Ondernemen in Malta: Laagste effectieve belastingdruk in de Europese Unie!

ondernemen in malta kantoren portomaso business tower wereldwijd leven

Malta is op het gebied van vennootschapsbelasting de onbetwiste eenhoorn van de lidstaten van de Europese Unie. Op deze pagina krijg je een sappig overzicht van enkele bijzonder interessante voordelen van ondernemen in Malta.

Malta als uitvalsbasis voor jouw professionele activiteiten

ondernemen in malta kantoren portomaso business tower wereldwijd leven

Malta biedt significante voordelen voor buitenlandse ondernemers die op zoek zijn naar een aantrekkelijke en veilige zakelijke omgeving. Malta positioneert zich als financieel zakencentrum in de Middellandse Zee en biedt een hoge levensstandaard.

Malta is een volwaardig lid van de Europese Unie sinds 2004 en voerde de euro in als betaalmiddel in het jaar 2008. Malta ligt in het midden van de Middellandse Zee en kan beschouwd worden als essentiële schakel tussen twee continenten: Afrika en Europa.

Malta is ook lid van de Schengenzone en zodoende kunnen rijksinwoners van Malta genieten van visumvrij reizen binnen de Schengenzone.

De twee officiële talen van Malta zijn Maltees en Engels. De voertaal van het zakenleven is er het Engels. Dit zorgt ervoor dat Belgen en Nederlanders ook gemakkelijk kunnen ondernemen in Malta.

De Maltese eilandengroep is gezegend met een warm mediterraans klimaat met milde winters en warme zomers.

Ondernemen in Malta: Basisrecht voor Belgen en Nederlanders

Als Belg of Nederlander kan je je vrij bewegen in de Europese Unie op basis van de fundamentele vrijheden. Deze vrijheden vormen de basis van de EU en zijn de volgende:

 • Vrij verkeer van goederen
 • Vrij verkeer van personen
 • Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten
 • Vrij verkeer van kapitaal

Je kan als Belg of Nederlander dus in een andere lidstaat van de EU (Malta bijvoorbeeld) op een duurzame wijze economische activiteiten uitoefenen. Deze vrijheid van vestiging zit vervat in artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Ondernemen in Malta en andere Europese lidstaten is dus een basisrecht voor Belgen en Nederlanders.

Belastingen verbonden aan het ondernemen in Malta

Malta kent geen apart systeem van vennootschapsbelasting. Ondernemingen zijn er onderhevig aan inkomstenbelastingen net zoals rijksinwoners van Malta dat zijn.

Malta hanteert een tarief van 35 procent inkomstenbelasting op de belastbare winst van ondernemingen. Op het eerste gezicht is dat niets bijzonders en zelfs een hoog tarief in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie.

Toch is Malta een eenhoorn in de Europese Unie op het gebied van fiscaliteit, ook op het gebied van ondernemingen. Malta hanteert namelijk een belastingkredietsysteem! Hieronder lees je de specifieke details van deze belastingkredieten.

Hieruit zal blijken dat vennootschappen in Malta kunnen genieten van de laagste effectieve belastingdruk in de Europese Unie! Ondernemen in Malta is dus fiscaal gunstig.

Maltese vennootschap = Belgische of Nederlandse vennootschap

Een Maltese vennootschap kan goederen produceren en aan- en verkopen en ook diensten leveren. Dit kan zowel in Europa (omdat zo'n Maltese vennootschap een Maltees BTW nummer heeft) als daarbuiten. Net zoals een Belgische of Nederlandse vennootschap dus.

Een andere gelijkenis met vennootschappen in Nederland en België is het feit dat Maltese vennootschappen geen laag belaste vennootschappen zijn (de inkomstenbelasting voor vennootschappen bedraagt 35 procent).

Belasting­krediet­systeem | Ondernemen in Malta

Maltese vennootschappen betalen 35 procent inkomstenbelasting op hun belastbare winst.

Het belastingkredietsysteem zorgt er echter voor dat de aandeelhouders van een Maltese vennootschap de betaalde vennootschapsbelasting kunnen terugclaimen. Concreet kunnen ze de betaalde vennootschapsbelasting terugclaimen voor het gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd als dividend aan hen.

De algemene regel is dat de terugbetaalbare belasting van toepassing is op de uitkering van de winst. Deze terugbetaling staat los van het feit of deze winst tot stand kwam via lokale of buitenlandse inkomsten.

Standaard belastingkrediet van zes zevende (6/7)

De standaard terugbetaalbare belasting bedraagt zes zevende van de 35 procent onderliggende vennootschapsbelasting. Dit standaard belastingkrediet van zes zevende is van toepassing op alle soorten actieve handelswinsten.

Dit betekent dat na de teruggave van de betaalde belasting het effectieve belastinglek in Malta slechts 5 procent is.

Eerst betaalt de vennootschap namelijk 35 procent inkomstenbelasting maar erna krijgen de aandeelhouders 30 procent terug (zes zevende van 35 procent).

Ondernemen in Malta, dat doe je dus aan een belastinglek van slechts vijf procent!

Belastingkrediet van vijf zevende (5/7) voor passieve inkomsten

Indien de uitgekeerde dividenden voortvloeien uit passieve inkomsten zoals interesten of royalties (bijvoorbeeld trademark vergoedingen), bedraagt de terugbetaalbare belasting vijf zevende van de 35 procent onderliggende vennootschapsbelasting.

Deze belasting kan dan voor vijf zevende teruggeclaimd worden ten belope van de winst die wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders.

Met andere woorden, de Maltese vennootschap betaalt eerst 35 procent vennootschapsbelasting maar de aandeelhouder(s) kunnen vijf zevende terugclaimen op het gedeelte van de winst na belasting die uitgekeerd wordt aan hen.

Dit betekent dus dat het totale belastinglek in Malta in het geval van passieve inkomsten na de teruggave van de betaalde belasting gelijk is aan 10 procent. Eerst 35 procent inkomsten betalen op vennootschapsniveau en daarna 25 procent (5/7 * 35) terugkrijgen als aandeelhouder(s).

Oplossing uit de praktijk | Ondernemen in Malta

Aandachtige lezers zullen opmerken dat een uitkering van de winst na belastingen noodzakelijk is om te kunnen genieten van het belastingkrediet (zes zevende of vijf zevende).

Met andere woorden, de Maltese vennootschap dient de winst na belasting uit te keren als dividend aan de aandeelhouder(s).

Dit belastingkredietsysteem is van toepassing op alle soorten aandeelhouders: rijksinwoners of niet-rijksinwoners.

In de praktijk worden aandeelhouders van zo'n vennootschap dus gedwongen om op deze ontvangen dividenden personenbelasting te betalen. En dit is in vele gevallen niet wenselijk omdat deze aandeelhouders het geld niet nodig hebben.

Een oplossing uit de praktijk is dan om niet rechtstreeks aandeelhouder te zijn van een Maltese handelsvennootschap. De aandelen van deze vennootschap worden voor 100 procent eigendom van een Maltese holdingvennootschap. En als individuele aandeelhouder kan je dan aandelen bezitten van de holdingvennootschap.

Het voordeel hiervan is heel simpel: de Maltese holdingvennootschap verkrijgt het belastingkrediet (zes zevende of vijf zevende) en wordt verder niet meer belast op de ontvangen dividenden. Dit dankzij de Europese moeder-dochterrichtlijn. Het totale belastinglek van ondernemen in Malta bedraagt dus 5 of 10 procent.

Het grootste voordeel is echter dat individuele aandeelhouders geen dividenden moeten ontvangen. De dividenden komen terecht in de holdingvennootschap en kunnen opnieuw geïnvesteerd worden. Op deze manier wordt dus vermeden dat aandeelhouders dividenden moeten ontvangen en hierop personenbelasting moeten betalen.

Geen bronbelasting | Ondernemen in Malta

Malta heft geen bronbelasting op dividenden uitbetaald aan aandeelhouders. Dit heeft de volgende aangename gevolgen:

 • Een Maltese vennootschap kan dividenden uitkeren aan Belgische of Nederlandse rijksinwoners zonder dat er een bijkomend belastinglek wordt geleden in Malta. De Belgische of Nederlandse rijksinwoners betalen belasting op de ontvangen dividenden maar worden niet geconfronteerd met een dubbele belasting!
 • Een Belgische of Nederlandse holding kan een Maltese dochtervennootschap oprichten waarna deze laatste dividenden kan uitkeren aan de Belgische of Nederlandse moeder. Deze uitkering kan plaatsvinden zonder een bijkomend belastinglek op het gebied van bronbelasting op dividenden.

Ondernemen in Malta en rijksinwoner van België of Nederland blijven

Indien je effectief naar Malta verhuist en van daaruit onderneemt, is deze ondertitel niet van toepassing op je.

Deze paragraaf is van toepassing op rijksinwoners van België en Nederland die een vennootschap willen oprichten in Malta. Deze ondernemers dienen het volgende in het achterhoofd te houden: de tijden van het bankgeheim en brievenbusvennootschappen zijn voorbij.

Wil je op een legale manier een bedrijf oprichten en ondernemen in Malta, dan zul je voor de noodzakelijke economische substantie moeten zorgen. Een kantoor, personeel waarvan een of meerdere personen effectief controle en management uitvoert, enzovoort. Contacteer hiervoor een gespecialiseerd fiscaal kantoor, dit is geen werk voor amateurs!

Laat het gezond verstand hier zegevieren: artificiële constructies die enkel op papier bestaan zijn illegaal en kunnen je op termijn heel wat problemen bezorgen. Management en controle van de Maltese onderneming moeten zich effectief in Malta bevinden (en niet in België of Nederland).

Ondernemen in Malta en effectief verhuizen naar Malta

Los van het hierboven vermelde belastingkredietsysteem is er nog een bijzonder interessant voordeel van de Maltese fiscale wetgeving.

Let wel, dit voordeel is enkel van toepassing op Belgen en Nederlanders die effectief naar Malta verhuizen om van daaruit zaken te doen. Belgen en Nederlanders die rijksinwoner blijven van respectievelijk België en Nederland kunnen hier niet van genieten.

Fiscaal stelsel van Malta is gebaseerd op de repatriëring van fondsen

Staatsburgers van Malta (mensen met een Maltees paspoort) die ook rijksinwoner zijn van Malta worden belast op hun wereldwijd inkomen. Progressieve schijven van 0 tot 35 procent zijn van toepassing. Op het eerste gezicht dus niets speciaals of aantrekkelijk…

Toch is Malta heel speciaal voor buitenlanders! Een interessante erfenis van het koloniaal verleden van Malta onder Brits bewind is het fiscaal stelsel dat gebaseerd is op de overmaking/repatriëring van fondsen.

Het klinkt ingewikkeld maar dat is het niet: niet-Maltese individuen krijgen een aantrekkelijke fiscale status wanneer zij rijksinwoner worden van Malta. Dit zijn bijvoorbeeld staatsburgers met een paspoort van een ander land zoals Belgen en Nederlanders. Als buitenlander kan je namelijk genieten van een fiscaal stelsel dat gebaseerd is op overmaking van fondsen.

Dit stelsel is van toepassing op niet-Maltese staatsburgers (zoals Belgen of Nederlanders) die rijksinwoner zijn van Malta. Concreet betalen buitenlandse staatsburgers zoals Belgen en Nederlanders die rijksinwoner zijn van Malta enkel personenbelasting op twee types inkomsten:

I. Inkomsten en meerwaarden van Maltese oorsprong

Zo zal een Belg of Nederlander onderworpen zijn aan Maltese personenbelasting wanneer hij/zij als werknemer in ondergeschikt verband werkt voor een bedrijf in Malta (bijvoorbeeld in de online gaming- en gokindustrie).

Hetzelfde geldt voor een Belg of Nederlander die als zelfstandige heerlijke fastfood of cocktails verkoopt op de dijk van Sliema in Malta.

II. Inkomsten van buitenlandse oorsprong ontvangen in Malta

Inkomsten van buitenlandse oorsprong worden belast in Malta maar enkel voor zover deze inkomsten worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. En dit is natuurlijk bijzonder interessant!

Ideaal voor ondernemers die internationaal actief zijn

Buitenlandse staatsburgers (zoals Belgen en Nederlanders) die rijksinwoner zijn van Malta betalen dus geen belastingen op inkomsten van buitenlandse oorsprong indien deze niet worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. U leest het goed: belastingvrij door het leven gaan in een lidstaat van de EU is mogelijk!

Ondernemers die internationaal actief zijn kunnen dus een buitenlandse vennootschap runnen (in een fiscaal gunstige vrijhandelszone bijvoorbeeld) en de winsten daar houden. Ze kunnen ze ook overschrijven naar persoonlijke bankrekeningen in andere landen dan Malta, legaal en belastingvrij. Er is geen aangifteverplichting in Malta en je wordt er niet belast op deze inkomsten.

Een bijkomend voordeel is dat buitenlandse staatsburgers die rijksinwoner zijn van Malta nooit belastingen betalen op meerwaarden van buitenlandse oorsprong, zelfs niet indien deze meerwaarden worden overgemaakt naar een Maltese bankrekening. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van aandelen van een bedrijf bijvoorbeeld.

Opgelet! Om het spel volgens de regels te spelen dient het principe van buitenlandse oorsprong te worden nageleefd. Dit betekent dat de meerwaarden van een professionele stock broker die voltijds vanop zijn kantoor in Malta handelt niet kunnen worden aanzien als zijnde van buitenlandse oorsprong. Bijgevolg zal hij belastingen moeten betalen in Malta.

Buitenlandse staatsburgers die graag willen ondernemen in Malta en er rijksinwoner willen worden, kunnen dit het voordeligst doen via het Malta Ordinary Residence Scheme:

Malta Ordinary Residence Scheme: Vereisten en voorwaarden

 • Je kan als Belg of Nederlanders in Malta gaan wonen. Je bent dan verplicht om vastgoed te huren of te kopen maar er is geen enkele minimumwaarde van toepassing, in tegenstelling tot de programma's voor gepensioneerden en renteniers.
 • Geen minimum aanwezigheidsvereiste van toepassing (vrijheid van personen binnen de EU). Gekwalificeerden dienen wel hun aanwezigheid in eender welk ander land te beperken tot 183 dagen per kalenderjaar (om er niet als belastingplichtige te worden beschouwd).
 • Fiscaliteit:
  • Geen minimumbedrag personenbelasting te betalen op jaarbasis, in tegenstelling tot de programma's voor mensen die willen pensioneren of rentenieren in Malta.
  • Niet-Maltese staatsburgers (zoals mensen met de Belgische of Nederlandse nationaliteit) die rijksinwoner zijn van Malta onder dit schema worden op de volgende manier belast:
   • Geen belasting op inkomsten van buitenlandse oorsprong die niet overgemaakt worden naar Malta.
   • Inkomsten van binnenlandse oorsprong (en buitenlandse inkomsten overgemaakt naar Malta) worden belast aan de volgende schijven: 0% (belastingvrije som van 9 100 euro), 15%, 25% en 35%.
   • Daarnaast worden deze rijksinwoners ook niet belast op meerwaarden van buitenlandse oorsprong (zelfs indien deze overgemaakt worden naar Malta).

Via het Malta Ordinary Residence Scheme kan je op een kostenefficiënte wijze genieten van een Mediterraanse levensstijl, veel zonneschijn en een mild fiscaal klimaat in een centrale locatie dichtbij Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Andere informatie over Malta

Contacteer ons

  Privacybeleid *