voor Spanje als Ondernemende Natie".

Het idee is om Spanje een belangrijke plek te maken voor innovatie en ondernemerschap, en dat willen ze tegen 2030 bereiken.

Doelstellingen van deze strategie voor een beter ondernemersklimaat in Spanje

Witte Ladders Met Roos Tegen Zwarte Muur Symbool Voor Doelstellingen van deze Spaanse strategie tvv het ondernemersklimaat in Spanje

Het plan is opgebouwd rond vier hoofdpunten:

Talent

De Spaanse regering wil ervoor zorgen dat er genoeg slimme en getalenteerde mensen zijn in Spanje.

Ze willen betere opleidingen voor technologie en ondernemerschap, ze willen talent uit andere landen aantrekken en ze willen zorgen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de tech- en bedrijfssectoren.

Innovatie

Ze willen dat bedrijven in Spanje, ongeacht hun grootte, nieuwe en spannende dingen bedenken en creëren.

Dat betekent het makkelijker maken voor startups om geld te vinden om te groeien en bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) en blockchain.

Ondernemerschap

De Spaanse regering wil een cultuur creëren waarin mensen aangemoedigd worden om hun eigen bedrijven te starten.

Ze willen regels verbeteren en een ondernemersklimaat in Spanje creëren dat vriendelijk is voor ondernemers. 

Ook willen ze het makkelijker maken voor startups om te groeien en ze willen duurzaamheid en sociaal ondernemerschap promoten.

Schaalbaarheid

Ze willen bedrijven helpen om te groeien en om internationaal te gaan.

Ze willen de toegang tot internationale markten verbeteren, samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen makkelijker maken en startups en kleine tot middelgrote bedrijven (KMO's) helpen om te groeien.

Kortom, Spanje begrijpt hoe belangrijk ondernemerschap en innovatie zijn voor economische groei en ontwikkeling.

Daarom hebben ze een breed scala aan maatregelen ingevoerd om een ondernemersklimaat in Spanje te creëren waar ondernemers en innovatieve bedrijven kunnen floreren.

Belangrijkste maatregelen om het ondernemersklimaat in Spanje te bevorderen

Houten Blokjes Met Iconen Vergrootglas Eureka Proceselementen En Roos Conceptuele Weergave Van Strategische Maatregelen tvv het ondernemersklimaat in Spanje

Om deze diepgaande verandering van het economische landschap in Spanje mogelijk te maken, werd een omvangrijke lijst van 50 langetermijnmaatregelen opgesteld ten voordele van het ondernemersklimaat in Spanje.

Hieronder worden de 9 belangrijkste maatregelen van de Spaanse strategie gepresenteerd ten voordele van het ondernemerschap in Spanje:

Oprichting van het Nationaal Bureau voor Ondernemerschap (ONE)

Het doel van het ONE is het organiseren en coördineren van ondersteunende diensten voor ondernemerschap in samenwerking met overheidsinstanties en publieke en particuliere actoren in het ecosysteem.

Het dient als toegangspunt, informatiepunt, bijstand en begeleiding voor innovatief ondernemerschap in Spanje.

Imago van het ondernemersklimaat in Spanje

Gouden En Zilveren Ronde Emblemen Met Woorden Gemaakt In Spanje En Premium Kwaliteit Op

Deze maatregel heeft tot doel om een merk te creëren dat initiatieven op het gebied van innovatief ondernemerschap bevordert

Hierdoor wordt een gevoel van verbondenheid met de samenleving benadrukt.

Ook kan Spanje zo internationaal worden gepositioneerd als een aantrekkelijk land om te wonen in Spanje, te werken in Spanje en een extra reden waarom te investeren in Spanje.

Oprichting van een nationaal netwerk van ondernemerschapscentra

Dit netwerk heeft tot doel het ondernemerschap en de innovatie te bevorderen door middel van de oprichting van publieke, private of gemengde incubators, accelerators en venture builders.

De bedoeling is om het ondernemersklimaat in Spanje zo aan te moedigen met een lokale aanwezigheid van ondernemerscentra verspreid over het hele land.

Op die manier hoopt men het ondernemerschap meer te verspreiden en de productiecapaciteit van het land te vermenigvuldigen.

Programma voor het aantrekken van internationaal vrouwelijk talent

Dit programma richt zich op het aantrekken van vrouwelijk talent om Spanje te positioneren als een land waar vrouwen op professioneel niveau kunnen uitblinken en om te voorkomen dat talentvolle vrouwen naar andere landen vertrekken.

In de wereldwijde strijd om het aantrekken van talent, vooral technische vaardigheden, wil Spanje zich onderscheiden met een focus op vrouwelijk talent. 

Daarom werd er het volgende voorgesteld:

 • een internationaal programma opzetten dat vrouwelijk talent naar Spanje lokt,
 • een initiatief starten dat Spaans talent naar het thuisland terughaalt en 
 • een campagne lanceren die de uitstroom van talent uit Spanje beperkt (zgn. braindrain).

Wet ter bevordering van het start-up ecosysteem

Jonge Ondernemer Op Raket Die Afgeschoten Wordt Via Knop Start Symbool Voor Spaanse Wet Die Startups Stimuleert

Deze wet heeft als doel een gunstiger regelgevingsklimaat te ontwikkelen voor de oprichting, groei en consolidatie van een innovatief ondernemersklimaat in Spanje.

Deze wet moet het specifieke karakter van startende ondernemingen erkennen als ondernemingen met een groot groeipotentieel die werkgelegenheid, welvaart en innovatie genereren.

Ondersteuning van schaalbaarheid in Spanje

Spaanse bedrijven worden gesteund om te streven naar groei en consolidatie op zowel de nationale als internationale markt.

Om dit doel te bereiken, wordt 'Scaleup Spain: ondersteuning voor schaalvergroting' opgezet (Scaleup Spain: apoyo a la escalabilidad).

Het is een jaarlijks programma voor bedrijven met een hoog groeipotentieel dat een positieve impact kan hebben op de economie en de samenleving.

Daarnaast wordt voorgesteld om initiatieven te versterken die innovatieve ondernemingsprojecten ondersteunen bij hun internationalisering.

Bijvoorbeeld door hen te voorzien van markt- en industrie-inzichten en toegang tot sectorspecifieke experts in het land van internationalisering.

Overheidsopdrachten als motor voor innovatie

Spanje ziet overheidsopdrachten gerelateerd aan innovatie als een nuttig middel om bedrijfsontwikkeling en -innovatie te stimuleren.

Dit zal men doen door middel van Compra Pública de Innovación (CPI), vrij vertaald "openbare innovatieaankopen," door een publieke autoriteit voor innovatieve aankopen.

Zo worden innovatie in de publieke sector bevorderd en publieke diensten verbeterd.

Bovendien versterkt dit de commercialisering van innovatie door de publieke klant als referentie te gebruiken.

Een concreet voorbeeld om dit abstracte concept beter te begrijpen:

Stel u voor dat u een Spaanse gemeente bent die graag haar openbaar vervoerssysteem wil verbeteren door de inzet van technologie en innovatie. 

U heeft echter niet de technische expertise om te weten welke oplossingen het beste zouden zijn en er is geen bestaand product op de markt dat precies aan uw behoeften voldoet.

Hier kan de Publieke Autoriteit voor Innovatieve Aankopen eerst helpen bij het identificeren en evalueren van mogelijke technologische oplossingen. 

Ze zou vervolgens een aanbesteding kunnen uitschrijven voor bedrijven om innovatieve oplossingen voor te stellen die aan uw behoeften voldoen.

Na de selectieprocedure zou de winnende oplossing door u worden aangeschaft en geïmplementeerd in uw openbaar vervoerssysteem.

Niet alleen zorgt dit ervoor dat u toegang krijgt tot de nieuwste technologie, maar het bevordert ook innovatie bij bedrijven door hen te stimuleren oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de publieke sector.

In dit scenario fungeert u als een referentieklant

Door uw behoefte aan een innovatieve oplossing, heeft u een nieuw product gecreëerd dat nu beschikbaar is voor andere gemeenten of organisaties met vergelijkbare behoeften.

Visumprogramma ten voordele van het ondernemersklimaat in Spanje

Het visumprogramma voor buitenlandse professionals die aan bepaalde criteria voldoen, zal verbeterd worden.

Dit programma richt zich op:

 • ondernemers die hun bedrijf in Spanje willen starten of verplaatsen,
 • investeerders in nieuwe of op te richten bedrijven, en
 • professionals die aangenomen zullen worden door innovatieve Spaanse bedrijven of die al bij deze bedrijven werken, maar hiervoor een visum nodig hebben om hun werk voort te zetten.
Merk op dat het hier gaat om mensen die geen burgers zijn van een land uit de Europese Unie.

Binnen de EU is er namelijk vrij verkeer van werknemers, wat betekent dat EU-burgers het recht hebben om in elke EU-lidstaat te wonen en te werken zonder hiervoor een speciaal werkvisum nodig te hebben.

Bandera-programma

Neen, meneer Antonio heeft hier niks mee te maken...

Het 'Bandera'-programma zal zich inzetten om internationale evenementen voor innovatieve bedrijven naar Spanje te brengen.

Het hoofddoel is om Spanje wereldwijd te profileren met een focus op het creëren van zakelijke netwerkmogelijkheden. 

Bovendien neemt het programma actief deel aan relevante maatschappelijke discussies.

Tot slot draagt het 'Bandera'-programma bij aan het imago van Spanje als 'Ondernemende Natie' op het wereldtoneel.

Ondernemersklimaat in Spanje: Conclusie

De Estrategia España Nación Emprendedora is een strategie die gericht is op het stimuleren van ondernemerschap in Spanje en het bevorderen van een innovatief ondernemersklimaat in Spanje en het land tegen 2030 te transformeren tot een ondernemende natie.

Deze strategie biedt concrete maatregelen om investeringen aan te trekken, schaalbaarheid te bevorderen, de publieke sector te innoveren en talent te ontwikkelen.

Deze ontwikkelingen in het Spaanse ondernemersklimaat kunnen u interesseren als Vlaming of Nederlander met interesse om naar Spanje te verhuizen, te werken in Spanje, een tweede huis te kopen in Spanje of om zelfstandige te worden in Spanje

De Estrategia España Nación Emprendedora toont aan dat Spanje zich inzet voor innovatie, groei en kansen voor ondernemers die willen zakendoen in Spanje.

Dit zal leiden tot een gunstig economisch klimaat en nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid en investeringen in Spanje.

Deze strategie staat garant voor kansen en groei, of u nu geïnteresseerd bent in het investeren in onroerend goed in Spanje, een bedrijfsopstart of simpelweg het ondernemersklimaat in Spanje in het algemeen.

Extra: Praktische tips voor potentiële investeerders en ondernemers in Spanje

Voor Vlamingen en Nederlanders die overwegen om naar Spanje te verhuizen of een tweede huis te kopen in Spanje is het ook belangrijk om rekening te houden met enkele praktische aspecten van het wonen en investeren in Spanje.

Als u bijvoorbeeld van plan bent een bedrijf te starten, houd er dan rekening mee dat er een aantal juridische en fiscale verplichtingen zijn die u moet nakomen.

Het is raadzaam om een lokale advocaat in Spanje en belastingadviseur te raadplegen die bekend zijn met de Spaanse wet- en regelgeving

Daarnaast kan het inschakelen van een lokaal expert u helpen om taalbarrières te overwinnen en u te begeleiden bij de oprichting van uw bedrijf.

Tip: U kan er hoe dan ook steeds wel bij varen als u zelf ook een mondje Spaans leert.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de culturele verschillen tussen Spanje en Vlaanderen/Nederland zoals de siësta-traditie in Spanje

Spanjaarden hechten ook veel waarde aan persoonlijke relaties en dit kan een grote rol spelen in het zakendoen.

Probeer daarom tijd te investeren in het opbouwen van persoonlijke relaties met potentiële zakenpartners en werknemers.

Overweegt u een huis te kopen of huren in Spanje? Dan moet u er rekening mee houden dat de vastgoedmarkt sterk kan variëren per regio

Het is raadzaam om de hulp in te roepen van een ervaren lokale vastgoedmakelaar in Spanje of vastgoedadviseur.

Ter info: Volgende pagina biedt tevens een handig overzicht van Spaans vastgoed te koop:

Deze professionals kunnen u helpen bij het navigeren door de vastgoedmarkt en u begeleiden bij het aankoopproces van vastgoed in Spanje.

Ongeacht uw plannen: de levensstijl, het Spaanse warmere weer, de culturele rijkdom en de architectuur van Spanje maken het een aantrekkelijke bestemming voor als u wilt zakendoen of wilt wonen in Spanje

En met de Estrategia España Nación Emprendedora kunt u er zeker van zijn dat Spanje zich inzet voor het bevorderen van een sterk en innovatief ondernemersklimaat in Spanje.

We hopen dat deze gids u een beter inzicht heeft gegeven in het ondernemersklimaat in Spanje en wat de Estrategia España Nación Emprendedora betekent voor potentiële ondernemers en investeerders (en ook voor werknemers heeft Spanje troeven zoals de mogelijkheid om tot 49,9% van uw arbeidstijd te telewerken in Spanje voor een BE of NL werkgever).

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons


   ↙ Uw landcode *

  Privacybeleid *