Vastgoed Malta: Aankoopproces, kosten en belastingen

vastgoed malta aankoop wereldwijdleven

Op deze pagina, Vastgoed Malta: Aankoopproces en belastingen, kom je alles te weten over de technische aspecten van het aankopen van vastgoed in Malta.

Achtereenvolgens bespreken we het aankoopproces met de daaraan verbonden kosten en de belastingen die van toepassing kunnen zijn.

Aankoopproces | Vastgoed Malta

vastgoed malta aankoop wereldwijdleven

Bepaling budget en doel

Wat is jouw doel? Wil je een opbrengsteigendom kopen in Malta en jouw graantje meepikken van de economische en toeristische groei? Of wil je er effectief gaan wonen en ben je dus op zoek naar een hoofdverblijfplaats?

Dit doel bepalen is cruciaal aangezien dit een impact heeft op het type vastgoed en de locatie van het vastgoed. Op deze pagina lees je er alles over.

Daarnaast dien je natuurlijk ook goed jouw budget te berekenen. Hou rekening met bijkomende kosten zoals de erelonen van de makelaar en de notaris en de registratierechten bij de aankoop.

Overweeg of een hypothecaire lening een optie kan zijn. Sommige Maltese banken verstrekken een hypothecaire lening ten belope van 80 procent van de aankoopprijs.

Marktonderzoek | Vastgoed Malta

Afhankelijk van jouw doelstellingen kan je dan bekijken waar je overal kan aankopen. Om het eenvoudig samen te vatten:

 • Indien je verhuist naar Malta en daar een hoofdverblijfplaats aankoopt, kan je om het even waar op de eilanden aankopen en dit zonder AIP vergunning (Acquisition of Immovable Property permit).
 • Indien je in een opbrengsteigendom in Malta wenst te investeren om te verhuren, kan je aankopen in de speciale zones (Special Designated Areas) en dit zonder AIP vergunning.

Inspectie ter plaatse | Vastgoed Malta

Na initieel contact met verschillende makelaars kan je heel gemakkelijk ter plaatse op inspectie gaan.

Malta ligt op 2 uur en 45 minuten vliegen van Brussel en op 3 uur vliegen van Amsterdam. Dat is het einde van de wereld niet dus!

Je kan kiezen voor comfort met Air Malta of voor een lagekostenmaatschappij zoals Ryanair.

Ook aan accommodatie is er geen gebrek. Je hebt er een ruime keuze uit drie-, vier-, en vijfsterrenhotels.

Inspecties ter plaatse gebeuren altijd in coördinatie met de bevoegde makelaar(s). Een goed makelaarskantoor legt je vanzelfsprekend in de watten en rijdt je rond op Malta en/of Gozo om samen de eigendommen te gaan inspecteren.

Onderhandeling en verkoop­overeenkomst (Konvenju)

Je hebt jouw eigendom (hoofdverblijfplaats of opbrengsteigendom) gevonden. Na wat onderhandelen over de prijs (je tracht altijd te polsen of dit mogelijk is) kom je tot de finale prijs.

Na de totstandkoming van een akkoord wordt vervolgens een onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten. In het Maltees wordt deze overeenkomst de Konvenju genoemd en wordt opgesteld in het Engels. Deze procedure wordt ook gehanteerd in België en Nederland.

Dergelijke onderhandse verkoopovereenkomst, ook gekend als compromis, wordt ondertekend door zowel de koper als de verkoper op het moment dat beide partijen het eens zijn over de prijs en de modaliteiten.

Zo'n onderhandse verkoopovereenkomst geldt als definitieve verkoop en bindt beide partijen. De bepalingen in deze overeenkomst vormen ook de basis voor de notariële akte.

Je kan als koper bepaalde opschortende voorwaarden laten opnemen in deze overeenkomst. Zo kan je als koper laten opnemen dat de verkoop enkel doorgaat op voorwaarde dat je een hypothecaire lening kunt verkrijgen.

Bij de ondertekening van deze verkoopovereenkomst dien je als koper ook drie zaken te betalen:

 1. Een voorschot ten belope van 10 procent van de verkoopprijs (niet-recupereerbaar).
 2. Twintig procent van de verschuldigde registratierechten (5 procent) berekend op de verkoopprijs, betaalbaar aan de Maltese fiscus. Dit bedrag, 1 procent van de verkoopprijs, is recupereerbaar indien de transactie uiteindelijk niet zo doorgaan.
 3. Een deel van het ereloon van de notaris, normaal 33 procent van het totale ereloon. Dit ereloon is wettelijk vastgelegd en varieert tussen 1 en 2,5 procent van de verkoopprijs.

Binnen de drie maanden (of uitzonderlijk zes maanden) dient dan de notariële akte opgesteld en ondertekend te worden:

Notariële akte

Beide partijen komen samen om de notariële akte te ondertekenen van zodra alle voorwaarden in de verkoopovereenkomst vervuld zijn.

Net zoals in België en Nederland zal de notaris eerst een onderzoek uitvoeren alvorens deze akte op te stellen. Tijdens dit onderzoek zal de notaris de volgende zaken onderzoeken:

 • Is de verkoper effectief de eigenaar van het onroerend goed in kwestie?
 • Is er nog een openstaande huurschuld die betrekking heeft op de grond waarop het gebouw staat?
 • Lopen er nog hypothecaire leningen waarvoor het gebouw in kwestie als waarborg dient?
 • Zijn er andere wettelijke claims die op de eigendom rusten?

Indien er problemen opduiken tijdens dit onderzoek heb je als koper het recht om af te zien van de aankoop en om jouw voorschot terug te krijgen.

Bij het ondertekenen van deze notariële akte en de aankoop van het onroerend goed komen ook kosten kijken:

 • Het restant van de registratierechten voor de Maltese fiscus: 4 procent van de totale 5 procent op het aankoopbedrag van het onroerend goed.
 • Het restant van het ereloon van de notaris, normaal 67 procent van het ereloon. Dit ereloon is wettelijk vastgelegd en hangt af van het type vastgoed, het type werk uitgevoerd door de notaris en de kosten van bepaalde onderzoeksdaden.
 • Bijkomende kosten zoals de eventuele kost van een AIP vergunning (Acquisition of Immovable Property permit).

Belastingen | Vastgoed Malta

Registratierechten | Vastgoed Malta

Als koper ben je bij de aankoop van onroerend goed in Malta registratierechten verschuldigd.

Standaard ben je als koper 5 procent registratierechten (berekend op het verkoopbedrag) verschuldigd aan de Maltese fiscus.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen (ook Belgen en Nederlanders) die naar Malta verhuizen en daar een eigendom verwerven die zal functioneren als hoofdverblijfplaats. In zo'n geval worden de verschuldigde registratierechten berekend als volgt:

 • 3,5 procent op de eerste schijf van 150 000 euro (dit is een verschuldigd bedrag van 5 250 euro), en
 • 5 procent op de rest (aankoopbedrag minus 150 000 euro)

Zoals hierboven vermeld dient 20 procent van dit bedrag betaald te worden bij ondertekening van het compromis. De resterende 80 procent dient de aankoper te betalen bij ondertekening van de notariële akte.

Gedurende het bezit | Vastgoed Malta

In Malta is er geen jaarlijke belasting te voldoen op het bezit van onroerend goed. Bij een latere verkoop is er wel een belasting op de verkoop verschuldigd, tenzij er een uitzondering van toepassing is (zie hieronder bij de ondertitel Bij verkoop).

Indien je huurinkomsten behaalt in Malta door verhuur aan particulieren of bedrijven, kan je op twee manieren belast worden.

Ofwel opteer je vrijwillig voor een vlaktaks van 15 procent op de bruto huurinkomsten. Ofwel opteer je ervoor om deze inkomsten te laten belasten volgens de progressieve schijven (wat niet interessant is wanneer je al andere inkomsten zoals een wedde verdient).

Belgen en Nederlanders die een opbrengsteigendom bezitten in Malta en deze verhuren betalen ook deze 15 procent vlaktaks op de bruto huurinkomsten aan de Maltese fiscus.

Vervolgens worden ze op deze inkomsten niet meer belast in hun land van verblijf (België of Nederland). Deze vrijstelling is van toepassing dankzij de dubbelbelastingverdragen afgesloten tussen Malta en respectievelijk België en Nederland.

In het geval van België wordt er wel rekening gehouden met deze inkomsten om de aanslagvoet te bepalen (progressievoorbehoud). Dit betekent de belastingdruk op de overige inkomsten zal toenemen door deze inkomsten van de opbrengsteigendom in Malta. Deze inkomsten vullen immers de onderste schijven van de personenbelasting op en andere inkomsten worden er bovenop geteld waardoor de hoogste tarieven sneller van toepassing zijn.

Bij verkoop | Vastgoed Malta

Wanneer je beslist om een eigendom in Malta opnieuw te verkopen, ben je twee soorten belastingen verschuldigd op de verkoop van het onroerend goed:

 1. 18 procent BTW op het ereloon van de vastgoedmakelaar. Dit ereloon bedraagt 5 procent van de verkoopprijs indien er meerdere agenten bevoegd zijn of 3,5 procent van de verkoopprijs indien de agent alleen verantwoordelijk is voor de verkoop.
 2. Belasting op de verkoop van het onroerend goed in Malta. Dit bedrag hangt af van de situatie:
  • Geen belasting indien het gaat om de verkoop van de hoofdverblijfplaats waarin je minstens drie jaar lang zelf hebt gewoond.
  • Vijf procent belasting op de verkoopprijs indien het gaat om de verkoop van een vakantiewoning of opbrengsteigendom binnen de vijf jaar na aankoop.
  • Acht procent belasting op de verkoopprijs in alle andere gevallen (dit is het standaardpercentage).
  • Weetje: de makelaarskosten, inclusief 18 procent BTW, zijn aftrekbaar van de verkoopprijs om de verschuldigde verkoopbelasting te berekenen.

Algemene informatie over Malta

We maakten ook een pagina over de verschillende aankoopmogelijkheden van vastgoed in Malta. Afhankelijk van jouw doelstellingen qua hoofdverblijfplaats heb je dan een keuze.

Tot slot kan je ook meer lezen over de Maltese eilandengroep, inclusief enkele interessante weetjes en cijfers.

Om het jou gemakkelijk te maken maakten we ook een gedetailleerde pagina over het klimaat en het stelsel van de gezondheidszorg.

Ook voor verschillende soorten mensen wordt er duidelijk geschetst wat de voordelen van Malta kunnen zijn:

Contacteer ons

  Privacybeleid *