• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Monopoly kan diverse lessen over geld en beleggen bijbrengen

Monopoly kan diverse lessen over geld en beleggen bijbrengen

min leestijd

monopoly lessen over geld en beleggen deel I

Het spel Monopoly leert ons alles over algemene wiskunde en de grondbeginselen van vastgoed kopen, verhuren en verkopen.

Maar het zal u misschien verbazen dat er meer uit het spel te leren valt dan alleen maar wiskundige berekeningen uitvoeren zoals optellen en aftrekken.

In feite kan Monopoly ons een aantal zeer belangrijke lessen bijbrengen op het gebied van geldbeheer, vermogensopbouw en beleggingen in onroerend goed.

Hieronder volgen er alvast 6 lessen uit het populaire gezelschapsspel Monopoly:

U ontwikkelt onderhandelingstechnieken met Monopoly

Een spel Monopoly spelen draait om rendement berekenen op de verschillende onroerende goederen te koop voor verhuur en het aan- en verkopen van opbrengstpanden.

Bijgevolg gaat Monopoly hand in hand met onderhandelen met uw tegenspelers.

U weet namelijk dat de tegenspeler bepaalde onroerende goederen die u in bezit heeft, zo willen overkopen om zijn buurt/spel te vervolledigen.

Zo kan men voor een bepaalde kleur onroerende goederen de huurinkomsten maximaliseren (via een upgrade van huizen naar hotels).

Hoeveel is het beleggingspand in kwestie waard voor u?

En belangrijker: Welk bedrag zou de tegenspeler bereid zijn om te betalen om het pand over te nemen van u?

Ook vice versa zal dit uiteraard het geval zijn. U zal zonder twijfel ook interesse hebben in bepaalde onroerende goederen die in het bezit zijn van een tegenspeler.

Kortom: Onderhandelen met uw tegenstrevers is de sleutel tot succes om Monopoly te winnen.

Onderhandelingstechnieken zijn bovendien een vaardigheid die ook in het echte leven van pas kunnen komen.

Denk aan loononderhandelingen, een bod doen op een onroerend goed, enzovoort.

Dankzij Monopoly leert u trouwens ook dat er een delicate balans is tussen scherp onderhandelen en ethiek en respect.

Als u het spel Monopoly te meedogenloos of oneerlijk speelt, zal geen enkele tegenspeler nog zaken willen doen met u.

Tenslotte leert Monopoly ons ook dat een gezonde dosis assertiviteit belangrijk is.

Als u alles accepteert en te barmhartig bent, kunnen andere spelers uw goedaardigheid uitbuiten.

Stelt u zich te slap op, dan is de kans reëel dat u het spel uiteindelijk niet zult winnen.

Monopoly leert u wat rendement is

monopoly laat u via hoofdrekenen kennis maken met rendement

Elke eigendom op het Monopoly speelbord kost een verschillend bedrag en levert een verschillende huuropbrengst op.

Daardoor hebben sommige eigendommen meer waarde dan andere vanuit beleggingsperspectief.

Er zit met andere woorden verschil op de panden op het vlak van verhuurrendement.

De donkerblauwe set van eigendommen bijvoorbeeld bevat doorgaans hele dure panden in vergelijking met de rest van de eigendommen (de andere kleuren).

Maar de huurinkomsten zijn ook navenant en hoger dan gemiddeld. Wanneer u de huurinkomsten vergelijkt met de aankoopprijs, is een rendement van in de 20% haalbaar.

Daartegenover staan dan de minder dure eigendommen op het bord.

Deze leveren lagere huuropbrengsten op en doorgaans ook een lager netto verhuurrendement (van bijvoorbeeld 15%).

Moraal van het verhaal: De meeste spelers concentreren zich alleen op de prijs van de opbrengsteigendommen op het bord.

Maar indien u Monopoly slim wilt spelen, dient u een stapje verder te gaan.

Met wat hoofdrekenen kunt u al snel uitvissen welke opbrengsteigendommen het meest interessant zijn qua rendement en opbrengstpercentages.

Duur vastgoed is niet altijd de beste belegging

duur vastgoed niet altijd beste belegging in spelletje monopoly

Aan elk Monopolyspel doet er wel een speler mee die verblind is door de allerduurste plaatsen.

Het is het type speler die niets uitgeeft en alles opspaart om dan toe te happen en de duurste plaatsen aan te kopen.

Louter en alleen omdat ze in absolute getallen de hoogste huurinkomsten opleveren.

Maar… Is beleggen in vastgoed nog een goed idee op deze manier?

Er schort iets aan deze dure strategie. Dergelijke dure panden voor verhuur zijn namelijk ook het duurst om te beheren en onderhouden.

Al deze uitgaven samen kunnen uw rendement stevig naar beneden halen en zelfs uw kaspositie in het spel in gevaar brengen.

Het komt dus vaak voor dat iemand een spel Monopoly verliest doordat men het grotere plaatje uit het oog verliest en alleen meer focust op inkomsten (maar niet op extra kosten).

Als deelnemer aan een spel Monopoly dient u voor de lange termijn te investeren in vastgoed.

Dit betekent dat u op zoek dient te gaan naar beleggingspanden voor verhuur die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden inclusief een aantrekkelijk nettorendement.

Wilt u winnen met Monopoly, dan dient u het meeste geld te verdienen.

Het spel draait dus niet om het verzamelen van de grootste en duurste eigendommen voor verhuur.

Monopoly draait wel om rationeel beleggen in vastgoed en het meeste geld verdienen.

U leert 2 soorten vastgoedrendement kennen

inkijk in 2 soorten vastgoedrendement gezelschapsspel

Door Monopoly te spelen, leert u dat u het rendement van een eigendom dient te berekenen om de best renderende panden te identificeren.

Maar dit is niet alles. Wanneer u namelijk bepaalde eigendommen bezit die voor iemand anders meer waard zijn dan voor uzelf, wordt het spel pas echt interessant.

In het spel Monopoly kan een speler alleen zijn huurinkomsten op een bepaalde locatie opkrikken (en huizen en hotels toevoegen) als hij/zij in het bezit is van alle eigendommen van dezelfde kleur (geel, oranje, rood, blauw, enzovoort).

Indien uw tegenstrever dus op één na alle eigendommen van een bepaalde kleur bezit, en u bezit de overgeblevene eigendom van dezelfde kleur, dan is de kans groot dat hij/zij bereid zal zijn om een hoger bedrag dan de marktprijs te betalen.

Dus: Soms kan het de moeite waard zijn om een eigendom te kopen op de juiste locatie. Om het pand dan in de toekomst te verkopen aan een meerprijs.

Monopoly laat u dus kennis maken met de twee soorten rendementspotentieel van opbrengstvastgoed: (1) verhuurinkomsten en (2) meerwaarde via verkoop na waardestijging.

Bij uw vastgoedinvesteringen moet u met beide rendementscomponenten rekening houden.

U maakt kennis met de beginselen van de vastgoedfiscaliteit

U baant zich met uw pion een weg over het speelbord, hopend dat u op een goed vakje beland en niet opnieuw huurgeld moet betalen aan een tegenstrever.

Vol goeie moed gooit u de dobbelstenen op het bord, maar helaas… Uw pion komt terecht op het vakje BELASTINGEN.

Zonder discussie wordt u verplicht om een bepaald bedrag aan belastingen te betalen.

Tijdens het spel kan u bovendien ook geconfronteerd worden met bepaalde kanskaarten die u dwingen om een bepaalde belasting te betalen.

Het Monopoly spel is in deze zin een echte blijver. Belastingen zijn net zoals de dood een zekerheid in het leven. Het spel is dus een realistische weergave van het echte leven.

Belastingen zijn onvermijdelijk en over het algemeen geldt dat hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt.

Gaat u investeren in vastgoed, dan is het van groot belang dat u uitzoekt welke belastingvoet u mag verwachten.

Onderzoek hoe u dit kunt simuleren (er is ook simulatiesoftware op de markt) zodanig dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Tip: Zet de door u verschuldigde belastingen opzij op een aparte rekening en raak dit geld in geen geval aan. Het is namelijk niet uw geld maar wel het geld van de Staat.

Het is belangrijk om altijd voldoende cash ter beschikking te hebben om alle openstaande belastingen te kunnen vereffenen.

De factor geluk speelt een rol in Monopoly & het echte leven

factor geluk speelt een rol in het spel kanskaart en in het echte leven

Bij gezelschapsspelletjes zoals Monopoly kan elke gebeurtenis het begin van uw ondergang worden.

Een worp met de dobbelstenen door uzelf of een tegenstrever, het trekken van een bepaalde kaart, enzovoort.

Ogenschijnlijk onbelangrijke zaken kunnen uiteindelijk bepalen of u het spel wint of verliest.

Soms heeft u geluk en soms niet. Dit is de charme van gezelschapspelletjes en het onvoorspelbare wat het net zo leuk maakt.

De les die we meekrijgen van een spelletje Monopoly is dat geluk wel degelijk een rol speelt, net zoals in het echte leven.

Soms doen er zich gebeurtenissen voor die buiten onze controle vallen en die een positieve of negatieve invloed op onze financiën hebben.

Maar zelfs als u een opdoffer te verwerken krijgt, leert Monopoly ons ook dat dit niet noodzakelijk het einde van uw deelname aan het spel hoeft te zijn.

Als u met wat pech toch rustig uw plan blijft nastreven en verstandig handelt, dan is het vaak mogelijk om bepaalde verliezen te recupereren en eventueel zelf wat geluk te hebben.

Uw opties om geld te beleggen in vastgoed

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *