• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • MKB lening aanvragen: Wat, waarom, hoe, waar, hoeveel en hoe snel?

MKB lening aanvragen: Wat, waarom, hoe, waar, hoeveel en hoe snel?

min leestijd

MKB lening aanvragen wat waarom hoe waar hoeveel hoe snel nederland

Bent u een ondernemer en heeft u een Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Nederland? Dan kan een MKB lening aanvragen in bepaalde gevallen bijzonder aantrekkelijk én de juiste keuze zijn.

Ontdek hieronder alle details over dit soort van snelle en korte zakelijke leningen.

Lees wat een MKB-krediet is, waarom u een MKB lening zou aanvragen, hoe en waar u een dergelijke snelle zakelijke lening kunt aanvragen, hoeveel fondsen u kunt ontlenen en hoe snel u over de gelden kunt beschikken.

Wat is een MKB lening?

Een MKB lening is een zakelijke lening op maat van het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland.

De fintech sector is sterk in opmars voor dit soort bedrijfskredieten daar de kredietverstrekkers uit deze niche een snellere en betere service bieden dan klassieke banken.

Indien uw onderneming acuut ziek is door een nijpend liquiditeitsprobleem, dan heeft u geen baat bij een bank die eerst een maand lang heel uw dossier gaat uitpluizen.

Een liquiditeitstekort dient u pijlsnel aan te pakken, wat kan via diverse kredietverstrekkers uit de fintech sector in Nederland.

Als MKB'er kan u kleine en grotere bedragen lenen en dit voor korte tot middellange looptijd.

De terugbetaling geschiedt via een automatische periodieke incasso, waarbij u kapitaal aflost en interesten betaalt.

Een MKB krediet is speciaal ontworpen voor ondernemers in Nederland die dringend extra werkmiddelen nodig hebben.

Waarom een MKB lening aanvragen?

MKB lening om liquiditeitstekort op te vangen

waarom mkb lening aanvragen om liquiditeitstekort op te vangen

Wat is de liquiditeit van een onderneming?

De liquiditeit van een bedrijf is de vergelijking van de kasinkomsten enerzijds met de kasuitgaven anderzijds.

Er is sprake van een liquiditeitstekort indien de kasinkomsten onvoldoende zijn om de kasuitgaven te dragen.

Een dergelijke liquiditeitstekort kan verholpen worden indien het bedrijf bijkomende financiering kan vinden op korte termijn.

Liquiditeit is een even belangrijk aspect van de financiële positie van een onderneming als rendabiliteit.

In de praktijk wordt er echter vaak te weinig aandacht besteed aan liquiditeit (en disproportioneel veel aan rendabiliteit).

Dit is volledig ten onrechte want een onderneming wordt failliet verklaard indien ze op duurzame wijze ophoudt te betalen en indien ze niet liquide is.

Wat is een tekort aan liquide middelen?

De liquiditeit van een onderneming betreft de mate waarin deze capabel is om kasmiddelen te mobiliseren om hiermee betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen.

Een onderneming heeft met andere woorden een tekort aan liquide middelen indien ze niet in staat is om de korte termijn schuldeisers te betalen.

Voorbeelden van dergelijke korte termijn schuldeisers zijn:

 • De dienst sociale zekerheid
 • Kredietverstrekkers
 • De fiscus
 • Leveranciers, enzovoort

Liquiditeit verbeteren met een MKB lening

Snel ingrijpen en snel extra werkmiddelen vinden, daar draait het om indien u als ondernemer geconfronteerd wordt met tijdelijke liquiditeitsproblemen.

En dankzij de opkomst van het internet en blockchaintechnologie is er een volledig nieuwe financieringsniche aan het openbloeien: de fintech niche.

De kredietverstrekkers uit deze sector handelen niet zoals klassieke banken.

Ze beslissen pijlsnel, alles verloopt online en er zijn veel minder vertragingen.

Een zakelijk MKB krediet aanvragen om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen kan interessant zijn.

Een zakelijke MKB lening aanvragen kan bij deze aanbieders pijlsnel verlopen, zonder veel last te hebben van ontzettend irriterende bureaucratie.

Interesse in deze snelle vorm van zakelijk krediet? Bekijk dan de diverse aanbieders van zakelijke MKB leningen hieronder.

De liquiditeit verhogen van uw zaak kan via deze kredietverstrekkers vlot en zonder gedoe verlopen.

MKB krediet afsluiten om solvabiliteit te optimaliseren

mkb krediet afsluiten om solvabiliteit te optimaliseren schuldgraad onderneming

Wat is solvabiliteit van een onderneming?

De solvabiliteit van een bedrijf, ook bekend als schuldgraad, kan u beschouwen als cruciale component voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

De solvabiliteit staat in rechtstreeks verband met de rendabiliteit enerzijds en de liquiditeit anderzijds.

Verband tussen solvabiliteit en rendabiliteit

Het verband tussen schuldgraad (solvabiliteit) en rendabiliteit van een onderneming is de financiële hefboom.

Rendabiliteit opkrikken via financieel hefboomeffect

Het doel van iedere onderneming is om rendabel te zijn en om zo slim mogelijk om te springen met activa en middelen.

Via een financiële hefboom kan u als ondernemer de rendabiliteit van uw zaak opkrikken.

Dit is het geval voor zolang de geïnvesteerde middelen meer renderen dan de kost van de aangetrokken schuldfinanciering.

In dit geval draait u namelijk een positief overschot, wat toekomt aan de aandeelhouders van het bedrijf (en de rendabiliteit van het bedrijf opkrikt).

Financieel hefboomeffect maximaal benutten via MKB krediet

Door slim een zakelijke lening af te sluiten kan u bepaalde opportuniteiten grijpen indien het snel moet gaan.

De aard van zakelijke MKB leningen is dat u ze snel kunt afsluiten.

Indien u de het juiste MKB krediet koppelt aan de juiste investering/opportuniteit, kan u dus absoluut de rendabiliteit van uw bedrijf de hoogte injagen.

Uw enige zorg moet dan de volgende zijn: Ervoor zorgen dat de kosten van deze MKB lening lager zijn dan de opbrengsten van de gemaakte investeringen.

Vermijd negatieve doorwerking van financieel hefboomeffect

Vanzelfsprekend dient u te begrijpen dat geld lenen geld kost, het is niet gratis.

Doen uw investeringen het minder goed dan gepland?

En kost de MKB lening meer dan het extra gegenereerde rendement via de investeringen? Dan werkt de financiële hefboom helaas in de negatieve richting door.

U dient dus absoluut te vermijden dat de MKB financiering procentueel gezien meer kost dan de rendabiliteit die behaald wordt met de geïnvesteerde middelen.

Verband tussen solvabiliteit en liquiditeit

Het verband tussen de schuldgraad (solvabiliteit) en liquiditeit van een onderneming ligt voor de hand.

Hoe meer investeringen een onderneming met schulden financiert, hoe meer financiële verplichtingen (interesten + kapitaalaflossingen) en hoe groter de kans dat de onderneming liquiditeitsproblemen zal ervaren.

Anders gesteld: Hoe minder men met eigen middelen investeert en hoe meer men met schulden financiert, hoe meer kasmiddelen zullen moeten worden aangewend om de financiële verplichtingen te dekken.

Deze financiële verplichtingen ten gevolge van het afsluiten van een MKB lening kan u dus maar beter niet onderschatten.

Hoe werkt een MKB lening?

hoe werkt een mkb lening om liquiditeitsproblemen op te vangen procedureMKB’ers die dringend op zoek zijn naar een zakelijk krediet, komen maar moeilijk aan de bak bij klassieke banken.

Er is vaak veel papierwerk en bureaucratie mee gemoeid. Het is goed mogelijk dat u ook diverse malen in persoon moet langsgaan om alles door te nemen.

Vanzelfsprekend kunt u dergelijke oubollige werkwijze missen als kiespijn indien u met acute liquiditeitsproblemen kampt.

Als MKB ondernemer kan u gelukkig snel en correct geholpen worden door MKB kredietverstrekkers uit de fintech niche.

Deze bedrijven werken met minder overhead en personeel, reageren en handelen snel en zijn bovendien meer hands-on.

En dit is exact wat u nodig heeft om liquiditeitstekorten op te vangen.

Aanvragen kan bij de meeste MKB kredietverstrekkers volledig online en op nog geen tien minuten tijd.

Na een beoordeling van de banktransacties van uw professionele rekening van het voorbije jaar, meestal binnen de 24 uur, komt u te weten of uw aanvraag werd goed- of afgekeurd.

Deze geschiedenis van uw banktransacties kan u eenvoudig in 1 bestand exporteren uit e-banking en vervolgens importeren in het online aanvraagformulier voor de MKB lening.

Na een eventuele goedkeuring worden de fondsen ook zonder vertraging op uw zakelijke rekening gestort (dus binnen de 24 uur kan u over de fondsen beschikken).

Wenst u extra werkmiddelen voor uw zaak om een tijdelijk liquiditeitsprobleem op te lossen?

Dan dient u zeker en vast, zonder enige twijfel, vrijblijvend een aanvraag in te dienen bij een of meerdere kredietverstrekkers uit de fintech niche.

Waar een MKB lening aanvragen?

waar een mkb lening aanvragen nederlandse fintech sectorBent u MKB ondernemer in Nederland en vraagt u zich af waar u snel en efficiënt een MKB-krediet kunt aanvragen?

Hieronder krijgt u een overzicht van verschillende aanbieders van MKB leningen, elk met zijn specifieke voorwaarden.

Waar is de scherpste rente voor een MKB lening verkrijgbaar?

Ontdek het zelf en vraag gerust vrijblijvend een MKB-kredietvoorstel op maat aan:

 1. Qeld
 2. Kredietvooruit
 3. Swishfund
 4. BridgeFund

Hoe snel kan ik een zakelijke MKB lening aanvragen?

U kan pijlsnel een MKB lening afsluiten indien u alle vereiste informatie ineens bezorgt.

Dit betekent dat u de online aanvraagprocedure van elke kredietverstrekker respecteert en naleeft.

Zo zal u wat basisinformatie moeten invullen alsook een bestand moeten uploaden dat u eerst dient te downloaden uit uw e-banking omgeving.

Doe hier wat moeite voor en pak dit zorgvuldig aan. Dit garandeert de snelst mogelijke behandeling en goedkeuring.

Als vuistregel geldt dat kredietverstrekkers in de fintech sector maximum 24 uur de tijd nemen om een kredietaanvraag te beoordelen.

Na een goedkeuring worden de gelden binnen de 24 uur op uw professionele rekening gestort.

Hoeveel krediet kan er geleend worden?

hoeveel kapitaal kan er geleend worden via mkb krediet voor ondernemers in nederlandVraagt u zich af hoeveel krediet u kunt krijgen? En wat voor som geld u kunt lenen via een MKB lening?

Dien dan vrijblijvend een kredietaanvraag in bij de kredietverstrekkers die hierboven opgelijst staan.

In nog geen 10 minuten tijd kunt u volledig online een kredietaanvraag indienen.

Het bedrag dat u kunt lenen hangt uiteindelijk af van diverse parameters zoals:

 • Uw risicoprofiel
 • De in- en uitgaande kasstromen van het voorbije jaar
 • Uw sector en niche
 • Het risicoprofiel van uw bedrijf
 • De gewenste looptijd van de MKB lening
 • Macro-economische factoren, enzovoort

Andere veelgestelde vragen over MKB leningen

Voor wie is een MKB lening geschikt?

MKB leningen zijn perfect voor ondernemers met een Midden- en Kleinbedrijf in Nederland die dringend op zoek zijn naar extra bedrijfsfinanciering.

Het gebeurt vaak dat rendabele bedrijven tijdelijk met liquiditeitsproblemen te maken krijgen.

Een stabiele cashflow en voldoende liquide middelen ter beschikking hebben... Vaak blijf het bij een droom...

In de praktijk doen er zich echter vaak ongewenste scenario's voor.

Denk aan een grote openstaande vordering die oninbaar blijkt te zijn. Of een onverwachtse uitgave die u moet maken om het voortbestaan van uw bedrijf te garanderen...

In de meeste gevallen van liquiditeitstekorten zijn klassieke banken te log om snel te schakelen.

Indien u als ondernemer echt dringend extra werkmiddelen nodig heeft, bent u beter af met modernere kredietverstrekkers uit de fintech sector.

Deze aanbieders laten toe om online een bedrijfskrediet aan te vragen, op nog geen tien minuten tijd.

Bovendien weet u binnen de 24 uur waar u staat want dat is plus minus de beoordelingstermijn.

Bestaan er MKB leningen voor negatieve BKR registratie?

Voor de ondernemers en bedrijfsleiders met een negatieve BKR registratie op persoonlijke naam: Geen nood!

Er bestaan diverse aanbieders van zakelijke kredieten in Nederland die hier geen aandacht aan besteden.

Lees er meer specifieke info over op de volgende pagina's:

Waarom zou ik als zelfstandige voor een MKB lening kiezen?

Een MKB lening aanvragen als zelfstandige in Nederland. Waarom zou ik dit doen?

Wat zijn de voordelen van een MKB krediet ten opzichte van klassieke bedrijfsfinanciering via een klassieke bank?

Wel, enkele grote pluspunten van een MKB krediet zijn de volgende:

 • Heel snelle aanvraagprocedures, compleet online zonder fysiek ter plaatse te moeten gaan (Nog geen tien minuten werk per aanvraag)
 • Aantrekkelijke en scherpe rentes voor dit soort korte zakelijke leningen
 • Evaluatieprocedures van MKB leningaanvragen nemen doorgaans maximaal 24 uur in beslag
 • Snelle storting van de fondsen (binnen de 24 uur) na goedkeuring
 • Bureaucratie wordt tot een absoluut minimum beperkt (geen jaarrekeningen, geen balansen, enkel een overzicht van uw in- en uitgaande kasstromen van uw professionele bankrekening (dit kan eenvoudig in 1 bestand geëxporteerd worden uit uw e-banking omgeving - Tips en richtlijnen te vinden op de websites van de verschillende kredietverstrekkers
 • Vervroegd aflossen kan bij diverse spelers compleet boetevrij
 • Ideale oplossing indien u supersnel grote liquiditeitsproblemen moet oplossen

Waarvoor kan ik een MKB lening gebruiken?

waarvoor kan ik geld van mkb lening gebruiken en waarvoor nietAls ondernemer kan u een MKB lening gebruiken om uw liquiditeit te vergroten en uw werkkapitaal te verbeteren.

Een negatief werkkapitaal wijst op een acuut zieke onderneming. Een dergelijke tijdelijke crisissituatie kan opgevangen worden met een snelle zakelijke MKB lening.

U kan met andere woorden uw werkkapitaal optimaliseren met behulp van een MKB krediet.

Deze extra liquide middelen kunnen aangewend worden voor alle zakelijke uitgaven zoals:

 • Personeelskosten
 • Sociale bijdragen
 • Belastingen (vennootschapsbelasting, personenbelasting)
 • Bekostigen van voorraden
 • Financiering van bedrijfsactiva (rollend materieel, machines, gebouwen, gereedschap)
 • Betalen van leveranciers
 • Dringende herstellingen
 • Tijdelijke liquiditeitsproblemen opvangen door openstaande facturen, enzovoort

Hoe kom ik in aanmerking voor een zakelijk krediet?

Heeft u dringend een MKB lening nodig? Dan dient u als MKB'er te voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland
 • Zakelijke bankrekening bij een Nederlandse bank
 • Minstens 12 maanden operationeel zijn en omzet draaien
 • Gezond bedrijf runnen met voldoende cashflow
 • Geen illegale activiteiten uitvoeren
 • Goed profiel als bedrijfsleider (zonder extreem negatieve BKR notering)
 • Export van MT940 bestand uit uw e-banking omgeving en uploaden van hetzelfde bestand tijdens de online aanvraag

Hoeveel bedraagt de rente van een MKB krediet?

De rente van een MKB lening hangt af van allerlei parameters (bedrag, looptijd lening, risicoprofiel zijn enkele voorbeelden).

Het hangt ook af van kredietverstrekker tot kredietverstrekker.

Wenst u een inzicht in de rentevoet van MKB leningen op de Nederlandse markt?

Vraag dan vrijblijvend enkele zakelijke kredietvoorstellen aan bij diverse verstrekkers van MKB leningen in Nederland.

Andere informatie over financieringen voor het MKB

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *