• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Liquiditeitsproblemen oplossen en vermijden: Tips en tricks

Liquiditeitsproblemen oplossen en vermijden: Tips en tricks

min leestijd

liquiditeitsproblemen oplossen en vermijden tips om cashflow snel te optimaliseren

Liquiditeitsproblemen oplossen en vermijden doet u door uw kasstroom onder controle te houden.

Hieronder maakt u kennis met 5 aandachtspunten, de beste tips om liquiditeitsproblemen op te lossen alsook met drie verschillende zakelijke kredietfaciliteiten om snel over extra werkkapitaal te beschikken.

U leest ook meer over het belang van cash versus winst en de fintechsector met diverse pijlsnelle kredietverstrekkers.

Kredietverstrekkers als oplossing voor tijdelijke liquiditeitsproblemen

kredietverstrekkers als oplossing voor tijdelijke liquiditeitsproblemen snel handelen belangrijkDe huidige economische omstandigheden creëren nieuwe moeilijkheden voor kleine bedrijven, aangezien zij worstelen om hun cashflow in een onzekere markt te beheren.

Cash als levensbloed van de onderneming

Cash is het levensbloed van elke onderneming en wanneer de economie vertraagt, en klanten er langer over doen om te betalen, kan het moeilijk zijn om in te schatten welke van uw klanten zullen betalen, of kunnen betalen.

Betalingstermijnen kunnen aanzienlijk langer worden en de kans dat klanten insolvabel worden en nooit betalen, neemt toe.

Deze onzekerheid over de cashflow kan zelfs de meest voorzichtige en goed gefinancierde kleine onderneming in financiële problemen gebracht worden.

Professionele kredietverstrekkers voor razendsnelle liquiditeit

Bent u een ZZP'er of MKB'er in Nederland en verkeert u tijdelijk in liquiditeitsproblemen?

Besef dan dat u kan terugvallen op een goed ontwikkelde sector van financieringen en kredieten voor ondernemingen en zelfstandigen.

De laatste jaren werkten zowel klassieke banken als fintech kredietverstrekkers aan meer transparantie en consistentie.

Tegenwoordig kan u genieten van eerlijke rentevoeten en bovendien blijven de financieringsfaciliteiten voor langere periodes toegankelijk.

Dit was vroeger zeker en vast niet altijd het geval.

U dient dus in elk geval goed te begrijpen dat er tal van nichespelers bestaan waarbij u kunt aankloppen om een tijdelijk cashflowprobleem op te vangen.

Meer zelfs, bepaalde fintech spelers doen niets anders dan snelle zakelijke kredieten verstrekken aan ondernemers die dringend meer werkkapitaal en liquide middelen nodig hebben.

Deze innoverende kredietverstrekkers combineren software, algoritmes, blockchain en gezond boerenverstand van getalenteerde medewerkers.

Er is vaak een schat aan ervaring aanwezig bij dergelijke spelers.

Men weet hoe men moet omgaan met diverse soorten bedrijven en men heeft er gespecialiseerde vaardigheden om uw werkkapitaalbehoefte te beheren.

Dankzij hun snelle, hands-on manier van handelen kan u geholpen worden om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen.

En hierdoor kan u de toekomst van uw bedrijf veiligstellen.

Faling is vaak het gevolg van een cashtekort

faling en faillissement vaak het gevolg van cashtekort en liquiditeitsproblemen en niet van gebrek aan winstVeel ondernemingen falen ten gevolge van een gebrek aan liquide middelen en cash (en dus niet omdat ze te weinig winst zouden genereren).

Veel bedrijven gaan niet failliet door een gebrek aan winst maar wel door een gebrek aan liquide middelen.

Want wanneer de liquide middelen ineens en plots stilvallen en pijlsnel opdrogen, kunnen ze vaak nergens snel genoeg geholpen worden.

Dat is de reden waarom een veilige en zekere ontvangst van geld van klanten de hoogste prioriteit heeft.

Doorlopende kredietlijnen voor bedrijven kunnen een pot met geld verschaffen om de tijd te overbruggen tussen het betalen van voorraden en lonen en de ontvangst van geld voor verkopen.

Maar iets dat nauwer betrokken is en gevormd is naar het bedrijfskapitaal zal een vollediger en meer betrouwbare ondersteuning bieden.

Alle bedrijven zouden disciplines moeten hebben om goed te keuren aan wie zij verkopen, om de handelstermijnen te financieren (gewoonlijk 30-60 dagen), een doeltreffende kredietcontrole uitvoeren en een of andere vorm van bescherming hebben in geval van dubieuze debiteuren en vorderingen.

De aanpak moet eruit bestaan om uw onderneming en de werkkapitaalbehoefte volledig door te lichten.

En om vervolgens een mix van diverse financieringsmogelijkheden te combineren zoals snelle zakelijke leningen, factuurfinanciering, factoring, leningen op basis van activa als onderpand, enzovoort.

Als kleinere onderneming wenst u waarschijnlijk wel een keuze te maken uit enkele maar niet alle beschikbare financiële diensten.

Misschien heeft u al een handelsdebiteurenverzekering, of misschien al een heel sterke kredietcontroleur.

Maar vaak is er toch meer continue opvolging en monitoring nodig, gedurende de gehele werkkapitaalcyclus.

Meer specifiek dient u absoluut aandacht te besteden aan het goed- of afkeuren van nieuwe klanten, het vermijden van betalingsachterstanden en het beperken van de risico's van oninbare vorderingen en wanbetaling.

Liquiditeitsproblemen oplossen: 5 cruciale factoren

liquiditeitsproblemen oplossen 5 cruciale factoren voor ondernemingen met negatief werkkapitaalWenst u een nijpend liquiditeitsprobleem de kop in te drukken? Dan gaat u als ondernemer best stap voor stap te werk.

Hieronder leest u vijf belangrijke aandachtspunten die kunnen helpen om uw liquiditeitsproblemen op te lossen.

Tracht aandacht te besteden aan elk werkpunt om uw liquiditeitspositie maximaal te verbeteren.

Maak risicoprofiel op van nieuwe én bestaande klanten

Als gezonde onderneming dient u altijd op zoek te zijn naar nieuwe klanten en nieuwe markten en dient u ook voortdurend de financiële slagkracht van bestaande klanten te evalueren.

De dynamiek verandert voortdurend waardoor continu nieuwe risico's en kansen ontstaan, zowel in eigen land als op exportmarkten.

Bedrijven moeten dus een robuust proces toepassen om bestaande en potentiële klanten goed (of af) te keuren, passende kredietlimieten en betalingstermijnen te bepalen en dit regelmatig te controleren.

Overweeg betaalde gegevensbanken te gebruiken om de kredietwaardigheid van de klanten van uw bedrijf te analyseren.

En klop eventueel aan bij een professionele dienstverlener die ervaring heeft met het omgaan met betalingsachterstanden.

Dergelijke professionele hulp kan van onschatbare waarde zijn bij het aanboren van nieuwe markten en de instandhouding van de bestaande verkoopkanalen.

Professionalisering op het vlak van kasstroombeheer helpt om een voorspelbaar patroon van verkoopopbrengsten in te stellen.

Maak gebruik van zakelijke kredietfaciliteiten bij liquiditeitsproblemen

gebruik zakelijke kredietfaciliteiten bij liquiditeitsproblemen om direct meer werkkapitaal te verkrijgenEr bestaat een ruim aanbod van financieringsmogelijkheden en bedrijven kunnen zich aangetrokken voelen tot de eenvoud van een zakelijke doorlopende kredietlijn.

Maar een dergelijk zakelijk doorlopend krediet heeft beperkingen en houdt geen verband met de dagelijkse ontvangsten of achterstallige betalingen van klanten.

Een doorlopend zakelijk krediet kan bovendien een onzekere financieringsbron zijn in moeilijke economische tijden.

Hieronder presenteren we 3 alternatieve zakelijke kredietfaciliteiten om een acuut liquiditeitsprobleem op te lossen:

Optie 1: Klassiek bedrijfskrediet bij klassieke bank

Heeft u veel tijd en houdt u van massaal veel papierwerk en heerlijke bureaucratie?

Houdt u van klassieke banken die reeds meermaals gered werden met het geld van de belastingbetaler?

Aarzel dan niet en ga langs bij uw huisbankier! Deze zal u met veel plezier enkele weken tot maanden aan het lijntje houden.

Om u uiteindelijk via de kleine lettertjes tal van extra kosten aan te smeren voor die aantrekkelijke klassieke bedrijfsfinanciering...

Optie 2: Zakelijke financiering in de fintech sector

Een veel beter alternatief voor een klassieke bank is de fintech sector in Nederland.

Als u dringend extra werkkapitaal nodig heeft, dan bent u van harte welkom bij de diverse kredietverstrekkers uit deze niche.

Hun specialiteit? Pijlsnel zakelijke kredietaanvragen goed- of afkeuren op basis van de zakelijke transactiegeschiedenis van uw professionele bankrekening.

In de praktijk gebeurt de analyse automatisch op basis van een MT940 bestand dat u uit uw e-banking omgeving kunt exporteren en vervolgens kunt uploaden in het online aanvraagformulier.

Bekijk hieronder enkele aanbieders van dit type snelle zakelijke financieringen uit de fintech sector:

Zakelijke kredietverstrekkers uit Nederlandse fintech sector

Heeft u een acuut liquiditeitsprobleem?

Aarzel dan geen seconde en vraag op nog geen 10 minuten tijd vrijblijvend een zakelijk krediet aan bij diverse kredietverstrekkers uit de fintech sector in Nederland:

 1. Kredietvooruit
 2. Swishfund
 3. Qeld
 4. BridgeFund

Optie 3: Factoring tegen liquiditeitsproblemen

Daarnaast is factuurfinanciering een andere vorm van financiële steun voor bedrijven met een liquiditeitstekort.

Vaak is een verstrekker van factuurfinanciering nauw betrokken bij alle aspecten van uw werkkapitaalcyclus.

Sommigen schieten tot 85 procent van de verkoopopbrengst voor van zodra u de factuur opmaakt en verstuurt.

Een dergelijk percentage laat u toe om vrijwel alle kosten van de verkoop te vereffenen en om vervolgens verder te focussen op de volgende verkoop.

De factoringmaatschappij int uiteindelijk het totale factuurbedrag, houdt een commissie in, en stort vervolgens ook de rest door naar uw bedrijf.

Dergelijke factoringoplossingen zijn beschikbaar voor facturen aan zowel binnen- als buitenlandse afnemers. Het hangt af van geval tot geval en maatschappij tot maatschappij.

Tip: Handelt u internationaal? Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van factoring. U dekt er namelijk wisselkoersschommelingen gedeeltelijk mee af.

Tip: Onderaan deze pagina krijgt u een handig overzicht van andere informatiepagina's over factoring.

In openstaande facturen met hands-on kredietcontrole

Een veel voorkomend probleem waarmee bedrijven te kampen hebben, is dat de cashflow onder druk komt te staan wanneer leveranciers hun aankopen snel betaald willen zien terwijl de klanten langere betalingstermijnen wensen of te laat betalen.

Een interne en bekwame kredietcontrole inbouwen, kan u helpen om op consistente en professionele wijze betaling te verkrijgen van uw openstaande facturen.

U kan ook beslissen om de invordering van openstaande facturen over te laten aan een professionele factoringmaatschappij.

Dergelijke bedrijven beschikken over gespecialiseerde invorderingsploegen die weten wie er betaalt en wie te laat is met betalen.

Bovendien beschikken ze over meertalige vaardigheden en zo nodig juridische bijstand om snellere betalingen af te dwingen.

Ondernemingen mogen het voordeel van deze invorderingsvaardigheden niet onderschatten.

Zelfs een week betalingen één week vroeger binnenhalen kan tienduizenden euro's extra werkkapitaal opleveren, wat het verschil kan betekenen tussen verder leven of over de kop gaan.

Bouw bescherming in tegen faillissement en vermijd slechte schulden

bescherm uw onderneming tegen faillissement van klanten via diversificatie en debiteurenverzekeringEen volledige kredietcontrole om uw werkkapitaal te optimaliseren bestaat ook uit een bescherming tegen dubieuze vorderingen.

Bedrijven moeten zichzelf beschermen tegen de gevolgen van dubieuze vorderingen, wat grosso modo op twee manieren kan:

 • Hetzij door een brede spreiding van de omzet uit de verkopen, zodat één enkele dubieuze debiteur niet al te schadelijk is. Dit betekent dus actief de klantenportefeuille uitbreiden en spreiden zodanig dat de onderneming niet langer afhankelijk is van één grote klant.
 • Hetzij door één of andere vorm van debiteurenverzekering te onderschrijven. Indien gewenst kunt u opteren voor een pakket (combinatie van debiteurenrisico, gedeeltelijke voorfinanciering en een dekking tegen insolventierisico van uw klanten).

De slimste ondernemers focussen op een combinatie van beide technieken.

Bovendien gaan ze nog een stapje verder door actief een interne kredietcontrole in te bouwen. Of door een professionele factoringmaatschappij in te schakelen.

Door kort op de bal te spelen qua openstaande facturen en kredietcontrole, kan u potentiële klanten grondiger doorlichten.

Bestaande klanten kan u beter opvolgen indien er betalingsvertragingen optreden en bovendien kan u via de juiste insolventierisicodekking ook bescherming genieten voor wanneer een klant failliet gaat en deze nog geld verschuldigd is aan uw onderneming.

En om tussendoor dringende liquiditeitsproblemen op te vangen, is een snel zakelijk krediet de snelste en meest interessante oplossing voor ondernemers in Nederland.

Transparante informatiesystemen en continue aandacht

bouw robuuste systemen in voor goedkeuring financiering inning en waarborging van gefactureerde verkopenAls ondernemer moet u over robuuste systemen beschikken en procedures invoeren voor de goedkeuring, financiering, inning en waarborging van de gefactureerde verkopen.

Vanzelfsprekend is dit een hele opgave voor veel ZZP'ers en MKB'ers die vaak alleen op doorlopende kredietfaciliteiten vertrouwen.

Het kan voor dergelijke ondernemingen interessant zijn om te opteren voor een combinatie van professionele financiële diensten.

Denk aan snel zakelijk geld lenen bij een fintech kredietverstrekker om dringende liquiditeitsproblemen op te lossen.

En vul dit eventueel aan met professionele debiteurenfinanciering indien u continu last heeft van slechte betalers en oninbare vorderingen.

Door een gezonde mix te gebruiken, kan u uw hele werkkapitaal optimaliseren en verbeteren.

Beste tips om liquiditeitsproblemen op te lossen

beste tips om liquiditeitssproblemen op te lossen en te vermijdenTot slot leest u hieronder enkele van de beste tips om liquiditeitsproblemen en negatief werkkapitaal snel en efficiënt op te lossen:

Cash beheerst de wereld

Houd controle over uw liquide middelen door de juiste managementinformatie en beheersystemen te gebruiken.

Cash is king. Houd dus steeds de vinger aan de pols qua openstaande facturen.

Door kort op de bal te spelen, kunt u snel reageren op waarschuwingssignalen voordat ze een ernstig of zelfs levensbedreigend probleem vormen.

Geen zin om het werkkapitaal- en cashflowbeheer intern aan te pakken? Schakel dan professionele invorderingshulp in.

Maak gebruik van zakelijke kredietverleners

Dringend meer liquide middelen nodig? Is uw cashflow negatief nu?

Aarzel dan geen seconde en vraag vrijblijvend een voorstel aan bij de diverse kredietverstrekkers uit de fintech niche in Nederland.

Er is meer mogelijk dan u denkt, zonder dat u jaarcijfers of ander papierwerk moet voorleggen.

Deze specialisten specialiseren in de snelle verstrekking van zakelijke leningen (goed- of afkeuring binnen de 24 uur na aanvraag).

Betalingsgedrag van klanten monitoren bij liquiditeitsproblemen

Controleer regelmatig de kredietwaardigheid van uw klanten. Vraag kredietreferenties indien u onraad ruikt, of doe navraag naar de betaalstaten bij uw interne boekhoudingafdeling.

Zelfs een bedrijf dat al jaren zakendoet met u kan kwetsbaar worden in het huidige economische klimaat en kan reeds betalingsachterstanden hebben bij andere bedrijven.

Opnieuw: De vinger aan de pols houden is cruciaal qua inning van openstaande facturen.

Besteed aandacht aan kredietcontroles

Blijf op de hoogte van betalingen en het betalingsgedrag van klanten.

Indien een anders stipt betalende onderneming ineens veel te laat begint te betalen, neem dan contact op en vraag op een beleefde manier wat er aan de hand is.

Jaag betalingen op een gestructureerde, professionele en beleefde manier na en doe dit ten minste wekelijks.

Aarzel niet om juridisch advies in te winnen als de betaling achterstallig wordt en zorg ervoor dat toekomstige leveringen alvast worden stopgezet om verdere liquiditeitstekorten te vermijden.

Maak het verschil met maniakale kostprijscalculatie

maak het verschil met maniakale kostprijscalculatie om werkkapitaal te optimaliserenBestudeer uw vaste en variabele kosten zoals een echte maniak dat zou doen.

Bekijk zowel de inkoopkosten als de personeels- en vaste kosten.

Als de verkoopcijfers dalen, doet u er goed aan om geen enkel verlieslatend order aan te nemen. Tracht daarentegen om nieuwe markten aan te boren en zoek nieuwe afzetgebieden.

Bereken de kosten van elk product of dienst om een beeld te krijgen van welke producten en klanten winst opleveren.

De keerzijde van gegeneerde omzet is de kostprijs, ervan.

Dit betekent dat u uw winstmarges kunt handhaven indien u de prijzen verlaagt, op voorwaarde dat u ook de kosten verlaagt van wat u maakt of levert.

Probeer extra afzetmarkten te bereiken bij liquiditeitsproblemen

Onderzoek nieuwe afzetgebieden van de zakenwereld. Nieuwe markten aanboren kan uw liquiditeitsbalans verbeteren.

Elke omgeving is anders maar onderzoek nieuwe mogelijkheden, nieuwe markten en overweeg eventueel ook export.

Bereken het benodigde kapitaal en overweeg de terugverdientijd, zowel op korte als op middellange termijn.

Becijfer ook het effect van niets doen want kapitaal investeren komt met een opportuniteitskost.

Risicospreiding qua klantenportefeuille is cruciaal

risicospreiding qua klantenportefeuille is cruciaal om liquiditeitstekort te vermijdenSpreid uw risico qua klanten en concentratie van omzet.

Kleinere ondernemingen kunnen gebouwd zijn op het succes van één belangrijke klant of slechts een klein klantenbestand.

Het volstaat dat één klant naar een andere leverancier overstapt of met de handel stopt (wegens verkoop of pensioen), en uw bedrijf heeft onmiddellijke cashflowproblemen door te weinig diversificatie in het klantenbestand.

Bescherm de toekomst van uw onderneming

Onderzoek zeker de kostprijs van een debiteurenverzekering (ook gekend als een verzekering debiteurenrisico).

Indien gewenst kan u optioneel ook een dekking tegen insolventierisico laten inbouwen.

Info over zakelijk lenen om liquiditeitsproblemen op te lossen

Info over facturen verkopen voor werkkapitaaloptimalisatie

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *