• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Lenen voor een opbrengsteigendom? 5 tips + Overzicht kredietverstrekkers

Lenen voor een opbrengsteigendom? 5 tips + Overzicht kredietverstrekkers

min leestijd

lenen voor opbrengsteigendom tips advies juiste financiering vinden

Het staat buiten kijf dat hypotheekfinanciering een belangrijk onderdeel is van uw financiële en zakelijke activiteiten indien u investeert in vastgoed.

Op de juiste manier lenen voor een opbrengsteigendom, via de juiste kredietverstrekker aan de beste voorwaarden voor uw situatie, is cruciaal voor uw rendement en vermogenscreatie op de lange termijn.

Los van de strategie en het financieel plan, ligt het voor de hand dat u een aantrekkelijk financieel profiel aanhoudt waardoor u vlot en gemakkelijk in aanmerking komt voor het financieren van een opbrengsteigendom.

Enkel op deze manier kan u genieten van de beste en scherpste voorwaarden die u maar kunt vinden.

Hieronder leest u vijf tips voor het vinden van geschikte financiering voor uw opbrengsteigendom.

U krijgt ook een overzicht van enkele handige onafhankelijke kredietspecialisten in Nederland die u kunnen helpen met uw zoektocht naar een geschikt krediet.

Er is ook een onafhankelijke vergelijker van kredietverstrekkers in België.

En als kers op de taart bieden we ook een waardevol inzicht qua hypotheken vergelijken in Spanje.

Lenen voor een opbrengsteigendom? Vijf tips

In de leefwereld van hypotheekadviseurs en vastgoedbeleggers zijn er een aantal vaak voorkomende struikelblokken voor particuliere beleggers.

Deze verhinderen particuliere beleggers de juiste financiering te vinden voor hun investeringsvastgoed.

Hieronder kan u enkele belangrijke tips inzake de financiering van beleggingsvastgoed vinden.

Hou deze in uw achterhoofd wanneer u uw vastgoedportefeuille aan het uitbreiden bent en van plan bent om te lenen voor een opbrengsteigendom.

Hou uw persoonlijke schulden onder controle

Het hebben van een goede kredietgeschiedenis is geen absolute vereiste om het te maken als vastgoedbelegger. Desalniettemin kan het zeker en vast wel helpen...

Indien het uw doel is om eigendommen te kopen en deze voor de lange termijn in portefeuille te houden als verhuurpanden, dan is de kans vrij groot dat u vroeg of laat gebruik wenst te maken van traditionele vastgoedfinanciering via de bank.

De klassieke banken hechten vrij veel belang aan uw persoonlijke kredietscore, wat betekent dat u eigenlijk best zelf geregeld uw persoonlijke kredietsituatie checkt en bijstuurt waar nodig.

Zorg dat u al uw betalingen tijdig uitvoert, werk eventueel met een domiciliëringsopdracht (automatische incasso) voor terugkerende betalingen, en los bepaalde anomalieën of onregelmatigheden direct op en zet ze recht.

Daarnaast is het belangrijk om niet overmatig gebruik te maken van duurdere vormen van krediet.

Denk aan duurdere mini-leningen, persoonlijke leningen, kredietkaarten, enzovoort.

Maakt u bijvoorbeeld constant op agressieve wijze gebruik van uw kredietkaartbalans en gaat u constant diep in het rood, dan is de kans bestaande dat men hier over valt.

Let ook op met problemen uit het verleden, hoe klein ze ook zijn.

Er zijn gevallen genoeg bekend van mensen die op de zwarte lijst kwamen te staan voor een vrij irrelevant bedrag dat ze nog verschuldigd waren.

Lang verhaal kort: Los openstaande schulden correct af en vermijd de zwarte lijst hierdoor.

Iedere kredietverstrekker heeft toegang tot een database van mensen die nog openstaande schulden hebben welke reeds moesten afgelost zijn.

Met andere woorden, met uw naam op de zwarte lijst komen is niet interessant indien u op zoek bent naar een interessante vastgoedfinanciering voor uw opbrengsteigendom.

Leg een reservefonds aan

financiering van opbrengsteigendom hou reservefonds achter de handHet is nooit een goed idee om de grenzen en limieten van uw budget op te zoeken.

Anders gezegd, hou wat financiële ademruimte over als vastgoedbelegger, ook wanneer u gaat lenen voor een opbrengsteigendom.

Hou rekening met onvoorziene omstandigheden

Hou er rekening mee dat er steeds iets totaal onverwachts kan gebeuren waardoor u plots vlug extra geld nodig heeft. Het aanleggen van een noodfonds is daarom belangrijk.

Het is ook een goed signaal naar een potentiële kredietverstrekker toe indien u kunt aantonen dat u voldoende eigen financiële middelen heeft voor in noodsituaties.

Los van het noodlot dat eventueel kan toeslaan, zijn er ook regels wat betreft een minimale eigen inbreng.

Om uzelf te beschermen, is het aangeraden om een degelijk percentage van de aankoopprijs zelf te betalen met eigen middelen.

Dit zorgt ervoor dat u gemakkelijker financiering zult vinden daar u in staat bent om zelf een deel van de aankoopprijs te betalen.

Vergeet scenario's waarbij de bank de volle 100% zal financieren.

Ga voor een courant en dagdagelijks scenario waarbij u bijvoorbeeld 20, 25 of 30% van de aankoopprijs zelf financiert met liquide middelen.

Uw valscherm tijdens een vastgoed- en/of hypotheekcrisis

Zelf een eigen inbreng doen biedt ook voordelen voor moest er een ongeziene vastgoed- en/of hypotheekcrisis uitbreken.

Stel dat u reeds een tweede hypotheeklening heeft afgesloten met als eigen inbreng een onderpand: uw reeds afgeloste deel van de opbrengsteigendom.

Stel dat de huizenmarkt in elkaar valt en dat de financiële instelling van de ene op de andere dag beslist dat uw opbrengsteigendom 30% minder waard is.

Dit heeft dan gevolgen voor de tweede hypotheeklening daar het onderpand plots 30% minder waard is.

Wat op zijn beurt gevolgen heeft op uw maandelijkse kasstroom daar u zelf zult moeten opdraaien voor het verschil.

De kredietverstrekkers kunnen in zo'n scenario gaan sleutelen aan de afspraken. Denk maar aan wat er gebeurd is in de Verenigde Staten in 2008.

Maar als u natuurlijk zelf reeds een eigen inbreng heeft gedaan in de opbrengsteigendom, en u houdt bovendien nog een reservefonds opzij voor noodgevallen, dan verkleint dat de macht die een financiële instelling over u heeft (zeker in tijden van crisis is dit belangrijk).

Lees er nog meer details over op overwaarde huis investeren in vastgoed: Voordelen en risico's op een rij.

Verdien het geld wanneer u de opbrengsteigendom aankoopt

Nogal wat beginnende vastgoedbeleggers laten zich verblinden door potentiële meerwaarden in de toekomst bij een eventuele verkoop.

Dit is niet de manier om in vastgoed te investeren, zeker niet indien de vastgoedmarkt plots keert en de prijzen beginnen te dalen.

Integendeel, dit is pure speculatie en is eigenlijk een lichte vorm van gokken.

Daarom is het cruciaal dat u investeren in vastgoed benadert als een belegging waarbij u de winst en het rendement inbouwt op het moment dat u het pand aankoopt.

Met andere woorden, koop uw verhuurvastgoed aan gebaseerd op realistische kasstromen, zowel uitgaande als inkomende en zorg ervoor dat het financieel plan steek houdt.

En wenst u te gaan renoveren, koop dan een pand aan een hele scherpe prijs waardoor u genoeg marge over heeft zelfs indien er zich een grote onverwachte kost voordoet.

Vergeet dus het speculeren op een meerwaarde bij een latere verkoop, het is iets wat voor een groot deel bepaald wordt door micro- en macro-economische factoren waar u zelf geen vat op heeft.

Beschouw een eventuele meerwaarde in de toekomst dus als een mooie mogelijke bonus in de toekomst, zonder garanties.

Het is veel intelligenter om te focussen op de extra maandelijkse passieve inkomsten uit het vastgoed, alsook op de aangroei van uw vermogen en vastgoedportefeuille op de lange termijn:

Extra passief inkomen uit vastgoed

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

In de plaats van u rijk te rekenen met een meerwaarde die u misschien nooit zal realiseren, is het veel interessanter om te focussen op het kleinere maar consistentere geld.

Indien u erin slaagt een opbrengsteigendom te kopen die zichzelf afbetaalt + die elke maand nog extra passieve inkomsten oplevert ook, dan bent u goed bezig.

Indien de verhuurinkomsten alle maandelijkse kosten inclusief de hypotheekaflossingen dekken, dan is uw opbrengsteigendom een investering die maandelijks extra inkomsten oplevert.

Dus alvorens u gaat onderhandelen over de aankoopprijs van het pand, dient u reeds een goede notie te hebben van uw financieringsmogelijkheden.

Zo weet u aan welke voorwaarden u kan gaan lenen, hoeveel u kan lenen en gespreid over welke termijn.

Deze kostencomponent dient u dan in rekening te nemen, samen met de gemiddelde huuropbrengsten op jaarbasis, enzovoort.

Op het moment dat u dan gaat onderhandelen over de prijs van het pand, draait het om veel meer dan de prijs op zich.

U dient vooral het maximaal financierbaar bedrag te respecteren.

Daarbovenop dient u er bij voorkeur voor te zorgen dat de maandelijkse inkomende kasstromen de uitgaande kasstromen overstijgen.

Dit kan u vrij gemakkelijk inschatten door uw huiswerk te maken (onderzoek gelijkaardige verhuurpanden in de buurt, wat de prijs ervan is, enzovoort).

Huivert u van de idee dat u met leegstand kan te maken krijgen die uw financieel plan in de war brengt?

Reken dan een factor leegstand in (bijvoorbeeld 1 maand op jaarbasis met nul verhuurinkomsten).

Of kies gewoon voor het beleggen in vastgoed met verhuurgarantie.

Er bestaan diverse types verhuurgaranties en voor elk type belegger is er wel een passend soort verhuurgarantie, afhankelijk van uw niveau van risicotolerantie.

Vermogensgroei op de lange termijn

De huurder betaalt alles, u steekt maandelijks extra inkomsten op zak en op het einde van de rit is het pand van u en niet meer van de bank (nadat de lening is afgelost).

Dus: een belegging in opbrengstvastgoed is in zo'n strategie een investering met een lange beleggingshorizon.

Het is een aanpak die ervoor zorgt dat u met beide voetjes op de grond blijft en niet gaat zweven.

De beloning om jarenlang geduldig op te bouwen mag er best wel zijn: een opbrengsteigendom in volle eigendom, volledig afgelost en dus voor 100% uw eigendom.

Qua kapitaalaangroei en vermogensopbouw kan deze aanpak dus best wel tellen!

Lees in deze context ook zeker en vast Wat doen met 100 000 euro om passieve inkomsten te genereren? alsook Passief geld verdienen met het verhuren van vastgoed.

Sta open voor diverse exitopties

Een klassieke bank zal een opbrengsteigendom financieren indien het gehele plaatje klopt en indien u aan de selectiecriteria voldoet.

Het maakt hierbij niet echt uit wat uw plannen zijn qua verkoop.

Lenen voor een opbrengsteigendom kan ook op de private markt. Stel dat u geld leent op de privé-markt, bijvoorbeeld bij familie, vrienden, een suikertante, enzovoort...

Dan kan het zijn dat er andere afspraken gemaakt worden. In zulke gevallen van vastgoedfinanciering op de privé-markt, is er vaak sprake van financieringen op kortere termijn.

Met andere woorden, indien u leent op de private markt, is de kans groot dat u een financiering heeft die op een kortere termijn moet afbetaald zijn.

Het is in deze context dat private geldschieters graag enkele alternatieve scenario's zien qua exitstrategie in uw financieel plan.

Stel dat uw oorspronkelijke strategie niet aanslaat, dan dient u een plan B en een plan C te schetsen.

Zo creëert u vertrouwen en toont u aan hoe uw geldschieters hun geld kunnen recupereren.

Wanneer u geld wilt lenen voor een opbrengsteigendom op de private markt, bijvoorbeeld om de benodigde inbreng van eigen vermogen bijeen te harken, is het hebben van meerdere exitopties aan te raden.

Door meerdere exitstrategieën te schetsen, zal u gemakkelijker aan geld geraken bij private financierders.

Stel dat uw oorspronkelijk plan was om een appartementsblok met zes units te bouwen en deze allemaal te verhuren.

Afhankelijk van de kasstromen kan u dan eventueel beter af zijn met een scenario waarbij u één of meerdere units verkoopt. Met de winst lost u dan het geleende geld instant af.

Aantonen aan private geldschieters dat u deze piste (units verkopen en openstaande leningen instant aflossen) ernstig neemt en opneemt als een optie, wekt vertrouwen.

Vraag hypothecaire financiering aan bij meerdere kredietverstrekkers

Een finale tip om de juiste hypothecaire lening voor een opbrengsteigendom te vinden: Vergelijk leningen. Maak er tijd voor vrij, het kan echt wel de moeite zijn.

Een vaak voorkomende fout die investeerders maken wanneer ze een opbrengsteigendom willen financieren, is dat ze slechts één keer een hypothecair krediet aanvragen (vaak bij hun huisbankier) en dan gewoon blind de voorwaarden accepteren.

Alsof de huisbankier met 100% zekerheid alle wijsheid en de beste deal in pacht heeft...

In realiteit zou u wel eens versteld kunnen staan van de grote verschillen op het gebied van interestpercentages, dossierkosten, afbetalingstermijnen, vereisten qua minimale eigen inbreng, enzovoort.

Zeker indien u focust op maandelijkse positieve passieve inkomsten, is de spreiding van de lening in de tijd en de hiermee gepaard gaande kost van cruciaal belang.

Hypothecaire leningen vergelijken is gewoon een must om de maandelijkse winstgevendheid van uw opbrengstpand te maximaliseren.

De voorwaarden van verschillende aanbieders kunt u dan inwerken in uw financieel plan om uit te rekenen wat het meest interessante is.

Dus onze raad: Dien een hypotheekaanvraag in bij ten minste een handvol hypothecaire leningverstrekkers.

Het goede nieuws is dat u hiervoor niet 5 maal tijd moet spenderen voor 5 aparte aanvragen.

Maak gewoon handig gebruik van een onafhankelijke hypotheekconsultant die 10, 20 of 30 kredietmaatschappijen voor u kan vergelijken:

Kredietverstrekkers van (hypothecaire) leningen voor opbrengsteigendommen

Lenen voor een opbrengstpand in Spanje

Spanje zit in de lift voor het nichesegment opbrengsteigendommen voor kortetermijnverhuur.

Vanzelfsprekend is het voor dit type vastgoedbelegging ook belangrijk om de beste vastgoedfinanciering te vinden. In vaktermen spreken we over een beleggingshypotheek in Spanje vinden.

Om de beste hypotheek in Spanje te vinden voor de financiering van een appartement of huis voor (gedeeltelijke) verhuur, raden we u aan om beroep te doen op een onafhankelijke en Nederlandstalige vergelijkingsdienst die meer dan 20 verschillende banken in Spanje met elkaar vergelijkt.

Lenen voor een opbrengsteigendom in Nederland

Hieronder kan u snel en makkelijk online het aanbod van de goedkoopste rentetarieven bekijken:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Hypotheek vergelijken bij meer dan 35 kredietverleners

Éénmaal een aanvraag indienen bij een onafhankelijke vergelijker en vervolgens de beste en goedkoopste deal gepresenteerd krijgen. Als Nederlander kan het!

Bezoek de website Hypotheek Rentetarieven voor een eenvoudige en snelle aanvraag. U wordt pijlsnel geholpen en krijgt vrijblijvend een inzicht in uw opties!

Vergelijk via Find.nl in 5 minuten

Interesse in de scherpste tarieven voor de opbrengsteigendom die u op het oog heeft in Nederland?

Bezoek dan de website van Find.nl om de beste hypotheekvoorwaarden voor de aankoop van uw opbrengstvastgoed te Nederland te ontdekken!

U kan via Find.nl de beste hypothecaire lening vinden door in 5 minuten tijd een aanvraag in te dienen bij maar liefst 12 verschillende kredietverstrekkers in Nederland.

Lenen voor een opbrengsteigendom in België

Bent u op zoek naar geschikt hypothecair krediet voor een opbrengsteigendom in België?

Maak dan tien minuten tijd vrij en dien een aanvraag in.

U kan via één aanvraag te weten komen bij welke kredietverstrekkers u de beste voorwaarden kan krijgen in België.

Aarzel dus niet en dien een kosteloze vergelijkingsaanvraag in, het duurt slechts 5 minuten.

Slotconclusie over lenen voor een opbrengsteigendom

Indien u zelf +/- 20% van het aankoopbedrag kunt inbrengen met behulp van eigen middelen, en u heeft een goede kredietgeschiedenis (lees: u staat niet op de zwarte lijst van wanbetalers), dan is het in de praktijk niet al te moeilijk om financiering te vinden voor een opbrengsteigendom.

Desalniettemin kan het vinden van de best mogelijke hypothecaire lening een groot verschil maken op het gebied van de maandelijkse kasstroom van de eigendom.

Deze dient bij voorkeur positief en zo hoog mogelijk te zijn.

Het identificeren van het beste hypothecaire krediet is ook belangrijk om uw vermogensopbouw op de lange termijn te optimaliseren.

Elke euro telt bij het lenen voor een opbrengsteigendom!

Dus neem in elk geval de tijd om uw profiel als ontlener op punt te stellen (los schulden uit het verleden af moest u op een zwarte lijst staan).

En zorg er ook voor dat u beroepsmatig verworven inkomsten kunt aantonen (aantonen van beroepsinkomsten is een vereiste bij quasi elke financiële instelling).

Vervolgens kan u aan het vergelijken gaan om de scherpste vastgoedfinanciering te vinden voor uw situatie:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Extra info over lenen voor vastgoed

Tot slot: Overzicht opbrengsteigendommen in de aanbieding

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *