• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Liquiditeit verbeteren: Tips & professionele oplossingen voor ZZP’ers en MKB’ers

Liquiditeit verbeteren: Tips & professionele oplossingen voor ZZP’ers en MKB’ers

min leestijd

liquiditeit verbeteren tips professionele oplossingen voor zzp en mkb nederland

Cashflow en liquiditeit verbeteren is extreem belangrijk, zowel voor zelfstandigen zonder personeel als voor ondernemers met een MKB en personeelsleden.

Hoe groot of klein uw bedrijf ook is, een verkoop is pas echt een verkoop als de factuur betaald is door uw klant.

De cashflow is een essentieel ingrediënt voor de continuïteit en het financieel succes van elke onderneming.

Het is dus van vitaal belang dat u als ondernemer alles in het werk stelt om geld van klanten op tijd te innen.

Hieronder leest u een algemene inleiding over laattijdige betalingen opvangen. 

Er wordt ook aandacht besteed aan drie algemene beginselen van liquiditeitsbeheer en vervolgens komen er tien tips ter verbetering van de cashflow en het werkkapitaal van uw onderneming aan bod.

Er wordt ook aandacht besteed aan professionele oplossingen (zoals een snel zakelijk krediet) om direct en zonder vertraging over meer liquide werkmiddelen te beschikken.

Liquiditeit verbeteren bij laattijdige betalingen

liquiditeit verbeteren bij laattijdige betalingen betalingsachterstanden van klanten minimaliseren

Naar schatting de helft van de ondernemers in Nederland wordt af en toe of vaak te laat betaald.

Talloze bedrijven ondervinden dus problemen met te laat betaalde facturen door klanten.

Dit eeuwige probleem is door de huidige crisistoestand ten gevolge van Corona nog groter geworden.

Niet alleen hebben veel ondernemingen een probleem met bedrijven die niet bereid zijn te betalen...

Er duikt ook een ernstig en groeiend probleem met klanten op die niet kunnen betalen wegens hun slechte financiële toestand.

Helaas zijn het vooral de kleinere bedrijven die het meeste te lijden hebben onder dit vervelend betaalgedrag.

Dat komt omdat veelal grotere ondernemingen hun kleinere leveranciers dwingen om lange betalingstermijnen te aanvaarden of kortingen te eisen voor onmiddellijke betaling.

Ze doen dit in de wetenschap dat die kleinere leverancier zo dankbaar is voor de omzet dat hij een oogje zal dichtknijpen voor trage factuurbetalingen of zelfs ronduit misplaatste eisen qua betalingstermijn.

Daarnaast kunnen de meeste groeiende bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om een professionele kredietbeheerder in dienst te nemen.

Een dergelijk profiel zou normaal gesproken een hele reeks trucs en vaardigheden toepassen om het geld van de openstaande facturen toch op tijd en versneld binnen te krijgen.

Gelukkig is het echter niet allemaal kommer en kwel...

Als u een klein en groeiend bedrijf runt, kan u een aantal positieve stappen ondernemen om de gevolgen van betalingsachterstanden te minimaliseren of zelfs helemaal te vermijden.

Dit kan bovendien zonder dat u kosten hoeft te maken om een professionele kredietbeheerder in te huren.

Uw werkkapitaal verbeteren en optimaliseren kan via de volgende algemene beginselen en tips.

Algemene beginselen inzake liquiditeit vergroten

liquiditeit vergroten algemene beginselen gebruik wetgeving en hanteer 20 80 regel pareto

Maak gebruik van de wetgeving

Ten eerste: de wet staat aan uw kant! De wetgever geeft kleine en middelgrote bedrijven het recht om debiteuren rente aan te rekenen voor achterstallige betalingen.

De grote meerderheid van de kleine bedrijven aarzelt echter om zich op dit recht te beroepen uit angst de klant te ergeren/te verliezen,

Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen en bestaan er wel degelijk bedrijven die gedisciplineerd en regelmatig rente aan achterstallige facturen toevoegen.

Misschien zijn deze bedrijven gewoon een beetje moediger dan de meeste andere...

U dient in elk geval goed te begrijpen dat de cashflow het levensbloed van uw bedrijf is. Accepteer dus niet zomaar excuses voor vertraagde betalingen met een onderdanige acceptatie.

Er zijn nog steeds massaal veel ondernemers die in dit soort situaties te beleefd en inschikkelijk zijn.

Vergelijk het gerust met particulieren die te terughoudend zijn in het klagen over slechte voeding of rotslechte bediening tijdens een restaurantbezoekje. Alles behalve ophef en een scène maken denkt dit soort mensen.

Let wel dat dit een zakelijke context absoluut moet vermeden worden.

Elk gebrek aan belangstelling of urgentie bij een leverancier om betaald te worden, zal door een trage betaler als zwakte worden beschouwd.

En dat zou kunnen betekenen dat uw uitstaande factuur achteraan in de betalingsagenda van de financiële afdeling wordt geplaatst.

Wees dus beleefd maar assertief in het vragen om wat u wilt, namelijk een stipte, snelle en correcte betaling van uw openstaande factuur.

Liquiditeit verbeteren met het Pareto-principe (de 20-80 regel)

Als ondernemer doet u er goed aan om niet afhankelijk te zijn van slechts één grote klant. Spreid uw risico en bouw omzet op via verschillende kanalen en afnemers.

Als bedrijf moet u oppassen dat u niet te veel eieren in één mandje legt voor wat betreft openstaande commerciële handelsvorderingen en debiteuren.

Er bestaan namelijk ontelbare voorbeelden van ondernemingen die over de kop zijn gegaan omdat een grote klant, die een onevenredig groot deel van de omzet vertegenwoordigt, niet op tijd betaalde.

De wet van Pareto, ook gekend als de 80-20 regel, is een goede richtlijn en indicator voor de klantenmix die moet worden nagestreefd.

Uw cashflow verbeteren doet u door uw klantenportefeuille uit te bouwen volgens deze 20-80 regel.

Tachtig procent van uw omzet zou moeten komen van de top twintig procent van uw klantenbestand.

Vermijd in elk geval een scenario waarin uw bedrijf bijvoorbeeld 95 tot 98% van de omzet haalt bij 2 à 5 procent van de klanten.

Uw liquiditeit verbeteren doet u dus door omzet te halen bij voldoende verschillende klanten.

Kies voor snel zakelijk krediet

Moet u heel dringend uw liquiditeit verhogen? Aarzel dan geen seconde en ga in zee met een snelle kredietverstrekker uit de fintech sector.

Het is een illusie om te denken dat een klassieke bank u pijlsnel aan extra werkkapitaal kan helpen. U heeft nood aan een moderne online kredietverstrekker die uw aanvraag binnen de 24 uur behandelt!

Hieronder krijgt u een overzicht van de beste aanbieders die snelheid en service hoog in het vaandel dragen.

Tips om liquiditeit te verhogen en optimaliseren

liquiditeit verhogen en optimaliseren tips voor ondernemers zelfstandigen bedrijven

Hoe kan u als ondernemer de inning van contant geld en openstaande facturen verbeteren?

Hieronder volgen een tiental tips en manieren om de liquiditeit van uw bedrijf te vergroten:

Voorkom uitvluchten (proactief liquiditeit verbeteren)

Voorkom misverstanden en smoesjes voor te late betalingen door kort op de bal te spelen.

Nadat u de diensten geleverd heeft of de goederen heeft verzonden, verstuurt u zonder aarzelen uw factuur.

Bel de klant nog even op om te checken of deze alles ontvangen heeft en of er geen problemen zijn opgedoken.

Vraag na of alles naar wens is en of de kwaliteit (en hoeveelheid) van de geleverde diensten en/of goederen in orde is.

Vraag ook na of de factuur goed ontvangen werd en zoek uit of de inhoud ervan betwist zou worden.

Betwistingen van facturen kunnen zeer reëel zijn en kunnen het tijdstip waarop u betaald wordt soms weken of zelfs maanden vertragen.

Het is dus cruciaal om kort op de bal te spelen en de koe bij de horens te vatten moesten er nog problemen opduiken.

Maak vrienden op de werkvloer bij de klant

maak vrienden op de werkvloer bij de klant goodwill en wederzijds respect zijn belangrijk om liquiditeit te verbeteren

Probeer een persoonlijke band op te bouwen met één of twee mensen van de boekhoudafdeling van uw klant.

Leer ook de personen van de afdeling inkoopadministratie kennen door wat losse gesprekken te voeren die niet alleen over zaken gaan.

Wat misschien een tijdverspillende bezigheid lijkt, kan in feite een zeer productief gebruik van uw tijd blijken als die persoon uw factuur voor betaling dient op te zoeken om uw verzoek tot betaling in te willigen.

De persoonlijke aanpak faalt bijna nooit in de context van uw liquiditeit verbeteren! Bouw een persoonlijke band op die gestoeld is op wederzijds respect en vertrouwen.

Controleer de kredietwaardigheid van uw zakenpartners

Koop een kredietrapport van een erkend kredietinformatiebureau.

Vooral een bureau dat handelsbetalingsinformatie verzamelt over hoe bedrijven hun rekeningen betalen kan van goudwaarde zijn voor uw bedrijf. Graydon, Experian en Altares Dun & Bradstreet zijn interessante infobronnen en partners op dit gebied.

Vertrouw niet uitsluitend op de referenties die de potentiële cliënt u heeft gegeven.

Referenties van bestaande leveranciers die het goede betalingsgedrag bevestigen, kunnen immers de realiteit verbloemen of zelfs vals zijn.

Laat u evenmin misleiden door een goed ogende balans en resultatenrekening om te bepalen of u wel op tijd betaald zult worden...

Een gezond ogende balans kan namelijk betekenen dat uw potentiële klant zeer bedreven is in het laten financieren van zijn bedrijf door de leveranciers.

Stel een kredietlimiet voor elke nieuwe klant en overweeg zelfs om geen betalingsuitstel te geven voor de eerste transactie.

Sta ook niet toe dat klanten hun kredietlimieten en betalingstermijn overschrijden zonder uw toestemming.

Deze spelregels zijn immers niet voor niets vastgesteld.

U heeft immers reeds de kredietwaardigheid van de klant beoordeeld en u heeft reeds bepaald hoelang uw bedrijf zich kan veroorloven te wachten op het geld.

Tip: Vergeet niet dat er ook steeds een kans bestaat dat u het geld nooit zult ontvangen (wanneer de klant failliet gaat en de vordering bijgevolg dubieus wordt).

Controleer de verwachte betaaldatum

controleer de verwachte geplande betaaldatum van uw openstaande factuur in kader van cashflowplanning

Contacteer de klant en vraag wanneer uw factuur naar verwachting betaald zal worden.

U heeft ook een werkkapitaalbehoefte en het is uw goed recht om te vragen wanneer men de betaling plant uit te voeren.

Zo kan u uw cashflow beter inschatten en plannen en beter uw werkkapitaal optimaliseren.

Vraag bij nieuwe klanten ook na of er specifieke interne procedures van toepassing zijn qua betaling van facturen (zoals de hierboven aangehaalde interne aankooporders bijvoorbeeld).

Vraag na of er een aankooporder vereist is

Als onderdeel van de interne controleprocedures eisen sommige, vaak grotere, bedrijven vaak ondertekende aankooporders voordat zij facturen effectief betalen.

Vraag de manager/afdeling die de bestelling plaatst of er intern een dergelijk aankooporder moet worden opgemaakt.

En indien dit het geval zou zijn, of zij dat wel effectief gedaan hebben ten belope van de correcte waarde van de bestelling.

Vraag ook om een kopie van dit aankooporder zodat u zelf kunt dubbelchecken. Een menselijke fout is snel gemaakt...

Weetje: Sommige grotere bedrijven eisen ook dat leveranciers op hun factuur het nummer van het aankooporder vermelden voordat zij effectief tot betaling overgaan.

Ga na wat de procedures zijn bij uw klant en anticipeer hierop. Het kan helpen om uw centen zo snel mogelijk te innen.

Sluit een contract af met uw klant

sluit contract af met klant om betalingsvoorwaarden vast te leggen en discussie te vermijden

Zorg ervoor dat uw bedrijf een ondertekend contract met de klant heeft waarin duidelijk uw betalingsvoorwaarden vermeld staan.

Deze voorwaarden moeten ook duidelijk beschreven staan op uw aanvraagformulieren, offertes en op de facturen die u vervolgens opmaakt en verstuurt.

Zorg er in elk geval voor dat de klanten weten wat de betalingsvoorwaarden zijn en of u kortingen geeft voor snelle betaling of grote aankopen.

Zorg er ook voor dat uw klanten weten of er extra kosten moeten worden betaald (bijvoorbeeld btw of transportkosten) en of u interest aanrekent op achterstallige betalingen (alle bedrijven hebben daartoe wettelijk het recht om dit te doen).

Als een klant u eenzijdig zijn betalingsvoorwaarden probeert op te leggen, zorg er dan voor dat u die extra kosten van verlengd krediet en stokkende cashflow in uw prijzen verrekent, zodat uw financiële positie niet nog meer wordt uitgehold.

Maximaliseer uw onderhandelingskracht

Uw liquiditeit verbeteren kan ook door de klant te laten inzien dat u belangrijk bent.

Maximaliseer met andere woorden uw onderhandelingsmacht bij de klant.

Probeer bijvoorbeeld duidelijk te maken aan uw klant hoe waardevol het product of dienst is dat u verkoopt of levert aan zijn bedrijf.

Wat u levert, kan een vitaal onderdeel zijn van de operaties of het productieproces van de klant.

Vooral als het om op maat ontwikkelde diensten of goederen gaat, volgens de eigen specificaties van de klant, bent u belangrijk.

Liquiditeit verbeteren door periodiek betaalstaat te sturen

Niet elke klant heeft de juiste interne structuren qua boekhouding en betalingen.

Stuur dus eventueel op verschillende tijdstippen van de maand een overzicht van uw openstaande facturen.

Soms kan deze tactiek helpen om de wanorde en chaos bij een klant intern mee te helpen uitklaren.

Uw liquiditeit verbeteren kan door uw klant een handje te helpen met de juiste herinneringen.

Een periodieke betaalstaat kan bij de klant intern effectief vragen oproepen, vooral wanneer de originele facturen verloren zijn gegaan of niet ontvangen zouden zijn...

In dialoog gaan en periodiek afstemmen is de sleutel om wanordelijke klanten te helpen met tijdig uw facturen te betalen.

Gebruik de telefoon (of een persoonlijk bezoek) om achter de betaling aan te gaan

Als de betaling vertraging oploopt, ga dan liever per telefoon dan per brief achter uw geld aan.

Sommige deskundigen op dit gebied zeggen dat de telefonische methode veel doeltreffender kan zijn.

Geef altijd voorrang aan uw belangrijkste geldinzamelingsactiviteiten en zorg ervoor dat u de oudste en grootste schulden eerst najaagt.

Wees vriendelijk maar vastberaden wanneer u met uw klant spreekt. Vergeet niet om deze eraan te herinneren dat u intresten kunt aanrekenen op alle laattijdige betalingen.

Als het om een grote schuld gaat, moet u ook overwegen om op het bedrijf van de klant te verschijnen om uw betaling te verkrijgen. Het werkt wel degelijk indien u beleefd blijft.

Neem achterstallige betalingen ook zeker en vast niet persoonlijk.

Het kan zijn dat uw klant financieel gezond maar vrij verouderd en traag is qua betalingen aan niet-cruciale leveranciers.

In een dergelijk scenario kan u zo nu en dan een bezoek brengen aan deze klant en beleefd wachten tot een van de medewerkers van de financiële afdeling u te woord staat en de vervallen facturen ter plaatste in orde brengt en betaalt.

Bewaak het risico van uw klantenportefeuille

bewaak het risico van uw klantenportefeuille en openstaande facturen met kredietinformatiebureau

Blijf op de hoogte van nieuws dat de kredietwaardigheid van uw belangrijkste klanten kan beïnvloeden.

Geef hun namen op voor een betaalbare monitoringdienst bij een kredietinformatiebureau zoals Graydon, Experian en Altares Dun & Bradstreet.

Niets is erger dan als laatste te moeten vernemen dat een van uw belangrijkste klanten iets overkomen is.

Trap niet in de val te denken dat u alles over uw klanten weet. U kan nooit genoeg weten als ondernemer!

Door kort op de bal te spelen, kan u via een monitoringdienst van een kredietagentschap op de hoogte worden gebracht van allerlei zaken (zoals een recente veroordeling van een klant of een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers).

Vervolgens kan u beslissen om de klant te dwingen vooraf te betalen voor een volgende bestelling.

De klant mag hierdoor zelfs in een geagiteerde bui belanden en uw aanbod en betalingsvoorwaarden weigeren.

Zolang uw bedrijf maar openstaande handelsvorderingen kan vermijden bij een bedrijf dat hoogstwaarschijnlijk failliet gaat binnenkort.

Dankzij een proactieve en vooruitziende blik kan u een mogelijk verlammende oninbare schuld vermijden.

Verliezen uit dubieuze vorderingen kunnen de cashflow van uw bedrijf echt onder druk zetten en in het ergste geval kunnen zij zelfs uw bedrijf ten gronde richten!

Het is het oude domino-effect dat u absoluut dient te vermijden indien mogelijk.

Misschien ziet u niet alle dubieuze vorderingen aankomen... Maar er bestaan hulpmiddelen die de kans op oninbare vorderingen zo klein mogelijk kunnen maken.

Dus waarom zou u hier geen gebruik van maken, net zoals de kredietprofessionals dat ook doen?

Binnen 1 werkdag uw liquiditeit verbeteren? Kies voor een snel zakelijk krediet

binnen 1 werkdag liquiditeit verbeteren kan met snel zakelijk krediet

Moet u heel dringend uw cashflow verbeteren? Omdat u een onvoorziene uitgave moet financieren of omdat u een opportuniteit dient te grijpen?

Dan dient u niet te rekenen op een klassieke bank (deze werkt veel te traag, met enorme vertragingen en papierwerk).

Overweeg om aan te kloppen bij een pijlsnelle online kredietverstrekker uit de Nederlandse fintech sector.

Deze sector kent diverse verstrekkers van zakelijke kredieten voor ZZP'ers en MKB'ers in Nederland.

Hun sterktes zijn snelheid, transparantie, duidelijkheid, topservice, acceptabele rentevoeten, flexibele looptijden en extreem snelle aanvraag- en goedkeuringsprocedures.

Bovendien, als kers op de taart, dient u geen jaarcijfers in te dienen maar enkel een te downloaden bestand uit uw e-banking omgeving waarmee men de cashflow van uw zakelijke rekening kan analyseren.

Aanbieders van snelle zakelijk kredieten

Heeft u een cashflowprobleem als ondernemer in Nederland en moet u hoogdringend uw liquiditeit verbeteren om in leven te blijven?

Vraag dan op nog geen 10 minuten tijd vrijblijvend een snel zakelijk krediet aan bij diverse kredietverstrekkers in Nederland:

 1. Kredietvooruit
 2. Swishfund
 3. Qeld
 4. BridgeFund

Conclusie inzake werkkapitaal optimaliseren

werkkapitaal optimaliseren conclusie qua liquiditeitstekort oplossen

De boodschap van hierboven kan niet duidelijker zijn indien de liquiditeit verbeteren een topprioriteit is.

Als kleinere bedrijven het bovenstaande advies alsook de tips opvolgen, zullen zij ondervinden dat hun liquiditeitstekort oplossen echt mogelijk is.

Deze proactieve aanpak zal veel beter zijn dan niets te doen aan trage betalingen, vooral indien de slechte betaler een grote organisatie is.

In de praktijk is het vaak zo dat kleine bedrijven in stilte trage betalingen blijven ondergaan uit angst om een waardevolle en belangrijke klant te verliezen.

Of ze verliezen de pedalen en de controle en doen ineens het tegenovergestelde, namelijk de betrokken klant resoluut de deur wijzen.

Twee dingen zijn echter een absolute zekerheid:

 1. Grote bedrijven zullen hun vervelende betalingsgewoonten niet van de ene dag op de andere veranderen en wijzigen, en
 2. Er zullen altijd klanten (groot en klein) zijn met echte liquiditeitsproblemen die gewoon niet op tijd kunnen betalen.

Uw organisatie is misschien nog niet groot genoeg om een professionele debiteurenbeheerder in dienst te nemen, maar door de aanbevolen tips hierboven in de praktijk om te zetten, zal het er voor de buitenwereld uitzien alsof u dat wel doet.

Dit kan er zeker toe leiden dat u niet alleen meer respect van de klanten krijgt, maar ook een gezondere kaspositie voor uw bedrijf creëert.

Andere info over liquiditeit verbeteren voor ondernemers

Op de volgende pagina's kan u nog meer diepgaande informatie lezen over hoe u een liquiditeitstekort kunt oplossen als ondernemer:

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *